Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

24 Kuvio 4.

24 Kuvio 4. Tukihenkilötoiminnan eteneminen portaittain United Way -järjestön mallia mukaillen (Lehtinen 1997, 62.) Alueellinen nuorten tukihenkilö – hankkeessa tukihenkilöprosessia kuvataan viidessä vaiheessa (Kuvio 5), joita ovat rekrytointi, koulutus, tukihenkilöpankki ja tukihenkilövälitys, tukihenkilösopimus sekä tukihenkilötoiminta. Vaiheissa mukana kulkee jatkuva toiminnan arviointi ja kehittäminen.

25 Kuvio 5. Tukihenkilöprosessi12-18 -vuotiaille (TUEXI - hankesuunnitelma). 4.4 Tukihenkilötoiminnan tila Turussa Turun kaupunki ostaa lastensuojelun nuorten tukipalveluita mm. Lounais-Suomen Mielenterveysseuralta. (Hohkuri, kevät 2007, henkilökohtainen tiedonanto.) Hakusanalla ”tukihenkilö” Turun kaupungin sivuilta avautui linkkejä mm. avustajapalveluun ja aikuisten erityisneuvolaan. Avustajapalvelua kuvataan seuraavalla tavalla: ”Avustajapalvelu on tarkoitettu vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa. Tarvittava apu voidaan järjestää usealla eri tavalla.” Avustajapalvelu on Sosiaalikeskuksen koordinoimaa. (Turun kaupungin

Vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Materiaaleja - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Vuosikellossa - Kansalaisareena
pdf - Kansalaisareena
VARES–keskus - Kansalaisareena