Esse 11/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 11/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

Tuomiokirkko

Espoonlahti

Leppävaara

Olari

Tapiola

Kauniainen

11 / 15.3.2012

Tarinan

lumo

Sirpa Päivinen

Aikuisen ei tarvitse

olla kaikkitietävä.

Pääkirjoitus.

Tasausta maailman

köyhille naisille.

Sivu 9.

Päällystakki puhuu

tästäkin päivästä.

Sivu 16.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.

esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen

15.3.2012 ❘ esse

3

Iltarukous kantaa

15.3.2012

Ongelmallista profilointia

"Kaikki tulkitsevat, sinäkin"

Ylös, alas, sinne, tänne. Aamen. Näin muotoili

poikani kaksivuotiaana oman iltarukouksensa,

kun hermostui vanhempiensa tarjoamaan malliin.

Minusta se oli aika hyvä rukous. Siunausta

pyydettiin joka puolelle tasapuolisesti. Sillä

rukouksella mentiin monta vuotta.

Iltarukous on lapselle tärkeä ja turvallinen

tapa. Oma, tuttu rukous kertoo siitä, että lapsi

ei ole maailmassa yksin. Läheisten ihmisten

lisäksi on olemassa Taivaan isä, joka suojelee

ja pitää huolta.

Moni vanhempi on sanonut kokevansa lasten

uskonnollisen kasvattamisen vaikeana. Kasteen

yhteydessä on luvattu huolehtia lapsen

kristillisestä kasvatuksesta, mutta mitä se tarkoittaa

meidän perheessä, tässä ja nyt. Mikä

tukee lapsen kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi

myös suhteessa uskoon ja uskontoon

Itselle tuttuja ja tärkeitä asioita on helppo

siirtää eteenpäin. Iltarukous on edelleen yksi

yleisimmistä kristillisen kasvatuksen muodoista.

Illan leikit rauhoittavaa hetkeä ei kannata

väheksyä. Se kantaa mukanaan kirkon kauneimpia

lahjoja: uskoa ja luottamusta.

Lastenhuoneissa puhutaan muutenkin syvällisiä.

Kerrataan yhdessä päivän tapahtumia,

iloja ja huolia. Jossakin vaiheessa myös maailman

ja elämän rajallisuus paljastuu lapselle.

Sängyn laidalla istuvalta aikuiselta on ihan

pakko kysyä, mitä tapahtuu kun kuolee. Siinä

sitä sitten kakistellaan.

Lapsen aito kysymys ansaitsee aidon vastauksen,

vaikka vastaaminen ei välttämättä

ole helppoa. Yhteenlaskua on helppo harjoitella

lapsen kanssa, koska vastaukset ovat tarkkoja

Heikki Sorvari

kirkolliskokousedustaja,

Espoo

heikkijsorvari@

gmail.com

Sarjassa kirjoittavat Espoon

hiippakunnan kirkolliskokousedustajat

2012–2016.

”Mikä tukee lapsen

kasvua tasapainoiseksi

ihmiseksi myös

suhteessa uskoon ja

uskontoon”

Näkymiä alkavalle kirkolliskokouskaudelle

ja kiistattomia. Maailmankatsomuksen kanssa

aikuinenkin on ikään kuin harjoittelija. Lapsen

kysymykset laittavat miettimään, mitä ajattelen

tästä ja kuinka sen lapselleni ilmaisen. Aikuinen

voi myös sanoa, ettei hän tiedä vastausta, ja

miettiä kysymystä yhdessä lapsen kanssa.

Näissä keskusteluissa ovat lapsen maailmankuvan

siemenet. Lapsi rakentaa käsitystään

maailmasta ja todellisuudesta havainnoimalla,

oppimalla ja kokemalla. Maailmankatsomus

rakentuu hiljalleen, pienestä lähtien.

