Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

72 9.4

72 9.4 Kehittämisehdotuksia ja jatkotutkimuksia Osa työtekijöistä mainitsi liian nuorten tukihenkilöiden elämäntilanteen olevan vielä niin muuttuva, että siksi miettivät tarkkaan, ottavatko opiskelijaa vapaaehtoiseksi. Mielestäni opiskelijoita voisi käyttää nykyistä enemmänkin, niin että tukihenkilötoiminta olisi sidottu esimerkiksi heidän opintosuunnitelmaansa vapaavalintaisiin opintoihin ja lukujärjestyksensä sisälle. Jos vapaaehtoisena tukihenkilönä toimiminen pidetään opiskelijalle nimenomaan vapaavalintaisena opiskeluvaihtoehtona ja sille lisäksi varataan lukusuunnitelmista aikaa sekä ryhmänohjausta koulun puolelta, opiskelijoiden käyttö olisi mielestäni järkevää. Loppuvaiheessa opiskelujaan oleva opiskelija ei voi samalla tapaa aloittaa tukihenkilönä toimimista osana opiskelujaan kuin alkuvaiheessa oleva. Täysi-ikäisyyden ikärajaa sekä työnohjauksen, peruskoulutuksen ja muun tukihenkilön jaksamiseen liittyvien toimenpiteiden merkitystä tukihenkilötoiminnassa pidän erittäin tärkeänä. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden sitouttaminen tukihenkilötoimintaan nousi tutkimustuloksissa keskeiseksi asiaksi, jota olisi mielenkiintoista kartoittaa eli millä eri tavoin työntekijä voi vapaaehtoista toimintaan sitouttaa tai velvoittaa, koska kysymys on kuitenkin vapaaehtoistyöstä. Tässä tutkimuksessa oli selkeästi huomattavissa joitain piirteitä vertaisuuden kokemuksista varsinkin silloin, kun omasta nuoruudesta ei ole vielä kovin paljon aikaa. Myös teoriaosassa käsitellystä nykyaikaan liittyvästä motivaatiomuutoksesta altruistisesta auttamismotiivista hedonistisempaan suuntaan oli huomattavissa tuloksissa. Myös itselle on saatava jotakin hyötyä vapaaehtoistyöstä. Moni haastatelluista koki voivansa luottaa järjestönsä tukihenkilöihin. Voitaisiin selvittää, millä eri tavoin työntekijä arvioi tukihenkilön luotettavuutta. Myös vapaaehtoisten tukihenkilöiden todellista työmäärää tukihenkilötoiminnassa työnohjauksineen työntekijän olisi hyvä miettiä. Myös nuorten äänen esille saaminen ja vapaaehtoisen tukihenkilön todellisen subjektiivisen merkityksen nuoren elämään olisi mielestäni tärkeä tutkimuskohde. Voitaisiin myös miettiä, voiko tukihenkilöiden

välityksessä käyttää hyväksi Avustajakeskuksen avustajavälityksen toimintatapoja esimerkiksi tukihenkilöiden ja tukipyyntöjen rekisteröinnissä. 73

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena