Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus

hippos.fi

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus

Suomen Hippos -konsernin

vuosikertomus

Suomen Hippos ry | Fintoto Oy | Suomen Hevosurheilulehti Oy


avaintunnuslukuja 2011 ja 2010

Kilpailutoiminta

2011

2010

Muutos

Totopäivät

607

625

-2,9 %

Totoravilähdöt

5 661

5 649

+0,2 %

Paikallisravit

44

53

-17,0 %

Kilpailupäivät yhteensä

651

667

-2,4 %

Startanneita hevosia

7 666

7 856

-2,4 %

Ohjastajia

2 206

2 102

+4,9 %

Kilpailleita poniohjastajia

456

459

-0,7 %

Ratojen maksamat palkinnot (m€)

19,0

19,3

-1,6 %

Opetuslähtöpalkinnot

170 000

600 000

-71,7 %

Yleisömäärä radoilla

730 000

730 000

Hevospelit kotimaassa

Fintoto Oy:n Toto-pelit (m€)

198,9

192,9

+3,1 %

Veikkaus Oy:n hevospelit (m€)

48,9

50,4

-3,0 %

Hevospelit kotimaassa yhteensä (m€)

247,8

243,3

+1,9 %

Kasvatustoiminta

Syntyneitä suomenhevosvarsoja

1 360

1 415

-3,9 %

Syntyneitä lämminverivarsoja (ravihevoset)

1 590

1 750

-9,1 %

Syntyneitä ratsu- ja ponivarsoja

1 080

1 050

+2,8 %

Tuotuja ravihevosia

235

310

-24,2 %

Rekisteröityjä tuotuja ratsuhevosia ja poneja

2 000

2 505

-20,2 %

Vietyjä ravihevosia

59

63

-6,3 %

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus 2011

Layout Eero Astala • Valokuvat Irina Keinänen • Painopaikka M&P Paino Oy 2012

Kannen kuvassa Etain Royal.


Mika Lintilä

Puheenjohtajan

katsaus

Vuosi 2011 oli erittäin vaihteleva vuosi suomalaisessa

raviurheilussa. Vuoteen lähdettiin optimistisin

odotuksin, mutta jo helmikuussa hyvin kylmä

sää vaikeutti kilpailu- ja pelitoimintaa. Tasaisen

kevään jälkeen kesä sujui erinomaisesti. Syksy oli

raviratojen ja koko Hippos-konsernin toiminnan

osalta tiukkaa valmistautumista vuoden vaihteeseen

ja kaikkien hevospelien vastaanottoon.

Urheilullisesti vuosi oli hieno. Erityisen mukavaa

oli havaita, että kansainvälinen menestys oli

erinomaista. Mieleenpainuvia hetkiä olivat muun

muassa Pariisin suomenhevosjoukkueen upeat

suoritukset ja Brad de Veluwen suoritukset kovissa

kansainvälisissä varsalähdöissä. Ravipelien myynnille

asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu,

ja parantamisen varaa jäi runsaasti vuodelle

2012. Positiivista oli myös se, että raviurheilun

suurtapahtumat säilyttivät vetovoimansa alati kovenevassa

kilpailussa. Kuninkuusravit Tampereella

oli valmisteltu ja toteutettu erittäin hyvin. Tampereella

tehdyn työn ansiosta kuninkuusravituote jatkaa

vahvana seuraaville järjestäjille.

Suomen Hippos ry 3


Hevoskasvatukseen taantuma vaikutti varsin

voimakkaasti. Paras keino parantaa hevosten kysyntää

raviurheilussa on luonnollisesti palkintotason

tasainen myönteinen kehitys. Hippoksen hallitus

päättikin vuoden lopussa, että tässä tilanteessa

viisainta on panostaa voimakkaimmin profiiliravien

palkintoihin. Vuodelle 2012 päästiinkin hyvin

kasvattamaan T75- ja T65-ravien palkintoja. Jatkossa

on tarpeen pystyä parantamaan myös T5-ravien

palkintoja.

Toimintavuoden aikana käytiin osin värikästäkin

keskustelua kaikkien hevospelien haltuunottoon

liittyvistä kysymyksistä. Tämä kertoo mielestäni

siitä, että mainittu muutos koettiin alan toimijoiden

keskuudessa erittäin tärkeäksi, minkä vuoksi oli

hyvä, että siitä keskusteltiin perusteellisesti. Hienoa

oli myös vuoden lopun aikana huomata, että koko raviurheilun

ja hevostalouden kenttä oli erittäin sitoutunut

tukemaan hevospelien haltuunotosta vastuullisia

tahoja. Selvää on, että itse haltuunottoprosessi

söi huomattavasti voimavaroja ja saattoi näkyä myös

maksetuissa palkinnoissa. Voimme myös ajatella,

että kyseessä oli investointi, jonka tavoitteena on

varmistaa raviurheilun tulevaisuus ja turvata alan

palkintojenmaksukyky.

Hippoksen hallitus seurasi tarkasti raviratojen

talouden tilannetta ja laati suunnitelman vaikeuksiin

joutuneiden raviratojen talouden turvaamiseksi.

Yksikään ravirata ei joutunut tähän poikkeusmenettelyyn

turvautumaan, vaan raviradat tasapainottivat

taloutensa muilla toimilla. Oman käsitykseni mukaan

raviradat kantoivat tässä taloudellisessa tilanteessa

niille kuuluvan vastuun erinomaisen hienosti.

Raviratojen yksikkökohtainen kannattavuus oli kuitenkin

sitä tasoa, että näin ei voida pitkään jatkaa.

Ratkaisut ratojen kannattavuuden parantamiseen

on ehdottomasti löydettävä nopeasti.

Lämminveriravurin uusi jalostusohjesääntö

otettiin käyttöön hevosjalostuksessa, ja kokemukset

ovat pääosin positiiviset. Ratsu- ja ponisektorilla

valmisteltiin edelleen uusia jalostusohjesääntöjä.

Ratsu- ja ponisektorin työ edistyi hyvin, mutta

viimeisteltävää jäi vielä vuodelle 2012.

Ilahduttavaa toimintavuodessa 2011 oli myös

se, että alan toimijat löysivät entistä vahvemmin

toisensa. Raviradoilla käynnistettiin useita kustannuksia

säästäviä konkreettisia yhteistyöhankkeita ja

monia myös suunniteltiin. Hevosjalostusliitot pohtivat

myös oman toimintansa kehittämistä, mitä koko

ala tervehti kiitollisuudella. Olenkin varma, että aikaisempaa

aktiivisemmalla yhteistyöllä voidaan

osaltaan vaikuttaa siihen, että alan rakenteet säilyvät

riittävän tehokkaina myös tulevaisuudessa. Pelkän

positiivisen pelivaihtokehityksen varaan emme

voi tulevaisuuttamme jättää, vaan kaikki kivet on varauduttava

kääntämään, jotta hevosalan taloudelliset

toimintaedellytykset voidaan varmistaa.

Vuotta 2011 sävyttänyt ikävä yksityiskohta olivat

raviratojen verotukseen liittyvät uudet tulkinnat.

Näiden asioiden selvittämiseen ja tuomioistuinkäsittelyihin

kului huomattava määrä resursseja. Valitettavasti

epävarmuus raviurheilun verotuskohtelusta

tulee jatkumaan myös vuonna 2012, koska asioiden

käsittely tuomioistuimessa jatkuu edelleen.

Uskon positiiviseen lopputulokseen, mutta epävarmuus

on kovin ikävää.

Vuonna 2012 alkaa eräällä tavalla uusi aika raviurheilun

ja hevostalouden historiassa. Valmistautuminen

on tehty mielestäni varsin hyvin ja uskon

vahvasti siihen, että uusi aika tulee olemaan aikaisempaa

parempi. Onnistuminen edellyttää kuitenkin

sitä, että hevosala pystyy tekemään vielä aikaisempaa

paremmin yhteistyötä ja ajattelemaan kokonaisuuden

etua.

Kiitokset kaikille hevosalan aktiiveille ja hevosalan

puolesta työtä tehneille. Vuosi 2011 oli haastava.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin erittäin mielenkiintoiselta.

4 Suomen Hippos ry


Terttu

Peltonen

HJalostustoiminta

evoskasvatus putosi kaikilla hevosroduilla noin kymmenen

prosenttia kertomusvuonna. Jo kolme vuotta sitten alkanut

lasku näkyy lämminveristen ravihevosten lähes 700 siitostamman

vähentymisenä. Suomenhevosten vastaava vähennys

on 300 tammaa.

Lämminverisiä ravihevosia tuotiin edellisvuotta vähemmän,

mutta tilapäistuonnit kilpailemista varten pysyivät

ennallaan. Sen sijaan ravihevosten vienti ja varsinkin tilapäinen

vienti Ruotsiin valmennusta ja kilpailemista varten

lisääntyi.

Suomen Hippos ry 5


Hevosten määrä Suomessa v. 1920–2011

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

6 Suomen Hippos ry

1920 1940 1960 1980 2000 2011

Hevosten määrä v. 2011

Suomenhevoset

19 800 kpl

26 %

Lämminveriset

ratsuhevoset

19 700 kpl

26 %

Orinäyttelyitä järjestettiin neljä. Lämminveristen

ravihevosoriiden kantakirjauksessa otettiin

käyttöön niin sanottu Ruotsin malli, jossa jalostusarvostelun

painopiste kohdistetaan hevosten terveyteen

ja hyvinvointiin. Suorituksille asetetut minimivaatimukset

poistuivat ja ne korvattiin tuoteselosteella.

Tamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin yhteensä

57. Varsanäyttelyissä esitettiin yhteensä 968 varsaa,

joista suomenhevosia oli 710 ja lämminverisiä

ravihevosia 258. Näyttelylautakuntia koulutettiin

Tampereen Teivossa helmikuussa pidetyllä kurssilla,

jonka aiheena oli jalkojen terveyden ja kestävyyden

arvostelu. Koulutukseen osallistui 66 lautakuntien

jäsentä.

Yht.

75 500

Lämminveriset

ravihevoset

25 800 kpl

34 %

Ponit

10 200 kpl

14 %

Vuotuiset jalostuspäivät pidettiin Tampereella.

Päivien teemoina olivat ravihevosten jalostus (Staffan

Philipsson) ja Pohjois-Amerikan jalostusoriit

(Esa Lahtinen) sekä hevosten keinosiemennys.

Hevosten keinosiemennystoiminnan lupaehtoja

käsiteltiin laajasti jalostusvaliokunnan asettamassa

työryhmässä. Ongelmaksi on noussut kysymys,

saako tammojen kiimakontrolliin liittyvän

eläinlääkärin toimenpiteen (rektaalitutkimus eli

ultraus) tehdä koulutettu siittola-avustaja. Asiasta

on yksi käräjätuomio ja läänineläinlääkärin tekemä

kantelu oikeuskanslerille.

Valtakunnallisena hankkeena jatkui Hevosyritys

huippukuntoon ja alueellisena (Pohjois-Pohjanmaa)

HevosAgro-tiedonvälityshanke. Hevosjalostusliittojen

toiminnanjohtajien Hevosexpertit-koulutusohjelma

jatkui seuraavilla aiheilla: hevosten

ruokinta ja terveys, opintomatka Norjaan (hevosjalostus),

tallit ja hallit suunnittelukohteena ja laidunten

hoito. Muita Htk:n koulutushankkeita olivat

Hevosten hyväksi (Mikkelin, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan

liitot) ja Hevosten terveydenhuollon

kehittämishanke (Keski-Suomi).

Hevostalouden kansallisen EU-tuen yksikkömaksu

oli Etelä-Suomessa 135 euroa ja Pohjois-Suomessa

225 euroa. Suomenhevosten alkuperäisrotutuen

yksikkömaksu oli 270 euroa. UET:n kasvattajakomitea

käsitteli laajasti anabolisten steroidien ja

kasvuhormonin käytön kieltoa ravihevosilla. Jos hevonen

antaa positiivisen näytteen doping-testeissä,

on seurauksen kahden vuoden kilpailu- tai siitoskielto.

Hevosmäärät

Hevosten kokonaismäärä oli vuoden 2011 lopussa

arviolta 75 500. Näistä oli suomenhevosia 19 800 ja

lämminverisiä ravihevosia 25 800.

Suomenhevostammoja astutettiin 2 080 yhteensä

201 oriilla. Varsoja syntyi 1 360 eli 55 vähemmän

kuin edellisenä vuonna. Lämminveritammoja

astutettiin 2 245 yhteensä 186 oriilla, joista 148 oli

Suomessa astuvia ja 38 spermantuontioriita. Varsoja

syntyi 1590 eli noin 150 varsaa vähemmän kuin

edellisenä vuonna.

Lämminverisiä ravihevostammoja siemennettiin

yhteensä 1931, joista tuontispermalla siemennettiin

262. Näistä edelleen pakastespermalla siemennettyjen

osuus oli 250.

Kaikkien rotujen keinosiemennettyjen tammojen

kokonaismäärä oli 69 prosenttia kaikista astutetuista

tammoista. Hevosten keinosiemennysluvan

haltijoita oli 69. Näistä 52 lähetti tuorespermaa

eri puolille Suomea vastaanottoasemille ja tiloille,

joissa siirtospermalla siemennettiin yhteensä 2570

tammaa. 14 asemaa käytti pakastespermaa.


Seuraavasta taulukosta nähdään kertomusvuonna

eniten tammoja astuneet oriit:

Suomen-

Lämminveriset

hevoset Määrä ravihevoset Määrä

Liising 150 Like A Prayer 104

Tuisku-Topi 80 Classic Photo 90

Viesker 66 Amour Ami 83

Turon Into 65 Holiday Credit 71

Cameron 57 Ever To Excel 64

Joihuri 57 Citation Lindy 60

Apassi 54 Diesel Don 60

Suomenhevosia tunnistettiin kertomusvuonna 1334

(1403 v. 2010) ja Suomessa syntyneitä lämminverisiä

ravihevosia 1565 (1786).

Lämminverisiä ravihevosia tuotiin yhteensä

235 (310). Tuonti jakautui maittain seuraavasti:

Ruotsi 178, USA 17, Italia 17, Tanska 8, Norja 5, Saksa

4, Hollanti 3, Ranska 2, Viro 1. Lisäksi ulkomaan rekisterissä

olevia hevosia oli valmennuksessa tai kilpailemassa

Suomessa 642 (712), joista 51 oli kylmäveriravureita.

Lämminverisiä ravihevosia vietiin yhteensä 59

(63) seuraaviin maihin: Ruotsi 31, Malta 6, Unkari 6,

Venäjä 5, Saksa 3, Tanska 3, Norja 2, Kanada 1, Hollanti

1 ja USA 1. Viedyistä oli tammoja 33 ja Suomessa

syntyneitä 33. Yhteensä 202 (157) suomalaisessa

rekisterissä olevaa ravuria oli valmennuksessa

ja kilpailemassa ulkomailla.

Kantakirjaus

Orinäyttelyt

Orinäyttelyitä pidettiin neljä: Ypäjällä tammikuussa,

Helsingissä helmikuussa, Kiuruvedellä maaliskuussa

ja Virolahden Harjussa lokakuussa. Suomenhevosoriita

esitettiin yhteensä 50 ja lämminverioriita

43.

Suomenhevosoriita hyväksyttiin kantakirjaan

47, joista J-suunnalle 30 (uusintatarkastettuja 10),

R-suunnalle 10, P-suunnalle 4 ja Ta-suunnalle 3.

Lämminverioriita hyväksyttiin jalostukseen

kaikkiaan 43 (uusintatarkastettuja 1), joista I-jalostusluokkaan

1, II: 7, III: 12, IV: 12, V: 7 ja jälkeläisnäyttöjen

perusteella AC-luokkaan 3.

Ulkomaisia ravihevosoriita hyväksyttiin jalostukseen

tuore- tai pakastespermaa käyttäen 54.

Tammanäyttelyt

Tamma- ja varsanäyttelyitä pidettiin hevosjalostusliittojen

alueilla yhteensä 57. Kantakirjaan hyväksyttiin

132 suomenhevostammaa, joista J-suunnalle 69,

R-suunnalle 42 ( joista 1 RP-suunnalle), P-suunnalle

18 ( joista ajettavuudella 8 ja ratsastettavuudella 10),

T-suunnalle 1 ja Ta-suunnalle 2.

Hevoskasvatus ja -näyttelyt 2011

Hevosjalostusliitto

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Suomi

Häme

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymen-Karjala

Lapin

Mikkeli

Nylands län

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Satakunnan alue

Svenska Österbotten

Varsinais-Suomi

Yhteensä

Hevosia

(hjl

arvio)

5 236

9 044

10 089

1 100

1 986

4 135

4 968

2 133

3 436

7 297

5 044

3 015

4 947

4 720

2 455

5 875

75 481

Suomh.

143

137

184

15

58

105

98

10

86

47

95

70

95

111

4

76

1 334

137

187

139

27

106

161

110

31

72

47

103

64

116

94

22

149

1 565

Tunnistettu hevosia

Jäsenyhd.

Lvravih.

Lv-ravi

tuonti Ratsut

Ponit

32

44

28

0

12

36

13

10

8

10

22

1

6

12

13

34

281

30

56

70

2

9

7

41

5

24

61

36

15

14

30

3

59

596

73

80

114

1

4

24

68

4

28

79

25

15

40

52

4

97

706

R+P

tuonti

59

176

228

11

25

49

104

23

57

380

110

65

77

86

49

234

1 733

Tamma- ja varsanäyttelyt

Suomh.

tammoja

5

7

39

0

11

13

21

3

5

5

13

5

9

3

0

3

142

5

3

6

0

5

4

5

1

3

2

2

3

4

7

0

3

53

Suomh.

varsoja

61

61

161

9

24

54

81

11

22

80

52

34

51

33

0

49

783

Jäseniä

Lv-ravitammoja

Lv-ravivarsoja

25

25

21

5

22

29

36

6

3

18

20

23

29

4

0

15

281

Koulutus

47

600

150

11

10

479

214

150

467

87

380

376

40

99

3 110

Osallistujia

3 176

2 290

3 650

850

1 400

1 800

2 450

1 068

1 100

1 793

2 940

1 400

3 911

2 350

1 600

2 391

34 169

Tunnistettu yhteensä 6 083

Suomen Hippos ry 7


Lämminveritammoja merkittiin kantakirjaan

yhteensä 58, joista B-jalostusluokkaan 36 tammaa,

C-luokkaan 16 tammaa (ilman ohjaskoetta kantakirjattiin

18 tammaa) sekä A-luokkaan 4 ja AB-luokkaan

2.

Jälkeläisarvostelu

L3 I-palkinnolla palkittiin oriit Cameron 1587-95J

ja Apassi 2082-95JJ.

Lisäksi R-suunnalla palkittiin L3 I palkinnolla

Onnipoika 2318-89R ja L3 II palkinnolla Vahto

2380-89R.

