säilytä nämä ohjeet - Intex Nordic

intexnordic.net.dynamicweb.dk

säilytä nämä ohjeet - Intex Nordic

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

KÄYTTÖOHJE

TÄRKEITÄ

TURVAOHJEITA

Lue kaikki ohjeet huolellisesti

ennen laitteen asennusta ja käyttöä

ja noudata ohjeita.

Krystal Clear

SUODATINPUMPPU, MALLI 638R

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W

Suurin korkeus 1,0 m, pienin korkeus 0,19 m, IPX5/IPX7.

Suurin veden lämpötila 35 °C

Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Kokeile myös seuraavia Intex-tuotteita: altaita, allasvarusteita,

ilmatäytteisiä altaita ja leluja, ilmapatjoja ja kumiveneitä. Niitä on saatavana

jälleenmyyjiltämme. Vieraile myös verkkosivuillamme.

SÄILYTÄ OHJEET

©2008 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

® Trademarks used in some countries of the world under license from/® Marques utilisées dans certains pays sous

licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen

Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O

Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European

Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union

durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

SISÄLTÖ

Varoitus – lue ennen asennusta.................................... 3

Osien pikaopas ............................................................... 4-5

Asennusohjeet ................................................................ 6-7

Suodatinpumpun kiinteä asennus ................................ 8

Huolto ............................................................................... 9

Altaan hoito ja kemikaalit .............................................. 10

Pitkäaikainen varastointi ............................................... 10

Vianmääritysopas ........................................................... 11

Yleisiä allasongelmia ..................................................... 12

Yleinen turvallisuus vedessä ........................................ 13

Rajoitettu takuu .............................................................. 14

Intex-toimistot alueittain ................................................ 15

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 2


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

TURVAOHJEITA

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita.

LUE KAIKKI OHJEET JA NOUDATA NIITÄ

VAROITUS

• Tapaturman vaaran pienentämiseksi pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ellei lapsia valvota

tarkasti koko ajan. Valvo aina lapsia ja liikuntarajoitteisia.

• Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu

maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun

sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pistorasiassa jompikumpi edellä mainituista

suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin

tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 mA. Älä käytä kannettavaa jäännösvirtalaitetta

(PRCD).

• Älä asenna sähköjohtoa maahan. Sijoita johto paikkaan, jossa ruohonleikkuri, pensasleikkuri

ja muut laitteet eivät vahingoita sitä.

• Virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, laite on hävitettävä.

• Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla,

ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pistorasia on

sopivassa paikassa.

• Laitteen saa asentaa ja asennuksen saa purkaa vain aikuinen.

• Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos

kätesi ovat märät.

• Älä koskaan aseta pöytää tai tuoleja altaan läheisyyteen, koska muuten lapset voivat

käyttää niitä laiturina sukeltaakseen tai hypätäkseen altaaseen.

• Lasten on pysyttävä loitolla laitteesta ja sähköjohdoista.

• Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä.

• Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltamista tai

säätämistä.

• Pumppua saa käyttää vain varastoitavassa altaassa. Älä käytä pumppua kiinteästi asennetussa

altaassa. Varastoitava allas on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo purkaa

säilytystä varten ja helppo koota uudelleen käyttökuntoon.

• Pidä laite yli kahden metrin etäisyydellä altaasta.

• Pidä tuotteen töpseli yli 3.5m päässä altaasta.

• Pistotulppaan tulee päästä helposti käsiksi asennuksen jälkeen.

• Liikuntarajoitteiset, aistivammaiset tai muut henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla ei ole

riittäviä tietoja tai kokemusta tuotteen käytöstä, eivät saa käyttää tätä tuotetta, ellei heidän

turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille tuotteen käyttökoulutusta.

• Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, että he eivät leiki tuotteella.

• Tätä suodatinpumppujärjestelmää saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun

tarkoitukseen.

JOS KAIKKIA LAITTEEN, PAKKAUKSEN JA PAKKAUKSEN

SISÄOSIEN TURVA- JA ASENNUSOHJEITA EI NOUDATETA,

SEURAUKSENA VOI OLLA SÄHKÖISKU, VAKAVA

LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA.

Näissä tuotteen mukana toimitetuissa varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä

vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Käytä

arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 3


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

OSIEN PIKAOPAS

OSIEN PIKAOPAS

1 2

3

4

7

10

5

8

11

6

9

Huomautus: Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä

vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 4


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

OSIEN PIKAOPAS

OSIEN PIKAOPAS

Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista.

