vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Golfens säkerhetsrekommendationer

Förbundsfullmäktiges möte 14.04.2007

Säkerhet vid golfspel

Spelare får inte under några omständigheter

förorsaka fara för andra. Avsiktligt förorsakande

av fara bestraffas alltid. Straffet kan

vara anmärkning, varning, spelförbud, böter

och/eller uteslutning ur föreningen.

Instruktion för åtgärder vid risksituation

eller vid inträffad skada

Situationer som förorsakat fara för banskötarens

arbetssäkerhet rapporteras alltid skriftligt

till föreningens styrelse. Båda parterna

uppgör rapport antingen tillsamman eller

var för sig. En kopia av rapporten skickas till

Finlands Golfförbunds bankommitté. Brott

mot säkerhetsföreskrifterna, som utförs av

gästspelare, skall rapporteras till den egna

föreningens styrelse. Styrelsen i den egna

föreningen skall behandla ärendet och besluta

om straffpåföljder. Vid behov hörs

båda parterna.

Straff

Föreningens styrelse kan i enlighet med sina

stadgar som straff ge anmärkning, varning

eller spelförbud eller utesluta medlemmen

för viss tid eller för gott.

Givna straff skall rapporteras till Finlands

Golfförbunds bankommitté och till parterna.

Spelförbud skall meddelas skriftligt till Golfförbundets

bankommitté och till förbundets

medlemsföreningar. Om någondera

parten är missnöjd med det givna straffet

kan de föra ärendet till behandling i bankommittén,

vars beslut är slutgiltigt i det fall

förbundets styrelse gett fullmakt.

Föreningens styrelse kan om den så vill överföra

ärendet till Golfförbundets bankommitté

för behandling. Golfförbundets

bankommitté meddelar om givna straff till

förbundsstyrelsen.

Högsta beslutsrätt har förbundsstyrelsen,

som besluter om straff enligt förbundets

disciplinsinstruktioner.

Bestraffningsrutiner

Varje farosituation och hur allvarlig den är

bedöms för sig. Förorsakande av fara bestraffas

dock med minst 2 veckors spelförbud.

Exempel: Slag utan tillstånd eller lov att

passera; att slå bollen på green där det finns

människor. Om man träffar maskiner eller

personer utmäts hårdare straff.

För avsiktligt förorsakande av svår fara eller

skada kan utmätas bötesstraff eller spel- och

verksamhetsförbud i högst tre år eller för

gott. Samtidigt kan utmätas flera straff om

det anses rättvist med beaktande av omständigheterna.

Spel - och verksamhetsförbud innebär att

personen inte får delta i tävlingar, utbildning,

träning, övning eller annan golfverksamhet

på banor som tillhör Finlands

Golfförbunds medlemsföreningar.

Underskrifter/Bankommittén

35

More magazines by this user
Similar magazines