Vuosikertomus 2008 - Kehittämiskeskus Oy Häme

kehittamiskeskus.fi

Vuosikertomus 2008 - Kehittämiskeskus Oy Häme

volan kunnan ja elinkeinoelämän toimijoiden

välillä. Yritysasiamies osallistui

kunnan johtoryhmän, seudullisten yrityspalveluiden,

Kalvolan yrittäjien, Lasimäen

yrittäjien ja viranomaisten kokouksiin sekä

kunnassa järjestettyihin tapahtumiin.

Lasimäen yrittäjien ja sidosryhmien kanssa

ideoitiin Lasimäen markkinointia Ideala-konseptin

avulla, jossa syntynyttä

suunnitelmaa jalostettiin toteutettavaan

muotoon markkinoinnin asiantuntijoiden

kanssa. Yritysasiamies osallistui Naivistit

Iittalassa-säätiön suunnitteluun. Yritysasiamies

markkinoi Kalvolan kuntaa yrityksille

sijoittumispaikkana mm. Alihankintamessuilla

sekä tekemällä tarjouksia

yrityksille. Yritysasiamies osallistui myös

opastaulun hankkimiseen Valtatien yritysalueelle.

Vuoden aikana yritysasiamies

teki myös kuntaliitoksen valmisteluun

liittyviä tehtäviä.

LAMMI

Timo Kärkkäinen, yritysasiamies, 3 pv/vko

SYPVE III -hanke, 2 pv/vko

Yrityspalveluita tuotettiin lammilaisille yrityksille

kolme päivää viikossa ja kaksi päivää

viikossa sisälsi ProAgria Hämeen

kanssa toteutettavaa SYPVE III –hankkeen

toimenpiteitä. SYPVE III:n painopiste

oli yritysyhteistyön ja yrityspalvelujen

tuottajien yhteistyön edistämisessä.

Aloittavien yrittäjien neuvonta toteutettiin

yhdessä Uusyrityskeskuksen

kanssa.

Toimivien yritysten neuvonta sisälsi

investointeihin, rahoitukseen ja toimitiloihin

liittyviä kysymyksiä sekä muita

yritysten ajankohtaisia asioita. Vapaita

teollisuustontteja ja toimitiloja markkinoitiin

Myötätuulen kotisivuilla ja Kehittämiskeskus

Oy Hämeen toimitilarekisterissä.

Kunnan edustajista ja Lammin Kehitysosakeyhtiö

Myötätuulen osakkeenomistajista

koostuvan elinkeinoasioihin

kantaa ottava neuvottelukunta käsitteli

Myötätuulen roolia uudessa Hämeenlin-

nassa. Myötätuuli päädyttiin säilyttämään

lammilaisena voimavarana, joka

pyrkii osaltaan edistämään elinkeinoelämää

Kehittämiskeskus Oy Hämeen

ohella.

Lammilaisten kauppiaiden kanssa

työskenneltiin palvelun parantamiseksi ja

Lammin tulokset paranivat kesällä tehdyssä

Palvelumittaritutkimuksessa keskimääräistä

paremmin. Kirkonkylän vetovoiman

lisäämiseksi kauppiaat hankkivat

Sydänlammin kyläyhdistyksen hakemalla

Kukka-hankkeella kukkasia, joita saatiin

lopulta kahdeksaan ruukkuun ja 126 amppeliin.

Kirkonkylän uusi ilme huomattiin

ja sai kiitosta.

Hakkalan koulun kanssa jatkettiin

2006 alkanutta TET:n (työelämään tutustuminen)

kehittämistä kohti tiiviimpää

yritysyhteistyötä otsikolla “Tettiläiset

tulevaisuuden työvoimaa”. Tavoitetta tukivat

osaltaan myös kaksi koulun hanketta,

joilla kehitetään oppimisympäristöjä

ja oppilaanohjausta.

Pääjärven kuntayhtymän toimintaa

Ronnissa ollaan ajamassa alas ja siihen

liittyen alueen kehittämistä pohti työryhmä

koko vuoden ja tulevalle toiminnalle

rakennettiin visioita. Syksyllä päädyttiin

anomaan lahjoituksena toimintaa

varten annettu maa takaisin kunnalle.

Loppuvuodesta aloitettiin suunnittelu

pakolaistoiminnan käynnistämisestä.

Kuntokeskushanke siirtyi rakentamisvaiheeseen.

Uimahalli, yritystilat ja liikuntahalli

valmistuvat aikataulun mukaan jouluna

2009.

Myötätuuli päätti osaltaan olla perustamassa

Lammin biologisen aseman

ympäristötutkimuksen säätiötä, jonka

tarkoituksena on tukea Lammin biologisen

aseman toimintaa ja siellä tehtävää

tutkimusta.

Elintarvikealan yrittäjille tehtiin Kanta-

Hämeen kattava kysely luotaamaan alan

nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Tuloksia

ja jatkotoimenpidetarpeita arvioitiin

yrittäjien yhteistilaisuudessa Vanajanlinnassa

syksyllä. Yhteistyötahoina toimivat

Hämeen liitto, Agropolis, MTK-Häme ja

Hämeen elinkeinoyhtiöt.

RENKO

Markku Mäkeläinen

yritysasiamies, 1,5 pv/vko

Toiminta jatkui Rengossa entisen laajuisena.

Rengon kunnan väkiluku on kaiken

aikaa hienoisessa kasvussa. Aloittavien

yritysten lukumäärä on ollut suurempi

kuin lopettaneiden. Vaikka yritysten uusperustanta

on ollut yhä enemmän muuta

kuin perusmaataloudesta lähtevää, ovat

myös maatilayritykset joutuneet hakemaan

lisäansioita uusilta toimialoilta. Tiivis

yhteistyö kunnanjohtajan kanssa on

antanut käytännön työlle suuntaviivat.

Samalla on saatu arvokasta taustatietoa

neuvonnan tueksi.

Rengon kunnan alueella ollut matkailuhanke

saatiin päätökseen. Sen tuloksena

syntyi pysyvä latupohja ja siihen

liittyvät aktiviteetit. Hanke on myös elvyttänyt

jo toimivia pienyrityksiä.

Kunnassa on lähdössä liikkeelle metsäenergiaan

perustuva lämpölaitoshanke.

Merkittävin teollinen tapahtuma oli

syksyllä toteutunut kiinteistökauppa, jolla

pitkään vajaakäytöllä ollut Oy DME-

Trading Ltd:n omistama kalustetehtaan

kiinteistö siirtyi alueella toimivalle metallialan

perheyritykselle. Kiinteistön saneeraustoimet

on aloitettu ja toiminta alkoi

vuonna 2008. Oulun Peltituote Oy:n

omistamalle kiinteistölle löytyi myös

alueella toimiva yrittäjäomistaja, jonka

tarkoituksena on käyttää hallia metallialan

toimintaan.

Säännölliset yrityskäynnit toimivissa

yrityksissä, yhteistyö eri asiantuntijatahojen

kanssa ja muut paikalliset kontaktit

ovat antaneet liikenevälle ajalle käyttöä.

Sukupolvenvaihdokset ovat osa pitkäaikaista

yhteistyötä vaativaa toimintaa.

7

More magazines by this user
Similar magazines