Views
4 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

24 Kuvio 4.

24 Kuvio 4. Tukihenkilötoiminnan eteneminen portaittain United Way -järjestön mallia mukaillen (Lehtinen 1997, 62.) Alueellinen nuorten tukihenkilö – hankkeessa tukihenkilöprosessia kuvataan viidessä vaiheessa (Kuvio 5), joita ovat rekrytointi, koulutus, tukihenkilöpankki ja tukihenkilövälitys, tukihenkilösopimus sekä tukihenkilötoiminta. Vaiheissa mukana kulkee jatkuva toiminnan arviointi ja kehittäminen.

25 Kuvio 5. Tukihenkilöprosessi12-18 -vuotiaille (TUEXI - hankesuunnitelma). 4.4 Tukihenkilötoiminnan tila Turussa Turun kaupunki ostaa lastensuojelun nuorten tukipalveluita mm. Lounais-Suomen Mielenterveysseuralta. (Hohkuri, kevät 2007, henkilökohtainen tiedonanto.) Hakusanalla ”tukihenkilö” Turun kaupungin sivuilta avautui linkkejä mm. avustajapalveluun ja aikuisten erityisneuvolaan. Avustajapalvelua kuvataan seuraavalla tavalla: ”Avustajapalvelu on tarkoitettu vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa. Tarvittava apu voidaan järjestää usealla eri tavalla.” Avustajapalvelu on Sosiaalikeskuksen koordinoimaa. (Turun kaupungin

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena