Suunnitteluohje EM4-CW - Pentair Thermal Controls

thermal.pentair.com

Suunnitteluohje EM4-CW - Pentair Thermal Controls

Piirien lukumäärä

Lämmityspiirien vähimmäismäärä =

Lämpökaapelin kokonaispituus

Lämpökaapelin enimmäispituus piiriä kohti

Esimerkki 1

20 m² ajoluiska ja 250 W/m² tehovaatimus

Kaapelijako = 250 W / 25 W/m = 10 m kaapelia/1 m² = 100 mm kaapelijako

10 metriä kaapelia/m² merkitsee 10 x 20 m² = 200 m kaapelia tarvitaan = 5 kW

Tarvittavat kaapelit:

1 x 172 m kaapeli

1 x 26 m (tai vaihtoehtoisesti 35 m kaapeli)

Kaapelin kokonaispituus 198 m (tai 208 m, jos 35 m kaapelia käytetään)

Esimerkki 2

15 m² jalkakäytävä ja 300 W/m² tehovaatimus

Kaapelijako = 300 W / 25 W/m -12 m kaapelia/m² luiskaa = 80 mm (noin) kaapelijako

12 m/m² tarkoittaa 12 x 15 m² = 180 m kaapelia = 4,5 kW

Tarvittavat kaapelit:

3 x 62 m kaapeli = 186 m

Sähköliitäntä

• Paikallisten standardien ja määräysten mukaisesti.

• Liitäntäjohdon johtimien poikkipinta määrätään johdonsuojakatkaisimien nimellisvirran

ja suurimman sallitun jännitehäviön mukaan.

Asennus

Minimiasennusväli on 8 cm. Lämpökaapeli pitää kiinnittää alla olevaan pintaan, jotta estetään

sen liikkuminen asennuksen aikana. Kylmäkaapeli tulee suojata putkella. Lämpökaapeli

pitää peittää koko pituudelta märällä hiekka-sementtiseoksella, tasoituslaastilla

tai kuivalla hiekalla valitusta pintakerroksesta riippuen.

1

Lämpökaapelia ei saa vetää

liikuntasaumojen päälle. Vedä erilliset

lämpökaapelit liikuntasauman

kummallekin puolelle.

1a

1b

Noudata kaarevien luiskien

muotoa (näin säilytät kaapelien

oikean jaon). Vedä kaapeli mahdollisimman

lähelle ulkonurkkia.

Lämpökaapeli on

vedettävä mieluummin

pitkinä kuin lyhyinä

pätkinä.

Katetut alueet

Lämmitä vähintään

1 m katetuista

alueista.

Viemärin lämmitys.

Anturi VIA-DU-S20 (lämmitetyn

alueen sisällä, vähintään 2,5 cm

päässä lämpökaapeleista)

Lämmitä jarrutusalueet (esim.

puomien tai kortinlukijoiden

edessä).

Vedä kaapelit

viemäriin saakka.

Lämmitä katetut

sisääntulot, koska

autot voivat tuoda

lunta mukanaan.

* Huolehdi, että VIA-DU-S20 anturia EI asenneta alueelle, jota jatkuvasti huuhdellaan vedellä (syöksytorven

alle), eikä paikkaan joka on jatkuvasti muista syistä syntyvän jään alle (jäähdyttämön/kylmiön

kondenssivesiputken alle).

4

More magazines by this user
Similar magazines