EURODESK - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

home.cimo.fi

EURODESK - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

E X P R E S S

toukokuu 2002

E U R O D E S K

Tervetuloa tutustumaan ensimmäiseen, eurooppalaisen nuorisotiedotuksen parissa toimiville

suunnattuun EURODESK Expressiin!

Eurodesk on eurooppalaisten tiedotuspisteiden verkosto, joka tuottaa ja välittää tietoa

EU:n koulutus- ja nuoriso-ohjelmista sekä muista kansainvälistymismahdollisuuksista

erityisesti nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Eurodesk-toiminta alkoi Suomessa

vuonna 1995 ja kansallinen verkosto Eurodesk Finland perustettiin vuonna 1999.

Kansallisena koordinaattorina Suomessa on alusta asti toiminut Opetusministeriön

nimittämänä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO.

Suomen kansallisen verkoston muodostivat aluksi viisi aluetiedotuspistettä, jotka

toimivat nuorisotiedotuspisteissä Helsingissä, Kokkolassa, Porvoossa, Oulussa ja Turussa.

Tällä hetkellä verkostoon kuuluu jo 14 nuorisotiedotuspistettä ympäri maata (katso sivu

8), jotka tiedottavat tahoillaan mm. kansainvälistymismahdollisuuksista nuorille ja nuorten

parissa toimiville. Kansallinen verkosto, samoin kuin koko Euroopan laajuinen Eurodeskverkosto

on kasvanut melko nopeasti ja kasvua on tarkoitus jatkaa vastaisuudessakin.

Nykytekniikalla on ollut suuri rooli Eurodeskin kehittymisessä. Alun suppeasta

tietokannasta ja puhelinpalvelusta on jalostunut kaikkien saatavilla oleva tietopalvelu.

Erityisesti Eurodeskin intranetin ja Eurodeskin parissa työskentelevien ammattitaitoisten

ihmisten avulla voimme jatkuvasti kehittää Eurodeskin tärkeimpiä ominaisuuksia: verkostoa

ja verkostoitumista. Verkostoitumista toteutettiin konkreettisesti esimerkiksi keväällä 2002

Helsingissä järjestetyssä Lasipalatsi-seminaarissa. “The European Dimension of Youth Information”

-seminaari kokosi yhteen 128 nuorisotiedottajaa 24 Euroopan maasta. Yksi

seminaarin tärkeimmistä tavoitteista oli tarjota eri nuorisotiedotusverkostoissa toimiville

mahdollisuus tavata toisiaan, kehittää yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat kokivat

seminaarin aikana saavansa virikkeitä omaan työhönsä ja uusia näkökulmia

nuorisotiedottamiseen käytännössä. Lisätietoja seminaarista saa Internetistä: http://

gp2002.lasipalatsi.fi.

Eurodesk-verkostoon kuuluminen antaa mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa

verkostossa toimivien kollegoiden kanssa ja saada reaaliajassa vastauksia nuorten

kysymyksiin. Verkostoon kuuluminen ei tarkoita työmäärän lisääntymistä tai työtapojen

totaalista muuttamista, vaan Eurodesk tarjoaa välineitä tiedonhakuun, nopean ja helpon

pääsyn eurooppalaisen tiedon lähteille ja ainutlaatuisen kollegoiden verkoston, jolta voi

nopeasti saada vastauksen vaikkapa nuorelle, joka etsii tietoa mahdollisuuksista lähteä

Ranskaan poimimaan viinirypäleitä! Sivuilta 5-7 voit lukea, millaisia kokemuksia suomalaisilla

Eurodesk-pisteillä on ja mitä he kokevat

saaneensa verkostolta.