Uskonto ja maailmankatsomus eivät ole erillinen

osa elämää, eivätkä jotakin sellaista, minkä

ihminen valitsee kuin kaupan hyllyltä esimerkiksi

täysi-ikäiseksi tultuaan.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman

uskonnon tuntemisen tärkeys korostuu. Kun

tietää omat juurensa ja perinteensä, on helpompi

kohdata myös toisella tavalla uskovia.

Lasten kasvatusvastuu on kodeissa, mutta

tukea ja kumppaneita löytyy myös kristilliseen

kasvatukseen. Päivä- ja perhekerhot, pyhäkoulut,

muskarit, lasten kirkkohetket ja moninaiset

tapahtumat tarjoavat lapsille ja perheille paikan

yhteiseen kasvuun, iloon ja ihmettelyyn.

Urpu Sarlin

urpu.sarlin@evl.fi

Kirkon kvartaali on 25 vuotta, sanoi

pitkäaikainen kirkolliskokousedustaja.

Vaikka lauseessa on huumoria

mukana, se antaa käsityksen siitä

millaisella vauhdilla kirkossamme

uudistuksia saadaan aikaiseksi.

Kirkolliskokousvaalien yhteydessä

ihmeteltiin ennakkoäänestysmahdollisuuden

puuttumista maallikkovaalissa.

Kirkolliskokous päätti asiasta

jo 2009, mutta sen käytännön

toteutus on edelleen kesken kirkkohallituksessa.

Kirkollisissa vaaleissa

olisi muutenkin paljon kehitettävää.

Arkkipiispan vaalissa on edellisen

uudistuksen (2005) jälkeenkin Turun

alueen papistolla ja maallikoilla ratkaiseva

asema arkki piispaa valittaessa.

Niinpä lähes järjestään Turun

piispa on tullut valituksi virkaan. Valitsijakuntaa

tulisi painottaa paremmin

vastaamaan tehtävän kokonaiskirkollista

luonnetta.

Määräenemmistösäännöksellä

on omat hyvät puolensa varsinkin

kirkon opista päätettäessä, siksi

sen uudistamisessa on oltava varovainen.

Vaalipaneeleissa kaikki olivat kilvan

uudistamassa seurakuntarakennetta.

Rovastikunta- ja hiippakuntamallin

vaatimat lainsäädäntötoimenpiteet

vievät aikaa. Nykyistä seurakuntayhtymämallia

keventämällä ja lainsäädäntöä

kehittämällä voitaisiin

”Kirkkopuolueet esiin kulisseista.”

Tämä mielenkiintoinen ja

haastava otsikko löytyi Essessä

1.3. Artikkelin ingressissä todetaan,

että ”kirkkopoliittisten

ryhmien linjaerot ovat suuria,

mutta kirkolliset vaalit käydään

5

sammutetuin lyhdyin”.

Esse yrittää omasta puolestaan

vetää väitetyt kirkkopuolueet

esiin kulisseista sarjassa,

jossa Espoon hiippakunnan uudet kirkolliskokousedustajat

linjaavat tavoitteitaan. Yritys on mielestäni monestakin

syystä hyvin ongelmallinen. Varsinkin jos se johtaa ajatukseen,

että kirkkoon ja kirkollisiin vaaleihin olisi hyvä sellaisinaan

siirtää yhteiskunnallisissa vaaleissa tuttua profilointia

ja siihen liittyviä ajatustapoja.

Yhteiskunnallisissa vaaleissa keskeinen, voi sanoa jopa keskeisin,

päämäärä on vallan maksimoiminen. Halutaan voittaa

vaalit siksi, että se antaa mahdollisuuksia käyttää valtaa.

Valtaan pyritään siksi, että oma puolue edustaa koko kansalle

parhaita arvoja.

Vaalien voittamiseksi, vallan maksimoimiseksi, ollaan

siksi valmiit puhumaan ja toimimaan sen mukaan mitä vallanjakajat,

siis kansa, haluaa tai mitä kuvitellaan sen haluavan.

Puhtaaksi viljeltynä tämä johtaa, kuten hyvin tiedämme,

alastomaan populismiin.

