LUKIOON! - Lahti

lahti.fi

LUKIOON! - Lahti

Lähde

LUKIOON!

Kannas Salpausselkä Tiirismaa Lyseo


LUKIO, TIE TULEVAISUUTEEN

JOUSTAVA YKSILÖLLINEN YLEISSIVISTÄVÄ

joustavassa luokattomassa lukiossa yksilölliset opintopolut

ohjausta opintojen eri vaiheissa

laaja yleissivistävä pohja eri aloille

väylä yliopistoon, ammattikorkeakouluun ja lukion oppimäärään

perustuvaan ammatilliseen koulutukseen


LAHDEN KAUPUNGIN LUKIOT

TIETOA TAITOA TOIMINTAA

Lahden kaupungin lukiot yhteistyössä

sama 5-jaksojärjestelmä

yhteistarjottimella monipuolinen kurssitarjonta

jokaisella lukiolla ominaispiirteensä ja erityistehtävänsä:

kuvataide, musiikki, urheilu ja matemaattis-luonnontieteellinen painotus


Kuvataidetta, muotoilua ja teatteria

Kannaksen kulttuurilukiossa

www.kannaksenlukio.fi

KANNAKSEN LUKIO

Kannaksenkatu 20

15140 Lahti

(03) 814 4220

fax (03) 814 4221

rehtori Kimmo Sainio

(03) 814 4224,

kimmo.sainio@lahti.fi

apulaisrehtori Jyrki Rosti

050 3836527,

jyrki.rosti@lahti.fi

opinto-ohjaaja

Pirjo Ahtiainen

050 5597974,

pirjo.ahtiainen@edu.lahti.fi

opinto-ohjaaja

Seppo Pyhälahti

(03) 814 4217,

seppo.pyhalahti@edu.lahti.fi

Kannaksen lukio on Kannaksenkadulla, Lahden tieteen ja kulttuurin

tihentymässä, toimiva perinteikäs oppilaitos. Kaupungin

suurimpana lukiona Kannas tarjoaa laajat opintomahdollisuudet

eri oppiaineissa. Opiskeluympäristön suunnittelussa on huomioitu

että Kannaksessa työskentelee vain lukioikäisiä nuoria.

Viihtyisien ja modernien ulkoisten puitteiden ohella Kannaksen

lukiossa on avoin, motivoiva ja kannustava ilmapiiri. Opiskelijan

yksilölliseen kehitykseen ja opiskelun tukemiseen kiinnitetään

erityistä huomiota.

Yleislukion monipuolisessa kurssitarjonnassa on muun muassa

runsaasti teatterin kursseja. Opiskelun ohessa on mahdollisuus

osallistua myös kansainvälisyystoimintaan tai teatteriproduktioihin.

Lukiodiplomi on mahdollista suorittaa kuvataiteessa,

mediassa ja teatterissa.

Kuvataide- ja muotoilulinjalla toteutetaan valtakunnallisen erityistehtävän

mukaista tuntijakoa. Opiskelua varten on käytössä

nykyaikaiset maalausluokat ja monipuolisesti varustetut työtilat.

Opetusjärjestelyissä tehdään yhteistyötä naapurissa sijaitsevan

Lahden Muotoiluinstituutin kanssa. Linjalle otetaan pääsykokeiden

kautta vuosittain 30 uutta opiskelijaa.

Yhteisvalinnan koodi 1151

Kuvataide ja muotoilulinja 1151 502


Tulevaisuuden oppia vahvalla

perinteellä

Lahden lyseo oli ensimmäinen itsenäisessä Suomessa perustettu

valtion oppikoulu. Lyseo toimii kaupungin keskustassa historiallisesti

merkittävässä rakennuksessa. Keskeisen sijainnin ansiosta

lyseoon on hyvät julkisen liikenteen yhteydet.

www.lahdenlyseo.fi

LAHDEN LYSEON LUKIO

Lahdenkatu 6

15110 Lahti

rehtori Tero Matkaniemi

puh. 050 559 7964

tero.matkaniemi@lahti.fi

opinto-ohjaaja Katja Kauppi

puh. 050 398 5185

katja.kauppi@edu.lahti.fi

Lyseon akateeminen painotus, opiskelun tavoitteellisuus ja työskentelyn

avoimuus sekä reilu peli luovat ”lyseon hengen”. Opetuksessa

painotetaan tieteellisen ajattelun kehittämistä ja tuetaan opiskelijoita

osallistumaan projekteihin, kilpailuihin ja tiedeopetusyhteistyöhön.

Tarjonnan monipuolisuus ja hyvät oppimistulokset heijastuvat

niin ylioppilaskirjoituksiin kuin jatko-opintoihin yliopistoissa ja

korkeakouluissa.

Matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla voi painottaa biologian,

maantieteen, fysiikan ja kemian sekä matematiikan opintoja.

Opinto-ohjelmassa on myös runsaasti tietotekniikan kursseja.

Luonnontieteistä kiinnostuneille tarjoamme innostavia oppimistuokioita

samanhenkisten opiskelijoiden kanssa.

Lyseossa saat tietoja ja taitoja sekä valmiuksia, joiden avulla voit

lukion jälkeen siirtyä valitsemiisi jatko-opintoihin ja omalle elämänurallesi.

Tarjoamme Sinulle miellyttävän ja turvallisen matkan kohti

aikuisuutta.

Yhteisvalinnan koodi 1154

Matemaattis-luonnontieteellinen linja 1154 811

Tervetuloa Lahden lyseon lukioon!


Salpausselän lukio yhdistää opinnot

ja urheilun

www.salppuri.net

SALPAUSSELÄN LUKIO

Hämeenlinnantie 3

15800 LAHTI

(03) 814 4302

fax 03 814 4299

salpausl@edu.lahti.fi

rehtori Heikki Vuori

050 55 979 68,

heikki.vuori@lahti.fi

opinto-ohjaaja Liisa Kytö

050 539 1677,

kyto@edu.lahti.fi

opinto-ohjaaja Riitta Vuori

050 55 979 70,

rivuo@edu.lahti.fi

opinto-ohjaaja Merja Valtanen

050 3111 593,

merja.valtanen@edu.lahti.fi

urheilulinjan koordinaattori

Ari Jaakkola

050 3111 552,

ari.jaakkola@edu.lahti.fi

Salpausselän lukion yleislukiolinjalla (yhteishakukoodi 1159)

noudatetaan valtakunnallista tuntijakoa, mutta opiskelijat

voivat valita myös liikuntapainotteisen linjan tai musiikkipainotuksen.

Urheilulinja on tarkoitettu oman lajinsa kansalliselle

tai kansainväliselle huipulle tähtääville nuorille. Jatko-opintoja

hyödyttävän lukiodiplomin voi tehdä kuvataiteesta, musiikista

ja liikunnasta.

Lukiolla on yhteistyökoulut Ranskassa ja Ruotsissa sekä

Unkarissa ja Venäjällä lv. 2009 – 2010. Vaihto-opiskelijoita on

vuosittain eri maista. Opiskelijoita on kaikkiaan 400, joista

urheilulinjalla 115. Aloituspaikkoja on yhteensä 125.

Salpausselän lukio on yksi Suomen 13 urheilulukiosta (yhteishakukoodi

1159 800). Opiskelijat voivat päästä myös liikuntapainotteiselta

linjalta mukaan eri lajien valmennusryhmiin ja

siirtyä urheilulinjalle. Salppuri on yksi Päijät-Hämeen urheiluakatemian

(PHura) perustajaoppilaitoksista.

Salpausselän lukion urheilulinjalla ovat opiskelleet mm. Joonas

Kolkka, Jari Litmanen, Petri Pasanen, Vesa Mäkäläinen, Ville

Mäkäläinen, Heikki Haara, Ilkka Vuori, Karri Rämö, Aino-Kaisa

Saarinen, Jesse Saarinen, Vili Sopanen ja Ville Taulo.

Urheilulinjalla on oma tuntijako, jonka mukaan urheilija voi

lukea oman lajinsa valmennuskurssit lukio-opinnoikseen ja

vähentää muiden aineiden pakollisten kurssien määrästä

kahdeksan kurssia kuitenkin niin, että hän suorittaa jokaisen

pakollisen aineen kurssimäärästä vähintään puolet. Lukiolla

on omat valmentajat hiihdossa, mäkihypyssä ja yhdistetyssä,

jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa, yleisurheilussa ja

uinnissa. Muiden lajien urheilijoiden ja heidän valmentajiensa

kanssa tehdään ns. valmennussopimus. Eri lajeja on ohjelmassa

kaikkiaan yli 20.

Yleislukiolinjalle (ja liikuntapainotteiselle linjalle) opiskelijat

valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon

perusteella. Urheilulinjalle valitaan opiskelijat peruskoulun

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon - mukana liikunnan

arvosana – (maks. 10 p.), lajiliiton pisteytyksen (maks. 6 p.) ja

Salpausselän lukion oman testin (maks. 4 p.) perusteella.

Korkein pistemäärä voi siis olla 20 pistettä.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät ovat viime vuosina olleet

14,5 – 14,8; esim. 8,0 + 4,5 + 3,0 = 15,5.


www.tipala.edu.lahti.fi

TIIRISMAAN LUKIO

Ursankatu 4

15100 Lahti

(03) 814 4314

tmaa@edu.lahti.fi

rehtori Mikko Sani

050 539 1680, mikko.sani@lahti.fi

opinto-ohjaaja Nina Salmi

050 539 1679, nsalmi@edu.lahti.fi

Tiirismaa on monipuolinen,

menestyvä ja kansainvälinen

Tiirismaan lukiossa jokainen voi olla omanlaisensa.

Oppivassa yhteisössä opiskelijoilla on

mahdollisuus toteuttaa itseään opinnoissa ja

kaikessa muussa koulun toiminnassa. Opiskelu

on tavoitteellisen tuloksellista. Opiskelijamme

sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin

yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

”Tiirismaan lukiossa painotetaan yleissivistystä

sekä taiteita ja luovuutta. Laaja kurssivalikoima,

taideproduktiot ja lukiodiplomit tarjoavat jokaiselle

mahdollisuuksia kehittää omia vahvuuksiaan. ”Lukiolla

on monipuolinen kansainvälinen ohjelma ja runsaasti

vieraiden kielten opintoja, myös harvinaisempaa espanjaa

ja latinaa. Tulevina vuosina Tiirismaan lukiossa

panostetaan myös englanninkielisen kurssitarjonnan

kehittämiseen.

Tiirismaalla vaalitaan Tipalan henkeä! Se tarkoittaa

iloista, innostunutta koulunkäyntiä, opiskelijoiden

yksilöllistä ohjausta, opintoihin sitoutumista, hyvää yhteishenkeä,

ystävällistä käyttäytymistä, komeita juhlia

ja yhteistä toimintaa. Tiirismaalla ei tyydytä vähään!

Opiskelu musiikkilinjalla tarjoaa laajan valinnaisuuden

valtakunnallisen erityistehtävän mukaisia musiikin

opintoja. Pääpaino on musiikin tekemisessä monin eri

tavoin: yhdessä ja yksin, konserteissa, keikoilla, kotimaassa

ja ulkomailla. Musiikki- ja yleislinjalla on paljon

yhteisiä pienyhtyeitä, bändejä ja kuorot Kamarikuoro,

Vastakaiku ja Tiirikka.

Tiirismaan lukiossa Ursanmäellä Lahden keskustan

tuntumassa opiskelee 400 opiskelijaa. Aloituspaikkoja

on 100 yleislinjalle (1160, 000) ja 30 musiikkilinjalle (1160,

805) tuleville opiskelijoille. Musiikkilinjalle on pääsykoe.


LÄHDE LUKIOON!

Hae Lahden kaupungin lukioihin yhteishaussa

osoitteessa www.haenyt.fi

Hakuaika on 1. - 19.3.2010.

Lisäksi sinun on täytettävä ensimmäiselle hakutoivesijalle asettamasi

lukion ainevalintakortti.

Kannas

Lyseo

Salpausselkä

Tiirismaa

Opiskelijat valitaan lukioon paremmuusjärjestyksessä peruskoulun

päättötodistuksen keskiarvon ja hakutoiveiden perusteella. Erityistehtävän

mukaisille linjoille pääsyyn vaikuttaa myös menestyminen

valintakokeissa. Opiskelijat valitaan lukiokohtaisesti.

Lukion oppimäärä on 75 kurssia. Lukio-opiskelu koostuu kaikissa

lukioissa tarjottavista samansisältöisistä pakollisista ja syventävistä

kursseista sekä koulukohtaisista kursseista. Lukio on suunniteltu

suoritettavaksi kolmessa vuodessa.

Lukion opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, joka on lukion

päättökoe. Sen suorittaminen antaa yleisen

jatko-opiskelukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

taitto: studio penna, valokuvat: markus henttonen, paino: esaprint oy

More magazines by this user
Similar magazines