Maakuntajohtaja Anita Mikkosen esitys - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi

Maakuntajohtaja Anita Mikkosen esitys - Keski-Suomen liitto

9.11.2011

Anita Mikkonen

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA 2013

Maakuntavaltuusto 14.11.2012

1


MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN HAASTEITA

• Euroalueen talouden vaikeudet

• Kuntatalouden kireä tilanne

• Elinkeinojen kehittämisen haasteet

Keski-Suomen sijainti edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä

• Lentoliikenteen jatkuvuus

• Ympäristönsuojelun haasteet

• Tutkimus- ja kehittämistyön resurssien hyödyntäminen

• Saarijärven-Viitasaaren seudun korkeampi kehittämistuki

Keski-Suomen väestömäärä kasvaa; ikärakenne muuttuu

• Osaavan työvoiman saatavuus


TULEVAN VUODEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT

• Kuntakentän muutokset: Kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus,

valtionosuuslaki

• Maakunnan korkea työttömyys, erityisesti

nuorisotyöttömyys

• Koulutuksen aloituspaikkojen väheneminen

• EU-ohjelmakausien vaihtuminen 2013/2014

• ELYn ja liiton pienenevät resurssit

• 4. vaihemaakuntakaava


MAAKUNTAOHJELMA LINJAA VALINTOJA:


TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN KÄRKIKOHTEET

• Maakunnan saavutettavuuden kärkihankkeet

• Vauhtia työpaikkamenetysten korvaamiseen

• Uudet mallit nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

• Innovatiiviset kaupungit -ohjelma (INKA) hyödyttämään

koko maakuntaa

• Tarvaalan kampuksen kehittäminen maaseutuyrittäjyyden

ja innovaatiotoiminnan keskukseksi

• Laajakaista kaikille

• Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Jyväskylän yliopistoon


SAAVUTETTAVUUS TARKEMMIN

Valtatien 4 parantaminen välillä Jyväskylä-Oulu, mihin sisältyy Keski-Suomessa

- Kirri - Äänekoski -osuuden moottoritieksi parantaminen, 1. vaihe Kirri - Tikkakoski

- Äänekosken pohjoispuolisten ohituskaista- ja keskikaistaosuuksien loppuun saattaminen

Valtatie 4 Vaajakosken kohta; moottoritien jatkaminen Haapalahdesta Kanavuoreen

Äänekoski-Haapajärvi –rataosan parantaminen Saarijärveltä Haapajärvelle

Nopea ratayhteys Jyväskylästä Helsinkiin; rataosuuden Jyväskylä-Orivesi kaksiraiteistamisen

yleissuunnittelu

Perustienpidon rahoitustason nostaminen välttämättömien pienten alueellisten investointien

toteuttamiseksi sekä selonteossa mainittuja investointikohteita pienempien keskisuurten

hankkeiden rahoituksen järjestäminen siten, että toteutumattomien hankkeiden kertymää

voidaan purkaa.

Jyväskylän ja Helsingin välisten lentoliikenneyhteyksien turvaaminen.


Valtakunnallisesti tärkeät neuvottelukysymykset:

Koulutuksen arviointikeskus Jyväskylään

Liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä

Laguna – yhteiseurooppalainen tieteen suurhanke

Suomeen


KESKI-SUOMEN LIITON MYÖNNETTÄVISSÄ OLEVAT

VARAT VUONNA 2013 RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (ARVIO)

EU-rahoitus

2 301 000 €

63 %

Infrahankkeiden

osuus

1 200 000 €

Vapaa

maakunnan

kehittämisraha

140 000 €

4 %

Keski-Suomen

Kehittämisrahasto

750 000 €

20 %

Osaamiskeskusohjelma

480 000 €

13 %


MAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET

(1/2)

• Maakuntasuunnitelman ja –ohjelman strateginen

yhdistäminen (”Keski-Suomi -ohjelma”)

• Maakunnan yritystoimintaa tukevat kehittämistoimet

kasvattavat erityisesti vientituloja

• Toimivat työmarkkinat –ohjelman toimenpiteet

suuntautuvat erityisesti nuoriin ja

rakennemuutostilanteisiin.

