express - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

home.cimo.fi

express - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus

E X P R E S S

UKANEXPRESS 2/2001 17.12.2001

H YVÄT SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJAT JA

MUUT KUMPPANIMME ERI PUOLILLA MAAILMAA,

Vuosi 2001 on ollut eräs tapahtumarikkaimmista UKANin historiassa.

Vuosi oli paitsi Euroopan kielten teemavuosi myös Suomen

puheenjohtajuusvuosi kaikessa pohjoismaisessa yhteistyössä.

Kymmeniä kielten vuoden tapahtumia on järjestetty eri puolilla Eurooppaa,

Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Erityishuomion kohteena oli

Porton yliopisto, jossa järjestettiin marraskuun alussa Suomen kielen ja

kulttuurin päivä yhteistyössä Suomen Portugalin suurlähetystön, Suomen

kirjallisuuden tiedotuskeskuksen, Suomen Madridin-instituutin ja

CIMOn kesken.

Kielten vuoden kunniaksi CIMO julkaisi Take a Chance on Finnish -

esitteen, josta ilmestyi englanninkielisen lisäksi italian-, portugalin-,

ranskan-, ruotsin- ja saksankieliset versiot. Jatkossa on tarkoitus

käännättää esitettä tarpeen mukaan muillekin kielille.

Pohjoismaiden Ministerineuvosto myönsi Pohjoismaiden kielten ja

kulttuurin ulkomaanopetuksen toimikunnalle varat NORDIT-projektia

varten, jonka tavoitteena on Pohjoismaissa puhuttavien kielten ITopetuksen

laadun arviointi. Projektin ensimmäinen seminaari pidettiin

marraskuun lopulla Jyväskylän yliopistossa.

Pohjoismaisten kieli- ja kirjallisuuskurssien vuotuinen kokous pidettiin

syyskuussa Saariselällä ja sen erityisteemana oli saamen kieli ja kulttuuri.

Pohjoismainen lehtorikonferenssi puolestaan oli Budapestissa lokakuussa

ja tilaisuuteen oli kutsuttu Pohjoismaiden kielten lehtorit itäisen Keski-

Euroopan maista. Oslossa järjestettiin marraskuussa seminaari Pohjoismaiden

kielten, erityisesti suomen asemasta Pohjolan yliopistoissa. Vuosi

huipentui symposiumsarjaan Japanissa, missä Pohjoismaiden yhteiskuntia

ja kulttuuria esiteltiin kolmessa japanilaisessa yliopistossa Tokion alueella

ja Osakassa. Lisäksi järjestettiin yksi tilaisuus laajemmalle yleisölle

Ruotsin Tokion suurlähetystössä.

UKANin uutena toimintamuotona tarjotaan ensi kesänä kääntäjäseminaari

ulkomaisille suomen kielen opiskelijoille tai vastavalmistuneille.

Seminaari toteutetaan yhteistyössä Kirjallisuuden tiedotuskeskuksen

kanssa. Kesäkurssitarjontaa lisätään yhdellä keskitason kurssilla, jotta

maailmalla kasvaneeseen kysyntään voitaisiin entistä paremmin vastata.

Viime kesänä lanseeratussa Suomea Suomessa harjoitteluohjelmassa oli

51 opiskelijaa. Ohjelma on tarjolla myös ensi vuonna. Näistä ja muistakin

aiheista lisää tämän expressin sivuilla.

Kiitokset kuluneen vuoden yhteistyöstä ja menestystä tulevalle!

Anna-Maija Raanamo

1


P ÄIVÄ SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN TUNTEMUKSEN LISÄÄMISEKSI

Virallinen Euroopan kielten

vuoden päivä oli 26.9.2001,

jolloin Euroopan komissio järjesti

kielitapahtuman

Brysselissä.

Suomen kieli ja sen opetus olivat

esillä tapahtumassa Suomen

Benelux-instituutin koordinoimana.

Tilaisuuteen osallistuneet

saattoivat opetella suomen

kieltä näytetunneilla ja tutustua

suomalaiseen kulttuuriin musiikin

avulla.

Aleksis Kiven päivänä vietettiin

suomen kielen teemapäivää

opetuspisteissä eri puolilla maailmaa.

Tilaisuuksissa esiteltiin

suomen kieltä ja suomalaista

kulttuuria ensisijaisesti suomalaisen

kirjallisuuden avulla.

Reykjavikissa tapahtuma keskittyi

nykykirjallisuuteen. Kirjailijavieraana

oli Hannele Huovi, joka

esitteli ja luki tuotantoaan Reykjavikin

Pohjolan talolla.

Madridissa järjestettiin Mika

Waltari -tapahtuma, jossa esiteltiin

kirjailijan tuotantoa. Tapahtuma

keskittyi Waltarin tuotantoon,

koska tämän kirjoja on käännetty

espanjaksi ja niitä luetaan paljon,

mutta useinkaan ei ole tiedossa,

että Waltari on suomalainen

kirjailija. Tilaisuus järjestettiin

Suomen Madridin-insituutissa.

Suomen Pietarin-insituutti

järjesti yhteistyössä Pietarin

alueen koulujen kanssa tapahtuman,

jossa esiteltiin suomen kielen

opiskelua Pietarissa ja suomalaista

kulttuuria yleensä. Tilaisuudessa

keskusteltiin myös Pietarissa

annettavan suomen kielen opetuksen

kehittämisestä ja perustettiin

Pietarin suomen kielen opettajien

yhdistys.

Suomen Ranskan insituutissa

järjestettiin näyttely suomen kielen

opetuksesta Pariisissa. Näyttelyssä

esiteltiin suomen kieltä ja suomen

kielen opetuksen historiaa valokuvin,

tekstikatkelmin ja oppikirjoin.

Esillä oli myös uusia kielen

opiskelun apuvälineitä kuten CD-

ROM-levyjä, joita näyttelyn

vieraat saivat kokeilla.

Teemapäivää vietettiin myös

Latvian yliopistossa Riiassa,

jossa esiteltiin suomen kielen

opintomahdollisuuksia. Toronton

yliopistossa Kanadassa avattiin

Suomen luontoa esittelevä valokuvanäyttely.

Ruotsissa Lundin

yliopistossa kuultiin luentoja

suomen kielestä ja kulttuurista ja

avattiin kirjanäyttely teemapäivän

kunniaksi.

New Yorkin Suomen kielen ja

kulttuurin opetuspiste Columbian

yliopistossa järjesti suomalaisen

runouden ja musiikin illan,

jossa esiintyi mm. muusikko Ulla

Suokko.

Teemapäiviä järjestettiin myös

marras- ja joulukuussa. CIMO

järjesti marraskuussa Portugalissa

yhdessä Suomen Portugalin

suurlähetystön, Suomen kirjallisuuden

tiedotuskeskuksen,

Suomen Madridin-instituutin ja

Porton yliopiston kanssa kieli,

kirjallisuus ja viestintä -aiheisen

Suomi-päivän.

Hampurin yliopistossa kuultiin

esitelmä slangista ja tutustuttiin

suomen kirjakielen kehityksestä

kertovaan näyttelyyn. Kalifornian

yliopistossa Berkeley’ssä ja

Tarton yliopistossa järjestettyjen

teemapäivien aiheena oli suomalainen

joulu perinteineen. Esillä

olivat myös opiskelumahdollisuudet

Suomesta ja

suomen kielestä kiinnostuneille.

Syksyn viimeiset teemapäivät

vietettiin itsenäisyyspäivän aikoihin

Venäjällä Syktyvkarissa ja

Puolassa Elkin kaupungissa,

missä Poznanin yliopiston

lehtori oppilaineen esitteli suomen

kielen opiskelumahdollisuuksia ja

kertoi suomalaisesta kulttuurista.

Ja lisää on tulossa. Syksy tuntui

olevan monessa opetuspisteessä

liian kiireistä aikaa teemapäivien

järjestämiseen. Niinpä moni päätti

järjestää teemapäivän keväällä

2002. Keväällä teemapäiviä

vietetään Italiassa, Itävallassa,

Puolassa, Romaniassa, Saksassa,

Slovakiassa, Tanskassa, Tsekissä,

Unkarissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Tapahtumia riittää siis

edelleen ympäri maailmaa!

CIMO ONNITTELEE

Tasavallan presidentti Tarja

Halonen on itsenäisyyspäivänä

2001 myöntänyt seuraavat kunniamerkit:

Suomen Leijonan I luokan

ritarimerkki:

Professori Maisa Marja-Liisa

Martin, Jyväskylä

Suomen Valkoisen Ruusun

ritarimerkki:

Ulkomaanlehtori Paula Riitta

Helena Kokkonen, Kirkkonummi

T AKE A CHANCE – SAISIS

TA CHANCE – TA CHANCEN

– APOSTE NO FINLANDÊS!

CIMO julkaisi alkuvuonna Take a

Chance on Finnish! -esitteen

osana suomen kielen opintojen

markkinointikampanjaa. Englanninkielinen

esite sai syksyllä

rinnalleen muita kieliversioita:

ruotsin-, saksan-, ranskan-, italianja

portugalinkieliset esitteet ovat

tulleet tarpeeseen ja löytäneet

paikkansa Suomen-opintojen

markkinointimateriaalina. Eri

kieliversioita voi tilata sähköpostitse

os.: leena.karna@cimo.fi

tai johanna.komppa@cimo.fi .

2


Elämää

Elämää

suomeksi

E LÄMÄÄ SUOMEKSI! -

KILPAILUN SATOA

Euroopan kielten teemavuoden

ohjelmaan kuului myös Elämää

suomeksi! -kilpailu, jonka tarkoituksena

oli rohkaista opiskelijoita

käyttämään suomen kielen taitoaan

sekä kannustaa ideoimaan

Internet-sivuja, joista olisi apua

suomen kielen opiskeluun ulkomailla.

Kilpailu päättyi marraskuun

lopussa, ja määräaikaan mennessä

UKANiin saapui 51 työtä Euroopasta

ja Yhdysvalloista. Erityisesti

itäisen Keski-Euroopan maiden

suomen kielen opiskelijat osallistuivat

ahkerasti kilpailuun. On

ollut mukava huomata, että

kilpailutöitä ovat lähettäneet sekä

useita vuosia suomen kieltä

opiskelleet että vasta opintojaan

aloitelleet. Elämää suomeksi -aihe

on innoittanut hyvin erilaisiin

töihin, ja raati on saanut luettavakseen

mm. erilaisia matkakertomuksia

ja Suomea, suomalaista

kulttuuria ja suomalaisia

kuvaavia kirjoituksia.

Arvosteluraati on jo aloittanut

töihin tutustumisen, ja kilpailun

tulokset julkaistaan Runebergin

päivänä 5. helmikuuta 2002.

Kilpailun sadosta on tarkoitus

koota julkaisu sekä tuottaa verkkosivut

ulkomailla suomen kieltä

opiskelevien tarpeisiin.

V UODEN 2002 ALUSTAVA

TAPAHTUMAKALENTERI

Elämää suomeksi -kilpailun tulosten julkaiseminen 5.2.2002

SASSin (The Society for the Advancement of Scandinavian Study)

konferenssi Salt Lake City’ssä 2.—4.5.2002

Ulkomaanlehtorien opinto- ja neuvottelupäivät

Jyväskylässä 5.—7.8.2002

Kääntäjäseminaari Helsingissä 12.—23.8.2002

Pohjoismainen lehtorikokous Oulussa marraskuussa 2002

UKANIN JÄRJESTÄMÄT

S UOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KESÄKURSSIT /

AJANKOHDAT V . 2002

P o h j o i s m a i s e t k u r s s i t :

Kurssi I, Vaasan yliopisto 16.7. - 2.8.2002

Kurssi II, Vaasan yliopisto 16.7. - 2.8.2002

Suomenruotsalaisen kulttuurin kurssi, Kuggom 9.- 23.7.2002

Näille kursseille hyväksytään ainoastaan pohjoismaisia opiskelijoita.

Huom. poikkeus: Baltian maissa suomea opiskelevat voivat hakea

kurssistipendejä Pohjoismaiden ministerieuvostolta yhteistyössä oman

yliopistonsa pohjoismaisten kielten laitoksen kanssa. Lisätietoja

UKANista.

K a n s a i n v ä l i s e t k u r s s i t :

Kurssi I, Jyväskylän yliopisto 15.7.- 2.8.2002

Kurssi II, Kuopio 8. - 30.7.2002

Kurssi III A, Oulun yliopisto 2. - 25.8.2002

Kurssi III B, paikka avoin 8. - 30.7.2002

Kurssi IV, Jyväskylän yliopisto 22.7. - 14.8.2002

Kansainvälisistä kursseista III A ja IV ovat avoimia myös pohjoismaalaisille.

H AKUAJAT

Pohjoismaalaisten hakijoiden osalta hakuaika päättyy 15.2. ja kansainvälisten

hakijoiden osalta 28.2. Molempia hakijaryhmiä varten on olemassa

erillinen hakulomake. Hakemukseen liitetään lehtorin täyttämä lausuntolomake,

joita lähetetään tämän tiedotteen mukana. Tarkemmat hakuohjeet

lomakkeessa ja UKANin esitteessä.

M UUTOKSIA

Yliopistoille järjestetyn tarjouskilpailun pohjalta muuttuu viime vuodesta

yhden pohjoismaisen kurssin paikkakunta: Vaasan yliopisto järjestää

molemmat pohjoismaiset kurssit I ja II, joten Turussa ei ole ensi kesänä

lainkaan kurssia.

3


III-tasolle on kovan kysynnän vuoksi tarkoitus järjestää lisäkurssi, joka

vastaa tasoltaan Oulun kurssia. Tälle kurssille on mahdollista hakea,

vaikka paikkakuntaa ei ole vielä päätetty.

Suomenruotsalaisen kulttuurin kurssin Kuggomissa järjestää Helsingin

yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos.

K URSSIEN TASOJEN KUVAUKSET

4

Pohjoismaisten kurssien (I ja II) tasokuvauksista on tarkemmat tiedot

UKANin esitteessä 2002. Kurssilaisten valintoja tulee jatkossa helpottamaan

se, että molemmat kurssit ovat yhtä aikaa samassa yliopistossa.

Kv. I-kurssi (Jyväskylässä) on tasoltaan hieman alempi kuin II-kurssi

(Kuopiossa). I-kurssille otetaan yhden lukukauden tai korkeintaan yhden

lukuvuoden suomea opiskelleita, joilla on vaikeuksia ymmärtää tai

tuottaa puhetta.

Kv. II-kurssi (Kuopiossa) on selkeästi niille, joilla on ollut yliopistossa

melko intensiivistä suomen opetusta vähintään yhden lukuvuoden ajan.

Hakijan tulee ymmärtää puhuttua yksinkertaista suomea.

Kv. III A ja B -kursseilla (A: Oulussa; B: kurssipaikka avoin!) nivotaan

opetukseen mukaan enemmän kirjallisuutta. Sitä on n. 20 tuntia ja kielen

opetusta on 60 tuntia. Tällä kurssilla pyritään erityisesti vahvistamaan

käytännön kielitaitoa (puhumista ja puheen ymmärtämistä) ja opiskelijoiden

tulisikin pystyä osallistumaan ryhmätyöskentelyyn.

Kv. IV-kurssi (Jyväskylässä) on suomea jo erittäin hyvin osaaville. Ei

tasoryhmiä vaan kysynnän mukaan muodostetaan kaksi tai kolme

ryhmää, jotka painottuvat kieleen ja kirjallisuuteen sekä yhteiskunnallisiin

aiheisiin.

I, II ja III -kursseilla on eri tasoryhmiä

Kaikilla kursseilla harjoitellaan erityisesti puhumista ja puheen ymmärtämistä.

K IRJAUUTUUKSIA

Terttu Leney & Liisa Needham: Finn Talk. Multimedia Finnish

Language Course. Finn-Guild & Kansanvalistusseura 2001.

Maila Eichhorn, Inkeri Lehtimaja & Sanna Voipio: Tekstitulkki.

Lukemisto ja tehtäväkokoelma suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen.

Laatusana Oy & Kesälukioseura 2001. Tilaukset Äidinkielen

opettajain liitosta.

Erkki Savolainen & Anneli Brown: Verkkokielioppi. Finn Lectura 2001.

Oppilaitoksille suunnattu, www-selaimen avulla käytettävä suomen

kielioppi. Sisältää äänne-, muoto- ja lauseopin osiot. Esittelyversio

osoitteessa http://www.finnlectura.fi/verkko/esittely.

