vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Försäkringsskydd 2011 för medlemmar av

medlemsföreningar i Finlands Golfförbund

Försäkringsskydd för

medlemmar

• Olycksfallsförsäkring, som täcker vårdkostnader

vid skada.

• Ansvarsförsäkring, som ersätter personeller

sakskada som förorsakats en annan

person.

• Hole in one (HIO), som ersätter kostnader

för att en spelare bjuder på drycker till

följd av han eller hon gjort ett hole-in-oneslag

i en tävling i Finland.

Hole in one (HIO)-spelregler:

• HIO ersätter kostnader för att en spelare

bjuder på drycker till följd av han eller hon

gjort ett hole-in-one-slag i en tävling i

Finland. Maximiersättningen är 135 euro/

hole in one.

• Som tävling räknas tävlingar som finns i

förbundets och föreningens tävlingskalender

och där startordningen har lottats.

Föreningens veckotävlingar lämnas utanför

HIO-skyddet.

• Dryckerna skall serveras under tävlingsdagen

i klubbens/föreningens restaurang.

När du gjort ett HIO skall du be att

restaurangen sänder räkningen direkt till

Pohjola. Bifoga med räkningen en HIOblankett

som du får från restaurangen eller

av caddie mastern.

Olycksfallsförsäkring

(06-21648)

Försäkringen ersätter:

Vårdersättning

Vårdkostnader för skador som förorsakats

av ett olycksfall ersätts upp till 8 500 euro till

den del de inte ersätts med stöd av någon lag.

Som vårdkostnader för en skada ersätts inte

anskaffning av ortopediska förband eller stöd.

Menersättning

Ersättning för ett bestående men utbetalas

som en engångsersättning enligt invaliditetsklass.

Maximersättningen är 30 000 euro.

Dödsfallsersättning

I dödsfallsersättning utbetalas som en

engångsersättning 8 500 euro.

Fysikalisk behandling:

Försäkringen ersätter fysikalisk behandling

som givits efter operation eller gipsning om

behandlingen ordinerats av läkare och givits

på en vårdinrättning, högst tio fysikaliska

behandlingar per olycksfall.

Gör så här vid olycksfallsskador

1.Anmälan om idrottsskada. Blanketten får

du fram genom att du klickar på ordet.

Fyll i alla punkter i skadeanmälan.

2.Ge vid olycksfall vårduppgifterna samt vid

tandskador ett utlåtande för personer som

är under 20 år, med en kostnadskalkyl över

tandvård som eventuellt ges senare.

72

More magazines by this user
Similar magazines