Views
4 years ago

Lataa materiaali

Lataa materiaali

Lisää teitä

Lisää teitä Vaihdetaan reittiä ja kulkutapoja RUUHKIA Valitaan uusia kohteita – esim. kauppa, harrastukset Muutetaan kauemmas – asunto, työpaikka, palvelut 15.11.2012 Leena Silfverberg, Helsingin KSV

Kuvan lähde: Liikenne 2030, Liikenne- ja viestintäministeriö, 2007 Ajoneuvo- ja polttoainetekniikka Yhdyskuntarakenne, elämäntavat Joukkoliikenteen kehittäminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Autoilun rajoittaminen 2010 2020 2030 2040 2050 Leena Silfverberg, Helsingin KSV

Lataa Miettisen materiaali
Lataa esityksen kalvot (PDF)
Lataa esityksen kalvot (pdf)
Lataa esityksen kalvot (pdf)
Lataa esityksen kalvot (PDF)
Lataa esityksen kalvot (pdf)
[] Lataa esityksen kalvot
Lataa esityksen kalvot (pdf)
[] Lataa esityksen kalvot
Materiaalin on koonnut MMM Terhi Thuneberg-Selonen ... - Hippos
Lataa esityksen kalvot (pdf)