Views
4 years ago

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

Vanhempien Sanomat 1/2010 - Suomen Vanhempainliitto

V A N H E M M A T T O I

V A N H E M M A T T O I M I V A T Katja Malmi-Harju Vanhukset ja nuoret yhdessä ulkoillen HÄMEENLINNA | Osa Kaurialan lukion väestä vietti syyskuussa lauantai-iltapäivää Voutilakeskuksessa ulkoiluttamassa vanhuksia. Mukana oli koulumme rehtori Tuomo, Katja-opettaja, vanhempia sekä muutama oppilas. Itselleni oppilaan näkökulmasta oli mukavaa nähdä myös rehtorin ja opettajan osallistuvan tempaukseen. Tällöinhän he toimivat, eivätkä vain puhu. Usein ajatellaan, etteivät nuoret välitä vanhuksista. Tämä ei kyllä ollut totta tässä tempauksessa. Mukana olleet oppilaat osallistuivat ulkoilutukseen aktiivisesti. Toki olisin toivonut, että paikalle olisi ilmaantunut enemmänkin väkeä, jotta useampi vanhus olisi päässyt ulos, heille kun ulkoilu ei ole itsestäänselvyys tai jokapäiväinen toiminta. Toisaalta olin tyytyväinen, että 15 vanhusta pääsi raikkaaseen alkusyksyn ilmaan. Vaikka tuuli oli pyörätuolissa istujille hieman kylmä, ei se menoa haitannut. Matkan aikana ihailimme kauniita peltomaisemia, hyvin kasvatettuja puutarhoja omenapuineen sekä alkusyksyn värejä. Aluksi ajattelin, että eihän tästä tule mitään, kun ei keksi mitään juteltavaa. Olin väärässä, sillä juttu lensi ja aika kului kuin siivillä. On se kummallista, miten paljon yksi asia voi muuttaa ajattelua. Kun äitini kertoi ilmoittaneensa minut kanssaan kyseiseen tempaukseen, olin hieman epäröivä. Olen kuitenkin positiivisesti yllättynyt kokemuksesta ja tyytyväinen, että lähdin mukaan. Toivon, että muutkin koulut ottavat mallia meistä ja ryhtyvät puheista tekoihin! Jos jokaisesta Suomen koulusta noin 20 oppilasta ja opettajia osallistuisi paikallisten vanhusten ulkoiluttamiseen, olisi sillä suuri merkitys vanhusten elämään. Varsinkin, kun hoitajat ovat kiireisiä töissään, eikä heillä ole aikaa ulkoiluttaa vanhuksia. Tehdään siis voitavamme näillä pienillä teoilla, ja aletaan välittää niistä ihmisistä, joita saamme kiittää täällä olostamme ja hyvinvoivasta Suomesta! Teksti: ILONA SUORANTA, Kaurialan lukio, Hämeenlinna 34 • Vanhempien Sanomat

www.lappeenranta.fi Tulevaisuuden vanhempainyhdistys? Suomen Vanhempainliittoon kuuluu jo yli 1300 rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä kautta maan. Toiminta laajenee nopeasti, uusia yhdistyksiä perustetaan noin 50 vuosittain. Paikalliset tarpeet ja perinteet ohjaavat toimintaa. Uusia tuulia, myös haasteita syntyy paikallisten, valtakunnallisten ja globaalienkin päätösten ja ilmiöiden myötä. Vai tuleeko? Vanhempainyhdistyksen ääni kuuluu LAPPEENRANTA | Lappeenrannan kaupungin taajama-alueilla on vuodesta 2006 toiminut kuusi alueraatia, jotka voivat vaikuttaa kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Raatien kautta kaupungin asukkailla ja toimijoilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan kaupungin virkamiehille ja päätöksentekijöille. Myös vanhempainyhdistysten edustajia on mukana raadeissa. Alueraadit kokoontuvat noin joka toinen kuukausi käsittelemään oman alueensa asioita ja miettimään toimenpiteitä. Raadit ovat tehneet useita parannus- ja kehittämisesityksiä ja toteuttaneet yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisia asumiseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä hankkeita. Vähintään kerran vuodessa Lappeenrannassa järjestetään kaupunkifoorumi, jossa asiantuntijat kertovat alueen ajankohtaisista asioista ja alueraadin edustajat eli alueiden asukkaat pääsevät keskustelemaan niistä yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Asukkaiden ja raatien esitykset viedään asiasta vastaavan tahon hoidettavaksi. lähde:www.lappeenranta.fi Vanhempainliitto haluaa tarjota jäsenyhdistyksilleen mahdollisimman ajankohtaista neuvontaa, aineistoa, koulutusta ja tapaamisia; sellaisia palveluita jotka todella vastaavat vanhempainyhdistysten tarpeisiin. Liiton toimintaa ja toimintamuotoja kehitetään jatkuvasti. Kehitystyömme tueksi pyydämme vanhempainyhdistysten ajatuksia. Liitto lähettää vanhempainyhdistyksille maaliskuun alussa nettikyselyn. Kyselyssä kartoitetaan liiton toiminnan kehittämisen lisäksi myös vanhempainyhdistyksen näkemyksiä kuntasäästöjen vaikutuksista muun muassa oman päiväkodin tai koulun arkeen sekä maahanmuuttajatoiminnasta vanhempainyhdistyksissä. Liitto toivoo, että vanhempainyhdistykset pohtivat aiheita kokouksissaan jo nyt. Missä asioissa yhdistyksen toimijat ovat kaivanneet neuvontaa, uutta aineistoa, koulutusta tai tapaamisia? Onko yhdistyksellä tarve muuttua tai muuttaa toimintatapojaan? Jos on, niin miten ja mitä tukitoimia muutokseen tarvittaisiin? Kysely lähetetään niille vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilöille, joiden sähköpostiosoitteet on toimitettu liittoon. Vanhempien Sanomat • 35

Vanhempien Sanomat 2/2009 - Suomen Vanhempainliitto
1 Holoseenin Sanomat - Helsinki.fi
Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien ... - Mediakasvatus.fi
Suomen Uniman lehti 1/2010 - Unima.nu
1/2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
Lappilehti 1/2009 - Suomen Vapaakirkko
VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? - Suomen Vanhempainliitto
Vuosikertomus 2010 - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
HT 1 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Lappilehti 1/2010 - Suomen Vapaakirkko
2 /2010 Irtonumero 3€ - Suomen Ateenan-instituutti
HT 4 2010 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Liplatus 1/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Lapsemme 2/2010 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
1 - Suomen arkeologinen seura ry.
Ammattisotilas 1/2010 (pdf) - Aliupseeriliitto
Lappilehti 3/2010 - Suomen Vapaakirkko
Liplatus 3/2010 - Järvi-Suomen Partiolaiset
Akti 1/2010 - Arkistolaitos
Jalopeura 2010 - Suomen Lions-liitto ry
Eläintaudit Suomessa 2010 (pdf) - Evira
Lappilehti 1/2012 - Suomen Vapaakirkko
Kuntoutus-lehti 4/2010 - Kuntoutussäätiö