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

9

11

Huomautus: Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä

vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää.

VIITENRO KUVAUS KPL VARAOSAN NUMERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ILMANPOISTOVENTTIILI

VENTTIILIN O-RENGAS

KIERTEINEN SUODATTIMEN KOTELON KAULUS

KANNEN TIIVISTE

SUODATINPATRUUNA (59900)

LETKUTIIVISTE

LETKUKIRISTIN

LETKU

SIHTILIITIN

ALTAAN SYÖTTÖSUUTIN

SIHTIRISTIKKO

1

1

1

1

1

2

4

2

2

1

1

10460

10264

10459

10325

10134

10122

10399

11070

11071

11072

Ilmoita osia tilatessasi mallinumero ja osien numerot.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 5


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

ASENNUSOHJEET

ASENNUSOHJEET

Varmista, että käytössäsi on vettä ja veteen lisättäviä kemikaaleja. Voit kiristää

letkukiristimet pienellä kolikolla (7).

TÄRKEÄÄ: Suodatinpumppu toimitetaan ilmanpoistoventtiili (1) auki (avaa ilmanpoistoventtiili

tarvittaessa). ÄLÄ vaihda ilmanpoistoventtiiliä ennen VAIHETTA 8.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, suodatinkotelon sisään jää ilmaa ja moottori käy

kuivana, mikä aiheuttaa melua ja moottorin rikkoutumisen.

1. Asenna ensin maanpäällinen allas. Noudata tarkasti altaan asennusohjeita.

2. Aseta suodatinpumppu letkun mitan päähän altaan seinässä olevasta alemmasta

mustasta letkuliitännästä.

3. Työnnä suuttimen liitin (9 & 10) ylempään ulkonevaan letkuliittimeen. Työnnä sitten

sihtiliitin (9 & 11) alempaan ulkonevaan letkuliittimeen. Letkut (8) sopivat liittimiin

työnnettyjen sihtien päälle.

4. Suodatinpumpun letkuliitäntöihin liitetään kaksi letkua. Kiristä toinen letkuista (8)

letkukiristimillä (7) alempaan ulkonevaan letkuliitäntään (altaan verhouksessa

merkintä ”+”) ja ylempään pumppuliitäntään (merkitty ”+”).

5. Liitä toinen letku vapaana olevaan ylempään letkuliitäntään ja alempaan pumpun

liitäntään. Varmista, että kaikki letkuliittimet ovat (7) ovat kiristettyjä.

6. Varmista, että suodatinpumpun kierteillä varustettu kansi (3) on kireällä, kiristämällä

sitä myötäpäivään. Kiristä yläosa vain käsitiukkuuteen. Älä kiristä sitä pihdeillä

äläkä muilla työkaluilla.

7. Täytä allas vähintään 2,5–5 senttimetriä ylemmän liitännän yläpuolelle. Silloin vesi

virtaa automaattisesti pumppuun.

8. Kun vettä alkaa virrata ulos ilmanpoistoventtiilin aukosta, kierrä ilmanpoistoventtiili

takaisin suodatinkotelon kanteen. Älä kiristä venttiiliä liikaa. HUOMAUTUS: Järjestelmän

ilmaaminen on tarpeen, jotta ilma pääsee pois järjestelmästä suodatinkotelon

täyttyessä vedellä.

9. Kytke suodatinpumppu pistorasiaan. Suodatinpumppu suodattaa nyt vettä.

VAROITUS

Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu

maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys

valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pistorasiassa jompikumpi

edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua

sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka

suurin virta on 30 mA. Älä käytä kannettavaa jäännösvirtalaitetta (PRCD).

10. Käytä suodatinpumppua, kunnes vesi on riittävän kirkasta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 6


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

ASENNUSOHJEET

ASENNUSOHJEET

VAROITUS

Älä koskaan aseta pöytää tai tuoleja altaan läheisyyteen, koska muuten lapset

voivat käyttää niitä laiturina sukeltaakseen tai hypätäkseen altaaseen.

Voit tarkistaa ja vaihtaa suodatinpanoksen irrottamalla letkunauhan, kiertämällä altaan

syöttösuuttimen (10) ja sihtiristikon (11) irti sihtiliittimistä ja työntämällä hattumaiset

tulpat sihtiliittimiin ennen suodattimen huoltamista. Avaa ilmanpoistoventtiili huollon

jälkeen ja päästä ilma poistumaan venttiilin kautta ennen venttiilin kiristämistä

uudelleen ja vaihda altaan syöttösuutin (10) ja sihtiristikko (11).

