Green Care –toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa - TTS

tts.fi

Green Care –toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa - TTS

Green Care toimintamalleja

Norjassa ja Ruotsissa

Green Care – Vihreä Hoiva

maaseudulla, VIVA

Irene Roos, TTS

1


Grön omsorg, Ruotsi

• Maataloustuottajajärjestö, LRF on ottanut vetovastuun toiminnasta

ja määritellyt vihreän hoivan seuraavasti: ”Hyödyllistä ja

mielekästä toimintaa maatiloilla, maalaisympäristössä henkilöille,

jotka tarvitsevat erityistä tukea.”

• Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti niitä ihmisiä, joita Ruotsin

sosiaalipalvelulainsäädäntö eri tavoin koskee.

• Päivätoiminnan järjestäminen on ollut yksi tärkeimmistä

toimintamuodoista.

24.10.2011 2


Birgitta ja Thomas

maanviljelijöitä

www.hogbygard.se

24.10.2011 3


Päivätoimintaa

• Käynnistyi syksyllä

2007

• 15 työntekijää

/asiakasta

• 3 -vuotinen sopimus

• Thomas 10-15

tuntia/viikossa

24.10.2011 4


Yhteistyö kunnan kanssa

• Palvelut järjestetään yrittäjän ja kunnan yhteistyönä siten, että yrittäjä

vastaa maatilaympäristöstä ja töiden suunnittelusta. Päivätoiminnan ohjaus

on sosiaalialan koulutuksen saaneiden ohjaajien vastuulla, jotka ovat

kunnan palveluksessa.

• Sopimus kunnan kanssa on kolmevuotinen sisältäen myös varauksen

sopimuksen jatkamiseen tämän jälkeen.

• Yhteistyömalli on toiminut hyvin. Myös kunnassa on oltu järjestelyyn

tyytyväisiä.

• Neuvotellaan toiminnan laajentamisesta. Kustannukset ovat pysyneet

samalla tasolla kuin kunnan itse järjestämässä päivätoiminnassa, mutta

tulokset ovat olleet selkeästi parempia.

24.10.2011 5


Högbyn malli

• Yhteistyössä kunnan

kanssa/mixmalli

• Ei koulutusvaatimuksia

• Ei lupia

lääninhallituksesta

• Ei dokumentointia

• Turvallista kunnalle

24.10.2011 6


Tärkeää

• Lyhyt matka kunnan

keskustasta (10 min)

• Oma asunto erillään

maatilasta

• Sosiaalinen

• Joustava

”Hyvä tapa aloittaa - tässä oppii, nyt

pärjäisimme itse”

7


Tulevaisuus

• Kunta on tyytyväinen

ja päivätoimintaa

ollaan laajentamassa

• Porsaat ja

koneurakointi

lopetetaan

• Högby SPA ja

päivätoiminta jatkuvat

24.10.2011 8


Inn på tunet ”Maatalon

pihalla”, Norja

• ”Vihreä hoiva”, ”Vihreä yhteistyö” tai ”Inn på

tunet” ovat ilmauksia erityyppisille hoivatöille,

jotka yhdistetään Norjassa maatalouteen.

• ”Inn på tunet” ‐käsite luotiin Norjassa vuonna

2001 kun haluttiin löytää ilmaus, joka on

laajempi kuin pelkkä hoivakäsite.


Inn på tunet

Norjassa on noin 900 (900-1500) Green Care ‐maatilaa, mikä

vastaa 2,1 prosenttia Norjan maatiloista.

• Lähes neljä prosenttia Norjan maatiloista suunnittelee

vastaavan toiminnan aloittamista.

• Maatalousyrittäjä tarjoaa palveluita, esimerkiksi vuokraamalla

tiloja, yhteistyössä koulun, terveys‐ ja sosiaaliviranomaisten

kanssa.

• Palveluiden ostajana on yleensä kunta, mutta se voi olla myös

valtio tai yksityinen toimija.

24.10.2011 10


Norja panostaa Green

Careen

• Norjan hallitus on määritellyt Green Care

‐toiminnan yhdeksi merkittäväksi

painopistealueeksi.

• Kehittämiseen ohjataan resursseja,

esimerkiksi jokaisessa 19 läänissä on yksi

henkilö hoitamassa alueellisen Green Care

‐toiminnan kehittämistä ja jalkauttamista

tiloille.

24.10.2011 11


Norja panostaa Green

Careen

• Valtion budjetti tähän toimintaan vuosille 2010–2012

on 18 miljoonaa NKR.

• Tavoitteena on lisätä Green Care ‐palveluiden määrää

ja saada kunnat huomioimaan Green Care

strategioidensa laatimisessa.

Green Care ‐toiminnalle on tekeillä myös kansallinen

strategia. Se tehdään laajassa yhteistyössä eri

ministeriöiden välillä ja siihen osallistuvat myös mm.

lääninhallitukset, kunnat ja kuntaliitto.

24.10.2011 12


Ingrid ja Jon

24.10.2011 13


30 jalostettua tuotetta

lampaanlihasta

24.10.2011 14


Maatila pedagogisena

voimavarana

• Elävä oppimispaikka

• Elävä opetusmuoto

24.10.2011 15


Iltapäiväryhmiä

• Lapset haetaan

koulusta

• Laitetaan ruokaa

yhdessä

• Tehdään läksyt

• Lampaiden hoito

• Huovutusta

24.10.2011 16


Viikonloppukoti

• 4-6 lasta

• Seurataan vuoden

kulkua

• Polttopuun tekoa

• Perunanviljelyä

24.10.2011 17


Jäitä hattuun: ei tuloksia

• Lastensuojelu- ja

sosiaalipalvelulainsäädäntö

• 1-vuotisia sopimuksia

neljän kunnan kanssa

• Palvelujen myynti

kunnalle vie aikaa

hetkessä

24.10.2011 18


Myös kulttuuriareena

• Pubi

• Konsertit

• Teatteriesitykset

• Kesäohjelmaa

24.10.2011 19


Sofies Stuer

Suvun pientila

Lihakarjaa

24.10.2011 20


Sofie

Sofies Stuer:

• Kahvila

• Tilamyymälä

• Vierasmaja

• IPT-toimintaa

24.10.2011 21


Toimintaa naisille ja tytöille

Tyttöprojekti:

• 5 tyttöä

• Yhteistyössä koulun

kanssa

• Kehittää sosiaalisia

taitoja

• Maasta pöytään

24.10.2011 22


Päihdeongelmaisille naisille

tarkoitettu toiminta alkoi 1.9.

• Yhteistyöprojekti

NAV:in (KELA) ja

Ringsakerin kunnan

kanssa (1-vuotinen).

• Seitsemän noin 40-

vuotiasta naista

kokoontuu kerran

viikossa Sofien

Stuerilla

• Kunnasta kaksi

työntekijää

24.10.2011 23


Motiivit ja resurssit

• Halu jatkaa tilan toimintaa

• Perustuu tilan ja viljelijän voimavaroihin

• Saada esiin ihmisen terveet puolet

• Jokaisella hoivakodilla pitäisi olla oma

maatilansa

24.10.2011 24


Toimintamuotoja

• Yhteistyö koulun

kanssa

• Maahanmuuttajat

• Päivätoiminta

24.10.2011 25


Jatko

• Rahoitus

projektiluonteista

• Ongelmia

kuntarahoituksen

kanssa

• Laatukriteereitä /

sertifiointi tulossa

24.10.2011 26


Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin

irene.roos@tts.fi

Kiitos!

24.10.2011 27

More magazines by this user
Similar magazines