Kun-koulu-loppuu-2014

suvisal0

Kun-koulu-loppuu-2014

2014

Tutkimus nuorten

tulevaisuuden

suunnitelmista

TIIVISTELMÄ

PÄÄRAPORTISTA


Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden

suunnitelmia, koulutuspaikan valintakriteereitä ja työelämään liittyviä ajatuksia.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella tammi-helmikuussa

2014.

Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Lisäksi kyselylinkki

välitettiin yhteistyössä OPH:n ja Suomen Rehtorit Ry:n kanssa suoraan yläkouluihin ja

lukioihin. Tutkimukseen vastasi yhteensä 4802 nuorta, joista yläkoululaisia oli 1958 ja

lukiolaisia 2844.

Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy.

Antoisia lukuhetkiä tiivistelmän parissa!

Liisa Tenhunen-

Ruotsalainen

Johtaja, TAT

Harri Leinikka

Toimitusjohtaja

Essi Vesterinen

Tutkija

Joonas Tarpila

Data-analyytikko


Työelämä

koulussa

3


Työelämään liittyviä taitoja käsitellään

erityisesti lukiossa melko vähän

Miten paljon työelämään liittyviä taitoja on käsitelty oppitunneilla/koulussa?

LUKIOLAISET

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

YLÄKOULULAISET

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

4


Yli puolet lukiolaisista

kaipaa lisää

työelämään liittyvää

tietoa ja opetusta

Kaipaisitko lisää työelämään liittyvää

tietoa ja opetusta?

Nainen

Mies

9 tai yli

8-8,9

7-7,9

Alle 7

LUKIO

YLÄKOULU

Nainen

Mies

9 tai yli

8-8,9

7-7,9

Alle 7

5


Yläkoululaiset vastaavat

Miten työelämää pitäisi käsitellä koulussa?

Enemmän pitäisi olla

vierailijoita, jotka

kävisivät kertomassa

omista kokemuksista

työelämässä.

-nainen, yläkoulu

Koulussa pitäisi käydä läpi sitä,

millä eri tutkinnoilla pääsee

millekin alalle, mihin opistoon

kannattaa mennä jos haluaa

tiettyyn työhön yms.

-mies, yläkoulu

Opettajat voisivat näyttää

videoita työelämästä.

-mies, yläkoulu

Enemmän tai aikaisemmin

TET- tapahtumia.

-mies, yläkoulu

Kerrottaisiin enemmän

mitä ihmiset tekevät

töissä ja mitä tehdään

milläkin alalla.

-nainen, yläkoulu

6


TET-harjoittelu nähdään tarpeellisena myös

lukiossa – erityisesti tytöt ovat tätä mieltä

KAIKKI LUKIOLAISET

Olisiko TET-jakso

mielestäsi tarpeellinen

myös lukiossa?

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

KESKIARVO

9,0 tai yli

8,0-8,9

7,0-7,9

Alle 7,0

LUOKKA-ASTE

Ensimmäisellä

Toisella

Kolmannella

Neljännellä

7


Mihin

seuraavaksi?

8


Vain 18 prosenttia lukiolaisista tietää varmasti,

mihin aikoo pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen

Kuinka tarkasti tiedät tällä hetkellä, mihin aiot pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen?

KAIKKI LUKIOLAISET

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

KESKIARVO

9,0 tai yli

8,0-8,9

7,0-7,9

Alle 7,0

LUOKKA-ASTE

Ensimmäisellä

Toisella

Kolmannella

Neljännellä

9


Oppisopimuskoulutus

- tuntematon vaihtoehto nuorille

Alle

1%

yläkoululaisista

Aikoo valita

Vajaa

4%

lukiolaisista

Valitsee melko

varmasti tai varmasti

10


Miksi et valitsisi

oppisopimuskoulutusta?

Lukio on mielestäni

varmempi ratkaisu

tulevaisuudelle.

-nainen, yläkoulu

Olen kiinnostunut esim.

lääkärin ammatista, jota ei

voi saada oppisopimuskoulutuksen

kautta.

-nainen, yläkoulu

Mikä on

oppisopimuskoulutus?

Haluan opiskella kurssit

ammattikoulussa.

-mies, yläkoulu

-nainen, yläkoulu

11


Lähes joka neljäs tyttö harkitsee välivuotta

lukion jälkeen, välivuoden suosio kasvaa, mitä

lähempänä valmistuminen on.