KIERTEINEN

SUODATTIMEN KAULUS

SUODATINPATRUUNA

YLEMPI

PUMPPULIITÄNTÄ

ALEMPI

PUMPPULIITÄNTÄ

ILMANPOISTOVENTTIILI

LETKU

YLEMPI

LETKULIITÄNTÄ

VEDEN

VIRTAUSSUUNTA

RTAUSSUUNTA

VIVEDEN

LETKUN KIRISTIMET

VEDENPINTA

ALTAAN

SIHTIRISTIKKO

ALTAAN

SISÄPUOLI

ALTAAN

SYÖTTÖSUUTUN

TULPPA

(MITTASUHTEET EIVÄT TÄSMÄÄ.)

Tämä pumppu täyttää sähköturvallisuusstandardin EN 60335-2-41 vaatimukset.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 7


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

SUODATINPUMPUN KIINTEÄ ASENNUS

SUODATINPUMPUN KIINTEÄ ASENNUS

Suodatinpumpun pohjassa on kolme (3) asennusreikää, koska useiden maiden ja

etenkin EU-maiden lainsäädäntö edellyttää, että suodatinpumppu kiinnitetään maahan

tai alustaan kiinteästi pystysuoraan asentoon. Reiät muodostavat kolmion, ja ne ovat

145 mm:n etäisyydellä toisistaan. Reikien läpimitta on 7 mm. Suodatinpumppu

kannattaa asentaa betoni- tai puualustaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Asennuksen

kokonaispainon on oltava yli 18 kg. Seuraavissa piirustuksissa esitetään kaksi (2)

mahdollista pystyasennustapaa. Euroopan unionin EN 60335-2-41 -standardi

edellyttää, että tuote kiinnitetään maahan tai alustaan.

145mm

145mm

145mm

145mm

145mm

145mm

-- M6-LUKKOMUTTERI, 3 KPL

-- M6-KUUSIOPULTTI, 3 KPL

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 8


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

PUHDISTUS

SUODATINPATRUUNAN PUHDISTUS (TAI VAIHTO)

Suodatinpatruunan suositeltava vaihtoväli on kaksi viikkoa.

1. Suodatinpatruunan suositeltava vaihtoväli on kaksi viikkoa.

2. Tarkista, että suodatinpumppu ei ole toiminnassa. Irrota virtajohto.

3. Voit estää vettä karkaamasta altaasta irrottamalla altaan syöttösuuttimen (10)

sihtiristikon (11) sihtiliittimistä ja työntämällä hattumaiset tulpat sihtiliittimiin.

4. Poista suodattimen kotelon kaulus (3), ja kannen tiiviste (4) kiertämällä niitä

vastapäivään. Säilytä kannen tiiviste (4) huolellisesti.

5. Irrota suodatinpatruuna (5) ja puhdista se. Suodatin voidaan puhdistaa

vesisuihkulla.

6. Arvioi itse, onko patruuna vaihdettava.

7. Aseta patruuna takaisin suodatusasentoon.

8. Palauta tiiviste (4), ja kotelon kaulus (3) alkuperäisiin asentoihinsa.

Kiristä kierteillä varustettu kansi (3) ainoastaan käsin ja kierrä sitä myötäpäivään.

9. Avaa ilmanpoistoventtiili huollon jälkeen, irrota tulpat ja päästä ilma poistumaan

venttiilin kautta ennen venttiilin kiristämistä uudelleen ja vaihda altaan syöttösuutin

(10) ja sihtiristikko (11). Pumppu on nyt esitäytetty uudelleen vedellä, ja se

voidaan käynnistää.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Sivu 9


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

ALTAAN HOITO

ALTAAN HOITO JA KEMIKAALIT

• Kaikkia altaita on hoidettava, jotta vesi pysyy kirkkaana ja hygieenisesti

puhtaana. Suodatin helpottaa kyseisen tavoitteen saavuttamista, kun kemikaaleja

valvotaan asianmukaisesti. Kysy altaan jälleenmyyjältä, kuinka klooria,

leväntorjunta-ainetta ja muita kemikaaleja on käytettävä, jotta vesi pysyy

kirkkaana.

• Pidä allaskemikaalit poissa lasten ulottuvilta.

