pdf, 2,6 Mt

mts.fgi.fi

pdf, 2,6 Mt

Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 1


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 2

Metsäteollisuuden paikkatietotarpeet

- mihin tutkimus voisi antaa ratkaisuja


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 3

1. Metsäliitto konserni ja puunhankinta

2. Paikkatietoarkkitehtuuri ja – järjestelmät

3. Paikkatiedon hyväksikäyttö puun toimitusketjussa

• Haasteita


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 4

1. Metsäliitto konserni ja puunhankinta

2. Paikkatietoarkkitehtuuri ja – järjestelmät

3. Paikkatiedon hyväksikäyttö puun toimitusketjussa


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 5

Maailman kymmenenneksi suurin

metsäteollisuuskonserni

Metsäliitto-konserni

Liikevaihto 7,7 miljardia euroa

Henkilöstö 20 000

Tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita 30 maassa

Yli 130 000 yksityismetsänomistajaa

5,3 miljoonaa hehtaaria metsää

48 % Suomen yksityismetsistä

Metsäliitto

Osuuskunta

Metsä-Botnia

M-real

Metsä Tissue

Puunhankinta

Puutuoteteollisuus

Sellu

Kartonki ja paperi

Pehmo- ja

ruoanlaittopaperit

Liikevaihto

2,6 mrd. euroa

Liikevaihto

1,4 mrd. euroa

Liikevaihto

3,5 mrd. euroa

Liikevaihto

0,9 mrd. euroa


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 6

Puunhankinta 2007

• Hankimme puun Metsäliittokonserniin

kuuluville yrityksille

sekä usealle ulkopuoliselle

asiakkaalle

• Puunhankinta on jaettu neljään

alueeseen

– Suomi 24,4 milj. m 3 /v

– Venäjä 2,8 milj. m 3 /v

– Baltia 2,4 milj. m 3 /v

– Länsi-Eurooppa5,4 milj. m 3 /v

Muut 0,9 milj. m 3 /v

Yhteensä 35,9 milj. m 3 /v

• Liikevaihto 1,7 mrd. euroa

• Henkilöstö 1 400

* Kuorelliset tilavuudet


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 7

1. Metsäliitto yrityksenä

2. Paikkatietoarkkitehtuuri ja – järjestelmät

3. Paikkatiedon hyväksikäyttö puun toimitusketjussa


Arkkitehtuuri

Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 8

Mobiili

Internet

Citrix

Map-server

• kartat

• Suomi

• Venäjä

• Baltia

• Keski-Eurooppa

Gis-database

• geometria


70 M

Tiedonsiirto

Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 9

GIS

1000 käyttäjää

GPS

Kuljetusten

suunnittelu

70

M

800 käyttäjää

600 käyttäjää

Sap R/3

Langaton

tiedonsiirto

100 tehdasta

ML-93

1000 käyttäjää


Paikkatietoaineistot

Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 10

• AT- ja GT-kartat 1:800 000, 1:100 000

• Peruskartta 1:20 000

• Kaupunkikartat

• Suomen tiestö

• Ilmakuvat Affecton ilmakuvapalvelin

• Kiinteistörajat ja –tunnukset

• Kuntarajat

• Organisaatiorajat

• Metsätaloussuunnitelmat

• SYKE-aineistot

– Luonnonsuojelu/-ohjelma-alueet

– Pohjavesialueet

– Uhanalaiset

• Museovirasto

– Muinaismuistot

• Omat avainbiotoopit

– Metsälakikohteet

– Luonnonsuojelulakikohteet

– Muut avainbiotoopit

• Oma muu informaatio

– Puomi, tuulenkaato,

– Puhelinlinja, sähkölinja yms.


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 11

1. Metsäliitto yrityksenä

2. Paikkatietoarkkitehtuuri ja – järjestelmät

3. Paikkatiedon hyväksikäyttö puun toimitusketjussa

• Haasteita


70 M

Toimitusketju

Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 12

Puun osto

Asiakkaat

70 M

Korjuu

Kuljetus

Korjuu

ML-93


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 13


Maanmittaustieteiden päivät | 28.11.2008 | 14

Paikkatietoaineistot

+ Ilmakuvapalvelin

Haasteita

• Digiroad

• Suot ja ojat

• Kaavat

• Kuntamuutokset

• Kiinteistörekisterin muutokset

• Sähkölinjat

• Metsätiedot

• Palveluiden verkottuminen

• Ilmaisaineistot


Kiitos

More magazines by this user
Similar magazines