• Luonnonympäristöön tukeutuvat virkistys-, harrastus-,

matkailu- ja elinkeinotoiminnot kehittyvät.

Suojelualueverkosto täydentyy.


MAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET

(2/2)

• Maakunnassa on korkealaatuiset tietoliikenneyhteydet sekä

niitä hyödyntävää palvelutarjontaa, sisältötuotanto ja

osaamista.

• Maakuntakaavoitus tukee tasapainoista alue- ja

palvelurakennetta ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Kaavoitus edistää maakunnan omien luonnonvarojen,

ominaispiirteiden ja vahvuuksien hyödyntämistä, sovittaa

yhteen eri alueidenkäyttötarpeita ja ohjaa kuntien sekä

valtion viranomaisten alueidenkäytön suunnittelu ja

toimenpiteitä.

• Jatkuva maakunnallinen liikennejärjestelmätyö ja

liikennealan yhteistyö on käynnistynyt.


MAAKUNNAN LAAJAKAISTAHANKKEEN TILANNE


ETÄPALVELUPILOTTI

• VM:n pilotti, joka on osa sähköisen asioinnin ja demokratian

vauhdittamisohjelmaa ( SADe hanke)

• Pilotin tarkoitus tuottaa kokemuksia valtakunnalliseen

laajenemiseen (2014+)

• mukana 12 kuntaa Keski-Suomesta sekä KELA, verotoimisto,

TE-toimisto, maistraatti ja oikeusapu. Toisena

pilottimaakuntana Etelä- Pohjanmaa.

• Yhteispalvelun tiloissa, videoneuvotteluyhteys lisänä

yhteispalvelun tarjontaan. Mukana myös kuntien välisiä

palveluita.

• Pilotti alkoi toukokuussa 2012. Kuntien ja palveluntarjoajien

kokemukset hyviä, lisää asiakkaita kaivataan


MAAKUNTIEN LIITTOJEN JÄSENKUNTIEN

MAKSUOSUUDET V. 2013 (EUROA / ASUKAS)

Kainuun liitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjanmaan liitto

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Suomen liitto

Lapin liitto

Päijät-Hämeen liitto

Pohjois-Savon liitto

Kymenlaakson liitto

Hämeen liitto

Satakuntaliitto

Koko maa (pl. Ahvenanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Varsinais-Suomen liitto

Pirkanmaan liitto

Uudenmaan liitto

5,78

8,28

8,14

6,92

10,96

10,92

10,10

10,05

11,76

11,21

11,18

14,45

13,61

12,40

15,72

15,17

16,31

24,03

31,67

0 5 10 15 20 25 30 35

Keski-Pohjanmaan liiton väestöpohja=Keski-Pohjanmaan maakunta + osajäsenet

(Reisjärvi, Sievi, Kinnula sekä suomenkielisten osalta Kalajoki ja Kruunupyy)

Lähde: Suomen Kuntaliitto


TALOUDEN RAAMIT 2013

Maakuntavaltuuston päätös 6.6.2012

muutos

Jäsenkuntien maksuosuus 3,402 milj. euroa 0,0 %

• josta kehittämisrahastoon 0,75 milj. euroa 0,0 %

• jää kiinteään toimintaan 2,652 milj. euroa 0,0 %

Maakuntavaltuuston asettama taloudellinen tavoite:

• Tilikauden ylijäämä on vähintään 0 euroa.


