Esse 46/2011 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 46/2011 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

Tuomiokirkko

Espoonlahti

Leppävaara

Olari

Tapiola

Kauniainen

Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi

46 / 17.11.2011

Nuori perhe ei pelkää

erimielisyyksiä

Jani Laukkanen

Kirkolliskokousvaalissa

taktikointi ratkaisee.

Pääkirjoitus

Vapaaehtoisuudesta

uutta sisältöä

elämään.

Tapio Pajunen:

Yhteisvastuumies

viihtyy kalavesillä.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.

esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen

17.11.2011 ❘ esse

3

17.11.2011 Kolumni

Kirkolliskokousvaalien ennakkoasettelu

Ivataan kirkossakin

P u h e e n v u o r o

Kirkolliskokouksen jäsenet valitaan välillisissä

vaaleissa ensi helmikuussa. Vaalilistat jätetään

joulukuun puolivälissä. Ehdokasasettelussa

ratkeaa pitkälti, keitä kirkolliskokoukseen

valitaan.

Seurakuntavaalit pidettiin vuosi sitten.

Tuolloin myös Espoossa yli puolet luottamushenkilöistä

vaihtui. Vaalien jälkeisissä kommenteissa

todettiin, että seurakuntalaiset halusivat

kirkkoon muutoksia. Kirkolliskokousvaaleissa

ratkeaa, näkyykö seurakuntalaisten

toive myös koko kirkon suunnassa.

Kirkolliskokousvaalit ovat monimutkainen välillinen

vaali. Ne toimitetaan hiippakunnittain.

Hiippakunnan papit valitsevat pappisedustajat.

Seurakuntavaaleissa valitut kirkkovaltuuston

ja seurakuntaneuvostojen jäsenet valitsevat

maallikkoedustajat. Kussakin hiippakunnassa

käydään siis kaksi erillistä vaalia. Seurakuntalaisia

ei päästetä suoraan valitsemaan

kirkolliskokouksen jäseniä.

Espoon hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen

kuusi maallikkoedustajaa ja neljä

pappisedustajaa.

Välillisissä suhteellisissa vaaleissa vaalitaktikointi

nousee aivan erilaiseen asemaan kuin

suorassa kansanvaalissa. Kun valittavia on vähän,

vaaliliittoutumat ratkaisevat paljon.

Pienillä ryhmittymillä ei ilman liittoutumista

ole mitään mahdollisuutta saada edustajaa

kirkolliskokoukseen. Siksi pienten ryhmien

etujen mukaista on saada aikaan laajoja yhteislistoja

ja keskittää vaalissa ääniä. Laajoihin liittoihin

pyrkivät varmasti toisaalta konservatiiviset

herätysliikkeet ja toisaalta uudistusmieliset

vähemmistöliikkeet.

Matti Finskas

Olarin seurakuntaneuvoston

jäsen, hiippakuntavaltuutettu

ja Espoon yhteisen

kirkkovaltuuston pj.

matti@finskas.net.

Sarjassa kirjoittavat seurakuntien

luottamushenkilöt.

”Välillisissä suhteellisissa

vaaleissa vaalitaktikointi

nousee aivan erilaiseen

asemaan kuin suorassa

kansanvaalissa. ”

Seurakunta voi olla arjen valopilkku

Suhteellisen vaalitavan edustuksellinen idea

katoaa, jos vaalilistat ovat kovin laajoja.

Maallikkoedustajien vaalissa käytetään myös

äänten painottamista seurakunnan suuruuden

mukaan. Suuren seurakunnan maallikkovalitsijan

äänellä ja pienen seurakunnan maallikkovalitsijan

äänellä on erilainen painotuskerroin.

Järjestelmä on niin monimutkainen, että kirkon

omienkin asiantuntijoiden on vaikea pysyä

siinä mukana.

Seurakuntalaiselle voi olla suuri yllätys, kenen

pääsyä kirkolliskokoukseen hän on lopulta

seurakuntavaaleissa antamallaan äänellä tukenut.

Kirkollinen yhtenäiskulttuuri on murtumassa.

Kirkolliskokousvaalit käydään tilanteessa,

jossa kirkko on suurten murrosten keskellä.

Kirkon sisällä on aatesuuntia, jotka vastakkaisasettelujen

kautta etsivät valta-asemaa kirkossa.

Kuntarakenteen mahdollinen muuttuminen

lähivuosien aikana edellyttää kirkolta

suuria muutoksia kirkon hallintojärjestelmään

ja toimintarakenteeseen.

Säilyttääkseen itsenäisyytensä ja toimintamahdollisuutensa

kirkko ei ehkä muutaman

vuoden kuluttua voi enää kopioida kuntajaon

perusrakenteita omaksi toimintarakenteekseen.

Lähivuosina saattaa tähän saakka varsin

vaatimattomin käytännön mahdollisuuksin

varustetusta hiippakuntavaltuustosta tulla

kirkkoon merkittävä elin.

Simo Repo

simo.repo@evl.fi

”En ikinä eroa kirkosta, koska sain

sieltä apua silloin, kun kukaan muu

ei auttanut.”

Näin lausui Apu-lehden haastattelussa

nelikymppinen puutetta ja

vastoinkäymisiä kokenut nainen.

Hän on yksi monista, joiden kohdalla

seurakunta ja evankelisluterilainen

kirkko on voinut toimia lähimmäisen

hyväksi periaatteidensa mukaisesti,

valopilkkuna harmaassa ja

tummenevassa syysarjessa.

Artikkelin henkilö oli menettänyt

jo kaiken toivonsa, kun hän viimein

kääntyi sosiaalitoimiston puoleen.

Sieltä ei apua herunut. Vasta kriisipäivystyksen

neuvo kääntyä kirkon

puoleen toi avun ja vähitellen vakauden

elämään siitä eteenpäin.

Espoon hiippakunnan kaksi piispaehdokasta

ovat yleisötilaisuuksissa

saaneet kertoa seurakuntalaisille

omat näkemyksensä lukuisista kirkon

toimintaan liittyvistä asioista.

Kun puhe oli kirkon jäsenyystilanteesta

ja toimista jäsenyyden vakauttamiseksi,

kumpikin esitti yhtenä

hyvänä vaihtoehtona verkottumisen.

Sitä on jo harrastettu, mutta

lisämausteena tuli tarkennus siitä,

että seurakunnissa verkottumisen

kohteena olisivat tasapuolisesti tavalliset

ja aktiiviset seurakuntalaiset.

Maallikot voisivat olla nykyistä

Iva on harvoin, jos koskaan, positiivinen

tapa suhtautua asioihin.

Mutta suurilla kirjaimilla

kirjoitettuna se on sitä.

IVA (ihmisiin kohdistuvien

vaikutusten arviointi) on nimittäin

prosessi, jossa arvioidaan

ennalta päätöksen vaikutuksia

5

ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

IVA on siis työväline,

joka antaa virkamiehille mahdollisuuden

järjestelmällisesti

tarkistaa valmisteltaviksi annettavien päätösten vaikutuksia

eri malleissa.

Päättäjille se antaa tietoa eri mallien vaikutuksista sekä

mahdollisuuksia priorisoida ja tehdä ihmisiä ajatellen hyvin

perusteltuja ja läpinäkyviä päätöksiä. Kansalaisille se

antaa mahdollisuuden itse arvioida, ovatko tehdyt priorisoinnit

päätösten yhteydessä heidän näkökulmastaan hyviä

tai huonoja.

Espoon kaupunki on kahden viime vuoden aikana noussut

kansalliseksi esimerkiksi IVAn käytössä ja kehittämisessä.

Tänään puhutaan jo ympäri maata Espoo-mallista,

ja kaupungin edustajat käyvät milloin missäkin kertomassa

prosessista.

Mielestäni maan toiseksi suurin seurakuntayhtymä, Espoon

seurakuntayhtymä, voisi kirkollisella puolella näyttää

tietä IVAn käyttöönottamisessa ja kehittämisessä kirkollisessa

toimintaympäristössä.

Tehdäänhän kirkolliskokouksessa, kirkkohallituksessa,

seurakuntayhtymissä ja seurakunnissa monenlaisia päätöksiä,

joissa olisi eduksi niin valmistelijoille kuin päättäjillekin

selvittää päätösten seurauksia ennen varsinaista päätöksentekoa.

Esimerkiksi ajankohtainen keskustelu kuntauudistuksen

haasteista kirkolle on mielestäni liian usein ja liian yksipuolisesti

keskittynyt puhtaasti rakenteisiin ja hallintoon. Ratkaisuja

on haettu niistä käsin.

Myös rakenteellisilla ja hallinnollisilla ratkaisuilla on merkityksensä

seurakuntalaisille, heidän identiteetilleen ja itseymmärrykselle

kirkon jäseninä. Tämä on käynyt yllättävänkin

selväksi keskusteluissa seurakuntaliitoksista.

IVAn kautta nämäkin seurakuntalaisiin liittyvät näkökulmat

tulisivat aktiivisesti mukaan päätöksentekoprosessiin.

Siitä olisi suurta hyötyä niin kirkolle organisaationa

kuin seurakuntalaisillekin.

enemmän mukana esimerkiksi messuissa,

ei vain Tuomas-messujen

tapaisissa, vaan aivan tavanomaisissa

messutapahtumissa.

Stig Kankkonen

Kirjoittaja on Espoon kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,

kirkolliskokousedustaja ja kaupunginvaltuutettu.

stig@kankkonen.net

Kansainvälisiä urheilukisoja katsellessa

voi havaita, että moni urheilija

keskittyy suoritukseensa ristinmerkin

tehden. Ristinmerkki on ortodoksisessa

sekä katolisessa ja

enenevässä määrin myös luterilaisessa

kirkossa käytettävä rukouksen

muoto. Merkkiä käyttävät näissä

kirkoissa rukouksena sekä papit

että kirkkokansa.

Luterilaisessa kirkossa tapa on

otettu käyttöön jo Martti Lutherin

aikana. Hän neuvoi Vähässä katekismuksessaan

aloittamaan päivän

ristinmerkillä.

”Noustessasi aamulla vuoteesta

siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä,

ja lausu Isän ja Pojan ja Pyhän hengen

haltuun. Aamen.”

Samat sanat tuli lausua illalla

nukkumaan mennessä.

Bertta (vas.) ja Birger Lindholm ovat olleet naimisissa 60 vuotta. Kivenlahdessa asuva aviomies käy päivittäin Espoonlahden hoivakodissa tapaamassa vaimoaan. Osastonhoitaja Paula Nissilä (kesk.) on tyytyväinen,

kun omaiset tulevat vierailulle.

Hoivakodin arkeen kuuluu hengellisyys

Espoonlahden hoivakodin

toiminnassa huomioidaan

myös asukkaiden hengelliset

tarpeet. Hartaushetket,

ehtoolliset ja poisnukkuneiden

muistotilaisuudet

tuovat hoivakodin arkeen

häivähdyksen pyhää.

Teksti Paula Huhtala

Kuva Patrik Lindström

Kaupungin ylläpitämässä

Espoonlahden hoivakodissa

osastolla

numero kaksi työskentelevä

osastonhoitaja Paula Nissilä

arvostaa kirkon panostusta

iäkkäisiin asukkaisiin. Nissilä

on tehnyt pitkään yhteistyötä

Espoon seurakuntien

johtavan sairaalapastorin

Ritva Särkän kanssa.

”Asukkaamme ovat vanhoja,

keski-ikä on 79 vuotta,

ja he tarvitsevat paljon apua.

Tämä on heidän viimeinen

kotinsa. Kirkolla on tärkeä

rooli etenkin silloin, kun ihmisen

viimeiset hetket ovat

käsillä. Kutsumme silloin

paikalle sairaalapapin”, Nissilä

kertoo.

Osastolla on 30 asukasta

ja heistä huolehtii 25 työntekijää.

”Moni haluaa keskustella

tutun Ritva-papin kanssa.

Kokoamme toiveet vihkoon

odottamaan hänen seuraavaa

käyntiään. Välillä myös

omaiset keskustelevat papin

kanssa.”

Kaikessa hengellisessä

kohtaamisessa lähtökohtana

on ihmisen oman vakaumuksen

kunnioittaminen.

Henkilön suhdetta kirkkoon

tiedustellaan papereissa

jo silloin, kun hän muuttaa

Espoonlahden hoivakotiin.

Useimmat asukkaat ovat

tavallisia riviseurakuntalaisia.

Suurin osa ei pääse itse

liikkumaan, vaan hoitajat

tuovat halukkaat pyörätuolilla

tai rollaattorilla osaston

yhteistilassa järjestettäviin

hengellisiin hetkiin.

Henkilökunta

auttaa ehtoollisella

Espoonlahden seurakunnan

pappi, diakoniatyöntekijä tai

kanttori järjestää hartaushetkiä

hoivakodissa kuukausittain,

sairaalapastori Ritva

Särkkä käy joka viikko. Myös

Espoon ruotsinkielinen seurakunta

vierailee säännöllisesti.

Seurakunta järjestää äitienpäivänä,

isänpäivänä ja

jouluna teemaan liittyvää

ohjelmaa. Ensi joulun alla

luvassa on esimerkiksi seurakunnan

tiernapoikien esitys.

Yhteisen ehtoollisen järjestämisessä

hoivakodin henkilökunta

auttaa pappia.

Sairaalapastori Ritva

Särkkä pitää Espoonlahden

hoivakodin asukkaalle tarvittaessa

sielunhoitokeskustelun,

yksityisehtoollisen,

kuolevalle potilaalle hartaushetken

tai vainajan saattohartauden.

Papille esitetään

monenlaisia pyyntöjä ja

toiveita.

”Usein vanhus toivoo, että

rukoilen tai laulan hänen

kanssaan virsiä. Esimerkiksi

vanhat virret Kiitos sulle Jumalani,

Päivä vain ja hetki

tai Maa on niin kaunis ovat

monelle tuttuja nuoruudesta”,

Särkkä kertoo.

”Rukous, tutut Raamatun

kohdat ja virret tuovat rauhaa

ja turvallisuuden tunnetta.

Silloin pyhyys on läsnä.

Vaikka vanhus olisi jo

huonokuntoinen, voin aistia

rauhan hänen ilmeistään ja

eleistään.”

Osastolla on tapana järjestää

yhteinen muistohetki

pois nukkuneen asukkaan

muistolle. Tilaisuuteen kut-

Rukoushetket vihkosina

Evankelisluterilainen kirkko

on tehnyt valmiit kaavat kolmeen

rukoushetkeen: rukoushetkeen

sairaan luona,

rukoushetkeen kuolevan

luona ja saattohartauteen.

Materiaalit on koottu

vihkosiksi ja ne sisältävät

sutaan omaiset, tuttavat ja

muut asukkaat. Muistohetkiä

alettiin viettää osastonhoitaja

Paula Nissilän aloitteesta.

Niistä on saatu hyvää palautetta.

Lisäksi pyhäinpäivänä

pidetään muistohetki, jossa

muistellaan kaikkia vuoden

aikana kuolleita asukkaita.

kaiken tarvittavan materiaalin

virsien sanoja ja säveliä

lukuun ottamatta. Rukoushetken

voi johtaa ja

tekstin voi lukea pappi,

muu seurakunnan työntekijä,

laitoksen henkilökuntaan

kuuluva tai joku läheisistä.

Musiikki koskettaa

enemmän kuin sanat

Paula Nissilä on huomannut,

miten voimakkaasti musiikki

vaikuttaa joihinkin asukkaisiin.

Tutun laulun sävelet

saavat jonkun liikahtelemaan

tuolissaan ja huulet tavoittelevat

laulun sanoja, vaikka

sairaus olisi jo vienyt puhekyvyn.

Hoivakodissa lauletaan

päivittäin ruokalaulu ennen

pöytään siirtymistä. Vanhojen

hengellisten ja muiden

laulujen on huomattu virkistävän

ikäihmisiä.

Osastolla kokoontuu joka

viikko muisteluryhmä,

jossa asukkaat puhuvat vanhoista

asioista ja muistelevat

elämäänsä. Muistelussa voi

nousta esiin monenlaisia asioita,

yllättäviäkin kipukohtia,

joita käydään läpi.

”Uskonnolliset kysymykset

ja vanhat traumat voivat

nousta esiin viimeisinä elinvuosina.

Voi tulla tarvetta

käydä läpi vaikeita kokemuksia,

purkaa niitä jollekin

ja etsiä anteeksiantoa. On hyvä,

että niistä voi puhua tutun

papin kanssa. Minusta

on hienoa, että Ritva-pappi

on aina saatavilla, kun häntä

tarvitaan”, iloitsee osastonhoitaja

Paula Nissilä.

Laajaa yhteistyöstä

seurakunnan kanssa

Osastonhoitaja Paula Nissilä

näyttää albumista retkikuvia

viime kesältä. Osaston

asukkaat, omaiset ja henkilökunta

viettivät silloin yhteistä

virkistyspäivää seurakuntien

leirikeskuksessa Velskolassa.

Myös henkilökunta on

viettänyt työhyvinvointipäivää

ja nauttinut jouluaterian

samassa leirikeskuksessa.

Sairaalapastori Ritva

Särkkä arvostaa Espoonlahden

hoivakodin avointa ilmapiiriä.

”Yhteistyö hoitolaitoksen

henkilökunnan kanssa

on tärkeää. He aistivat, jos

asukkaalle tulee tarvetta keskustella

hengellisistä asioista.

He voivat ottaa asian esille ja

kutsua paikalle sairaalapapin.

Espoonlahden hoivakodissa

nämä asiat tunnistetaan

hyvin. On tärkeää, että

myös ihmisen hengelliset

tarpeet tunnistetaan hoitotyössä”,

sanoo Ritva Särkkä.

Kirkko käy

hoivakodeissa

Espoon seurakuntayhtymän

palveluksessa olevat

sairaalapapit käyvät

säännöllisesti kaikissa

seitsemässä kaupungin

hoivakodissa.

Espoossa on lisäksi

lähes 30 yksityistä hoivakotia,

joista kaupunki ostaa

palveluja. Näissä paikoissa

vierailevat paikallisten

seurakuntien papit

ja diakoniatyöntekijät.

”Vanhuusväestön

määrä kasvaa. Seurakuntien

ja sairaalasielunhoidon

yhteinen tavoite on

kehittää toimintaa niin,

että kaikkien pitkäaikaishoidossa

olevien espoolaisten

hengelliset tarpeet

huomioidaan kattavasti”,

sanoo johtava sairaalapastori

Ritva Särkkä.


4 esse ❘ 17.11.2011 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fi

LUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi

17.11.2011 ❘ esse 5

Lyhyesti

Maahanmuuttovirasto

toivoo

kirkolta apua

tiedonhankintaan

Maahanmuuttovirasto järjesti

perjantaina 11.11. ainutlaatuisen

seminaarin Keski-Idän

kristittyjen asemasta Irakissa,

Iranissa, Pakistanissa ja

Afganistanissa.

Avoimen seminaarin tarkoitus

oli tiedon jakamisen lisäksi

verkostoituminen muun

muassa lähetystyöntekijöiden

kanssa.

Keski-Idästä kotoisin olevien

maahanmuuttajien määrä

on 20 vuodessa moninkertaistunut.

Heitä asuu Suomessa

yli 12 000.

Seminaarin osanottajat

toivoivat, että maahanmuuttoviraston

tutkijat olisivat yhteydessä

vanhojen kirkkojen

lisäksi maanalaisiin ja puolivirallisiin

protestanttisiin liikkeisiin,

joiden jäsenet ovat

yleensä entisiä muslimeja.

Ekumeenisen Neuvoston

puheenjohtaja Heikki Huttunen

esitti, että kirkot ja kansalaisjärjestöt

pitäisivät paremmin

yhteyttä takaisin kotimaihinsa

käännytettyihin

turvapaikanhakijoihin.

Heidän kohtalonsa seuraaminen

antaisi maahanmuuttoviranomaisille

tietoa siitä,

kuinka vaarallista näihin maihin

palauttaminen on.

Valtiovalta

painosti kirkkoa

idänsuhteissa

Valtiovalta painosti presidentti

Kekkosen kaudella kirkon

johtoa puuttumaan Neuvostoliiton

vastaiseen toimintaan,

kertoo tutkija Ville Jalovaara

teoksessaan Kirkko, Kekkonen

ja politiikka 1962–1982.

Suojelupoliisin tuolloinen

päällikkö Seppo Tiitinen kehotti

heinäkuussa 1980 kirjeitse

arkkipiispa Mikko Juvaa

puuttumaan Kotimaa-lehden

ilmoitteluun. Taustalla oli Kotimaan

julkaisema Patmos

ry:n mainos, joka oli otsikoitu

”Jumalan sana venäläisille –

nyt!”.

Jalovaaran mukaan valtio

puuttui kirkon sisäisiin asioihin

myös 1975, jolloin romanialaistaustainen

pastori

Richard Wurmbrand vieraili

Suomessa.