Tämä vuosi ja erityisesti tuleva syksy

keskitytään Eurodeskin Suomen verkostossa TÄSSÄ NUMEROSSA

kasvuun, kehitykseen ja uusien pisteiden

saamiseen mukaan verkoston toimintaan. PIENESTÄ LÄHDETTIIN 2

Seuraava EURODESK Express ilmestyy alkuvuodesta

2003 teemanaan verkostoituminen. TIETOKANTA -

Jatkossa expressin on tarkoitus ilmestyä kaksi

WWW.EURODESK.ORG 3

kertaa vuodessa ja syksyksi 2003 suunnitellaankin

jo nuorille suunnattua numeroa. FIRST CLASS -

Kerrothan, jos sinulla on juttuideoita tai haluat

kertoa kokemuksistasi eurooppalaisen nuorisotiedotuksen

parissa. Tehdään tästä expressistä KOINTIVÄLINEEMME 3

TIETO- JA KOMMUNIyhteinen

tiedotuskanavamme!

KOKEMUKSIA

HAUSKAA KESÄÄ!

EURODESKIN PARISSA 5

Yhteistyöterveisin,

Eurodesk,

SUOMEN EURODESK-

Suomen kansallinen koordinaattori CIMO

ALUETIEDOTUSPISTEET 8

1


EURODESK

PIENESTÄ LÄHDETTIIN

Eurodesk -toiminta alkoi vuonna

1990 Edinburghissa Skotlannissa,

kun kolme innokasta nuorisotyöntekijää

mietti yhdessä, mistä

saada rahaa kansainvälisiin nuorisoprojekteihin.

He alkoivat kerätä

tietoa eurooppalaisista rahoitusmahdollisuuksista

ja kehittivät

tietojen levittämistä varten tietokannan

sekä ilmaisen puhelinpalvelun.

Tietokannan ja puhelinpalvelun

– Eurodeskin – lanseerauksen

jälkeen nuorten tiedon tarpeen

määrä yllätti toimijat: “tyhjästä”

syntynyt toiminta sai jo ensimmäisellä

toimintaviikollaan satoja

kyselyitä ympäri Iso-Britanniaa!

Seuraavana vuonna Eurodeskin

verkosto kehittyi ensin Iso-Britanniassa

paikallisiksi aluepisteiksi ja

kansainvälisen verkoston rakentaminen

aloitettiin kun Euroopan

komissio vuonna 1994 alkoi

rahoittaa projektia. Kansainvälisen

verkoston rakentamisen ohella

kansalliset koordinaattorit ovat

90-luvun lopulta lähtien aktiivisesti

luoneet myös kansallisia verkostojaan.

Eurodesk tänään

Tänä päivänä Eurodesk –verkosto

muodostuu 27 kansallisesta partnerista

ja yli 360 tiedotuspisteestä

23 EU- , Eta- ja EU:n ehdokasmaassa.

Verkosto tuottaa ja

välittää tietoa EU:n koulutus- ja

nuoriso-ohjelmista sekä muista

kansainvälistymismahdollisuuksista

erityisesti nuorille ja nuorten

kanssa työskenteleville. Eurodesk

saa jatkuvaa tukea Euroopan

unionin Nuoriso-ohjelman kautta.

Verkostolla on Brysselissä tekninen

toimisto Eurodesk Brussels Link,

joka toimii Eurodesk-verkoston

koordinaattorina, kerää tietoa

verkoston käyttöön ja huolehtii

tietokannasta.

Kansalliset partnerit ovat

nuoriso-alalla toimivia organisaatioita,

jotka palvelevat sekä

yksittäistä tiedonetsijää että

paikallisia tiedotuspisteitä monella

tavalla, mm.:

· neuvomalla ja vastaamalla kyselyihin

puhelimitse, sähköpostitse,

faksilla, vierailemalla,

jne.,

· tiedottamalla EU:n ohjelmiin ja

kansainvälisyyteen liittyvistä

julkaisuista ja tietolähteistä,

· järjestämällä tapahtumia, seminaareja,

konferensseja sekä

· tarjoamalla materiaalia sekä

koulutus- ja tukipalveluja.

Kansalliset partnerit toimivat

tiiviissä yhteistyössä kansallisten

verkostojen eli paikallisten tiedotuspisteiden

kanssa. Eurodesk

tarjoa pisteille koulutusta, työkaluja,

apua ja tukea Eurooppatiedon

viemisessä nuorten saataville.

Verkoston jäsenillä on

käytössään intranet (ks. sivut 3-

4), jonka välityksellä he voivat

kommunikoida, vaihtaa tietoa ja

olla jatkuvassa yhteydessä toisiinsa.

