Views
3 years ago

Hankekuvaus - Oamk

Hankekuvaus - Oamk

2 Päävaihe 1.

2 Päävaihe 1. Opinnäytetöiden nykytilan selvitys (päivitetty 4.11.2004) Tavoite: Toimenpiteet: Tekijät: Aikataulu: - laaditaan kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvistä tutkimuksista ja kirjoitetaan julkaisu Maisa Toljamo Irene Isohanni, mahdollisesti ohjausryhmän jäseniä - selvittää opinnäytetöiden nykytila huomioiden opinnäytetöille asetetut yleiset tavoitteet - edistää valtakunnallista keskustelua ja verkostoitumista - tehdään selvityksiä (ammattikorkeakoulut, opiskelijat, työelämän edustajat) opinnäytetöiden nykytilasta koulutusaloittain - järjestetään työseminaari kutsuseminaarina opinnäytetyövastaaville - järjestetään valtakunnallinen seminaari - rakennetaan www-pohjainen keskustelualue hankkeen verkkosivustolle ohjausryhmä, projektiryhmä, opettajakorkeakoulu, amk- ja opettajaopiskelijat: - Pirjo-Liisa Jurvakainen, Amok - Susanna Below, Amok - Hanna-Leena Lakovaara, Amok - Jaana Laitinen, Amok - Auli Ylönen, Amok projektiryhmä ohjausryhmä ja projektiryhmä web-designer Sampo Kaikkonen, projektiryhmä - kotimainen katsaus syksy 2004 - kansainvälinen katsaus kevät 2005 syksy 2004, kevät 2005 helmikuussa 2005 kesäkuussa 2005 valmis syyskuu 2004

3 Päävaihe 2. Opinnäytetöiden laadun tekijät Tavoite: Toimenpiteet: Tekijät: Aikataulu: - osallistutaan Thesisopinnäytetyökilpailun arviointikeskusteluun projektipäällikkö kevät 2005 - tunnistaa laatua tuottavia tekijöitä opinnäytetöiden tavoitteiden saavuttamiseksi - analysoidaan Thesisopinnäytetyökilpailussa palkittuja opinnäytetöitä ja niiden arviointiperusteita opinnäytetyön tekijät, projektiryhmä - analysoidaan työelämän ohjausryhmä, palautetta projektiryhmä - analysoidaan ohjausprosessia ohjausryhmä, projektiryhmä, opiskelijat - analysoidaan opiskelijapalautetta - järjestetään työseminaarit em. aihekokonaisuuksista SAMOK, projektiryhmä, ohjausryhmä projektiryhmä kevät – syksy 2005 kevät – syksy 2005 kevät – syksy 2005 kevät – syksy 2005 kevät – syksy 2005 Päävaihe 3. Opinnäytetöiden kehittämisehdotukset Tavoite: Toimenpiteet: Tekijät: Aikataulu: - laatia suosituksia opinnäytetöiden - laaditaan raportti hankkeen tuotoksista projektipäällikkö, projektiryhmä kevät – syksy 2006 kehittämiseksi ja tiedottaa niistä ammattikorkeakouluissa ja työyhteisöissä - järjestetään valtakunnallinen seminaari - muut toimenpiteet, työseminaarit ohjausryhmä, projektiryhmä projektiryhmä, ohjausryhmä syksy 2006 kevät – syksy 2006

Thesis Palkitut 2008 -julkaisu - Oamk
Opiskelumahdollisuudet Oulun seudun ... - Oamk
TradeNews 2010 - Oamk
alanopettajaksi.ff - Oamk
YhteistYössä opiskelijoiden kanssa - Oamk
Hakijan opas 2011 PDF - Oamk
Selkokielinen terveyssivusto Oulun Omahoitopalvelun ... - Oamk
Ideasta mobiilisovelluskauppaan - Oamk
käytävät - Oamk
Sonera PPT Example - Oamk
Sonera PPT Example - Oamk
Hakijan opas 2013 - Oamk
Palkkaus- ja palkitsemisprosessi - Oamk
Tarttuvat sorkkasairaudet Suomessa - Oamk
AMO ihanneprosessi - Oamk
Pk- yritysten johtamis - Oamk
Mikko Niemelä & Jonne Roppola - Oamk
Opinto-opas 2013 PDF - Oamk
liiketoiminnan jarru vai promoottori?, Liisa Rohweder - Oamk
Ikäihminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä toimijana - Oamk
Madetoja-k siohjelma - Valtakunnallinen IX Leevi Madetoja ...
– Näkökulmia digitaaliseN mediaN evoluutiooN - Oamk
Zeon PDF Driver Trial - Tekniikan yksikkö - Oamk
Palkitut 2007 - Arene
ISTO-hankkeen loppuraportti (PDF) - Centria tutkimus ja kehitys
Thesis 2005 palkitut (pdf) - SAMK