Tuolloin piispat estivät

Wurmbrandia kertomasta kirkoissa

Neuvostoliiton uskontotilanteesta

presidentti Kekkosen

kansliapäällikkö Kauko

Sipposen pyynnöstä.

Olarin kirkkoherranvirasto muuttaa ensi keskiviikkona

Kirkkosaliin pääsee vasta ensi vuonna

• Olarin kirkon peruskorjaus

valmistuu vaiheittain.

Kirkkorakennuksen alakerta

ja kerhosiipi ovat valmiit,

yläkerrassa työt ovat

kesken. Kirkkoherranvirasto

muuttaa takaisin kirkkorakennukseen

keskiviikkona

23. marraskuuta. Kirkkoherranvirasto

on edeltävän

maanantain ja tiistain suljettu.

Kerhotoiminta remontoiduissa

tiloissa käynnistyy

tammikuussa.

Viimeisimmän arvion

mukaan kirkkosalin piti olla

käytössä ensimmäisenä adventtina.

Rakennuksen yläkerrassa,

keittiössä ja kirkkosalissa,

työt ovat vielä kesken.

”Urkujen äänittäminen

kestää monta viikkoa”, sanoo

Olarin kirkkoherra Salla-Maria

Viitapohja. Kirkon

käyttöönottojuhlamessu on

aikaisintaan loppiaisena.

Espoon

hiippakunnan

kirkolliskokousvaaleihin on

tulossa ainakin kaksi listaa,

joiden nimet ja ohjelmat

ovat yhteisiä sekä papeille että

maallikoille. Alueellinen

ryhmittyminen pitää kuitenkin

tiukasti pintansa.

Kirkolliskokousedustajat

valitaan kustakin hiippakunnasta

erikseen ja siten

kirkolliskokous edustaa koko

Suomen ev. lut. kirkkoa.

Espoon hiippakunnasta valitaan

neljä pappia ja kuusi

maallikkoa.

Espoon hiippakunnan

kirkolliskokoussivulla Facebookissa

Kevään kirkko

ja Elävä kansankirkko

-valitsijayhdistykset ilmoittavat,

että molemmat ovat

mukana sekä pappien että

maallikkojen vaalissa. Kevään

kirkko -valitsijayhdistyksen

pappislista on jo

täynnä ja ehdokkaita on koko

hiippakunnan alueelta.

Elävä kansankirkko -lista ilmoittaa

toimivansa Lohjan,

Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien

alueella.

Myös Espoossa kootaan

maallikkojen laajapohjaista

ehdokaslistaa, jolle on tulossa

pitkän linjan vaikuttajia

kuten Jouni Mykkänen,

Matti Finskas, Topi Haarlaa,

Paula Viljakainen ja

Heikki Sorvari.

”Listalle haetaan ihmi-

Olarin seurakunnan joulun

ajan tapahtumat pidetään

Matinkappelissa. Olarin

kirkkoon mahtuu 600,

Matinkappeliin 250 ihmistä,

siitä huolimatta kaikille

halukkaille riitti tilaa viime

joulun messuissa. ”Osa seurakuntalaisista

kävi Espoon

muissa kirkoissa. Näin käynee

myös nyt”, Viitapohja

arvelee.

Hautausmaalla käyminen

on peruskorjauksen aikaisten

erikoisjärjestelyiden jälkeen

helpottunut. Parkkipaikalle

hautausmaan lähelle

pääsee normaalisti.

Elina Raunio

Kirkolliskokouksen vaaliasetelmiin yritetään muutosta

• Seurakunnan

kirkkoherran

vaali on ollut suora

kansanvaali satoja vuosia.

Kansanvaali säilyy edelleen,

mutta toinen vaihtoehto on

valita kirkkoherra välillisellä

vaalilla kuten seurakunnan

kappalaiset. Päätöksen vaalitavasta

tekee seurakuntaneuvosto

tai kirkkovaltuusto.

Kirkkoherran vaali ja

presidentin vaali ovat ainoat,

jossa kansa saa valita johtajansa

suoraan. Kaikki muut

johtajavaalit ovat välillisiä.

Seurakunnassa suora kansanvaali

voi tuottaa äänestäjille

pahoja pettymyksiä silloin

kun virkaan halutaan

Åke Jauhiainen

Olarin kirkon alttarikaiteet ovat vielä irrallaan ja urut äänittämättä. Kirkkosali otetaan käyttöön alkuvuodesta.

henkilö, joka ei ole mahtunut

kolmen ehdolle asetetun

joukkoon. Monimutkaiset

säännökset tekevät ylimääräiseltä

ehdokassijalta valitsemisen

hyvin hankalaksi

erityisesti isoissa seurakunnissa.

Voi käydä niin, että ylimääräinen

ehdokas saa satoja

ääniä, mutta valituksi

tulee yksi kolmesta ehdokassijan

saaneista huomattavasti

pienemmällä äänimäärällä.

Tätä ei jatkossa enää tapahdu.

Kirkkoherran vaalia uudistettaessa

harkittiin pitkään,

pitäisikö vaalissa siirtyä

kokonaan välilliseen

Lasse Kristensen/Rodeo

Kirkkoherran vaalia selkiytetään

vaaliin. Silloin valinnan tekisivät

seurakuntaneuvostot

tai kirkkovaltuustot. Kirkolliskokouksen

viime viikolla

hyväksymä lakimuutos on

kompromissi, joka toi mukanaan

muitakin muutoksia

kuin seurakunnan päätösoikeuden

siitä, millaisen vaalin

se haluaa ottaa käyttöön.

siä, jotka pystyvät

näkemään kokonaisuuden

ja tasapainottelemaan

niin,

että yhdistävät asiat

korostuvat erottavien

sijaan”, kertoo Espoonlahden

seurakunnan

kirkkovaltuutettu

Ari Konttas.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan

puheenjohtaja

Pirjo Pyhäjärvi on seurannut

kirkkoherran vaalin uudistamista

pitkään. Hän on

tyytyväinen lopputulokseen.

”Seurakuntien toiveet on

kuultu ja niiden erilaiset olosuhteet

otettu vihdoin huomioon.

Pienet maaseutuseurakunnat

pysynevät suorassa

kansanvaalissa, mutta siellä

missä kirkkoherran työ painottuu

enemmän hallintoon,

siirrytään varmaan välilliseen

vaaliin. Lain voimaantulo

riippuu opetusministeriön

kiireistä, mutta ainakin

vuosi menee ennen kuin lakimuutos

otetaan käyttöön”.

Jos seurakunta haluaa valita

kirkkoherransa suoralla

kansanvaalilla, tuomiokapituli

asettaa ehdolle kolme

taitavaksi ja kykeneväksi

katsomaansa hakijaa, ja seurakunta

äänestää näistä kolmesta

kuten nykyisinkin. Jos

seurakunta valitsee välillisen

Monissa hiippakunnissa

vaalit käydään

alueellisin perustein,

mikä on kirkolliskokouksen

tehtävien

kannalta varsin epäolennaista.

Kokouksen

esityslistalle tulee

hyvin harvoin

asioi ta, jotka koskisivat

vain yhden

hiippakunnan jotain

aluetta.

Espoossa alueelliset

valintaperusteet

ovat olleet käytössä todella

pitkään. Jo silloin kun

Espoon ja Helsingin hiippakunta

olivat yhdessä, Vantaan

ja Espoon tietyt rovastikunnat

ryhmittyivät Espoota

ja Helsinkiä vastaan

ja saivat ääniä keskittämällä

ehdokkaitaan hyvin läpi.

Kolmatta kertaa kirkolliskokousvaalilautakunnan

puheenjohtajana toimiva

Karkkilan kirkkoherran Juhani

Kortteen mukaan erityisesti

Keski-Uusimaa oli

tässä taitava. ”Uutta on tällä

kertaa, että valitsijayhdistykset

esittävät jonkinlaisen ohjelman

tai tavoitteita”.

Kirkolliskokousvaaleissa

äänioikeutettuja ovat seurakuntien

luottamuselimiin

valitut ihmiset. Välillisen

vaalin riskinä on, että seurakuntavaaleissa

äänestäneet

tulevat tietämättään äänestäneeksi

kirkolliskokoukseen

edustajia, joiden arvomaailma

on täysin erilainen

kuin seurakuntavaalien tuloksen

perusteella olisi näyttänyt.

Sirkku Nyström

vaalin, silloin seurakuntaneuvoston

tai kirkkovaltuuston

jäsenet tekevät valinnan

kaikkien hakijoiden kesken.

Uusi laki rajaa myös valitusoikeutta.

Nykyisessä järjestelmässä

valittaa on saanut

prosessin lähes jokaisessa

vaiheessa, mikä on johtanut

siihen, että kirkkoherran

vaali on voinut kestää

2–3 vuotta. Jatkossa valitukset

tehdään vasta vaalin tuloksen

ratkettua, oli aiheena

mikä tahansa vaaliin liittyvä

asia.

Sirkku Nyström

Mielipide

Hyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1500 merkkiä

pitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.

fi. Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata

tekstejä tarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

Etsin kertomuksia surututkimukseen

ESPOONLAHTI

T

V A

A

A

U

V A

P

JA

Lasten oikeuksien

päivän taaperokirkko

T

E R OT

KIRKKOON

su 20.11. klo 16

Espoonlahden kirkon

seurakuntasalissa

Teen pro gradu -tutkimusta

Helsingin yliopiston teologisessa

tiedekunnassa käytännöllisen

teologian laitoksella.

Tutkimukseni käsittelee

lapsen menettämisen surun

tuomia muutoksia. Jos

olet joutunut kokemaan lapsen

menetyksen, josta on jo

muutama vuosi, toivoisin,

että kertoisit menetyksestäsi,

sen tuomista muutoksista

suhteessa itseesi, omaan

persoonaasi, toisiin ihmisiin

ja mahdollisesti myös

Jumalaan.

Kirjoita vapaasti omasta

menetyksestäsi, ajatuksistasi

ja mahdollisista kasvun

kokemuksistasi omaelämäkerrallisen

kirjoitelman

muodossa. Kerrothan

myös, milloin, miten ja

minkä ikäisenä lapsesi kuoli

sekä itsestäsi sukupuoli ja

ikä. Voit kirjoittaa kirjeen

nimettömänä. Kaikkea saamaani

aineistoa käsitellään

luottamuksellisesti, ja sitä

käytetään vain tutkimuskäyttöön.

Aineisto säilytetään

tutkijan hallussa. Kenenkään

osallistuneen henkilöllisyys

ei paljastu tutkimuksesta.

Mikäli haluat osallistua

tutkimukseen muutoin

kuin kirjoittamalla, haastattelu

on mahdollinen. Ilmoita

siinä tapauksessa osallistumisestasi

alla olevaan

sähköpostiosoitteeseen ja

liitä mukaan yhteystietosi.

Tutkimukseen liittyviä kysymyksiä

voi lähettää alla

olevaan sähköpostiin.

Lähetä kirjoitelmasi viimeistään

vuoden 2011 loppuun

mennessä joko sähköpostilla

osoitteeseen surututkimus@gmail.com

tai

kirjeitse osoitteeseen: Katri

Grönroos / Käyt.teol. laitos,

PL 33, 00014 Helsingin yliopisto.

Katri Grönroos

teol. kand.

Raili Gothoni

käyt. teol. prof.

Tutkimus masennuksesta ja uskonnollisuudesta

Valmistelen väitöstutkimusta

uskonnon merkityksestä

masennuksesta

kärsineiden ja toipuneiden

nuorten aikuisten elämässä.

Jos olet kärsinyt masennuksesta

noin 18–30-vuotiaana

ja jos koet, että uskonnolla,

uskolla tai henkisyydellä

on ollut masennuksesi

tai masennuksesta

toipumisen kannalta merkitystä,

tahtoisin kuulla tarinasi!

Tutkimuksen kannalta

niin myönteiset kuin kielteiset

kokemukset uskonnon/henkisyyden

merkityksestä

ovat yhtä arvokkaita.

Voit lähettää kirjoitelmasi

sähköpostitse, kirjeitse

tai tutkimuksen kotisivulta

löytyvällä lomakkeella.

Yhteystiedot: Maailman

kulttuurien laitos,

PL 59 (Unioninkatu 38 E)

00014 Helsingin yliopisto,

s-posti pyry.hannila@helsinki.fi,

http://www.helsinki.fi/~phannila/.

Toivoisin, että liität

mukaan tiedot iästäsi, sukupuolestasi

ja uskonnollisesta

taustastasi. Lähetä

vastauksesi 15.1.2012 mennessä.

Halutessasi voit

myös ilmoittautua haastateltavaksi

kirjoituksesi yhteydessä

tai sähköpostitse.

Käsittelen vastaukset

nimettömänä; yksityisyytesi

suojataan tutkimuksen

kaikissa vaiheissa.

Tutkimuksen päätyttyä aineisto

tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen

tietoarkistoon

(http://www.fsd.

uta.fi/). Halutessasi voit

evätä arkistoinnin, jolloin

vastauksesi hävitetään tutkimuksen

päätyttyä, tai

vetäytyä tutkimuksesta,

jolloin vastauksesi hävitetään

välittömästi.

Lisätietoja löydät tutkimuksen

kotisivuilta. Jos

sinulla on tutkimukseen

liittyviä kysymyksiä, voit

lähettää minulle sähköpostia!

Pyry Hannila, FM

TUOMIOKIRKKO

Kynttilät syttyvät

itsemurhan tehneiden

muistolle su 20.11. klo 18

OLARI

• TOINEN RUUTU

Espoon tuomiokirkon hautausmaalla,

Kirkkopuisto 5.

Muisteluilta jatkuu Pitäjäntuvalla.

Tuomiosunnuntain messu

Su 20.11. klo 12 Matinkappeli Liisankuja 3

Liturgia ja saarna Juha Virta, avustaa Jussi Koski.

Laulu- ja soitinyhtye HUMAN ORGAN:

Anna-Liisa Haunio laulu, Säde Bartling laulu

Tomas Takolander laulu, trumpetti

Pemo Ojala laulu, trumpetti

Sampo Haapaniemi laulu, alttoviulu

Päivi Hakomäki urut

Messumusiikin sovitus, sävellys ja musiikinjohto:

Säde Bartling.

Miksei ehtoollisella saa alkoholitonta viiniä?

Olin vähän aikaa sitten Tapiolan

kirkossa sunnuntaimessussa

ja kävin ehtoollisella.

Pyysin alkoholitonta

viiniä, mutta sitä ei ollut.

Miksi? Eikö se kuulu itsestäänselvyytenä

ehtoollistilaisuuteen?

Tilanteesta kehittyi muutenkin

tökerö, kun maallikkojakaja

ei tiennyt, miten

menetellä. Olimme molemmat

hämmentyneitä, ja ehtoollisesta

jäi ikävä maku.

Auroran kappeli Heiniemenpolku 1

TUOMIOKIRKKO

PEKKA SIMOJOEN

konsertti ti 22.11. klo 19

Suvelan kappeli Kirstinpiha 3.

TUOMIOKIRKKO

taneli.kylatasku@kotimaa.fi

Täytyykö minun jatkossa

käydä jossain muussa Espoon

kirkossa, jotta saan alkoholittoman

ehtoollisen,

vai onko tämä yleinen käytäntö

koko Espoossa?

”Unohtuiko?”

Vapaa pääsy.

AKATEEMISTA

TEOLOGIAA

SEURAKUNNAN

KESKELLE

Auroran kappelin

teologinen opintopiiri

To 17.11. klo 19. TT Maria Buchert:

”Muutos – elämäntarinan ja arvojen

muokkaajana”

Iltoihin voi valmistautua tutustumalla väitöskirjoihin.

Kts. Tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitukset ja

www.espoontuomiokirkkoseurakunta. .


6 esse ❘ 17.11.2011 17.11.2011 ❘ esse 7

HYVÄÄ OLOA

PÄÄSTÄ VARPAISIIN

Jalkojenhoitopalvelut 26 vuoden kokemuksella.

Koulutettu hieroja: klassinen-, intialainen päänahan ja kuumakivihieronta.

Sigvaris

NAISTEN POLVISUKKA

Sigvaris

NAISTEN REISISUKKA

40,-pari

60,-pari

Sigvaris

NAISTEN SUKKAHOUSU 70,-pari

Sigvaris

MIESTEN POLVISUKKA

40,-pari

– Sigvaris-tuotteet edustavat

parasta mahdollista kompressiohoidon

osaamista. Sigvarisvalikoimasta

löydät oikeat sukat

kaikkiin tilanteisiin!

KAIKKI

VARASTOSSA OLEVAT

-SELKÄTUET

X-Pro Maxim 149€

– Työkenkä, jossa erittäin pitävä pohja, vaihdettava

pohjallinen, tukee jalan holvirakenteita tehokkaasti

Best4Feet

Hopeasukat/

-hanskat/-tekstiilit

Think

179,-

AIDA

ruskea (ovh. 219,-)

Rehband

POHJALLINEN

Proactive/Hardboot

– Oikea pohjallinen jaloillesi pikatestillä!

alk. 29,-pari

35,-pari

119€

PALVELEMME: ma-pe 9-18 la 10-14 09 562 3280

H&K Helsinki Oy / Sähkötalo, Kampinkuja 2 / 00100 Helsinki

www.hkhelsinki.fi

VAIVAISENLUUN

SUOJA

kankainen, mahtuu kenkään

Rehband

LUUPIIKKIKIILA

silikoninen kantakiila

–30%

Esim.

Rehband 9030 79€

55€

– Hopea hoitaa ilman kortisonia mm. ihottumat ja

atooppisen ihon. Puhtaalla hopealla on erinomaiset

antibakteeriset ominaisuudet. Se muodostaa magneettikentän

joka vilkastuttaa verenkiertoa, mikä puolestaan

vähentää kylmän tunnetta.

25,-kpl

35,-pari

Yhdessä eläminen ja lapset ovat hitsanneet Enni Kososen ja Tuukka Jorun tiiviiksi perheeksi. Nelivuotias Leevi ja puolitoistavuotias Venla pitävät vanhemmat kiireisinä.

Kriisit ovat parisuhteen liima

Enni Kososen ja Tuukka Jorun

arki pyörii opintojen ja kahden

pienen lapsen ympärillä. Viisi

vuotta yhdessä asuttuaan Joru

ja Kosonen uskovat, että kriisit

hitsaavat pariskunnan yhteen.

Teksti Maaret Väkinen

Kuva Jani Laukkanen

Tuukka Joru miettii pitkään, ennen

kuin vastaa kysymykseen

siitä, mikä on parisuhteen yhdessä

pitävä voima.

”En halua vastata tähän mitään

imelää. Sanoisin, että parisuhteen

vahvin lenkki tulee esille kriiseissä

ja niistä selviytymisessä. Pitää hyväksyä

se, että tulee riitoja ja erimielisyyksiä,

niitä ei saa säikähtää.”

Joru painottaa, että liittoa koetellaan

juuri ongelmakohdissa.

Tärkeää on päästä yli ongelmista ja

jatkaa eteenpäin.

”Eivät riidat tarkoita, että jotakin

elämää vakavampaa olisi tapahtumassa”,

hän sanoo.

Kaksikymmentäkolmevuotiaat

Joru ja Kosunen ovat asuneet yhdessä

viisi vuotta. Heillä on kaksi

lasta, nelivuotias Leevi ja puolitoistavuotias

Venla. Tuukka opiskelee

radio- ja tv-alaa Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Enni opiskelee

käsityön opettajaksi ja haaveilee

yläasteen tekstiilikäsityön

opettajan pestistä.

”Lapset ovat tuoneet elämään

menoa ja meininkiä. Arjen haasteena

on aikataulujen yhteen sovittaminen”,

Enni Kosonen sanoo.

Arki pitää sisällään uhmaikäisen

kiukun purkauksia ja hienoja

hetkiä yhdessä perheen kanssa.

”Viikonloppuna lapset heräävät

puoli yhdeksältä, minkä jälkeen

Enni ja minä kinaamme siitä,

kumpi nousee heidän kanssaan”,

Joru Kosonen hymyilee.

Parisuhteen

palapeli

Lapset ja eläminen yhdessä ovat

hitsanneet Kososen ja Jorun tiiviiksi

perheeksi.

”Me täydennämme toisiamme

palapelimäisesti. Kun toisessa on

jokin vajaa kohta, niin toisessa on

jotakin, millä se täyttyy”, Joru sanoo.

Seurakunta ja usko ovat yhdistävä

tekijä, vaikka pariskunnan

kiinnostuksen kohteet muuten

ovat melko erilaisia. Mielenkiinto

uskontoon kummallakin heräsi

isoskoulutuksen myötä. Koulutukseen

he lähtivät kavereiden houkuttelemina.

”Halu olla mukana seurakunnan

toiminnassa heräsi isostoiminnan

ohella vähän vaivihkaa.”

Lasten kasvatuksessa he toivovat,

että voivat omalla esimerkillään

herättää myös lapsissaan

kiinnostuksen uskonnolliseen elämään.

Kosonen pitää tärkeänä, että

lapset kuulevat Jeesuksesta ja Jumalasta.

”Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa

uskomaan”, Kosonen painottaa.

Arvot, joita he itse haluavat

tukea, pohjaavat kristinuskoon.

Kaikkien ihmisten kunnioittaminen

ja hyväksyminen on Kososelle

tärkeä periaate.

”Toisten kunnioittaminen on

arvo, johon suurin osa ihmisistä

voi sitoutua. Jos siihen täysillä sitouduttaisiin,

olisi kaikilla myös

aika paljon helpompaa.”

Kosonen toteaa, että omia lähimmäisiään

on helppo rakastaa.

Sen sijaan lähimmäisenrakkauden

laajentaminen koskettamaan isompaa

joukkoa on jo haaste.

”Se vaatii vielä harjoittelua, täytyy

pikku hiljaa laajentaa”, hän hymyilee.

Tuukka Joru jatkaa, että oman

uskonelämän hoitaminen on jäänyt

viime aikoina vähemmälle tiiviin

elämänrytmin vuoksi.

”Raamattuakin tulee luettua aivan

liian vähän. Sitä jotenkin uskottelee

itselleen, että on niin hirveä

kiire koko ajan. Iltarukous kuitenkin

rukoillaan aina yhdessä.”

Kirkon pitää

koskettaa

Sanotaan, että vieraiden ihmisten

kanssa politiikasta ja uskonnosta

ei saa puhua. Jorun mukaan seurakunta

tarjoaa foorumin, jossa

voi puida uskontoon liittyviä kysymyksiä

ja ajatuksia. Seurakunta

voi toimia myös uskon aktivoijana,

jos kiinnostus uskon asioihin

on herännyt.

”Kirkon toiminnan ydintä on

tarjota ihmisille sellainen ympäristö,

jossa uskaltaa olla uskovainen,

ja on mahdollisuus saada tukea

muilta uskovaisilta. Seurakunnassa

omia mietintöjään voi tuoda

esille ilman pelkoa siitä, että tulee

leimatuksi.”

Jorun mielestä kirkon tehtävä

on koota ihmisiä yhteen ja tarjota

tukea seurakuntansa jäsenille. Tätä

kautta ihmiset myös sitoutuvat

seurakuntaan.

”Seurakunnan pitäisi luoda luja

suhde jäseniinsä. Jos pienikin asia

aiheuttaa sen reaktion, että halutaan

erota kirkosta, ei kirkko ehkä

ole onnistunut koskettamaan ihmistä”,

Joru miettii.

Kosonen jatkaa, että seurakunnan

toimintaan voivat osallistua

myös ne, jotka eivät koe itseään erityisen

uskonnollisiksi.

”Seurakunnan tilaisuuksissa

olen aina voinut sanoa, mitä ajattelen,

eikä ole tarvinnut olla huolissaan,

että tulisi lytätyksi.”

Seurakunnan parista on löytynyt

nuorelle perheelle sopivaa toimintaa,

johon osallistua joko lasten

kanssa tai kahdestaan. Erityisen

tärkeitä ovat hyvät ystävät, joihin

pariskunta on tutustunut seurakunnan

kautta ja jotka ovat pysyneet

mukana toiminnassa vuodesta

toiseen.

”Pidän kuitenkin tietynlaisena

ongelmana jatkuvuutta. Nyt käymme

nuorten aikuisten illoissa, mutta

mitäs sitten kun olemme keskiikäisiä?”

Kosonen heittää.

Kappelikuppilasta

alttarille

Kuusi vuotta sitten kappelikuppilassa

tavanneet Tuukka Joru

ja Enni Kosonen vihitään marraskuussa.

”Teemme jotakin sellaista

viralliseksi, mikä on ollut olemassa”,

Tuukka Joru sanoo.

Hän jatkaa, että avioliittoon

ei ole ollut kiirettä, koska he

ovat aina tienneet menevänsä

jonakin päivänä naimisiin.

Häävalmistelut ovat viime

viikkoina vaatineet aikaa, mutta

häästressi ei ole päässyt yllättämään.

”Ei sitä vielä tajua, että häät

ovat ihan kohta. Yksi ilta askartelimme

hääkutsuja puolen yön

aikaan, lapset olivat jo nukkumassa.

Se oli oikeastaan hauskaa”,

Joru kertoo.

Pariskunnan mielestä avioliitossa

tärkeintä on asennoituminen

siihen, mitä avioliitto

merkitsee.

”Liiton solmiessaan antaa

myös olettaa, että on sitoutunut

parisuhteeseen.”

Enni Kosonen uskoo, että

arki todennäköisesti jatkuu samanlaisena

kuin tähänkin saakka.

”Tärkeintä on saada liitolle

Jumalan siunaus.”


8 esse ❘ 17.11.2011 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi

17.11.2011 ❘ esse 9

Vanhaliinan varastomyynti

Pitäjänmäen varastolla Höyläämötie 18 A, 5. krs.

Lauantaina 19.11. ja sunnuntaina 20.11. klo 11-16.

Myydään kuolinpesien irtaimistoa, kahvio. Tervetuloa!

Senioripoliklinikka Tilkka

Mannerheimintie 164, 00300 Helsinki

Tutkimusta ja hoitoa asiantuntemuksella

ja kokemuksella

Geriatrian erikoislääkäri Matti Sandström

· mieliala- ja muistihäiriöt

Neurologian erikoislääkäri Ari Ylikoski

· muistihäiriöt

· aivoverenkierronhäiriöt

· Parkinsonintauti ja liikehäiriöt

Gastrokirurgian erikoislääkäri LKT Veikko Remes

· vatsan-ja suoliston alueen vaivat

Osteopaatti (AMK)Kirsi Sorsa

· manuaalista hoitoa erilaisiin tuki-ja liikuntaelinvaivoihin

Ajanvaraus arkisin klo 9–14 puh. 030 622 1540

sähköposti:seniori@poli.fi, www.dementiakoti.fi

UUsi senioritalo

saga HelapUisto

valmistuu helmikuussa 2012

Vuokrattavana viihtyisiä ja turvallisia palveluasuntoja.

Talossa myös 12-paikkainen ryhmäkoti.

ARA-kohde.Hoitohenkilökunta paikalla 24 h.

Helatehtaankatu 1, 00700 Helsinki

(ala-Malmilla)

lisätiedot johtaja Mirkka Kairema

p. 09 458 56 500

Laadukasta asumista senioreille

SATO SenioriKoti ®

HUONEISTOESIMERKIT C-talo

3h+kk+s, 65 m 2

vuokra alk. 1 196€/kk

2h+k, 59,5 m 2

vuokra alk. 1 059 €/kk

2h+kk, 41,5 - 52,5 m 2 vuokra alk. 822 €/kk

1h+kk/k, 32 - 37,5 m 2 vuokra alk. 749 €/kk

HUONEISTOESIMERKIT A-B-talo

3h+kk+s, 63,5 m 2

vuokra alk. 1 168 €/kk

2h+kk+s, 43,5 - 53,5 m 2 vuokra alk. 853 €/kk

2h+kk, 42 - 43, 5 m 2 vuokra alk. 853 €/kk

Autohallipaikat

vuokra 100 - 164 €/kk

SATO Vuokraus ja myynti, Elielinaukio 2 F, 00100 Helsinki

Pirkko Toiviainen, puh 0201 34 4311

Katja Grönroos, puh. 0201 34 4361

Merja Tallberg, puh. 0201 34 4312

Tervetuloa

jouluostoksille.

Sovi aika

esittelylle!

Nyt vain

20 90

Tiina Laaninen (toim.),

Minna L. Immonen (kuvitus)

Enkelihymyjä

Unohtumattomia, hyvää

mieltä ja levollisuutta tuovia

tekstejä enkeleistä.

Lisää tuotteita löydät:

www.kotimaakauppa.fi

Martinlaakso

Kivivuorentie 8, 01620 Vantaa

Martinlaaksoon rakentuvaan moderniin

keskustaan tulee ensisijaisesti

senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja.

Läheisestä ostoskeskuksesta

löytyvät mm. kaupat, apteekki ja pankkipalvelut.

Kävelyetäisyydellä ovat

myös kirjasto ja terveyspalvelut. Kauniit

asunnot ovat vaaleasävyisiä ja

niissä on lautaparkettilattiat. Keittiössä

on nykyaikaiset varusteet ja

pesutiloissa on asumista helpottava

tukivarustelu.

C-talon asuntoihin pääsee muuttamaan

joulukuussa ja A-B-taloon helmikuussa

2012.

Vuokriin sisältyy vesimaksu. Vuokravakuus

250 €. Kun vuokrasopimus

tehdään vähintään vuodeksi, vakuutta

ei peritä.

Vuokra sisältää Helsingin Diakonissalaitoksen

Hoiva Oy:n peruspalvelun,

johon kuuluu hoitajan vastaanotto ja

senioriryhmätoimintaa. Asukkaalla

mahdollisuus tilata omalla kustannuksellaan

myös muita palveluita

Hoiva Oy:ltä.

sato.fi

Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh+7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh+17 snt/min. Ulkomaan puhelut hinnaston mukaisesti.

Tapahtumatiedot lähetetään

osoitteeseen esse.tavataan@kotimaa.fi

viimeistään lehden ilmestymistä

edeltävän viikon maanantaina.

Toimitus ei takaa, että

kaikki lähetetyt tiedot julkaistaan.

Tapahtumatiedot ovat myös

netissä osoitteessa www.espoolaiset.fi.

• Kirkoissa soi

To 17.11. klo 19.15 Kauklahden

kappelissa (Kauppamäki 1) on

Musiikkiopisto Avonian oppilaiden

konsertti.

Su 20.11. klo 18 Tapiolan kirkossa

(Kirkkopolku 6) on Espoon

kirkkomusiikkiviikon

avajaiskonsertti. Liput 10 e.

Ma 21.11. – ti 22.11. klo 10

Tapiolan kirkossa (Kirkkopolku

6) on Iloiset urkupillit -konsertti

lapsille.

Ma 21.11. klo 19 Espoon tuomiokirkossa

(Kirkkopuisto 5) on

Gregoriaanisen laulun ilta.

Ti 22.11. klo 19 Leppävaaran

kirkossa (Veräjäkallionkatu 2)

on Maurice Duruflén Requiem

-konsertti.

Ke 23.11. klo 12 Tapiolan kirkossa

(Kirkkopolku 6) on Espoon

kirkkomusiikkiviikon

juonnettu urkukonsertti Häivähdys

pyhää kaiken ikäisille.

Ke 23.11. klo 19 Espoon tuomiokirkossa

(Kirkkopuisto 5)

on Ole minulle kallio -psalmikonsertti.

To 24.11. klo 13 Tapiolan kirkossa

(Kirkkopolku 6) on Espoon

seurakuntien päiväkuorojen

yhteiskonsertti.

• Musiikkia

Ma 21.11. klo 16.30 ja 19 Kulttuurikeskuksen

Tapiolasalissa

(Kulttuuriaukio 2) on Espoon

musiikkiopiston Kitaran profiilikonsertit.

Ke 23.11. klo 17 ja 18.30 Kulttuurikeskuksen

Tapiolasalissa

(Kulttuuriaukio 2) on Espoon

musiikkiopiston lastenkonsertit.

• Näyttelyt

La 19.11. – pe 2.12. Galleria

Villisiassa (Soukantie 4) on

esillä Akbar Sepiddamin öljyväri-,

vesiväri- ja akryylimaalauksia

näyttelyssä Värien tanssi.

Avoinna ti–to klo 14–19 ja pe–

su klo 12–15.

• Teatteria

Ke 23.11. klo 19 Kulttuurikeskuksen

Louhisalissa (Kulttuuriaukio

2) Rovaniemen teatteri

esittää näytelmän Katvealue.

Liput 27/23/15 e (+ palvelumaksu)

Lippupisteestä, www.lippu.fi.

• Lapsille

La 19.11. klo 11–13 Taidetalo

Pikku-Aurorassa (Järvenperäntie

1–3) Naperokinossa esitetään

0–3-vuotiaille suunnattuja elokuvia

teemalla hellyys, rakkaus,

sairastaminen ja huolenpito.

La 19.11. klo 16 ja su 20.11.

klo 15 Teatteri Hevosenkengässä

(Juhannusmäki 2) esitetään

lastennäytelmä Kani Untuvakerä.

Liput 8 e (+ toimituskulut),

www.hevosenkenka.fi.

Ke 23.11. klo 9.15 Kannusalissa

(Kannusillankatu 4) näytetään

elokuva Muumi ja punainen

pyrstötähti (2010). K-3.

Ke 23.11. klo 9.30 ja 10.15 Taidetalo

Pikku-Aurorassa (Järvenperäntie

1–3) TanssiTaaperot-tanssipaja

tuo virikkeitä aikuisen

ja lapsen yhteisiin liikkumishetkiin.

Pajamaksu 3 e.

Ilm. pikku-aurora@espoo.fi tai

p. 09 8168 3364.

• Muuta

La 19.11. klo 13 Ruusutorpan

koulun auditoriossa (Leppävaarankatu

24) on Keskustelutilaisuus

nuorison hyvinvoinnista.

La 19.11. klo 14 Uudessa Paviljongissa

Kauniaisissa (Läntinen

koulupolku 3) on Hyväntekeväisyysmuotinäytös

Granin Lähiapu

ry:n toiminnan tukemiseksi.

Liput 15 e.

Ti 22.11. klo 18 Kauklahden

kirjastossa (Hansakallio 2) on

Kiukkuilta. Lastenpsykiatri Raisa

Cacciatore alustaa aiheesta

Tahto, kiukku ja itsetunto – miten

kanavoida lasten ja nuorten

rankat tunteet rakentavasti.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy,

ellei pääsymaksua mainita.

Seurakuntien tapahtumat ovat

sivuilla 12–15.

Auttajan toinen maailma

Tapio Pajunen johtaa lähimmäisenrakkauden

kansanliikettä, joka

tunnetaan nimellä Yhteisvastuukeräys.

Vapaa-ajalla

keräys johtajan intohimoja ovat

kalastus, moottoripyöräily ja

the Beatles.

Teksti Sakari Sarkimaa

Kuva Matti Karppinen

Tapio Pajunen on juuri laskenut

käsistään moottorisahan,

yhden lempityökaluistaan.

On aika siirtyä syksyisille vesille.

Hauet ovat syönnillään, etenkin

kun kalapakissa on ottavat uistimet.

Yksi sellainen on Pajusen

ideoi ma ja Kuusamon Uistimen

valmistama Helmi-Räsänen. Se on

pari vuotta ollut Yhteisvastuukeräyk

sen hittiartikkeli, jota on myyty

pari tuhatta kappaletta.

Tapio Pajunen on johtanut Yhteisvastuukeräystä

kolme vuotta.

Sitäkin ennen hän on kulkenut hädänalaisten,

syrjittyjen ja huonoosaisten

rinnalla valmiina auttamaan.

Koulutukseltaan Pajunen on

diakoni ja pastori. Papiksi hän luki

diakonin työnsä ohella laajentaakseen

toimintamahdollisuuksiaan.

Kansa haluaa

auttaa kärsivää

Yhteisvastuukeräys tuotti viime

vuonna 60-vuotisen historiansa

ennätyksen, lähes seitsemän miljoonaa

euroa. Kerätyt miljoonat

eivät ole Yhteisvastuun pääjuttu.

Pajusen mielestä keräyksen suurin

merkitys on siinä, että se nostaa keräysteeman

esille koko yhteiskunnassa.

Yhteisvastuu saa myös kymmenettuhannet

talkoolaiset puhaltamaan

yhteen hiileen.

Pajusen lapsuudenkoti ei ollut

uskonnollinen, mutta erityisesti

äidin peruja on tinkimätön halu

oikeudenmukaisuuteen ja hädässä

olevien tukemiseen.

Moottorisahamiehen mielestä

Suomessa olisi kirveelle töitä.

”En vain halua oikeudenmukaisuutta,

vaan suorastaan vihaan

epäoikeudenmukaisuutta”, Pajunen

tiivistää.

”Suomessa elää yli 150 000 lasta

köyhyydessä. Tiedämme 1990-luvun

laman seurauksista, että sen

ajan lapsista ja nuorista tavattoman

moni voi huonosti tai on syrjäytymisuhan

alla. Lapsiköyhyyden

poistaminen on ongelmien parasta

ennaltaehkäisyä.”

Helmi-Räsänen on Yhteisvastuukeräyksen hyväksi myytävä uistin. Tapio Pajunen kiinnittää sen virveliin toiveikkaana.

Seurakuntien osuus nuorten auttamiseen

Jokainen seurakunta saa käyttää

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta

kymmenen prosenttia omiin diakonisiin

tarpeisiinsa. Kauniaisten

ja Espoon viiden seurakunnan

osuudet Yhteisvastuukeräyksestä

vaihtelivat vajaasta tuhannesta

eurosta lähes 6 500 euroon.

Yhteisvastuun teemana vuonna

2010 olivat yksinäiset nuoret.

Seurakunnat ohjasivat oman

tuottonsa valtaosin syrjäytymisvaarassa

olevien nuorten tukemiseen

ja harrastusten löytämiseen.

Iloa ja naurua

kuolinvuoteelle

Kaverit ovat aina olleet Pajuselle

tärkeitä. Hyvä koulukaveri veti

aikoinaan nuorukaisen seurakuntaan,

ja sillä tiellä hän on edelleen.

Työtoverin mukaan Pajusella on

valtava henkilökohtaisten suhteiden

verkosto, joka ulottuu valtakunnanpolitiikan

ja talouselämän

ykkösketjusta aina laitapuolen kulkijoihin

saakka.

Kahden hyvän kaverin kanssa

Pajunen on työstänyt kaksi kirjaa.

Terhokodin ylilääkärin Juha

Hännisen kanssa Pajunen on tehnyt

elämän viimeistä rajaa käsittelevän

kirjan Kuoleman kaari. Kalatalouden

keskusliiton toiminnanjohtajan,

kalastusbiologi Markku

Myllylän kanssa syntyi kalastuskirja

Tuhannen ja yhden hauen tarinoita.

Kuolema-kirjansa lopussa Pajunen

ja Hänninen julkaisivat omat

hoitotestamenttinsa.

”Minulle saa nauraa ja minun

kanssani pitää nauraa”, Pajunen toteaa

omassa hoitotestamentissaan,

ja jatkaa: ”Toivon hapannaamojen

pysyvän etäällä huoneestani. Hoitajat

ja vierailijat tuokoot luokseni

iloa ja naurua.”

JUMALA

PARANTAA

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Ke 23.11. klo 18.30

Espoonlahden kirkko, Espoo

Pastori Seppo Juntunen

Puhuu aiheesta:

”Armoherätys”

Tilaisuuden järjestää

Rukouspalvelu ry ja srk:t.

Rahaa käytettiin myös lasten ja

nuorten nettiauttamiseen.

Kauniaisissa keräyksen omalle

seurakunnalle ohjautunut tuotto

käytettiin yksittäisten nuorten

harrastustoiminnan tukemiseen.

Leppävaarassa tuotolla tuettiin

lapsi- ja yksinhuoltajaperheitä sekä

omaishoitajien virkistäytymistä.

Espoonlahdessa syrjäytymisvaarassa

olevien nuorten tuen lisäksi

rahaa käytettiin alakouluikäisille

tarkoitetun nettipalvelun,

Testaritupun käynnistämiseen.

Olarin seurakunnassa rahaa

ohjattiin perheiden virkistämiseen

ja Tapiolassa nuorten ryhmä-

ja tukiparitoimintaan sekä

avointen ovien toiminnan käynnistämiseen.

Tuomiokirkkoseurakunnassa

käynnistetään ensi

syksynä nuorille hyvinvointiryhmä,

jossa nuoria tuetaan hakemaan

ajoissa apua ja hallitsemaan

arkipäivän taitoja.

Sirkku Nyström

Asiat mallillaan

Tuhannen

hauen tarinat

Toinen rentouttaja on kalastus.

”Jotkut maksavat terapeutille,

minä lähden kalaan. Koskaan

en kyllästy ihastelemaan luonnon

monimuotoisuutta ja vuodenaikojen

vaihtelua.”

Mutta kuinka voi yhdistää

moottoripyöräilyn ja kalastuksen?

”Kala syö pilvisellä säällä. Kun

aurinko paistaa, on taas mukavinta

ajella”, sanoo myös ympäri vuoden

kalasteleva pastori.

Pajusen–Myllylän kalastuskunta

pyydysti neljän vuoden aikana

1 034 haukea. Hankkeesta syntyi

kirja, josta voi oppia kaiken hauen

kalastuksesta. Mukana ovat parhaimmat

vieheet ja tietoa kaloista,

säistä ja vesistä.

Myös hitsipilli pysyy kalamiehen

käsissä. Pajunen on hitsannut

veneeseen uistelun lisävarusteet.

Hetekan putkista tehty virveliteline

tönöttää veneen pohjalla, ja

hankaimeen saa kiinni Pajusen kehittämän

vavan pikatelineen, jonka

pehmikkeenä on pala rantasandaalia.

Beatlesien

kutsu soi

1960-luvun Beatles-musiikki on pitänyt

Pajusen otteessaan nuoresta

asti.

”Poppi ja rokki, kalastus ja kaksipyöräiset

ovat osa minua. Pojallekin

opetin pari viikkoa kitaransoittoa,

mutta sen jälkeen hän jo

opetti minua.”

Niin kova on Pajuselle Beatlesin

kutsu, että aina kun mahdollista,

hän matkustaa elokuussa Liverpooliin

Beatles-festivaaleille. British

Beatles Fan Clubilla on noin

800 jäsentä ympäri maailmaa.

Eikä siinä vielä kaikki. Hän on

ollut mukana perustamassa Suomeen

omaa Beatles-fanien kokoontumista.

Vuotuinen Tampere Beatles

Happening tapahtuu eksoottisesti

keskitalvella tammikuussa

Tampere-talossa.

Uuteen tulevaisuuteen viittaa

vasemmassa nimettömässä kiiltelevä

vihkisormus. Mies on perustanut

hiljattain uusperheen.

Kysymys, pitääkö morsian

moottoripyöristä ja kalastuksesta,

saa hymyn leviämään Pajusen kasvoille:

”Ei kun minusta.”

VVO:n asunnossa saat

omistusasumista vastaavan

asumisturvan.

Tutustu tarjontaamme ja

täytä hakemus jo tänään:

www.vvo.fi


10 esse ❘ 17.11.2011 17.11.2011 ❘ esse 11

Jani Laukkanen

Läksykerho pitää sykkeessä mukana

Taitavin. Viisain. Tärkein. Sinä. Kiertävä valokuvanäyttely kertoo espoolaisesta vapaaehtoistyöstä. Näyttelyä seurakuntaviraston aulaan on pystyttämässä Tarja Huttunen ja

yhteisen seurakuntatyön sihteeri Hannele Myllymäki. Näyttely on avoinna 25. marraskuuta saakka arkisin klo 8-15.30. Os. Kirkkokatu 1.

Suomen Punaisen Ristin Läksy-

Helppi on yksi vapaaehtoisverkoston

toimintatavoista. Kaikille

peruskoululaisille avoimissa kerhoissa

on hyvä tehdä läksyjä, kerrata

tunnilla opittua ja lukea kokeita

varten. LäksyHelppi–kerhojen

tarkoitus on kannustaa nuoria

koulunkäyntiin.

Kerhotoimintaa koordinoiva

Elina Eis kertoo, että läksykerhojen

ohjaajiksi on saatu eläkeläisiä

ja opiskelijoita.”Kerhon kautta

nuori pääsee helposti mukaan

vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisilta

ei edellytetä tiettyä ikää

tai opettajan taitoja.”

Tarjolla elävää

elämää

Postipuun koulun läksykerhossa

käy parikymmentä oppilasta viikossa.

Anna-Liisa Naukkarinen

auttaa myös konkreettisesti: hänellä

on kädessään nippu lyijykyniä

siltä varalta, että jonkun repusta

sellainen puuttuu. ”Kaikille

lapsille ei ole tarjolla iltapäiväkerhoa,

joten LäksyHelppi on monelle

turvallinen paikka tulla kerran

viikossa koulupäivän jälkeen”,

Naukkarinen sanoo. Hän löysi

läksykerhotyön puolitoista vuotta

sitten viedessään edesmenneen

aviomiehensä vaatteita Punaiselle

Ristille kierrätykseen. ”Kysäisin,

olisiko vanhalle rouvalle jotain

tehtävää. Perhekin kannusti

vapaaehtoistyöhön. Nyt sukulaispojat

sanovat, että olen kuin

opettaja.” Naukkarinen viihtyy

roolissaan silminnähden. ”Tämä

on elävää elämää.”

Vaari-ikäisenä takaisin

pulpettiin

Kun Rauno Pousi jäi eläkkeelle,

hän hankki vapaaehtoistyötä

suoralla toiminnalla. ”Soitin

päiväkotiin Tapiolaan ja kysyin,

saisinko tulla lukemaan lapsille

satuja.” Nyt Pousi on kaksi kertaa

viikossa satusetänä, ja on tyttärensä

vinkistä aloittanut myös

Postipuun koulun läksykerhossa.

”Ensivaikutelma oli tyrmäävä.

Meteli oli kova ja oma roolini

hukassa”, hän tunnustaa. ”Olen

vielä keltanokka, mutta nyt tämä

jo sujuu. Katson, että järjestys pysyy

ja autan koululaisia tarvittaessa.

Läksyjen tarkastaminen

ei kuitenkaan kuulu kuvioon”,

Pousi sanoo.

Konkarikin

oppii uutta

Seija Tikkanen on ollut vapaaehtoistoiminnassa

pienestä pitäen.

Hän oli 12-vuotias osallistuessaan

SPR:n ensiapukurssille. Tikkanen

on ollut pakolaisleirillä Nigeriassa

ja sairaalan jälleenrakennustöissä

Kosovossa. ”Siellä näki,

mihin suomalaisten lahjoitusrahat

menevät”, hän sanoo.

Läksykerhossa hän aloitti

monelle vapaaehtoistyöntekijälle

tyypillisessä tilanteessa, jäädessään

eläkkeelle. ”Kun on 7-vuotiaasta

asti tottunut aamuisin lähtemään

kotoa kouluun tai töihin,

mietin jo ennen eläkkeelle jäämistäni,

mihin sitten lähden.”

Läksykerho antaa Tikkaselle

paljon. ”Tässä tulee itsellekin

uutta oppia, pysyy ajassa kiinni

ja sykkeessä mukana”, hän sanoo.

Tietokonesukupolven lasten

Elina Raunio

LäksyHelpissä tunnelma on puuhakas. Seija Tikkanen, Rauno Pousi ja Anna-Liisa Naukkarinen neuvovat tarvittaessa läksyissä,

mutta eivät tee kotitöitä lasten puolesta.

koulunkäynti on osin hyvin erilaista

kuin eläkeikäisten oma oppivelvollisuus

aikanaan. ”Välillä

vertailemme lasten kanssa, että

jakokulmakin oli ennen erilainen”,

Seija Tikkanen sanoo.

Lasten lisäksi iloa ja uutta ajateltavaa

tarjoavat myös toiset vapaaehtoiset.

”Koululaisia kerhoon

odotellessamme arvostelemme

näkemiämme elokuvia ja

lukemiamme kirjoja ja puhumme

reissuistamme.”

Kahtena aamuna viikossa Seija

Tikkasen ohjelmassa on Unifemin

ja Akateemisten naisten

perustama kerho, jossa maahanmuuttajanaiset

käyvät lukemassa.

Vapaaehtoistyö vaatii vain tekemisen halua

Jani Laukkanen

Työn palkkana iso ilo

Hyvät asiat saavat usein alkunsa

pienistä arkisista tarpeista; niin

myös Espoon vapaaehtoisverkosto,

joka perustettiin, jotta tekijät

ja tarjolla olevat työt löytäisivät

toisensa.

Teksti Elina Raunio

Diakonissa Tarja

Huttunen tarvitsee

työssään vapaaehtoisia

auttajia.

”Kun lähdemme

näkövammaisten

kanssa vaikkapa retkelle, jokaisella

retkeläisellä on oltava oma saattajansa”,

hän sanoo.

”Eräässä seurakuntien lähimmäispalveluvastaavien

tapaamisessa

viitisen vuotta sitten ihmettelin,

eikö Espoossa ole mitään koottua

tietoa vapaaehtoisista ihmisistä.

Helsingissä, jossa aiemmin olin

töissä, verkosto oli arkipäivää jo

1980-luvulla.”

Keväällä 2008 Espoon järjestöjen

yhteisö ry, seurakuntayhtymä ja

kaupunki perustivat Santra -hankkeen,

jolle haettiin projektirahaa

Raha-automaattiyhdistykseltä;

myös kaupunki ja seurakuntayhtymä

rahoittavat hanketta. Tiina

Nurmenniemi ja Raisa Baer ryhtyivät

töihin. Vapaaehtoisverkosto

on kasvanut ripeää vauhtia. Vapaaehtoistyöhön

haluavat voivat etsiä

sivustolta mielei siään töitä. Tällä

hetkellä 63 eri toimijaa tarjoaa joko

lyhytaikaista tai pitempikestoista

tekemistä. Uusiin tehtäviin ilmoittautuu

netin kautta vuosittain noin

sata ihmistä.

Iso puu

tarvitsee hoitoa

”Yhteiskunnan ja kirkon velvollisuus

on taata vapaaehtoisresurssille

mahdollisuuksia”, Tarja Huttunen

sanoo.

”Vapaaehtoisverkko on kuin iso

puu, joka tarvitsee ravinteita ja hoitoa,

jotta se ei kuihtuisi. Haaveeni

on, että koordinaattoreiden työ saataisiin

pysyväksi.

”Santra -hankkeeseen on alustavasti

varattu rahaa vuodeksi 2012,

kun Raha-automaattiyhdistyksen

hanketuki on vielä voimassa. ”Sen

jälkeen onkin jännät paikat”, Baer

ja Nurmenniemi sanovat. ”Vapaaehtoistoiminnan

arvosta on tehty

tutkimuksia. Helsingin yliopiston

Ruralia-instituutin tutkimuksen

mukaan jokainen vapaaehtoistoimintaan

maksettu euro maksaa

itsensä kuusinkertaisena takaisin.

Mutta laskelmat eivät kerro arvoa,

mikä vapaaehtoistoiminnasta on

yksittäisille ihmisille ja yhteisöille”.

Ihminen

riittää

”Vapaaehtoinen ei tarvitse erityistaitoja”,

Tarja Huttunen sanoo.

”Halu tehdä mielekästä työtä ja antaa

aikaansa palkatta riittää. Vapaaehtoisen

ei tarvitse edes olla

pyyteetön; hän saa paljon uutta elämänsisältöä,

iloa ja ystäviä”. Huttunen

toteaa, että seurakunnissa

vapaaehtoistyötä sanotaan lähim-

”Vapaaehtoisverkko on

kuin iso puu, joka

tarvitsee ravinteita ja

hoitoa, jotta se

ei kuihtuisi.”

mäispalveluksi. ”Se kuvaa hyvin

toiminnan tarkoitusta: olla ihmisenä

ihmiselle.”

Seurakuntayhtymä järjestää

kahdesti vuodessa lähimmäispalvelun

kursseja. ”Lokakuun kurssilla

oli 22 osallistujaa, se on melko

tavallinen määrä”, Tarja Huttunen

sanoo. ”Kurssilla perehdytään vapaaehtoistyön

perusteisiin ja vuo-

rovaikutustaitoihin.” Huttunen huomauttaa,

että vapaaehtoistyö ei koskaan

ole kodin- tai terveydenhoitoa,

vaan esimerkiksi vanhuksen tai

vammaisen kanssa juttelemista, lukemista

tai kävelyretkiä. ”Vapaaehtoisen

käynti virkistää ja katkaisee

mukavasti arjen monelta yksinäiseltä.”

”Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus

on tuoda iloa ihmisten elämään,

myös vapaaehtoiselle itselleen”, Espoon

Vapaaehtoisverkoston nettisivuilla

sanotaan. Vapaaehtoisten

jaksamisesta pidetään huolta järjestämällä

koulutusta ja yhteisiä juhlia.

Joulukuun alussa verkosto järjestää

yhteisen kiitosjuhlan kaikille espoolaisille

vapaaehtoisille. Teeman mukaan

verkosto etsii juhlaan vapaaehtoista

valokuvaajaa.

Raisa Baer ja Tiina Nurmenniemi koordinoivat espoolaista vapaaehtoistyötä.

Yli sata

tehtävää

tarjolla

Haluaisitko olla esimerkiksi leirivaari,

karaoke-emäntä, ääneenlukija,

neulomisneuvoja,

lasten liikuttaja tai vammaisen

kaveri?

Nettiosoitteessa www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi

on

pitkä lista vapaaehtoistöistä

jotka odottavat tekijäänsä.

Verkoston toimisto on Tapiolassa,

osoitteessa Pohjantie 3.

Raisa Baer p. 050 440 5652,

s-posti raisa.baer@ejy.fi. Tiina

Nurmenniemi p. 050 440

5352, s-posti tiina.nurmenniemi@ejy.fi.

Vapaaehtoisuudella ei ole

ikärajaa eikä ammattitaitovaatimuksia.


12 esse ❘ 17.11.2011 17.11.2011 ❘ esse 13

17.11.2011

17.11.2011

17.11.2011

17.11.2011

Tapiolan

seurakunta

Pyhäpäivä Tapiolassa

Tuomiosunnuntain messu ”Kristus

meissä” su 20.11. klo 10 Tapiolan

kirkossa. Liturgi Jussi Koivisto,

saarna Katja Hero, kanttori

Liisa Malkamäki. Espoon kirkkomusiikkiviikko

Lauluxin avajaismessu.

Messun musiikkina on

Joonas Kokkosen Missa a capella,

jonka laulaa Candomino-kuoro

Esko Kallion johdolla. Messuun

kutsutaan erityisesti omaishoitajia

ja heidän läheisiään. Messun

jälkeen kirkkokahvit. Pyhäkoulu

messun aikana, omat ryhmät koululaisille

ja pienemmille.

Messu Otaniemen kappelissa

su 20.11. klo 11. Liturgia ja saarna

Juha Lassila, musiikki Riikka

Jäntti. Kirkkokahvit.

Sanajumalanpalvelus Mankkaan

seurakuntakodissa su

20.11. klo 12. Liturgia ja saarna

Katja Hero,

Jazzmessu. Otaniemen kappeli

1. adventti 27.11. klo 11

Musiikki Teekkareiden jazzyhdistys

Polirytmi ja oppilaitoskanttori

Katja Kangas liturgia ja saarna

Jaani Vilkkilä.

Viikkomessu

Arkiaamun pysähtyminen yhteisen

rukouksen ja ehtoollispöydän

äärellä Tapiolan kirkossa ke

23.11. klo 8. Liturgi Jussi Koivisto,

kanttori Liisa Malkamäki.

Päivärukoushetki

Tapiolan kirkossa ma–pe klo 12.

Keskiviikkokerho

Ke 23.11. klo 13 Tapiolan kirkon

seurakuntasalissa pastori Aarne

Laasosen ”Ajatuksia kuvin ja sanoin”.

Mukana myös pastori Jussi

Koivisto. Kahvit klo 12.30.

Retki Vivamoon

Keskiviikkokerho tekee retken Vivamon

Raamattukylään Lohjalle

ke 14.12. Lähtö Tapiolan uimahallin

parkkipaikalta klo 12.30.

Musiikillinen jouluvaellus ”Ihmeellinen

ilo”, jonka jälkeen joulupuuroa,

kahvit ja pulla sekä mahdollisuus

ostaa jouluruokia ja -lahjoja.

Paluu Tapiolaan viimeistään klo

17.30. Retken hinta on 25 €. Mukana

pastori Katja Hero. Ilmoittautumiset

kirkkoherranvirastooon

ma–pe klo 10–15 p. 8050 4000.

Ikäihmisten

adventtikirkko

Tapiolan kirkossa to 1.12. klo 13.

Liturgi Aarne Laasonen, saarna

Katja Hero, musiikki kanttori Sanna-Kaisa

Ojala sekä Kuoro kaikille.

Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa

ja kirkon aulassa.

Adventin aaton

myyjäiset

La 26.11. klo 10–13 Tapiolan kirkolla.

Myyjinä Tapiolan seurakunnan

toimintapiirit, partiolaiset ja

muut yhteistyökumppanit. Pöytävuokra

on 5 € Suomen Lähetysseuran

joulukeräyksen hyväksi.

Varaa myyntipöytä viimeistään pe

18.11. Marita Haikolta, p. 8050

Kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virasto

avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.

Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15

p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fi

www.tapiolanseurakunta.fi

TAPIOLA

Kristus meissä

Messu su 20.11. klo 10 Tapiolan kirkossa

4422 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@evl.

. Tiedustelut kappalainen

Seppo Holm p. 8050 4442.

Nuoren kuvaajan

kurssin valokuvanäyttely

7.-luokkalaisille järjestetyn nuoren

kuvaajan kurssin loppuhuipennuksena

toteutettu valokuvanäyttely

Tapiolan kirkon aulassa.

marraskuun loppuun asti.

Mummopaketit

matkaan

Tapiolan seurakunta vie joulun

alla Pärnun seurakuntaan ”mummopaketteja”

seurakunnan iäkkäille

jäsenille. Osallistu sinäkin.

Paketin sisällöksi toivomme kahvia,

teetä, makeisia, pipareita ja

joulukoristeen tai kynttilän. Joulukortti

tervehdyksen kera ilahduttaisi

varmasti saajan mieltä. Ei

tietenkään ole välttämätöntä lahjoittaa

kaikkea listassa mainittua

– voimme kirkolla yhdistellä lahjoja

mukaviksi paketeiksi. Toimita

tuomiset Tapiolan kirkon vahtimestarille

8.12. mennessä.

Espoon kirkkomusiikkiviikon

tapahtumat

Tapiolan kirkossa

TAPIOLA

Tee hyvää!

Lähetä paketti mummolle

tai tule myyjäisiin.

Katso lisätiedot ohessa.

Espoon kirkkomusiikkiviikko

Laulux’ia vietetään. 20.–27.11.

Su 20.11. klo 18 Händelin Messias-Oratorio.

Espoon kanttorikuoro,

Helsingin barokkiorkesteri,

johtaa Heikki Seppänen. Liput

10 €, ennakkoon kirkkoherranvirastoista

tai ovelta.

To 24.11. klo 13 Kauneimmat

hengelliset laulut ja virret, Kuoro

kaikille -ryhmä osallistuu Espoon

seurakuntien päiväkuorojen yhteiskonserttiin.

To 24.11. klo 19 Vaskien keskiaikainen

kirkkoilta. Säveliä

sydänkeskiajan musiikista aina

barokin kynnykselle. Tapiolan

seura kunnan vaskiryhmä ja

Soitin yhtye Puhallus. Tekstit lausuu

näyttelijä Ossi Ahlapuro.

Iloiset urkupillit -konsertit lapsille

ma 21.11. klo 10 ja ti 22.11.

klo 10 sekä kaikenikäisille suunnattu

konsertti ke 23.11. klo 12.

Kanttori Liisa Malkamäki juontaa

ja soittaa urkuja.

La 26.11. klo 16 Laulua, iloa,

rytmejä, riemua! Seurakuntien

lapsikuorojen ja kirkkokuorojen

yhteiskonsertti.

Su 27.11. klo 10 juhlamessu

ja klo 16 lapsiperheiden

hoosianna kirkko sekä juhlaviikon

päätöskonsertissa klo 18

Mendelssohnin Paulus-oratorio

Espoonlahden kirkossa. Tarkemmat

tiedot Essessä 24.11. Konsertteihin

vapaa pääsy, ellei toisin

mainittu. Lisätietoa kirkkomusiikkiviikon

ohjelmasta ja esiintyjistä

löydät osoitteesta www.

espoonkirkkomusiikkiviikko..

Katekumenaatti –

matka aikuiseen

uskoon alkaa

Katekumenaatin tarkoituksena

on antaa aikuiselle mahdollisuus

kasvaa ja syventyä kristillisen uskon

tuntemisessa. Ensimmäinen

kokoontuminen ke 23.11. klo 18

Tapiolan kirkolla. Kokoontumisia

on yhteensä viisi. Katekumenaatti

päättyy juhlalliseen helluntaipäivän

jumalanpalvelukseen.

Lisä tietoja pastorit Jussi Koivisto

050 432 4526 ja Arto Vallivirta

040 735 0322.

Diakonia –

tukea elämään

Diakoniatyöntekijään voi ottaa

yhteyttä tilanteessa, jossa tarvitaan

toisen ihmisen tukea. Voit

varata keskusteluajan soittamalla

numeroon 8050 4433 tai käymällä

diakoniatoimistossa Tapiolan

kirkolla.

Yksinäisten jouluaatto

Hilan leirikeskuksessa 24.12.

Tarkemmat tiedot Yhteiset tapahtumat

-palstalla.

Hiihtovälineet kiertoon

Onko teidän perheessä ylimääräisiä

suksia, monoja tai sauvoja?

Hiihtovälineet menevät Velskolan

toimintakeskukseen lasten ja aikuisten

käyttöön. Vanhat hiihtovälineet

voit tuoda Tapiolan kirkkoon

arkisin klo 8–18 välisenä

aikana. Vahtimestari ottaa lahjoitukset

vastaan.

Olarin

seurakunta

Olarin kirkko on suljettu peruskorjauksen

takia. Seurakunnan

pääjumalanpalvelus sunnuntaisin

ja pyhäpäivinä Matinkappelissa.

Messu

Su 20.11. klo 12 Matinkappeli,

liturgia ja saarna Juha Virta,

avustaa Jussi Koski. Säde Bartling:

messumusiikin sovitus ja sävellys,

Päivi Hakomäki, urut, Laulu-

ja soitinyhtye HUMAN ORGAN:

Anna-Liisa Haunio, laulu, Säde

Bartling, laulu, musiikinjohto, Tomas

Takolander, laulu, trumpetti,

Pemo Ojala, laulu, trumpetti,

Sampo Haapaniemi, laulu, alttoviulu.

Su 20.11. klo 12 Haukikappeli,

liturgia ja saarna Inari Vapaakallio,

kanttorina Mikko Niinikoski.

To 17.11. klo 18 Olarin kappeli,

Iltamessu. Liturgia ja saarna

Salla-Maria Viitapohja, kanttorina

Olli Pyylampi. Ennen messua

on mahdollisuus ripittäytyä messun

papille klo 17–17.45 kappelin

rippihuoneessa.

To 24.11. klo 18 Olarin kappeli,

Iltamessu. Liturgia ja saarna Jenny

Vainio, kanttorina Päivi Hakomäki.

Pyhäkoulu

Perhepyhäkoulu Olarin kappelilla

päiväkerhon tiloissa su 20.11.

klo 16–16.45. Vanhemmat voivat

halutessaan jäädä pyhäkouluun.

Musiikkipyhäkoulu Matinkappelilla

su 20.11. klo 12–12.30

OL ARI

Jouluvalot

syttyvät

Olarissa

Kuusenvalojuhla

ke 23.11. klo 17

Olarin kappelin

edessä.

Lue lisää yllä.

Kirkkokahvit – kohtaamispaikka

sinulle

Jokaisen messun jälkeen seurakunta

tarjoaa Reilun kaupan kahvia

sekä mahdollisuuden jutella

seurakunnan työntekijöiden ja

toisten messukävijöiden kanssa.

OL ARI

Olarin kappeli

kuva Åke Jauhiainen

Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessa

Kuunkehrä 6, 02210 Espoo ma–pe klo 8–15

p. 8050 7000, faksi 420 8160.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fi

Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.

Rukous- ja

hartaushetkiä

Hiljaisuuden kappeli kauppakeskus

Ison Omenan palvelutasolla

on avoinna henkilökohtaista

hiljentymistä varten ma–pe klo

12–18 ja la klo 12–15. Puolenpäivän

hartaushetki ma–pe klo

12.15–12.30.

”Puolituntinen evankeliumin

ääressä” Hiljaisuuden kappelissa

ti klo 18.30. Hartauspuhe

Messuun

Su 20.11. klo 12 Matinkappeli

Kirkkomusiikkiviikon avausmessu

Su 20.11. klo 12 Haukikappeli

To 17.11. ja 24.11. klo 18

Olarin kappeli Iltamessu

ja musiikkia, jatkokeskustelut

+ tarjoilut Omenan olohuoneen

puolella.

Rukoushetki Hiljaisuuden kappelissa

ma 28.11. klo 17.30.

Lauletaan Taize-lauluja.

Haukikappelilla Hiljaisen rukouksen

tunti ke klo 12. Mietiskelevä

rukous, jonka aikana

voi halutessaan rukoilla myös

liikkuen. Tarvittaessa alussa lyhyt

johdanto hiljaisuuteen. Päivän

sana ti klo 12–12.30.

Olarin kappelilla Päivän Sana

ti klo 12.30.

Matinkappelilla hartaushetki

to klo 12.30.

Vaikeita kysymyksiä

kirkosta ja uskosta

Luento- ja keskustelusarja Olarin

kappelilla (Kuunkehrä 4) keskiviikkoisin

klo 18. Kukin ilta

koostuu n. 45 min. alustuksesta

sekä keskustelusta ja kahvitarjoilusta

illan päätteeksi. Alustajien

laatima aiheen ennakkoesittely

sekä ennakkokeskustelut

ja jälkipuinnit löytyvät osoitteesta

http://vaikeitakysymyksia.blogspot.com

16.11. Miksi

kirkkoon kuulutaan?, Hanna

Salo mäki.

Matinkappelin

Lukupiiri

olohuoneessa to klo 18–20. Kokoontumispäivät

ja kirjat: 17.11.

Kirja: J. M. G Le Clézio: Harhaileva

tähti. 15.12. Kirja: Markus Nummi:

Karkkipäivä. Lukupiiriin voi

tulla, vaikka ei olisikaan lukenut

aiheena olevaa kirjaa tai runoja.

Tiedustelut: Liisa Riikola 040

560 2247.

Jouluvalot syttyvät

Olarissa

Kuusenvalojuhla ke 23.11. klo 17

Olarin kappelin edessä, os. Kuunkehrä

4. Kaupunginjohtaja Jukka

Mäkelä sytyttää jouluvalot. Joulun

sana: kirkkoherra Salla-Maria

Viitapohja. Päivänkehrän koulun

musiikki luokan oppilaat esittävät

joululauluja, Olarin Puhallinorkesteri,

yhteislaulua, lämmintä

mehua ja joulupipareita, paikalla

myös joulu pukki. Järj.: Olarin seurakunta

ja Olari-Seura ry.

Parisuhdepäivä

su 4.12. Villa Hvittorpissa. Päivän

teema on Rakkaussuhteen

voima varat arjessa. Hinta

on 30 €/pariskunta (sis. ruokailun

ja päiväkahvin). Vetäjinä

toimivat parisuhde- ja seksuaaliterapeutit

Kirsi ja Juha

Penttinen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset

18.11. mennessä:

040 503 7622 tai paula.brucehaatainen@evl.

.

Joulukorttiaskarteluilta

kaikenikäisille

ma 28.11. klo 17.30–20 Olarin

kappelilla (Kuunkehrä 4). Aloitamme

hartaudella. Askartelun

lomassa tarjolla riisipuuroa, mehua,

kahvia, teetä ja pipareita.

Lastenhoito järjestetty. Tiedustelut:

Paula Bruce-Haatainen 040

503 7622.

Hiihtovälineet

kiertoon

Onko teidän perheessä ylimääräisiä

suksia, monoja tai sauvoja?

Hiihtovälineet menevät Velskolan

toimintakeskukseen lasten

ja aikuisten käyttöön. Vanhat

hiihtovälineet voit tuoda Olarin

kappeliin ma–ti ja to–pe klo

9–16 ja keskiviikkona 12–16

välisenä aikana. Matinkappeliin

arkisin 9–17 välisenä aikana.

Vahtimestari ottaa lahjoitukset

vastaan.

Espoonlahden

seurakunta

Espoonlahden kirkon kirkko sali

on suljettu 25.11. saakka peruskorjauksen

valmisteluja varten.

Seurakuntasali ja muut kirkkorakennuksen

tilat ovat käytössä.

Messut ja hartaudet

Klassinen messu su 20.11. klo

10 Soukan kappelissa, saarna

ja liturgia Asmo Sinervo, avustava

pappi Mira Kohijoki, urkuri Anna

Pulli. Musiikkina J.S. Bachin

kantaatti BWV140 Wachet auf,

ruft uns die Stimme, kamarikuoro

Navichorus, Barokkiyhtye Storia,

solisteina Anne-Louise Klaus,

sopraano ja Elja Puukko, basso ja

musiikin johto. Kirkkokahvit Yhteisvastuun

hyväksi.

Lasten oikeuksien päivän

taapero kirkossa su 20.11. klo

16 Espoonlahden kirkolla mukana

pastorit Mira Kohijoki ja Leena

Santaharju, kanttorina Heli

Hagmark.

Messu su 20.11. klo 17 Soukan

kappelilla, saarna ja liturgia Olli-

Pekka Ylisuutari, kanttori Arttu

Puukko.

Hoosianna! 1. adventin messu

su 27.11. klo 10 Espoonlahden

kirkossa, saarna ja liturgia Jouni

Turtiainen, avustava pappi Tuula

Olli, kanttori Timo Lonka, urkuri

Helena Yli-Jaskari. Toripiiri kutsuu

kirkkokahville.

Tuomasmessu su 27.11. klo 17

Soukan kappelissa, saarna ja liturgia

Tuula Olli, musiikki gospelryhmä

Nardus. Mahdollisuus yksityiseen

rippiin ennen messua klo

16 alkaen. Iltatee.

ToTo

Marraskuun leluviikot ovat menossa:

tule penkomaan torstaisin

klo 14–17 os. Kastevuorenkuja

4 C. Kirpparimme aina edullisista

hinnoista voi tinkiä kumpaankin

suuntaan. Torin tuotto lyhentämättömänä

Petroskoin vammaisnuorille.

Tied. Eila-Riitta Kämppi

050 593 1412. Huom. Merkkaa

kalenteriisi TorstaiTorin lauantaitempaus

3.12. klo 10–14.

Raamattua

luihin ja ytimiin

Aatamin aikaisia juttuja tähän

päivään tuo kirkkoherra Jouni

Turtiainen Espoonlahden kirkolla.

To 17.11. klo 18 aiheena

Elävä vai omatekoinen Jumala?

(2 Moos 25–40). Keskustelua jatketaan

iltateen äärellä. Tulossa

vielä 17.11. Elävä vai omatekoinen

Jumala? ja 1.12. Veripalttua

vai palttua verelle?

Joulutalkoot

Suuria joulumyyjäisiä varten

tehdään ovikransseja luonnonmateriaaleista

Kipparin piiriläisten

opastamana ja joulukortteja

ja -koristeita kirppispiiriläisten

ohjaamana Espoonlahden kirkon

kakkoskerroksessa la 19.11. klo

12.30–17. Tarjolla myös kahvia

ja välipalaa. Tied. Sini-Marja Ahovalkamo

041 518 1244.

Moku

Monikulttuurinen kerho lapsille

ja aikuisille ma 21.11. klo 17.30–

19.30 asukastila Kivenkolossa,

Merisaapas 1 A.

Laulukerho

Seurakunnan kanttorin johdolla

virittäydytään yhteislauluun ti

22.11. klo 13 Espoonlahden kirkon

musiikkisalissa. Lauluhetken

jälkeen pullakahvit (1 €).

ESPOONL AHTI

ESPOONL AHTI

Espoonlahdessa

Yhteisvastuukeräys

tuotti

66 284,83 €

Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.

Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000. Toimitus- ja

tilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627

etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fi

Joulutunnelmaa

Onko perheessäsi

murkku?

Ei hätää – tukea tarjolla! Keskusteluilta

murrosikäisten ja murrosikää

lähestyvien nuorten vanhemmille

Espoonlahden kirkolla ti

22.11. klo 18.30. Tied. Olli-Pekka

Ylisuutari 050 358 0956.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Rukousilta

Illan esirukoilijana ke 23.11. klo

18.30 Soukan kappelilla palvelee

Seppo Juntunen. Mukana myös

seurakunnan omia pastoreita.

Musiikkia Mimmi Laaksonen ja

gospelryhmä Nardus. Tarjoilua.

Järj. Espoonlahden seurakunta ja

Rukouspalvelu ry.

Miesten sauna- ja

raamattupiiri

Hvittorpin leirikeskuksessa to

24.11. Kimppakyydit Espoonlahden

kirkolta klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu

7 €. Tied. Urpo Malin

050 570 6028 tai Mikko Tervonen

040 588 5411.

TALKOOT OT

myyjäisiä varten

la 19.11. klo 12.30–17

JOULUMYYJÄISET

la 26.11. klo 11–14

Espoonlahden kirkolla

Espoon Gideonit

Kaikille avoin rukoushetki Iivisniemen

seurakuntakodissa, Iivisniemenkatu

3, to 24.11. klo 18. Voit

tuoda oman rukousaiheen. Klo

18.30 jäsenten kuukausikokous.

Kirkkoherra Jouni Turtiainen alustaa

aiheesta ”Raamatun vaikeat

paikat”. Tule tutustumaan Gideonien

toimintaan!

Lähetys

Joulun tuoksua ja tunnelmaa

ensimmäisen adventin kynnyksellä

la 26.11. klo 11–14 Espoonlahden

kirkolla. Joulumyyjäisissä

puurokattila ja kahvipannu

kuumana, paljon käsitöitä,

leivonnaisia, arpoja, järjestöjen

tuotteita ym. Tuotto lähetystyölle

ja kansainväliselle diakonialle.

Myyjäisten suunnittelutalkoot

ke 23.11. klo 18 Espoonlahden

kirkolla. Tied. Sini-Marja Ahovalkamo

041 518 1244.

Kiitos! Kirppispiirin järjestämä

kirpputori 22.10. tuotti 843,90

€ Tansaniassa ja Japanissa tehtävälle

nimikkolähetystyölle.

Soukan lähetyspiirin järjestämät

syysmyyjäiset 29.10. tuottivat

966,50 € Senegalissa tehtävälle

lähetystyölle.

Mendelssohnin

Paulus-oratorio

Laulux-kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertti

Espoonlahden kirkossa

su 27.11. klo 18. Seurakuntien

suurkuoro ja Kamariorkesteri

Soli Deo Gloria, musiikinjohto

Juhani Lamminmäki, solisteina

Elja Puukko, basso; Elina

Rantamäki, sopraano, Vuokko

Saariaho, altto ja Heikki Rainio,

tenori. Liput 10 € ennakkoon Espoon

seurakuntien kirkkoherranvirastoista

tai ennen konserttia

ovelta.

Naisten

saunaretki

Hvittorpin leirikeskukseen to

1.12. ”Millainen on jouluni?”

Suuntaamme ajatuksemme

suureen juhlaan. Lähtö Soukan

kappelilta klo 17.45 Espoonlahden

kirkon ja Ala-Kivenlahden

kautta, paluu n. klo 21. Perillä

sauna (oma laudeliina mukaan),

iltapala ja keskustelutuokio.

Osallistumismaksu 7 €. Ilmoittautuessasi

ma 28.11. mennessä

p. 8050 6665 tai 050 583

6883, kerro miltä pysäkiltä tulet

bussiin ja mahdollinen ruokavaliosi.

Yhteisvastuu

Yhteisvastuun 2011 keräystulokset

on julkistettu ja Espoonlahden

seurakunnan tulos oli toiseksi

paras suurista yli 20 000

jäsenen seurakunnista. Mahtavat

kiitokset kaikille keräykseen

osallistuneille lahjoittajille ja kerääjille!

Saimme yhdessä kasaan

66 284,83 € eli 2,02 €/seurakunnan

jäsen.

Hiihtovälineet kiertoon

Onko teidän perheessä ylimääräisiä

suksia, monoja tai sauvoja?

Hiihtovälineet menevät Velskolan

toimintakeskukseen lasten

ja aikuisten käyttöön. Vanhat

hiihtovälineet voit tuoda Espoonlahden

kirkkoon arkisin klo 8–21

välisenä aikana. Vahtimestari ottaa

lahjoitukset vastaan.

Nuoret

www.sodesode. , Sode – Soukan

ostarilla

Kynttiläkirkko keskiviikkoisin klo

18.30.

Kauniaisten

seurakunta

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14, to klo 9–16 (sulj. klo

11.30–12) p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

Messu

Su 20.11. klo 10 kirkossa, saarna

Mimosa Leinonen, liturgia

Mauri Vihko ja kanttorina Teija

Palolahti. Seniorikuoro Ruusut ja

ritarit avustaa joht. Johanna Lehtinen-Schnabel.

Omaishoitajien

kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Perhekerho

To 17.11. klo 10 Sebastoksessa.

Ilo-korut esittelyssä Saara Lindgren.

To 24.11.”Kun kitara soi”,

laulattamassa nuorisotyönohjaaja

Tiro Rohkimainen.

Vartin hartaus ja

Maanantaikahvila

Ma 21.11. klo 12.45 hartaus

ja klo 13–15 kahvila Sebastoksessa.

Raamattupiiri

Ke 23.11. klo 18 takkahuoneessa.

Aiheena Apostolien teot.

Neulepiiri naisille

Ke 23.11. klo 18.30 Sebastoksessa.

17.11.2011

Grankulla

svenska

Kansliet, Kavallvägen 3,

öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,

stängt 11.30–12, tfn 512 3722.

fornamn.efternamn@evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Bibelkväll

To 17.11 kl 18.30 i Sebastos.

Högmässa

Sö 20.11 kl 12 i Grankulla kyrka,

Carola Tonberg-Skogström, Heli

Peitsalo. Aulakaffe.

Söndagsskola

Sö 20.11 kl 12 i övre brasrummet.

Tisdag 22.11

Pensionärskören kl 13 i nedre

salen.

Tisdagsträffen kl 13.30 i övre

salen.

Familjerådgivningen

kan kontaktas angående frågor

gällande parrelationen, familjen

eller den enskilda människans

liv. Tidsbeställning vardagar kl

8–16 till familjerådgivare Maritta

Kirilä, tfn 050 301 7018.

Lasten kauneimmat

joululaulut

Su 27.11. klo 15 kirkossa. Lapsikuoro,

Mammakööri ja bändi.

Glögi- ja piparitarjoilu.

Adventtiretki

Helsinkiin ti 29.11. lähetysmuseoon

ja kirkkoon tutustuminen,

hartaus, ruokailu. Retken

hinta 20 € (sis. myös yhteiskuljetuksen).

Lähtö klo 10, paluu n. klo

15. Ilm. 21.11. menn. virastoon.

Pekka Laukkarinen

-duo

Lempparijoulu konsertti to 1.12.

klo 10 lapsiperheille ja klo 18.30

kaikille avoin konsertti kirkossa.

Perheretki

La 17.12. Vivamon joulukylään.

Ihmeellinen ilo -vaellusnäytelmä

sekä joulupuuro ja pullakahvit.

Lähtö klo 11.45 ja paluu n. klo

17. Aik. 10 €, 3–12 v. 5 € tai 30 €

koko perhe (sis, kuljetuksen näytelmän,

puuron ja pullakahvit).

Ilm. 2.12. menn. virastoon.

17.11.2011

Esbo

svenska

Pastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770

Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,

040 586 0056, fax 8050 3265.

Esbo domkyrka, Kyrkparken 5

www.esbosvenskaforsamling.fi

Högmässor sö 20.11:

Esbo domkyrka kl. 12.15 psalmmässa

med Esbo sångkör, dir.

Barbro Smeds. Esbo kyrkomusikvecka

inleds.

Köklax kapell kl. 16. Kyrkkaffe.

G. F. Händels

Messias-oratorium:

Hagalunds kyrka, sö 20.11 kl.

18. Esbo kantorskör, Helsingfors

barockorkester, dir. Heikki

Seppänen. Konserten är en del

av Esbo kyrkomusikvecka.

Tro på ljuset – konsert

med församlingens

barn- och vuxenkörer:

Esbo domkyrka fre 25.11 kl. 19.

Hellberg, Mozart m.m. Konserten

är en del av Esbo kyrkomusikvecka,

mer info www.espoonkirkkomusiikkiviikko.

/

Unga vuxna

Röda stugan, Brinkängsv. 4 i

Gröndal, to 24.11 kl. 18.


14 esse ❘ 17.11.2011 17.11.2011 ❘ esse 15

17.11.2011

17.11.2011 Yhteiset tapahtumat

Espoon

tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,

virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,

toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5

etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fi

Leppävaaran

seurakunta

Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,

avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.

Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.

Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.

etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fi

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Messu su 20.11. klo 10. ”Viimeisenä

päivänä” Liturgia ja saarna

Kirsi Muurimäki, avustava pappi

Hannu Mäenpää, urkuri Marja-

Liisa Talja ja kanttori Eeva Jurmu.

Sanna Mansikkaniemi, viulu.

Kirkko väärtit avustavat. Messun

jälkeen mahdollisuus keskusteluun

ja rukoukseen papin kanssa.

Kirkkokahvit Pitäjäntuvalla.

Kynttilätapahtuma itsemurhan

tehneiden muistolle Espoon

tuomiokirkolla su 20.11. klo 18.

Sytytetään kynttilät heidän muistokseen.

Gregoriaanisen laulun ilta ma

21.11. klo 19. Lähi-idän ja Euroopan

keskiaikaista musiikkia.

Vanhan musiikin laulaja, sopraano

Anneliina Koskinen yhdistää

kauniiseen ihmisääneen vanhoja

soittimia: kelttiharppu, kellot,

huilu, sinfonia ja psalttari. Vapaa

pääsy. Lisätiedot: Laulux-verkkosivut

www.espoonkirkkomusiikkiviikko.

Ole minulle kallio – psalmikonsertti

ke 23.11. klo 19. ”Ole minulle

kallio – oinaan sarvesta saksofoniin

ja synagogalaulusta nykypsalmeihin”.

Espoon seurakuntien

nuorten ja nuorten aikuisten kuorot:

Otaniemen kappelikuoro, johtaja

Katja Kangas; Espoonlahden

seurakunnan nuorten aikuisten

kuoro Okra ja nuorten kuoro Vox

Edeni, johtaja Anna Pulli; Espoon

tuomiokirkkoseurakunnan nuorten

ja nuorten aikuisten Exodus-kuoro,

johtaja Anna-Liisa Haunio. Soitinyhtye:

Petri Kangas, piano ja yhtyeenjohto;

Laura Airola, viulu; Kaisa

Erola, sello; Markku Perttilä, kitara;

Joonatan Rautio, oinaan sarvi

ja saksofoni; Antti Kataja, basso;

Pekka Nyman, perkussiot; Suikki

Jääskä, miksaus. Vapaa pääsy.

Lisätiedot: Laulux-verkkosivut

www.espoonkirkkomusiikkiviikko.

Messu 1. adventtisunnuntaina

27.11. klo 10. Hoosianna.

Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo

Kirkkoranta 2

Perhekerho torstaisin klo 10.

Eläkeläiskerho to 17.11. klo 13.

Kanttori Anna-Liisa Haunio.

Naiskuoro Lukkarit harjoitukset

to klo 18.30.

Pyhäkoulu su klo 12.

Pitäjäntupa

Kirkonmäentie 2

Miestenpiiri Aarteenetsijät ma

21.11. klo 19.

Espoon keskuksen

palvelutalo

Ehtoollishartaus to 24.11. klo

14, pastori Raigo Liiman ja kanttori

Lea Waaraniemi.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

”Muutos – elämäntarinan ja

arvojen muokkaajana” TT Maria

Buchert alustaa aiheesta to

17.11. klo 19 Auroran kappelin

teologisessa opintopiirissä.

Kahvi tarjoilu klo 18.30. Tutustu

ennakolta väitöskirjaan ”Rakkauden

välittäjä vai moraalinvartija:

Narratiivinen tutkimus Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon papeista

perhe- ja seksuaalikysymysten

äärellä” http://hdl.handle.

net/10138/26118

Ompeluseurat to 17.11. klo 17.

Tehdään käsitöitä lähetystyön hyväksi.

Myyjäiset 27.11.

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12.

Raamattu-rukouspiiri ma 21.11.

klo 18.30, Kaisa Ryynänen.

Naistenpiiri ti 22.11. klo 18.30,

Mirja Grönfors.

TUOMIOKIRKKO

Nähdään messussa

sunnuntaina 20.11.

klo 10 Espoon tuomiokirkko

klo 12 Kauklahden kappeli

klo 13.30 Rinnekappeli jumalanpalvelus

Rukouspiiri ke 23.11. klo 18,

Terttu Widing.

Mammaraamis torstaisin klo

9.30, Jutta-Mari Utriainen.

Viherin veikkojen venytys- ja

tasa painojumppa torstaisin klo

11, Marianne Hoffman.

Kappelilounas torstaisin klo 12.

Alkuhartaus, aterian hinta 4 €.

Pappi paikalla to klo 12–13.

Eläkeläiskerho to 24.11. klo 13.

Hautausmaa – sukupolvien historian

kertomaa, Jorma Vehmaskoski.

Perhekerho ma ja pe klo 10–

11.30.

Vauvaperhekerho ke klo 10–

11.30 Tallipojan kerhotilassa, Tallipojankuja.

Auroran lapsikuoro torstaisin klo

15.30.

Auroran lauluyhtyeen harjoitus

to 24.11. klo 17.30–19.

Cafe Aurora ja Sansa-soppi

avoinna arkisin klo 10–14. Sansasopin

tuotteita myynnissä Sanansaattajien

lähetystyön hyväksi.

Nuoret: Isoskoulutus ti ja ke klo

17.45–19.15. Lujiksen raamis pe

klo 18–19. Lujakalliokahvila pe

klo 19–23. Lujismessu pe 25.11.

klo 20.30.

Messu ja adventtitapahtuma

su 27.11. klo 15–17. Messussa

klo 15 lauletaan Hoosianna-virsi.

Myyjäisissä leivonnaisia, käsitöitä,

buffetissa mm. joulupuuroa.

Lue lisää toiminnastamme www.

espoontuomiokirkkoseurakunta.

> Seurakunta-alueet > Aurora.

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Ylistys-, raamattu- ja rukouspiiri

perjantaisin klo 19.

Eläkeläiskerho to 17.11. klo

10.30, Kirsi Muurimäki.

Pyhäkoulu su 20.11. klo 12.

Naisten raamattu- ja rukouspiiri

ma 21.11. klo 18.30, Eila Kiili.

Raamatun tutkimista, keskustelua

elämään liittyvistä asioista ja

rukousta.

Perhekerho ma ja ke klo 10–

11.30.

Vauvaperhekerho pe klo

9–11.30.

Diakoniapalvelu: ajanvaraus Päivi

Pakkanen, 040 531 1042.

Perhemessu 1. adventtisunnuntaina

27.11. klo 17. Hoosianna.

Kauklahden kappeli

Kauppamäki 1

Kyläkirkko su 20.11. klo 12. Liturgia

ja saarna Ari Kunnamo,

kanttori Sanna Mansikkaniemi.

Kirkkokahvit.

Pyhäkoulu su 20.11. klo 12.

Puuhapaja pe 18.11. klo 9.30–

12.30.

Eläkeläiskerho ma 21.11. klo 13,

kanttori Sheldon Ylioja.

Eläkeläisten keittoruokailu ti

22.11. klo 11-12.30, hinta 3 €.

Raamattualustus ti 29.11. klo

18.30. Huom. päivä vaihtunut.

Aiheena Isä meidän -rukouksen

pyyntörukoukset, Marja-Liisa

Nokelainen.

TUOMIOKIRKKO

Musiikkiopisto Avonian oppilaiden

konsertit to 17.11. klo 19,15

sekä to 24.11. klo 17 ja klo 19.15.

Vapaa pääsy.

Vauvaperhekerho ma 21.11. klo

13–15.

Perhekerho ti 22.11. klo 10–

11.30.

Lapsikuoro Kielot torstaisin klo

15–16.

Kyläkirkko 1. adventtisunnuntaina

27.11. klo 12. Hoosianna.

Messun jälkeen Puuhapajan lähetysmyyjäiset.

Laaksolahden kappeli

Ylänkötie 16

Pyhäkoulu su 20.11. klo 12.

Avoin kahvila ti 22.11. klo 9–11.

Kohtaamispaikka kahvikupposen

kera.

Perhekerho perjantaisin klo 10–

11.30.

Nestori

Asemakuja 2

Kanerva kerho -paluumuuttajille

to 17.11. klo 13, Liilia Reelo ja

Raigo Liiman.

Nuoret: Lujis ja raamis perjantaisin

klo 18–23. Isoskoulutus ti

22.11. klo 17.30.

Niipperi

Yläjuoksun kerhotila

Pyhäkoulu su klo 12.

Nupurin kappeli

Brobackantie 1-3

Eläkeläiskerho to 24.11. klo

10.30, vieraana Anita Kyönsaari.

Perhekerho ke 23.11. klo 10–

11.30.

Rinnekappeli

Rinnekodintie 6

Jumalanpalvelus su 20.11. klo

13.30.

Suvelan kappeli

Tule konserttiin

GREGORIAANISEN LAULUN ILTA

ma 21.11. klo 19 Espoon tuomiokirkko

OLE MINULLE KALLIO -PSALMIKONSERTTI

ke 23.11. klo 19 Espoon tuomiokirkko

PEKKA SIMOJOEN KONSERTTI

ti 22.11. klo 19 Suvelan kappeli

MUSIIKKIOPISTO AVONIAN

OPPILAIDEN KONSERTIT

to 17.11. klo 19.15 sekä to 24.11. klo 17 ja

klo 19.15 Kauklahden kappeli

Kirstinpiha 3

Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujille

to 17.11. klo 15–16.

Tied. diakoni Maarit van Santen,

050 4380 189.

Käsityö- ja askartelukerho ti

22.11. klo 10. Valmistetaan tuotteita

lähetyksen ja Yhteisvastuukeräyksen

hyväksi.

Diakoniaruokailu tiistaisin klo

12.15–13.15, aterian hinta 2 €.

Pekka Simojoen konsertti ti

22.11. klo 19. Vapaa pääsy.

Raamattupiiri ke 23.11. klo 18.

Ohjaaja Terttu Häyrynen.

Raamattupiiri to 24.11. klo 12

Asukas- ja nuorisotila Sentterissä,

Kirstintie 11. Tule oppimaan Raamatusta

yhdessä toisten kanssa.

Käsitellään mielenkiintoisia aiheita

keskeltä elämää. Ohjaaja: Pentti

Laukkanen. Jos omistat oman

Raamatun, ota se mukaan.

Eläkeläiskerho to 24.11. klo 13,

diakoni Maarit van Santen.

”Suvelan suloiset” -vauvaperhekerho

ti 22.11. klo 13.30–15.

”Aurinkoinen” monikulttuurinen

perhekerho torstaisin klo 10–

11.30.

Suvelan lapsikuoro to klo 16.

Tea & Fellowship Sat Nov 26

at 3pm. A group for anyone who

wants to speak English, make international

friends and learn more

about the Christian faith. For

more information contact Pastor

Mari Mathlin, mari.mathlin@evl. ,

t. 050 438 0182.

Perhemessu 1. adventtisunnuntaina

27.11. klo 12. Hoosianna.

Myyjäiset ja arpajaiset klo 13-

14.30.

Mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä

Suvelan kappelin toiminnoissa

tarjolla: Kirkkoväärtinä, lukijana

messuissa, kerhomummina tai –

pappana, keittiöavustajana, lähimmäispalvelussa

jne. Tiedustelut:

pastori Oiva Hujanen 040 526

9096.

Tuomarilan asema

Tuomarilantie 4

Venäjänkielinen Shakkikerho

torstaisin klo 16.

Pyhäkoulu su 20.11. klo 11.

Siioninvirsiseurat su 20.11. klo

18, Sami Marte.

Luodaan yhdessä -askarteluryhmä

ti 22.11. klo 13. Askartelua

lähetys- ja Yhteisvastuumyyjäisiin

Raamattupiiri to 24.11. klo 18.

Tutustutaan yhdessä Raamatun

ihmeelliseen maailmaan. Lisätiedot:

Anu Ristimäki 040 542 5182.

Perhekerho ”Pörriäinen” perjantaisin

klo 10–11.30.

Viherlaakson kappeli

Viherkalliontie 2

Vaeltajan Majatalo su 20.11. klo

17–19.30. Hengellinen kohtaamispaikka,

rukoushetki Psalttari,

Lasten Pyhis, yhteistä jakamista,

Raamatun tutkistelua, musiikkia

ja esirukousta. Iltapalaa tarjolla.

Lähetyspiiri ma 21.11. klo 14.

Matkamuistelua Venäjän ortodoksiluostareiden

”Kultaiselta kehältä”.

Laina Pekonen.

Kappelilounas ti 22.11. klo 12;

alkuhartaus. Kaikille avoin, aterian

hinta 4 €.

Eläkeläiskerho ke 23.11. klo 13.

Raamattupiiri ke 23.11. klo

18.30.

Perhekerho torstaisin klo 10–

11.30.

Perhemessu 1. adventtisunnuntaina

27.11. klo 12. Hoosianna.

Kynttilät syttyvät

itsemurhan tehneiden

muistolle

Itsemurhan uhrien muistopäivän

kynttilätapahtuma su 20.11. klo

18 Espoon tuomiokirkon hautausmaalla

ja Pitäjäntuvalla. Näin kunnioitetaan

itsemurhan tehneiden

muistoa. Tapahtuma alkaa kynttilöiden

sytytyksellä klo 18 Espoon

tuomiokirkon hautausmaalla, jonka

jälkeen siirrytään Pitäjäntupaan

(Punainen tupa Espoon tuomiokirkon

vieressä).

Kanssasi muistelemassa pastori

Martti Rae, diakoni Virpi Sutelainen

ja Espoon mielenterveysyhdistyksestä

Kaj Järvisalo.

Laulux – Espoon

kirkkomusiikkiviikko

Espoon kirkkomusiikkiviikon

konsertteja Espoon

tuomiokirkossa:

Gregoriaanisen laulun ilta

ma 21.11. klo 19. Lähi-idän ja

Euroopan keskiaikaista musiikkia,

sopraano Anneliina Koskinen.

Vapaa pääsy.

Ole minulle kallio – psalmikonsertti

ke 23.11. klo 19. ”Ole minulle

kallio – oinaan sarvesta

saksofoniin ja synagogalaulusta

nykypsalmeihin”. Espoon seurakuntien

nuorten ja nuorten aikuisten

kuorot. Tarkemmin konserteista

Espoon tuomiokirkon

kohdalla. Vapaa pääsy. Lisätiedot:

Lauluxin verkkosivuilta: www.

espoonkirkko musiikkiviikko.

Pekka Simojoen

konsertti

ti 22.11. klo 19 Suvelan kappelissa,

Kirstinpiha 3. Vapaa pääsy.

Adventtisunnuntaina

27.11. lauletaan Hoosianna-virsi

kaikissa messuissa uuden kirkkovuoden

alkamisen johdosta. Espoon

tuomiokirkkoseurakunnassa

messua vietetään klo 10

Espoon tuomiokirkossa, klo 12

Kauklahden, Suvelan ja Viherlaakson

kappeleissa, klo 15 Auroran

kappelissa ja klo 17 Kalajärven

kappelissa.

Vain naisille..!

Odotettu naisten viikonloppuleiri

Velskolan kartanossa 9.–11.12.

Repäise irti arjen rutiineista ja

ota omaa aikaa itsellesi! Vietämme

aikaa leppoisasti yhdessä askarrellen,

ulkoillen, keskustellen

ja hiljentyen. Mukana diakoniatyöntekijät

Tiina Hietaniemi ja Virpi

Sutelainen. Lähtö pe klo 18

ja paluu su noin klo 13.30. Hinta

40 € sisältää matkat ja täysihoidon.

Ilmoittautumiset pe

25.11. mennessä p. 8050 3503

tai sähköisesti osoitteessa www.

espoosseurakunnat.>Tuomiokirkko>Ajankohtaista>Ilmoittaudu

Osallistujille lähetetään myöhemmin

leirikirje.

Hei sinä, vireä seniori!

Tule mukaan keikkaluontoiseen,

Harmaiden Panttereiden, auttamistoimintaan

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan

alueella. Annamme

apua lastenhoidossa,

pienissä kodinhuollollisissa töissä,

digiboxin, television ja tietokoneen

asennuksissa sekä tavaroiden

kuljetuksissa. Jos kiinnostuit,

ota yhteyttä. Diakoni Maarit van

Santen 050 438 0189.

Unelmakammari

Kirpputori ja kahvila – kaiken kansan

kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu

8. Avoinna ma 10–12 ja

to 10–18. Hyväkuntoisia, puhtaita

ja ehjiä vaatteita, leluja sekä kodin

pientavaraa otetaan vastaan.

Tervetuloa kahville ja edullisille

ostoksille. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Peittopajassa ma klo 12–14

kudotaan Äiti Teresa -peittoja

Intiaan vietäväksi. Peittopajassa

otetaan vastaan lankoja.

Tied. diakonissa Pauliina

Alanko, 040 513 0862.

Hiihtovälineet

kiertoon

Onko teidän perheessä ylimääräisiä

suksia, monoja tai

sauvoja? Hiihtovälineet menevät

Velskolan toimintakeskukseen

lasten ja aikuisten käyttöön.

Vanhat hiihtovälineet

voit tuoda Viherlaakson kappeli

ke ja to klo 8–18 Auroran

kappeli arkisin 8–18, Nupurin

kappeli ke ja to 17–19.30.

Vahtimestari ottaa lahjoitukset

vastaan.

Perhetyön

puhelin päivystys

ti klo 10–12. Keskusteluapua

ajanvarauksella perheen, parisuhteen

ja vanhemmuuden

kysymyksissä, p. 8050 3583

ja 8050 3584.

Diakonian ajanvaraus

Espoon keskus p. 040 513

0862 ja 040 736 9315

Suvela p. 040 531 1037 ja

050 438 0189

Kalajärven alue p. 040 531

1042

Auroran alue p. 040 763 6599

Kauklahti p. 050 438 0176

Laaksolahti p. 040 547 1861

Viherlaakso p. 040 572 5344

Ajankohtaisimmat

tapahtumatiedot

www.espoontuomiokirkkoseurakunta

> Kalenteri tai Ajankohtaista

–sivu.

Facebook

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan

Facebook-sivusto. Käy

katsomassa.

MUISTO-

PAIKKA

www.muistopaikka.fi

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu

5, Karakappeli Karakalliontie

12, Uuttu Lintukulma

2, KilonRisti Vanharaide 1,

Lasten kappeli Arkki Leppävaarankatu

7 B 3. krs, Leppäsiipi,

kirkkoherranvirasto Alberganesplanadi

1.

Messut ja hartaudet

Hiljainen aamurukous pe

18.11. klo 7.45–8.45 KilonRistissä.

Tuomiosunnuntain messu ja

kirkkokahvit su 20.11. klo 10

Leppävaaran kirkossa. Liturgi

Juha-Pekka Rissanen, saarna

Antero Salminen, avustava pappi

Niko Huttunen ja kanttori Pauliina

Hyry.

Tuomiosunnuntain messu ja

kirkkokahvit su 20.11. klo 12

Karakappelissa. Pappi Jukka

Raunu ja kanttori Pauliina Hyry.

Kirkkokahvien jälkeen olet tervetullut

Karakappelin Runolliseen

iltapäivään.

Anglikaaninen messu su 20.11.

klo 12 Perkkaan kappelissa. Tuomas

Mäkipää.

Pyhäkoulu su 20.11. klo 10

Leppävaaran kirkon Pikkuparkissa.

Pyhäkouluun ovat tervetulleita

3–10-vuotiaat lapset.

Arkin aamumessu ke 23.11. klo

8–8.30 Lasten kappeli Arkissa.

Pappi Inkeri Juvela.

Ensimmäisen adventin

kirkonmenot

1. adventin messu su 27.11. klo

10 Leppävaaran kirkossa. Liturgia

ja saarna Kalervo Salo, avustava

pappi Aija Pöyri ja kanttori

Kullervo Latvanen. Messun musiikkina

Tomas Luis de Victorian

O Magnum Mysterium-messu.

Tervetuloa messun jälkeen

adventtimyyjäisiin!

Lähetyksen perinteiset adventtimyyjäiset

su 27.11. klo

11.30–13.30 Leppä vaaran kirkon

takkahuoneessa. Tarjolla

maukasta ohrapuuroa ja rusinakeittoa,

kahvia ja voileipiä,

tuoreita kotileivonnaisia muun

muassa karjalanpiirakoita sekä

joulukortteja, -kalentereita

ja -lehtiä. Tee joululahjalöydöt

ajoissa. Luvassa myös arpajaiset.

Tuotto lähetystyön hyväksi.

1. adventin messu su 27.11. klo

12 Perkkaan kappelissa. Pappi

Aija Pöyri, kanttori Kullervo

Latvanen.

Lasten kanssa Hoosianna su

27.11. klo 16 Leppävaaran kirkossa.

Mukana pappi Kirsti Koskela

ja muskariopettaja Essi

Nyyssönen.

Pyhäkoulu su 27.11. klo 12 Kilonristissä.

Pyhäkouluun ovat

tervetulleita kaikki 4-vuotiaat ja

sitä vanhemmat lapset.

Arkin pajat

Lähetyksen Arkin paja la 19.11.

klo 10–13 Lasten kappeli Arkissa.

Arkin pajassa vierailee

lähettiperhe Liedenpohja lapsineen.

Teemme lähetyksen hyväksi

muun muassa helmikoruja

ja kortteja, jotka myydään lähetysmyyjäisissä.

Hartaushetki klo

11.30. Kahvi- ja mehutarjoilu.

LEPPÄVAARA

DURUFLÉ: REQUIEM

ti 22.11. klo 19

Leppävaaran kirkossa.

Adventin Arkin paja la 26.11.

klo 10–13 Lasten kappeli Arkissa.

Aloitamme valmistautumisen

jouluun. Luvassa koru- ja

koristeaskartelua. ”Joulukalenterin

luukku aukeaa”-hartaushetki

klo 11.30. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Runollinen iltapäivä

su 20.11. klo 13.30 Karakappelissa.

Avoin tilaisuus kaikille runon

ystäville heti kirkkokahvien

jälkeen. Lahja-Marjatta Korhosen

runopiiri lukee lempirunojaan

ja kertoo, mikä niissä koskettaa.

Mukaan voi ottaa myös

oman runon. Tervetuloa jakamaan

ajatuksia elämästä ja ihmisestä

runojen kautta. Mukana

musiikissa kirkkokoreogra Riitta

Vainio, ”soivat kulhot” ja Soile

Hakama, rukouslaulu.

