Views
3 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Uuden Jyväskylän uudet

Uuden Jyväskylän uudet vanhemmat Jyväskylän opetusjohtaja Eino Leisimo ehdottaa päättäjien ja vanhempien yhteisiä tapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Uusi Jyväskylä hakee keinoja kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi. Vapaamuotoisessa kokouksessa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Kyllönen (vas.), Vanhempainfoorumin varapuheenjohtaja Sari Laine, foorumin puheenjohtaja Vexi Virtanen sekä opetusjohtaja Eino Leisimo. JYVÄSKYLÄ | Jyväskyläläiset vanhemmat haluavat mukaan lapsia ja nuoria koskevaan päätöksentekoon. Vuosi sitten tarkoitusta varten Jyväskylään perustettiin vanhempainfoorumi, jossa on mukana vanhempainyhdistyksiä yli kymmenestä koulusta. Ajankohta vanhempien verkostoitumiselle on sekä haastava että hedelmällinen. Kuntaliitoksen myötä kasvanut Uusi Jyväskylä joutuu tarkastelemaan koko koulu- ja päiväkotiverkkoaan uudesta näkökulmasta. Jyväskylän vanhempainfoorumin puheenjohtaja Vexi Virtanen kertoo, että vanhemmat ovat jo esittäneet Jyväskylän kaupungille oman käsityksensä siitä, miten kodin ja koulun välinen yhteistyö pitäisi organisoida. ”Tavoitteemme on, että kaikki osapuolet istuvat yhteisen pöydän ääreen pari kolme kertaa vuodessa ja käyvät läpi opetussuunnitelmaan kirjatut painopistealueet. Toistaiseksi meitä vanhempia ei ole otettu tähän keskusteluun mukaan. Perusongelma on mielestäni se että koulun tehtävä olisi kasvattaa koululaisista aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia ja työntekijöitä, tasa-arvoisia jäseniä demokraattiseen yhteiskuntaan. Yhtälö on kuitenkin mahdoton niin kauan kun koulu itsessään on epädemokraattinen ja koulujärjestelmämme kovin autoritäärisesti johdettu instituutio, jossa vanhempia ei oteta huomioon. Koulun pitäisi olla vanhemmille avoin paikka, mutta todellisuudessa ovet eivät niin kovin auki ole.” Motivaatio ja vuorovaikutustaidot ratkaisevat Jyväskylän sivistystoimessa vanhempien haaste on otettu vastaan, ja nyt etsitään oikeaa tapaa toimia yhteistyössä. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Kyllönen muistuttaa, että yksi muotti, johon jokainen kouluyksikkö voisi taipua, ei ole realistinen. ”Yhteistyön mallin on oltava riittävän väljä ja joustava, jotta alueelliset erityispiirteet 30 • Vanhempien Sanomat

