Dia 1

lamk.fi

Dia 1

Lukukausimaksukokeilu –

opiskelijanäkökulma

Korkeakoulujen kv-kevätpäivät 2012

23.5.2012

Matti Tujula


Opiskelijoiden odotukset

• SYL: Kokeilua ei vakinaisteta, jos

– lukukausimaksujen käyttöönotto vähentää opiskelijamääriä

merkittävästi,

– stipendijärjestelmä ei mahdollista tasa-arvoista koulutukseen

pääsyä

– tai lukukausimaksujärjestelmä vaatii liikaa resursseja suhteessa

tuottamaansa tulokseen.

– Stipendijärjestelmä takaa lahjakkaille opiskelijoille mahdollisuuden

täysipainoiseen opiskeluun taustasta ja varallisuudesta riippumatta.

• Mitä kyseisiin ohjelmiin osallistuva kotimainen opiskelija voisi odottaa

– Lisää kansainvälistymistä ja kontakteja

– Parempaa opetusta

– (Tuottoja korkeakoulun muuhun toimintaan)


Tähänastisia tuloksia

• Vrt. SYL:n odotukset

– Vähän opiskelijoita vrt. hakijamäärä, ei tuottoja, taustan

huomioiminen apurahoissa

• Vrt. suomalaisen opiskelijan näkökulma

– Suomalaisia vähemmän maksullisissa ohjelmissa

– Ei tuottoja muuhun toimintaan

– Mistä resurssit maksullisiin ohjelmiin (markkinointi jne.)

• Hyvää: huomattu kansainvälistymisen tarpeet, mm. kielitaito,

integraatio jne.

– Tiedossa muutenkin

• ”Tämä on vain kokeilu”

– Muuttaisiko laajempi mittakaava näitä tuloksia

– Saadaanko opiskelijoita houkuteltua ilman apurahoja (vrt.

Ruotsi ja Tanska)


Huomioita

• Maksavien ja opiskelupaikan vastaanottaneiden osuus pieni

opiskelemaan hyväksytyistä opiskelijoista, esimerkki Aallosta:

– Apuraha tai apuraha + elinkustannusstipendi: 28/35

– Puolikas apuraha tai ei apurahaa: 10/46 (1 ilman apurahaa)

• Tilaisuus välttää Ruotsin ja Tanskan tilanne

– Alentuneet hakijamäärät ja lahjakkaiden hakijoiden menetys:

Ruotsissa 16 600 -> 1 280 (non EU/ETA)

– Lisäbyrokratia

• Osataanko tehdä jotain paremmin kuin Tanska / Ruotsi

– Vai pitäisikö valita eri reitti

• Maksullisia ohjelmia hankala toteuttaa pienessä mittakaavassa

– Markkinoille lähteminen muuttaisi koko

korkeakoulujärjestelmää


Miten Suomi voisi hyötyä

kansainvälistymisestä

• Vuonna 2007 korkeakoulututkinnon suorittaneista

ulkomaalaisista:

– 67% oli Suomessa vuoden päästä , näistä 73% työllisiä

– 49% tutkinnon suorittaneista Suomeen työllistyneitä

• Työllistyneistä enemmän hyötyä kuin muutamista

lukukausimaksun maksajista

• Markkinointiin käytettävät rahat esim. kieliopintoihin


Jatko

• Miten onnistuminen tai epäonnistuminen määritellään

– Onko niin, että sekä a) että b) ovat totta

• a) paljon maksavia = onnistuminen -> maksut

vakinaistetaan

• b) vähän maksavia = ei tarpeeksi tietoa -> maksut

vakinaistetaan

• Vakinaistamisen seuraukset

– A) Kaikki ohjelmat maksullisiksi á la Ruotsi & Tanska: vain

harva voi houkutella maksavia -> vain muutama laajasti

kansainvälinen korkeakoulu

– B) Korkeakoulujen valinnassa mitkä ohjelmat maksullisiksi:

kilpailua maksullisen ja maksuttoman välillä

– Puolet Ruotsin 1280 non EU/ETA -opiskelijasta 5 yliopistossa

(37 yhteensä)

More magazines by this user
Similar magazines