Views
3 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä -

AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi , Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta

 • Page 3 and 4: AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne
 • Page 5 and 6: Sisällys Esipuhe .................
 • Page 7 and 8: Esipuhe Raha-automaattiydistys (RAY
 • Page 9 and 10: 1 Vapaaehtoistoiminta - mitä ja mi
 • Page 11 and 12: 1.3 Vapaaehtoistoiminnan määritel
 • Page 13 and 14: Jo aiemmin paradigmaan on otettu et
 • Page 15 and 16: (pientäkin) innovatiivisuutta esil
 • Page 17 and 18: • vapaaehtoistoiminnan rooli ja p
 • Page 19 and 20: simman selkeitä ja tarkkoja. Lomak
 • Page 21 and 22: Taulukko 1. Vastaajien järjestöty
 • Page 23 and 24: Taulukko 4. Vapaaehtoistoiminnan os
 • Page 25 and 26: 3 Luottamustoiminta ja hallinto Jä
 • Page 27 and 28: 4 Vapaaehtoistoiminnan maisemakuva:
 • Page 29 and 30: Valtakunnallisista keskusjärjestö
 • Page 31 and 32: 4.3 Toimijat ja seuranta Vastaajia
 • Page 33 and 34: Valtakunnallisten keskusjärjestöj
 • Page 35 and 36: mintaan aikaa lainkaan. Valtakunnal
 • Page 37 and 38: Taulukko 17. Keitä toivotaan lisä
 • Page 39 and 40: 5 Toiminnan rahoitus ja kustannukse
 • Page 41 and 42: Vastaajat myös tarkensivat: ”Jos
 • Page 43 and 44: Muiden rahoituslähteiden koettiin
 • Page 45 and 46: Taulukko 26. Vapaaehtoistoiminnan k
 • Page 47 and 48: minnan tehtäviin palkattuihin työ
 • Page 49 and 50: Lisäksi myöhemmin tässä raporti
 • Page 51 and 52: Uudet ideat, tietojen päivittämin
 • Page 53 and 54:

  Systemaattinen, pitkähkö koulutus

 • Page 55 and 56:

  painotettiin oman keskus- tai katto

 • Page 57 and 58:

  Näistä kaksi viimeistä lainausta

 • Page 59 and 60:

  8 Toiminnan rajapinnat: haasteita?

 • Page 61 and 62:

  Vapaaehtoistyön ja ammatillisen ty

 • Page 63 and 64:

  Haaste on sada sekä ammatissa toim

 • Page 65 and 66:

  8.2 Haasteita suhteessa muihin toim

 • Page 67 and 68:

  Arvostuksen ja luottamuksen kohdall

 • Page 69 and 70:

  Haasteita on paljonkin. Meidän "va

 • Page 71 and 72:

  Vapaaehtoistoiminnan strategia tai

 • Page 73 and 74:

  Liittoa ei olisi olemassa nykymuodo

 • Page 75 and 76:

  Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksen

 • Page 77 and 78:

  Tärkein ulottuvuus vapaaehtoistyö

 • Page 79 and 80:

  • uusien ihmisten mukaan saaminen

 • Page 81 and 82:

  Lisäksi toiminnan kehittämiseen l

 • Page 83 and 84:

  Taulukko 37. Kuinka hyvin vapaaehto

 • Page 85 and 86:

  Moni vastaus kiteytti hyvin toimijo

 • Page 87 and 88:

  Kuten lainauksista käykin jo ilmi,

 • Page 89 and 90:

  Vastausten perusteella vaikuttaa si

 • Page 91 and 92:

  suurta arvoa. Lainauksien kirjo oli

 • Page 93 and 94:

  Myös ammattilaiset (terveydenhuoll

 • Page 95 and 96:

  10 Innovaatiot ja toimijoiden rekry

 • Page 97 and 98:

  Ray avustus on mahdollistanut proje

 • Page 99 and 100:

  Toiminta on pohjautunut vakiintunei

 • Page 101 and 102:

  Olemme pyrkineet saamaan erilaisia

 • Page 103 and 104:

  Esimerkiksi kuukausikirjeen lähett

 • Page 105 and 106:

  leen saman verran kuin onnistumisen

 • Page 107 and 108:

  Mielenterveystyötä kohtaan ennakk

 • Page 109 and 110:

  Ryhmätyönohjaus kuukausittain, se

 • Page 111 and 112:

  Genom att uppskatta dem för vad de

 • Page 113 and 114:

  Kerhotalon toiminnassa on paljon he

 • Page 115 and 116:

  12 Vapaaehtoistoiminnan merkitys, k

 • Page 117 and 118:

  Luottamus yhteiskunnassa on ensiarv

 • Page 119 and 120:

  Ilman vapaaehtoistoimintaa ei järj

 • Page 121 and 122:

  Tuloksia voisi tulkita siten, että

 • Page 123 and 124:

  kanssa ja millaisia hyvinvointipalv

 • Page 125 and 126:

  kaipaavatkin ystävää rinnalleen

 • Page 127 and 128:

