Views
3 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

UODESTA VUOTEE V A N H E

UODESTA VUOTEE V A N H E M P A I N Y H D I S T Y S T E N V U O S I K E R T O M U K S I A Aktiivista toimintaa vaikka poroerottelun lomassa Pyysimme syksyllä 2009 vanhempainyhdistysten vuosikertomuksia Vanhempainliittoon. Niitä saapui runsaasti. Ihaillen luimme, miten monin tavoin vanhempainyhdistykset vaikuttavat lasten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen kouluissa ja päiväkodeissa. Yhdistyksissä ei pelkästään puhuta – siellä toimitaan. Teksti: JOHANNA ARTOLA Missä voisi paremmin tutustua toisiin vanhempiin kuin vanhempainyhdistyksen talviriehassa tai isänpäivän lounaalla hirvipeijaisissa? Tai osallistua yhdessä rusettiluisteluun, avantouintiin tai teroittaa 175 luistinparia yhden päivän aikana. Leipoa piparkakkutaloja, painaa verhot, karkottaa trulleja pääsiäiskokon ääressä, opetella valmistamaan kasseja kahvipusseista tai tekemään sirkustemppuja Diabololla. Eräällä retkellä poroerotteluaidalla tavattiin myös karhu, joka saapui tuumastamaan poron lihan laatua. Pommisuojasta ateljee lapsille Internet, päihteet, murrosikä, turvallisuus tai vanhempien jaksaminen askarruttavat vanhempia. Vanhempainyhdistysten tilaisuuksissa ajatuksia voi jakaa muiden vanhempien kanssa. Yhteistyötä tehdään koulun tai päiväkodin henkilö- ja oppilaskunnan sekä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa koko asuinalueen hyväksi. Talkoohenki elää. Porukalla on siivottu pommisuojasta ateljee lapsille, maalattu hyppyruutuja pihalle tai viidakko jumppasalin seiniin, rakennettu pysäkkikatos, urheilukenttä sekä huollettu curling-rataa. Myös koulun viherkasvit ovat saaneet keväthuollon ja verhot on pistetty pesukoneeseen. Kannanottoja ja saippuakuplia Vanhempainyhdistykset ovat vaikuttajia ja lasten etujen puolustajia kunnissa. Kantaa on otettu mm. kouluruuan laatuun, kouluterveydenhuoltoon tai ulkovalaistukseen sekä välipalojen epäterveellisyyteen ja energiajuomien liikakäyttöön. Koulujen lakkauttamiset sekä sisäilman laatu ovat vaatineet vahvaa toimintaa. Yhdistykset ovat joutuneet jopa taistelemaan lasten terveyden suojelemiseksi ja lasten siirtämiseksi pois homeisista koulutiloista. Toimintavälineitä on hankittu ja taloudellisesti tuettu retkiä tai koulun henkilökunnan koulutuksia. Stipendit, ruusut, saippuakuplapurkit tai jäätelöt ovat toimineet tunnustuksina lapsille. Vanhempainyhdistysten järjestämissä kerhoissa liikutaan, lauletaan ja opitaan uutta robottien rakentamises- 28 • Vanhempien Sanomat

N ta omien vaatteiden tuunaukseen. Eräällä vanhempainyhdistyksellä on adoptiokivi – paikallinen historiallinen kohde, josta huolehditaan yhdessä lasten kanssa. Periksi ei anneta Vanhempainyhdistysten toimintaa arvostetaan. Haasteena on tekijöiden löytyminen sekä pitkäjänteiseen toimintaa että yksittäisten tapahtumien järjestämiseen. Rahoituksen hankkiminen työllistää ja kerhojen tai iltapäivätoiminnan järjestelyihin kaivataan apua. Tiedottaminen on myös koettu hankalaksi. Yhteenvetona poimittakoon: ”Vanhempainyhdistyksen toiminta sujui hyvässä yhteishengessä kotien, oppilaiden, opettajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyömme jatkuu perheidemme ja koulun sekä päiväkodin parhaaksi myös tulevana lukuvuonna”. LÄMMIN KIITOS vuosikertomusten lähettäjille! Vuosikertomuksia saa edelleen lähettää järjestösihteeri Johanna Artolalle johanna.artola@ vanhempainliitto.fi. 5Usein esitettyjä kysymyksiä vanhempainyhdistystoiminnasta 1 Kunnassa on tehty säästöpäätöksiä, joiden vaikutuksista olemme huolissamme. Mitä me voimme tehdä? Kuntien vuoden 2011 budjetteja ryhdytään valmistelemaan kevään aikana, myös vuoden 2010 lisäbudjetteja saatetaan valmistella. Toimeen kannattaa siis ryhtyä heti. Jos huolenaihe liittyy selkeästi tiettyyn kunnan toimialaan (esim. sivistystoimi), asiasta voi neuvotella alan virkamiesten tai lautakunnan luottamushenkilöiden kanssa. Myös kunnanvaltuutettuja voi pyytää neuvotteluun yhdistyksen kanssa. Rekisteröity vanhempainyhdistys voi tehdä kunnalle aloitteen. Aloitteen teossa kannattaa huomioida, että sen käsittely voi viedä aikaa. Keskusteluja ja aloitteita edistää se, että vanhempainyhdistyksellä on selkeä näkemys asiastaan ja faktatietoon pohjautuvat perustelut asialleen. 2 Voisiko Suomen Vanhempainliitto ottaa kantaa kunnassamme olevaan tilanteeseen? Liittona emme voi ottaa kantaa paikallisiin asioihin. Ulkopuolisena emme voi olla niin hyvin selvillä asioiden taustoista ja näkökulmista, jotta voisimme muodostaa asiasta oikeudenmukaisen kannan. Pyrimme vaikuttamaan kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyöhön monitahoisen yhteistyön keinoin. Liitto tekee myös yleisiä kannanottoja. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia niiden aiheiksi. 3 Miten saisimme lisää toimijoita mukaan? Mistä saadaan uusia jäseniä hallitukseen? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia myös monessa muussa järjestössä/ yhdistyksessä. Yksi hyvä tapa on henkilökohtainen toiminnan esittely ja ihmisten mukaan pyytäminen. Ajatuksia rekrytoimiseen ja innostamiseen löytyy www.vanhempainliitto.fi sivulta, kohdasta vanhempainyhdistystoiminta ja toiminnan kehittäminen. Liiton vanhempainyhdistystoiminnan kehittämispäivillä 2010 pohditaan näitä asioita yhdessä. 4 Hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, miten meidän pitäisi toimia? Jos hallitus pysyy päätösvaltaisena siten, että alkuperäisen hallituksen jäsenmäärästä puolet on kokouksissa paikalla, voitte jatkaa toimintaa seuraavaan vuosikokoukseen asti. Muutoin hallituksen tulee kutsua kokoon yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa valitaan uusi jäsen hallitukseen. Hallitus ei voi itse täydentää itseään. 5 Voiko koulun opetusta mennä seuraamaan? Perusopetuslain 19 §:ssä todetaan, että opetus on julkista. Lakipykälässä myös sanotaan: ”Perustellusta syystä voidaan oikeutta päästä seuraamaan opetusta rajoittaa” eli pykälä jättää koululle mahdollisuuden rajoittaa opetuksen seuraamista perustelluin syin. On tietysti kohteliasta sopia opetuksen seuraamisesta etukäteen opettajan kanssa. Vanhempien Sanomat • 29

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
1/2010 - Suomen Inkeri-liitto ry
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
1-2010 - Teosto
3/2010 - Väestöliitto
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
1/2010
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
saNO Se 1/2009
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Brief 1 2010.pdf
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille -esite - Espoo
1/2011 - Suomen Inkeri-liitto ry