Yhteistyötä tehdään myös

muiden nuorisotiedotuksen parissa

työskentelevien verkostojen, mm.

European Youth Information and

Counselling Agencyn (ERYICA) ja

European Youth Card Associationin

(EYCA, Suomessa Herkules-kortti)

kanssa.

Eurodesk Suomessa

Eurodesk–projektia koordinoi

Suomessa Kansainvälisen henkilövaihdon

keskus CIMO. CIMOn

tehtävänä on edistää suomalaisen

yhteiskunnan kansainvälistymistä

koulutuksen ja työelämän alueilla

sekä nuorison keskuudessa. Lisäksi

CIMO edesauttaa suomen kielen

ja suomalaisen kulttuurin opetusta

ulkomailla. CIMO mm. hallinnoi

useita stipendi- ja vaihto-ohjelmia

ja vastaa useiden Euroopan unionin

koulutus- ja nuoriso-ohjelmien

kansallisesta toimeenpanosta.

CIMO tukee kansainvälistymistä

koulutuksen, tiedotuksen,

neuvonnan ja julkaisujen avulla

sekä markkinoi suomalaista koulutusta

ulkomailla. Eurodesk toimii

CIMOn nuoriso-yksikössä.

CIMOlla on myös tietopalvelu,

joka tarjoaa tietoa opiskelusta ja

harjoittelusta ulkomailla tai nuorisovaihdosta:

neuvontapuhelin

palvelee ma–to klo 10–12 ja 13–

15 numerossa 01080 6767,

tietopalvelu (Hakaniemenkatu 2,

Helsinki) on avoinna ma–to klo

12–16. Sähköpostia voi lähettää

osoitteeseen cimoinfo@cimo.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja Eurodeskistä saa

CIMOsta sekä projektin wwwpalvelusta

osoitteessa

www.eurodesk.org, josta löytyy

mm.:

· Tietoa EU:n ohjelmista ja kansallisesti

rahoitettavista koulutus-,

nuoriso- ja kulttuurihankkeista

sekä muista mahdollisuuksista

lähteä ulkomaille

opiskelemaan, työharjoiteluun,

työhön, vapaaehtoistyöhön,

jne.

· On-line tietokanta, josta on

hakusanojen avulla helppo etsiä

käyttäjän haluamaa tietoa

· Ohjelmien lyhyitä kuvauksia

· Liikkuvuutta koskevia linkkejä

nuorille

· Kaikkien kansallisten Eurodesk

partnerien yhteystiedot

· Koulutusmahdollisuuksia ja työkaluja

nuorisotiedotuksen parissa

työskenteleville

Eurodesk verkosto toimi 23 EU, Eta- ja EU:n ehdokasmaassa:

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso Britannia, Italia,

Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Romania,

Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja

Viro.

2


WWW.EURODESK.ORG

ONLINE DATABASE

TIETOKANTA

Eurodeskin On-line tietokanta

löytyy Eurodeskin www-palvelusta

osoitteessa www.eurodesk.

org. Tietokannassa on tietoja

Euroopan Unionin nuorille ja

nuorten parissa työskenteleville

tarjoamista rahoitusmahdollisuudesta,

EU:n koulutus- ja

nuoriso-ohjelmista, sekä muista

nuorten kansainvälistymismahdollisuuksista.

Lisäksi tietokan-

nassa on tietoa koulutus- ja

nuorisoalan organisaatioista sekä

kansainvälisyyteen liittyvistä

julkaisuista. Hakusanoitettu tietokanta

mahdollistaa tiedonhaun

omista lähtökohdista ja on oiva

apuväline erilaisten EU-ohjelmien

viidakossa.

Jos tietokannasta ei löydy

tarvitsemaasi tietoa, voit myös

ottaa suoraan yhteyttä Eurodeskin

kansalliseen koordinaattoriin

tai kävellä sisään lähimpään

Eurodeskin aluetiedotuspisteeseen

Suomessa. Kaikkien Eurodeskpisteiden

yhteystiedot löytyvät

Eurodeskin sivuilta: http://www.

eurodesk.org/Contact Eurodesk.

