vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Ordningsregler

Banan

Spelande är tillåtet för alla som har minst

greencard. Spelaren bör visa gällande hcpkort

eller motsvarande dokument vid uppmaning.

Starttider

Starttider bör bokas antingen via caddiemastern

eller via internet. Före starten bör

spelaren ovillkorligen anmäla sig till caddiemastern.

Spelordningen

Under rusningstiderna har ensamma spelare

inte rätt satt starta. Under övriga tider har

spelrytmen avgörande roll, så även ensamma

spelare tillåts passera, förutsatt att detta inte

onödigt bromsar upp spelet.

Utslagsplatserna

Golfkärror får inte dras över utslagsplatserna.

Det är också förbjudet att dra kärran mellan

greenen och bunkern eller vattenhindret.

Det är inte tillåtet att flytta markeringarna

vid utslagsplatserna.

Provswingen på utslagsplatsen bör göras så

att ytan inte förstörs.

Greener

Man får gå på greenerna endast i samband

med spel. Att dra golfkärran till greenen är

högst förbjudet. För att tillämpa snabbt spel,

placeras kärran alltid på den sida som är

närmast följande utslagsplats.

Spelet på banan

Stålspikes förbjudna. De allmänna etikettreglerna

finns i början av regelboken.

Träning på banområdet

Alternativ för träning på banområdet:

- Drivingrange med träningsgreen och –

bunker.

- Par 3 bana.

- Övningsgreen framför klubbhuset.

Drivingrange

Rangen är öppen mellan kl. 8 – 20.45.

Under bollplockningstiderna är rangen

stängd. Poletter kan köpas av caddiemastern.

Boll-automaterna funktionerar också med

pengar eller magnetkort.

Det är inte tillåtet att spela med rangebollar

på själva banan eller par 3 banan.

Anslagstavlorna

Anslagstavlorna, såväl inne som ute, ombesörjes

av berörda kommittéer. Privata anslag

är tillåtna endast på angivna platser.

För anmälningslistor till tävlingar finns en

egen plats på tavlan.

Tävlingsanmälningarna

Anmälan till tävling bör ske på listan som

finns på anslagstavlan eller via e-mail till

caddiemastern. Anmälan är bindande. En

eventuell annullering bör ske före tävlingens

början. Om en spelare inte återkallar anmälan

och därmed utan orsak inte annullerar

deltagandet, får han automatiskt en veckas

tävlingsförbud, och deltagaravgiften bör

betalas.

30

More magazines by this user
Similar magazines