• Älä lisää kemikaaleja altaaseen, kun altaassa on ihmisiä. Muutoin seurauksena

voi olla ihon tai silmien ärsytystä.

• Päivittäinen veden pH-tarkistus ja kemiallinen käsittely on tärkeää, eikä sen

merkitystä voida korostaa liikaa. Kloorin, leväntorjunta-aineiden ja oikean

pH-tason ylläpitäminen on tarpeen sekä allasta täytettäessä että kauden

aikana. Kysy ohjeita paikalliselta uima-altaiden jälleenmyyjältä.

• Kun allas täytetään kauden aikana ensimmäisen kerran, vesi voi olla puolisuolaista,

jolloin tarvitaan ylimääräisiä lisäaineita ja ylimääräisiä suodattimen

vaihtoja. Älä päästä ketään altaaseen, ennen kuin pH-taso on oikea. Kysy

ohjeita paikalliselta uima-altaiden jälleenmyyjältä.

• Pidä suodattimen varapatruunoita saatavilla. Vaihda patruunat kahden viikon

välein.

• Kloorivesi voi vahingoittaa nurmikkoa, istutuksia tai pensaita, kun lapset

leikkivät altaassa ja loiskuttavat vettä altaan ulkopuolelle. Altaan alla oleva

nurmikko vaurioituu. Huomaa, että jotkin ruohotyypit voivat kasvaa altaan

alustan läpi, mutta se ei vaikuta altaan toimintaan.

• Tarkista, että vesi johdetaan asianmukaiseen talteenottojärjestelmään, ennen

kuin tyhjennät altaan pitkäaikaista säilytystä varten tai vaihdat altaan paikkaa.

Tarkista, mitä paikallisissa asetuksissa määrätään uima-altaan veden

hävittämisestä.

HUOM!

Väkevöidyt klooriliuokset voivat vahingoittaa altaan materiaalia. Noudata aina

kemikaalin valmistajan ohjeita sekä terveyttä ja vaaratilanteita koskevia varoituksia.

PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI

1. Ennen kuin tyhjennät altaan ennen pitkäaikaista varastointia tai muualle

siirtämistä, varmista, että vesi suunnataan kohti sopivaa viemäriä eikä taloa

kohti. Tarkista uima-altaiden vesiä koskevat paikalliset säädökset.

2. Kun kaikki vesi on poistettu altaasta, irrota kaikki altaan letkut (8) altaasta ja

suodatinpumpusta noudattamalla asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

3. Irrota suodatinpanos kohtien 2 – 4 mukaisesti.

4. Irrota suuttimen ja sihdin liitännät altaan seinästä. Työnnä seinätulpat letkuliitäntöihin.

Irrota ennen poistamista kiristimet (7), jotka kiinnittävät sihtiliittimet

(9) paikalleen.

5. Laske vesi pois suodatinpumpun kotelosta.

6. Panoksen (5) käytön mukaan seuraavalla kaudella saatetaan tarvita uusi

panos, joten pidä varapanos käytettävissä.

7. Peitä tiiviste (4), ilmanpoistoventtiilin O-rengas (2) ja letkutiivisteet (6) vaseliinilla

niiden joustavuuden säilyttämiseksi varastoinnin aikana.

8. Säilytä allas ja lisävarusteet kuivassa, lämpötilaltaan 0 – 40 °C olevassa

paikassa.

9. Alkuperäistä pakkauslaatikkoa voi käyttää säilytykseen.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sivu 10


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

VIANMÄÄRITYSOPAS

VIANMÄÄRITYSOPAS

VIKA TARKISTUS RATKAISUEHDOTUS

SUODATTIMEN

MOOTTORI

EI KÄYNNISTY

SUODATIN EI

PUHDISTA

ALLASTA

SUODATIN EI

PUMPPAA

VETTÄ, TAI VESI

VIRTAA

HITAASTI

PUMPPU EI TOIMI

KANSI VUOTAA

• Laitetta ei ole kytketty

verkkovirtaan.

• Sulakerasia on tarkistettava.

• Maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite

on lauennut.

• Väärät kloori- tai pH-tasot.

• Suodatinpatruuna on likainen.

• Patruuna on vahingoittunut.

• Allas on liian likainen.

• Suodatin heikentää virtausta.

• Tulo-/poistoliitäntä on

tukossa.

• Tuloletkussa on ilmavuoto.

• Patruunassa on kerrostumia

tai sakkaa.

• Allas on liian likainen.

• Suodatinpatruuna on likainen.

• Suuttimen ja sihdin liitännät

toisin päin.

• Vettä on liian vähän.

• Suodatin on tukossa.

• Tuloletkussa on ilmavuoto.

• Moottorissa on vika, tai

siipiratas on juuttunut.

• Patruunakammiossa on

ilmalukko.

• O-rengas puuttuu.

• Kansi on löysällä.

• Suodatinpatruuna on

likainen.

• Suodattimen johto on kytkettävä maadoitettuun

pistorasiaan, joka on suojattu luokan A

maavuotokytkimellä tai jäännösvirtalaitteella.

• Nollaa suojakytkin. Jos suojakytkin laukeaa

toistuvasti, sähköjärjestelmässä voi olla vika.

Kytke suojakytkin pois päältä ja pyydä

valtuutettua sähköasentajaa korjaamaan vika.

• Moottori on ylikuumentunut, ja ylikuormitussuoja

on sammuttanut moottorin. Odota, että

moottori jäähtyy.

• Säädä kloori- ja pH-tasoa. Kysy ohjeita

paikalliselta uima-altaiden jälleenmyyjältä.

• Puhdista tai vaihda patruuna.

• Tarkista, onko patruunassa reikiä. Vaihda,

jos se on vaurioitunut.

• Käytä suodatinta pidempiä aikoja kerrallaan.

• Puhdista altaan tuloveden liitännässä oleva

suodatin.

• Katso, onko altaan seinän sisällä olevassa

tuloletkussa tai poistoletkussa tukoksia.

• Kiristä letkun kiristimet, tarkista letkut vaurioiden

varalta ja tarkista altaan vesimäärä.

• Vaihda patruuna.

• Puhdista patruuna useammin.

• Asenna suutin altaan vedensyötön ylempään

asentoon ja sihti altaan vedenpoiston alempaan

asentoon.

• Täytä allas oikealle tasolle.

• Puhdista altaan tuloveden liitännässä oleva

suodatin.

• Kiristä letkun kiristimet ja tarkista letku

vaurioiden varalta.

• Tarkista, onko pumpun tuloliitännässä roskia tai

lehtiä, ja poista ne.

• Avaa pumpun päällä oleva ilmanpoistoventtiili.

• Poista kansi ja tarkista O-rengas.

• Kiristä kansi (käsin).

• Vaihda tai puhdista patruuna.

LETKU VUOTAA • Letkun kiristimet. • Kiristä/vaihda letkun kiristimet.

ILMALUKKO

• Pumpun koteloon ja tuloletkuun

on jäänyt ilmaa.

• Avaa ilmanpoistoventtiili ja nosta ja laske

tuloletkua, kunnes vettä alkaa virrata ulos

ilmanpoistoventtiilistä. Sulje ilmanpoistoventtiili.

LETKU

SISÄ-

KAPPALE

• Letkujen molemmissa päissä olevien valkoisten sisäkappaleiden on oltava

letkujen sisällä, ja ne on tarvittaessa työnnettävä tukevasti letkuihin. Älä

poista valkoisia sisäkappaleita letkuista. Valkoiset sisäkappaleet eivät ole

huollettavia osia.

• Letkut ovat helppoja liittää altaan seinässä oleviin mustiin letkuliitäntöihin,

kun letkujen sisäkappaleet voidellaan ensin upottamalla letkujen päät

saippuaveteen (sekoita kuusi pisaraa astianpesuainetta puoleen kupilliseen

vettä). Jatka käyttöohjeen mukaisesti.

• Älä käytä koneisiin tai teolliseen käyttöön tarkoitettua öljyä tai rasvaa tai

muita voiteluaineita.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sivu 11


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

YLEISIÄ ALLASONGELMIA

YLEISIÄ ALLASONGELMIA

ONGELMA KUVAUS SYY KORJAUS

LEVÄ

VÄRJÄYTYNYT

VESI

VESI EI OLE

TOIVOTUN

VÄRISTÄ

VESIMÄÄRÄ

ON

JATKUVASTI

LIIAN

ALHAINEN

ALTAAN

POHJALLA

ON SAKKAA

PINNALLA ON

LIKAA

• Vesi on vihertävää.

• Altaan sisäverhouksessa

on vihreitä

tai mustia pilkkuja.

• Altaan sisäverhous

on liukas, ja/tai se

haisee pahalle.

• Vesi muuttuu

siniseksi, ruskeaksi

tai mustaksi, kun se

käsitellään kloorilla

ensimmäisen

kerran.

