rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

home.cimo.fi

rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1(2)

Laatimispvm: 23.10.2001/9.1.2007

1. Rekisterinpitäjä

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

PL 343

00531 HELSINKI

p. 0207 868 500

2. Rekisteriasioista Nina Rekola

vastaava henkilö ja/tai

yhteyshenkilö etunimi.sukunimi@cimo.fi / 0207 868 567

3. Rekisterin nimi Comenius 1-hankkeista vastaavat henkilöt kouluissa

- valmistelevat vierailut

- kouluhankkeet

- kielihankkeet

- koulujen kehittämishankkeet

Comenius asiantuntijaryhmä

Comenius tiedottajat lääneissä

4. Henkilötietojen

käsittelyn

tarkoitus

(rekisterin

käyttötarkoitus)

Comenius 1 hankkeista vastaavat henkilöt; raportoidaan Euroopan

komissiolle muiden tietojen ohessa

Comenius asiantuntijaryhmä ja tiedottajat; ohjelmasta tiedottaminen

5. Rekisterin tietosisältö Comenius-hankkeista vastaavat henkilöt; nimi, sukupuoli, koulu, koulun

osoite

Comenius-asiantuntijaryhmä ja tiedottajat: nimi, osoite, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset

tietolähteet *

hakulomakkeet

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO


2(2)

7. Säännönmukaiset

tietojen luovutukset ja

tietojen siirto EU:n tai

Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta

8. Rekisterin suojauksen

periaatteet

Suojattu rajatuin käyttöoikeuksin

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen

tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

More magazines by this user
Similar magazines