Jos profiloinnilla ja kulisseista areenalle astumisella tarkoitetaan

kehitystä tähän suuntaan, pidän kehitystä huonona.

Kirkossa ei mielestäni tarvita lisää valtataistelua ja lisää vastakkainasettelua.

Päinvastoin. Näitä elementtejä tarvitaan

vähemmän.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö olisi pyrittävä

suurempaan avoimuuteen ja selkeyteen myös kirkollisella

puolella vaalien yhteydessä.

Ainakin minua kiinnostaa paljon enemmän se, miten

voimme toimia yhdessä kirkolle annettujen tehtävien

pohjalta kuin se, mitä meitä erottaa. Toivottavasti Essen

puheenvuorosarja edesauttaa tällaista kehitystä.

Toivon siis profilointia yhteistyöhalukkuudessa ja keskinäisessä

kunnioituksessa. Tämä kuulostaa luultavasti monien

korvissa naivilta unelmalta. Mitähän se kertoo kirkollisesta

ilmapiiristä

päästä nopeasti eteenpäin vähentämättä

maallikko vetoista hallintoa eli

maksajien valvonta- ja päätäntäroolia.

Silti saavutetaan rakenneuudistukselle

asetettuja tavoitteita.

Pakkoliitosmalli ei ole koskaan

mieluisa ja on muistettava, että köyhiä

seurakuntia yhdistämällä ei

päästä perusongelmasta eroon –

verotulot vähenevät jäsenkadon

myötä edelleen.

Kirkon keskushallinnon uudistukselle

tulee laittaa painoa ja painetta,

päällekkäisyyksiä ja luutuneita

rakenteita on syytä purkaa. Esimerkkiä

hallinnon keventämiselle

on hyvä näyttää ylhäältä, keskushallinnosta

lähtien.

Stig Kankkonen

Kirjoittaja on Espoon kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,

kirkolliskokousedustaja ja kaupunginvaltuutettu.

stig@kankkonen.net

Uudelle tulevaisuusvaliokunnalle on

kovia odotuksia sen aloittaessa

työnsä pohjanaan Kirkko 2020

-tulevaisuusselonteko.

Jäsenyyden vahvistaminen ja kirkon

kiinnostavuuden lisääminen

ovat kirkon tulevaisuudelle keskeisiä

asioita. Toivottavasti ei kuitenkaan

Ruotsin mallin mukaisesti

vaan omista lähtö kohdista kehittäen

– säilyttäen kirkon kirkkona.

Kalevi Virtanen kirjoittaa kirjaa raamatullisen tiedon ja uskon suhteesta. ”Meillä on valtava määrä tietoa Raamatun synnystä. Ja toisaalta on usko siihen, että on olemassa elävä Jumala, joka sen kautta vaikuttaa

ja puhuu.”ja puhuu.”

Kalevi Virtanen vertailee kahta merkittävää

kirjajärkälettä, Väinö Linnan Tuntematonta

sotilasta ja Raamattua. Molempia luetaan

hartaasti, mutta yksi merkittävä ero kirjoilla on.

Teksti Ulla Lötjönen

Kuva Jukka Granström

Väinö Linnan Tuntematon

sotilas -kirjalla

ja Raamatulla on paljonkin

yhteistä. Tätä mieltä

on opetusneuvos Kalevi

Virtanen.

”Aloitetaan Linnan Tuntemattomasta

sotilaasta ja

sen tulkintahistoriasta”, hän

sanoo.

Kalevi Virtanen muistuttaa,

että teoksen ilmestyttyä

suuri osa suomalaisista ei

halunnut kuullakaan koko

kirjasta.

”Sitä pidettiin liian raakana

kertomuksena suomalaisesta

sotilaasta. Että tämäkö

muka kertoo meidän

isistämme ja veljistämme”

Alkuvaiheen jälkeen Väinö

Linnan teosta ryhdyttiin

lukemaan kirjallisena tuotteena

ja alettiin kysyä, mikä

kirjassa on totta.

”Tuntemattoman sotilaan

historiallinen totuus

on se, että Suomi oli sodassa.

Kirjassa puretaan tätä

yhteistä kokemusta. Väinö

Linnalla oli malleina ihmisiä

ja joukkoja, mutta kirjan

teksti ja se, mitä todella tapahtui,

ei ole yhden suhteessa

yhteen.”

Tuntemattomassa

kiehtoo ihminen

Mikä on Väinö Linnan Tuntemattoman

sotilaan merkitys

nykylukijalle Miksi kirja

on suomalaisille niin merkittävä

teos

Kalevi Virtasen mukaan

tähän kysymykseen on löydettävissä

monta eri vastausta.

Joku ihailee kirjan

juonenkuljetusta, toinen jää

pohdiskelemaan henkilöitä

ja heidän välisiään suhteita.

”Tai kirjan merkitys voi

olla se, että lukija tulkitsee

sen olevan sodanvastainen

teos. Sen lukeminen herättää

hänessä pyrkimyksen

rauhaan.”

Onpa kirjallinen teos mikä

tahansa, voidaan puhua

tulkinnan kolmesta ulottuvuudesta

tai tasosta, Virtanen

sanoo.

”Mitä on tekstin takana,

mitä itse tekstissä ja mitä

sen edessä Linnan kirjan

takana on sota. Itse tekstissä

ovat romaanin tapahtumat

ja henkilöt. Kolmantena

ulottuvuutena tulee niin

kutsuttu tekstin edessä: mitä

ajatuksia se herättää lukijassa

Mitä se meissä vaikuttaa

ja saa aikaiseksi”

Taivaasta

tömäytetty kivikirja

Kalevi Virtanen jäi viime

keväänä eläkkeelle ja voisi

nyt viettää lokoisia eläkepäiviä.

Mutta ei. Hän työstää

kirjaa Raamatusta ja sen tulkinnasta.

Miksi

Virtanen kuvaa lapsuudessa

omaksumaansa Raamattu-näkemystä.

Kirja oli

kuin kivi, joka on tömäytetty

taivaasta ihmisten keskuuteen.

”Jumalan sana oli selkeästi

olemassa. Koin nuorena,

että sitä vastaan ei voi

väittää. Ainoa tapa on, että

sopeutan oman olemiseni

siihen. Jos itse olen jotakin

mieltä ja Jumalan sana toista,

on Jumalan sana oikeassa

ja minä väärässä.”

Virtanen toteaa nyt jälkikäteen,

että hänen ajattelunsa

perustui näkemykseen

sanainspiraatiosta.

Siinä Raamattu on kaikilta

osin luotettava. Jokainen

Raamatun lause on totuusväittämä.

”Arvelen, että tämä on

monen suomalaisen peruskokemus,

ja tähän Raamatun

arvovallan käyttämiseen

liittynee myös kokemus

niin kutsutusta Raamatulla

päähän lyömisestä.”

Teksti, joka elää

ja vaikuttaa

Kalevi Virtasen lapsuudessa

omaksuma näkemys Raamatusta

kesti nuoruusikään

asti. Hän lähti opiskelemaan

teologiaa ja erikoistui eksegetiikkaan

eli raamatuntutkimukseen.

”Opiskeluaikana muotoutui

toinen Raamattu-näkemykseni,

luterilaisen mallin

mukainen: Raamatussa

on tärkeää se, mikä kirkastaa

Kristusta.”

Parhaillaan Virtanen

hahmottelee kolmatta näkemystään

Raamatun kirjoituksista.

Palataanpa Tuntemattoman

sotilaan ja Raamatun

vertailuun. Tulkinnallista

kolmitasoa voi Virtasen

mukaan soveltaa myös Raamatun

lukemiseen ja tutkimukseen.

Raamattu tulee kreikan

kielen sanasta grammata eli

kirjoitukset. Kirjakokoelman

tekstit ovat syntyneet

pitkän ajanjakson kuluessa.

Historiallinen tilanne on

vaikuttanut sen tekstien syntyyn

aivan samoin kuin Väinö

Linnan teksti syntyi tietyissä

olosuhteissa.

Tuntemattomalla sotilaalla

on kuitenkin yksi merkittävä

ero Raamatun tekstiin

verrattuna.

”Väinö Linna on kuollut

ja makaa haudassa. Kristillinen

kirkko uskoo, että Jumala

elää, vaikuttaa ja puhuu

sanassaan. Suhtaudumme

Raamatun teksteihin

toisella lailla kuin kirjallisuuteen

yleensä. Niinpä syntyy

erityinen kuuntelemisen

ulottuvuus: mitä siinä halutaan

sanoa minulle”

Tätä kuuntelemisen ulottuvuutta

Virtanen on tämän

kevään aikana harjoittanut

Auroran kappelin opintopiirissä,

jonka keskusteluja hän

johdattaa. Keskustelusarjan

nimenä on Kuusi vuoropuhelua

Raamatusta. Tämän

viikon torstaina hän keskustelee

piispa Tapio Luoman

kanssa teemasta Miksi

"Onpa kirjallinen teos

mikä tahansa,

voidaan puhua

tulkinnan kolmesta

ulottuvuudesta."

Raamattu on Jumalan sanaa,

ja 29.3. dosentti Niko Huttusen

kanssa otsikolla Kun

kaikki tulkitsevat, sinäkin.

Teologinen opintopiiri.

Auroran kappeli, Heiniemenpolku

1 ( Lippajärvi).

15.3. ja 29.3. kello 19.

Kahvitarjoilu kello 18.30.

Katso www.espoonseurakunnat.fi/

tuomiokirkko > Kuusi vuoropuhelua

Raamatusta

Kuka on

Kalevi Virtanen

• eläkkeellä oleva opetusneuvos,

pappi ja

kirjailija.

• Kuusi vuoropuhelua

Raamatusta -keskustelusarjan

vetäjä.

• työstää kirjaa Tiedän,

että uskon. Johdatus

avaraan, raamatulliseen,

ei-kirjaimelliseen

uskoon.

• toimi ennen eläkkeelle

jäämistään Seurakuntien

Lapsityön

Keskuksen pääsihteerinä.

• asuu Latokaskessa.

On isä ja isoisä.


4 esse ❘ 15.3.2012 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fi

LUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi

15.3.2012 ❘ esse 5

Espoon piispa avasi

Facebook-sivut

Espoon hiippakunnan piispa

Tapio Luoma on avannut Facebook-sivun,

johon hän päivittää

kuulumisia

”Sivuilla on kuvia ja päivityksiä

piispan elämästä: arkisia

kohtaamisia seurakunnissa

tai lähimarketin kassalla,

mutta myös kirkon ja yhteiskunnan

vaikuttajien parissa”,

kertoo Espoon hiippakunnan

tiedotus.

Tätä ennen julkisen piispaprofiilin

ovat julkaisseet Tampereen

piispa Matti Repo,

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen

sekä Porvoon piispa

Björn Vikström.

Espoon piispan sivu löytyy

osoitteesta www.facebook.

com/piispatapioluoma. Se

näkyy kenelle tahansa internetin

käyttäjälle.

Kesäseteleitä on

edelleen jaossa

Espoon kaupunki maksaa

300 euroa työnantajalle, joka

palkkaa espoolaisen nuoren

töihin kesäsetelillä 1.5.–

30.9. välisenä aikana. Kesäseteli

on tarkoitettu kaikille

vuosina 1994–1996 syntyneille

espoolaisille nuorille.

Seteleitä on jaossa yhteensä

900 ja niitä on edelleen jäljellä.

Nuoren on itse hankittava

kesätyöpaikka. Työnantajana

ei voi toimia yksityistalous,

perhe tai yksityinen henkilö.