• Vesi on sameaa.

• Taso on alhaisempi

kuin edellisenä

päivänä.

• Altaan pohjalla on

likaa tai

hiekkaa.

• Lehtiä, hyönteisiä

yms.

• Kloori- ja pH-tasoja

on säädettävä.

• Kloori hapettaa

vedessä olevaa

kuparia, rautaa

tai mangaania.

Ilmiö on yleinen.

• Liian korkea pH-taso on

muodostanut kovaa vettä.

• Klooripitoisuus on liian

alhainen.

• Vedessä on vierasta

ainesta.

• Altaan vuorauksessa

tai jossain letkussa on

repeämä tai reikä.

Kiristä korkit.

• Allasta käytetään paljon,

ja siihen noustaan ja

siitä poistutaan usein.

• Allas on liian lähellä

puita.

• Tehoklooraus. Korjaa

pH-taso allasmyyjän

suosittelemalle tasolle.

• Imuroi altaan pohja.

• Ylläpidä oikeaa klooritasoa.

• Säädä pH suositellulle tasolle.

• Käytä suodatinta, kunnes

vesi on kirkasta.

• Puhdista patruuna

säännöllisesti.

• Korjaa pH-taso. Tarkista

veden käsittelytapa altaan

jälleenmyyjältä.

• Tarkista oikea klooritaso.

• Puhdista tai vaihda suodatin.

• Korjaa paikkaussarjalla.

• Kiristä kaikki korkit

sormitiukkuuteen.

• Puhdista altaan pohja

Intex-allasimurilla.

• Käytä Intex-roskanerotinta.

TÄRKEÄÄ

Mikäli ongelmia yhä ilmenee, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Yhteystiedot

ovat takakannessa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sivu 12


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

TURVAOHJEITA

YLEINEN TURVALLISUUS VEDESSÄ

Vesileikit ovat hauskoja, ja niillä on terapeuttinen vaikutus. Niihin liittyy

kuitenkin tapaturman ja kuoleman vaara.

Tapaturman vaaran pienentämiseksi lue kaikki tuotteen, pakkauksen ja

pakkauksen sisäosien varoitukset ja ohjeet.

Muista, että tuotteeseen liittyvissä varoituksissa, ohjeissa ja

turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä

vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita.

Paranna turvallisuutta tutustumalla seuraaviin yleisohjeisiin ja kansallisten

turvallisuusjärjestöjen

laatimiin ohjeisiin:

• Opettele uimaan.

• Opettele puhallus-paineluelvytys ja ensiaputaidot.

• Varoita lapsia valvovia henkilöitä mahdollisista altaaseen liittyvistä vaaroista

ja neuvo lukittavien porttien, aitojen ja muiden suojalaitteiden

käyttö. Sano, että lapsia on valvottava jatkuvasti.

• Neuvo lapsille oikea toiminta hätätilanteessa.

• Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä.

• Valvonnan merkitystä ei voi korostaa liikaa.

• Hanki altaan viereen hätätilanteiden varalle järeä tanko, jossa on

poikkipuu tai koukku.

• Pidä hätänumero 112 aina saatavilla altaan läheisyydessä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sivu 13


(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Suomi

106

RAJOITETTU TAKUU

Krystal ClearTM -suodatinpumppu on valmistettu ammattitaitoisesti laadukkaista materiaaleista.

Kaikkien pumpun ja suodattimen osien virheettömyys on tarkastettu ennen

laitteen toimittamista tehtaalta. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Krystal ClearTM

-suodatinpumppua..

Takuun ehdot koskevat vain alkuperäistä ostajaa. Rajoitettu takuu on voimassa yhden (1)

vuoden ostopäivästä alkaen. Säilytä ostotiedot tämän käyttöohjeen ohessa. Takuuvaatimusten

mukaan on liitettävä ostokuitti.

Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika kyseisen yhden (1) vuoden aikana, ota yhteys lähimpään

toimistoon (ks. alla oleva luettelo).

TAKUU RAJOITTUU TÄMÄN TAKUUN EHTOIHIN, EIKÄ INTEX EIVÄTKÄ SEN

VALTUUTTAMAT EDUSTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT OLE MISSÄÄN

OLOISSA KORVAUSVELVOLLISIA OSTAJAA TAI MITÄÄN KOLMATTA OSAPUOLTA

KOHTAAN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VASTUISTA.