tulee huomioiduksi. Asuinalueet, koulut, päiväkodit ja toimintakulttuurit ovat erilaisia. Kuntarakenteet voivat muuttua, koulunkäynti ja ajan ilmiöt muuttuvat”, Kyllönen muistuttaa. ”Tärkeintä on sujuva arjen löytäminen. Vaikka koulu juridisesti onkin avoin paikka, avoimuus arjessa riippuu hyvin pitkälle koulun henkilöstön ja vanhempien välisestä kommunikaatiosta ja motivaatiosta.” Jyväskylän opetusjohtajakaan ei usko valmiiksi pureskeltuun malliin, johon kaikki 46 kouluyksikköä pakotettaisiin taipumaan. ”Uskon tasaarvoon, mutta en tasapäistämiseen”, Eino Leisimo kiteyttää. ”Kodin ja koulun yhteistyö perustuu opetussuunnitelmaan. Me yritämme varmistaa että minimitaso toteutuu kaikissa kouluissa. Kun perustaso on saavutettu, jokainen koulu voi muovata toimintaa oman näköisekseen.” Vanhempainfoorumin varapuheenjohtaja Sari Laine kiittää kaupunkia siitä, että se on aina näyttänyt vanhemmille vihreää valoa. ”Jyväskylässä on huolehdittu hyvin siitä, että kouluissa toimii oppilaskunnat. Kaupungissa on myös nuorisofoorumi ja lastenparlamentti. On hyvä, että lapsia ja nuoria halutaan kuulla, mutta minusta on luonnollista ottaa vanhemmat mukaan. On noloa että esimerkiksi koulukiusaamisesta käydään monenkirjavaa keskustelua lehtien palstoilla, tai murehditaan miksi lapset kulkevat lakit päässä oppitunneilla, mutta vanhemmat jätetään keskustelun ulkopuolelle. Tehtävämme foorumina on muistuttaa vanhempia omasta vastuustaan ja toisaalta tarjota vertaistukea. Päätökset vanhemmille koeajettaviksi Sari Laineen mukaan vanhempainfoorumi voisi toimia pallottelukaverina, jolle kunnan päättäjät voisivat syöttää kokeeksi ideoitaan ja testata niitä hyvissä ajoin ja kaikessa rauhassa ennen päätöksentekoa. Se, että vanhemmat lukevat ällistyneinä jo tehtyjä päätöksiä lehdistä, aiheuttaa valtavasti ylimääräistä työtä opetustoimelle ja sivistyslautakunnalle, kun vanhemmat alkavat vaatia selitystä tehdyille ratkaisuille. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Kyllönen lupaa, että vanhempien resurssit otetaan Jyväskylässä käyttöön heti kun oikea yhteistyömuoto löytyy. Leisimo puolestaan ehdottaa keväisin ja syksyisin järjestettävää yhteistä tilaisuutta, joissa kaikille osapuolille jaettaisiin ajankohtaista tietoa päätöksenteosta. ”Esimerkiksi kevät olisi hyvä ajankohta tarkastella kunnan opetussuunnitelmaa. Se on totta, että vältymme ylimääräisiltä kokoontumisilta ja iltaistunnoilta, kun vaihdamme tietoa ajoissa etupainotteisesti.” Vanhemmat haluaisivat nähdä Jyväskylän horisontissa sellaisen ilmapiirin, jossa asenne on muuttunut arvostavaksi ja ymmärtäväiseksi niin, että jokainen osaa katsoa asioita myös toinen toistensa näkökulmasta. Sari Laine unelmoi päätöksenteosta, jonka seurauksena ei automaattisesti synny konflikteja, vaan tieto kulkee hyvin ja ajoissa, jotta äitien ja isien ei tarvitse lukea lakikirjaa ja hakea itselleen oikeutta tai ymmärrystä siitä, miten tähän on tultu. Teksti: LEENA HERLEVI-VALTONEN Kilpailulla laatua kodin ja koulun yhteistyöhön HELSINKI | HELVARY ry., Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys, käynnisti vuonna 2009 kilpailun, jolla etsitään ”Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa”. Kilpailuaikaa on kesäkuuhun 2010 saakka. Palkinnot jaetaan elokuussa. ”Kilpailun tavoitteena on avata opettajien, vanhempien ja johtokunnan yhteistä keskustelua rakentavassa hengessä”, kertoo HELVARYn puheenjohtaja Tuija Tikkanen. ”Helsinkiläisissä kouluissa on kovin erilaisia käytäntöjä siinä, miten kodin ja koulun yhteistyöhön suhtaudutaan puolin ja toisin, joten avoin keskustelu voi selkiyttää opettajien ja vanhempien rooleja, työnjakoa ja rajapintoja. Varsin monessa koulussa kodin ja koulun yhteistyö on jo uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti luonteva osa koulun arkea, mutta valitettavasti ei kaikissa. HELVARYn kilpailun tavoitteena on innostaa kaikkia kehittämään oman koulunsa toimintaa omista lähtökohdistaan.” Kilpailun tuloksena voi syntyä kodin ja koulun yhteistyön rakenteita, joita johtokunnat voivat arvioida ja parantaa suunnitelmallisesti. Suositeltavaa HELVARYn mielestä olisi, että asiat kirjattaisiin koulun toimintasuunnitelmaan ja prosessia johtaisi koulun johtokunta ”Kuitenkin tärkeintä olisi saada koulu ja vanhemmat yhteiseen tahtotilaan yhteistyön kehittämiseksi. ”Kilpailuun voi osallistua, vaikka muutos olisi pienikin, kunhan suunta on selvä”, kannustaa Tikkanen. ”Kilpailun tarkoituksena ei suinkaan ole lisätä opettajien työtä, vaan lisätä läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä”, myös opettajana toimiva Tuija Tikkanen korostaa.”Opettajat ja vanhemmat toimivat yhteisen päämäärän – lapsen – hyväksi, mutta sitä ei arjessa aina muisteta.” Kilpailun suojelijana toimii Helsingin sivistysja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. Lisätietoja kilpailusta löytyy HELVARY blogista osoitteessa www.helvary.blogspot.com. Vanhempien Sanomat • 31

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien ... - Mediakasvatus.fi
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Kuntoutus-lehti 4/2010 - Kuntoutussäätiö