Suomen 14 pisteen yhteystiedot

löytyvät tämän tiedotteen takasivulta

TIETO- JA

KOMMUNIKOINTI-

VÄLINEEMME

FIRST CLASS

First Class tai ns. BBS (Bulletin

Board System) on Eurodeskverkoston

intranetti eli sisäverkko.

Intranetin kautta kommunikoidaan

ja välitetään ja vaihdetaan tietoa

Suomen tai eurooppalaisten

aluetiedotuspisteiden kanssa.

Koko eurooppalaisen Eurodeskverkoston

(yli 400 tahoa) käytössä

olevat kansiot. First Class

kielellä kansiota kutsutaan Conferenceksi.

Yleinen

kommunikointikieli

näissä kansioissa

on englanti.

Verkostolla on

käytössä 5 kansiota:

Eurodesk-verkoston

kansiot ja niiden

käyttö

PARTNERS

Kansio on tarkoitettu kumppaninhaulle.

Jokaisessa viestissä tulee

olla tarpeeksi tietoa kumppaneista

ja suunnitellusta projektista.

Verkoston jäsenet voivat lähettää

viestin eteenpäin omille verkostoilleen.

Lisäksi vasemmassa

yläkulmassa

olevista Internet

partner

-bookmarkeista

voi löytää

muita linkkejä

kumppaninhakuun.

MOBILITY

Tämä kansio on tarkoitettu kyselyihin

liikkuvuus-mahdollisuuksista.

Esimerkiksi:

- työpaikat, työharjoittelu, opintovierailut

- seminaarit, tapahtumat tai

konferenssit

- kyselyt asumis- ja majoitusmahdollisuuksista

- kesätyöpaikat

GENERAL

Tämä kansio on tarkoitettu koko

Eurodesk-verkoston jäsenien

yleiseen käyttöön. Täällä verkoston

jäsenet voivat vaihtaa

kokemuksia tai kysyä neuvoa

omaan työhön ja yleisemminkin

3


Suomen Eurodeskverkoston

kansiot ja

niiden käyttö

Nämä SU-alkuiset kansiot ovat

ainoastaan Suomen Eurodeskaluetiedotuspisteiden

käytössä.

kansainväliseen nuorisotiedotukseen

liittyvistä asioista. Lisäksi

kansioon voi laittaa uutisia tai

ilmoituksia.

Kaikki viestit, jotka eivät kuuluu

Partner- tai Mobility-kansioihin, voi

laittaa tähän kansioon.

BOOKMARKS

Maakohtainen linkkiarkisto liikkuvuutta

koskevista tiedoista

EUROPEAN TRAINING

Suurin osa viesteistä on ollut

partnerinhakuja

- Mahdollisuus kysyä kielikursseista,

edullisista majoituspaikoista,

hyödyllisten tahojen

yhteystietoja jne. jne.

- Kyselyt, tutkimukset, selvitykset

- Mahdollisia job shadowing paikkoja

MAILBOX

- Kunkin pisteen oma postilaatikko

- Kansiossa näkyvät saapuneiden

viestien lisäksi myös omat

lähetetyt viestit

SU NEWS

- Brussels Link Monthly Bulletin

- Erilaisia tiedotteita (esim. oman

pisteen tiedotuslehden /newsletterin

voi laittaa tänne)

- Ajankohtaiset tiedot erilaisista

rahoitusmahdollisuuksista

- Uutisia tapahtumista jne.

- Tietyn ajan voimassaoleva tieto

SU INFORMATION

- Tiedotus- ja neuvontatoimintaan

tarvittava tieto

- Nuorille hyödyllinen tieto

- Materiaalia julkaisutarkoituksiin

SU NETWORK

- Yleinen Suomen verkostolle tarkoitettu

viestien vaihto

Vinkkejä First Classin käyttöön

- Jotta muut verkostolaiset tietävät, kuka on “tunnuksen takana”: klikkaa desktopin yläreunassa sijaitsevaa

“Resumé” kuvaketta (tai painaa Ctrl + F5). Voit laittaa tänne yhteys-tietonne ja vaikkapa

kuvan tiedotuspisteestänne.