Takuu ei kata laitteeseen tehtyjä valtuuttamattomia muutoksia. Vain Intexin

laadunvalvontahenkilöstö saa korjata sähkömoottorilla toimivan pumpun vikoja. Älä pura

laitetta, koska se mitätöi takuun.

Takuu ei kata altaan veden tai kemikaalien menetyksestä tai veden aiheuttamista vahingoista

aiheutuvia kustannuksia. Takuu ei kata aineellisia eikä henkilövahinkoja.

Takuu ei kata rikkoutunutta koteloa, väärinkäyttöä eikä suodattimen moottorin palamista, joka

aiheutuu tukkeutuneesta suodatinpatruunasta, tukkeutuneesta tulosuodattimesta,

juuttuneesta tai rikkoutuneesta siipirattaasta tai vesivahingosta. Takuu mitätöityy, jos

suodattimessa käytetään muuta kuin luettelossa mainittua patruunaa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sivu 14


08

(106) MODEL 638R FILTER PUMP FINISH (SF) 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

6

Suomi

106

Jos sinulla on huoltoon liittyviä kysymyksiä tai tilaat varaosia, ota yhteys lähimpään alla

mainituista toimistoista tai tutustu useimmin esitettyihin kysymyksiin Internetsivustossa

www.intexcorp.com.hk.

ALUE YHTEYSTIEDOT ALUE STED

• ASIA

INTEX DEVELOPMENT CO. LTD.

• EUROPE

8TH FLOOR,

DAH SING FINANCIAL CENTRE,

108 GLOUCESTER ROAD,

WANCHAI, HONG KONG

TEL: 852-28270000

FAX: 852-23118200

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

Website: www.intexdevelopment.com

INTEX TRADING B.V.

POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL,

THE NETHERLANDS

TEL: 31-(0)165-593939

FAX: 31-(0)165-593969

E-mail: service@intexcorp.nl

Website: www.intexcorp.nl

• FRANCE REFLEX SERVICES

(SAV INTEX FRANCE)

52, ROUTE NATIONALE,

39190 BEAUFORT, FRANCE

TEL: 08 90 71 20 39 (0.15 TTC/min)

FAX: 03 84 25 18 09

E-mail: sav@intexcorp.com.fr

Website: www.intex.frGERMANY

ITALY

STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AN DER WELLE 4

60322 FRANKFURT

TEL: 0800 468397665

FAX: + 43 (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.de

Website: www.intexcorp.de

A & A MARKETING SERVICE

• UK

OFFICE: VIA DEI MESTIERI 8, 20049

CONCOREZZO, MILANO - ITALY

TEL: 39-039-6886260

FAX: 39-039-6043603

E-mail: intex@aeamarketingservice.com

Website: www.intexitalia.com

TOY BROKERS LTD

MARKETING HOUSE,

BLACKSTONE ROAD,

HUNTINGDON, CAMBS.

PE29 6EF. UK

TEL: 0844 561 7129

FAX: 01480 414761

E-mail: sales@toybrokers.com

Website: www.intexspares.com

• SWITZERLAND GWM AGENCY

GARTEN-U. WOHNMÖBEL,

RÄFFELSTRASSE 25,

POSTFACH,

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60

FAX: +41 44 455 50 65

E-mail: gwm@gwm.ch

Website: www.gwm.ch

• SPAIN

KOKIDO BVI LIMITED

AV. MORERAS, 1 - NAVES 7-10 POL.LND

CAMPORROSSO 28350 CIEMPOZUELOS,

MADRID - APDO.DE CORREOS 134

TEL: 34 902 35 10 45

FAX: 34 91 691 27 09

E-mail: belen@kokido.com

E-mail: info@kokido.com

• PORTUGAL

KOKIDO BVI LIMITED

• AUSTRALIA

AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR

Nº 163, SALA 3 - 5º DIREITO

1050 LISBOA

TEL: 351 707 200 936

FAX: 351 213 519 550

E-mail: infopt@kokido.com

HUNTER OVERSEAS PTY LTD

LEVEL 1, 225 BAY STREET,

BRIGHTON, VICTORIA,

AUSTRALIA

TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094

FAX: 61-3-9596-2188

E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

Website: www.hunteroverseas.com.au

• NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND LIMITED

UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY,

AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND

TEL: 649-4159213

FAX: 649-4159212

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

• MIDDLE EAST FIRST GROUP INTERNATIONAL

REGION

AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST

FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR

ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE

TEL: 00971-4-3373322

FAX: 00971-4-3375115

E-mail: info@firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.comCHILE

SOUTH AFRICA

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460

TEL: 27-21-0800-204-692

FAX: 27-21-505-5600

E-mail: ygoldman@thumb.co.za

SILFA LTDA

WOOD & HYDE

15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2,

CERRO SAN LUIS # 9987, BODEGA 22

QUILICURA, SANTIAGO DE CHILE

TEL: 56-2-3399004

E-mail: contacto@serviciointex.cl

Website: www.serviciointex.cl

• ARGENTINA

JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A

• PERU

MANUEL GARCIA 122/124

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

(CP 1284)