TOIMINTATUOTOT JA –KULUT 2013

YHT. 4,25 MILJ. EUROA

Projektit

0,8 milj. €

19 %

Kehittämisrahasto

0,75 milj. €

18 %

Kiinteä

toiminta

2,7 milj. €

63 %


KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 2013

(kuntien maksuosuusrahoituksella 24/34,5 htv:sta)

Maakuntajohtajan tiimi (4 htv/4 htv)

• Edunvalvonta ja ministeriöiden

työryhmät

• Tulosopimusneuvottelut

• Kärkihankkeet

• Toimiston ja valmistelutyön johtaminen

ja esittelijän tehtävät

• Kansainvälisten hankkeiden valmistelu

• Kuntarakenne ja kuntatalous

• Valtion alueellistamistoimien

edistäminen

• Yhteis- ja etäpalvelujen edistäminen

• Kansanedustajien ja kuntajohtajien

kokoukset

Hallinto (7,5 htv/10,5 htv)

• Luottamushenkilöpalvelut

• Edustajainkokous 6.3.2013

• Henkilöstö- ja taloushallinto

• Kiinteistö Oy Keski-Suomen Talo

Aluekehitys (6,5 htv/12 htv)

• Maakuntaohjelma kevääksi 2014

• Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

• Rakennerahastokaudet 2007-2013 (EAKR) ja 2014 -

2020

• Elinkeinopolitiikan kehittäminen, klusterityö

• Toimivat työmarkkinat –kehittämisohjelman

toteuttaminen

• Koulutustarpeiden ennakointi, koulutustavoitteet

• Hyvinvointi- ja liikuntastrategian toteuttaminen

• Maaseutuasiat

• Luovan talouden hankkeet

Alueidenkäyttö (6 htv/8 htv)

• Maakuntasuunnitelma kevääksi 2014

• Maakuntakaavat

• Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen

• Alueelliset suunnitelmat (mm. liikenne- järjestelmä,

jätehuolto, luonnonvarat ja ympäristö)

• Kaavalausunnot

Keskipohjola, NECL

8.6.2010


KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO 2012 (1/2)

Suurimpia rahoituspäätöksiä ja -suunnitelmia

Osaamisella menestykseen (budjetti) 250.000

• Aivotutkimuksen Brain Innovation network 68.000

• Ympäristökasvatus 19.000

• Science IT –verkkolukio 18.000

Hyvinvoiva kansalainen 150.000

• K-S liikunnan ja urheilun huippumaakunta 20.000

• Nuorten Keski-Suomi –yhteistyö 19.000

• Tanssia Kaikille 10.000

Vetovoimainen toimintaympäristö 150.000

• Modernin rakennusperinnön inventointi 65.000

• Rallin MM-osakilpailu 40.000

• Jämsä- Jukola 2013, Jukolan viesti 19.000 + 21.000


KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO 2012 (2/2)

suurimpia rahoituspäätöksiä ja -suunnitelmia

Menestyvä yritystoiminta 100.000

• Liikennebiokaasua Jyväskylään 17.000

Muut 100.000

Yhteensä 750.000

Valmisteilla riskirahoituspääomahanke, noin 200.000

Valmisteilla luovan alan hanke, noin 50.000

Vuodelle 2013 esitetään Keski-Suomen kehittämisrahaston

rahoitusosuudeksi 750.000 euroa.


KESKI-SUOMEN LIITON LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON

VAIHTUMISEN AIKATAULU

• Kuntien uudet kunnanvaltuustot valitsevat edustajansa

edustajainkokoukseen tammikuussa 2013

• Edustajainkokous valitsee uuden maakuntavaltuuston

6.3.2013.

• Maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan ja

maakuntahallituksen

• Nykyinen tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisön

valinnan maakuntavaltuuston kevätkokoukselle

• Maakuntavaltuuston kokousta on suunniteltu toukokuun

alkupuolelle


MAAKUNTAVALTUUSTON PAIKAT PUOLUEITTAIN

KUNNALLISVAALIEN TULOSTEN MUKAAN

2008 JA 2012

2012 2008 muutos

• Keskusta 21 22 - 1

• Sosiaalidemokraatit 20 21 - 1

• Kokoomus 13 15 - 2

• Perussuomalaiset 11 3 + 8

• Vasemmisto 6 7 - 1

• Vihreät 5 6 - 1

• Kristillisdemokraatit 4 5 - 1

Yhteensä 80 79 +1


Kiitos!

More magazines by this user
Similar magazines