Käyttöohje - Netrauta.fi

netrauta.fi

Käyttöohje - Netrauta.fi

KG 1409B, KG 1408

Kaasuliesi sähkösytytyksellä

1


Kiitos, että olette ostaneet Mastercook KG1409 kaasulieden. Laite on valmistettu

turvallisuusdirektiivien EN 30-1-1, EN 30-2-1, EN 60335-1; EN-60335-2-6 määräyksiä

noudattaen.

Yleiset turvallisuusohjeet:

- Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ostoa todistava asiapaperi.

- Älä asenna, älä korjaa tai avaa laitetta itse, muuten takuu raukeaa.

Laitteen saa asentaa vain kaasunjakeluyhtiön valtuuttama ammattilainen tai valtuutettu

huoltoyritys.

Liitä laite kaasuverkkoon lakiperäisten määräysten ja paikallisen kaasuntoimittajien teknisten

ehtojen mukaisesti.

Asiantuntematon korjaus saattaa johtaa onnettomuuksiin.

Henkilövahinkojen välttämiseksi älä korjaa laitetta itse. Korjaustyö on

annettava spesialistin tehtäväksi.

Polttimia tai uunia ei saa käyttää lämmitykseen.

Älä koskaan laita tyhjää astiaa toimivalle polttimelle.

Varoitus: pikkulapset eivät saa oleskella toimivan lieden läheisyydessä.

Isommat lapset saa käyttää liettä vain aikuisen valvonnan alaisina.

Älä säilytä mitään tulenarkaa lieden alle sijaitsevassa lokerossa (paperi, pyyhkeet, muovipussit,

puhdistusaineet tms.).

Uunin avatulle luukulle ei saa laittaa mitään painavaa. Älä nojaa äläkä istu tai seiso

avatulle uuninluukulle.

Käyttötarkoitus

Kaasuliesi on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä koskaan käytä laitetta

muuhuun tarkoitukseen.

Jos havaitset kaasuvuodon tai tunnet kaasun hajua huoneessa:

- sulje heti kaasun tulohana tai kaasupullon hana

- sammuta avotuli tai savukkeet

- kytke virta pois minkä tahansa sähkölaitteista

- älä käytä huoneessa minkäänlaista mekaanista, kipinää tuottavaa laitetta

- ava kaikki ikkunat ja ilmastoi huone perusteellisesti

- ilmoita tilanteesta välittömästi huoltopisteelle tai kaasuntoimittajalle.


Huomio !

- Kaikki lieden kaasu- ja sähköliitännän asennukset saa suorittaa VAIN alan ammattimies.

- Älä koske sytettyyn polttimeen.

- Kaasuletku ei saa joutua kosketukseen terävien esineiden kanssa. Vahingoittunut kaasuletku

on vaihdettava uuteen, sitä ei saa käyttää korjattunakaan.

- Ennen laitteen siirtämistä paikasta toiseen on kaasuhana suljettava. Virta tulee kytkeä

laitteesta pois ennen uunin lampun vaihtamista.

- Jos et aio käyttää liettä pitkäaikaisesti, sulje kaasuhana.

- Sulje kaasu ennen laitteen puhdistusta.

- Laita kansi liedelle vasta sitten, kun liesi on jäähtynyt.

Laitteen osat

Liesi on varustettu neljällä kaasupolttimella, sähkösytytyksellä, uunilla sekä astialaatikolla.

Uunissa on sähkögrilli ja automaattinen liekinvarmistin, joka kytkee pois kaasun, mikäli liekki

vahingossa sammuu.

Kuva 1.

1‐ Liesitaso

2‐ Uuni

3- Luukku

4- Astialaatikko

5‐ Ohjauspaneeli

6‐ Lieden kansi

7,8,9‐ Kaasupolttimet

10‐ Astiatuet

11‐ Uunivuoka

12‐ Uuniritilä

14‐ Varras- ja teline grillaukseen (1409B)


ASENNUS

Huonetila, johon laite asennetaan, tulee olla kuiva ja hyvin ilmastoitu. Laite on sijoitettava huoneessa

siten, että laitteen kaikkiin ohjaimiin on esteetön pääsy. Älä sijoita liettä epävakaalle alustalle. Laitteen

läheisyydessä ei saa olla syttyviä materiaaleja. Lieden takana olevan seinän materiaali ei saa olla

syttyvä.

Jätä lieden yläpuolelle riittävä tila ruuanlaiton höyryjen poistumiseksi. Jos mahdollista asenna lieden

yläpuolelle liesituuletin. Liesituulettimen ja liesitason välinen etäisyys on oltava ainakin 650 mm. Lieden

yläpuolelle ei saa asentaa yläkaappia!

Liedessä on säädettävät jalat, niiden avulla voit säätää lieden suoraan. Pääset käsiksi lieden jalkoihin,

jos vedät ulos astialaatikon tai kallistat laitetta hieman taaksepäin. Säädä jalkojen pituus, kääntäen

jalkoja pidemmäksi tai lyhyemmäksi.

Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaali ja tarkasta, ettei laitteessa ole ulkoisia vaurioita. Älä asenna

laitetta, jos se näyttää olevan vahingoittunut.

Asenna polttimien osat.

Laita astiatuet liedelle.

Lieden päällä on kansi, joka on kuljetuksen aikana suljettu. Käyttämisen aikana pidetään kansi auki

(90º ). Pidä kansi ylhäällä myös silloin, kun käytät ainoastaan uunia.

Uunissa vasemmalla ylhäällä sijaitsee uunilämpötilan termostaatti.

1‐ Sisävalaistus

2‐ Grillivastus

3‐ Aukeama grillausvartaalle

4,5‐ Uunin poltin

6‐ Kannattimet uuniritilälle tai -pellille

Ritilällä voi uuniin laittaa uunivuokan tms. uuniin sopivan astian. Uunipeltiä käytetään lihan

paistamiseen ja leivontaan. Vartaan avulla grillataan lihaa, broileria ym.

Grillitoiminnan aikana luukku jätetään raolleen, luukun ja uunin välille laitetaan toimituksessa mukana

oleva höyryeste.

Uunin alle sijaitsevassa laatikossa säilytetään keitinastioita.


Ohjauspaneeli

Kts. alla oleva kuva

Grillin ja vartaan käynnistys. Painikkeen 3. painalluksella grilli aloittaa toimintansa, grillivarras pyörii;

uudella painalluksella se pysähtyy. Grilli kytkeytyy pois.

Uunin valo syttyy painikkeen 4. painalluksella ja sammuu, jos samaa painiketta painetaan uudelleen.

Merkkivalo palaa, kun grilli on päällä tai uunivalo palaa. Merkkivalo sammuu, kun uuni kytketään pois

päältä.

Polttimia säädettään kytkimillä 1.

Ohjauspaneeli

1‐ Polttimien kytkimet

2‐ Uunin kytkimet

3‐ Grillin ja vartaan painike

4‐ Uunivalon painike

5‐ Sähkösytytys

6‐ Uunin merkkivalo

Polttimien kytkimillä säädettään polttimeen joutuvan kaasun määrä, eli liekin korkeus.

Kytkimissä olevat numerot merkitsevat lämpötilaa, joka kaasun palamisessa siitryy keitinastiaan.

Alle olevasta taulukosta löydät numerojen mukaiset lämpötilat.

5

symboli 1 2 3 4 5 6 7 8

lämpötila°C 115º 140º 155º 170º 185º 200º 215º 225º 240º

Lieden käyttö

Jos uunin liittäminen virtaverkkoon 230V ei ole mahdollista, voi lieden polttimia sytyttää myös

tulitikulla.

Lieden voi liittää kiinteään kaasujohtoon tai nestekaasupulloon.

Kaasuasennuksen saa suorittaa alan ammattimies!


Ensimmäisessä käynnistyksessä säädetään uunin kytkin nro 6-lle (215º) noin tunniksi (1). Prosessin aikana

saattaa erkaantua hieman käryjä, koska laitteen tuotannossa käytetyt öljyt palavat pois.

Jäähtymisen jälkeen pese ja kuivaa uuni.

POLTTIMIEN VENTTIILIEN SÄÄTÄMINEN

Näin säädät polttimien venttiilit:Kytkimen avulla avaa kaasuvuoto ja sytytä poltin, jotka aiot säätää.

Säädä kytkin siten, että liekki on matala. Säilytä kytkimen asento ja vedä kytkin teljeltä pois.

Tarkkaile liekkiä.

Käännä säätämisruuvia A, seuraten liekkiä; säädä liekki sellaiseksi,

ettei se sammu kevyen vetotuulen tai kytkimen nopean kääntämisen

tuloksena täydelle teholle ja takaisin.

Säätäminen on onnistunut, jos liekin ydin on kartion muotoinen,

vihreänsininen, 2-4 mm pituinen.

Mikäli kaasun paine järjestelmässä vaihtelee paljon (esimerkiksi

täydellä teholla kaasuliekin koko vaihtelee), silloin pitää säätää matala liekki aikana, kun paine

järjestelmässä on matala, jotta tavanomaisissa olosuhteissa poltin ei sammuisi itsestään kun

paine laskee.

Polttimen säätämisen jälkeen laita kytkin takaisin ja sammuta poltin.

Säädetyn polttimen käyttämä kaasumäärä on vain 25% täydella teholla toimivien polttimien

kaasutarpeesta.

Uunin polttimen säätäminen

Poista uunista kaikki esineet.

Sijoita uunin keskelle lämpömittari. Sytytä uunin poltin.

Käännä uunin polttimen kytkin asentoon “1”, sen jälkeen irrota

kytkin hanasta.

Tarkista lämpenemisen jälkeen uunin lämpötila.

Jos kytkimen ollessa asennossa “1” uunin lämpötila ei vastaa

taulukossa 3 annettuun lukemaan, su urenna tai vähennä kaasun

saantia, kääntämällä säätämisruuvia “A”.

Odota, kunnes uunin lämpötila tasoittuu. Tarpeen tullessa toista säätämisprosessi.

Laita kytkin takaisin ja sammuta liekki.

Taulukko 3

Kytkimen

asento

Lämpötila

(ºC)

1 2 3 4 5 6 7 8

115 140 155 170 185 200 215 225 240


SUUTIMIEN VAIHTO

Lieden takana sijaitsevassa tarrassa on osoitettu, minkätyyppiseen kaasuun ja millaisen kaasun

paineeseen on säädetty. Jos kaasutyyppi muuttuu, pitää suuttimet vaihtaa ja säätää kaasun

saanti.

Näin vaihdat suutimet:

sulje kaasuhana kaasujärjestelmässä tai kaasupullossa

varmista, että lieden kaikki kaasupolttimien kytkimet ovat asennossa 0
irrota astiatuet, polttimien kannet ja kruunut

irrota suuttimet ja laita niiden asemesta uudet, alle olevan taulukon tietojen mukaisesti

laita takaisin polttimien kruunut ja kannet

säädä kaasupolttimien venttiilit ja tarkista kaikkien liitoskohtien kunto

Uunin suuttimen vaihtaminen: (ks. ylhäällä olevaa kuva) poista astialokero

Poista reiän kautta uunin polttimien letkun (4) lukitus (3). Sen jälkeen irrota suutin (5), asenna

sen tilalle uusi suutin ja asenna lukitus uudelleen hanaan

Säädä uunin poltin

Suuttimien tarkastuksen jälkeen varmista, että kaikki liitokset ovat kaasutiiviitä. Eri kaasutyypeille

suuttimien halkaisijat (mm) löydät alla olevasta taulukosta.

Pieni poltin Keskikokoinen Iso poltin Uunin poltin

poltin

G20 13 mbar 0,80 1,10 1,35 1,60

G20 20 mbar 0,70 1,02 1,25 1,50

G30 37 mbar 0,50 0,70 0,80 0,80


KAASULIEDEN KÄYTTÄMINEN

Kaasuvuoto polttimissa avataan ja suljetaan vastaavien kytkimien avulla. Ennen polttimen

päällekytkentää varmista, että säädät nimenomaan sen kytkimen, jonka mukaisen polttimen aiot

sytyttää.

Liekin säätäminen. Liekki ei saa nousta yli keitinastian alareunan. Liekin korkeus riippuu kytkimen

asennosta. Asento 0 – poltin on kytketty pois (kaasun saanti polttimeen katkaistu).

Korkein teho on sopiva siihen asti, kunnes neste keitinastiassa kiehuu, sen jälkeen liekki pitää säätää

pienemmälle teholle ja jatkaa keittämistä hitaalla tulella. Liekin koko on säädettävä tehotasojen 1-8

välillä.

Polttimien sytyttäminen. Laite on varustettu liekinvarmistusjärjestelmällä, joka katkaisee kaasuvuodon

polttimiin heti, kun liekki mistäkin syystä sammuu (esim. ylikiehumisen tuloksena).

Paina valittu polttimen kytkin kokonaan sisään ja kierrä vastaapäivään, pitäen kytkin painettuna. Laita

samanaikaisesti palava tulitikku polttimen viereen, kunnes poltin syttyy. Jos laite on varustettu

sähkösytytyspainikkeella, et tarvitse tulitikkua, vaan paina sytytyspainiketta.

Polttimen syttyessä pidä kytkin vielä 10 – 25 sekunnin verran painettuna, kunnes liekinvarmistuksen

järjestelmä aktivoituu. Vapauta kytkin ja säädä liekin korkeus.

Jos liekki vahingossa sammuu, sulje kaasuvuoto ja odota ainakin 1 minuutti ennen uutta yritystä.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Direktiivin 2002/96/EC mukaisesti on laite varustettu ylivedetyn roskakorin muotoisella

symbolilla. Symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen

talousjätteen mukana. Käyttäjän on toimitettava vanha laite sähkö- ja

elektroniikkalaitteiten kierrätys- tai keräyspisteeseen. Asianmukaisella lajittelulla

vähennät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja edistät niiden

uudelleenkäyttöä, kierrättämistä ja talteenottoa.

More magazines by this user
Similar magazines