Views
3 years ago

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - Työterveyslaitos

OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI -

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: PROPYYLIBENTSEENI OVA-etusivulle OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI Sisällysluettelo Synonyymit 1. Aineen ominaisuudet, luokitus ja käyttö 2. Terveysvaara 3. Vaikutukset ympäristöön 4. Toiminta onnettomuustilanteissa 5. Käsittely ja varastointi 6. Kuljetusmääräyksiä 7. Kirjallisuus Tiivistelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (ns. CLPasetuksen) mukaiset varoitusmerkit Direktiivin 67/548/ETY mukaiset varoitusmerkit CAS-numero 103-65-1 Indeksinumero 601-024-00-X EY-numero (EINECS-numero) 203-132-9 YK-numero 2364 (n-PROPYYLIBENTSEENI) Rakennekaava Molekyylikaava C 9 H 12 sivu 1 / 9

OVA-ohje: KEVYT POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: 1-BUTANOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FORMALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KSYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: PENTAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RASKAS POLTTOÖLJY - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: AKRYYLIAMIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: STYREENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: HIILIMONOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ETIKKAHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FTAALIHAPPOANHYDRIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: KLOORIVETY JA SUOLAHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANISULFONIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FOSFORIHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: RIKKIDIOKSIDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: VINYYLIASETAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: EPIKLOORIHYDRIINI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: BUTYYLIAKRYLAATTI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETONITRIILI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: FENOLI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METAANI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: GLUTARALDEHYDI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: ASETYLEENI - Työterveyslaitos
OVA-ohje: MUURAHAISHAPPO - Työterveyslaitos
OVA-ohje: METYYLIMETAKRYLAATTI - Työterveyslaitos