Käyttöohje

tvshop.com

Käyttöohje

##

Käyttöohje FI

LITTLE YELLO -HÖYRYPUHDISTIN

Malli No 10281

VAROITUS: Jotta vahinkovaara olisi mahdollisimman pieni, tämä

käyttöohje tulee lukea huolellisesti ja se tulee ymmärtää ennen

tuotteen käyttämistä. Tuote on tarkoitettu kotikäyttöön, ja sitä

tulee käyttää tämän käyttöohjeen mukaisella tavalla.

Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LAITETTA VAILLE SILMÄLLÄPITOA SEN OLLESSA PÄÄLLÄ TAI JÄÄHTYMÄSSÄ

©2012 - Ideal Sourcing Ltd, Ideal Home House, Newark Road, Peterborough PE1 5WG

1 | P age


Kiitos paljon ja onnittelut Little YellO –höyrypuhdistimen

ostosta. Little YellO on uusi ja tehokas tapa puhdistaa

hygieenisemmällä ja ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Muuntamalla veden höyryksi Little YellO yltää vielä parempiin

tuloksiin kuin puhdistettaessa kemikaaleilla. Kun Little YellOn

tielle osuu likaa, se poistaa sen vain muutamassa sekunnissa,

ja siivousliinalla pyyhit pois loput.

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA – KATSO MYÖS SIVU 9

Liitä Little YellO seinäpistokkeeseen. Vältä jatkojohdon käyttöä.

Tämä tuote kehittää hyvin kuumaa höyryä. Olethan erittäin varovainen, kun laitetta

käytetään lähellä lapsia ja eläimiä.

Ole varovainen, kun sitä käytetään sähkölaitteiden lähellä. Höyry ja sähkö ovat

vaarallinen yhdistelmä.

Käytä kylmää vesijohtovettä. Jos asuinalueesi vesi on hyvin kovaa, tulee käyttää

tislattua/suodatettua vettä, josta mineraalit on poistettu, jotta vältytään haitoilta.

Älä höyrytä samaa kohtaa liian pitkään yhdellä kertaa. Tietynlaiset tahrat on parempi

käsitellä moneen kertaan.

Älä käytä laitetta ilman siivousliinaa tai suutinkappaletta.

Little YellO voi pysyä käytön jälkeen kuumana tunnin ajan. Ota tämä huomioon sitä

puhdistaessasi.

Katsothan sivuilta 9 & 10 löytyvät käyttöturvallisuutta koskevat lisäohjeet.

2 | P age

YLEISTÄ TIETOA

Kun Little YellOa käytetään oikein, se hävittää pölyhiukkaset ja tietyt bakteerit. Kun

haluat desinfioida jonkin alueen, tee näin: pidä höyrypuhdistinta halutun kohteen

yläpuolella vähintään 8 sekunnin ajan. Höyry saavuttaa 90-100°C kuumuuden. Käytä

tätä menetelmää kylpyhuoneen lattian, suihkun, astianpesualtaan ympäryksen, eläinten

nukkumapaikkojen jne. puhdistamiseen.

Lattioiden ja muiden kovien pintojen puhdistus:

Little YellO on suunniteltu erilaisten lattiapintojen puhdistamiseen, kuten esim.

marmorilattioiden, keraamisten lattioiden, kivilattioiden, parkettien ja muovimattojen

perusteelliseen puhdistamiseen.

Vahatuista lattioista ja pinnoista vaha saattaa irrota kuumuuden ja höyryn vuoksi. Älä

käsittele puulattian samaa kohtaa pitkään yhtäjaksoisesti. Se voi johtaa puun

’elämiseen’. Kun Little YellOa käytetään vinyyli-, linoleumi- tai muuhun lämpöherkkään

lattiapinnoitteeseen, tulee olla erityisen varovainen. Liian suuri kuumuus voi sulattaa

lattian liimauskohdat. Siksi on suositeltavaa, että puhdistat kokeeksi ensin pienen alueen


ennen kuin jatkat lattian muihin kohtiin. On syytä tarkistaa lattiavalmistajan hoitoohjeista

sietääkö lattia höyrypuhdistusta.

Little YellO ei sovellu vahatun tai käsittelemättömän puun tai laminaattilattian

puhdistamiseen.

Tekstiilien puhdistaminen:

Tietyille materiaaleille ja kankaille höyrypuhdistus EI sovi.

Älä käytä esim. nahalle, vahakiillotetuille huonekaluille tai lattioille, keinokuitukankaille,

sametille tai muille herkille materiaaleille ja pinnoille.

Lasin ja peilien puhdistaminen:

Suuret lämpötilaerot voivat rikkoa lasin. Ennen kuin puhdistat lasipintoja, lämmitä pintaa

varovasti suuntaamalla höyryä sitä kohti vähintään 15 cm:n etäisyydeltä.

Kasvit:

Suuntaa höyryä vähintään 50 cm:n etäisyydeltä.

Suosittelemme, että testaat kankaiden ja pintojen värinkeston ja pinnan

herkkyyden sellaisesta kohdasta, joka ei ole näkyvillä. Jos havaitset pienellä

testialueella värimuutoksia, EMME suosittele, että jatkat samaa materiaalia

oleviin muihin kohtiin.

Jatkuvan tuotekehittelyn ansiosta joihinkin ohjekohtiin saattaa tulla muutoksia.

LITTLE YELLON OSAT

1. Vesisäiliö 11. Punainen turvanappula

2. Painelukko 12. Pyörä

3. Kantokahva 13. Irrotettavat jatko-osat

4. Käynnistys-/lopetuspainike 14. Lattiaharja

5. Käyttöilmaisin 15. Taivutettu lattiatyöväline

6. Höyryn merkkivalo 16. Suutinosa lisäosille

7. Lokero lisätarvikkeille 17. Erilaiset harjasuuttimet

8. Kiinteä höyryletku 18. Painesuutin

9. Höyrysuutin 19. Lasi- ja ikkunasuutin

10. Höyrylaukaisin 20. Mittakannu, suppilo ja puhdistusliina

3 | P age


Kahden

jatkettavan

putkiosan

avulla voit

säätää pituuden

itsellesi

sopivaksi

Kiinteä letku

Kotelossa on myös ’puhdistuspiikki’. On tärkeää, että säilytät sen ja käyttöohjeen

turvallisessa paikassa.

ILMOITATHAN JÄLLEENMYYJÄLLESI, JOS OMASTA LITTLE YELLOSTASI

PUUTTUU JOKIN OSA.

4 | P age


NÄIN KOKOAT OMAN LITTLE YELLOSI

HUOM: Lisätarvikkeet löytyvät koneen etuosan lokerosta.

1. Tarkista, ettei Little YellOsi virtajohto ole kytkettynä.

2. Kierrä painelukkoa (2) painamalla ja kiertämällä sitä

vastapäivään (kuva oikealla).

3. Käytä mittakannua ja suppiloa (20) kun täytät laitteeseen

korkeintaan 1500 ml (1,5 l) vettä

(kuva vasemmalla). Sen pitäisi riittää

noin 45 minuutin

höyrypuhdistamiseen.

4. Kun laite on täynnä, aseta painelukko taas aukon päälle

kiertämällä sitä myötäpäivään, kierrä se tiukkaan.

5. Kiinnitä laitteeseen ne lisäosat, jotka soveltuvat tehtävänä

olevaan siivoukseen.

6. Laita virtajohto pistokkeeseen, ja käynnistä laite

painikkeesta. Kahden merkkivalon tulee syttyä. Punainen

merkkivalo (5) ilmaisee virran olevan kytkettynä. Oranssi

merkkivalo (6) ilmaisee höyrynpaineen muodostumisen. Kun

laite käynnistetään, tämä merkkivalo syttyy, ja - sisään

kaadetun veden määrästä riippuen - voi kestää 12 minuuttia

ennenkuin oikea painetaso on saavutettu.

7. Kun oranssi merkkivalo sammuu, on laite valmis käyttöön.

HUOM: Oranssi merkkivalo voi syttyä uudelleen laitteen käytön aikana. Jos näin

tapahtuu, vapauta turvapainike (11) kytkeäksesi höyrylaukaisimen pois päältä (10), ja

anna höyrypaineen muodostua uudelleen. Se kestää vain 40 sekuntia.

HUOM: Kun höyrylaukaisinta painetaan oranssin merkkivalon palaessa, voi

laitteesta tulla ulos kuumaa vettä höyryn asemesta.

VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN KÄYTÖN AIKANA

VAROITUS! Tätä tehtäessä on oltava hyvin varovainen. Jos käyttöohjeita ei

noudateta, kuuma vesi voi aiheuttaa palovammavaaran.

1. Katkaise virta laitteesta painamalla käynnistys-/lopetuspainiketta (4)

2. Irrota laite virtaverkosta ottamalla virtajohto pois seinäpistokkeesta. Odota 5

minuuttia.

3. Nosta laite lattialta ja ’keinuta’ sitä vasemmalta oikealle, eteen ja taakse, ja paina

sitten höyrylaukaisinta (10) päästääksesi höyryä ulos.

4. Odota 5 minuuttia.

5. Paina vielä kerran höyrylaukaisinta päästääksesi jäljellä olevan höyryn ulos.

5 | P age


6. Yritä kiertää painelukko (2) auki KÄSIVARREN MITAN PÄÄSTÄ – kun kosket siihen, se

voi olla kuuma! Jos et onnistu kiertämään lukkoa irti, jatka hitaasti, mikäli höyrypainetta

on vielä jäljellä. Pidä kasvosi käännettyinä pois ennen kuin painelukko on irti.

ÄLÄ kierrä painelukkoa pois kokonaan ennenkuin höyrypaine on kokonaan

kadonnut. Jos et onnistu kiertämään painelukkoa auki, odota vielä 5 minuuttia

ja toista kohdat 3-6.

7. Täytä vesisäiliö tarpeen mukaan, mutta ei korkeintaan 1500 millilitralla (1,5 litralla).

8. Aseta painelukko takaisin paikoilleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Kierrä se

tiukkaan.

Nyt voit käynnistää laitteen uudelleen ja jatkaa siivousta.

MITEN KÄYTTÄÄ LITTLE YELLO -MONITOIMILAITETTASI

Kun kiinnität jonkin lisäosan (17,18 tai 19), tarkista, että lisäosan suutinkappale on

kunnolla kiinni höyrypistoolissa (osa 16 tulee kiinnittää osaan 9), ja paina sitten lisäosa

suoraan kiinni sen suutinkappaleeseen.

Kun haluat kiinnittää irrotettavan jatko-osan, irrota lisäosan suutinkappale ja kiinnitä

irrotettava jatko-osa (13). Lattiaharja (14) kiinnitetään siten, että taivutettu

lattiatyöväline kiinnitetään irrotettavaan jatko-osaan (15), ja se kiinnitetään painamalla

ja kiertämällä 180 astetta.

LATTIOIDEN PUHDISTAMINEN

On suositeltavaa, että harjaat tai imuroit lattian ennen kuin

käytät lattiaharjaa.

Kiinnitä lattiaharja jatko-osiin taivutetun lattiatyövälineen avulla.

Kiinnitä sen jälkeen irrotettavat jatko-osat höyrypistooliin.

Varmista, että kaikki jatko-osat ovat kunnolla kiinni toisissaan.

Kun haluat irrottaa jatko-osat, paina kunkin osan painiketta.

6 | P age


Lattioiden & mattojen puhdistaminen puhdistusliinalla

Kun virta on laitteesta pois päältä, voit laittaa siivousliinan

lattiatyövälineeseen käyttämällä kiinnikkeitä. Varmista, että

siivousliinan reunat ovat tiukasti kiinni (katso kuvaa). ÄLÄ TEE tätä

laitteen ollessa vielä kuuma. Älä koskaan irrota siivousliinaa, kun

laitteesta tulee höyryä tai kun laite on vielä liian kuuma koskettaa.

HÖYRYPISTOOLIN KÄYTTÖ

Höyrypistoolissa on musta laukaisin höyrylle (10) ja turvapainike(11).

Turvapainikkeessa on merkinnät: ON (päällä) ja OFF/LOCK (pois päältä/lukitus) (Katso

piirrosta (1) yllä.

a) Höyryn säätely

Paina turvapainike asentoon ”ON”, ja paina sen jälkeen laukaisinta.

Höyryä tulee ulos, kun painat laukaisinta. (Katso piirrosta 2).

b) Jatkuvan höyryn käyttö

Jos haluat laitteen tuottavan höyryä koko ajan, paina laukaisin sisään ja samaan aikaan

paina turvapainike asentoon ”Off/Lock” (katso piirroksia 3 & 4).

7 | P age


c) Höyrypistoolin sulkeminen

Kun lopetat höyrypuhdistamisen, paina turvapainike asentoon “ON” (päällä). (Katso

piirrosta 5).

Nyt laukaisin vapautuu siitä asennosta, missä se oli. Paina sitten turvapainike asentoon

”off/lock” (pois päältä/lukitus), nyt laukaisin on turvallisessa asennossa (kuten

piirroksessa 1).

LISÄTARVIKKEET

Lisätarvikkeet antavat sinulle mahdollisuuden käyttää höyryn voimaa rasvan, pinttyneen

lian, homeen, pölyhiukkasten, haitallisten bakteerien ja paljon muunkin poistamiseen

sellaisista paikoista, joihin on vaikea yltää. Kaikki käy uskomattoman helposti ja ilman

kemikaalien käyttöä.

Jokainen varsiosa ja lisätarvike tulee kiinnittää niin, ettei tule vuotoja.

Jatko-osat (13)

Kaksi jatko-osaa antaa sinulle mahdollisuuden puhdistaa eri

etäisyyksiltä, sen mukaan mikä itsellesi on vaivattominta. Ei

tarvitse kumartua, ja yletyt vaikeisiinkin paikkoihin.

Lattiaharja (14)

Lattiaharja kiinnitetään taivutetun lattiatyövälineen avulla (15). Käytä sitä yhdessä

jatko-osien kanssa mattojen ja lattioiden puhdistamiseen. Siinä on kiinnikkeet, joiden

avulla saat siivousliinan kiinnitetyksi. Harja irrottaa lian ja antaa höyryn tunkeutua

siivottavaan kohteeseen.

Korkeapainesuutin (18)

Korkeapainesuuttimen avulla höyry tiivistyy ja syntyy painevaikutus. Osa kiinnitetään

suoraan höyrypistooliin (16).

Suppilo ja mittakannu (20)

Käytä mittakannua varmistaaksesi, että käytät oikean määrän vettä. Suppilon ansiosta

et läikytä vettä säiliötä täyttäessäsi.

Siivousliina (9)

Siivousliina voidaan pestä pesukoneessa. Se voidaan kiinnittää lattiaharjaan

kiinnikkeiden avulla. Siivousliina on suunniteltu irrottamaan, keräämään ja imemään

pölyä herkiltä pinnoilta.

8 | P age


Pyöreät harjat (17)

Ne ovat tarpeen sellaisten paikkojen puhdistamisessa, joihin ei helposti pääse käsiksi.

Käytä kaakelisaumoihin, uunin grillivastukseen, kylpyhuonekalusteisiin ja moneen

muuhun. Nämä pienet pyöreät harjat sopivat suoraan höyrypistooliin (9), lisäosien

suutinosan (16) avulla.

Lasta (19)

Käytä lastaosaa peileihin, ikkunoihin ja muihin sileisiin pintoihin.

Höyry irrottaa lian ja lastan kumiosa pyyhkii sen pois. Sopii

suoraan höyrypistooliin (9), lisäosien suutinosan (16) avulla.

TURVALLISUUSTIETOA

1. Jotta vältytään sähköiskuilta, tulee laite liittää maadoitettuun seinäpistokkeeseen.

2. Tarkista, että pistokkeen volttimäärä on sama kuin laitteessa ilmoitettu.

3.. Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön.

4. Älä käytä ulkona.

5. Älä jätä Little YellOa vaille silmällä pitoa sen ollessa päällä. Katkaise laitteesta virta ja

irroita virtajohto pistokkeesta, kun sitä ei käytetä, ja myös kun laitteeseen täytetään

vettä tai lisäosia vaihdetaan.

6. Little YellO EI ole leikkikalu. Kun laitetta käytetään lähellä lapsia, eläimiä tai kasveja,

tulee olla hyvin huolellinen.

7. Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien),

joiden toimintakyky on alentunut, mikäli tottunut käyttäjä ei valvo heitä ja anna ohjeita.

Näin varmistetaan kaikkien turvallisuus. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

8. Älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiä, eläimiä, kasveja tai sähkölaitteita, kuten esim.

mikroaaltouunia kohti.

9. Älä upota Little YellOa veteen tai muuhun nesteeseen.

10. Älä käytä laitetta, jos sen pistoke tai virtajohto on vahingoittunut. Jos Little YellO ei

toimi oikealla tavalla, se on jätetty ulos tai se on kastunut, sitä ei tule enää käyttää,

vaan se tulee kierrättää lainsäädännön mukaisella tavalla. Jos virtajohto on

vahingoittunut, sähköasentajan tulee vaihtaa se uuteen.

11. Älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta. Pidä huolta, ettei virtajohto kosketa kuumia

pintoja, kuten keittolevyä.

9 | P age


12. Älä väkisin kytke virtajohtoa pistokkeeseen

13. Virtajohto tulee irrottaa seinäpistokkeesta käytön jälkeen ennen kuin laitetta

kosketellaan. Kun virtajohto halutaan irrottaa seinäpistokkeesta, älä ota kiinni johdosta,

vaan laitteen sähköpistokkeesta.

14. Älä kosketa virtajohtoa tai sen pistoketta märin käsin tai ilman kenkiä.

15. Älä laita mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista

on tukossa.

16. Älä käytä laitetta vesisäiliön ollessa tyhjä.

17. Ole erityisen varovainen, kun laitetta käytetään rappusissa.

18. Säilytä Little YellOa sisätiloissa viileässä ja kuivassa paikassa.

19. Huolehdi työskentelyalueen hyvästä valaistuksesta.

20. Älä koskaan kaada Little YellOon puhdistusainetta. Se tekee käytön epävarmaksi ja

voi vahingoittaa laitetta.

KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Vedä virtajohto seinäpistokkeesta, ja anna laitteen jäähtyä tunnin ajan.

2. Anna Little YellOn jäähtyä ennenkuin irrotat varovasti siivousliinan lattiaharjasta tai

irrotat jonkin muun lisäosan.

3. Vesi, jota säiliössä saattaa olla jäljellä, pitää kaataa pois. NOUDATA OHJEITA

KOHDASSA ”VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN KÄYTÖN AIKANA” sivulla 5, käy läpi kohdat

1-6 ennenkuin tyhjennät loput vedestä pois.

4. Anna letkussa mahdollisesti jäljellä olevan veden kuivua ja pisaroitua pois.

5. Kiedo virtajohto johtopidikkeeseen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista laite ja sen lisäosat kostealla rievulla. Älä koskaan käytä siivoustuotteita tai

puhdistusainetta. Varmistaaksesi laitteen asianmukaisen, pitkäaikaisen toiminnan, sinun

tulee huuhdella vesisäiliö kerran kuukaudessa. Siten vältytään kalkkikarstan

muodostumiselta sen sisään.

Älä koskaan käytä etikkaa tai kalkinpoistoainetta.

HUOM. Jokaisen laitteen mukana toimitetaan tiivistevaraosasarja. Niitä voi käyttää

korvaamaan höyrypistoolin vahingoittuneet tiivisterenkaat. Säilytä ne lasten

ulottumattomissa.

APUA! LUULEN, ETTÄ JOKIN ON VIALLA OMASSA LITTLE

YELLO-LAITTEESSANI

10 | P age


Suuttimesta tulee vettä

Höyrypuhdistin muodostaa suuren määrän höyryä, Se voi tiivistyä vesipisaroiksi letkuun,

lisälaitteisiin ja suuttimeen – ja se tulee ulos koneen jäähdyttyä jonkin aikaa. Tämä on

normaalia, eikä huolestumiseen ole syytä.

Höyryä ei tule lainkaan

Varmista, ettei letku ole tukkeutunut tai vesi loppunut säiliöstä. Virta on myös saattanut

katketa.

En saa painelukkoa irti

Varmistu, ettei höyrykehittimessä ole painetta. Katso kohtaa ”VESISÄILIÖN

TÄYTTÄMINEN KÄYTÖN AIKANA” sivuilla 5 ja 6.

Höyryntulo on katkonaista; välillä laite toimii moitteetta, välillä taas ei

Jos et ole käyttänyt tislattua vettä, Little YellOon on saattanut muodostua pieni tukos.

Asun alueella, jossa vesi on kovaa, ja olen käyttänyt keitettyä vettä. Nyt laite ei

toimi yhtä hyvin.

Itse asiassa keitetyn veden käyttäminen vain pahentaa tilannetta. Keitettäessä veden

mineraalit tiivistyvät ja näin aiheutuu kalkkikertymiä. Laitteeseen jäänyt vesi voi

aiheuttaa negatiivisen reaktion höyrykehittimeen ja/tai letkuun. Tyhjennä laite sen

vuoksi AINA jokaisen käyttökerran jälkeen, ÄLÄKÄ koskaan käytä keitettyä vettä. Jos

asut alueella, missa vesi on kovaa, suosittelemme tislatun veden käyttämistä omassa

Little YellOssasi sen käyttöikää pidentääksesi.

TEKNISET TIEDOT:

Volttimäärä: 220-240V

Taajuus: 50Hz

Teho: 1500W

Suurin mahdollinen paine: 4.0 bar

Höyryaika: peräti 1 tunti

Säiliön vetoisuus: 1500 ml (1,5 litraa)

Valmis käyttöön: 12 minuutin kuluessa

Made in China

Vanhojen sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden poistaminen käytöstä (koskee EU-maita ja

muita Euroopan maita, joissa on voimassa kierrätysjärjestelmä)

11 | P age

Tämä kuvake pakkauksen päällä kertoo, että tätä tuotetta (ja

sen akkua) ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan ne

tulee toimittaa sähkölaitejätettä vastaanottavalle

kierrätysasemalle. Kierrättämällä tämän tuotteen

asianmukaisesti varmistat ympäristövaikutusten jäämisen

mahdollisimman pieniksi.


Saadaksesi tarkempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä lähelläsi olevaan

kierrätyskeskukseen.

Jatkuvan kehitysohjelmamme ansiosta tietyt ohjeistuksen kohdat saattavat muuttua.

©2012 - Ideal Sourcing Limited, Ideal Home House, Newark Road, Peterborough PE1 5WG

12 | P age

More magazines by this user
Similar magazines