- Jos haluat itse tietää kuka on “tunnuksen takana”, klikkaa Directory | patern ja sitten tunnus (esim.

NO001) ja Resumé.

- Jos haluat tietää kuka on tällä hetkellä BBS:llä eli on-line, klikkaa desktopin yläreunassa sijaitsevaa

“Who’s on line” -kuvaketta ja näet listan aktiivisista, verkossa olevista, käyttäjistä.

- Voit pyytää verkossa olevaa kolleegaa chattiin: klikaamalla “Who’s online” kuvan vieressä olevaa

“Private chat” –nappia voit pyytää haluamasi kolleega chattiin (“Request”).

- Jos First Classista käyttö tuntuu hankalalta tai haluat lisätietoja sen tarjoamista mahdollisuuksista,

voit pyytää neuvoja CIMOsta: eurodesk@cimo.fi

FIRST CLASS - TIETO- JA KOMMUNIKOINTI-VÄLINEEMME

4


KOKEMUKSIA

EURODESKIN PARISSA

Eurodesk linkittää nuoren ja tiedon Rovaseudulla

Uusia jännittäviä kansainvälisiä

mahdollisuuksia avautuu nuorille

kaiken aikaa. Tarjolla on hyvää

tietoa ja loistavia mahdollisuuksia

toteuttaa oma tai yhdessä kavereiden

tai kansainvälisten kumppaneiden

kanssa suunniteltu projekti.

Jos tietoa on paljon, on sen

virrassa kahlaaminen usein uuvuttavaa

ja saattaa käydä myös niin,

että hyvän idean toteuttaminen

lopahtaa jo alkumetreille oikean

tiedon ja neuvojen puuttuessa.

Tiedon hallinta on taitolaji ja

tiedon tulkinta ja arviointi tulevaisuudessa

yhä vaikeampaa. Rovaseudun

nuorisotiedotustyössä

olemme tiedostaneet asian ja

pyrkineet kehittämään palveluamme

siten, että se auttaisi

Rovaniemen seudun nuoria mahdollisimman

monipuolisesti. Joskus

kommunikaatiokatkoksen aiheuttaa

kieli, joskus ajan puute tai

yhteys Internetiin ei ole saatavilla.

Rovaseudun nuorisotiedotus

muuttuu ja kehittyy kaiken aikaa.

Tietotekniikka tarjoaa valtavasti

mahdollisuuksia, mutta jotta

hyödyntäisimme sitä oikein, on

osattava katsella ympärilleen ja

kehitettävä uusia toimintatapoja

yhdessä nuorten kanssa.

Nuorisotiedotuspalvelujen

avulla on pyrittävä varmistamaan,

että tieto ja tiedonhankintamahdollisuudet

ovat kaikkien

nuorten saatavilla riippumatta

heidän elinolosuhteistaan ja asuinpaikastaan.

Nuorille tarjottavan

tiedon tulee perustua heidän omiin

toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Rovaseudulla

kehitämme nuorisotiedotusta

ESR-projektin avulla. NUTI

–projekti synnyttää mm. uusia

etäpisteitä, jotka tarjoavat maksuttoman

yhteyden Internetiin.

Jokaisen syntyvän pisteen myötä

laajenee myös alueellinen Eurodesk-verkosto.

Pisteitä on kirjastossa,

nuorisotiloissa, opiskelijoiden

asuntopalvelupisteessä ja

kylien toimintapisteissä. Opettelemme

yhdessä hyödyntämään

Eurodeskin tarjoamia mahdollisuuksia,

jotta löytäisimme parhaat,

juuri lappilaisille nuorille ja

nuorten parissa työskenteleville

sopivat mahdollisuudet ja kumppanuudet.

Toiminta on verkostomaista

ja yhdistää erilaisia

toimijoita ja on siksi myös Eurodesk-ideaan

hyvin sopivaa.

Antoisa viestintäväline

Yli kolme vuotta Eurodeskin parissa on vierähtänyt todella vauhdilla,

tosin työhöni Kokkolan Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPAssa

kuuluu kymmeniä muitakin työtehtäviä. Oma perehtymiseni

Eurodeskiin alkoi 1999 keväällä Edinburghissa, Eurodeskin syntysijoilla,

ERYICAn ja Eurodeskin yhteisessä nuorisotiedotuskoulutuksessa.