LEPPÄVAARA

Tuomas

messu

su 20.11. klo 17

Leppävaaran kirkko

Tuomasmessu

Lue lisää alla.

Tuomasmessu su 20.11. klo 17

Leppävaaran kirkossa. Mukana

nimikkolähettiperhe Marja ja Risto

Liedenpohja. Messussa saarnaa

Risto Liedenpohja. Iltateellä

perhe kertoo työstään ja elämästään

Ukrainassa kuvin ja sanoin.

Messussa mukana myös Mattanja-kuoro

sekä Vuokko Alanne,

Juha-Pekka Rissanen ja Merja

Alanne.

Maurice Duruén

Requiem

Lue lisää ohessa.

ti 22.11. klo 19 Leppävaaran

kirkossa. Ranskalaisen Maurice

Duru én (1902–1986) pääteos

Requiem op. 9 vuodelta 1947

on sävelletty kuorolle, solisteille

sekä uruille. Teoksen esittävät

Juvenalia-kuoro ja Leppävaaran

Kirkon Kamarikuoro johtajanaan

Kullervo Latvanen. Solisteina

sopraano Elina Rantamäki

ja baritoni Janne Kaksonen. Urkuja

soittaa Pauliina Hyry. Konsertti

on samalla osa Leppävaaran

seurakunnan Musiikkia

kynttilänvalossa -konserttisarjaa.

Konserttiin on vapaa pääsy.

Lisä tietoja teoksesta sekä esiintyjistä

löydät Lauluxin sivuilta

osoitteesta www.espoonkirkkomusiikkiviikko.

Raamattumietiskely

Lectio Divina

ke 23.11. klo 10–12 Karakappelissa.

Petri Laaksosen

adventtikonsertti

suosittu joulukonsertti la 26.11.

klo 19 Leppävaaran kirkossa.

Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

Sururyhmä

Vertaistukiryhmä omaisensa menettäneille

alkaa 21.11. Kuusi

kertaa kokoontuvaan ryhmään

otetaan noin 8 henkeä. Ryhmä

on luottamuksellinen ja perustuu

samankaltaisessa elämäntilanteessa

olevien vertaistukeen.

Ohjaajina pappi Timo Salo

ja diakonissa Sari Aroheikki. Tiedustelut

ja ilmoittautumiset diakonissa

Sari Aroheikki, 040 539

7191.

Diakonia

Diakonian palveluaika on ohjausta,

neuvontaa ja ajanvarausta

varten ma klo 10–12 Alberganesplanadi

1, p. 8050 5539 ja

8050 5525. Muuna aikana ajanvaraukset

puhelimitse suoraan

diakoniatyöntekijöiltä.

Hiihtovälineet

kiertoon

Onko teidän perheessä ylimääräisiä

suksia, monoja tai sauvoja?

Hiihtovälineet menevät

Velskolan toimintakeskukseen

lasten ja aikuisten käyttöön.

Vanhat hiihtovälineet voit tuoda

Leppävaaran kirkkoon arkisin

klo 10–18 välisenä aikana.

Vahtimestari ottaa lahjoitukset

vastaan.

Diakonian retkipäivä

to 1.12.2011 Hvittorpin

leirikeskuksessa.

Päivän aikana ollaan yhdessä ja

ulkoillaan, saunotaan sekä hiljennytään.

Bussireitti aikatauluineen

ilmoitetaan osallistujille.

Retkipäivän hinta on 10 €,

sisältäen aamiaisen, lounaan,

päiväkahvit ja yhteiskuljetuksen.

Ilmoittautumiset ruokaaineallergioineen

diakoni Harriet

Lohikarille 040 531 1057.

Etusijalla ovat ensikertalaiset,

muut ilmoittautuneet otetaan

varalle.

LEPPÄVAARA

inspiroidu

runosta!

Runollinen iltapäivä

su 20.11. klo 13.30

Karakappelissa.

Nuoret aikuiset

Lue lisää ohessa.

Leppävaara

www.cafekismus. /leppavaaran-nakut

nakut.leppavaara@gmail.

com

Facebook: Leppävaaran

seurakunnan nakut

Tuomasmessu

Tuomasmessu ja iltatee su

20.11. klo 17 Leppävaaran

kirkossa. Mukana nimikkolähettiperhe

Marja ja Risto

Liedenpohja sekä Mattanja-kuoro.

Otaniemi

Jämeräntaival 8

Messu 20.11. klo 11 Juha

Lassila, saarna ja liturgia.

Riikka Jäntti, musiikki.

Kirkkokahvit.

Ristin kilta ry:n teeilta ke

23.11. klo 18.30. Jeesuksen

luo.

Yksinäisten jouluaatto

24.12.

Perinteinen Espoon seurakuntien

järjestämä jouluaatto

yksinäisille vietetään

Hilan leirikeskuksessa.

Ohjelmassa on musiikkia,

joulurauhan julistus, joululounas

ja hartaus. Ota mukaan

iloista joulumieltä.

Mukana ovat pastori Seppo

Holm, diakonissa Kaija

Aspholm ja diakoni Timo

Lounio Tapiolan seurakunnasta.

Bussiaikataulu: Espoon

keskus, Vieraskuja 1

klo 9.00; Hotelli Glo, Leppävaarankatu

1 klo 9.15;

Tapiolan uimahalli klo

9.30; Olarin kirkko, Olarinluoma

4 klo 9.40; Espoonlahden

kirkko, Kipparinkatu

8 klo 9.50. Paluumatkalle

lähdemme klo 16. Aattoretken

hinta 10 € kerätään

retken aikana. Ilmoittautumiset

viimeistään

9.12. p. 8050 4433 tai

arja. muhin@evl. . Huom! Ei

saunomismahdollisuutta.

Espoon seurakuntien eläkkeelle

jääneet työntekijät

Adventtilounas Hvittorpissa

ke 30.11. Bussi lähtee

Espoon keskuksen turistipysäkiltä

Kirkkojärventieltä

klo 11.30. Aloitamme

kokouksella klo 12, jonka

jälkeen kirkkoherra Antti

Rusama pitää hartauden.

Lounas alkaa klo 13. Ohjelmassa

mm. yhteislaulua.

Ilmoittautuminen viimeistään

21.11. maksamalla

10 € / henkilö tilille:

Nordea 141935-126591 /

Sickan Susi / Espoon seurakuntien

seniorit. Muista

merkitä maksun yhteydessä

myös maksaja.

"Diakonian retkipäivä to

1.12.2011 Hvittorpin leirikeskuksessa.

Päivän aikana ollaan yhdessä

ja ulkoillaan, saunotaan

sekä hiljennytään. Bussireitti

aikatauluineen ilmoitetaan

osallistujille. Retkipäivän

hinta on 10 €, sisältäen

aamiaisen, lounaan,

päiväkahvit ja yhteiskuljetuksen.

Ilmoittautumiset

ruoka-aineallergioineen

diakoni Harriet Lohikarille

p. 040 531 1057. Etusijalla

ovat ensikertalaiset,

muut ilmoittautuneet otetaan

varalle.

English

Perkkaa Open House Cancelled

Fri 18th Nov.

Anglican-Lutheran Worship

Service Sun 20th Nov.

at 12 at Perkkaa Chapel.

Tuomas Mäkipää.


16 esse ❘ 17.11.2011 17.11.2011 ❘ esse 17

16 esse ❘ 18.8.2011

Kirja

Hidasta,

hyvä ihminen

Ritva Rajander-Juusti: Kohtuus kaikessa

– enemmän elämää vähemmällä. 190 s.

Minerva 2010.

Hidastaminen,

yksinkertainen

elämä, kohtuullistaminen,

down shifting.

Tälle ajankohtaiselle

ilmiölle

on monta

nimeä. On

hyvä, että aiheesta

on tehty asiallinen ja kiihkoton

kirja, jossa muoti-ilmiö tuodaan

laajan taustamateriaalin ja

kirjoittajan omien elämänvalintojen

kautta esille.

Kohtuullistin kirjan lukemisen

pieniin paloihin, en ahnehtinut sitä

kerralla. Mitä pienistä osista jäi

mieleeni? Ei mitään ihmeellistä ja

uutta. Tai ehkä tärkeimpänä kuitenkin

se, että kohtuullistamisen

avaimet oikeastaan ovat meihin

jo valmiiksi sisäänrakennettuja ja

Erikoishammasteknikko

Timo Ylitolonen

040 8260623

Soukankuja 8 A 9

TILAA JOULUSIIVOUS

AJOISSA !

• kaikki kodin siivoukset

• ikkunanpesut

• viikkosiivoukset

• muuttosiivoukset

• remonttisiivoukset

kodinhoidon veroväh. 60%

Tip Top Siivous

www.tiptopsiivous.fi

(09) 4369 6335

0500 467808

Joulu on jo ovella! Vielä ehdit saada

kotiisi uutta ilmettä joulun iloksi. Pyydä

ilmainen arviointi pintaremontista.

Lupaamme sinulle, että tulemme silloin

kun on sovittu, teemme sen mitä sovitaan

ja laskutamme sen mitä sovitaan.

Soita Petrille 050 566 0569! www.hilpi.fi

Tunnollinen, luotettava

KOTISIIVOOJA

puh. 041 570 8200

Muutot • Muuttolaatikot

• Kuljetukset • Kalustekasaukset

www.sb-palvelut.fi p. 044 336 7633

Ikkunanpesut ja kotisiivoukset

alk. 25,20 e/h. (kotitalousväh. 60%)

www. loistopalvelut.fi p. 045 888 2583

Hammashoitoa

Palveluja tarjotaan

esi-isämme ovat ne moneen kertaan

testanneet.

Tavallisuus on ajassamme jonkinlainen

kirosana. Tavis ei riitä,

pitäisi olla enemmän. Asiantuntijan

mielestä taas tavis, kaiken kohtuullistaja,

on voittaja. Hyvät asiat

kasautuvat tavikselle, ja hän nauttii

elämästä eniten. Hänellä elämän

palaset ovat tasapainossa.

Työelämän merkityksestä kirjassa

kerrotaan paljon. Trendikkäät

tuottavuusohjelmat ja `miten

järjestän tehokkaan ko kouksen` ja

muut vastaavat mantrat kannattaa

heittää romukoppaan.

Etenkin työpaikalla kohtuullistaminen

kannattaa. Pitkät työpäivät

ja maksimiteho eivät tuo parhaita

tuloksia. Inhimilliset työolot,

työntekijän oikeanlainen tukeminen

sekä työn ja vapaa-ajan oikea

suhde luovat edellytykselle hyville

työsuorituksille ja työssä jaksamiselle.

Työpaikoilla pitäisi olla aikaa

ajatella, jotta luovuus kukkisi ja

motivaatio säilyisi.

Oravanpyörästä moni pakenee

eläkkeelle, osa vaihtaa osa-aikatyöhön,

joku irtisanoutuu vapaaehtoisesti,

joillekin taas osoitetaan ulkoovea.

Monet haastatellut kertovat,

kuinka muutos kannatti. Huonon

työpaikan jälkeen elämä avautui

Ilmoitusaineistot

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

UUSI ILME KEITTIÖÖN

- uudet ovet - tasot

- saranat ja vetimet

RUNSAS VALIKOIMA

- malleja - värejä

Ilmainen tarjous ja mittauspalvelu.

Kotitalousvähennys tehdystä työstä.

www.ergadesign.fi

ERKKI KAUPPINEN 0500 503 357.

Putkiasentaja korjaa

putkivuodot, vaihtaa vesihanat

ja myös pesukoneet ja

kuljetukset.

0500 486364

! ! leikkaa talteen ! !

Koti-ikkunoiden pesua

alk. 10 e/ikkuna + alv.

ALBERTI CLEAN p. 512 2791.

www.alberticlean.fi

Ilmastointi-, puhdistus-, huoltoja

muut LVI-palvelut.

JPS-Kiinteistöpalvelut Oy 050 379 6923

Maalaus-, tapetointi- ja laatoitustyöt.

Ilmainen arvio.

Puh. 050 401 0477.

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

KOTISIIVOUKSET, ikkunanpesut,

tekstiilihuonekalujen pesut 25 e/ +alv.

wwww.kaijaclean.fi p. 045 888 2636

uudenlaisena ja sisältörikkaampana,

vaikkakin taloudellisesti kapeampana.

Tutkimukset osoittavat, että

suomalaiset haluaisivat hidastaa

elämäänsä. Noin 40 prosenttia olisi

valmis alentamaan palkkaansa

saadakseen lisää vapaa-aikaa. Eniten

kiinnostusta tähän on akateemisesti

koulutetuilla ja muutenkin

paremmassa asemassa olevilla.

Erään raportin mukaan suomalaiset

viihtyvät työssä huonosti. Saman

raportin mukaan keskeisimpiä

onnellisuuden osatekijöitä ovat

terveyden ohella ihmissuhteet, erityisesti

perhe-elämä.

Muuten ansiokkaassa kirjassa

ei kerrota, millaisia kansantaloudellisia

vaikutuksia hidastamisella

on. Tätä pohdintaa olisin kaivannut.

Mitä jos iso joukko suomalaisia

päättäisi nyt hidastaa ja

hypätä oravanpyörästä syrjään

tai siirtyä osa-aikatyöhön? Verotulot

romahtaisivat väistämättä.

Millä sitten kustannettaisiin

sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus

ja moni muu toiminta?

Hidastaminen on ihmiselle hyväksi,

mutta kokonaisuuden kannalta

siinäkin parasta on kohtuullisuus.

Paula Huhtala

Täyden palvelun toimisto

forum puh. 010 76 66620

hakaniemi puh. 010 76 66500

töölö puh. 010 76 66530

itäkeskus puh. 010 76 66590

leppävaara puh. 010 76 66610

tapiola puh. 010 76 66570

tikkurila puh. 010 76 66560

myyrmäki puh. 010 76 66600

kerava puh. 010 76 66550

hyvinkää puh. 010 76 66580

(0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)

www.hok-elannonhautauspalvelu.fi

www.perunkirjoitustoimisto.fi

PÄIVYSTYS 24 h: 050 347 1555

Myydään

Omron verenpainemittarit ja muut

hyvinvointituotteet edullisesti

suoraan kotiin toimitettuina!

Treknet Finland Oy

Tilauspuhelin: 020 7191 820

(ma-pe klo 12-15)

Verkkokauppa: www.treknet.fi

www.kotimaa-yhtiot.fi/

mediaopas

Hautauspalveluja

Ostetaan huoneistoja

ASUNTO RAHAKSI!

Pyydä meiltä paras tarjous.

Soita puh. 045 1111 201

(myös iltaisin).

HUONEISTOCENTER OY

Mannerheimintie 80 A 2,

00250 Helsinki.

Vuokrata halutaan

Ostetaan

Käteisellä Kuolinpesät,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut, työkalut

ym. koti-irtaimet. Noudetaan sopimuksen

mukaan. puh. 040 764 1348

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

Ostetaan tyylihuonekaluja ja Aaltoa.

Puh. 0500 872 922.

Virkoja avoinna

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

on haettavana

ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

1.12.2011 klo 14 mennessä. Virka vapautuu 14.2.2012. Viran tehtäviin

kuuluvat erityisnuorisotyö koko seurakunnan alueella (mm. etsivä työ ja

verkostotoiminta) sekä osallistuminen kokoavaan nuorisotyöhön Espoon

keskuksen, Kauklahden ja Suvelan seurakunta-alueilla. Erityisnuorisotyönohjaaja

kuuluu Espoon keskuksen aluetiimiin.

Pätevyysvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai

sellainen ammattikorkeakoulututkinto, joka kelpoistaa Suomen ev.lut.

kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmä

502 mukainen ja peruspalkka 2179 €/kk. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa

enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on esitettävä

rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen

viran vastaanottamista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Haastattelut pidetään 9.12.2011. Tiedusteluihin vastaa aluekappalainen

Martti Rae 050 435 4157 tai nuorisotyönohjaaja Noora Mättö

040 531 1013. Hakemukset osoitetaan Espoon tuomiokirkkoseurakunnalle

ja lähetetään os. PL 201, 02771 ESPOO. Kuoreen merkintä ”erityisnuorisotyönohjaajan

virka”. Hakemukset voi myös lähettää sähköpostitse

osoitteeseen: espoontuomiokirkkoseurakunta@evl.fi

www.kotimaa24.fi

HERÄNNÄISSEURAT

Pe 18.11. klo 18.30 Kotiseurat Eija

Fuller-Juustilla ja Harri Juustilla,

Hirvitie 7, Sipoo. Klo 19 Kotiseurat

Marja-Leena Hassisella, Sidetie 10, Hki.

La 19.11. klo 10-15 Virrenaloitus- ja

psalmilaulukurssi Seuratuvalla,

Salomonkatu 17 D, Hki. Lisätietoja ja

ilm. samuli.korkalainen@h-y.fi tai

050 3580382.

Su 20.11. klo 10 Kirkkopyhä Myyrmäen

kirkossa, Uomatie 1, Vantaa.

Saarnaa Jaakko Simojoki. Kirkkokahvit

ja seurat. Klo 10 Kirkkopyhä Kallion

kirkossa, Itäinen papinkatu 2, Hki.

Saarnaa Jaana Partti, mukana Herännäisnuorten

kuoro. Kirkkokahvit ja

seurat Kappelisalissa. Klo 10 Kirkkopyhä

Mäntsälän kirkossa, Vanha Porvoontie

8. Saarnaa Simo Juntunen.

Klo 10 Kirkkopyhä Järvenpään

kirkossa, Kirkkotie 1-3. Saarnaa Olavi

Rimpiläinen. Keittolounas ja seurat

srk-talolla. Klo 14 Kotiseurat Vilhusilla,

Rautatienkatu 5 as 1, Lohja.

Klo 16 Seuratuvalla, Salomonkatu 17

D, Hki. Mm. Mikko Koponen, Samuli

Korkalainen ja Jukka Rakemaa.

Klo 18 Tuomarilan asemalla, Tuomarilantie

4. Klo 18 Aarne Roeringin

kuoleman 50 v.? muistoseurat Körttikodin

Alatorpassa, Pieni Roobertinkatu

10 C 19, Hki. Klo 18 Rajamäen

kirkon srk-salissa, Patruunantie 7,

Nurmijärvi.

Ke 23.11. klo 19 Körttikodilla, Ratakatu

1a A, 3. krs, Hki.

Välitämme.

Haluatko tavoittaa

puoli miljoonaa lukijaa

pääkaupunkiseudulla?

Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin

ja pyydä tarjous!

020 754 2000/vaihde

Suomen historian myytit: Evakot

Miksi kuva Karjalan evakoista on niin yksitotinen? Ovatko evakot pakolaisia?

Entä miten reaggae-musiikki ja Karjalan kaipuu liittyvät toisiinsa?

Laulaja Yona (vas.), kirjailija Elina Hirvonen, reggae-muusikko

Puppa J pohtivat evakkojen kaipuuta kotiseudulle.

YLE Teema pe 18.11. klo 21.00.

• Radio-ohjelmaa

YLE Radio 1

TORSTAI 17.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Diakoni, kotiäiti Kristiina

Huotari, Espoo. Uusinta klo

7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Khra Jeremias Sankari,

Hartola.

PERJANTAI 18.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Pauliina Kivivuori,

Hyvinkää. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Timo Komulainen ja Anneli

Vartiainen lukevat päivän raamatuntekstit.

Debora Kotihoito

tarjoaa laadukasta kotihoivaa vauvasta

vaariin pääkaupunkiseudulla.

Debora Hoivakoti Harmonia

on kodinomainen hoivakoti Sinulle, joka

tarvitset tukea ympärivuorokautisesti.

Tiedustelut

Debora Kotihoito

(09) 4559 0096

Debora Hoivakoti Harmonia

(09) 7518 0200

www.debora.fi

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

Toimitus

Kirkkokatu 1, 02770 Espoo

PL 200, 02771 Espoo

p. 020 754 2000, faksi (09) 8050 2285

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit

esse.tavataan@kotimaa.fi

Lukijaposti

esse.lukijoilta@kotimaa.fi

ILMOITUSMARKKINOINTI

ILMOITUSAINEISTOT

020 754 2000 / vaihde

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

kotimaa.fi

Toimituspäällikkö

Hannele Koskinen, p. 040 350 5434

hannele.koskinen@kotimaa.fi

Toimitussihteeri

Paula Huhtala, p. 020 754 2325

paula.huhtala@kotimaa.fi

Toimittajat

Laura Kimari, p. 020 754 2070

laura.kimari@kotimaa.fi

Sirkku Nyström, p. 020 754 2225

sirkku.nystrom@kotimaa.fi

Elina Raunio, p. 020 754 2346

elina.raunio@kotimaa.fi

Päätoimittaja

Simo Repo, p. 8050 2349

simo.repo@evl.fi

Espoon seurakuntayhtymä

LAUANTAI 19.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Sosiaaliohj. Tuula

Luoto, Baptistikirkko, Vihtavuori.

Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.00 Ehtookelloina Anjalan kirkon kellot.

18.01 Iltahartaus. Seurakuntapast. Helena

Paalanne, Oulu.

SUNNUNTAI 20.11.

09.55 Kemin kirkon kellot kutsuvat.

10.00 Jumalanpalvelus Kemin kirkosta.

Saarnaajana khra Markku Korpela.

Liturgina Tuomas Tölli. Kantt. Eeva

Kuha. Urk. Minna Laitila. Tekstinlukijoina

Elsi Lukkari ja Pirjo Rissanen.

Lauluyhtye Cantus Bothnica.

Virret:160:1-3; 133; 162; 155:1-;

160:4-5.

11.00 Ortodoksinen liturgia Kristuksen

kirkastumisen kirkosta Kajaanista.

Palveluksen toimittaa khra Andreas

Larikka. Kirkkokuoroa johtaa

kantt. Hannakaisa Mönttinen.

18.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoista ja

elämänkatsomuksista.

MAANANTAI 21.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Khra Pirjo Vahtola,

Kaarina. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Lapsityönohj. Terhi Pellinen,

Ylöjärvi.

TIISTAI 22.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Karoliina Löytty,

Ylöjärvi. Uusinta klo 7.50.

Osoite- ja tilausasiat

Puhelin (09) 8050 2327

essetilaukset.espoo@evl.fi

Osoitemuutokset päivittyvät

väestötietojärjestelmästä.

Lehti jaetaan koteihin perheen

vanhimman seurakunnan jäsenen

nimellä.

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi

Sari Havia p. 020 754 2284

Seija Kosunen, p. 020 754 2270

Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309

Timo Salminen p. 020 754 2247

Isien sota

Ukko Kärkkäisen (kuvassa)

isän sotavamma ei näkynyt

ulospäin, mutta hänen kärsimyksensä

heijastui koko perheen

elämään. Perheen nuorimmaiselle

isän kohtaukset

olivat pelottavia.

TV1 ti 22.11. klo 20.00.

Suomen Pipliaseura

Myynti- ja markkinointipäällikkö:

Minna Zilliacus, p. 020 754 2361

Ilmoitustrafiikki /-valmistus

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri

Pl 279, 00181 Helsinki

p. 020 754 2275, faksi 020 754 2343

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot

viimeistään julkaisupäivää edeltävän

viikon keskiviikkona klo 16 mennessä.

Ilmoitushinnat

1,80 e / pmm + alv 23 %.

Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 23 %.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Past. Markus Kirla,

Baptistikirkko, Turku.

KESKIVIIKKO 23.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Ilkka Raittila,

Joensuu. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Hiippakuntasiht. Kati

Pirttimaa, Espoo.

TORSTAI 24.11.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Diakoni, kotiäiti Kristiina

Huotari, Espoo. Uusinta klo

7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Khra Jeremias Sankari,

Hartola.

• TV-ohjelmaa

YLE TV1

LAUANTAI 19.11.

11.05 Pisara. Suuresta kertomuksesta.

Uusinta 21.11. klo 13.40.

Muut kanavat

TV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi > Viikon

ohjelmat.

Radio Dein ohjelmatiedot: www.radiodei.

fi > Ohjelmat.

Hartaat sävelet

Kuuntelijoiden toiveita lähetetään Yle

Radio 1:ssä maanantaisin kello 18.30-

18.50. Toiveita voi lähettää osoitteeseen

Hartaat sävelet, PL 14, 00024 Yleisradio

tai s-posti: yle.radio1@yle.fi, aiheena Hartaat

sävelet. Ohjelman toimittaa Kirkon tiedotuskeskus.

Piplialahjat

RAAMATTU RISTIIN RASTIIN

Innostava luku- ja hakuteos

Raamatun opeista. 365 tekstikokonaisuutta

vuoden jokaiselle

päivälle.

PIPLIA LAPSILLE

Koko perheen klassikkoraamattu.

Myös äänikirjana.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU

JA VIRSIKIRJA

Tilaa lahjansaajan kultainen nimipainatus

kanteen. Useita eri värejä.

Julkaisija

Espoon seurakuntayhtymä

viestinta.espoo@evl.fi

p. 8050 2327

Toimitusneuvosto

Anssi Siukosaari (Leppävaara) pj.

anssi.siukosaari@pp.inet.fi

Erkki Berg (Tapiola).

Marita Helki (Espoonlahti).

Antti Kujanpää

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Kirsi Rostamo (Olari).

Mauri Vihko (Kauniainen).

Juha Vähäsarja

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Simo Repo, julkaisija.

Mikko Hormio, kustantaja.

Muumipeikko ja

pyrstötähti

Piirroselokuvassa Muumilaaksoa

uhkaa katastrofi. Muumipeikko

ystävineen lähtee ottamaan

selvää, mikä pyrstötähti

oikein on.

TV2 su 20.11. klo 11.30.

Himalaja

Himalaja on lumileopardien ja

himalajansusien kotiseutua.

Mutta lumihuippuisten vuorten

rinteillä viljellään myös riisiä ja

ihmiset harjoittavat siellä ikiaikaisia

riittejään. Matka vuoristoon

alkaa Pakistanista. Kuvassa

buddhlaistemppeli Mount

everestin juurella.

Avara luonto TV1 la 19.11. klo

18.45.

• markkinoiden laajin raamattuvalikoima • Suomen Pipliaseura • www.pipliakauppa.fi

uutuus

RAAMATTU

RISTIIN RASTIIN

| PL 54 | 00241 HELSINKI | puh 010 838 6520 | myynti@bible.fi

Kustantaja

Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

Viestintäpalvelut,

johtaja Mikko Hormio

p. 020 754 2000

ISSN 1455-2310

Kirjapaino

Sanomapaino Oy

Vantaa 2011

Painos 81 300 kpl

40. vuosikerta

Jakelu

Itella Posti Oy


18 esse ❘ 17.11.2011 ELÄMÄNKAARI

ikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi

17.11.2011 ❘ esse 19

Lehtikirkko

20.11.2011

ELÄMÄNKAARI

Tero Sivula/Rodeo

Tuomiosunnuntai

Pyhän aihe on

Kristus, kaikkeuden Herra.

Alttarilla on

vihreä alttariliina ja kaksi

kynttilää.

Pyhän tekstit ovat

Psalmi 143:1–10

Malakian kirja 3:19–20

Ensimmäinen kirje korinttilaisille

15:22–28 tai Kirje heprealaisille12:18–25

Matteuksen evankeliumi 25:31–46

Rukous

Pyhä ja vanhurskas Jumala.

Niin usein maailmassa

poljetaan oikeus maahan

ja vääryys saa vallan.

Kiitos, että sinä olet oikeamielinen

kaikissa teoissasi

ja viet totuuden lopulta voittoon.

Auta meitä elämään

anteeksiantamuksesi varassa

ja noudattamaan kaikessa sinun

tahtoasi.

Tätä pyydämme

Herramme Jeesuksen Kristuksen

nimessä.

LEPPÄVAARA

Musiikkia

kynttilän valossa

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

tiistaisin klo 19

Leppävaaran kirkossa

Veräjäkallionkatu 2

22.11. Maurice Duruflé:

Requiem. Leppävaaran

Kirkon Kamarikuoro ja

Juvenalia-kuoro,

joht. Kullervo Latvanen.

29.11. Mia Huhta, sopraano,

Teppo Ali-Mattila, viulu,

Markku Mäkinen, urut.

Ja niin he lähtevät

Viimeisellä tuomiolla ihmiset jaetaan tylysti

kahtia. Oikealle tai vasemmalle, rangaistukseen

tai elämään. Siinä vaihtoehdot, molemmat

ovat ikuisia.

Tutkimusten mukaan kirkkomme työntekijöistä

läheskään kaikki eivät enää usko, että

tällainen näyttämö odottaa meitä maailman

lopulla. Onko kuva viimeisestä tuomiosta tätä

nykyä siis turha tai väärä?

Vastauksen tekee hankalaksi inhimillinen

oikeustaju. On helppo keksiä esimerkkejä ihmisistä,

jotka tällä pelillä joutuisivat hirveän

vääryyden uhriksi. Sellainen säälimättömyys

koettelee uskoa.

Moni kaipaisi edes joskus jonkinlaista

oikeut ta. Että maailman mahtavat saisivat kerrankin

itse maistaa, miltä tuntuu olla köyhä,

sorrettu, vailla oikeuksia, mahdollisuuksia ja toivoa.

Minut pysähdyttää viimeisen tuomion karu päätös: ”Ja niin he lähtevät”. Tuomion

näyttämöltä poistutaan. Entinen jää ikuisesti taakse, jokin uusi ja päättymätön

alkaa.

Arkielämässä toteutuu joka päivä joukko lopullisia erotteluja ja lähtemisiä.

Teen tärkeitä asioita, toisista luovun. Valitessani yhden suunnan hylkään toisen

vaihtoehdon.

Viimeisellä tuomiolla valitsija ja jakaja en enää ole minä vaan Jumala. Hän

kääntää selkänsä ja hylkää ne, joita hän ei valitse.

Minä olen luopunut Jumalasta monet kerrat, mutta olen saanut armon nousta

uudelleen.

Mutta entä jos Jumala luopuisi minusta – lopullisesti? Herra varjele siltä!

Toisille luvataan rangaistus, toisille kuuluisi kai palkinto. Mutta ei. Palkan sijasta

oikealla olevat saavat ikuisen elämän, koska he olivat antaneet hädässä olleelle

lähimmäiselleen edes lyhyen hetken ja pienen palasen parempaa elämää.

Lopullinen voittaja on siis uusi elämä.

Kai Peltonen

kai.peltonen@evl.fi

Kirjoittaja on pastori ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti, hiippakuntadekaani

Espoon tuomiokapitulissa.

Hän asuu Järvenpäässä.

Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin. Kirjoitus on

myös internetissä www.tuhattulkintaa.fi-sivustolla, jossa aiheesta voi keskustella.

www.tuhattulkintaa.fi

ESPOONLAHTI

Tuomas

messut

su 20.11. klo 17 Leppävaaran kirkko

Veräjäkallionkatu 2.

su 27.11. klo 17 Soukan kappeli

su 4.12. klo 18

Soukankuja 3.

Espoossa

ossa

Matinmessu

Matinkappeli

Liisankuja 3.

Lapsille oma messukerho.

ESPOONLAHTI

Viimeinen tuomio

Jeesus sanoi opetuslapsille:

”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan

kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu

kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat

kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset

toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat

vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja

vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas

sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa

tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä

valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä

varten maailman luomisesta asti. Minun oli

nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun

oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä

olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä

olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin

sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä

olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’

Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle:

’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja

annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme

sinulle juotavaa? Milloin me näimme

sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme,

tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin

me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja

kävimme sinun luonasi?’

Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken,

minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä

veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan

oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut,

ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle

ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä,

mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun

oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa.

Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet

minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te

ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja

vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’

Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin

me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana

tai alasti, tai sairaana tai vankilassa,

emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa

heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette

jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä,

sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’

Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen

rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen

elämään.”

Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:31–46

Klassinen

messu

su 20.11. klo 10

Soukan kappelissa

J.S. Bachin kantaatti BWV140

Wachet auf, ruft uns die Stimme

Kamarikuoro Navichorus

Barokkiyhtye Storia

Anne-Louise Klaus, sopraano

Elja Puukko, basso ja

musiikin johto

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Kastettu:

Elli Asta Olivia Airaksinen, Vanessa Christina Björkman, Kerttu Iida Maria

Hietaranta, Silva Seelia Holma, Joel Otto Kettunen, Kaapo Aleksi Kämäräinen,

Elli Iiris Lehikoinen, Oona Rauha Mimosa Lindblom, Helmi Elisabet Parkkola,

Elviira Sylvi Maaria Pentti, Karri Albert Reimaa, Taimi Leena Linnea Saarela,

Trevor Eugen Alexy Sjöberg, Otto Ilmari Suominen, Miro Aadil Daniel

Syrjälä, Meeri Anne Helena Säkkinen, Essi Alexandra Westerberg, Joose

Tuomaanpoika Vuokila.

Avioliittoon aikovat:

Reetta Meri Annikki Rautkivi ja Matti Henrikki Nummela, Paula Elise

Pekantytär Koskinen ja Jussi Samuli Rantanen, Johanna Maria Rönn ja Janne

Jeremias Lilja.

Hautaan siunattu:

Liisa Marjatta Richter 65 v.

ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA

Kastettu:

Christofer Dean Rafael Gerdt, Erin Katariina Liikkanen, Hilda Jose ina

Mäkelä, Otava Samuel Niinikoski, Alex Julius Pihlman, Peetu Oliver Saari, Julia

So e Sipari, Mila Ellen Inkeri Veurla.

Avioliittoon aikovat:

Suvi Johanna Eräkare ja Jussi Petteri Laamo.

Hautaan siunattu:

Timo Tapio Jouste 66 v.

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Kastettu:

Nikanor Timo Olavi Koskinen.

Hautaan siunattu:

Markku Ollinpoika Mikkonen 76 v.

LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA

Kastettu:

Jasmin Maria Amanda Hämäläinen, Lotte Anni Aurora Manner, Eva Emilia

Pollari, Emilia Alexandra Ilvesoksa, Ronja Aurora Koivusaari, Mirko Risto

Rafael Oinio, Helka Beatrice Hirvonen, Nea Ellen Jasmine Torkko, Ella-So a

Johanna Happonen, Viivi Anni Juliaana Ala-Juoni.

Hautaan siunattu:

Gunvor Ingalill Sundell 88 v, Eila Helena Uuspelto 85 v, Raimo Kalervo

Rissanen 74 v.

OLARIN SEURAKUNTA

Kastettu:

Aaro Aleksanteri Sallinen, Jere Lauri Tapani Ylä-Outinen, Pinja Hannele

Luoma, Sara Aava So a Kuvaja, Siiri Aino Emilia Autio, So a Emilia

Jormalainen.

Avioliittoon aikovat:

Kukka-Maaria Rönkkönen ja Heikki Juha Ensio Härkönen, Kristina Karin

Marika Lehmann ja Nicolas Pierre Aimé Goumard, Enni Helinä Kosonen ja

Tuukka Jalmari Joru.

Hautaan siunattu:

Veikko Ilmari Miettinen 88 v, Pekka Juhani Salmi 68 v, Leila Marianne

Ropponen 64 v, Osmo Juhani Vesanen 59 v.

TAPIOLAN SEURAKUNTA

Kastettu :

Eino Kalevi Toivola, Rasmus Onni Artturi Koskinen, Antti Johannes Elmeri

Puheloinen.

Avioliittoon aikovat:

Sirkku Rask ja Mika Särkelä.

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Kastettu:

Samuel Alexander Lindvall, Ian Harry Gunnar Södermann, Milton Henrik

Lindqvist, Emil Elias Lehtonen, Albin Eric Gabriel Enoksson, Noah Maximilian

Axel Ström.

Hautaan siunattu:

Claes-Eric Arvidson Lindqvist 64 v, Christel Elisabeth Muuraiskangas 65 v.

Turvassa

Vedän syvään henkeä uimahallin aulassa ja aistin

puhtaan, vienon kloorinhajun. Pian olisin vedessä ja

tulevan uintinautinnon odotus kiertyy jäseniin. Huomioin

vain pari äitiä lastensa kanssa pukuhuoneessa.

Tänään saisin uida rauhassa. Nopeasti heitän vaatteet

lukolliseen kaappiin, ja otan mukaani uikkarit,

saippuan ja pyyhkeen. Lämpimän suihkun jälkeen

kiirehdin altaaseen.

Tavoitteena on kauhoa altaan päästä toiseen 45 minuutin

ajan, sitten kuumaan saunaan. Olen uinut

noin viisitoista minuuttia, kun huomioni kiinnittyy

nuoreen isään ja pieneen poikaan, joka opettelee vasta.

Poika nauttii silmin nähden vedestä, uintiopetuksesta

ja isänsä kanssa olemisesta. Pojalla on hersyvä

nauru, hänen kasvonsa punoittavat innosta, silmät kimaltavat

ja kujeilevat. Sitten isä sanoo jotain, ja poika

vakavoituu. Kuulen isän sanat:

”Kyllä sinä pystyt. Isä seisoo tässä ja ottaa kiinni”.

Poika epäröi ensin, mutta isä rohkaisee, ja lopulta

poika nousee ylös rappusia. Hän siirtyy hyppytasolle,

jää siihen ja epäröi. Isä kannustaa. On tarkoitus, että

poika hyppää ensimmäisen kerran altaaseen, päästää

irti isästä.

”Tule nyt, minä otan vastaan”, isä huutaa. Pojan kasvoille

nousee taas iloinen ja luottavainen ilme. Siinä

samassa hän ponnistaa, hihkaisee ja lähtee lentoon.

Isä on valppaana ja ottaa vastaan. Voi sitä onnistumisen

iloa, mikä syntyy.

Poistun altaasta ja saunan lämmössä mietin näkemääni:

pojan osoittama luottamus saa minut muistamaan

uskonasioita ja kirkossa käyntejä. En osallistu

usein hartaushetkiin, mutta minulla on tapana käväistä

kirkossa varsinkin, jos huolet painavat. Suuren

kirkon levollinen tila ja rauha kiehtovat. Penkkiin istuessani

aistin toisten ihmisten läsnäolon, kynttilöiden

tuoksun, papin saarnan, ehtoollisviinin, vaikka

olisin aivan yksin suuressa tilassa.

Olen yrittänyt tavoittaa oman kirkkoni ominaistuoksua

tiilestä, puusta, kivestä, mutta ajattelen, että se on

perimmiltään rukousten tuoksua. Monien ihmisten

ahdistusten, pelkojen ja toivomusten henkistä tuoksua.

Ajattelen lasta, joka opetteli uimaan, luottamusta

omaan isään. Samalla luottamuksella meidän aikuistenkin

tulisi tuoda omat epäilyksemme ja murheemme

jonkin itseämme suuremman eteen. Emme

voi tietää seuraavasta päivästä. Se voi tuoda tullessaan

mitä tahansa, mutta luottamuksen avulla on helpompi

elää ja ajatella, että elämä kaikesta huolimatta kantaa.

Elämä kantaa, koska se on suuremassa kädessä,

Isän kädessä.

Merja Salo

merjari.salo@kolumbus.fi

Hyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästä

ja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteena

Esse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.

toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksen

pituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaan

mieluiten omalla nimellä.


E S P O O N K I R K K O M U S I I K K I V I I K K O E S B O K Y R K O M U S I K V E C K A 2 0 . – 2 7 . 1 1 . 2 0 1 1

A V A J A I S M E S S U T

su 20.11. Espoon kirkoissa

G . F. H Ä N D E L I N

M E S S I A S - O R A T O R I O

su 20.11. klo 18

Tapiolan kirkko

Espoon kanttorikuoro,

Helsingin barokkiorkesteri,

joht. Heikki Seppänen

Liput 10 €.

G R E G O R I A A N I S E N

L A U L U N I L T A

ma 21.11. klo 19

Espoon tuomiokirkko

M A U R I C E D U R U F L É N

R E Q U I E M

ti 22.11 klo 19

Leppävaaran kirkko

O L E M I N U L L E K A L L I O

- P S A L M I K O N S E R T T I

ke 23.11. klo 19

Espoon tuomiokirkko

K A U N E I M M A T

H E N G E L L I S E T

L A U L U T J A V I R R E T

to 24.11. klo 13

Tapiolan kirkko

V A S K I E N

K E S K I A I K A I N E N

K I R K K O I L T A

to 24.11. klo 19

Tapiolan kirkko

T R O P Å L J U S E T

- K Ö R K O N S E R T

fre 25.11 kl. 19

i Esbo domkyrka

L A S T E N L A U L U A ,

I L O A , R Y T M E J Ä ,

R I E M U A !

la 26.11.2011 klo 16

Tapiolan kirkko

J U H A N I H A A PA S A L O N

L A U L U S A R J A I R J A

A S K O L A N R U N O I H I N

la 26.11. klo 19

Helsingin vanha kirkko

Kantaesitys. Esa Ruuttunen,

baritoni. Liput 10 €.

I A D V E N T I N

J U H L A M E S S U T

su 27.11. Espoon kirkoissa

L A S T E N H O O S I A N N A -

K I R K O T

su 27.11. klo 16

Espoon kirkoissa

F E L I X

M E N D E L S S O H N I N

P A U L U S - O R A T O R I O

su 27.11. klo 18

Espoonlahden kirkko

Seurakuntien suurkuoro,

Soli Deo Gloria,

joht. Juhani Lamminmäki

Liput 10 €.

w w w . e s p o o n k i r k k o m u s i i k k i v i i k k o . f i

More magazines by this user
Similar magazines