Kokemuksia hulevesien hallinnan haasteista

vvy.fi

Kokemuksia hulevesien hallinnan haasteista

Case: Hulevesilaitos

Reijo Kuivamäki

Tampereen Vesi

4.9.2007

Nykytilanne

– Tampereen Vesi huolehtii Tampereen alueella

hulevesiviemäröinnistä

• Huleveden runkoviemärit Tampereen Veden

omaisuutta

• Hulevesiviemäröintiä toteutetaan jätevesimaksuilla

kerättävillä tuloilla

• Ritiläkaivot ja niiden liityntäjohdot runkoviemäriin

kaupungin omaisuutta

1


Haasteet

• Uusissa kaavoissa on yhä useammin hulevesien

tehokkaampaan hallintaan ja käsittelyyn liittyviä

vaatimuksia

• Hulevesien hallinnan toteuttaminen edellyttää

nykyisestä poikkeavia teknisiä ratkaisuja - ojia,

painanteita, imeytysratkaisuja

=> kustannukset aikaisempaa korkeammat

=> liittyminen ja asiakassuhde on aikaisempaa

hämärämpi

=> huleveden puhdistusvaatimukset epäselvät

Case: Hulevesilaitos

Lähtötilanne

• Hulevesitoiminnan asiakassuhde on

epämääräinen

• Tulevaisuuden näkymänä hulevesien hoito

seudullisesti nähtiin haastavana

• Vesilaitoksen taseessa tuottamaton

hulevesiverkosto aiheuttaa taksojen

nostopainetta kulujen, investointien ja

kohtuullisen tuoton suhteen

• Ei ollut varmuutta siitä että saataisiin

Vesilaitoksen johtokunnan myönteinen päätös

hulevesitaksaan

• Toimintaa ei haluttu verovaroin kustannetuksi

2


Vesihuoltolain vaikutus

• Jos halutaan kerätä maksua hulevesiviemäröinnistä

käsittelystä maksua, on toimittava

vesihuoltolain mukaisesti:

– On määriteltävä toiminta-alue

– On perittävä käyttömaksua, joka peritään kiinteistön

käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden

määrän ja laadun perusteella

– Voidaan periä myös liittymis-, perus- ja muita maksuja

– Kustannusten kattamisen periaate

– Kirjanpidon eriyttämisvelvoite

– Kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle

– Onko katu liittyjänä asutukseen verrattavaa

toimintaa

Johtopäätökset

• Jos halutaan periä maksuja

hulevesiviemäröinnistä

=> helpointa on nykylainsäädännön mukaan

toteuttaa vesihuoltolaitoksen toimintana.

=>muunlainen toimintatapa vaatii kikkailua

käyttömaksujen suhteen

3

More magazines by this user
Similar magazines