Vuosikertomus 2008 - Kehittämiskeskus Oy Häme

kehittamiskeskus.fi

Vuosikertomus 2008 - Kehittämiskeskus Oy Häme

Toimitusjohtajan katsaus

Hämeenlinnan seudun hyvä kehitys

pysähtyi

Kaksi vuotta sitten tehdyn seudullisen

elinkeinostrategian tarkennuksen mukaan

halutaan seudusta muodostaa selkeä

kasvukeskus ja tukea elinkeinoelämän

kasvun tekijöitä. Tavoitteiden mukaisesti

Suomen parhaalla kasvualueella on

vuoteen 2010 mennessä vuosittain 400

uutta yritystä ja 700 uutta työpaikkaa,

yritysten liikevaihdon kasvaessa viisi prosenttia.

Seudun väestön kokonaismäärä

on tuolloin kaavailujen mukaan 92 000.

Seudulla näkyy tekemisen meininki ja

positiivista kehitystä tukevat suuret hankkeet

(mm. Verkatehdas, Innopark, moottoritien

kattaminen ja Asuntomessut).

Elinkeinoelämän myönteinen kehitys

jatkui alkuvuodesta, mutta loppuvuotta

kohden näkymät synkkenivät. Uusia yrityksiä

perustettiin 402 kappaletta vuonna

2008 ja lakkautettiin 215 yritystä. Vertailun

vuoksi vuonna 2000 vastaavat luvut

olivat 239 ja 117. Uusien yritysten perustanta

painottuu palvelualoihin, teollisuudessa

yrityskannassa oli jo näkyvissä

selkeää supistumista.

Alueen yritystoiminta kehittyi vuonna

2008 vielä pääosin myönteisesti, laajoja

irtisanomisia ei esiintynyt. Loppuvuodesta

käynnistyneiden yt-neuvottelujen määrä

ennakoi kuitenkin vaikeaa kevättä

2009. Metallin jalostus ja metallituotteiden

valmistus oli Hämeenlinnan seudulla

hyvässä kasvussa alkusyksyyn asti. Loppuvuodesta

Rautaruukki ilmoitti mittavista

tuotannon ja henkilöstön supistustarpeista,

mikä koskee Hämeenlinnassa n.

150 henkilöä. Toisen veturiyrityksen Patria

Vehiclesin toimintaa vaikeuttivat

vuoden aikana lahjussyytökset ja niistä

aiheutunut negatiivinen julkisuus. Konecranesille

ja alueen monille pk-yrityksille

vuosi 2008 oli vielä työntäyteinen ja tuloksekas.

Rakentamisessa suhdanteen muutos

näkyi ensimmäisenä ja selkeimmin.

Asuntorakentaminen käytännöllisesti

katsoen lähes pysähtyi loppuvuodesta ja

monet kiinteistörakentamishankkeet lykkääntyivät.

Julkinen rakentaminen on

kuitenkin jatkunut ja tulee jatkumaan

myös vuonna 2009 korkealla tasolla.

Uudistuvan Hämeenlinnan osalta on

sovittu useita mm. koulu- ja päiväkoti-investointeja.

Matkailu- ja kulttuuri-investoinneissa

vedettiin vuonna 2008 pitkälti

henkeä. Aulangolla käynnistyi lomaosakekiinteistöjen

rakentaminen Aulangonniemen

alueelle. Majoitustoiminnan käyttöaste

jatkui hyvänä (yli valtakunnan keskiarvon)

ja hotelli- ja ravintolatoiminnasta

saatava tulo kasvoi edelleen.

Seudun väestönkehitys oli vuonna

2008 ennätysmäistä. Väestönkasvua

kertyi yli 1000 henkilön verran. Hämeenlinnan

seutukunnan väkiluku 31.12.

2008 on ennakkotiedon mukaan 92 284.

Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategian

vuodelle 2010 asettama 92 000 väestömäärä

ylitettiin jo syyskuussa. Merkittävää

väestönkasvussa oli seudun sisäisen

väestönkasvun plusmerkki eli syntyvyys

oli pitkästä aikaa kuolleisuutta suurempaa.

Tämä on seurausta vuonna

2000 alkaneesta nuorten aikuisten muuttovoitosta

Hämeenlinnan seudulle. Hämeenlinnan

seudun vetovoima on siis

edelleen jatkunut hyvänä.

Hämeenlinnan seudun toimintaympäristöä

on kehitetty viime vuosina määrätietoisesti,

mikä osaltaan helpottaa

taantumaan varautumista. Alueen sijainti

on hyvä pääkaupunkiseudun ja Tampereen

välisellä kasvukäytävällä. Koko alueen

kehittyminen on sidoksissa yhä laajentuvaan

pääkaupunkiseudun metropolialueeseen.

Työvoiman kysynnän vaihdos oli vuoden

aikana merkittävä. Rakentamista ja

teollisuustyötä vaivannut krooninen työvoimapula

vaihtui loppuvuodesta lomautuksiin.

Palvelusektorille ja hoitotyöhön

avautui koko vuoden ajan uusia työtehtäviä

ja avoimia työpaikkoja oli runsaasti

tarjolla myös loppuvuodesta. Taantuma

aiheuttaa työttömyyttä työväestössä,

mutta vaikeuttaa myös nuorten pääsyä

työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyys kasvoikin

loppuvuonna huolestuttavasti.

Pendelöinti Hämeenlinnan seutukunnas-

sa on suurta pääkaupunkiseudulle. Alue

on kuitenkin lähes työpaikkaomavarainen.

Seutukunnan sisällä ympäristökunnista

käydään töissä lähinnä Hämeenlinnassa.

Yhdistymisen vuosi

Vuosi 2008 oli Kehittämiskeskuksen

seitsemäs kokonainen toimintavuosi.

Toimintavuotta leimasi

valmistautuminen kuntaja

palvelurakenneuudistukseen.

Vuoden 2009

alusta yhtiön omistajina

toimivat Hämeenlinnan

kaupunki ja

kaksi kuntaa; Hattula

ja Janakkala. Suoranaista

muutosta

kuntarakenteen

muutos ei tuo

yhtiön toimintaan,

koska se on jo

toiminut seudullisesti

ja yritystoimintaa

tasapainoisesti

palvellen

seudun

kaikkien kuntien

alueella. Janakkala

ja Hattula vastaavat

kuitenkin jatkossa itse

kunnan alueella toimivien

yritysten yritysneuvonnasta,

Kehittämiskeskuksen

vastatessa Hämeenlinnan

kaupungin

alueella toimivien yritysten

elinkeinoneuvonnasta. Matkailun

ja aluekehityksen osalta

yhtiön toiminta jatkuu normaaliin

tapaan seudullisena.

Jouni Haajanen, toimitusjohtaja

3

More magazines by this user
Similar magazines