Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

76 Saraste, Heini 2006.

76 Saraste, Heini 2006. Avustaja mahdollistaa ripauksen normaalia elämää. Miksi mielenterveyskuntoutujilla ei ole avustajia? Teoksessa Heinonen, M. & Saraste, H. 2006. Tahtoa, todellisuutta ja toiveita. Suuri kertomus henkilökohtaisesta avusta. HAJprojekti. Avustajakeskus. Savolainen, Virpi & Siren, Päivi 2006. IHQ IHMINEN RINNALLE – Vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu. Lounais-Suomen Mielenterveysseuran tukihenkilökoulutus kevät 2007. Koulutusmateriaali. Suomen Mielenterveysseura ry. Tukihenkilön peruskoulutus. Tukihenkilön tuki. Koulutusmateriaali. Elektroniset lähteet TUEXI - Alueellinen Nuorten Tukihenkilötoiminta (2007–2010) – hankesuunnitelma. Saatavissa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry internetsivut http://www.vslapset.fi/ > Ajankohtaista > Alueellinen Nuorten Tukihenkilötoiminta. Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. [viitattu 20.3.2007] Saatavissa http://www.finlex.fi > Lainsäädäntö > Ajantasainen lainsäädäntö > 2007 5.8.1983/683. Vapaaehtoistoiminnan kansainvälinen julistus. [viitattu 20.3.2007] Saatavissa Kansalaisareena ry internetsivut 2007 http://www.kansalaisareena.fi/index.htm > Toimintaa > Vapaaehtoistoiminta > Vapaaehtoistoiminnan kansainvälinen julistus Turun kaupungin sosiaalipalvelujen internetsivut [viitattu 20.4.2007] Saatavissa www.turku.fi > Perhe- ja sosiaalipalvelut > Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut > Avustajapalvelut

77 Haastattelut ja henkilökohtaiset tiedonannot Hohkuri, Ulla, vapaaehtoistyön koordinaattori. Kevät 2007. Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun kriisikeskus. Kylämäki, Tiina. Haastattelu 26.9.2007. Avustajakeskus. Hankkeessa mukana olevien kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa käydyt sähköpostikeskustelut, kevät 2007

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena