Views
4 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

82 TEEMAHAASTATTELU

82 TEEMAHAASTATTELU LIITE 2 (1/2) TEEMA 1: Taustatiedot - Mikä organisaatio kyseessä? - Tuettavat? (Minkä ikäisiä? Mistä kautta tulevat? Ostaako kunta tukihenkilöpalvelua? Mistä johtuu ensisijainen tuen tarve?) - Tukihenkilöt? (Minkä ikäisiä, Mistä kautta tulevat?) - Tukihenkilötoiminnasta vastaava henkilö (haastateltava)? (kuka/ketkä? Koulutus? Työtehtävät?) TEEMA 2: Miten tukihenkilötoimintaa järjestetään organisaatiossanne? - Mitä tärkeitä periaatteita vapaaehtoiseen tukihenkilötoimintaan mielestäsi kuuluu? - Mitkä ovat mielestäsi (vapaaehtoisen) tukihenkilötoiminnan tavoitteet ja tarkoitus? Mitä sillä saavutetaan? - Vapaaehtoistyön/tukihenkilötoiminnan mahdollisuudet ja rajoitukset?? - Mikä on ammattityöntekijän rooli tukisuhteessa? Mitä tehtäviä hänellä on? TEEMA 3: Mitä eri vaiheita tukihenkilötoiminnan järjestämisessä on? – Miten tukihenkilötoimintaa mainostetaan ja miten tukihenkilöitä rekrytoidaan? – Miten tukihenkilöt valitaan? Mitä ominaisuuksia tukihenkilöltä edellytetään? – Miten tukihenkilöt motivoituvat tehtävään? Voiko työntekijä vaikuttaa siihen? – Tukihenkilöiden koulutus? (Ketkä?) Mitä teemoja koulutuksessa käsitellään? Mitä tukihenkilölle pyritään opettamaan? Millaisia materiaaleja käytetään? Millaisia koulutusmenetelmiä käytetään? – Miten tukisuhteet alkavat? Miten nuorelle valitaan tukihenkilö? Missä tukisuhde aloitetaan? – Käytättekö tukisopimusta? Millainen tukisopimus on? – Miten tukisuhdetta tarkastetaan? (Tapaamiset, th:n raportit?) – Saako tukihenkilö kulukorvauksia tms. rahallista korvausta? – Ovatko tukihenkilöt vakuutettu toimiessaan tukihenkilöinä esim. tapaturmien

83 LIITE 2 (2/2) – varalta? – Miten tukihenkilöiden jaksamisesta pyritään huolehtimaan? – Kuinka kauan tukisuhde yleensä kestää? – Miten tukisuhde päätetään ja miksi yleensä? Mitä asioita siinä pitää ottaa huomioon? – Miten organisaatiossanne toimintaa seurataan, arvioidaan ja kehitetään? TEEMA 4: Nuorten erityiset tuen tarpeet – Mitä asioita nuoret mielestäsi yleensä toivovat tukihenkilöltä? – Mitä asioita nuori yleensä tekee kokemuksesi mukaan tukihenkilön kanssa? – Kuinka usein tukitapaamisia yleensä on? – Miten nuoret hyötyvät tukihenkilöstä? – Mitkä ovat mielestäsi tukihenkilön tärkeimmät ominaisuudet erityisesti nuorelle tuettavalle? – Miten tukihenkilö voisi mielestäsi parhaiten tukea nuoren liittymistä luonnolliseen tukiverkostoon (perhe, ystävät)? – Kuinka paljon tukisuhteen aikana tehdään yhteistyötä nuoren perheen kanssa? Jokerikysymys: Odotukset ja toiveet hankkeen suhteen 1. Mitä odottaa hankkeelta? 2. Mitä annettavaa oman organisaation tukihenkilötoiminnalla voisi olla hankkeelle?

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena