Views
3 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Kiusaaminen on vallan

Kiusaaminen on vallan väärinkäyttöä Kiusaamisessa on kysymys alistussuhteesta, jossa yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallisesti pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Kiusaajilla on usein halu näkyä ja kuulua, saada valtaa ryhmässä. Usein kiusaamisen kohteeksi valitaan oppilas, joka on ennestään huonossa asemassa ryhmässä tai jolla on vain vähän ystäviä. Myös luokan normit vaikuttavat olennaisesti kiusaajaan eli siihen saako hän muilta kannustusta tai paheksuntaa toiminnalleen. Mitkään yksittäiset merkit eivät sinänsä kerro kiusatuksi joutumisesta. Jokainen vanhempi tuntee oman lapsensa ja tälle tyypilliset keinot viestittää pahaa oloaan. Olennaista on huomata oppilaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos. Esimerkiksi aikaisemmin koulussa hyvin viihtynyt oppilas ei enää haluakkaan mennä kouluun. Mikäli muutokselle ei löydy ymmärrettävää syytä, on tarpeellista keskustella asiasta lapsen ja/tai koulun henkilökunnan kanssa. Kiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kokonainen ohjelma KiVa Koulu on tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka on kehitetty opetusministeriön rahoituksella koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Työstä ovat vastanneet Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen asiantuntijat. KiVa Koulu -ohjelma 10 • Vanhempien Sanomat

www.kivakoulu.fi koostuu yleisistä ja kohdennetuista toimenpiteistä. Yleiset toimenpiteet on tarkoitettu kaikille oppilaille. Niiden keskeisen rungon muodostavat vuoden aikana toteutettavat KiVa -oppitunnit. Alakoulun oppilaat osallistuvat oppitunneille ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Yläkoulussa toteutetaan 7.-luokkalaisille suunnattuja KiVa-teemoja (4 teemaa), joko oppituntien tai teemapäivien muodossa. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa, kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Oppitunteja täydentävät kiusaamisen vastainen KiVa-tietokonepeli ja yläkoulussa virtuaalinen oppimisympäristö nimeltä KiVa Street. Erityisesti vanhemmille suunnattua materiaalia ovat vanhempien opas ja sen nettiversio, joka löytyy ohjelman verkkosivuilta. Oppaan voi myös ostaa KiVa Shopista. Vanhempainiltoja varten on koulun henkilökunnan käyttöön tehty esitysgrafiikkaa. Palkittu KiVa Kouluohjelma on jo lyhyessä ajassa osoittautunut toimivaksi menetelmäksi koulukiusaamisen torjunnassa. Koulut lähtevät hyvin mukaan talkoisiin Kohdennetut toimenpiteet on suunnattu kiusatuille ja kiusaajille. Niiden tavoitteena on saada meneillään oleva kiusaaminen loppumaan sekä antaa tukea kiusatulle oppilaalle. Tätä tarkoitusta varten koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen muodostama työryhmä, KiVa-tiimi. Tiimi on saanut koulutuksen kiusaamistapausten selvittämiseen. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan tai -valvojan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Vanhemmille ilmoitetaan käydyistä keskusteluista ja jos seurantakeskusteluissa ilmenee, ettei kiusaamista ole saatu loppumaan, aloitetaan keskustelut vanhempien kanssa ja mietitään erilaisia toimenpiteitä, joilla kiusaaminen saataisiin loppumaan. KiVa Koulu -ohjelma on onnistunut vähentämään koulukiusaamista perusopetuksen eri vuosiluokilla. Vuoden lopussa ohjelmassa oli mukana 1400 koulua ja noin 300 000 oppilasta on sen piirissä. Vuonna 2010 aloittavia kouluja on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan 780. KiVa Koulu -ohjelma voitti vuonna 2009 Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon ja sai vuoden Humanistiteko -kunniamaininnan. Teksti: ARI KAUKIAINEN Kirjoittaja työskentelee Turun yliopiston psykologian laitoksella yliopistonlehtorina ja Oppimistutkimuksen keskuksessa erikoistutkijana. Nettikiusaamista kitkemään Kiusaaminen netissä tai kännykällä on yksi koulukiusaamisen muoto. Kiusaaminen voi olla pilkkaavien kuvien välittämistä, videokuvaa ja loukkaavia tekstejä, jotka verkossa valitettavasti leviävät helposti paljon laajemmalle kuin kiusaaja aluksi tarkoitti. Ikävää viestiä on verkosta usein myös mahdotonta lopullisesti poistaa. Kiusaamisen lopettaminen on aina aikuisten vastuulla, sekä kotona että koulussa. Helmikuussa 2010 järjestettävästä Tietoturvaviikosta käynnistyvät talkoot, joiden tavoitteena on, että turvallista internetin käyttöä käsitellään peruskouluissa ja että tietoturvatieto kulkee oppilaiden mukana myös koteihin. Tietoturva.fi sivustolla on julkaistu teemaan liittyviä kuvatehtäviä, joiden avulla voidaan pohtia muun muassa kuvan käyttöä internetissä eri näkökulmista. Kenellä on tekijänoikeus kuvaan? Onko kuvassa esiintyviltä henkilöiltä ja heidän huoltajiltaan kysytty lupa julkaisuun? Millaisia kuvia kannattaa itsestä julkaista, jotta oma yksityisyys säilyisi? Kansallinen tietoturvapäivä on julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteinen hanke ja sitä vietetään vuosittain helmikuussa. Myös Suomen Vanhempainliitto on mukana hankkeessa. www.tietoturvakoulu.fi www.tietoturvaopas.fi Vanhempien Sanomat • 11

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien ... - Mediakasvatus.fi
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Kuntoutus-lehti 4/2010 - Kuntoutussäätiö