vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Spel- och tävlingsformer

(Förenklad information)

Spelformerna

(Spelet kan antingen vara slag- eller matchspel)

Singel

Fyrboll (Foursome)

Fyrboll (Greensome)

Bäst boll (Best Ball)

Fyrboll - bäst boll

Scramble

Två spelare spelar mot varandra, var och en med egna bollar.

Två spelare i lag spelar mot två andra, med en boll/lag. Öppningen

per hål turvis, vartefter fortsättningen sker också turvis.

(Obs! Regel 30).

Båda lagspelare öppnar vid varje hål. Därefter väljs den bättre av

bollarna och fortsättningen sker turvis. Det andra slaget slår spelaren

vems boll plockades upp.

I matchspel partners spelar med egna bollar mot andra laget, och

bästa bollen/hål räknas.

I slagtävling partners spelar med egna bollar och det bästa resultatet/hål

räknas. (Regel 30 och 31).

I laget spelar 2-4 spelare. Alla slår ut från tee och efter utslaget väljs

en boll, vilken sedan slås av den som bollen äger. Övriga bollar

droppas i fri ordning högst en klubblängd från den originala

platsen, dock icke närmare flaggan. Spelet fortsätter enligt samma

mönster till hålet, dock så att på green placeras bollen. I bunkern

återställs bollen placering till likadan som den valda bollens.

Matchspel eller matchplay är spel mellan två

spelare eller lag om vinsten av hålet.

Slagspel eller medalplay är antingen slagspel

eller poängbogey. Man spelar ett antal spelronder

och vinnaren är spelaren, som har

minsta slag. Tävlingen är med eller utan hcp

(scratch).

Poängbogey eller stableford är spel, var man

spelar om poäng/hål enligt hcp, så att antal

slag enligt hcp ger två poäng och ett mindre/

hål ger extra poäng och en mera/hål ger en

poäng mindre.

68

More magazines by this user
Similar magazines