rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

home.cimo.fi

rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1(2)

Laatimispvm: 24.10.2001/8.1.2007

1. Rekisterinpitäjä

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

PL 343

00531 HELSINKI

p. 0207 868 500

2. Rekisteriasioista

vastaava henkilö ja/tai

yhteyshenkilö

Irmeli Evokari

etunimi.sukunimi@cimo.fi / 0207 868 531

3. Rekisterin nimi Ammattikorkeakoulujen kv-koordinaattorit

4. Henkilötietojen

käsittelyn

tarkoitus

(rekisterin

käyttötarkoitus)

Postituslistat kansainvälisten asioiden koordinaattoreille

5. Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi + osoite

6. Säännönmukaiset

tietolähteet *

7. Säännönmukaiset

tietojen luovutukset ja

tietojen siirto EU:n tai

Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO


2(2)

8. Rekisterin suojauksen

periaatteet

Suojattu rajatuin käyttöoikeuksin.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen

tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

More magazines by this user
Similar magazines