Mukana samalla reissulla oli myös Turun ja Porvoon pisteiden

työntekijät. Tiivis sisäänajo itse Eurodeskiin ja kansainväliseen

nuorisotiedotuksen pariin sai pään pyörälle, mutta nyt muutaman

vuoden jälkeen olemme NAPAssa löytäneet ne kanavat, joita

Eurodeskissä olemme parhaiten voineet hyödyntää. BBS on

ehdottomasti ollut antoisa viestintäväline. Reaaliaikainen yhteys

kaikkiin muihin tiedotus-pisteisiin koko Euroopassa on tuottanut

vastauksia kymmeniin nuorten esittämiin kysymyksiin koskien mm.

nuorten liikkuvuutta ja kansainvälistymistä.

Eurodesk on sen tarjoamien viestintäkanavien ja tietokannan

lisäksi tarjonnut minulle lukuisia mahdollisuuksia tavata suomalaisia

ja eurooppalaisia nuorisotiedotustyöntekijä-kollegoita. Viimeisin

mahdollisuus tarjottiin Helsingissä maaliskuussa 2002 Lasipalatsiseminaarin

yhteydessä. Lähes 130 kentän nuorisotiedotus-työntekijää

yli 20 maasta – voi kun olisi ollut aikaa keskustella kaikkien kanssa!

Mika Pietilä,

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NAPA, KOKKOLA

5


Rovaseudun nuorisotiedotus

kehittää sähköistä viestintää ja

nuorisotiedotustyöntekijä toimii

eräänlaisena “filtterinä”, jolla on

tarvittaessa aikaa kuunnella, tukea

ja neuvoa nuorta. Onkin varsin

tärkeää, että myös työntekijät

pitävät omaa osaamistaan ajan

tasalla. Eurodesk–koulutuksella

pyritäänkin nimenomaan vastaamaan

nuorisotiedotukseen muuttuviin

tarpeisiin. Olen itse osallistunut

Brysselissä toteutettuun

koulutukseen, jonka aikana verkoston

eurooppalainen laajuus ja

kattavuus selvisi. Koulutukseen

osallistui viisi ranskalaista, kaksi

suomalaista ja varmaan nelisenkymmentä

italialaista edustajaa,

joten arvata saattaa, että yhteyttä

Italiaan on tullut pidettyä. Hyvä

niin, kansainväliset kontaktit ovat

työssämme tärkeä voimavara ja

hyvien työkäytäntöjen jakaminen

samoin. Olen oppinut, että kyky

tehdä yhdessä asioita erilaisten

ihmisten kanssa kaikilla elämän

alueilla edellyttää yhdessä oppimista

ja erityistä suvaitsevaisuutta.

Usein keskustelemme EU–

ulottuvuuden ja EU:n Nuorisoohjelman

mahdollisuuksien tuomisesta

lähemmäs nuoria. Parhaiten

se mielestäni onnistuu käytännön

toimissa. Tällä hetkellä työskentelee

Unkarissa EVS -vapaaehtoisena

Sampo Löf, Rovaseudun

nuorisotiedotuksen lähettämä

nuori mies, jonka kokemuksista ja

tuntemuksista käymme säännöllistä

kirjeenvaihtoa. Sampo pohtii

viesteissään eurooppalaisuutta,

kulttuurien erilaisuutta ja samankaltaisuutta,

nuorten touhuja ja

kiinnostuksen kohteita, vapaaehtoistyötä

ja viimeksi myös

päätöksentekoa. Pieni lainaus

Sampon viimeisimmästä viestistä:

“Tällä erää takana on taas

monenmoista. Viime viikonloppuna

meillä oli vihdoinkin jo kauan

huhupuheena odotettu mid-term

meeting eli tapaaminen samojen

vapaaehtoisten kanssa, jotka

tapasimme aikanaan vapaaehtoisajan

alussa. Tapaaminen oli

tuossa jonkun matkan päässä,

joen toisella puolella olevassa

pikkukylässä ja se kesti neljä

päivää. Oli tosi mielenkiintoisa

tavata samat ihmiset jälleen ja

vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia.

Monet puhuivat jo valtavan hyvin

Unkaria ja olin vähän kateellinen

niille, joiden oli ollut pakko selviytyä

työssään unkariksi”

Kerrottakoon nyt tässä, että

myös Sampo puhuu unkaria,

mutta käyttää vapaaehtoistyössään

englantia paljon, sillä työkaverit

ovat varsin kansainvälisiä.

Eurodesk ja kansainvälinen

yhteistyö on osa on osa arjen

nuorisotiedotustyötä. Yhteistyö

Kansainvälisen henkilövaihdon

keskuksen CIMOn kanssa parantaa

osaltaan myös nuorisotiedotustoiminnan

laatua ja mahdollisuuksia,

tuo siihen uusia ulottuvuuksia.

Eurodesk linkittää meitä

ja tietoa.

Merja Tervo

Rovaseudun nuorisotiedotus,

Rovaniemi

Parasta ovat kontaktit eurooppalaisiin kollegoihin

Minulla on kokemusta yhdestä Brysselistä

pidetystä Eurodesk-koulutuksesta, johon osallistui

suomalaisia, ranskalaisia ja joukko italialaisia.

Kurssi oli antoisa ja oli erittäin mukava tavata muita

Eurodesk-pisteiden työntekijöitä. Olin tosin silloin

aivan uusi jäsen, eikä minulla ollut vielä omaa

kokemusta Eurodeskistä. Kurssin anti olisi ollut

varmasti suurempi, jos olisi jo ehtinyt toimia

Eurodeskin parissa ennen kurssia.

Minulle ja pisteellemme Eurodeskissä on ollut

parasta kontaktit eurooppalaisiin kollegoihin. On

mukavaa, että voi kysyä toiselta pisteeltä neuvoa

ja apua ilman että tarvitsee selitellä kaikkia

taustoja; voi käydä lähes suoraan asiaan

kyseleepä mistäpäin Eurooppaa tahansa!

Tuija Ijäs

Jyväskylän nuorisotiedotus ja -neuvonta

6


Uusia ulottuvuuksia nuorisotiedotuspalveluumme

Eurodesk-verkostoon mukaan lähtö heti alusta lähtien on ollut sekä

itselleni ammatillisesti että keskuksemme toiminnalle erittäin tärkeätä

ja antoisaa. Eurodesk-verkostoon kuuluminen on tuonut uusia

ulottuvuuksia nuorisotiedotuspalveluumme ja ennen kaikkea verkoston

kansallisen ja kansainvälisen verkoston käyttöarvo on ollut korkea.

Voimme hyödyntää verkostoa päivittäin vastatessamme asiakkaittemme

kysymyksiin, kun käytössämme on laaja ja kattava

voimavara.

Palvelumme kehittämisen kannalta on ollut mielenkiintoista

osallistua Eurodeskin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Ne ovat poikineet

paljon uusia ideoita, koska koulutuksissa on ollut mukana myös vahva

kokemusten vaihto.

Jaana Fedotoff

Nuorten tiedotus- ja neuvonta-keskus Nappi, Oulu

HYÖDYLLISIÄ

WWW-LINKKEJÄ

Eurodesk

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

http://www.eurodesk.org

http://www.cimo.fi

Discover Finland

ERYICA

EYCA

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi

Hercules-kortti

KUVAKOLLAASI

KIRJOITTAJISTA!

http://finland.cimo.fi

http://www.eryica.org

http://www.eyca.org

http://www.alli.fi

http://herkules.alli.fi

Euroopan Komission - Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_fi.htm

7


EURODESK

ALUETIEDOTUSPISTEET

SUOMESSA

SU002 - Nuorten tiedotus- ja

neuvontakeskus NAPPI - Oulu

Ojakatu 4, I krs.

