Views
3 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

K I R J A T Lapsellani

K I R J A T Lapsellani on oppimisvaikeuksia Numminen Heli – Sokka Laura Edita 2009 Lapsen oppimisvaikeudet huolestuttavat monia vanhempia. He pohtivat, onko esimerkiksi keskittymiskyvyn puute lapsen omaan persoonaan ja temperamenttiin liittyvä asia, vai onko lapsella jokin oppimisvaikeus, johon pitäisi hankkia tukea. Heli Nummelan ja Laura Sokan kirjoittama ”Lapsellani on oppimisvaikeuksia” auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia oppimisvaikeuksia, kuten kielellisiä oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä ja hahmotusvaikeuksia. Vanhemmat saavat myös tietoa, mistä etsiä ja löytää apua ja miten viedä lapsen asiaa eteenpäin. Äiti ei jätä Kaulio Pia – Uotila Merja Minerva kustannus Oy, 2009 Kun lastenneuvolassa käyrät näyttävät täydellisiltä, vauva syö ja voi hyvin, elämä näyttää auvoiselta. Tuntuu, ettei mikään voi tätä idylliä rikkoa. Mutta elämä ei aina etene oppikirjojen mukaan. Kun lapsen mieli järkkyy, arkeen ilmestyy vakavia päihteitä, rikollisuutta tai persoonallisuuden häiriöitä, myös äitiyden myytti sortuu. Äiti ei jätä on koskettava ja aito välähdys todellisuudesta. Kirjassa äidin tehtävässä vaikeiden tilanteiden eteen joutuneet naiset kertovat syyllisyyden ja häpeän tunteistaan, hauraudesta ja riittämättömyydestä ja siitä, kuinka ohuen toivon varassa toiset meistä joutuvat selviytymään. VIIHDY, VIISASTU JA VAIKUTA VERKOSSA Vertaistukea ja tietoa oppimisvaikeuksista ja erilaisista oppijoista tarjoavat lukuisat järjestöt, kuten Erilaisten oppijoiden liitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry www.stroke.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi Perheenjäsenen psyykkinen sairaus vaikuttaa koko perheeseen ja läheisten elämään. Omaiset tarvitsevat tietoa, tukea ja neuvontaa jaksaakseen elää arkea vaikeassa tilanteessa. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. www.omaisten.org Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on tukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. www.ensijaturvakotienliitto.fi. Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea mm. valtakunnallisessa auttavassa puhelimessa. Rikosuhripäivystystä koordinoi Suomen Punainen Risti. www.rikosuhripaivystys.fi. 18 • Vanhempien Sanomat

V I E R A S K Y N Ä Ratkaisuja – ei syyllisiä Martti Hellström J okainen isä ja äiti toivoo lapsensa parasta. Vanhemmilleen lapsi on silmäterä. Opettajalle lapset ovat tärkeä luokkayhteisö, jossa on jopa 30 perheen silmäterät. Koulutyön päämääränä on kaikkien oppilaitten hyvä: oppiminen, kasvu ja hyvinvointi. Jokainen heistä on lähtökohdiltaan erilainen, ja jokaisella on omat tarpeensa. Opetus on kuitenkin ryhmätoimintaa. Opettaja järjestää oppimisen mahdollisuuksia yhtä aikaa usealle. On tehtävä kompromisseja. Joskus yhden oppilaan erityistarpeet voivat vaatia opetuksen järjestämistä muiden kannalta toiseksi parhaalla tavalla. Joskus toisen oppilaan tarpeita ei pystytä ottamaan huomioon. Valittu tapa osuu nappiin joillekin. He puhkeavat kukkaan. Toisille olisi tarpeen toisenlainen opetus. Opettaa voi monella tavalla, ja kuitenkin vain yhdellä tavalla kerrallaan. Hyvä opettaja ottaakin vuorollaan eri oppilaat erityishuomioon. Aina se ei kuitenkaan onnistu. Kodin ja koulun yhteistyöhön kuuluu paljon iloista yhdessä tekemistä, mutta joskus myös pahaa mieltä. Vaikeimpia ovat tilanteet, joissa oppilaalla on vakavia oppimis- tai käyttäytymisongelmia. Silloin yhden lapsen paras ja kaikille tarjolla oleva hyvä voivat olla kärjistyneesti ristiriidassa. Ihmisille on tyypillistä tarve löytää syyllinen. Syyllisen haku – etsii sitä koti tai koulu - rapauttaa kuitenkin yhteistyön luottamuspohjaa. Ongelmatilanteissa pitäisikin etsiä syyllisten sijaan ratkaisuja. Koulun tulisi kunnioittaa jokaista lasta ja hänen perhettään. Kotien tulisi arvostaa koulun asiantuntemusta ja ymmärtää työn käytännön rajoitukset. Vanhemmille ei tule tuputtaa valmista ratkaisua, vaan viisaampaa on pohtia yhdessä, mitkä eri vaihtoehdoista auttaisivat pulman ratkaisemisessa. Ensin kokeillaan kevyempiä ratkaisuja, mutta jos ne eivät auta, on uskallettava hyväksyä rankemmilta tuntuvat ratkaisut, joilla lasta ja luokkaa voidaan auttaa niin, että kaikkien etu toteutuu kohtuullisesti. Martti Hellström Rehtori Auroran koulu, Espoo Vanhempien Sanomat • 19

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien ... - Mediakasvatus.fi
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille -esite - Espoo