Asennus- ja käyttöohje - Netrauta.fi

netrauta.fi

Asennus- ja käyttöohje - Netrauta.fi

Hierovan Orans SANCTUS -porealtaan asennusohje

1. Huoltoluukku 2. Niskatuki 3. Kytkin

4. Ilmaruuvi 5. Lämpimän veden 6. Sekoitin

säädin

7. Kylmän veden säädin 8. Ylivuotoputki 9. Käsinoja

10. Käsisuihku 11. Vesiputoushana 12. Ovi

13. Hierontasuuttimen

tulovesiliitäntä

14. Poistoaukko 15. Hierontasuutin

2. Sähköliitäntä

• Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

• Allas voidaan liittää vain nolla- ja suojajohdolla varustettuun sähköverkkoon.

• Kytkentää tehtäessä on noudatettava paikallisia määräyksiä sekä yhdelle

vaiheelle sallittua kuormitusta.

• Virtajohto (mieluiten vähintään 1,5 m pitkä, jossa on vapaa kaapelinpää)

liitetään sähkörasiaan kiinteästi vapaan kaapeliläpiviennin kautta, jota kiinni

kierrettäessä tulee taata sähköliitännän vesitiiviys.

• Altaan käyttövirtaa vastaavan vikavirtasuojan ja automaattisulakkeen käyttö

on pakollista.

• Allas on ehdottomasti maadoitettava.

• Potentiaalin yhtenäistämiseksi altaan sekoitin on yhdistettävä poikkipintaalaltaan

2,5 mm²:n johdolla altaan kehykseen maadoitusliittimellä.

• Lisäksi on ehdottomasti yhdistettävä altaan kehykseen kaikki samassa tilassa

olevat metalliosat ja -rakenteet, joissa saattaa syntyä sähköpotentiaali.

3. Vapaa toiminta-alue

Allasta asennettaessa tulee jättää mahdollisuus irrottaa etupaneeli, jotta

tarvittaessa päästään käsiksi porealtaan laitteistoon. Siihen tarvitaan 80 cm

leveä vapaa alue (kuvassa harmaa alue altaan edessä). Jos allas muurataan,

on jätettävä (ilmanotto)aukko järjestelmän jäähdytysilman varmistamiseksi ja

huoltoa varten.

Sähkölaitteen jännite Taajuus Teho Virran

voimakkuus

Vesipumppu 220 V 50 Hz 750 W 3,4 A

1. Vesiliitäntä

• Vesiputkisto: Seinästä tulevien vesiputkien sijainnin kannalta on tärkeää, että

ne jäävät altaan taakse eivätkä estä altaan asentamista seinää vasten.

Vesiputkien läpimitan tulee olla ½'. Vesijärjestelmän tulee olla suljettava (jotta

tarvittaessa on mahdollista irrottaa allas vesijärjestelmästä).

• Poistovesiputki: On hyvä, jos poistovesiputki sijaitsee n. 10–20 cm:n

etäisyydellä altaan pohjassa olevasta poistovesiaukosta. Siten allas voidaan

tyhjentää mahdollisimman nopeasti. Mikäli lattiassa sijaitseva

poistovesiaukko on kauempana, vesi valuu pois hieman hitaammin.

Lattiassa sijaitsevan poistovesiputken halkaisija saisi olla 50 mm.

www.laspa.ee


ASENNUS

1. Niskatuki ja käsisuihku

3. Altaan jalat ja poistovesiliitäntä

• Aseta allas suoraan säätämällä altaan jalat vesivaa’an avulla. Kun allas on

säädetty oikeaan asentoon, kiristä jalkojen vastamutterit.

• Liitä altaan poistovesiaukkoon settiin kuuluva hajulukko putkiteippiä tai

silikonia käyttämällä.

• Liitä aallotettu putki vesitiiviisti hajulukkoon ja lattiassa olevaan

poistovesiputkeen silikonia käyttämällä.

• Myös altaan sivu ja päädyn yläreuna voidaan haluttaessa silikonoida

seinään. Se kuitenkin vaikeuttaa altaaseen käsiksi pääsyä, mikäli siihen

ilmenee joskus tarvetta (esim. käsisuihkun letkun tai hanan yms. vaihto).

2. Vesiliitännät

www.laspa.ee


HIERONTA-ALTAAN KÄYTTÖ

1. Sulje ovi mentyäsi altaaseen.

2. Täytä allas vedellä. Altaan täyttö tapahtuu hanan asennon perusteella

joko käsisuihkun tai vesiputoushanan kautta.

HUOM.! On suositeltavaa aloittaa altaan täyttö kylmällä vedellä ja lisätä

sitten lämmintä vettä, kunnes saavutetaan sopiva lämpötila. Se auttaa

välttämään mahdollisia palovammoja, mikäli vesiputkistossa oleva lämmin

vesi on erittäin kuumaa.

3. VESIHIERONTA: Käynnistä pumppu (paina sivulla 1 olevassa kuvassa

näkyvää painiketta nro 3), kun vesi ulottuu ylempiin vesisuuttimiin.

Samasta painikkeesta myös sammutetaan hieronta.

4. Vesihieronnan voimakkuus kasvaa avaamalla ILMARUUVIA (nro 4

kuvassa sivulla 1) ja kääntämällä sitä vastapäivään.

5. Avaa altaan ovi vasta sitten, kun vedentaso on alentunut oven alareunan

alapuolelle!

HIERONTA-ALTAAN HOITO

• Altaaseen laskettavan veden lämpötila saa olla enintään 60 °C.

• Altaan puhdistukseen tulee käyttää pehmeää liinaa ja vain nestemäisiä

pesuaineita.

HUOM.! Vältä allasta puhdistettaessa voimakkaiden happojen käyttöä.

Laimeita happoja (esim. sitruunamehu) ja liuottimia voidaan käyttää.

• Hierontajärjestelmän puhdistukseen suositellaan myynnissä olevia

erityisiä puhdistusnesteitä, joita käytetään niiden käyttöohjeiden

mukaisesti.

• Vältä altaan pinnan vaurioittamista metallisilla tai muilla kovasta

materiaalista valmistetuilla esineillä.

• Mikäli hierontajärjestelmän tulovesiliitännän (nro 3 kuvassa sivulla 1)

kromatussa kannessa olevat aukot umpeutuvat (hiukset yms.), kansi

voidaan poistaa kiertämällä se poistovesiaukosta irti. Kannen

puhdistamisen jälkeen se tulee kiertää takaisin paikalleen!

• HUOM.! PIDÄ ALTAAN OVI AUKI, KUN ALTAASSA EI OLE KETÄÄN.

Se auttaa pidentämään tiivisteen ikää.

www.laspa.ee