(Nuoriso- ja kulttuurikeskus)

puh. 08 - 558 48225

faksi 08 - 558 48299

nappi@ouka.fi

http://www.ouka.fi/nappi

SU003 - Nuorisotiedotuspiste Rasti -

Porvoo

Runeberginkatu 32 E,

00160 Porvoo

puh. 019 - 520 2469

faksi 019 - 520 2482

nt_rasti@mail.porvoo.fi

http://www.porvoo.fi/nuoriso/fin/

rasti.htm

SU004 - Nuorisotiedotuskeskus

KOMPASSI - Helsinki

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Lasipalatsi, Simonkatu 1 ,

00100 Helsinki

puh. 09 - 310 80080

faksi 09 - 310 80085

kompassi@lasipalatsi.fi

http://kompassi.lasipalatsi.fi

SU005 - Nuorten tiedotus- ja

neuvontapiste NAPA - Kokkola

HANSA, Torikatu 13,

67100 KOKKOLA

puh. 06 - 831 3264

faksi 06 - 831 3264

hansa@kokkola.fi /

mika.pietila@kokkola.fi

http://nuorisotoimi.kokkola.fi

SU006 - Turun nuorisoasiainkeskus,

Nuorisotiedotuspalvelu - Turku

Puutarhakatu 14 A, 20100 Turku

puh. 02-262 3124 / 050-554 6124

faksi 02 - 262 3128

nuorisoasiainkeskus@turku.fi/

kaisa.ahokas@turku.fi

SU007 - Nuorisokeskus 44 - Kuopio

Kauppakatu 44, 70110 Kuopio

puh. 017 - 182 675

faksi 017 - 182 682

nuorisokeskus.vak@kuopio.fi

www.kuopio.fi/nuoret

SU008 - Rovaseudun Nuorisotiedotus

Nuti - Rovaniemi

Valtakatu 35, 96200 ROVANIEMI

puh. 016-322 3069/040-716 7693

faksi 016-322 3076

eija.marttila@rovaniemi.fi

http://www.rovaniemi.fi/nuti/

SU009 - Nuorison tiedotus- ja

neuvontapiste yESBOx/Tapiola

Länsituulenkuja 3, 02100 Espoo

puh. 09 - 455 1109

faksi 09 - 464 300

yesbox.tapiola@espoo.fi

http://www.espoo.fi/nuoriso

SU010 - Jyväskylän nuorisotiedotus

ja -neuvonta - Jyväskylä

Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, 40100

JYVÄSKYLÄ

puh. 014-624 952/050-5662 193

faksi 014 - 624 967

tuija.ijas@jkl.fi / laturi@jkl.fi

http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso

SU011 - Nuorison tiedotus- ja

neuvontapiste yESBOx/Espoon

keskus

Kirkkojärventie 4, 02770 Espoo

puh. 09- 8162 6742

faksi 09 - 8162 6747

yesbox.EK@espoo.fi

http://www.espoo.fi/nuoriso

SU012 - Nuorison tiedotus- ja

neuvontapiste yESBOx/Omena

Piispansilta 11 S 30, 02230 Espoo

puh. 09 - 8165 1008

faksi 09 - 8165

7689

yesbox.omena@espoo.fi

http://www.espoo.fi/nuoriso

SU013 - Kaukovainion Nuorten

tiedotus- ja neuvontapiste Neppi -

Oulu

Hiirihaukantie 12, 90250 Oulu

aki.huhtala@ouka.fi

http://www.ouka.fi/nappi/neppi/

SU014 - Kaijonharjun Nuorten

tiedotus- ja neuvontapiste Neppi -

Oulu

Kalevalantie 5, 90570 Oulu

sari.juntunen@ouka.fi

http://www.ouka.fi/nappi/neppi/

SU015 - Det svenska informationscentret

LUCKAN -

Helsingfors

Glaspalatset, Simonsgatan 1, 00100

Helsingfors

tfn. 09 - 6813 4510

fax. 09 - 6813 4511

luckan@sydklf.fi

http://www.kulturfonden.fi/luckan/

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

PL 343 (Hakaniemenkatu 2), 00531 Helsinki

Puh. 09 7747 7033 (vaihde), faksi 09 7747 7064

sähköposti eurodesk@cimo.fi | www.cimo.fi

8

More magazines by this user
Similar magazines