Mitä aiot tehdä lukion jälkeen? – Pidän välivuoden

KAIKKI LUKIOLAISET

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

LUOKKA-ASTE

Ensimmäisellä

Toisella

Kolmannella

Neljännellä

12


Nuorten tärkeimmät tietolähteet

opiskelu(ala)valintoja mietittäessä

Yläkoulu

Lukio

1. Ystävät ja tutut

2. Vanhemmat tai

sukulaiset

3. Tämän hetkisen

kouluni opo

4. Oppilaitoksen

nettisivut

5. Työelämään

tutustumisjaksot

(TET)

1. Oppilaitoksen

nettisivut

2. Tämän hetkisen

kouluni opo

3. Ystävät ja tutut

4. Vanhemmat tai

sukulaiset

5. Koulutusalan messut

13


Vanhemmilla käytännön kokemusta eri aloista ja

vaihtoehdoista

Miten vanhemmat ja sukulaiset vaikuttavat koulutusalan ja koulutuspaikan valintaan?

Veljeni on kertonut

erilaisista vaihtoehdoista.

-mies, yläkoulu

He voivat kertoa omista

kokemuksistaan. He

tuntevat minut ja osaavat

kertoa, mikä sopisi minulle.

-nainen, yläkoulu

He suosittelevat, ohjaavat

ja neuvovat, mutta antavat

silti itse valita.

-nainen, yläkoulu

Vanhemmilla ja sukulaisilla on

kokemusta eri aloista ja

opiskelupaikoista.

-mies, yläkoulu

14


Toimialat

15


Yläkoululaisista opinnoissaan parhaiten

menestyvät sekä tytöt ovat epävarmimpia

tulevaisuuden alavalinnastaan

Kuinka tarkasti tiedät tällä hetkellä, minkä alan töitä haluat tehdä tulevaisuudessa

siirtyessäsi työelämään?

YLÄKOULULAISET

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

KESKIARVO

9,0 tai yli

8,0-8,9

7,0-7,9

Alle 7,0

16


Myös lukiossa tytöt ovat epävarmempia

alavalinnan suhteen kuin pojat

Kuinka tarkasti tiedät tällä hetkellä, minkä alan töitä haluat tehdä tulevaisuudessa

siirtyessäsi työelämään?

KAIKKI LUKIOLAISET

SUKUPUOLI

Nainen

Mies

KESKIARVO

9,0 tai yli

8,0-8,9

7,0-7,9

Alle 7,0

LUOKKA-ASTE

Ensimmäisellä

Toisella

Kolmannella

Neljännellä

17


Mikä saisi kiinnostuksesi

heräämään jotakin alaa tai

ammattia kohtaan?

Jos pääsisin seuraamaan

ammattia joksikin aikaa.

-mies, lukio

Jos joku sen alan henkilö

tulisi esittelemään

työtään ja/tai

työpaikkaansa.

Tietoa ammatissa

työskentelevältä,

esim. haastattelu,

jossa kertoisi

työstään -nainen, lukio

Ammattiin perehtyminen ja

tutustuminen sekä alan

kokeileminen saattaisi

auttaa.

-nainen, yläkoulu

-mies, yläkoulu

Kun pääsisi kokeilemaan

niitä töitä.

-nainen, yläkoulu

18


Yläkoululaisten suosikkialat TOP 10

*vastaajista melko tai erittäin kiinnostunut työskentelemään alalla

19


Lukiolaisten suosikkialat TOP 10

*vastaajista melko tai erittäin kiinnostunut työskentelemään alalla

20


Yhteenveto

Sekä yläkoululaisten että lukiolaisten vastauksista huokuu

epätietoisuus työelämään sekä opiskelu- ja alavalintoihin liittyen.

Nuoret kertovat, että työelämäasioita käsitellään etenkin lukiossa

vähän ja iso osa kaipaisi tietoa ja opetusta työelämäasioista lisää.

Erityisesti tyttöjen epävarmuus opiskelu- ja alavalintojen suhteen

korostuu. Vain 15 prosenttia tytöistä tietää varmasti, minkä alan töitä

haluaa tehdä tulevaisuudessa. Lähes neljäsosa tytöistä harkitsee myös

viettävänsä välivuoden lukion jälkeen.

Nuorten mielestä hyvä tapa opettaa työelämästä ja eri aloista olisi

vierailujen ja kokeilemisen kautta. Nuoret haluaisivat kuulla erilaisista

aloista ja tehtävistä niissä toimivilta ihmisiltä tai päästä itse

kokeilemaan ja tutustumaan aloihin.

Nuoret kaipaisivat myös TET-harjoittelua lukioon. Tytöistä jopa 78

prosenttia pitää TET-jaksoa tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena myös

lukiossa.


Lisätiedot:

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen

Johtaja, TAT

040 545 2198

liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi

Essi Vesterinen

Tutkija, T-Media

040 571 9451

essi.vesterinen@t-media.fi

Harri Leinikka

Toimitusjohtaja

p. 040 505 5001

harri.leinikka@t-media.fi

T-Media Oy

Eteläinen Makasiinikatu 4, 00130 HELSINKI

www.t-media.fi

T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. T-Media on osa Taloudellista

tiedotustoimistoa (TAT) yhdessä Finnfactsin kanssa. TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät

ja rohkeutta menestyä.

More magazines by this user
Similar magazines