Tammoja palkittiin seuraavasti:

Suomenhevostammat

Lämminveritammat

Valio-palkinto 13 a-jalostusluokka 7

L3 I palkinto 29 a b-jalostusluokka 25

L3 II palkinto 17

Helsingissä 11.–13.11.2011 pidetyn valtakunnallisen

varsanäyttelyn 2-vuotiaiden luokan voitti ori

Egoa On (A.T. Eko – Kevättömän Sumu, Fabian), om.

Ilkka Roiha, Parikkala. Muut voittajat olivat ori Bohemian

Rhapsody (Blue Chip Star – Roofers Rhapsody,

Andover Hall), om. Ravitalli Hannu Laakkonen

Oy, Hollola ja ori Hupikuva (A.T. Unikuva – Hipinän

Helmi, Suikun Ero), om. Ulla Malkakorpi, Lempäälä.

Valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voittaja

11. kesäkuuta 2011 Kannuksessa oli tamma Vilpotar

37,8 pist. ( juoksu 1.48, käynti 8.18 ja veto 25,8),

om. Markku ja Taina Mässeli, Virolahti.

Kasvatustuet

Hevostalouskertymästä vuonna 2011 maksetut

kasvatustuet, palkinnot ja avustukset:

Juoksijahevosten kasvattajapalkintoihin vuodelta 2010

- vuoden 2012 kertymästä siirtyi maksettavaksi

- ulkomaille vietyjen ravihevosten kasvattajapalkinnot 2010

Kuninkuusravien kasvattajapalkinnot 2010

Sh- ja lv- kantakirja- ym. palkinnot vuosilta 2010–2011

Nuorten sh- ja lv-siitostammojen laatupalkinto 2010

Sh- ja lv- varsanäyttelypalkinnot 2011

Lv-ratsujen ja ponien ktk-, näyttely- ja kilpailupalkinnot 2010

Veriryhmämääritettyjen emien dna

1 570 443 €

370 443 €

23 764 €

26 100 €

88 424 €

40 824 €

37 825 €

202 981 €

10 121 €

8 Suomen Hippos ry


Suvi

Mäkeläinen

Ratsu- ja

ponijalostus

Hevosmäärät

Ratsuhevosia ja poneja oli vuoden lopussa noin 29 900

(28 700), joista ratsuhevosia 19 700 (19 000) ja poneja

10 200 (9 700). Vuoden aikana rekisteröitiin 2 000 (2 505)

tuontihevosta. Yleisimpiä tuontimaita olivat Saksa, Ruotsi

ja Baltian maat.

Sekä ponien että ratsuhevosten astutusmäärät laskivat

edellisestä vuodesta. Poneja astutettiin kertomusvuonna

830 (861) ja ratsuhevosia 605 (668). Yhteensä varsoja

ilmoitettiin syntyneeksi 1080 (1 050).

Kantakirjaus ja nuorten hevosten arvostelu

sekä jälkeläisarvostelu

Ratsuhevosille ja poneille järjestettiin vuoden aikana yhteensä

23 (26) näyttelytapahtumaa, joita olivat oripäivät,

kasvattajapäivät, islanninhevosnäyttelyt, poninäyttely,

vuonohevosnäyttely, laatuarvostelu sekä 17 tamma- ja varsanäyttelyä

eri puolilla maata. Lisäksi osallistuttiin eri yhdistysten

yhteistyössä järjestämään European Breeding

Event -tapahtumaan sekä järjestettiin Hippoksen näyttelykehiä

viiden rotuyhdistysten järjestämän tapahtuman ja

rotunäyttelyn yhteydessä.

Ratsuoripäivillä jalostukseen hyväksyttiin seitsemän

uutta oritta, minkä lisäksi yksi 3-vuotias ori sai jalostukseenkäyttöoikeuden

vuodeksi ja yhdelle oriille myönnettiin

jatkolupa uusintatarkastuksessa. Ponioripäivillä esitettiin

yhteensä 44 (44) oritta, joista jalostukseenkäyttöoikeus

myönnettiin kahdeksalle nuorelle tai kantakirjaan

tarjotulle oriille. Uusintatarkastuksessa viisi oritta sai

edelleen jalostukseenkäyttöoikeuden. Ratsuhevostammoja

kantakirjattiin 67 (97) ja islanninhevos-, vuonohevos-

ja ponitammoja yhteensä 67 (92).

Nuoria ratsuhevosia arvosteltiin vuoden aikana 247

(267) ja nuoria islanninhevosia, vuonohevosia ja poneja

yhteensä 312 (368). Näistä suurin osa oli shetlanninponeja.

Islanninhevosia arvosteltiin kahdessa näyttelyssä

yhteensä 96 (80). Ratsu- ja ponivaliokunta palkitsi jälkeläisarvokirjaimella

31 (43) hevosta ja ponia, joista tamma

Furunäs Paulette 973 SH korkeimmalla Valio-arvolla.

Kehittämishankkeet

Vuonna 2010 käynnistetty ratsu- ja ponirotujen jalostusohjesäännön

uudistamishanke jatkui kuluneen vuoden aikana

yhteistyössä rotuyhdistysten kanssa. Ponirotujen jalostusohjesääntöjä

muutettiin vastaamaan alkuperämaiden

jalostusohjesääntöjen vaatimuksia ja FWB-hevosen

jalostusohjelman rakennetta kartoitettiin. Kaikkien rotujen

kohdalla työ jatkuu seuraavana vuonna. Alkuvuodesta

järjestettiin Ypäjällä ratsuhevosjalostukseen keskittynyt

FWB-päivä. Seminaarissa mukana oli yli sata kiinnostunutta

kuulijaa.

Suomen Hippos ry 9


V

Jukka

Niskanen

uonna 2011 toteutettiin

nuorten

hevosten työryhmän

suuntaviivojen

mukaisia toimenpiteitä,

joiden tavoitteena

oli kannustaa

varsoja mukaan kilpailutoimintaan.

Toimenpiteinä

olivat muun muassa

karsintapistejärjestelmän

muutokset, tammasarjoissa

nuorena Suomeen tuotujen

hevosten osallistumisoikeuden

laajentaminen, nuorten sarjojen

profiloiminen eri palkintotasojen

avulla, uudet kilpailusarjat nuorim-

Vertailuja nuorimpien ikäluokkien kilpailemisesta 2010–2011

Raviurheilupalvelut

10 Suomen Hippos ry

Suomenhevoset

2-v sh ol

3-v sh ol

3-v sh kl

3-v sh startanneet lkm

3-v sh startit

3-v sh palk

4-v sh startanneet lkm

4-v sh startit

4-v sh palk

2010

0

321

230

47

77

22 660

228

1253

473 540

2011

36

267

186

55

117

47 480

203

1063

423 593

mille varsoille ja opetuslähtöjärjestelmän

uudistaminen.

Vuoden 2011 tulokset ovat rohkaisevia

ja tavoitteiden kanssa oikeansuuntaisia.

Huomioitava on, että alkuvaiheessa toimenpiteet

kohdistuvat ensisijaisesti aivan

nuorimpiin ikäluokkiin. Opetuslähtöjärjestelmä

avattiin syksyllä koskemaan myös

kaksivuotiaita suomenhevosia. Ensimmäisenä

radoilla esiintyi Lahdessa Vennelmon

Voitto. Opetuslähtö hyväksyttiin tuloksella

2.05,3. Yhteensä 2-vuotiaita suomenhevosia

opetuslähdöissä esiintyi 36. Kolmevuotiaiden

suomenhevosten ensimmäisen

Junnustartti-finaalin voitti SE-tuloksella

Jokivarren Kunkku. Lämminveristen vastaavan

lähdön paras oli Nostromo.

Lämminveriset

2-v lv ol

2-v lv kl

2-v lv startanneet lkm

2-v lv startit

2-v lv palk

3-v lv startanneet lkm

3-v lv startit

3-v lv palk

2010

660

292

72

137

102 425

579

3646

1 909 817

2011

714

433

97

240

226 399

629

3781

1 997 717


Raviurheilun kansainväliset tunnusluvut

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ranska

Australia

USA

Ruotsi

Italia

Kilpailutoiminnan tunnusluvut

Kilpailutoiminnan yleiset tunnusluvut jatkoivat

laskua vuonna 2011. Yleinen taloudellinen

tilanne, laskeneet pelivaihdot ja

pienentyneet palkinnot vähensivät aktiivisuutta.

Totoraveja järjestettiin 607 kappaletta

(-2,9 %), ja totoravilähtöjä ajettiin

5 661 (+0,2 %). Paikallisraveja järjestettiin

44:t, missä vähennystä oli 17 prosenttia.

Talven huono jäätilanne ja vähentynyt

osallistumishalukkuus hankaloittivat paikallisravitoimintaa

vielä 2011. Vuodelle

2012 paikallisravisäännöissä palattiin hevosen

kilpailuoikeuden vaatimuksissa aiempaan

käytäntöön, jonka toivotaan parantavan

kilpailijamääriä.

Vuonna 2011 kilpailuihin osallistui

yhteensä 7666 hevosta (-2,4 %). Ohjastajia

kilpailuissa oli mukana yhteensä 2 206

(+5 %). Poniohjastajien lukumäärä on vakiintunut

450 kilpailijan tasolle. Vuonna

2011 startanneille hevosille oli omistajaksi

merkitty 7 314 eri henkilöä tai tallinimeä.

Ratojen maksamat palkinnot olivat

yhteensä 19 miljoonaa euroa (-1,6 %). Suomalaiset

hevoset kilpailivat aktiivisesti

ulkomailla. Erityisesti Ruotsin ja Norjan

parempi palkintotaso houkutteli suomalaishevosia

niin hyvin, että palkintoja ulkomailta

ansaittiin 2,75 miljoonaa euroa

(+62,2 %).

Norja

Kanada

Suomi

pelivaihto

palkinnot

varsat

kilpailleet hevoset

raviratoja

väkiluku

Kansainvälinen toiminta

Hippos osallistui aktiivisesti kansainväliseen

toimintaan. Kilpailutoiminnan kannalta

merkittävimpiä tilaisuuksia olivat raviurheilun

maailmankonferenssi USA:ssa,

sekä UET:n kokoukset tammikuussa Ranskassa

ja lokakuussa Sveitsissä. Pohjoismaista

yhteistyötä tehdään aktiivisesti.

Kokouksia järjestetään säännöllisesti sekä

säännöistä että hevosten hyvinvoinnista.

Pohjoismainen sääntövaliokunta ja eläinlääkäritapaaminen

järjestettiin Hippoksen

isännöimänä syksyllä Espoossa.

Raviurheilun maailmankonferenssissa

vertailtiin laajasti raviurheilun kansainvälisiä

tunnuslukuja. Kärryurheilu

on merkittävien haasteiden edessä kaikkialla

maailmassa. Vahvoja ja kehittyviä

ravimaita on maailmassa jatkuvasti vähemmän,

eivätkä tulevaisuudennäkymät

ole kovin valoisat. Maailman vahvin ravitalous

on Ranska, muita menestyviä tällä

hetkellä ovat Ruotsi ja Australia. Suomi

on yksi maailman suurimmista ravitalouksista,

väestöpohjaan suhteutettuna erittäin

vahva. Pohjoismaiden yhteiset toimenpiteet

raviurheilun tulevaisuuden turvaamiseksi

ovatkin erittäin tärkeitä.

Suomen Hippos ry 11


Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa

Suomen lippua piti korkeimmalla kaikkien

aikojen varsalupaus Brad de Veluwe. Tuomas

Korvenojan valmentama ja ohjastama

3-vuotias ansaitsi yli 400 000 euroa ja

merkitsi nimiinsä kolmen eri kilpailumatkan

SE-lukemat. Suomenhevoset nappasivat

Pariisin vuotuisesta kylmäveriottelusta

riemukkaan ja ikimuistoisen neloisvoiton.

Hannu Torvinen edusti Suomea

oppilasohjastajien EM-kilpailuissa Kazanissa.

Hyvin ohjastanut Torvinen sijoittui

pronssille.

Kehitystoiminta

Ravipelien haltuunotto oli tärkein sääntöjen

ja tietojärjestelmien kehitystyön painopistealue.

Sääntövaliokunta työsti ravikilpailusääntöihin

tarvittavat muutokset,

ja Heppa-järjestelmään toteutettiin merkittävä

määrä ohjelmistotyötä. Molemmat

haasteet selvitettiin pitkäjänteisellä, koko

vuoden mittaisella työllä. Heppa-järjestelmän

ulkoasu nykyaikaistettiin Hippos.fi

-uudistuksen yhteydessä. Uusina ominaisuuksina

käyttöön otettiin muun muassa

näyttelyihin ilmoittaminen ja ratsuhevosten

rokotusmerkinnät sekä yhteydenpito

Ratsastajainliiton tietojärjestelmiin. Oma

talli -käyttäjätunnusten määrä nousi jo

reippaasti yli 7000:n.

R av i k i l p a i l u p a l v e l u t - o s a s t o l l e

Heppa-järjestelmän tehostuneet ominaisuudet

merkitsivät edelleen rutiiniluonteisten

työtehtävien vähentymistä. Vuoden

alussa 75-päivien ilmoittamisten vastaanotto

siirtyi Hippoksesta raviradoille,

mikä niin ikään vapautti henkilöresursseja.

Tämä kehitys yhdessä haasteellisen

taloudellisen tilanteen kanssa käynnisti

yhden henkilön irtisanomiseen johtaneet

yt-neuvottelut. Näin ollen vuoden lopussa

osastolla työskenteli seitsemän henkilöä.

Nettisivu-uudistuksen yhteydessä myös

kilpailupuolen palvelut kehittyivät voimakkaasti.

Merkittävimpiä kehitysaskeleita

olivat muun muassa selkeämpi käytettävyys

ja uusi sähköinen valvojakansio.

Ravien ilmoittamispäiviä siirrettiin

vastaamaan paremmin kilpailutoiminnan

tarpeita. 75-ilmot siirrettiin perjantailta

sunnuntaille ja Vermon keskiviikkoravien

ilmopäiväksi tuli torstai.

Koulutusta järjestettiin sekä valtakunnallisesti

että alueellisesti. Tuomari- ja

eläinlääkäripäivät järjestettiin Vierumäen

urheiluopistolla ja valvojien koulutustilaisuus

Helsingissä. Alueelliset toimihenkilökoulutukset

ja C-ajolupakurssit toteutettiin

eri puolilla Suomea. Alueelliset tuomarikoulutukset

korvattiin vuonna 2011

kertaluontoisesti hyvän palautteen saaneella

tuomarivaihdolla.

Suomen raviradat

Kilpailleet hevoset

ja ohjastajat

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Keskusravirata

Maakuntaraviradat

Kesäradat

Harjoitusradat

0

1990

Hevoset

1995

2000

Ohjastajat

1

19

23

n. 120

2005

2011

Rovaniemi

Tornio

Oulu

Kajaani

Ylivieska

Kaustinen

Vaasa

Kuopio

Seinäjoki

Pori

Forssa

Turku

Jyväskylä

Mikkeli

Tampere

Lahti Lappeenranta

Kouvola

Helsinki

Kilpailijat ja palkinnot

8 600

20

8 400

18

8 200

16

8 000

14

7 800

12

7 600

10

7 400

8

7 200

6

7 000

4

6 800

2

0

1990

1995

2000

2005

2011

Hevoset Palkinnot(M€)

Joensuu

12 Suomen Hippos ry


nuorisotoiminta

Raviurheilun nuorisotoiminta jatkoi tasaista suosiotaan lasten

ja nuorten keskuudessa. Raviurheilun nuorisotoiminnan

Facebook-sivut toimivat aktiivisesti ympäri vuoden ja tarjosivat

tietoa ajankohtaisia asioita nuorisotoiminnan parissa oleville

lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Nuorisovastaaville ja -ohjaajille järjestettiin koulutuksia

eri puolilla Suomea. Suomen Hippos järjesti kesäkuussa Suuren

Ponileirin, joka keräsi Kokemäelle lähes 50 lasta ja 30 ponia

ja tarjosi mukavaa yhdessäoloa ja oppimista.

Lapsia ja nuoria sekä menestyneitä poneja palkittiin vuoden

2011 ansioista Young Power Gaalassa Levillä maaliskuussa

2012.

Tietoisuus raviurheilun nuorisotoiminnasta ja harrastusmahdollisuuksista

sen parissa lisääntyi vuoden aikana. Raviurheilun

nuorisotoimintaa pyritään jatkossakin viemään eteenpäin

positiivisella ja innokkaalla otteella.

Nuorisotoiminnan tunnusluvut 2011,

vuoden 2010 luvut suluissa

• 393 lähtöä (431)

• 3 754 ponistarttia (3 854)

• Palkintoja maksettiin 88 401 € (96 275 €)

• Poniraveja 11 (13)

• Uusia P-ajolupia 127 (130)

• Ohjastajia 456 (459)

• Valmentajia 461 (439)

Suomen Nopeimmat

A-kategoria Golda Apache 2.03,4

B-kategoria Ernst Rivaldo 1.45,9

Kuva: Meeri Niiranen

Suomen Hippos ry 13


2011

vuodesta

muistetaan nämä

Tammikuu

• Ravivuoden 2011 alkaessa juhlittiin raviohjastaja

Mika Forssia. Forss voitti

kultakypäräkilpailun ja ajajaliigan 2010.

• Peliyhtiö Fintoto ja ranskalainen PMU

solmivat yhteistyösopimuksen, jonka

myötä Fintoton kansainvälinen pelitarjonta

lisääntyi merkittävästi.

• Fintoton ’Voita Hevonen’ -arvontavoiton

myötä lämminveriori Victory Beat tienasi

Juha Kauppisen perheelle 6 530 euroa.

Voittoshekki luovutettiin Vermossa.

• Ravigaala järjestettiin Silja Europa –risteilijällä.

Helmikuu

• Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen

uudeksi arpajaislaiksi. Lakimuutoksen

keskeinen sisältö oli siirtyminen toimilupajärjestelmästä

lakisääteisten yksinoikeuksien

järjestelmään. Fintotolla,

Raha-automaattiyhdistyksellä ja Veikkauksella

oli lain mukaan yksinoikeus rahapelien

toimeenpanemiseen Suomessa.

• Raveja peruttiin ankaran pakkasen

vuoksi.

Suomenhevoset voittivat molemmat

osakilpailut Pariisin kylmäveriottelussa.

Sankareiksi nousivat Tähen Tuuri ja Hovimäki,

joiden lisäksi joukkueeseen kuuluivat

Veeran Turo ja Feelis. Sunnuntaina

joukkue valtasi kilpailun neljä kärkisijaa.

• Jalostuspäivillä Tampereella luennoitiin

jalostuksesta suomalaisesta, ruotsalaisesta

ja yhdysvaltalaisesta näkökulmasta.

Ruotsalaisia tutkimustuloksia

esitteli kasvattaja ja jalostusasiantuntija

Staffan Philipsson.

• Ratsuhevosten jalostuspäivillä luennoi

mm tanskalainen WBFSH:n sihteeri ja

Dansk Varmblod -järjestön jalostusjohtaja

Karina Christiansen sekä saksalainen

eläinlääkäri ja tutkija Kathrin-Friederike

Stock.

• Hengitysteiden tutkiminen suoritusympäristössä

tuli mahdolliseksi DRS-laitteen

avulla.

Maaliskuu

• Vuoden 2009 ravikuningas Patrikin

Muisto ravasi Levin Arctic Horse Race

–raveissa Jääkuninkaaksi. Tapahtuman

yleisömäärä oli 3 650. Ravipäivä sisälsi

yllätyksen, kun pihtiputaalainen pari

avioitui voittajakehässä.

• Eduskunnan Hevosystävien Seura luovutti

yhteistyöravuri Bokallen juoksemia

palkintorahoja hyväntekeväisyyteen

7 000 euroa.

• Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin

ensimmäiset Helsinki Horse Fair

-messut. Yhdeksi tapahtuman kohokohdaksi

nousi lapsille suunnattu keppihevosnäyttely.

Huhtikuu

• Prix d’Etain Royal Seinäjoki -racen

60 000 euron ykköspalkinnon voitti

ruotsalainen 5-vuotias Red Hot Dynamite

Daniel Olssonin ohjastamana.

• Tampereen Hevosmessuilla Vuoden Kavionjälki-tunnustuksen

sai Eduskunnan

Hevosystäväinseura. Hevosenhoitajien

mestaruuden voitti kuopiolainen

Annika Aalto.

• Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa

julkistettiin 7.s tammikuuta 2012

ravattavan, myöhemmin Suomi-Ruotsi

Toto75-Ravikarnevaaleiksi nimetyn

kierroksen konsepti. Ruotsin V75-kierroksen

siirtäminen Vermoon, yhteispooli

ja hyvä palkintotaso saivat Suomessa ja

Ruotsissa myönteisen vastaanoton.

• Finlandia-ajon 110 000 euron ykköspalkinnon

voitti ruotsalainen Commander

Crowe.

Toukokuu

• Kesäravikausi ja kesäratojen uusi Ajomies-ohjastajakilpailu

käynnistyi Haapajärvellä.

• Elitloppetin 3 miljoonan kruunun ykköspalkinnon

voitti Brioni Joakim Lövgrenin

ohjastamana. Edellisen kerran

kilpailun voitto on mennyt Saksaan

vuonna 1993. Suomalaisravurit menestyivät

Solvallan muissa lähdöissä hyvin.

14 Suomen Hippos ry


• Ypäjällä järjestettiin kaksipäiväinen Hevosalan

yhteistyöseminaari, jossa esiteltiin

ajatuksia Euroopan laajuisesta yhteistyöstä

yrittäjän arkeen.

• Toukokuussa juostiin neljä uutta Suomen

ennätystä. Marimin juoksi suomenhevostammojen

uudeksi täyden matkan

SE-tulokseksi 1.22,8a/2 100m. Brad de

Veluwe juoksi Bjerkessä 3-vuotiaiden

oriiden ja ruunien lyhyen ryhmäajon

SE:ksi ajan 1.12,5a/1 609m. Racerstina

pudotti ulkomailla syntyneiden tammojen

pitkän voltin SE-lukemat numeroihin

1.14,6/3 180m. Liquorice Pipe voitti

3-vuotiscupin aikaan 1.14,6/2 120m.

• Valtuuskunnan kokous päätti vuoden

2015 kuninkuusravien pitopaikaksi Joensuun.

Äänestystulos valtuuskunnan

jäsenten kesken meni tasan tuloksella

20–20. Yksi edustaja äänesti tyhjää.

Tuloksen ratkaisi lopulta valtuuskunnan

puheenjohtaja Markku Lääkkölän

ääni.

• Valtuuskunta kutsui Mauri Salon Hippoksen

kunniajäseneksi.

Kesäkuu

• Orilaitumet avattiin.

• Lämminveriravuri EL Mistress Eeva sai

julkisuutta juoksemalla rahaa hyväntekeväisyyteen.

• Kokemäellä järjestettiin suuri ponileiri.

• Kymi GP:n 85 000 euron ykköspalkinnon

voitti ranskalainen suosikki Rapide

Lebel Eric Raffinin ohjastamana.

• Hevostalouden toimijat tyrmistyivät

hallitusohjelmaan kirjoitetusta ratkaisusta

nostaa arpajaisveroa. Arpajaisveron

nosto 9,5 prosentista 12 prosenttiin

merkitsi peliyhtiö Fintoto Oy:lle 25 prosentin

veronkorotusta.

• Vilpotar voitti valtakunnallisen työmestaruuskilpailun

Kannuksen raviradalla.

• Uudet hippos.fi-sivut avattiin kesäkuun

30. päivä. Sivut saivat myönteisen vastaanoton.

Heinäkuu

• Suur-Hollola-Ajo alkoi dramaattisesti,

kun rankkasade ja tuuli riepottivat väliaikaisrakenteita

Jokimaan raviradalla.

Lämminveristen 110 000 euron ykköspalkinnon

voitti Target Hoss ja suomenhevosten

30 000 euron ykköspalkinnon

vei nimiinsä Pihlajan Aaroni.

• Ranskalainen Rapide Lebel jahtasi St.

Michel-raveissa tuhannen metrin ratojen

ME-tulosta mailin ryhmäajossa

1.09,3. Rapide Lebel voitti kilpailun ja

60 000 euroa, mutta jäi kymmenyksen

ME-tuloksesta. ME-tulos olisi palkittu

30 000 euron bonuksella.

• St.Michel –raveissa Tuokkolan Touho

seppelöitiin suomenhevosten suurmestariksi.

Xanthis Seastar voitti Montén

Suomen mestaruuden Jenni Kaijan ratsastamana.

• Kuninkuusraveissa I.P. Vipotiina seppelöitiin

kolmannen kerran kuningattareksi.

Kuninkuuden voitti Villihotti. Tapahtuman

Toto-pelien vaihto oli suurin

kautta aikain, 3 534 650 euroa. Lisäksi

V75 peliä pelattiin 817 000 eurolla, joten

koko viikonloppuna ravipelejä pelattiin

4,3 miljoonalla eurolla. Viikonlopun

yleisömäärä oli 45 906.

• Toto-myynti räjähti. Vuoden takaiseen

vaihtoon verrattuna myynti kasvoi 12,6

prosenttia ollen 21,6 miljoonaa euroa.

Elokuu

• Ponikuninkuuden voitti Golda Apache ja

Ponikuningattaren tittelin Ferreo Anemone.

• Juvalainen Jani Ruotsalainen voitti kesäradoilla

käydyn Ajomies 2011 -kisan.

Toiseksi sijoittui Jarmo Saarela ja kolmanneksi

Pertti Puikkonen.

• Fintoto julkisti tiedostustilaisuudessa

uudet tuotemerkit: Toto75, Toto65, ja

Toto5.

• Sörkän Sälli voitti suomenhevosten Derbyn

ja 25 000 euroa Jyväskylän Killerin

raviradalla.

Syyskuu

• Saran Salama päätti kilpauransa, jonka

aikana se voitti kolmen ravikuninkuuden

lisäksi neljästi Suur-Hollola-ajon,

kerran suurmestaruuden, ansaitsi liki

831 000 euroa ja juoksi ennätyksen

20,3aly.

• Timo Nurmoksen tallin Seabiscuit voitti

Suuren Suomalaisen Derbyn ja 100 000

euron ykköspalkinnon. Seabiscuitin aika

oli kilpailuennätys 1.14,1a/2 600 metriä.

• Turun PM-kisoissa oli dramatiikkaa,

kun lähtö kolarin seurauksena keskeytettiin

ja ajettiin päivän viimeisenä. Kilpailun

voitti Ruotsin Hallsta Lotus.

• Hevoshuutokaupassa 68 varsaa vaihtoi

omistajaa. Myytyjen varsojen prosentuaalinen

osuus oli ennätyskorkea. Huutokaupan

kallein varsa oli Yankee Gliden

tytär Zest Kemp, joka myytiin 26 000 eurolla.

Lokakuu

• Brad de Veluwe voitti lämminveristen

Kriteriumin ja 75 000 euroa SE-aikaan

1.15,0/2 600 m. Tulos on kilpailun ennätys.

Suomenhevonen Elmoori voitti

oman sarjansa ajalla 1.28,0.

• ME-poni Golda Apache päätti kilpauransa

Teivossa.

• Raviohjasta Ari Moilanen ajoi 5 000.

voittonsa.

• Evira alkoi kiinnittää huomiota väärennettyihin

hevospasseihin. Hippos toimitti

passeja Eviraan jatkotutkimuksia

varten.

Marraskuu

• Brad de Veluwe voitti Euroopan parhaiden

3-vuotiaiden kilpailun Orsi Mangellin

ja yli 100 000 euroa Milanossa.

• Fintoto järjesti Ritarihuoneella juhlavan

tiedotus- ja PR-tilaisuuden, jossa

aiheina olivat uusi aikakausi raviurheilussa,

tv-lähetykset ja uudet Toto-pelit.

• Vuoden suosituimmiksi jalostusoriiksi

nousivat Liising ja Like A Prayer.

• Antti Peltola voitti Toto-pelien SM-kisan

Vermossa.

Joulukuu

• Fintotossa valmistauduttiin kaikilla osaalueilla

uuteen aikakauteen, sillä vuoden

2012 alusta lähtien yritys vastaa kaikkien

hevospelien myynnistä ja markkinoinnista

Suomessa. Muutos merkitsi

muiden muassa uusien pelituotteiden

luomisen, myyntiverkoston laajentamisen

sekä merkittäviä markkinointi- ja

viestintätoimenpiteitä.

Hippos-talossa aherrettiin lähestyvien

Toto75-Ravikarnevaalien ja Ravigaalan

innoittamina.

Suomen Hippos ry 15


Leena

Mäenpää-

Wirtz

Viestinnällinen

Vvuosi 2011

uoden viestinnällisiä kohokohtia olivat

Kuninkuus- ja St. Michel –ravien lisäksi

lämminveriravuri Brad de Veluwen

läpimurto kansainvälisillä kaviourilla.

Oriin voittoon johtanut juoksu Orsi Mangellissa

Milanossa ja paluu kotitalliin juhlittuna

sankarina olivat näkyvästi esillä

tiedotusvälineissä. Kuninkuusravien innostamana

Teivon raviradalla järjestettiin

toimittajille toukokuussa Media-seminaari.

Kuninkuusraveissa median palvelut

toimivat hyvin ja tapahtuma sai laajalti

myönteistä julkisuutta. Ennen St. Michelraveja

ranskalaisen huippuravuri Rapide

Lebelin yritys rikkoa tuhannen metrin ratojen

ME-tulos 1.09,3 mailin ryhmäajossa

nosti raviurheilun otsikoihin.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen

keskeinen viestintäkanava, hippos.fi –sivusto

uudistui kesäkuun lopussa. Sivujen

selkeä ulkonäkö ja toimivuus saivat käyttäjiltä

valtaosin myönteistä palautetta. Sivustolle

suunniteltiin uutena palveluna Orikortit,

joiden tarkoituksena on antaa kasvattajille

tietoa oriin suvusta, suorituksista

ja terveydestä jalostusvalintaa varten. Hippos.fi

–sivustolla on 800 000 kävijää kuukaudesta,

joista 300 000 tulee eri IP-osoitteista.

Suomen Hippos ry:n kotisivujen uudistus

toteutettiin yhteistyössä turkulaisen

Poutapilvi web design Oy:n kanssa

16 Suomen Hippos ry


Median palvelujen asteittainen parantaminen

suurkilpailuissa aloitettiin

hankkimalla Media-teltta. Teltan tehtävänä

on palvella ja auttaa raviurheilusta

uutisoivia toimittajia työssään ja lisätä lajin

näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Teltta

toimii paitsi kohtaamispaikkana toimittajien

ja hevosten omistajien, valmentajien,

ohjastajien ja hoitajien välillä myös pienimuotoisten

lehdistötilaisuuksien pitopaikkana.

Viestinnässä tiedotusvälineitä valmisteltiin

raviurheilun uuteen aikakauteen.

Ennen Finlandia-ajoa ja Suurta Suomalaista

Derbyä järjestetyissä lehdistötilaisuuksissa

näkyvinä aiheina urheilun

lisäksi olivat uudet Toto-tuotteet, Suomi-

Ruotsi Toto75-ravikarnevaalit Vermossa

ja uudistuneet ravilähetykset. Fintoton Ritarihuoneella

järjestämä tiedotus- ja PRtilaisuus

keräsi runsaasti naistenlehtien ja

viihdepalstojen toimittajia. Raviurheilun

näkyvyys kasvoi lajille uusilla palstoilla.

Esmerkin mediaseurannan mukaan

kesä-, heinä- ja elokuussa maakuntalehdistä

Savon Sanomat kertoi sivuillaan ahkerimmin

raviurheilusta. Raviurheilua käsittelevien

uutisten lukumäärän tarkastelu

eri lehdissä ei kuitenkaan kerro koko totuutta

lajin saamasta näkyvyydestä. Uutisten

tuottamisvauhti on voimakkaasti kiihtynyt

ja yhä useampi uutinen on siirtynyt

painetusta lehdestä verkkosivuille. Printtimediassa

perinteisen tulosuutisoinnin

tilalle nousevat yhä useammin laajemmat

taustoittavat juttukokonaisuudet, analyysit

ja lajin ilmiöiden tarkastelu. Esmerk

seuraa raviurheilun ja hevoskasvatuksen

uutisia ja niiden määrää lehdissä. Verkossa

julkaistuja uutisia seuraa Meltwater News.

Tarkastelussa ei ole mukana lajin televisiossa

tai radiossa saama huomio eikä näkyvyys

blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.

Raviurheilu ja hevoskasvatus saivat

runsaasti näkyvyyttä siitä huolimatta, että

viestintäosasto eli murroskautta. Raviurheilun

tiedottajan tehtävässä toimi vuoden

2011 aikana kolme eri henkilöä, joista kaksi

hoitovapaalla olleen tiedottajan sijaisena.

Hippos-konserniin luotiin uusi viestintäpäällikön

virka. Viestintäpäällikkö

aloitti tehtävässään huhtikuun alussa.

Uutisten määrä maakunta- ja iltapäivälehdissä

sekä sähköisessä mediassa

Printtimedia

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1

1

2

Sähköinen media 2011

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2011

10

10

11

11

2010

12

12

Suomen Hippos ry 17


Hallituksen

toimintakertomus

tilikaudelta

1.1.–31.12.2011

18 Suomen Hippos ry


Suomen Hippos ry (Hippos) on raviurheilun ja hevoskasvatuksen

keskusjärjestö, joka järjestää jalostustoimintaa

ja kilpailutoimintaa. Jalostustoiminnan tarkoituksena on

edistää kotimaista hevosjalostusta, hevoskasvatusta ja hevosen

käyttöä ylläpitämällä hevosten ja ponien rekistereitä

ja kantakirjoja sekä järjestämällä koulutusta ja neuvontaa.

Kilpailutoiminnan tarkoituksena on järjestää maamme ravikilpailutoiminta

ja varmistaa siten edellytykset ravipelien

järjestämiseksi hevostalouden kehitystä hyödyttävällä

tavalla.

Hevospelitoiminta on järjestetty Hippoksen kokonaan

omistaman tytäryhtiön Fintoto Oy:n kautta. Konserniin

kuuluu lisäksi Suomen Hevosurheilulehti Oy, jonka

pääjulkaisu on Hevosurheilu-lehti.

Tarkemmin Hippoksen ja sen tytäryhtiöiden toimintaa

esitellään vuosikertomuksessa.

Tilikauden olennaiset tapahtumat

Toimintavuotta 2011 leimasi valmistautuminen vuoden

2012 alusta voimaan tulleeseen arpajaislain muutokseen,

jonka seurauksena Fintoto Oy sai lakisääteisen yksinoikeuden

hevospelien järjestämiseen. Fintoto Oy:n tekemien haltuunottoon

liittyvien merkittävien markkinointipanostusten

ja toiminnan uudelleen organisoinnin lisäksi emoyhteisö

Hippoksessa panostettiin viestintään muun muassa avaamalla

uudet ja selkeämmät internetsivut vuoden alkupuolella

sekä kehittämällä toimintatapoja kaikilla osa-alueilla.

Valtuuskunnan 2009 syksyllä tekemän päätöksen mukaisesti

tilikaudella 2011 jatkettiin kehitystyötä liittyen

pelitoiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin, raviratojen

väliseen yhteistyöhön sekä mittareihin perustuvaan

resurssienjakoon. Hippoksessa käynnistettiin raviratojen

toiminnan mittausjärjestelmän uudistaminen tukemaan

nykyisin hyvin toimivaa tapahtumien auditointijärjestelmää.

Lisäksi kehitettiin toimintamalli vaikeuksiin ajautuneiden

ratojen tukemiseksi.

Tuottojen jakamiseen kohdistuvista pelisäännöistä

tehtiin periaatepäätös ja luotiin vuodelle 2012 niin sanottu

”ankkuri”, jonka avulla varmistetaan, että raviradat saavat

riittävän tuoton, vaikka olosuhteet muuttuisivat. Muilta

osin ravikilpailutoiminnan vuosi 2011 oli rakenteeltaan

edellisvuoden kaltainen. Ajettavien lähtöjen määrä säilyi

vuoden 2010 tasolla. Tilikaudella panostettiin sarjatarjonnan

koordinointiin ja muihin kilpailutoiminnan laatuun

liittyviin seikkoihin sekä jatkettiin ravikilpailujen profilointia.

Kasvatus- ja jalostustoiminnan osalta lämminveristen

ravihevosten orivalinnan pelisäännöt uudistuivat lisäten

sekä internetissä että kirjallisesti tuotettujen palveluiden

tarvetta. Ratsujen ja ponien jalostusohjesäännön uudistustyö

käynnistettiin ja saatetaan loppuun tilikauden

2012 alkupuolella.

Raviratojen taloushallintopalveluiden pilottihanke

laajeni tilikaudella käsittämään useampia raviratoja ja toimintaa

ryhdyttiin tekemään kahden henkilön voimin.

Syksyllä Hippoksen yleinen kokous päätti sääntömuutoksesta,

jonka seurauksena hallituksen puheenjohtajaksi

tai hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi henkilö, jonka

valtuuskunnan jäsen tai jäsenet ovat nimenneet ehdolle viimeistään

45 päivää ennen kokousajankohtaa Hippokselle

osoittamallaan kirjeellä. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden

nimet julkaistaan Hippoksen internetsivuilla ja Hevosurheilu-lehdessä

vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Fintoto Oy:tä koskeva omistajapolitiikka päivitettiin

tilikaudella. Lisäksi Fintoto Oy:n yhtiöjärjestys muutettiin

vastaamaan vuoden 2012 alusta voimaan tulevaa arpajaislakia,

jonka mukaisesti Fintoto Oy:llä on hallitus, jonka

puheenjohtajan ja puolet muista (enintään kuudesta) jäsenestä

määrää valtioneuvosto. Hallituksen varapuheenjohtajan

ja puolet muista jäsenistä valitsee yhtiökokous.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n toimintaa ohjasi Hippoksen

hallituksen aloitteesta laadittu kehittämissuunnitelma.

Lehden merkittävin hanke tilikaudella oli 1.1.2012

aloitetun valtakunnallisen Toto- käsiohjelmalehden valmistelu.

Suomen Hippoksen ja konsernin taloudellinen

tulos

Taloudellisessa mielessä toimintavuosi 2011 oli haastava.

Palvelumaksutuotot laskivat edellisestä vuodesta ja toteutuivat

arvioitua pienempinä. Tuloslaskelman mukainen

emoyhteisön alijäämä oli 133 025,77 euroa ja konsernituloslaskelman

alijäämä oli 1 636 312,37 euroa. Konsernin

alijäämään vaikuttivat Fintoto Oy:n hevospelien haltuunottoon

liittyvät kulut sekä Suomen Hevosurheilulehden rahasto-osuuksien

myynnin seurauksena kirjautunut tappio.

Rahasto-osuudet oli arvostettu hankintamenoon vuodesta

2008 lähtien.

Tunnusluvut Hippos

Jalostus- ja kilpailutoiminta;

palvelumaksut

Jalostus- ja kilpailutoiminta;

avustukset

Tilikauden ali-/ylijäämä

Korolliset velat

Omavaraisuusaste

Tunnusluvut konserni

Jalostus- ja kilpailutoiminta;

palvelumaksut

Jalostus- ja kilpailutoiminta;

avustukset

Pelitoiminnan tuotot

Julkaisutoiminnan tuotot

Tilikauden ali-/ylijäämä, konserni

Korolliset velat, konserni

Omavaraisuusaste, konserni

2011

3 189 038

557 981

-133 026

635 746

72 %

2011

2 326 478

557 981

207 061 284

2 727 836

-1 636 312

635 746

46 %

2010

3 248 177

581 101

301 842

1 107 124

67 %

2010

2 375 537

581 101

201 326 755

2 782 468

-118 755

1 107 124

55 %

2009

3 121 757

570 953

83 566

883 545

64 %

2009

2 238 543

570 953

212 557 628

2 784 200

304 539

883 545

55 %

Suomen Hippos ry 19


Hippoksella oli tilikauden lopussa korollista velkaa 0,6

miljoonaa euroa. Luotto on otettu kasvattaja-palkkioiden

sujuvan maksatusaikataulun varmistamiseksi.

Hallinto

Hippoksen hallituksen jäseninä ovat tilikaudella toimineet

Mika Lintilä (hallituksen puheenjohtaja), Kari

Haapiainen (hallituksen varapuheenjohtaja), Kristiina

Ertola, Ari Hartikainen (19.5.2011 alkaen), Heikki Kinnunen,

Pekka Korpi (18.5.2011 saakka), Aino-Maija Luukkonen

(18.5.2011 saakka), Hannu Myöhänen (19.5.2011 alkaen)

sekä Hannu Nivola.

Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta sekä kaksi

yhteisneuvottelua Fintoto Oy:n hallituksen kanssa. Kokouksiin

osallistuivat myös valtuuskunnan puheenjohtaja

Markku Lääkkölä ja varapuheenjohtaja Kaisa Tolonen.

Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Pekka

Soini.

Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Mika Lintilä, puheenjohtaja 12/12

Kari Haapiainen,

varapuheenjohtaja 12/12

Kristiina Ertola 12/12

Ari Hartikainen 7/7

Heikki Kinnunen 12/12

Pekka Korpi 5/5

Aino Maija Luukkonen 2/5

Hannu Myöhänen 7/7

Hannu Nivola 12/12

Suomen Hippos ry:n tilintarkastajina ovat toimineet Pasi

Puranen, KHT sekä KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy

päävastuullisena tarkastajana Tapani Vuopala, KHT.

Henkilöstö

Suomen Hippos ry:n palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin

38 henkilöä ja konsernin palveluksessa 99 henkilöä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

epävarmuustekijöistä

Hippoksen ja sen konsernin kannalta merkittävimmät riskit

ja epävarmuustekijät liittyvät raviurheilun ja hevostalouden

toimintaedellytysten varmistamiseen lyhyellä ja

pitkällä aikavälillä. Uusien pelien haltuunotolla on merkittävä

rooli toimintaedellytysten kehittymisessä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen

jälkeen ja arvio toden-näköisestä tulevasta

kehityksestä

Uusi arpajaislaki astui voimaan 1.1.2012 ja Fintoto Oy sai

yksinoikeuden toto- eli hevospeleihin. Samassa yhteydessä

pelitarjontaa laajennettiin Toto4-, Toto5-, Toto65-

ja Toto75-tuotteilla.

Haltuunotto käynnistyi 7.1.2012 Vermon raviradalla

järjestetyllä ravikarnevaalitapahtumalla, jossa Fintoto Oy

ja Ruotsin vastaava peliyhtiö ATG yhdistivät ensimmäistä

kertaa voimavaransa. Ravikarnevaalissa ajettiin Ruotsin

V75-ravit ja ensimmäistä kertaa myös suomalaisilla pelaajilla

oli mahdollisuus pelata Toto75-peliä yhteiseen pooliin

Ruotsin ja useiden muiden maiden kanssa.

Arpajaislain muutoksen myötä maa- ja metsätalousministeriöön

totomyynnistä hevostalouskertymään maksettavan

osuuden määrä pieneni vuonna 2012 aikaisemmasta

neljästä prosentista yhteen prosenttiin ja samalla

Fintoto Oy:n maksettavaksi siirtyi aiemmin kertymästä

hevosurheilulle ja -kasvatukselle maksettuja avustuksia.

Samassa yhteydessä arpajaisvero nousi 9,5 prosentista 12

prosenttiin lisäten osaltaan Fintoto Oy:n kuluja.

Suomen Hippos ry:n strategian päivittäminen on

käynnistynyt ja tarkoitus on, että uusi valtuuskunta vahvistaa

strategian ja sitoutuu siihen syksyllä 2012. Strategiaan

pyritään kirjaamaan mahdollisimman konkreettiset

tavoitteet toiminnalle sekä keinot, joilla niitä lähestytään.

Myös vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haastava

ja sitä tulee sävyttämään totopelien haltuunotto, joka

muodostaa onnistuessaan hevostaloudelle myös erinomaisen

mahdollisuuden.

Henkilöstön tunnusluvut

2011

2010

2009

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella, emoyhteisö

Tilikauden palkat ja palkkiot, emoyhteisö

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella, konserni

Tilikauden palkat ja palkkiot, konserni

38

1 533 333

99

4 830 494

37

1 458 752

84

4 160 051

39

1 476 650

83

3 779 598

Suomen Hippos ry:n henkilöstöön kuuluu toimihenkilöitä,

jotka palvelevat kaikkia konserniyksiköitä. Näiden

henkilöiden palkkamenot on jaettu konserniyksiköiden

kesken aiheuttamis- ja suoriteperiaatteella.

20 Suomen Hippos ry


Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta

Suomen Hippos ry

Konserni

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Jalostus- ja

kilpailutoiminta

Tuotot

Palvelumaksut

Valtionavustukset

Kulut

Henkilöstökulut

Muut kulut

Tuotto-/kulujäämä

3 189 037,83

557 981,20

1 570 162,44

1 917 054,35

259 802,24

3 248 177,07

581 101,31

1 494 613,17

1 843 427,82

491 237,39

2 326 477,83

557 981,20

1 570 162,44

1 916 198,84

-601 902,25

2 375 537,07

581 101,31

1 494 613,17

1 836 037,80

-374 012,59

Pelitoiminta (Fintoto Oy)

Tuotot

Pelivoitot ja verot

Bruttokate

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotto-/kulujäämä

Kertynyt tuotto-/kulujäämä

259 802,24

491 237,39

207 061 284,24

160 167 203,57

46 894 080,67

2 915 438,67

941 265,63

42 966 444,80

-75 499,73

-4 568,16

-606 470,41

201 326 754,71

155 659 438,46

45 667 316,25

2 257 100

738 164

41 663 797

38 621

1 046 875,75

672 863,16

Julkaisutoiminta

(Suomen Hevosurheilulehti

Oy)

Tuotot

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloverot

Tuotto-/kulujäämä

Kertynyt tuotto-/kulujäämä

259 802,24

491 237,39

2 727 836,45

1 044 114,79

24 800,97

1 621 104,33

-162 462,06

25 362,35

-150 008,05

-756 478,46

2 782 467,95

983 833,52

27 652,59

1 687 212,47

709,10

23 212,73

61 265,74

734 128,90

Yleiskulut ja -tuotot

Tuotot

Palvelumaksut

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotto-/kulujäämä

379 177,08

294 095,50

262 980,75

407 234,42

17 954,04

-567 179,55

353 532,06

264 879,91

243 996,36

396 302,97

-263,13

-551 910,31

103 316,04

294 095,50

262 980,75

407 234,42

17 954,04

-843 040,59

73 308,06

264 879,91

243 996,36

395 322,01

-263,13

-831 153,35

Tuotto-/kulujäämä ennen varainhankintaa

-307 377,31

-60 672,92

-1 599 519,05

-97 024,45

Varainhankinta

Jäsenmaksut

Tuotto-/kulujäämä

Kertynyt tuotto-/kulujäämä

12 900,00

12 900,00

-294 477,31

12 800,00

12 800,00

-47 872,92

12 900,00

12 900,00

-1 586 619,05

12 800,00

12 800,00

-84 224,45

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäämä

223 815,13

62 363,59

161 451,54

404 907,57

55 192,75

349 714,82

12 670,27

62 363,59

-49 693,32

20 662,57

55 192,75

-34 530,18

Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)

-133 025,77

301 841,90

-1 636 312,37

-118 754,63

Suomen Hippos ry 21


Tase

Vastaavaa

Suomen Hippos ry

Konserni

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Muut osakkeet ja osuudet

Pysyvät vastaavat yhteensä

1 141 699,92

9 787,10

57 897,18

2 342 482,77

232 790,95

3 784 657,92

1 245 073,69

95 781,45

93 949,77

2 342 482,77

230 040,95

4 007 328,63

3 429 552,19

34 436,44

295 220,62

1 993 746,77

234 691,47

5 987 647,49

3 679 462,77

129 734,07

371 234,12

1 993 746,77

241 941,47

6 416 119,20

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/tavarat

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

0,00

234 828,87

71 383,90

452 975,55

29 355,63

1 205 624,91

1 095 793,00

3 089 961,86

0,00

187 604,00

300 130,50

1 248 621,95

121 983,77

635 428,26

1 015 161,21

3 508 929,69

64 773,93

1 270 754,37

0,00

464 281,72

1 524 590,53

2 282 397,56

4 347 210,68

9 954 008,79

43 429,83

866 875,99

0,00

1 248 702,20

1 256 761,72

3 018 066,94

3 607 750,59

10 041 587,27

Vastaavaa yhteensä

6 874 619,78

7 516 258,32

15 941 656,28

16 457 706,47

Vastattavaa

Suomen Hippos ry

Konserni

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Oma pääoma

Yhdistyksen oma pääoma

Ylikurssirahasto

Sakkorahasto

Edellisten tilikausien voitto/tappio

Tilikauden ylijäämä/voitto

Oma pääoma yhteensä

4 341 959,68

0,00

732 837,46

0,00

-133 025,77

4 941 771,37

4 040 117,78

0,00

717 566,73

0,00

301 841,90

5 059 526,41

4 341 959,68

997,64

732 837,46

3 950 399,13

-1 636 312,37

7 389 881,54

3 075 090,32

997,64

717 566,73

5 336 023,12

-118 754,63

9 010 923,18

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Lyhytaikaiset lainat

Saadut ennakot

Velat saman konsernin yrityksille

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä

635 746,00

0,00

15 653,09

66 219,41

795 070,89

420 159,02

1 932 848,41

1 107 124,00

0,00

9 896,46

103 276,63

762 371,24

474 063,58

2 456 731,91

635 746,00

1 219 763,03

0,00

1 146 028,07

921 742,43

4 628 495,21

8 551 774,74

1 107 124,00

707 312,55

0,00

639 840,17

848 018,57

4 144 488,00

7 446 783,28

Vastattavaa yhteensä

6 874 619,78

7 516 258,32

15 941 656,28

16 457 706,46

22 Suomen Hippos ry


Rahoituslaskelma

Suomen Hippos ry

Konserni

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Varsinaisen toiminnan rahavirta

Voitto / tappio (-) ennen satunnaisia eriä ja veroja

Rahoitustuotot ja -kulut

Oikaisut liikevoittoon:

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset

Sijoitusrahastojen arvonmuutos

Varainhankinta

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-133 025,77

-180 141,27

262 980,75

0,00

-12 900,00

-63 086,29

301 841,90

-349 624,18

243 996,36

0,00

-12 800,00

183 414,08

-1 636 312,37

269 371,65

1 229 047,35

0,00

-12 900,00

-150 793,37

-95 638,43

32 475,93

1 009 812,82

-37 085,23

-12 800,00

896 765,09

Käyttöpääoman muutos

Varsinaisen toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä

787 290,77

724 204,48

-732 016,26

-548 602,18

1 713 758,29

1 587 995,48

-103 039,07

793 726,02

Maksetut korot ja muut vars. toiminnan rahoituskulut

Saadut osingot varsinaisesta toiminnasta

Saadut korot ja rahoitustuotot

Maksetut, välittömät verot

Sakkorahaston tuotto/kulu

Varsinaisen toiminnan rahavirta

-22 370,71

102,00

4 870,99

0,00

15 270,73

722 077,49

-15 778,90

100,00

3 441,40

0,00

54 581,59

-506 258,09

-17 720,59

547,90

-49 444,55

-71 249,06

15 270,73

1 465 399,91

-15 873,93

415,56

5 365,76

-23 186,66

54 581,59

815 028,34

Varainhankinnan rahavirta

Varainhankinnan tuottojäämä

12 900,00

12 800,00

12 900,00

12 800,00

Sijoitustoiminnan rahavirta

Sijoitustoiminnan tuotot

Sijoitustoiminnan kulut

Sijoitustoiminnan rahavirta

448 889,39

-39 350,40

409 538,99

401 212,08

-39 350,40

361 861,68

442 241,64

-662 797,20

-220 555,56

54 052,31

-39 350,40

14 701,91

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

Investointien rahavirta

-40 310,04

18 000,00

-22 310,04

-103 368,76

0,00

-103 368,76

-800 575,64

18 000,00

-782 575,64

-1 118 474,95

0,00

-1 118 474,95

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Rahoituksen rahavirta

-471 378,00

-471 378,00

223 579,00

223 579,00

-471 378,00

-471 378,00

223 579,00

223 579,00

Rahavarojen muutos

650 828,44

-11 386,17

3 790,71

-52 365,70

Rahavarat tilikauden alussa

Rahavarat tilikauden lopussa

1 650 589,47

2 301 417,91

650 828,44

1 661 975,64

1 650 589,47

-11 386,17

6 625 817,53

6 629 608,24

3 790,71

6 678 183,23

6 625 817,53

-52 365,70

Suomen Hippos ry 23


1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1.1 Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon

vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman

mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen

käyttöönottokuukaudesta alkaen taloudellisen pitoajan perusteella.

Poistoajat ja vuotuiset poistoprosentit ovat:

aineettomat oikeudet 4–5 vuotta, 25–20 %

muut pitkävaikutt. menot 4–7 vuotta, 25–14 %

Heppa-järjestelmä 15 vuotta, 7 %

koneet ja kalusto 4–7 vuotta, 25–14 %

Rahoitusomaisuus:

Tilinpäätöksen rahoitusomaisuuteen / muihin lyhytaikaisiin

velkoihin sisältyy 613 481,18 euroa Hippoksen hallinnoimia

raviratojen asiakasvaroja, jotka tulevat käytettäväksi ratojen

järjestämien ikäluokkaravien palkinnoiksi.

Yhteisön ja konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu

ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan

kuluksi kertymisvuonna. Laskennalliset verovelat on

merkitty taseeseen.

1.2 Kulujen kohdistus toiminnanaloille

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut ja osuus

yhteisistä kuluista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

1.3. Sakkorahasto

Tilinpäätökseen sisältyy sakkorahasto. Sakkorahaston ja

emoyhteisön väliset tapahtumat on tilinpäätöksesssä eliminoitu.

1.4 Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Suomen Hippoksen

kokonaan omistamat tytäryhtiöt Fintoto Oy, Suomen Hevosurheilulehti

Oy ja Hippos-Mediat Oy. Kiinteistö Oy Tulkintorni

(omistusosuus 52 %) on otettu konsernitilinpäätökseen

osakkeiden hankintamenoon. Hippos-Mediat Oy:llä ei ole ollut

liiketoimintaa kumpanakaan vuonna.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Hippos

2011

Hippos

2010

Konserni

2011

Konserni

2010

2.1 Tuotot toiminnoittain

Jalostustoiminta ravurit

Jalostustoiminta ratsut ja ponit

Kilpailutoiminta

Toimitus- ja palvelumaksut

Lisenssimaksut

Kohdekorvaukset

Jalostus- ja kilpailutoiminta yhteensä

Yhteiset toiminnot

Palvelutuotot

Pelitoiminnan liikevaihto

Pelitoiminnan liiketoiminnan muut tuotot

Julkaisutoiminnan liikevaihto

Julkaisutoiminnan liiketoiminnan muut tuotot

Yhteensä

516 795,19

438 464,27

925 604,37

346 816,00

961 358,00

3 189 037,83

379 177,08

3 568 214,91

466 821,87

527 866,60

959 107,60

323 143,00

971 238,00

3 248 177,07

353 532,06

3 601 709,13

516 795,19

438 464,27

925 604,37

346 816,00

98 798,00

2 326 477,83

103 316,04

204 850 435,34

2 210 848,90

2 662 914,83

64 921,62

212 218 914,56

466 821,87

527 866,60

959 107,60

323 143,00

98 598,00

2 375 537,07

73 308,06

199 167 702,81

2 159 051,90

2 681 654,70

100 813,25

206 558 067,79

24 Suomen Hippos ry


Hippos

2011

Hippos

2010

Konserni

2011

Konserni

2010

2.2 Avustukset

Yleisavustus

Jalostustoiminta ravurit

Jalostustoiminta ratsut ja ponit

Kohdeavustus

Doping -tutkimus

Muut kohdeavustukset

Yhteensä

184 500,00

61 500,00

272 000,00

39 981,20

557 981,20

184 500,00

61 500,00

269 764,00

65 337,31

581 101,31

184 500,00

61 500,00

272 000,00

39 981,20

557 981,20

184 500,00

61 500,00

269 764,00

65 337,31

581 101,31

2.3 Toiminnan

kulut kululajeittain

Henkilöstökulut

Osastojen toimintakulut

Markkinointi, tiedotus

Atk-, toimisto- ja tilakulut

Matkakulut

Muut kulut

Toiminnan kulut yhteensä

1 864 257,94

1 298 087,95

110 288,73

463 636,51

165 249,75

288 781,52

4 190 302,40

1 759 493,08

1 207 223,76

76 792,54

433 082,34

172 273,68

350 685,05

3 999 550,45

2.4 Henkilöstöä

koskevat

liitetiedot

Keskimääräinen henkilöstömäärä

Palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

Toimitusjohtajien palkat ja palkkiot

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot

38

1 533 332,66

233 927,99

96 997,29

1 864 257,94

Toimitusjohtajien ja hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot yhteensä

37

1 458 752,26

244 063,38

56 677,44

1 759 493,08

99

4 830 494,00

798 397,31

193 129,86

5 822 021,17

335 763,00

55 745,00

391 508,00

84

4 160 051,00

662 606,25

162 727,83

4 985 385,08

316 643,00

61 034,00

377 677,00

2.5 Poistot

ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

aineettomista hyödykkeistä

koneista ja kalustosta

muista pitkävaikutt. menoista

Poistot yhteensä

133 094,38

43 892,02

85 994,35

262 980,75

116 722,18

35 825,53

91 448,65

243 996,36

936 483,88

197 265,82

95 297,65

1 229 047,35

741 790,89

167 548,86

100 473,07

1 009 812,82

2.6 Tilintarkastajan

palkkiot

Tilintarkastus

Toimeksiannot

Yhteensä

24 981,30

24 981,30

38 235,84

38 235,84

47 172,30

47 172,30

68 330,33

250,00

68 580,33

2.7 Sijoitus- ja

rahoitustuotot

ja -kulut

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä

Osinkotuotot muilta

Vuokratuotot saman konsernin yrityksiltä

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Korkotuotot

Muut sijoitustuotot

Sijoitus- ja rahoitustuotot yhteensä

Vastike- ja vuokrakulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Sijoitus- ja rahoituskulut yhteensä

Sijoitus ja rahoitus yhteensä

49 450,00

102,00

161 694,85

18 000,00

4 816,85

7 798,68

241 862,38

39 350,40

22 370,71

61 721,11

180 141,27

149 960,00

100,00

234 285,00

0,00

3 399,73

17 008,75

404 753,48

39 350,40

15 778,90

55 129,30

349 624,18

0,00

547,90

0,00

18 000,00

11 672,00

24 245,87

54 465,77

39 350,40

284 816,76

324 167,16

-269 701,39

0,00

415,56

0,00

0,00

5 324,09

54 093,98

59 833,63

39 350,40

15 873,93

55 224,33

4 609,30

Suomen Hippos ry 25


3 Taseen liitetiedot

3.1 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Aineettomat

hyödykkeet

Muut pitkäv.

menot ml

peruskorjaus

Koneet ja

kalusto

Suomen Hippos

ry

Hankintameno 01.01.2011

Lisäykset

Vähennykset/myynnit

Hankintameno 31.12.

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.

Tilikauden poisto

Kertyneet poistot ja arvonlalennukset 31.12.

Kirjanpitoarvo 31.12.2010

1 638 026,54

29 720,61

0,00

1 667 747,15

392 952,85

133 094,38

526 047,23

1 141 699,92

365 794,58

0

0

365 794,58

270 013,13

85 994,35

356 007,48

9 787,10

360 220,79

6 348,46

-16 509,03

350 060,22

248 271,02

43 892,02

292 163,04

57 897,18

Konserni

Hankintameno 01.01.2010

Lisäykset

Vähennykset/myynnit

Hankintameno 31.12.

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 01.01.

Tilikauden poisto

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

Kirjanpitoarvo 31.12.2010

8 954 947,97

686 573,30

9 641 521,27

5 275 485,20

936 483,88

6 211 969,08

3 429 552,19

469 811,58

0,00

469 811,58

340 077,51

95 297,65

435 375,16

34 436,42

2 524 272,81

137 761,66

-16 509,03

2 645 525,44

2 153 039,00

197 265,82

2 350 304,82

295 220,62

3.2 Osuudet saman konsernin yrityksissä

Konsernin ja emoyhteisön

omistusosuus

Kirjanpitoarvo

euroa

Oma

pääoma

Tulos

Tytäryhtiöt

Fintoto Oy, Espoo*

Suomen Hevosurheilulehti Oy, Espoo*

Hippos Mediat Oy, Espoo*

Kiinteistö Oy Tulkintorni, Espoo**

Yhteensä

100,0 %

100,0 %

100,0 %

52,3 %

170 134,55

170 054,81

8 546,64

1 993 746,77

2 342 482,77

2 444 571,48

342 236,24

10 038,45

4 307 617,98

7 104 464,15

-1 372 721,20

-81 127,14

11,74

2 275,30

-1 451 561,30

* yhtiön tiedot konsolidoitu ja eliminoitu konsernitilinpäätöksessä

** konsernitilinpäätöksessä yhdistelty osakkeiden hankintameno

3.3 Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Hippos

2011

Hippos

2010

Myyntisaamiset

Osinkosaamiset

Yhteensä

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Fintoto Oy

Suomen Hevosurheilulehti Oy

1 482,15

69 901,75

0,00

71 383,90

650,50

69 480,00

230 000,00

300 130,50

3.4 Oman pääoman erittely

Hippos

2011

Hippos

2010

Konserni

2011

Konserni

2010

Yhdistyksen oma pääoma 01.01.

Yhdistyksen yli/alijäämä

Yhdistyksen sidottu oma pääoma yhteensä 31.12.

Sakkorahasto 01.01.

Sakkorahaston tuottojäämä

Sakkorahaston pääoma 31.12.

Konsernin oma pääoma 01.01.

Tilikauden yli-/alijäämä (-)

Konsernin oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä 31.12.

4 341 959,68

-133 025,77

4 208 933,91

717 566,73

15 270,73

732 837,46

4 941 771,37

4 040 117,78

301 841,90

4 341 959,68

662 985,14

54 581,59

717 566,73

5 059 526,41

717 566,73

15 270,73

732 837,46

8 293 356,45

-1 636 312,37

6 658 041,72

7 390 879,18

662 985,14

54 581,59

717 566,73

8 411 113,44

-118 754,63

8 293 356,45

9 010 923,18

26 Suomen Hippos ry


3.5 Velat saman konsernin yrityksille

Hippos

2011

Hippos

2010

Ostovelat

Yhteensä

Fintoto Oy

Suomen Hevosurheilulehti Oy

2 660,18

12 992,91

15 653,09

2 074,00

7 822,46

9 896,46

3.6 Siirtovelat

Hippos

2011

Hippos

2010

Konserni

2011

Konserni

2010

Jaksotetut palkat, sos.kust

Vakuutusmaksujen jaksotus

Internet-pelivelka

Avoimet voitot (Toto)

Arpajaisverovelka v m

Valtion osuusvelka mmm

Muut siirtovelat

Yhteensä

241 809,95

172 188,75

6 160,32

420 159,02

270 267,54

189 039,00

14 757,04

474 063,58

918 840,07

172 188,75

782 531,76

236 017,65

822 650,70

567 258,88

1 129 007,40

4 628 495,21

641 302,16

189 039,00

859 667,07

287 665,10

758 183,27

610 260,05

798 371,35

4 144 488,00

4 Vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Hippos

2011

Hippos

2010

Konserni

2011

Konserni

2010

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Myöhemmin maksettavat

Yhteensä

121 994,00

166 045,00

288 039,00

141 512,01

85 030,48

226 542,49

112 662,70

3 286 286,00

3 398 948,70

1 288 213,23

1 435 708,80

2 723 922,03

Leasingvastuut koskevat myös tytäryhtiöiden käytössä olevia laitteistosopimuksia.

Vastuisiin ei liity leasingvuokrien loppuerien lunastuksia.

Omien ja konserniyhtiöiden sitoumusten

vakuudeksi pantatut osakkeet

Vastuumäärä

Pantin kirjanpitoarvo

2011

2010 2011

2010

Shekkitililimiitti (ei käytössä)

Luotto / kasvattajapalkinnot

Kiinteistö Oy Tulkintorni 3992-15826

As. Oy Muurarintalo 2341-2539

Nordea Pankki Suomi Oyj / yhteensä

336 375,85

635 746,00

972 121,85

336 375,85

1 107 124,00

1 443 499,85

1 993 746,77

158 537,78

2 152 284,55

1 993 746,77

158 537,78

2 152 284,55

5 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Kittilä 16. päivänä maaliskuuta 2012

Mika Lintilä Kari Haapiainen Kristiina Ertola

hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen

Ari Hartikainen Heikki Kinnunen Hannu Myöhänen

hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Hannu Nivola

hallituksen jäsen

Pekka Soini

toimitusjohtaja

Suomen Hippos ry 27


6 Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Espoossa, 29.3.2012

Deloitte & Touche Oy

kht-yhteisö

Pasi Puranen

kht

Tapani Vuopala

kht

Tilintarkastuskertomus

Suomen Hippos ry:n jäsenille

Olemme tilintarkastaneet Suomen Hippos ry:n kirjanpidon,

tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1. - 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin

että yhdistyksen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman

ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että

yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on

luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen

perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki

edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme

tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa

olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko yhdistyksen hallituksen

jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta

saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan,

taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin

hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä

muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä

tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien

arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja

ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä

merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja

arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan

olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet

mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän

antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,

toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden

sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus

antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä

yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat

ristiriidattomia.

Espoossa 29. päivänä maaliskuuta 2012

Pasi Puranen

kht

Deloitte & Touche Oy

kht-yhteisö

Tapani Vuopala

kht

28 Suomen Hippos ry


Suomen Hippos ry:n hallitus 2011

Mika Lintilä, s. 1966, kansanedustaja

Hallituksen puheenjohtaja 14.5.2008–

Hallituksen jäsen 13.5.2005–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Yleisradion hallintoneuvoston jäsen,

Kitinkannuksen kuntoutuslaitoksen hallituksen pj.

Kari Haapiainen, s. 1958, KM, toimitusjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja 14.5.2008–

Hallituksen jäsen 1.1.2001–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Vermon Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja,

Raittius- ja urheiluseura Zoom ry:n presidentti

Kristiina Ertola, s. 1962, eläinlääkäri

Hallituksen jäsen 17.5.2006–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Pohjois-Hämeen Hippos ry:n ja Tampereen Ravirata Oy:n

hallituksen jäsen

Ari Hartikainen, s. 1958, yrittäjä

Hallituksen jäsen 18.5.2011–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Suomen Ravivalmentajat ry:n ja Vihdin Hevosjalostusyhdistys

ry:n hallituksen jäsen

Heikki Kinnunen, s. 1957, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen 13.5.2010–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Suomenhevosliitto ry:n ja Varkauden seudun Hevosystäväinseura

ry:n puheenjohtaja, Kuopion Ravirata Oy:n ja Pohjois-Savon hevosjalostusliitto ry:n varapuheenjohtaja

Pekka Korpi, s.1949, ravivalmentaja

Hallituksen jäsen 12.5.1995–17.5.2011

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Vermon Ravirata Oy:n hallituksen jäsen

Aino-Maija Luukkonen, s. 1958, kaupunginjohtaja, VTL, Master of Public Health

Hallituksen jäsen 13.5.2009–17.5.2011

Hannu Myöhänen, s. 1958, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen 18.5.2011–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Porin Ravit Oy:n hallituksen jäsen

Hannu Nivola, s. 1957, yrittäjä

Hallituksen jäsen 14.5.2008–

Keskeisimmät muut luottamustoimet: Turun Hippos ry:n ja Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto

ry:n puheenjohtaja

Suomen Hippos ry 29


Hallinto

Organisaatiokaavio Valtuuskunta v. 2011

Johdon

tukipalvelut

Raviurheilupalvelut

Rekisteröinti-

ja

jalostuspalvelut

Jäsenyhteisöt

(131)

Yleinen

edustajakokous

Valtuuskunta

44 jäsentä

Hallitus

7 jäsentä

Toimisto

Valiokunnat

Toimitusjohtaja

Viestintäja

itpalvelut

Tytäryhtiöt Fintoto Oy ja Suomen

Hevosurheilulehti Oy

Talous- ja

hallintopalvelut

Granqvist Rune (Antila Esa)

Haapiainen Kari (Ojapelto Jorma)

Hakala Veikko

(Jansson Helena)

Heikkinen Jukka (Heikkinen Toivo)

Heininen Pekka (Johansson Roger)

Horppu Alpo

(Mankki Arvi)

Jauhiainen Jyrki (Rämö Pekka †)

Kairtamo Pekka (Kojo Tuomo)

Kalalahti Hannu (Mäkelä Ville)

Kallio Markku

(Syrjälä Raimo)

Kinnunen Heikki (Heikkinen Aulis)

Kivijärvi Jussi

(Karjalainen Tapio)

Koivu Antti

(Mahlamäki Matti)

Koivunen Harri (Kauhanen Jukka-Pekka)

Koivurova Paavo (Ylitalo Reijo)

Korpela Pekka

(Nurmos Kimmo)

Kuha Martti

(Wikman Juha)

Lehtinen Jarkko (Nummenmaa Mitja)

Leppä Jari

(Kauppinen Erkki)

Lääkkölä Markku (Korteniemi Petteri)

Majoniemi Risto (Jääskeläinen Mikko)

Merikoski Sirkka (Airaksinen Harri)

Mäki Pentti

(Salmela Kari)

Mäkilä Jukka

(Säntti Uolevi)

Niemenmaa Rauno (Myllykoski Heli)

Nisula Markku (Taskila Erkki)

Nivola Hannu

(Virtanen Jarmo)

Okulov Juhani

(Haanketo Olavi)

Pykäläinen Pasi (Ratilainen Jorma)

Rajaharju Matti (Kuusela Pentti)

Rautio Seppo

(Innanen Kari)

Riipinen Veijo

(Koskela Markku)

Ruoppila Ahti

(Kangas Antti)

Saario Erkki

(Virtala Jouko)

Salonen Mia

(Bystedt Rainer)

Savolainen Antti (Ala-Risku Erkki)

Sjöholm Lars (Holmström Elof )

Toivonen Eija

(Mentula Maija-Sisko)

Tolonen Kaisa

(Ryynänen Timo)

Turkki Martti

(Välimäki Timo)

Vilkuna Pekka

(Viitamaa Kari)

Virkkala Aarre

(Hakala Keijo)

Virkkala Hannu (Koskinen Jouni)

Wahlman Håkan (Möller Maria)

Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana

kaksi kertaa, kevätkokoukseen 18.5.2011 ja

syyskokoukseen 23.11.2011.

30 Suomen Hippos ry


Kunniapuheenjohtaja

Ministeri Kalevi Hemilä, Helsinki

Kunniajäsenet

Ravivalmentaja Kyösti Keskinen, Jyväskylä

Agronomi Markku Pihkala, Tampere

Lääkintöneuvos Pertti Puhakka, Joensuu

Toimitusjohtaja Mauri Salo, Somero

Pääjohtaja Samuli Suomela, Helsinki †

Jäsenet

Hevosjalostusliitot

Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto

Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto

Hämeen Hevosjalostusliitto

Kainuun Hevosjalostusliitto

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto

Keski-Suomen Hevosjalostusliitto

Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto

Lapin Hevosjalostusliitto

Mikkelin Hevosjalostusliitto

Nylands läns Hästavelsförbund

Pohjanmaan Hevosjalostusliitto

Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto

Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto

Satakunnan alueen Hevosjalostusliitto

Svenska Österbottens Hästavelsförbund

Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto

Raviradat

Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry

Forssan Seudun Hippos ry

Haapajärven Ravi ry

Seinäjoki

Lahti

Tampere

Kajaani

Kaustinen

Jyväskylä

Kouvola

Rovaniemi

Mikkeli

Karjaa

Oulu

Joensuu

Kuopio

Tampere

Vaasa

Turku

Seinäjoki

Forssa

Haapajärvi

Halsuan Hevosjalostusyhdistys ry

Hankasalmen Hevosystäväinseura ry

Härmän Ravirata Oy

Iitin Hevosystäväinseura ry

Itä-Uudenmaan Oriyhdistys ry

Joensuun Ravirata Oy

Jämsän Ravi ry

Kainuun Ravirata Oy

Kalajoen Hevosystäväinseura ry

Kannuksen Keskusravirata Oy

Kauhavan Ravir ata Oy

Kaustisen Seudun Raviseura ry

Kemijärven Ravi ry

Keski-Suomen Ravirata Oy

Kittilän Hevosjalostusyhdistys ry

Kokkolanseudun Hippos ry

Kuopion Ravirata Oy

Lahden Hevosystäväinseura ry

Lapin Ravi ry

Lappeenrannan Ravirata Oy

Lapuan Hevosjalostusyhdistys ry

Länsi-Lapin Hevosystävät ry

Halsua

Hankasalmi

Härmä

Kausala

Loviisa

Joensuu

Jämsä

Kajaani

Kalajoki

Kannus

Kauhava

Kaustinen

Kemijärvi

Jyväskylä

Kaukonen

Kokkola

Kuopio

Lahti

Sodankylä

Lappeenranta

Lapua

Tornio

Suomen Hippos ry 31


Suomen Hippoksen kultainen ansiomerkki 2011

Talouspäällikkö Sinikka Hanhimäki, Seinäjoki

Terveystarkastaja Anton Hatakka, Valkeakoski

Toimitusjohtaja Jouni Järvensivu, Parkano

Toimitusjohtaja Mauri Salo, Somero

Kilpailusihteeri Kyösti Saranpää, Vihti

Mikkelin Ravirata Oy

Pielisjärven Hevosystäväinseura ry

Pihtiputaan Hevosystäväinseura ry

Pohjanmaan Ravi ry

Pohjois-Hämeen Hippos ry

Pohjolan Hevosystävät ry

Porin Ravit Oy

Riihimäen Raviseura ry

Rovaniemen ravirata Oy

Sataravi Oy

Suonenjoen Hevosystäväinseura ry

Svenska Österbottens Hästavelsförbund rf

Turun Hippos ry

Valkealan Hevosystäväinseura ry

Vermon Ravirata Oy

Ylläksen Ravi ry

Ylä-Savon Hippos ry

Ålands Hästavelsförening rf

Muut jäsenyhteisöt

Alavieskan Hevosjalostusyhdistys ry

Borgå Hästvänner rf –

Porvoon Hevosystävät ry

Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy

Etelä-Pohjanmaan Raviseura ry

Eurajoen Hevoskasvatusyhdistys ry

Mikkeli

Lieksa

Pihtipudas

Ylivieska

Tampere

Oulu

Pori

Riihimäki

Rovaniemi

Kokemäki

Suonenjoki

Vaasa

Turku

Kouvola

Helsinki

Kurtakko

Vieremä

Mariehamn

Alavieska

Porvoo

Seinäjoki

Seinäjoki

Eurajoki

Helsingin Keskusraviseura ry

Helsinki

Helsingin Ravirata Oy

Helsinki

Hämeen Hippos ry

Hämeenlinna

Iisalmen Hevosystäväinseura ry

Iisalmi

Imatran–Ruokolahden Hevosystäväinseura ry Imatra

Itä-Savon Hevosystäväinseura ry

Savonlinna

Jakobstads Travvänner rf –

Pietarsaaren Raviystävät ry

Pietarsaari

Jokilaaksojen Ravikeskus Oy

Ylivieska

Joutsenon Oriyhdistys ry

Joutseno

Juvan Hevosystäväinseura ry

Juva

Kajaanin Hevosystäväinseura ry

Kajaani

Kauhajoen Ravirata ja Kenttä Oy

Kauhajoki

Keski-Karjalan Hevosystäväinseura ry

Joensuu

Kiiminkien Hevosystävät ry

Kiiminki

Kiinteistö Oy Oulun Ravikatsomo

Oulu

Kiukaisten Hevoskasvatusyhdistys ry

Kiukainen

Kiuruveden Hevosystäväinseura ry

Kiuruvesi

Kokemäen Hevoskasvatusyhdistys ry

Kokemäki

Kuhmon Hevosystävät ry

Kuhmo

Kuusamon Hevosystävät ry

Kuusamo

Laitilan Seudun Hevosyhdistys ry

Laitila

Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy

Tornio

Nikulan Ravirata Oy

Kaustinen

Nivalan Ravirata Oy

Nivala

Nurmijärven Hevosjalostusseura ry

Nurmijärvi

32 Suomen Hippos ry


Orimattilan Hevosystäväinseura ry

Paltamon Hevosystäväinseura ry

Parikkalan Oriyhdistys ry

Pedersöre Travbana rf

Piikkiön Hevoskasvatusyhdistys ry

Pohjois-Savon Hevostaloussäätiö

Rannikon Ravi ry

Ratsujalostusliitto ry

Reisjärven Hevosjalostusyhdistys ry

Rovaniemen Hevosystävät ry

Sallan Ravi ry

Savon Hippos ry

Sotkamon Hevosystäväinseura ry

Suomen Arabihevosyhdistys ry

Suomen Connemarayhdistys ry

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry

Suomenhevosliitto ry

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Islanninhevosyhdistys ry

Suomen Kengityssepät ry

Suomen Monté-ohjastajat ry

Suomen New Forest Poniyhdistys ry

Suomen Poniraviyhdistys ry

Suomenratsut ry

Suomen Ravihevoskasvattajat ry

Orimattila

Paltamo

Parikkala

Pännäinen

Piikkiö

Kuopio

Pori

Helsinki

Reisjärvi

Rovaniemi

Salla

Kuopio

Sotkamo

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Saarijärvi

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Riihimäki

Helsinki

Hollola

Suomen Ravinaisten Liitto ry

Suomen Raviurheilun Ystävät ry

Suomen Ravivalmentajat ry

Suomen Russ-ponien Ystävät ry

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry

Suomen Työhevosseura ry

Suomen Welsh-poni ja Cobyhdistys ry

Suomen Vuonohevosyhdistys ry

Suomussalmen Hevosystävät ry

Sääksmäen–Valkeakosken

Hevosjalostusyhdistys ry

Tampereen Ravirata Oy

Tuusulan Hevosystäväinseura ry

Uudenmaan Raviseura ry

Vakka-Suomen Hippos ry

Varkauden Seudun Hevosystäväinseura ry

Vihdin Hevosjalostusyhdistys ry

Viipurin läänin Hevosystäväinseura ry

Yhteensä 131

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Sipoo

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Suomussalmi

Sääksmäki

Tampere

Tuusula

Riihimäki

Uusikaupunki

Varkaus

Vihti

Vihti

Suomen Hippos ry.n yleinen kokous pidettiin Mikkelissä

26.10.2011. Virallisia kokousedustajia oli 62 jäsenyhteisöstä.

Suomen Hippos ry 33


34 Fintoto Oy

Fintoto Oy

Yhteiskuntavastuu


Vastuullinen pelaaminen

Fintoton tavoitteena on mahdollisimman laaja, kohtuullisesti pelaava

asiakaskunta. Pelaamisen on oltava hauskaa ajanvietettä ja

laadukasta jännitystä. Niille asiakkaillemme, joilla on vaikeuksia

hallita pelaamistaan, haluamme tarjota apuja ja neuvoja. Yksinoikeuden

periaatteelle rakentuva toimintamme on yhteiskuntavastuumme

kulmakivi. Rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan

takaaminen, väärinkäytösten sekä rikosten torjuminen ja

sosiaalisten haittojen vähentäminen ovat olennaiset yhtiön rahapelitoiminnan

oikeuttamisperiaatteet. Suomessa rahapelejä saa

Fintoton lisäksi järjestää Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus.

Nykyiset rahapeliluvat ovat voimassa vuoden 2011 loppuun saakka.

Yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistäminen on Fintotossa

jokaisen velvollisuus ja luonteva osa kaikkea suunnittelua,

päätöksentekoa ja käytännön tekemistä.

Fintoto Oy 35


Totopelit

Hevospelien jakautuminen 2011

Päivän Duo 4 %

Voittaja 4 %

V5 9 %

Sija 3 %

Kaksari

36 %

V75 11 %

Troikka 14 %

V4 19 %

Toto-myynnin jakautuminen 2011

Ratapeli

19,2 M€ (-2,1 %)

Radalta radalle

3,6 M€ (-12,3 %)

Toto-pelipisteet

82,9 M€

(-2,7 %)

Yht.

198,7 M€

(+3,0 %)

Internet

93 M€ (+10,9 %)

Toto-euron jakautuminen 2011

Valtion osuus 4,1%

Arpajaisvero 2,5%

Raviradat

ja Fintoto Oy

19,2%

Pelaajat

74%

36 Fintoto Oy


Hevospeleistä kertyvien varojen jakauma 2011

Totopelit 198,9** M€ Raviveikkaus 48,9 M€

Pelaajat 147,2 M€

Pelaajat 31,8 M€

Arpajaisvero 4,9 M€

Arpajaisvero 1,6 M€

Asiamiehet 3,5 M€

Asiamiehet 2,6 M€

MMM 8,1 M€ *

Oy Veikkaus Ab 7,0 M€

35,2 M€ 5,9 M€

Raviradat, Fintoto ja Suomen Hippos; pelituotot

Palkinnot 18,9 M€

* Hevostalouskertymä, valtionapu hevostalouteen: kasvattajapalkinnot, investointi- ja

totolinjatuet, dopingtutkimukset, kansainvälinen kilpailutoiminta ja palkintotuet.

** 198,9 M€ sisältää 0,2 M€ peliä Virosta Suomeen.

Hevospelien kehitys (M€)

250

200

150

100

50

0

1990 1995 2000 2005 2011

Veikkaus

Toto

Fintoto Oy 37


fintoto oy:n

toimintakertomus

tilikaudelta

1.1.–31.12.2011

38 Fintoto Oy


Vuosi 2011 Fintoto Oy:ssä oli suurten muutosten, haasteiden

ja mahdollisuuksien vuosi. Vuoden 2011 aikana yrityksen

organisaatiota ja sen lähes kaikkia toimintoja kehitettiin

voimakkaasti valmistautuessamme vuoden 2012

alusta voimaan tulevaan arpajaislain muutokseen, jonka

seurauksena Fintoto Oy:llä on lakisääteiseen yksinoikeus

totopelien järjestämiseen.

Hevospelien myynti kääntyi vuonna 2011 kasvuun

kahden negatiivisesti kehittyneen vuoden jälkeen. Vuoden

2011 pelimyynti kasvoi 5,9 miljoonaa euroa ja päätyi 198,9

miljoonaan euroon, mikä oli kolme prosenttia edellisvuotta

suurempi. Fintoto Oy:n kokonaisliikevaihto nousi edellisvuoden

199,2 miljoonasta 204,9 miljoonaan euroon (+3 %).

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2011 alkoi vahvalla myynnin kasvulla. Kotimaisen

myynnin kehitykseen vaikuttivat kuitenkin helmikuun

poikkeuksellisen kovat pakkaset, jotka johtivat ravien peruutuksiin

ja siten pelikohteiden vähenemiseen. Lisäksi

toimintaamme ja pelaamista häiritsivät ongelmat uuden

internetstreaming-palvelujen tarjoajan toiminnassa ja

TotoTV:n näkyvyydessä internetissä.

Strategiamme mukaisesti tärkeä tekijä myynnin turvaamisessa

alkuvuonna oli kansainvälisen pelitarjonnan

laajentaminen. Tämä niin sanottu ”pakkasvakuutus” eli

Ruotsin ja Ranskan kohteiden tuominen tarjontaamme

ylläpiti pelitoimintaamme ja paikkasi menetettyä myyntiä

kotimaisten kohteiden ollessa suljettuina. Fintoto Oy:n

aktiivinen yhteistyö muiden kansainvälisten peliyhtiöiden

kanssa sekä toiminnan mahdollistamat kansainväliset pelikohteet

ovat selkeästi tulleet jäädäkseen tarjontaamme.

Maaliskuussa 2011 Fintoto Oy lanseerasi uuden Salama-pikapelin.

Lanseeraus oli yrityksen ensimmäinen uuden

tuotemerkin markkinoille lanseeraaminen 2000-luvun

alun jälkeen. Tuotelanseerauksen tavoitteena oli luoda

Fintoto Oy:lle koko kansan helposti muistama pikapelituotemerkki,

vauhdittaa V4-pelin myyntiä sekä rakentaa mahdollisimman

hyvä pohja vuoden 2012 täysin uusille pikapeleille.

Yrityksen sisäisenä tavoitteena oli oppia lanseerauksesta,

korjata mahdolliset ongelmat ja hyödyntää saadut opit

V-pelien haltuunoton suunnittelussa. Salaman lanseerausta

tukemaan lisäsimme maaliskuussa Vermon keskiviikon ravipelien

tarjontaan V4-pelin. Salama-tuotemerkin lanseerauksessa

onnistuttiin hyvin. Tuotteen tunnettuus on hyvä,

lanseeraus täytti kaupalliset odotukset kohtuullisesti ja lanseeraus

toimi sisäisiin tavoitteisiin verrattuna erinomaisena

oppimisprosessina haltuunoton valmistelussa. Lisäksi

V4-pelin myynti kasvoi kertomusvuoden loppuun mennessä.

Fintoto Oy:n ja raviratojen väliset sopimukset uusittiin

vuoden 2010 lopussa. Uusissa sopimuksissa selkeytettiin

vastuunjakoja, yhteistyön muotoja sekä luotiin vahvempi

pohja Fintoto Oy:n ja radan yhteisille markkinointitoimenpiteille.

Toiminta uuden raviratasopimuksen

pohjalta on lisännyt ja tiivistänyt Fintoto Oy:n ja ratojen

välistä markkinointiyhteistyötä, mikä edesauttoi osaltaan

kesän 2011 suurtapahtumien onnistumista. Uusitun raviratasopimuksen

pohjalta Fintoto Oy:n vastuulle siirrettiin

pelipisteiden asiamiessopimukset ja pelipisteiden huollot,

minkä seurauksena huoltotoiminnan resursseja lisättiin

palkkaamalla radoilla toimineita huoltomiehiä yrityksemme

palvelukseen.

Loppuvuodesta 2011 Fintoto Oy:n voimavarat olivat jo

lähes täydellisesti sidottuna vuodenvaihteen toimenpiteiden

valmisteluun. Samaan aikaan Veikkaus aloitti vetäytymisensä

hevospelimaailmasta, mikä heikensi tuotteiden ja

raviurheilun näkyvyyttä. Syys–joulukuun pelivaihto kehittyi

kuitenkin positiivisesti edellisvuoteen verrattuna nostaen

vuoden 2011 kokonaismyynnin kuuden miljoonan euron

kasvuun.

Yhtiön hallitus ja toimiva johto ovat koko tilikauden

ajan toteuttaneet tiivistä avainstrategioiden jalkauttamissuunnitelmaa.

Strategiamme mukaan olemme pyrkineet

lisäämään kohtuullisesti pelaavien asiakkaidemme määrää,

mikä takaa myös tulevaisuudessa tuottojen pitkäjänteisen

kasvun. Lisäksi panostamme lojaalien asiakkaidemme

pelipalvelujen kehittämiseen.

Fintoto Oy toteuttaa yhteiskuntavastuutaan ja on sitoutunut

EU-oikeuden linjaamiin kansallisen yksinoikeuden

perusteisiin kuten rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten

ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseen sekä rahapelitoimintaan

liittyvän rikollisuuden torjuntaan.

Talous

Valmistautuminen arpajaislain muutokseen 1.1.2012 ja sen

myötä tulevaan hevospelien järjestämisen yksinoikeuteen

on vaatinut merkittäviä taloudellisia panostuksia. Raviratojen

pelimyyntiosuudet ja palkintotuet putosivat tässä tilanteessa

26 miljoonaan euroon vuonna 2011. Maa- ja metsätalousministeriön

maksamat palkintotuet huomioonottaen

raviratojen tulovirta oli 29,7 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta

edellisestä vuodesta 1,3 miljoonaa euroa eli 4 %. Raviratojen

maksamat palkinnot olivat 19 miljoonaa euroa, jossa

pudotusta edelliseen vuoteen oli 0,3 miljoonaa euroa eli 2 %.

Fintoto Oy:n operatiivinen tulos, -1,3 miljoonaa euroa, oli

hevospelien haltuunottoon liittyvine kertaluontoisine kuluineen

suunnitelmien ja tehtyjen päätösten mukainen.

Fintoto Oy 39


Taloudelliset tunnusluvut

2011

2010

2009

Totomyynti €

Kehitys %

Maksetut pelivoitot €

% Totomyynnistä

Verot ja valtionosuudet €

% Totomyynnistä

Bruttokate (=Liikevaihto./. pelivoitot ja verot) €

% Liikevaihdosta

Ratojen osuudet ja -tuet €

% Bruttokatteesta

Suunnitelman mukaiset poistot €

% Bruttokatteesta

Investoinnit €

% Totomyynnistä

Omavaraisuusaste

(oman pääoman osuus koko pääomasta)

198 906 865

3,1 %

147 210 744

74,0 %

12 956 459

6,5 %

46 952 601

23,6 %

26 039 660

55,5 %

941 266

2,0 %

760 266

0,4 %

32,4 %

192 998 289

-5,2 %

143 069 186

74,1 %

12 590 251

6,5 %

45 185 582

23,4 %

26 563 016

58,8 %

738 163

1,6 %

1 014 111

0,5 %

47,83 %

203 625 008

-4,3 %

150 738 508

74,0 %

13 300 161

6,5 %

48 518 658

23,1 %

29 879 467

61,6 %

993 086

2,0 %

2 076 769

1,0 %

53,04 %

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Fintoto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2011 valitsemina

hallituksen jäseninä toimivat Ensio Hytönen,

Pekka Kaikkonen, Pekka Kairtamo, Jorma Ojapelto, Samuli

Pohjamo, Helena Tarkka ja Timo Tolvi. Hallituksen

puheenjohtajana toimi Pekka Kaikkonen ja varapuheenjohtajana

Timo Tolvi.

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen arpajaislain mukaisesti

Fintoto Oy:llä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä.

Valtioneuvosto määrää hallituksen puheenjohtajan

ja puolet muista jäsenistä. Hallituksen varapuheenjohtajan

ja puolet muista jäsenistä valitsee yhtiökokous.

Valtioneuvosto määräsi 21.12.2011 Fintoto Oy:n hallituksen

puheenjohtajaksi Timo Seppälän sekä hallituksen

jäseniksi Vesa Rantahalvarin, Helena Tarkan ja Timo Tolvin

tilikaudeksi 1.1.–31.12.2012. Fintoto Oy:n yhtiökokous

14.12.2011 valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Pekka Kaikkosen,

joka valittiin myös varapuheenjohtajaksi, Marjo

Kaipaisen, Pekka Kairtamon ja Jorma Ojapellon.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Breider.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Deloitte

& Touche Oy, päävastuullisena tarkastajana Tapani

Vuopala, KHT.

Henkilöstö

Haltuunottosuunnitelman toteuttaminen ja siinä onnistumien

on ollut yrityksemme tärkein prioriteetti vuonna

2011. Onnistumisen on mahdollistanut organisaation toiminnan

ja tehokkuuden jatkuva kehittäminen.

Yrityksessä marras–joulukuussa 2010 käydyt yt-neuvottelut

antoivat pohjan tehdä organisaatioon tarvittavat

rakenteelliset ja henkilöstömuutokset tehokkuuden parantamiseksi

alkuvuodesta 2011. Suurimpana muutoksena organisaation

toiminnassa ja tehostamisessa on ollut maaliskuun

2011 alussa toimintansa aloittanut valtakunnallinen

myyntiorganisaatio. Lisäksi uudessa organisaatiossa on allokoitu

resursseja tuotekehitykseen, pelipisteiden koulutukseen

sekä kansainväliseen toimintaan. Teknisen osaston

resursseja on vahvistettu vuoden 2011 aikana vastaamaan

paremmin kasvanutta pelitarjontaamme, pelien

kehitystyötä ja kasvanutta vastuuta pelipistehuolloista.

Toimintamme ja vastuidemme laajentuessa sekä kaupallisella

että teknisellä puolella on henkilöstömme keskimääräinen

lukumäärä kasvanut 32 henkilöstä 37 henkilöön.

Tv-tuotanto, Internet-Toton palvelimet, ylläpito ja

kehitys sekä taloushallinto ovat tietoisesti ulkoistettuja

toimintoja. Toto-tekniikka, myynti ja markkinointi ovat

oman henkilöstömme ydintehtäviä.

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut

2011

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 37

Tilikauden palkat ja palkkiot € 2 397 764

2010

32

1 867 864

Arvio merkittävistä riskeistä ja

epävarmuustekijöistä

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä nykyisen pelivaihdon

kasvattaminen, yrityksen toiminnan kehittäminen

ja suurien muutoksien läpivienti on vaikea yhtälö. Toisaalta

muutos on välttämätöntä ja usein sitä seuraa kasvu.

Tämä muutostarve nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

on tunnistettu yrityksessämme ja toimimme täysin

sen mukaisesti. Riski yrityksemme muutosprosessissa

on, että raviurheilun vanhat rakenteet eivät jousta tai ne

toimivat esteenä tehokkaalle toiminnallemme. Yrityk-

2009

29

1 481 259

40 Fintoto Oy


semme toiminnan ja kehittämisen kannalta on oleellista,

että myös raviurheilun ja -toiminnan vanhoihin rakenteisiin

tehtäisiin tarvittavat muutokset. Näin pääsemme

hyödyntämään entistä huomattavasti paremmin ainutlaatuista

etuamme verrattuna muihin kotimaisiin peliyhtiöihin

– oma, suomalainen raviurheilumme. Onnistuminen

tässä tehtävässä on ainoa vaihtoehto sekä Fintoto Oy:n tehokkaan

toiminnan että hevosalan taloudellisten edellytysten

turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan

laajuudesta

Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta on normaalin toiminnan

ohessa tapahtuvaa pelijärjestelmiin tehtävää kehitystä

ja se on kirjattu vuosikuluksi.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön koko osakekannan 500 kpl omistaa Suomen Hippos

ry. Osakepääoma on 500 000 euroa ja kaikki osakkeet ovat

samanlajisia.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi

toimenpiteiksi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö harjoittaa yleishyödyllistä

toimintaa eikä osakeyhtiön tuottamaa voittoa käytetä osingonjakoon

osakkeenomistajille.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1 372 721,21 euroa

kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen

jälkeen

Uusi arpajaislaki astui voimaan 1.1.2012 ja Fintoto Oy sai

yksinoikeuden toto- eli hevospeleihin. Vuoden 2012 alusta

pelitarjontaamme laajennettiin uusilla Toto5-, Toto65- ja

Toto75-tuotteilla. Tuotteille on luotu uudet pelisäännöt

sekä täysin uusi ilme. Tuotteita ja tuotemerkkejä johdetaan

suunnitellun strategian mukaisesti. Lisäksi uusia tuotteita

tukemaan on luotu uusi markkinointikonsepti. Tässä

työssä on onnistuttu hyvin, josta osoituksena ovat tuotteiden

lanseerausmainoksen ”Kotiinpaluu” voittama MTV3:n

”Kuukauden parhaat sekunnit” -palkinto sekä uuden iskulauseemme

”Hevosvoimat Pelissä” voittama MARK:n Vuoden

Iskulause -palkinto.

Haltuunottoa juhlistettiin 7.1.2012 Vermon raviradalla

järjestetyllä ravikarnevaalitapahtumalla, jossa yrityksemme

ja Ruotsin vastaava peliyhtiö ATG yhdistivät

ensimmäistä kertaa voimavaransa. Ravikarnevaalissa ajettiin

Ruotsin V75-ravit ja ensimmäistä kertaa myös suomalaisilla

pelaajilla oli mahdollisuus pelata Toto75- peliä yhteiseen

pooliin Ruotsin ja useiden muiden maiden kanssa.

Tämän tapahtuman ja pelaamisen mahdollistivat erittäin

läheinen yhteistyömme ATG:n kanssa sekä tekninen kehitystyömme

kansainvälisiin yhteispooleihin pelaamisen

mahdollistamiseksi.

Haltuunottoon liittyvä pelipisteverkoston laajentaminen

ja pelipäätekannan sekä informaatio-systeemien uusiminen

käynnistettiin syksyllä 2010 ja uusien laitteiden

asennukset jatkuvat edelleen niin, että koko Toto-pelipisteverkoston

pääteuudistus ja pelipisteverkostomme laajennus

730 pisteestä 1 200 pisteeseen on valmiina vuoden

2012 maaliskuussa.

Arpajaislain muutoksen myötä maa- ja metsätalousministeriöön

totomyynnistä hevostalouskertymään maksettavan

osuuden määrä pieneni vuonna 2012 aikaisemmasta

4 %:sta 1 %:iin ja samalla Fintoto Oy:n maksettavaksi

siirtyi aiemmin kertymästä hevosurheilulle ja -kasvatukselle

maksettuja avustuksia. Samassa yhteydessä arpajaisvero

nousi 9,5 %:sta 12 %:iin lisäten osaltaan Fintoto Oy:n

kuluja.

Arvio tulevasta kehityksestä

Tavoitteemme vuonna 2012 on luoda vahva sekä toiminnallinen

että taloudellinen pohja totomyynnin kehittämiseksi

myös tulevina vuosina.

Vuoden 2012 liikevaihtoon vaikuttaa myönteisesti arpajaislain

muutoksen yrityksellemme antama yksinoikeus

hevospeleihin sekä pelitarjontamme laajentaminen uusilla

Toto5-, Toto65- ja Toto75-tuotteilla. Pelivaihdon kehitystä

tukee voimakkaasti Fintoto Oy:n myyntiorganisaation

vahvistuminen, pelipisteverkostomme laajeneminen,

medianäkyvyytemme voimakas kasvu ja markkinoinnin

terävöittäminen kaikissa kanavissa uusia Toto-brandeja

tukemaan. Fintoto Oy ottaa myös vastuulleen markkinointikustannuksia

radoilta sekä tukee ravitapahtumien ja ratojen

markkinointia vahvasti. Lisäksi kehitämme myyntiseuranta-

ja analyysiohjelmistojamme, mikä mahdollistaa

tehokkaamman tietopohjaisen päätöksen teon.

Fintoto Oy 41


Tuloslaskelma

Fintoto Oy

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Liikevaihto

Myyntituotot

Kohdekorvaukset

Ulkomaiset pelituotot

Liikevaihto

198 906 865,48

5 822 208,38

121 361,48

204 850 435,34

192 998 289,24

6 050 864,48

118 549,09

199 167 702,81

Liiketoiminnan muut tuotot

Toiminnan muut tuotot

2 210 848,90

2 159 051,90

Pelivoitot ja verot

Voitot

Arpajaisvero

Valtion osuude

Yhteensä

147 210 744,18

4 897 684,39

8 058 775,00

160 167 203,57

143 069 186,30

4 743 520,63

7 846 731,53

155 659 438,46

Myyntiverkostokulut ja palkintotuet

Verkostokulut, palkintotuet

33 396 413,32

32 738 127,85

Pelivoitot, verot, myyntiverkostokulut ja palkintotuet

193 563 616,89

188 397 566,31

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

2 397 764,04

446 262,79

71 411,84

2 915 438,67

1 867 864,17

321 413,07

67 823,23

2 257 100,47

Suunnitelman mukaiset poistot

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot ja arvonalentumiset

941 265,63

941 265,63

738 163,87

738 163,87

Liiketoiminnan muut kulut

10 913 164,99

10 300 261,45

Liikevoitto / -tappio (-)

-1 272 201,94

-366 337,39

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Korko- ja rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut (-)

12 782,47

88 282,21

-75 499,74

1 618,73

37 001,82

38 620,55

Tuloverot

25 019,52

2 491,30

Tilikauden voitto / tappio (-)

-1 372 721,20

-330 208,14

42 Fintoto Oy


Tase

Vastaavaa

31.12.2011

31.12.2010

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

2 270 751,48

13 665,32

2 284 416,80

231 220,85

10 984,00

242 204,85

0,00

2 401 649,13

22 968,62

2 424 617,75

262 019,93

10 984,00

273 003,93

10 000,00

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Saamiset saman konsernin yhteisöiltä

Siirtosaamiset

Yhteensä

Rahoitusarvopaperit: Osakkeet ja osuudet

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

858 718,60

3 469,95

1 470 229,09

2 332 417,64

476 772,65

2 220 581,82

521 633,74

2 571,00

1 114 279,19

1 638 483,93

1 392 050,12

2 242 763,78

Vastaavaa yhteensä

7 556 393,76

7 980 919,51

Vastattavaa

31.12.2011 31.12.2010

Oma pääoma

Osakepääoma

Edellisten tilikausien voitto / tappio (-)

Tilikauden voitto / tappio (-)

Oma pääoma yhteensä

500 000,00

3 317 292,68

-1 372 721,20

2 444 571,48

500 000,00

3 647 500,82

-330 208,14

3 817 292,68

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Ostovelat

Velat saman konsernin yhteisöille

Muut velat

Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä

972 378,59

147 243,87

100 768,24

3 891 431,58

5 111 822,28

439 560,94

110 359,08

66 175,57

3 547 531,24

4 163 626,83

Vastattavaa yhteensä

7 556 393,76

7 980 919,51

Fintoto Oy 43


Rahoituslaskelma

2011 2010

Toiminnan rahavirta

Tilikauden tulos

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset

Realisoitumattomat arvonmuutokset sijoitusrahastoista

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut oikaisut

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-1 372 721,21

941 265,63

75 499,74

25 019,53

-330 936,31

-330 208,14

738 163,87

-37 085,23

-1 535,32

0,00

369 335,18

Käyttöpääoman muutos

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä

287 778,95

-43 157,36

634 256,42

1 003 591,60

Saadut korot ja rahoitustuotot

Maksetut korot ja muut liiketoiminnan rahoituskulut

Maksetut välittömät verot

Liiketoiminnan rahavirta

4 650,12

-64 835,41

-58 429,32

-161 771,97

1 618,73

-83,41

1 005 126,92

Sijoitustoiminnan rahavirta

Sijoitustoiminnan tuotot*

Sijoitustoiminnan kulut

Sijoitustoiminnan rahavirta

8 024,94

-23 446,80

-15 421,86

37 085,23

0,00

37 085,23

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Pysyvien vastaavien luovutukset

Investointien rahavirta

-760 265,60

-760 265,60

-1 014 111,19

0,00

-1 014 111,19

Rahoituksen rahavirta

0,00

0,00

Rahavarojen muutos

-937 459,43

28 100,96

Rahavarat 01.01.

Rahavarat 31.12.

3 634 813,90

2 697 354,47

3 606 712,94

3 634 813,90

-937 459,43

28 100,96

* Tuotto- ja kulumaksujen havainnollistamiseksi sijoitustuotot

ja niiden rahoittamisen korot ja kulut on esitetty

varsinaisen liiketoiminnan asemesta sijoitustoiminnan ja

rahoituksen rahavirroissa.

44 Fintoto Oy


Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu 31.12.2011 Suomessa voimassa olevien

säännösten mukaisesti.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Käyttöomaisuuden arvostus:

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä

suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman

mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen

vaikutusajan perusteella.

Liikevaihto

Liikevaihtona esitetään pelaamisesta saadut tulot. Pelien

myynti jaksottuu liikevaihdoksi pelituloksen vahvistamisen

ajankohdan mukaan.

Verot

Arpajaisvero on 9,5 % kalenterikuukaudelle kirjanpidossa

kohdistuvista pelien myynneistä saaduista tuloista, joista on

vähennetty voitot.

Poistoajat ovat:

koneet ja kalusto

aineettomat oikeudet

perusparannusmenot

4–10 vuotta

5 vuotta

10 vuotta

Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan yhtiö ei ole arvonlisäverovelvollinen

ydintoiminnastaan. Yhtiön kuluihin ja investointeihin

sisältyy voimassa oleva arvonlisävero.

Rahoitusarvopaperit

Arvopaperit on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon

tai sitä alempaan käypään arvoon.

Konsernisuhde

Yhtiö kuuluu Suomen Hippos-konserniin. Emoyhteisö on

Suomen Hippos ry, Espoo (omistusosuus 100 %). Konsernitilinpäätös

on saatavissa osoitteessa Suomen Hippos ry, Tulkinkuja

3, 02650 Espoo.

Tuloslaskelman liitetiedot

2011 2010

Liikevaihto

Kaksari

V4

Troikka

Päivän Duo

Voittaja

Sija

Pyöristykset

Totopelit yhteensä

Kohdekorvaus Veikkauksen peleistä

Ulkomaiset pelituotot

Yhteensä

88 204 065,60

48 663 549,98

33 773 624,30

10 022 658,55

10 919 829,00

7 323 516,00

-377,95

198 906 865,48

5 822 208,38

121 361,48

204 850 435,34

88 081 306,00

46 624 964,70

33 717 247,05

9 208 619,05

9 216 084,00

6 150 348,00

-279,56

192 998 289,24

6 050 864,48

118 549,09

199 167 702,81

Liiketoiminnan muut tuotot

Tietoliikenteen valtion apu

Kuvakorvaukset

Kiertävän totojärjestelmän tuotot

Pelikupongit/lämpöpaperit

Vihjepalvelu tuotot

Maksu-tv tuotot

Pelien valvonta

Muut tuotot

Yhteensä

473 000,00

427 195,00

171 430,00

149 982,42

158 161,08

642 637,88

112 639,13

75 803,39

2 210 848,90

473 000,00

433 125,00

161 480,00

189 566,84

137 141,75

618 435,98

97 426,20

48 876,13

2 159 051,90

Korkotuotot

Korkotuotot

Rahoitusarvopapereiden myyntivoitot

Yhteensä

4 757,53

8 024,94

12 782,47

1 618,73

1 618,73

Fintoto Oy 45


2011 2010

Muut korko- ja rahoituskulut

Korkokulut

Rahoitusarvopapereiden myyntitappiot

Arvonalentumisten palautukset

Yhteensä

64 835,41

23 446,80

88 282,21

83,41

37 085,23

37 168,64

Voitot ja verot

Asiakkaille maksetut voitot

Arpajaisvero, v m

Valtion osuudet, mmm

Yhteensä

147 210 744,18

4 897 684,39

8 058 775,00

160 167 203,57

143 069 186,30

4 743 520,63

7 846 731,53

155 659 438,46

Myyntiverkostokulut ja palkintotuet

Totolaitevuokrat

Pelikupongit

Raviratojen osuudet

Palkintotuet raviradoille

Asiamiespalkkiot

Kohdekorvaukset Hippokselle

Internet-pelin lisenssimaksu

Ulkomaiset pelikohteet

Yhteensä

1 564 670,31

299 104,71

21 905 770,58

4 133 889,80

3 530 469,93

862 560,00

375 169,09

724 778,90

33 396 413,32

1 000 999,18

153 227,37

23 147 691,67

3 415 325,20

3 539 247,76

872 640,00

322 963,29

286 033,38

32 738 127,85

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin henkilökuntaa

Johto ja kehitys

Myynti ja markkinointi

Tototekniikka

Yhteensä

4

20

31

45

4

11

17

32

Toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle

ja hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot

262 548,78

259 456,98

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

atk-ohjelmista

Internetistä

Perusparannusmenoista

Koneista ja kalustosta

Yhteensä

485 190,34

302 560,02

9 303,30

144 211,97

941 265,63

306 543,85

302 559,98

9 024,42

120 035,62

738 163,87

Liiketoiminnan muut kulut

Myynti ja markkinointi

Televisiointi

Tietoliikenne

Internet

Toimitilakulut

Laitteisto- ja ajoneuvokulut

atk-laitteet ja pienhankinnat

Matkakulut

Muut kulut

Yhteensä

2 976 704,48

4 205 775,00

960 955,53

776 547,62

155 526,10

134 303,70

114 958,23

205 523,31

1 382 871,02

10 913 164,99

2 224 138,70

4 785 285,16

879 035,59

591 770,91

228 165,72

120 418,60

87 280,63

225 533,19

1 158 632,95

10 300 261,45

Tilintarkastajan palkkiot

KHT Yhteisö Deloitte & Touche

Tilintarkastuspalkkiot

Yhteensä

16 236,00

16 236,00

15 953,10

15 953,10

46 Fintoto Oy


Taseen liitetiedot

Aineettomat

oikeudet

Muut pitkävaik.menot

Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 01.01.2011

Lisäykset

Hankintameno 31.12.2011

7 256 524,64

656 852,71

7 913 377,35

93 033,00

93 033,00

Kertyneet poistot 01.01.2011

Tilikauden poisto

Kertyneet poistot 31.12.2011

Kirjanpitoarvo 31.12.2011

4 854 875,51

787 750,36

5 642 625,87

2 270 751,48

70 064,38

9 303,30

79 367,68

13 665,32

Koneet ja

kalusto

Muut aineelliset

hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 01.01.2011

Lisäykset

Hankintameno 31.12.2011

2 019 053,55

113 412,89

2 132 466,44

10 984,00

10 984,00

Kertyneet poistot 01.01.2011

Tilikauden poisto

Kertyneet poistot 31.12.2011

Kirjanpitoarvo 31.12.2011

1 757 033,62

144 211,97

1 901 245,59

231 220,85

0,00

0,00

0,00

10 984,00

2011 2010

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset

Saamiset konserniyhtiöiltä

Yhteensä

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos ry

858 718,60

809,77

2 660,18

3 469,95

521 633,74

497,00

2 074,00

2 571,00

Siirtosaamiset

Veikkaus Oy

Maa- ja metsätalousministeriö, tietoliikenteen valtion apu

Muut siirtosaamiset/jaksotukset

Yhteensä

Maksetut ennakot

Bank of Scotland (Ireland)

Hevosurheilu,Toto-lehti 2012

Muut ennakot

Yhteensä

Siirtosaamiset yhteensä

226 689,14

179 140,00

161 977,59

567 806,73

657 822,36

187 500,00

57 100,00

902 422,36

1 470 229,09

123 324,62

177 375,00

140 896,27

441 595,89

657 820,58

14 862,72

672 683,30

1 114 279,19

Rahoitusarvopaperit

Kirjanpitoarvo

Jälleenhankintahinta

Erotus

476 772,65

478 972,70

-2 200,05

1 392 050,12

1 389 513,53

2 536,59

Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma

Oma pääoma yhteensä

Voittovarat 31.12.

Osakepääoma 01.01.

Osakepääoma 31.12.

Sidottu oma pääoma yhteensä

Edellisten tilikausien voitto 01.01.