TEL: 54-11-4942-2238

E-mail: contacto@serviciointex.com.ar

Website: www.serviciointex.com.ar

COMEXA S.A.

• URUGUAY

AV. COMANDANTE ESPINAR 142

MIRAFLORES, LIMA PERÚ

TEL: 511-2418036

E-mail: contacto@serviciointex.com.pe

Website: www.serviciointex.com.pe

ALLERTON S.A.

ALBERTO ZUM FELDE #2393

11400 MONTEVIDEO URUGUAY

TEL: 54-11-4942-2238

E-mail: contacto@serviciointex.com.uy

Website: www.serviciointex.com.uy

• SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING &

AGENCIES CO. LTD.

PRINCE AMIR MAJED STREET,

AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH,

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TEL: 966-2-693 8496

FAX: 966-2-271 4084

E-mail: toy@samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

• AUSTRIA STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AISTINGERSTRAßE 2

4311 SCHWERTBERG

TEL: 0800 468397665

FAX: + 43 (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

• CZECH REPUBLIC / INTEX TRADING S.R.O.

EASTERN EUROPE BENESOVSKA 23,

101 00 PRAHA 10,

CZECH REPUBLIC

TEL: +420-271 732 247

FAX: +420-267 312 552

E-mail: info@intexcorp.czBELGIUM

DENMARK

N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A.

MOESKROENSESTEENWEG 383C,

8511 AALBEKE, BELGIUM

TEL: 0800 92088

FAX: 32-56.20.37.61

E-mail: intex@nicotoy.be

K.E. MATHIASEN A/S

• SWEDEN

SINTRUPVEJ 12, DK-8220

BRABRAND, DENMARK

TEL: +45 89 44 22 00

FAX: +45 86 24 02 39

E-mail: intex@keleg.dk

Website: www.intexnordic.com

LEKSAM AB

• NORWAY

BRANDSVIGSGATAN 6,

S-262 73 ÄNGELHOLM,

SWEDEN

TEL: +46 431 44 41 00

FAX: +46 431 190 35

E-mail: intex@leksam.se

Website: www.intexnordic.com

NORSTAR AS

• FINLAND

PINDSLEVEIEN 1,

N-3221 SANDEFJORD,

NORWAY

TEL: +47 33 48 74 10

FAX: +47 33 48 74 11

E-mail: intex@norstar.no

Website: www.intexnordic.com

NORSTAR OY

• RUSSIA

SUOMALAISTENTIE 7,

FIN-02270 ESPOO,

FINLAND

TEL: +358 9 8190 530

FAX: +358 9 8190 5335

E-mail: info@norstar.fi

Website: www.intexnordic.com

LLC BAUER

• POLAND

KIEVSKAYA STR., 20,

121165 MOSCOW, RUSSIA

TEL: 095-249-9400/8626/9802

FAX: 095-742-8192

E-mail: intex@rdm.ru

Website: www.intex.su

KATHAY HASTER

• HUNGARY

UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN

TEL: +48 61 8498 381/380

FAX: +48 61 8474 487

E-mail: inx@kathay.com.pl

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,

HUNGARY

TEL: +361 372 5200/113

FAX: +361 209 2634

E-mail: gizi@recontra.huBRASIL

ISRAEL

KONESUL MARKETING & SALES LTDA

RUA ANTONIO DAS CHAGAS,

1.528 - CEP. 04714-002,

CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO

PAULO - SP - BRASIL

TEL: 55 (11) 5181 4646

FAX: 55 (11) 5181 4646

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

ALFIT TOYS LTD

MOSHAV NEHALIM,

MESHEK 32, 49950, ISRAEL

TEL: +972-3-9076666

FAX: +972-3-9076660

E-mail: michald@chagim.co.il

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sivu 15

More magazines by this user
Similar magazines