vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Sisältö / Innehåll

Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Håkan Nylén) .............................. 4

Vuosikirjan ilmoittajat / Årsbokens annonsörer........................................................... 8

Kauden ratasponsorit / Säsongens bansponsorer .......................................................... 8

Kauden kilpailusponsorit / Säsongens tävlingssponsorer.............................................. 9

Muut sponsorit / Andra sponsorer ............................................................................... 9

Maksut kaudella 2012 / Avgifter säsongen 2012 ....................................................... 10

Kilpailumaksut 2012 / Tävlingsavgifter 2012 ............................................................ 11

Hallitus ja toimikunnat / Styrelsen och kommittéer .................................................. 14

Vaasan Golf r.y.:n säännöt......................................................................................... 19

Stadgar för Vasa Golf rf. ............................................................................................ 23

Järjestyssäännöt ......................................................................................................... 28

Ordningsregler .......................................................................................................... 30

Golfin turvallisuussuositukset .................................................................................... 34

Golfens säkerhetsrekommendationer ......................................................................... 35

Vaasan Golf r.y.:n historiaa / Vasa Golf r.f.:s historia ................................................ 36

Jäsenluettelo / Medlemsförteckning........................................................................... 46

Golftasoituksista ........................................................................................................ 62

Om handicap i golfen ................................................................................................ 64

Peli- ja kilpailumuodot .............................................................................................. 66

Spel- och tävlingsformer ............................................................................................ 68

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva .......................................... 70

Försäkringsskydd för medlemmar av medlemsföreningar i Finlands Golfförbund ..... 72

Golfin ABC ............................................................................................................... 74

Golfens ABC ............................................................................................................. 76

Kilpailujen voittajat 2011 / Tävlingarnas vinnare 2011 ............................................. 78

Kilpailukalenteri 2012 / Tävlingskalender 2012 ........................................................ 80

Vaasan Golf r.y.:n vuosikirja

Toimitus ja ilm.myynti: Petri Jolkkonen

Taitto:

"Suffa" Skogs

Kansikuva:

Vesa Palosaari

Paino-Tryck:

Multiprint Oy

VAASAN GOLF r.y / VASA GOLF r.f.

Golfkentäntie 61, Golfbanevägen 61,

65370 VAASA/VASA,

puh./tel: 040 526 8666

Email: toimisto@vag.fi

3

More magazines by this user
Similar magazines