  Näistä erityisesti projektimaisuu

 • Page 129 and 130:

  ammattilaisia: virtuaali-/nettivapa

 • Page 131 and 132:

  13 SWOT - Vahvuudet, heikkoudet, uh

 • Page 133 and 134:

  Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä

 • Page 135 and 136:

  • kunnat eivät tue vapaaehtoisto

 • Page 137 and 138:

  13.3 SWOT-teemojen arvioinnin tulok

 • Page 139 and 140:

  Suurena vapaaehtoistoiminnan sisäi

 • Page 141 and 142:

  tulosten perusteella yli puolet jä

 • Page 143 and 144:

  14 Vapaaehtoistoimijoiden motiivit

 • Page 145 and 146:

  Taulukko 49. Millaisissa järjestö

 • Page 147 and 148:

  Taustamuuttujien jälkeen vastaajil

 • Page 149 and 150:

  isesti (1-4, 1 = ei lainkaan tärke

 • Page 151 and 152:

  Yhdistyksessäni on painottunut toi

 • Page 153 and 154:

  Haluan kuulua johonkin ryhmään ja

 • Page 155 and 156:

  yhteensä 1 022 kappaletta. Moni ko

 • Page 157 and 158:

  Kun minulla eläkeläisenä kerran

 • Page 159 and 160:

  Läheisyys - Etäisyys Kyllä ihan

 • Page 161 and 162:

  nen: kaksi kolmesta kokee motiivin

 • Page 163 and 164:

  15 Pohdinta: johtopäätökset ja v

 • Page 165 and 166:

  kitystä koko yhteiskunnalle vastaa

 • Page 167 and 168:

  Tulostemme mukaan monet näistä el

 • Page 169 and 170:

  VAPAAEHTOISTOIMINNAN INFRASTRUKTUUR

 • Page 171 and 172:

  telman myötä seurantamenetelmiä

 • Page 173 and 174:

  teisöllisyys myös netin kautta er

 • Page 175 and 176:

  neiden arvojen ohjaava vaikutus vä

 • Page 177 and 178:

  Tulosten mukaan kaikkiin näihin on

 • Page 179 and 180:

  Monissa vastauksissa toisaalta huom

 • Page 181 and 182:

  Se on vaikeata. Kun nimenomaan jä

 • Page 183 and 184:

  Ei mainittavia tukemisia. Järjest

 • Page 185 and 186:

  luoda sellaisia rakenteita ja vapaa

 • Page 187 and 188:

  • Valtakunnallisten keskusjärjes

 • Page 189 and 190:

  kulukorvaukset, henkilöstökulut,

 • Page 191 and 192:

  aavin tavoin: kehityskeskusteluilla

 • Page 193 and 194:

  Lähteet Colby, Anne. 2005. Moraali

 • Page 195 and 196:

  Rochester, Colin. 2007. One size do

 • Page 197 and 198:

  Taulukko 22. Muiden rahoituslähtei

 • Page 199 and 200:

  LIITTEET Liite 1. Esimerkki tikkata

 • Page 201 and 202:

  1. Perustiedot järjestöstä Huom!

 • Page 203 and 204:

  3. Vapaaehtoistoiminnan rooli ja pu

 • Page 205 and 206:

  4.5. Millä muulla tavoin rahoititt

 • Page 207 and 208:

  5. Vapaaehtoistoimintaa tukeva amma

 • Page 209 and 210:

  6. Vapaaehtoistoiminnan rajapinnat

 • Page 211 and 212:

  7.5. Mitkä olivat tärkeimmät syy

 • Page 213 and 214:

  Varainhankinta Vertaistuki Virkisty

 • Page 215 and 216:

  9. Järjestönne vapaaehtoistoimija

 • Page 217 and 218:

  9.4. Vapaaehtoistenne sukupuoli. Ar

 • Page 219 and 220:

  10. Vapaaehtoistoiminnan merkitys,

 • Page 221 and 222:

  10.7. Seuraavassa on listattu muuta

 • Page 223 and 224:

  12. Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet,

 • Page 225 and 226:

  Kiitos vastauksistanne! Tammikuun v

 • Page 227 and 228:

  Perustiedot järjestöstä Huom! Va

 • Page 229 and 230:

  Vapaaehtoistyön sisäisiä heikkou

 • Page 231 and 232:

  Vapaaehtoistyön ulkoisia uhkia All

 • Page 233 and 234:

  Kerro, miksi sinä lähdit mukaan v

 • Page 235 and 236:

  Mistä on kysymys? Seuraavilla sivu

 • Page 237 and 238:

  Läheisyys - Etäisyys ”Kyllä ih

 • Page 239 and 240:

  Saaminen - Antaminen ”Olen ollut

 • Page 241 and 242:

  Kerro hiukan omasta vapaaehtoistoim

 • Page 243 and 244:

  Minkä alan järjestössä pääasi

 • Page 245:

  Liite 5. Vapaaehtoistoiminnan raken

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena
Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 - Kansalaisareena