Siirto voittovaroista osakepääomaan

Tilikauden voitto / tappio (-)

Vapaa oma pääoma yhteensä

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 317 292,68

-1 372 721,20

1 944 571,48

2 444 571,48

1 944 571,48

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 647 500,82

-330 208,14

3 317 292,68

3 817 292,68

3 317 292,68

Fintoto Oy 47


2011 2010

Ostovelat

972 378,59

439 560,94

Siirtovelat

Internet-pelin asiakasvarat

Ennakkopelit

Avoimet voitot

Arpajaisverovelka v m

Valtionosuusvelka mmm

Pelien valvonta ja tutkimus

Henkilöstökulujen jaksotukset

Internet-pelistä raviratojen osuus

Muut siirtovelat

Siirtovelat yhteensä

780 405,86

2 125,90

236 017,65

822 650,70

567 258,88

188 537,30

565 120,87

291 140,51

438 173,91

3 891 431,58

859 667,07

287 665,10

758 183,27

610 260,05

254 751,19

360 579,29

416 425,27

3 547 531,24

Velat saman konsernin yhteisöille

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos ry

Yhteensä

77 342,12

69 901,75

147 243,87

40 879,08

69 480,00

110 359,08

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasing- ja vuokrasopimuksista maksettavat määrät

Alkaneella tilikaudella maksettavat, josta vastuut emoyhteisölle

muille

yhteensä

Myöhemmin maksettavat,

josta vastuut emoyhteisölle

muille

yhteensä

Yhteensä

92 006,63

1 004 629,95

1 096 636,58

64 305,33

3 120 241,09

3 184 546,42

4 281 183,00

37 229,96

1 235 180,82

1 272 410,78

0,00

1 656 379,98

1 656 379,98

2 928 790,76

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Espoossa 13. päivänä maaliskuuta 2012

Timo Seppälä Pekka Kaikkonen Marjo Kaipainen

hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen

Pekka Kairtamo Jorma Ojapelto Vesa Rantahalvari

hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Helena Tarkka Timo Tolvi Markku Breider

hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen

48 Fintoto Oy


Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsinki, 13.3.2012

Deloitte & Touche Oy

kht-yhteisö

Tapani Vuopala

kht

Tilintarkastuskertomus

Fintoto Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Fintoto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,

toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman,

rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien

säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon

valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja

toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja

varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen

perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme

ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet

tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan

mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää,

että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen

hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko

tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista

virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta

saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan,

taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin

hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä

muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä

tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien

arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa

huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä

oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja

arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan

olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet

mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon

yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen

kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen

laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon

tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden

sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan

arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus

antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen

ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Espoossa maaliskuun 13. päivänä 2012

Deloitte & Touche Oy

kht-yhteisö

Tapani Vuopala

kht

Fintoto Oy 49


Fintoto Oy:n hallitus 2011

Pekka Kaikkonen, s. 1961, ETM, toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja 7.4.2006–31.12.2011

(Hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.2012–)

Timo Tolvi, (s. 1948), OTK, hallitusneuvos

Varapuheenjohtaja 1.12.2000-31.12.2011

(Hallituksen jäsen 1.1.2012–)

Ensio Hytönen, s. 1952, MML, maanviljelysneuvos MMT hc., toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen 11.4.2008–31.12.2011

Keskeiset muut luottamustoimet: Boreal kasvinjalostus Oy hallituksen jäsen, Sampo

Rosenlew Oy, hallituksen jäsen, Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen

Pekka Kairtamo, s. 1967, KTM, tietohallintojohtaja

Hallituksen jäsen 7.4.2006 –

Keskeiset muut luottamustoimet: Lahden Hevosystäväinseura ry puheenjohtaja

Jorma Ojapelto, s. 1951, ekonomi, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen 1.12.2000 –

Keskeiset muut luottamustoimet: Hallituksen jäsenyyksiä Vermon Ravirata Oy:n

taustayhteisöissä

Samuli Pohjamo, s. 1950, VTM, Euroopan Parlamentin jäsen 13.7.2009 saakka

Hallituksen jäsen 11.4.2008 – 31.12.2011

Keskeiset muut luottamustoimet: Pohjolan Hevosystävät ry, hallituksen puheenjohtaja,

Suomen Hevosurheilulehti Oy, hallituksen jäsen 17.4.2009 saakka.

Helena Tarkka, s.1955, VTM, varanotaari, yksikön päällikkö, budjettineuvos

Hallituksen jäsen 23.4.2010 –

Keskeiset muut luottamustoimet: Valtion eläkerahaston hallitus

50 Fintoto Oy


suomen hevosurheilulehti

/

Hallituksen

toimintakertomus

tilikaudelta

1.1.–31.12.2011

Tilikauden olennaiset tapahtumat

Kulunut tilikausi oli yhtiön 23:s. Pääjulkaisu

Hevosurheilu ilmestyi kertomusvuonna

97 kertaa, joista seitsemän oli kaksoisnumeroita.

Vuoden aikana julkaistiin

16 teemanumeroa, joiden aiheina olivat

muun muassa hevosalan koulutus, hevosten

hoito, jalostus, varusteet, hyvinvointi,

ruokinta ja lääkintä, turvallisuus sekä Helsinki

International Horse Show ja Kuninkuusravit.

Helmikuun lopulla julkaistiin

perinteinen Jalostuskuvasto ja toukokuun

lopulla Kesäravit-ekstra, jonka 10 000 kappaleen

irrotettava teemaliite oli jakelussa

kautta maan.

Pääjulkaisujen ohella muita kustanteita

toimintavuoden aikana olivat entiseen

tapaan Hevosurheilun taskukalenteri

sekä ravi- ja ratsuaiheiset seinäkalenterit.

Uutena tuotteena julkaistiin syksyllä

Reilu-Metri-sarjakuvakirja, joka pohjautuu

Hevosurheilussa viikoittain julkaistuihin

toimittaja Leena Alérinin sarjakuviin.

Reilu-Metri oli myös Teivon Kuninkuusraveissa

myyntiin tulleiden Hevosurheilun

t-paitojen aiheena. Joulumarkkinoille saatiin

lisäksi Tuomo ja Jyrki Kamisen tuottama

Suomen raviurheilu eilen, tänään ja

huomenna” -dvd, joka on jatkoa aiemmin

julkaistulle ”Raviurheilun historia” -dvd:lle.

Tilikauden toimintaa on ohjannut

Suomen Hippos ry:n hallituksen aloitteesta

laadittu ja Suomen Hevosurheilulehti Oy:n

hallituksen tammikuussa hyväksymä Hevosurheilulehden

kehittämissuunnitelma.

Sen sisältämistä toimenpiteistä on jo toteutettu

toimitusjohtajan ja päätoimittajan

tehtävien yhdistäminen, hallituksen

kokoonpanon uudistaminen lehtialan

osaamista painottaen, myynnin ja markkinoinnin

organisoiminen uudella tavalla

sekä lehden kehittämiseen liittyvien vastuiden

täsmentäminen. Viimeksi mainittuun

liittyen toimittaja Jari-Pekka Rättyä

nimitettiin keväällä Hevosurheilun toimituspäälliköksi

ja levikkisihteeri Miia Taskila

markkinointivastaavaksi.

Toimintavuoden merkittävin kehittämishanke

oli valtakunnallisen Toto-käsiohjelmalehden

valmistelu ja julkaisemisen

aloittaminen 1.1.2012 alkaen. Suomen

Hevosurheilulehti Oy:n hallitus teki

periaatepäätöksen valmistelun käynnistämisestä

kesäkuussa. Lopullinen päätös

Toto-lehden perustamisesta tehtiin marraskuun

alussa sen jälkeen kun Fintoto Oy

oli hyväksynyt Suomen Hevosurheilulehti

Oy:n tekemän yhteistyötarjouksen ja riittävä

määrä maakuntaratoja (12) oli saatu

yhteistyöradoiksi ja luopumaan omien käsiohjelmiensa

julkaisemisesta. Toto-lehdelle

on laadittu vuoteen 2014 ulottuva

strateginen liiketoimintasuunnitelma.

Toimintavuoden lopulla Suomen Hevosurheilulehti

Oy:n hallitus teki periaatepäätöksen

Fintoto Oy:n kanssa 31.12.2009

Suomen Hevosurheilulehti Oy 51


solmitun vihje- ja uutispalvelusopimuksen

jatkamisesta. Vihje- ja uutispalvelu tuotetaan

jatkossakin pääasiassa Hevosurheilun

omin toimittaja- ja avustajavoimin.

Hevosurheilun levikki oli keskiviikkoja

perjantaitilauksille 23 835 kpl ja perjantaitilauksille

25 362 kpl (vuonna 2010

24 776 ja 26 340). Lehti painettiin Etelä-

Savon Viestintä Oy:n lehtipainossa Mikkelissä.

Verkkoversio toteutetaan yhteistyössä

Anygraaf Oy:n ja Doweb Oy:n

kanssa. Toto-lehden painaa PunaMusta

Oy Joensuussa.

Taloudellinen tulos

Yhtiön liikevaihto oli 2 867 000 euroa, joka

oli 0,2 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Tilausmaksut laskivat 1,8 prosenttia, ilmoitusmyynti

6,2 prosenttia ja irtonumeromyynti

kuusi prosenttia. Liikevaihtoon

sisältyvä vihjepalvelumyynti konsernille

kasvoi 0,3 prosenttia ja tuotemyynti 78

prosenttia. Yhtiön liikevoitto oli 82 000

euroa. Tilikaudella myytiin yhtiön omistamat

rahoitusarvopaperit, minkä seurauksena

rahoituskuluihin kirjattiin myyntitappiota

173 000 euroa. Rahoitusarvopaperit

oli arvostettu hankintamenoonsa

vuodesta 2008 lähtien.

Tulos rahoituserien jälkeen ennen veroja

oli tappiollinen 81 000 euroa. Yhtiön

maksuvalmius säilyi hyvänä, omavaraisuusaste

heikkeni johtuen vuoden 2011 lopussa

saaduista lehtitilausten ennakkomaksuista.

Ennakkomaksuja oli poikkeuksellisen

paljon johtuen 1.1.2012 jälkeen

maksettuihin tilauksiin lain muutoksen

johdosta lisättävästä arvonlisäverosta.

Tunnusluvut liiketoiminnasta ja taloudellisesta

asemasta ovat:

2011

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2011 päätti

jakaa vuodelta 2010 osinkoa 49 450 euroa.

Taseen loppusumma on 2 070 000 euroa.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa eikä

kiinteää varallisuutta. Yhtiö toimii emoyhteisöltään

Suomen Hippos ry:ltä vuokratuissa

tiloissa.

Hallinto

Hallitukseen kuuluivat tilikaudella Antero

Vesterinen (puheenjohtaja 6.6.2011 alkaen),

Jukka Ahonen (varapuheenjohtaja

6.6.2011 alkaen), Markku Lääkkölä (puheenjohtaja

20.4.2011 saakka) Tapio Moisio

( jäsen 20.4.2011 alkaen), Pekka Soini

sekä Jorma Kemiläinen.

Yhtiön toimitusjohtajana (9.2.2011 alkaen)

ja hallituksen sihteerinä toimi yhtiön

hallituksen jäsen ja lehden päätoimittaja

Jorma Kemiläinen. Yhtiön toimitusjohtajana

toimi Heikki Leskinen 9.2.2011

saakka. Hallitus kokoontui kertomusvuoden

aikana kymmenen kertaa. Hallitukselle

maksettiin palkkioita 4 235 euroa.

Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet

Pasi Puranen, KHT sekä KHT-yhteisö

Deloitte & Touche Oy päävastuullisena tarkastajana

Tapani Vuopala, KHT.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä tilikaudella 2011

oli 16, josta toimituksessa 12. Toimintavuoden

aikana jäivät eläkkeelle lehden pitkäaikaiset

toimittajat Ilkka Salokangas ja

Risto Olamo. Lehden vakinaisiksi toimittajiksi

nimitettiin Harri Lind 1.1.2011 alkaen

ja Jari Haanniemi 1.2.2011 alkaen.

2010

2009

Liikevaihto

Liikevoitto

Liikevoitto % liikevaihdosta

Oman pääoman tuotto %

Omavaraisuusaste %

2 866 778

81 752

2,9

-19,0

16,5

2 871 573

79 586

2,8

11,5

28,6

2 810 217

46 065

1,6

6,1

32

52 Suomen Hevosurheilulehti Oy


Henkilöstö:

2011

2010

2009

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 16

Tilikauden palkat ja palkkiot te 899,4

15

845,8

15

822

Yhtiön osakkeet

Yhtiön koko osakekannan 230 kpl omistaa

Suomen Hippos ry. Osakepääoma on

38 683,22 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen

oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiöllä ei ole ollut tutkimus- tai kehitystoimintaa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden

päättymisen jälkeen

Toto-lehden tilaajamäärä ylitti helmikuussa

tuhannen kappaleen rajan. Irtonumeromyynnissä

Rautakirjan tilausmäärä

oli helmikuussa yli 6 000 kappaletta viikossa,

mikä on arvioitua selvästi suurempi

määrä. Irtonumeroiden menekkiä sekä

Lehtipisteen myyntipisteissä että raviradoilla

seurataan aktiivisesti tilaus- ja painosmäärien

optimoimiseksi.

Toto-lehdelle laaditun liiketoimintasuunnitelman

valmistuttua vastaava laaditaan

myös Suomen Hevosurheilulehti

Oy:lle.

Hevosurheilun ja Toto-lehden ilmoitusmyyntiä

tehostettiin helmikuussa ilmoitusmyyntisopimuksella

Editors’ Team

Oy:n kanssa. Helmi-maaliskuussa tehostetaan

tilausmarkkinointia mobiilimarkkinointikampanjalla

yhteistyössä Arena Interactive

Oy:n kanssa.

Arvio todennäköisestä tulevasta

kehityksestä

Vuoden 2012 alussa voimaan tullut tilattujen

lehtien yhdeksän prosentin arvonlisävero

asettaa kasvavia haasteita levikkimyynnille.

Sanomalehtien Liiton arvion

mukaan veron vaikutukset kohdistuvat

erityisesti vaikeassa asemassa oleviin pieniin

ja keskisuuriin paikallislehtiin sekä

ammatti-, järjestö- ja harrastelehtiin.

Levikkimyynnin osalta seurataan tarkasti

myös Toto-käsiohjelmalehden vaikutusta

erityisesti Hevosurheilun keskiviikkonumeroihin.

Hevosurheilu-lehden menestys sekä

levikki- että ilmoitusmarkkinoilla on vahvasti

sidoksissa ravi- ja ratsastusurheilun

yleisiin kehitystrendeihin, joihin puolestaan

vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys.

Vuonna 2009 alkanut pelimyynnin ja

kilpailupalkintojen negatiivinen kehitys

on heijastunut erityisesti Hevosurheilun

ilmoitustuloihin. Ilmoitusmarkkinointia

tullaan tehostamaan hakemalla uudenlaisia

työkaluja ja ratkaisumalleja käytännön

myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin.

Tavoitteena on löytää entistä laaja-alaisempia

ja monikanavaisempia yhteistyösopimuksia

avainasiakkaiden kanssa. Yhteistyötä

tiivistetään myös Hippos-konsernin

sisällä.

Yhtiö pyrkii ylläpitämään levikin ja

kannattavuuden panostamalla lehden sisällön

kehittämiseen, pitempikestoiseen

levikkimarkkinointiin ja kustannustehokkaaseen

toimintaan. Muun muassa uuden

Toto-lehden myötä liikevaihdon odotetaan

kasvavan ja tuloksen parantuvan vuonna

2012.

Voitonjakoehdotus

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat per

31.12.2011 ovat 200 073,35 euroa, josta tilikauden

tappio on 81 127,14 euroa. Hallitus

ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden

tappio siirretään edellisten tilikausien

voittovarat tilille ja että voitonjakokelpoiset

varat käytetään seuraavasti:

- osinkoa maksetaan 215 euroa osakkeelta, eli yhteensä

- jätetään omaan pääomaan

Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen

mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

49 450,00 euroa

150 623,35 euroa

Suomen Hevosurheilulehti Oy 53


Suomen Hevosurheilulehti Oy:n hallitus 2011

Antero Vesterinen, s.1949, yo, maanviljelijä

Hallituksen puheenjohtaja 6.6.2011–

Hallituksen varapuheenjohtaja 1991–2011

Keskeiset muut luottamustoimet: Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja,

Sanomalehti Keskisuomalaisen ja Savon Sanomat Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Markku Lääkkölä, s.1950, agrologi

Hallituksen puheenjohtaja 25.4.2003–20.4.2011

Keskeiset muut luottamustoimet: Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan puheenjohtaja,

Rovaniemen Hevosystävät ry:n hallituksen jäsen, Lapin Hevosjalostusliiton hallituksen jäsen

Jukka Ahonen, s.1947, ekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja 6.6.2011–

Hallituksen jäsen 17.4.2009–5.6.2011

Tapio Moisio, s.1957, FM, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen 20.4.2011–

Keskeiset muut luottamustoimet: Arena Interactive Oy:n hallituksen puheenjohtaja,

Steam Communications Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Tietoykkönen Oy:n hallituksen jäsen,

Uranus Oy:n hallituksen jäsen

Pekka Soini, s.1966, OTK, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen 25.4.2003–

Keskeiset muut luottamustoimet: Hevosopisto Oy:n hallituksen jäsen

Jorma Kemiläinen, s. 1956, FM (ausk.)

Hallituksen jäsen 26.4.1996–

Samuli

Suomela

Suomen Hippoksen kunniajäsen

Samuli Suomela kuoli 16. 3. 2012.

Hän oli syntynyt 27. 7. 1918.

54 Suomen Hevosurheilulehti Oy


English

Summary

Suomen Hippos ry, the Finnish Trotting and

Breeding Association

Tulkinkuja 3, fin–02650 Espoo, Finland

Telephone +358 020 760 500

Telefax +358 020 760 5291

E-mail: hippos@hippos.fi and

firstname.lastname@hippos.fi

www.hippos.fi

President: Mr. Mika Lintilä

Managing Director: Mr. Pekka Soini

Breeding Manager (trotters): Ms. Terttu Peltonen

Communications Manager: Ms. Leena Mäenpää-Wirtz

Sports Manager: Mr. Jukka Niskanen

Suomen Hevosurheilulehti Oy, the Finnish Horse

Sports Magazine

Telephone +358 020 760 300

Managing Director and Editor in Chief:

Mr. Jorma Kemiläinen

E-mail: hevosurheilu@hevosurheilu.fi and

firstname.lastname@hevosurheilu.fi

Fintoto Oy, the Finnish Tote Company

Telephone +358 020 760 500

E-mail: fintoto@fintoto.fi and

firstname.lastname@fintoto.fi

Managing Director: Markku Breider

General Statistics

Meetings

Horses racing

Drivers

Prize Money (million €)

Betting (million €)

Tote

v75, v5

Total

Horse Breeding

Standardbred foals

Finnhorse foals

Ridinghorse and pony foals

Imported standardbreds

Exported standardbreds

Imported riding horses and ponies

Fastest Trotters

Womanizer (Tap In/Sandra Nibs)

Express Type (Express It/Small Type)

Magical Queen (Stags Breath/Prides Cat)

Fastest Finnhorses

Pihlajan Aaroni (Villiari/ Kevätön)

Patrikin Muisto (Patrik/ Päivän Rusko)

Tuokkolan Touho (Liising/M.A. Vipi)

607

7 666

2 206

19,0

198,9

48,9

247,8

1 590

1 360

1 080

235

59

2 000

10,2a

10,5a

10,9a

20,3a

20,7a

20,8a

Leading Drivers

Mika Forss (dA)

Ari Moilanen (dA)

Harri Koivunen

Wins

258

246

184

Purse money

945 661

996 015

516 200

Leading Sires

Andover Hall

Express It

SJ’s Photo

Love You

Muscles Yankee

Earnings of starters

634 490

603 281

421 507

337 844

335 991


Suomen Hippos ry

Tulkinkuja 3

02650 Espoo

puh. 020 760 500

faksi 020 760 5299

hippos@hippos.fi

www.hippos.fi

More magazines by this user
Similar magazines