Suomen vuosisata. Tietoteos Suomesta ja suomalaisista sadan vuoden

ajalta: asuminen ja rakentaminen, kansantalous ja elinkeinot, koti- ja

ulkomaankauppa, koulutus ja tutkimus, oikeusolot ja rikollisuus, sosiaaliturva

ja viestintä, vaalit, väestö ja työelämä, ympäristö ja energia.

Tilastokeskus 2001.

Uutta

aineistoa


K IELENHUOLTOA INTERNETISSÄ

U USIA VIDEOHANKINTOJA

Kielikello-lehden sähköinen arkisto

Verkko-Kielikello on valmistunut. Se

on kooste Kielikellon painetuista

numeroista vuodesta 1968 alkaen.

Sieltä selviävät esim. yhteen ja

erikseen kirjoittamisen periaatteet,

merkkien ja numeroiden oikeinkirjoitus,

virastojen ja laitosten nimien

kirjoittaminen ja monet muut kielenkäytön

kysymykset. Verkko-Kielikello

on maksullinen palvelu, mutta siihen

voi tutustua veloituksetta kahden

viikon ajan.

Osoite http://www.kielikello.fi/.

Kielenhuoltoon liittyviin kysymyksiin

saa vastauksia myös kielitoimiston

sivulta http://www.kotus.fi/huolto/

kielitoimisto.

U USI SUOMEN KIELEN KURSSI

INTERNETISSÄ

Marjukka Kenttälä Helsingin yliopiston

kielikeskuksesta on tehnyt yhdessä

opiskelija Jan Wagnerin kanssa

suomen kielen verkkoalkeiskurssin,

joka on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tavataan taas! Johdanto suomen

kieleen ja Suomeen sisältää myös

suuren määrän linkkejä lukuisille

suomalaisille internet-sivuille (esim.

eduskunta, tilastokeskus, Suomen

Akatemia, monet museot), jotka

antavat taustatietoja tekstissä

käsitellyille asioille. Kurssi on vielä

osittain keskeneräinen; siihen on myös

tulossa sanasto ja ääni kaikkiin teksteihin.

Tällä hetkellä kurssin apukielenä

on englanti, mutta myös muita

kieliversioita on tulossa myöhemmin.

Tavataan taas! -kurssin osoite on

http://

donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/

FinnishForForeigners.

M UITA

INTERNET- OSOITTEITA

Selkouutiset-lehden tekstejä voi

lukea ja osittain kuunnellakin

osoitteessa

http://www.papunet.net/.

Papunet on varsinaisesti

palveluverkko puhevammaisille

ja selkokielen käyttäjille, mutta

siitä saattaa olla hyötyä myös

suomen kielen opiskelijoille,

jotka eivät vielä ole kovin

pitkällä opinnoissaan.

Papunetissä esitellään myös

suomenkielisiä selkokirjoja.

Samasta osoitteesta saa tietoa

myös ruotsinkielisestä selkolehdestä

ja -kirjallisuudesta.

Sivusto on vielä osittain

keskeneräinen.

Pientä hupia (ja vähän hyötyäkin)

voi saada opetukseen

kahdelta www-sivulta, joilla voi

käännättää kirjakielisen tekstin

joko Turun tai Savon

murteelle. Konekäännökset

eivät valitettavasti tietenkään

ole aivan täydellisiä.

Turkuraattori

http://www.netello.com/cgi-bin/

netellocom/murre.cgi

Muljaatin

http://savonsanomat.fi/

muljaatin.html

Aunuksenkarjalaiset. Sarjasta

Väinölän lapset. Helsingin yliopiston

suomalais-ugrilainen laitos,

suomen kielen laitos, yliopiston

tiedotus sekä Kotimaisten kielten

tutkimuskeskus. 28 min.

Lyydiläiset. Sarjasta Väinölän

lapset. 40 min.

Virolaiset. Sarjasta Väinölän lapset.

40 min.

Aikamme elokuva - Aki Kaurismäki.

Dokumentti elokuvaohjaaja Aki

Kaurismäestä vuodelta 2001.

55 min.

Puhtaaksikirjoittaja. Tv-draama

Jean Sibeliuksesta ja hänen kahdeksannen

sinfoniansa puhtaaksikirjoittajasta.

Ohj. Hannu Heikinheimo.

1 t 25 min.

Juha. Juhani Ahon romaanin

pohjalta ohjannut Aki Kaurismäki

1998. Mykkä elokuva, jossa

englanninkielinen teksti. 78 min.

Kauas pilvet karkaavat. Englanninkielinen

teksti. Ohjaus Aki

Kaurismäki 1996. 96 min.

Pidä huivista kiinni, Tatjana.

Englanninkielinen teksti. Ohjaus

Aki Kaurismäki 1994. 65 min.

Rikos ja rangaistus. Fjodor Dostojevskin

romaanin pohjalta ohjannut

Aki Kaurismäki 1983. 90 min.

Tulitikkutehtaan tyttö. Englanninkielinen

teksti. Ohjaus Aki Kaurismäki

1990. 70 min.

Varjoja paratiisissa. Ohjaus Aki

Kaurismäki 1986. 70 min.

Videoita voi tilata lainaksi

Leena Kärnältä.

L EHTITILAUKSISTA

Mikäli toivotte muutoksia lehtitilauksiinne vuodeksi 2002, pyydämme ilmoittamaan asiasta ensi tilassa

Leena Kärnälle. Mainittakoon, että esim. kesäloman ajaksi on mahdollista keskeyttää Helsingin Sanomien

tilaus, jolloin tilausjakso pitenee vastaavasti jakson loppupäästä.

5


K ANSAINVÄLISEN HARJOITTELUN YKSIKKÖ TIEDOTTAA

HARJOITTELU TUKEE

SUOMEN KIELEN

OPPIMISTA

Euroopan kielten vuoden kunniaksi

perustettu harjoitteluohjelma

Suomea Suomessa jatkuu myös

ensi vuonna. Tänä vuonna Suomessa

oli ohjelman kautta 51

harjoittelijaa. Ensi vuoden tavoitteena

on päästä samaan tulokseen.

Suomea Suomessa -ohjelma on

tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen

suomen kielen opiskelijoille.

Harjoittelu tapahtuu joko

kulttuurialan laitoksissa tai perheissä.

Opiskelijan tulee olla

vähintään toisella vuosikurssilla ja

hänellä pitää olla ainakin käytännön

tilanteisiin riittävä suomen

kielen taito. Harjoittelun tavoitteena

on tutustuttaa ulkomaisia

suomen kielen opiskelijoita suomalaiseen

työskentelykulttuuriin ja

tarjota heille mahdollisuus puhua

suomea aidoissa työelämän

tilanteissa.

Kolmisenkymmentä harjoittelupaikkaa

saatiin tänä vuonna

erilaisista järjestöistä, kirjastoista,

museoista ja festivaalitapahtumista.

Harjoittelija saa

elinkustannukset kattavan palkan

tai joissakin tapauksissa CIMO

maksaa harjoittelijalle apurahaa.

Harjoittelu voi tapahtua myös

suomalaisessa perheessä perheenjäsenenä.

Perheharjoitteluun

osallistui tänä vuonna parikymmentä

opiskelijaa. Harjoittelija

osallistuu perheenjäsenten tavoin

kotitöiden tekemiseen enintään 5

tuntia päivässä tai 25 tuntia

viikossa. Jokaista työviikkoa kohti

on kaksi vapaapäivää.

Harjoittelijalla on oma huone ja

hän aterioi perheen kanssa. Perhe

maksaa harjoittelijalle ns. taskurahaa

200-400 mk viikossa.

Kesäaikana Suomessa oleville

ulkomaisille harjoittelijoille

järjestetään yhteistä vapaa-ajan

ohjelmaa.

Hakuaika Suomea Suomessa -

ohjelmaan päättyy helmikuun

15. päivänä 2002.

Hakulomakkeen voi tulostaa

CIMOn kotisivuilta, osoitteesta

www.cimo.fi/kansainvälinen

harjoittelu/hakulomakkeet.

Hakemukseen tulee liittää

suomen kielen opettajan lausunto

hakijan suomen kielen taidosta,

CV sekä hakijan omat perustelut

sille, miksi hän haluaa harjoittelemaan

Suomeen.

Kansainvälinen

harjoittelu

O PETUSHARJOITTELU

LEHTORAATEISSA

CIMOn kansainvälisen harjoittelun

yksikkö tarjoaa kerran vuodessa

Suomen kielen ja kulttuurin

sekä kirjallisuuden opiskelijoille

mahdollisuuden alansa harjoitteluun

ulkomailla. Harjoittelu

tapahtuu ulkomaisten yliopistojen

suomen kielen opetusta tarjoavissa

laitoksissa. Ohjelma on pyörinyt jo

nelisen vuotta ja ilahduttavan

monet lehtoraatit ovat lähteneet

mukaan tarjoamalla harjoittelupaikkoja.

Tällä hakukierroksella harjoittelumahdollisuuksia

tarjottiin aikaisempaa

useammassa yliopistossa

Venäjällä. Harjoittelupaikkoja

tarjosivat tänä vuonna iloksemme

myös suomen kielen opetuspisteet

Espanjassa.

Hakijoita tarjolla oleviin

harjoittelupaikkoihin oli hiukan

viimevuotista vähemmän, yhteensä

nelisenkymmentä. Eniten

kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa

herättivät Hollanti, USA,

Espanja ja Italia. Saksankielisiin

maihin hakijoita oli perinteistä

poiketen vähänlaisesti. Myös

Venäjän hakijamäärät jäivät

pieniksi, mutta lisähaun jälkeen

hakemuksia sinnekin kertyi kymmenkunta.

Toiminta sukukansojen

parissa tuntui kiinnostavan.

6


Y HTEYSTIETOJA

Nämä suorat yhteystiedot on tarkoitettu lähinnä lehtorien käyttöön. Opiskelijat saavat tietoa internetistä

osoitteesta http://finland.cimo.fi, sähköpostiosoitteesta cimoinfo@cimo.fi tai

puhelinnumerosta +358-1080 6767 (ma - to klo 10-12 ja 13-15).

UKANIN SIHTEERISTÖ

UKAN/CIMO, PL 343 (Hakaniemenkatu 2, 2. krs), FIN-00531 Helsinki

Yhteinen sähköposti: ukan@cimo.fi

Pääsihteeri Anna-Maija Raanamo

Puhelin: +358-9-7747 7906

Sähköposti: anna-maija.raanamo@cimo.fi

Suunnittelija Inkeri Hintikka

Puhelin: +358-9-7747 7904

Sähköposti: inkeri.hintikka@cimo.fi

Henkilövaihdon sihteeri Leena Kärnä

Puhelin: +358-9-7747 7908

Sähköposti: leena.karna@cimo.fi

Projektisihteeri Johanna Komppa

Puhelin: +358-9-7747 7936

Sähköposti johanna.komppa@cimo.fi

M UITA CIMOLAISIA

Apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen (työsopimusneuvottelut, palvelussuhteen ehdot)

Puhelin: +358-9-7747 7673

Sähköposti: kirsti.aaltonen@cimo.fi

Sähköposti: marjatta.iivonen@cimo.fi

Suunnittelija Eila Hagfors (sukukansaohjelma)

Puhelin: +358-9-7747 7640

Sähköposti: eila.hagfors@cimo.fi

Henkilövaihdon sihteeri Kirsti Merikanto (suomen kielen apurahaohjelmat)

Puhelin: +358-9-7747 7682

Sähköposti: kirsti.merikanto@cimo.fi

Suunnittelija Jaana Mutanen (harjoittelu lehtoraateissa)

Puhelin: +358-9-7747 7681

Sähköposti: jaana.mutanen@cimo.fi

Suunnittelija Marketta Rytkönen (Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma)

Puhelin: +358-9-7747 7666

Sähköposti: marketta.rytkonen@cimo.fi

7


UKANin sihteeristö on vuodenvaihteen aikaan lomalla seuraavasti:

Anna-Maija Raanamo 21.12.01—5.1.02

Inkeri Hintikka 21.12.01—2.1.02

Leena Kärnä 27.12.01—4.1.02

Johanna Komppa 27.12.01—4.1.02

CIMO ja UKANin neuvottelukunta ja sihteeristö toivottavat

kaikille yhteistyökumppaneilleen eri puolilla maailmaa

RAUHALLISTA JOULUA JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

8

More magazines by this user
Similar magazines