Views
3 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Taulukko 14.

Taulukko 14. Reservivapaaehtoisten määrä. Reservissä/listoilla/taustalla henkilöitä, joihin tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä Toimijoiden määrä Järjestön 0 1–5 6–10 11–20 21–30 31–50 51–100 Yli 100 Yhteensä tyyppi Valtakunnallinen 15,1 % 7,5 % 9,4 % 7,5 % 5,7 % 3,8 % 7,5 % 43,4 % 100,0 % keskusjärjestö Muu valtakunnallinen 6,8 % 32,2 % 15,3 % 22,0 % 3,4 % 10,2 % 6,8 % 3,4 % 100,0 % järjestö Paikallinen/alueelli nen järjestö 8,5 % 34,7 % 25,1 % 15,0 % 6,2 % 4,0 % 2,5 % 4,0 % 100,0 % Valtakunnallisten keskusjärjestöjen vastausten mukaan reservissä olevia vapaaehtoisia oli useimmiten joko yli 100 henkilöä, tai sitten heitä ei ollut lainkaan. Muiden valtakunnallisten järjestöjen sekä paikallisten/alueellisten järjestöjen vastausten mukaan reservivapaaehtoisia oli useimmiten 1–20 henkilöä. Useimmiten toistuneen vastauksen mukaan reservivapaaehtoisia oli 1–5 henkilöä. Koko aineiston näkökulmasta voidaan sanoa, että alle 10 %:ssa järjestöjä reservissä olevia vapaaehtoisia ei ole lainkaan. Toisaalta alle 10 %:ssa järjestöjä reservissä olevia vapaaehtoisia on yli 80 henkilöä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu reservissä olevien vapaaehtoisten ajankäyttö vuodessa suhteessa järjestön tyyppiin. Taulukko 15. Reservissä olevien ajankäyttö. Reservissä/listoilla/taustalla henkilöitä, joihin tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä. Tuntia vuodessa Järjestön tyyppi 0 h 1–5 h 6–10 h 11–20 h 21–30 h 31–50 h Yli 50 h Yhteensä Valtakunnallinen keskusjärjestö Muu valtakunnallinen järjestö Paikallinen/alueellinen järjestö 14,0 % 34,0 % 26,0 % 6,0 % 4,0 % 6,0 % 10,0 % 100,0 % 15,5 % 34,5 % 31,0 % 8,6 % 1,7 % 1,7 % 6,9 % 100,0 % 9,8 % 48,9 % 21,7 % 11,3 % 2,4 % 1,5 % 4,3 % 100,0 % Kaikissa kolmessa järjestötyypissä reservivapaaehtoinen panostaa toimintaan useimmiten 1–10 tuntia vuodessa. Useimmiten toistuneen vastauksen mukaan aikaa kuluu 1–5 tuntia vuodessa. Ajankäytön ääripäissä on pieniä eroja järjestöjen välillä. Valtakunnallisella tasolla toimivissa järjestöjen vastauksissa toistuu paikallisjärjestöjä useammin, että reservivapaaehtoiset eivät käytä vuodessa toi- 32

mintaan aikaa lainkaan. Valtakunnallisten keskusjärjestöjen vastauksissa taas nousee hieman muita useammin esille, että reservivapaaehtoiset käyttäisivät aikaa yli 50 tuntia vuodessa. Tähän eroon saattaa vaikuttaa se aiemmin mainittu seikka, että osa vastaajista on mahdollisesti summannut yhteen vapaaehtoisten käyttämää aikaa. Koko aineiston näkökulmasta voidaan sanoa, että noin alle 10 %:ssa järjestöjä reservivapaaehtoinen ei käytä toimintaan vuosittain lainkaan aikaa. Toisaalta alle 10 %:ssa järjestöjä reservivapaaehtoinen käyttää toimintaan aikaa yli 16 tuntia vuodessa. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mihin heidän esittämänsä arviot vapaaehtoisten määrästä perustuvat. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Taulukossa on prosenttiosuus ilmaistu suhteessa kysymykseen vastanneisiin. Taulukko 16. Vapaaehtoistoiminnan seurantatavat. Seurantatapa Vastauksia % Vapaaehtoistoimijoiden määrää seurataan 178 38,8 % systemaattisesti (toimijoiden määrän laskenta, toimijat on rekisteröity, vapaaehtoistoiminnan passi tms.) Vapaaehtoistoiminnan ohjaajien arviot 133 29,0 % (esim. päivä/viikko/kuukausi -tasolla) Järjestön muun henkilön (summittaisempi) arvio 348 75,8 % Ajoittain tehtävä selvitys, kartoitus 114 24,8 % Yhteensä - 100 Yhteensä vastaajia 459 Vastaus puuttuu 530 Vastaus-% 46,4 N = 989 (1 139) Vastaajien esittämät vapaaehtoisten määrät perustuvat suurimmalta osin summittaiseen arvioon, useimmiten vielä muun kuin vapaaehtoistoiminnan ohjaajana toimivan henkilön arvioon. Yli kolmanneksessa järjestöistä kuitenkin vapaaehtoisten määrää seurataan myös systemaattisesti. Neljänneksessä järjestöistä tehdään ajoittain selvitys vapaaehtoisten määrästä ja ajankäytöstä. Jos annetuista vaihtoehdoista ei löytynyt oikeaa vastausta, oli vastaajan mahdollista kirjoittaa avoimeen tilaan vastauksensa, jos luvut perustuvat johonkin muuhun. Luvut perustuivat näiden vastausten mukaan eritoten seuraaviin: • toimintakertomukseen • toimintaraportteihin • 20 aktiiviseen toimijaan • vuosittaisiin selvityksiin 33

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
VVY toiminta 2007
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena