90 vuotta - Motoman

motoman.fi

90 vuotta - Motoman

Uudella hitsausrobottiasemalla

low-costia, korkeaa hitsauslaatua

ja toimitusnopeutta!

Teksti Hannu Soimasuo, kuvat Tomi Aho

Uuden hitsausrobottiasemamme myötä

pystymme tarjoamaan asiakkaillemme

todellisen best-cost-vaihtoehdon suurien

kappaleiden hankinnalle perustuen

seuraaviin faktoihin:

• Moninkertainen hitsaustuotto verrattuna

manuaaliseen hitsaukseen

• Korkea ja tasainen hitsauslaaduntuottokyky

• Lyhyt läpäisyaika

Edellä mainitut edut vain korostuvat,

mitä enemmän tuotteessa on hitsaussaumaa

ja kappaleen kääntöjä.

Haaste tuotekehitykselle

Robottihitsauksella saavutettava tuottavuuden

paraneminen on niin merkittävää,

että robottihitsattavuusmahdollisuuden

tarkastelun sivuuttaminen erityisesti

toistuvien tuotteiden kohdalla on sulaa

hulluutta.

Javaskolla on pitkät perinteet robottihitsauksen hyödyntämisessä,

mutta kesällä 2012 Javaskon Koskihallilla

käyttöönotettu suuri Motoman-hitsausrobottiasema parantaa

merkittävästi Javaskon kilpailukykyä myös suurten

ja keskisuurten hitsattujen rakenteiden toimittajana.

Toisinaan ajatellaan, että robottihitsattavuudella

ei ole merkitystä, varsikin, mikäli

tuote on mahdollista hankkia edullisena

käsityönä halvan kustannustason

hankintalähteistä. Kuitenkin kannattaa

muistaa, että pääsääntöisesti, mikäli

kappale on hitsattavissa robotilla, on

sen manuaalinenkin hitsaaminen tällöin

helpompaa ja sitä kautta halvempaa.

Toisaalta hitsausrobotit tulevat yleistymään

myös low-cost-maissa, jolloin

saavutettavat kustannussäästöt ovat

entistä suuremmat.

Meillä Javaskossa on kokemusta syvällisestä

yhteistyöstä asiakkaidemme

tuotekehityksen kanssa ja jatkossakin

olemme mielellämme mukana kehittämässä

entistä kilpailukykyisempiä tuotteita

ja toimintamalleja yhdessä asiakkaidemme

kanssa.

Uusi hitsausrobottiasema

pähkinänkuoressa:

Robotti:

Motoman MA1900 hitsausrobotti

Liikkeet:

Y=7025 mm, X=2000 mm, Z=1500 mm

Käsittelypöytä: Kuorma max. 5000 kg,

pyörimishalkaisija 4000 mm,

kappalepituus 6000 mm

Hitsausvirtalähde: Fronius TIME 5000

Etäohjelmointiohjelmisto: Delfoi Arc

Simulointi- ja etäohjelmointiohjelmisto

mahdollistaa robotin ohjelmoinnin

pysäyttämättä robottia ohjelmoinnin

ajaksi. Etäohjelmointi mahdollistaa

aiempaa paremmin myös piensarjojen ja

jopa yksittäiskappaleiden robotisoinnin.

Uudella hitsausrobottiasemalla

on näköä ja kokoa

Javaskon hitsauskuulumisia

Projekti: robottiaseman

käyttöönotto

Teksti Tero Karjalainen

Javaskolla hitsauksen tuottavuutta pyritään

parantamaan mekanisointia sekä automatisointia

lisäämällä. Tästä esimerkkinä

on yrityksen uusi Yaskawa Finland

Oy:n toimittama Motoman-hitsausrobottiasema.

Tämä on tyypiltään ns. Gantryasema,

eli robotti on portaalissa ylösalaisin.

Tällä pyritään mahdollisimman hyvään

luoksepäästävyyteen.

Robottiaseman käyttöönotto hoidettiin

projektiluontoisesti. Projekti alkoi sopivan

robotin valinnalla. Robottiasemaksi

valittiin Yaskawa Finland Oy:n toimittama

Motoman-robotti Froniuksen Time-virtalähteellä.

Robotin ohjelmointi on vanhemman

robotin myötä Javaskolle tuttua,

mutta uutena osa-alueena päätettiin panostaa

myös etäohjelmointiin. Tämä mahdollistaa

sen, että robottiohjelmia voidaan

tehdä hitsauksen aikana. Näin pyritään

saamaan robotin kaariaika mahdollisimman

korkeaksi.

Projektin alkuvaiheessa uudelle robotille

valittiin käyttäjät eli operaattorit. Ilpo

Ylä-Mäihäniemi sekä Marko Paananen

siirtyivät uuden robotin käyttäjiksi. Helmikuun

alkupäivinä operaattorit tutustuivat

etäohjelmointiin Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän

opastuksella. Tässä

koulutusvaiheessa pari päivää tutustuttiin

robotin sielunelämään ja kolme päivää

etäohjelmointiin ja sen erityispiirteisiin.

Helmikuun loppupuolella etäohjelmointia

harjoiteltiin Delfoin opastuksella, jossa

käytiin läpi uutta MyWeld-etäohjelmointiohjelmaa.

MyWeld on jatkoa IGRIP-ohjelmistolle

ja onkin näin hyvin tuore tuttavuus

etäohjelmointimarkkinoilla.

Robottiaseman asennus alkoi maaliskuun

alussa ja tämä kesti noin kaksi viikkoa.

Robottiasema oli alkuperäisestä aikataulusta

hieman etuajassa, ja robotin tyyppikoulutus

koitti seuraavalla viikolla Turussa

Yaskawan tiloissa. Koulutusmatkalla

olivat operaattorit sekä allekirjoittanut.

Opintoretki kesti neljä päivää. Ensimmäisenä

päivänä kävimme asiakkaamme luona

tutustumassa heidän toimintaansa ja

robottiasemiinsa. Kolme viimeistä päivää

meni Motomanin tyyppikoulutuksessa.

Turun retken jälkeen rupesimme tutustumaan

oman robotin toimintaan.

Vanhaan robottiin verrattuna uutta oli

ulkoisten akseleiden määrän lisääntyminen,

robotin asemointi ylhäältä alaspäin,

dimensioiden kasvu sekä uusi robottiohjausjärjestelmä.

Froniuksen Time-virtalähteen

toiminnot olivat myös osaksi

uutta robottioperaattoreille sekä itselle.

Uuden laitteen käyttöönotossa tulee

aina ongelmia ja muutamia on tämänkin

projektin aikana ilmaantunut. Ongelmat

ovat kuitenkin osa projektia, sillä eihän

kukaan usko, että tämän mittakaavan

projekti ilman ongelmia menisi! Ongelmien

ratkominen on kasvattanut operaattoreiden

tietämystä robotista ja näin

ollen ongelmat ovat vahvistaneet osaamista.

Tällä hetkellä robotille on saatu ohjelmoitua

pari kappaletta tuotteita onlineohjelmointina.

Etäohjelmointia ei ole

vielä käytetty tuotantokappaleeseen,

koska online-ohjelmoinnissa robotin

toiminnot hahmottuvat operaattoreille

paremmin. Etäohjelmointi pyritään ottamaan

käyttöön täydellä painolla, kun

muutamat tuotantokappaleet on saatu

ohjelmoitua robotille. Etäohjelmointia

voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi

kiinnitinsuunnittelun apuvälineenä, jolloin

nähdään kuinka tuotteelle suunniteltu

kiinnitin istuu robottiympäristöön ja

samalla voidaan tarkastaa myös robotin

ulottuvuus ja näin havaita mahdolliset

ongelmakohdat.

Tulevaisuuden visiona on, että onlineohjelmoinnin

tarve saadaan minimoitua

etäohjelmoinnin myötä ja näin robotin

kaariaika saadaan mahdollisimman hyväksi.

Hitsauskiinnittimistä pyritään tekemään

mahdollisimman yksinkertaisia

ja helppokäyttöisiä, jolloin kappaleen

vaihtoon ei kulu ylimääräistä aikaa.

Time-prosessin tuomat edut pyritään

hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan,

jolloin hitsausnopeutta saadaan

kasvatettua. Edessä on siis vielä haastavia

sekä mielenkiintoisia hetkiä robottimaailman

parissa!

4 4 AVARTAJA 1/2012

AVARTAJA 1/2012 5 5

Similar magazines