Työmarkkinoiden kehitys ja alueet

okm.fi

Työmarkkinoiden kehitys ja alueet

Työmarkkinoiden kehitys ja alueet

lkka Mella

Neuvotteleva virkamies

TEM/ AKY


Nuorisotyöttömyys EU-maissa 2000-2011, lähde: Eurostat

50

45

40

35

30

Spain

Estonia

Greece

Sweden

Poland

25

20

15

10

5

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

United Kingdom

Finland

France

EU(27 countries)

Norway

Germany


Työikäisten (15–64 v.) määrän muutos

seutukunnittain 1975-2010 ja 2010-2040


Työikäisten (15–64 v.) määrän muutos

maakunnittain vuosijaksoilla 2002–2006, 2006–

2010 ja 2010-2014

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

Etelä-Savo

Kainuu

Etelä-Karjala

Satakunta

Kymenlaakso

Pohjois-Karjala

Lappi

Pohjois-Savo

Etelä-Pohjanmaa

Päijät-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Varsinais-Suomi

Koko maa

Pohjanmaa

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Pohjois-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Uusimaa

2002-2006 2006-2010 2010-2014


Poistuma työvoimasta (%), 2007-2025, Lähde: Foredata

Kaikki toimialat

Hoivasektori


Korkeakoulutusaste 2009 (korkeakoulutettujen osuus 15-v. täyttäneestä väestöstä)


Työttömyysaste eräissä maakunnissa 1990–2010*) ja 2011–2015 **)

lähde: Tilastokeskus*) , Etlan ennuste**)

25

20

Lappi

Kymenlaakso

15

10

5

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011e

2012e

2013e

2014e

2015e

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Pirkanmaa

Koko maa

Etelä-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Uusimaa


Työttömyysaste, huhtikuu 2011


Työttömien määrän muutos seutukunnittain

2008-2009 ja 2009-2010 Lähde: TEM, työnvälitystilastot


Pitkäaikaistyöttömien määrä suurissa aluekeskuksissa 1992-2011

(seutukunnat) Lähde: TEM

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

064 Tampere

023 Turku

071 Lahti

171 Oulu

131 Jyväskylä


Nuorten työttömyys suurissa aluekeskuksissa 1991-2011 (seutukunnat)

lähde: TEM

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

064 Tampere

171 Oulu

023 Turku

131 Jyväskylä

071 Lahti


Työllisyysyysaste (%) maakunnittain 1990-2010* ja 2011-2015**

Lähde: Tilastokeskus*), ETLA **)

80

75

70

Uusimaa

Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Koko maa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Etelä-Pohjanmaa

65

60

Satakunta

Päijät-Häme

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

55

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Kainuu

50

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010*

2012e

2014e

Lähde: TEM/ Aky

Pohjois-Karjala

Lappi


Työpaikkamäärän muutos 2004-2008


Työllisten määrän muutos (%) maakunnittain 2005 –2015,

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus; Etla, maakunnittainen ennuste

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Satakunta

Pohjois-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kainuu

Kanta-Häme

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Päijät-Häme

Pohjanmaa

Koko Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaa

Kymenlaakso

Varsinais-Suomi

Uusimaa

2000-2005

2005-2010

2010-2015


Kokonaisliikevaihdon muutos maakunnissa, neljännesvuosittain 2009–2011

(maaliskuun tiedot)

Lähde: Tilastokeskus

30

20

10

0

-10

-20

-30

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Satakunta

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Keski-Suomi

Uusimaa

Etelä-Savo

Koko maa

Päijät-Häme

Pohjois-Savo

Pohjanmaa

Kymenlaakso

Pohjois-Karjala

Etelä-Karjala

Lappi

Kainuu

2007

2008

2009

2010

2011


Maan sisäisen muuttoliikkeen nettomäärä

maakunnittain 2008–2010

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

Lapin

Kainuun

Pohjois-Pohjanmaan

Pohjanmaan maakunta

Etelä-Karjalan

Pohjois-Savon

Kymenlaakson

Etelä-Pohjanmaan

Etelä-Savon

Satakunnan

Keski-Pohjanmaan

Pohjois-Karjalan

Ahvenanmaa

Keski-Suomen

Itä-Uudenmaan

Päijät-Hämeen

Kanta-Hämeen

Varsinais-Suomen

Pirkanmaan

2008 2009 2010e

Uudenmaan


65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 2009

kuntataso seututaso maakuntataso


Vanhuushuoltosuhteen (64- / 15-64) kasvu seutukunnittain 2000-2030,

matalinta vuonna 2030).

Itä-Lapin seutukunta

Pielisen Karjalan seutukunta

Joutsan seutukunta

Torniolaakson seutukunta

Kehys-Kainuun seutukunta

Pieksämäen seutukunta

Sisä-Savon seutukunta

Keski-Karjalan seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren

Heinolan seutukunta

Juvan seutukunta

Sydösterbottens

Koillis-Savon seutukunta

Savonlinnan seutukunta

Keuruun seutukunta

Jämsän seutukunta

Äänekosken seutukunta

( 15 korkeinta ja

2000

2010

2020

2030

Keski-Suomi

Kuopion seutukunta

Jakobstadsregionens

Koko maa

Rovaniemen seutukunta

Seinäjoen seutukunta

Lohjan seutukunta

Riihimäen seutukunta

Turun seutukunta

Vaasan seutukunta

Porvoon seutukunta

Jyväskylän seutukunta

Tampereen seutukunta

Helsingin seutukunta

Oulun seutukunta

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste

0 20 40 60 80 100


Ikääntymisen hinta/ työllinen (€) 2000-2030 ( Hemaasu-analyysi)

25000

20000

15000

10000

5000

0

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Kainuu

Pohjois-Savo

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Karjala

Pirkanmaa

Keski-Suomi

Varsinais-Suomi

KOKO MAA

Uusimaa


SoTe-sektorin työllisten osuus 2000-2020 seutukunnittain

Lähde: TEM, (Hemaasu - analyysit)

Itä-Lapin seutukunta

Kuopion seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Kajaanin seutukunta

Joensuun seutukunta

Rovaniemen seutukunta

Hämeenlinnan seutukunta

Lappeenrannan seutukunta

Kouvolan seutukunta

2000

2010

2020

Imatran seutukunta

Äänekosken seutukunta

Vaasan seutukunta

Varkauden seutukunta

Salon seutukunta

Helsingin seutukunta

0 5 10 15 20 25 30


Valtionosuus kuntien talousarviossa

seutukunnittain 2010

Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot

Maakuntaraja

Euroa/asukas

477 - 1 500

1 501 - 2 000

2 001 - 2 500

2 501 - 3 450

Vuoden 2010 seutukuntarajat

Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous

AlueOnline


Suomeen voidaan rakentaa

5-6 kansainvälisen tason

innovaatiokeskittymää.

Näiden ”peitto”kattaisi

80-85% väestöstä!

Innovaatiokeskittymien

kautta kyetään täysimääräisesti

hyödyntämään sekä

aineellisia että henkisiä

kansallisia voimavaroja.

Monikeskuksinen

verkottunut

Innovaatio-Suomi


Advanced projects

Kolari iron (150 Mt)

Northland Resources

Kevitsa nickel (140 Mt)

First Quantum

Sokli phosphorus (190 Mt)

Yara

Suhanko palladium (17 Moz)

Gold Fields

Laiva gold

Nordic Mines

Kaustinen lithium

Nordic mining

Kylylahti copper

Vulcan Resources

Jokisivu gold

Dragon Mining

Kaivokset ja kehitteillä olevat projektit 2010

Operating mines

Kittilä gold, (6 Moz)

Agnico Eagle

Kemi chromium (200 Mt)

Outokumpu

Pyhäsalmi copper-zinc

(15 Mt)

Inmet Mining

Talvivaara nickel

(1000 Mt)

Talvivaara Mining

Siilinjärvi phosphorus

(200 Mt)

Yara

Pampalo gold

(0,2 Moz)

Endomines


Työssäkäyntialueet vuonna 2000 ja 2011 lähde: Tilastokeskus

Tilastolliset työssäkäyntialueet 2000

01 Helsingin ta

02 Lohjan ta

03 Tammisaaren ta

04 Loviisan ta

05 Turun ta

06 Salon ta

07 Loimaan ta

08 Porin ta

09 Harjavallan ta

10 Rauman ta

11 Huittisten ta

12 Kankaanpään ta

13 Hämeenlinnan ta

14 Riihimäen ta

15 Forssan ta

16 Tampereen ta

17 Parkanon

18 Mäntän ta

19 Vammalan ta

20 Lahden ta

21 Kouvolan ta

22 Kotkan ta

23 Lappeenrannan ta

24 Imatran ta

25 Mikkelin ta

26 Savonlinnan ta

27 Pieksämäen ta

28 Kuopion ta

29 Iisalmen ta

30 Varkauden ta

31 Joensuun ta

32 Kiteen ta

33 Nurmeksen ta

34 Jyväskylän ta

52

35 Äänekosken ta

36 Jämsän ta

37 Keuruun ta

38 Seinäjoen ta

39 Alavuden ta

40 Alahärmän ta

41 Vaasan ta

42 Kristiinankaupungin ta

43 Pietarsaaren ta

44 Kokkolan ta

45 Oulun ta

46 Raahen ta

47 Ylivieskan ta

48 Kajaanin ta

49 Rovaniemen ta

50 Kemin ta

51 Kemijärven ta

52 Maarianhaminan ta

42

08

41

09

10

05

12

38

19

11

07

43

17

40

06

03

44

15

39

16

18

36

13

14

37

46

02 01

50

20

35

49

45

47 48

34 27

04

21

29

25

51

22

28

30

23

24

33

26

31

32

More magazines by this user
Similar magazines