Työpäiviä on oltava yhteensä

vähintään 15. Työnantajan on

maksettava nuorelle palkkaa

siten, että käteen jäävän nettopalkan

on oltava vähintään

350 €.

Kesäseteliä noudettaessa

on todistettava henkilöllisyytensä.

Mukana on oltava

myös työnantajan allekirjoittama

todistus työpaikasta.

Seteli tulee noutaa henkilökohtaisesti.

Seteleitä jaetaan nuorille

Välkky – Nuorten osallisuuskeskuksessa,

Espoon keskuksessa

ja yESBOx Iso Omenassa.

Kevätsiivouksen

aika

Espoonlahden seurakunta

ottaa vastaan hyväkuntoisia,

puhtaita ja ehjiä kodin

pikkutavaroita, astioita, lasten

leluja, kirjoja ja tarvikkeita

sekä aikuisten ja lasten

vaatteita.

Tavarat myydään Yhteisvastuukeräyksen

hyväksi Onnenpäivä-tapahtumassa.

Tavarat

voi viedä 22.3. mennessä

Soukan kappelille, Soukankuja

3 ma–to 8–21, pe

8–16, la 10–17, su 12–19

merkinnällä ”Onnenpäivä”.

Kampin kappeli odotettua kalliimpi

• Helsingin Kamppiin rakennettava

kappeli maksaa

tämänhetkisten arvioiden

mukaan kaksi miljoonaa

euroa enemmän kuin

alun perin arvioitiin. Kustannusarviota

on jouduttu

kasvattamaan rakennustyön

aikana viidestä miljoonasta

eurosta seitsemään miljoonaan

euroon. Kappelihankkeen

kallistumisesta uutisoi

ensimmäisenä Kirkko ja

kaupunki -lehti.

Kappelin on määrä valmistua

kevään aikana, ja sen

rakentamiskustannuksista

vastaa Helsingin seurakuntayhtymä.

Espoon seurakuntayhtymä

ei ole osallistunut

rakentamiseen.

Espoon seurakunnissa

tehtiin aikanaan linjapäätös,

ettei kiinteistön kustannuksiin

oteta osaa. Toiminnan

järjestämiseen meillä on

kuitenkin mahdollisuus lähteä

mukaan”, kertoo Espoon

seurakuntayhtymän yhteisen

seurakuntatyön päällikkö

Jukka Huttunen.

Espoon

seurakunnissa

käynnistetään monikulttuurinen

musiikkiklubitoiminta.

Worlds Within Music

-klubi aloittaa kiertueensa

Espoonlahden seurakunnan

nuorisotila Sodesta torstaina

15. maaliskuuta. Tilaisuuden

house bandina esiintyvät Sakari

Löytty ja Pekka Nyman

& Nöyrä Nuoli.

Vuoden aikana musaklubeja

järjestetään myös muualla

Espoossa. Musiikkiklubin

idea on lähtöisin Espoon

seurakuntien monikulttuurisuustyön

sihteeri Pertti Poutaselta.

Arkiseen iltaan ajoittuva

klubi tarjoaa avoimen

estradin musikaalisesti lahjakkaille

soittajille ja laulajille.

Ensimmäisessä musaklubissa

lavalle nousevat burmalainen

laulaja July, kongolainen

räppäri Akili,

kongolainen laulaja Mizou

Bopipo, arabi-trubaduuri

Ramez Ansara sekä Cindy

Thu ja kiinalainen kuoro. Illassa

musisoivat myös Santiago

Garcia del Castillon

ja Pascual Soton, Chile, kitara

ja laulu.

”Musaklubin kautta syntyneiden

kontaktien kautta

toivomme eri etnisistä taustoista

tulevien ihmisten löytävän

mukaan seurakuntien

toimintaan omia taitojaan

hyödyntäen”, vs. nuorisotyönohjaaja

Laura Thapa

sanoo.

Antonin Halas

Narinkkatorille rakennettu puukappeli on kuoriutunut rakennustelineiden alta. Kappeli on tarkoitus

viimeistellä valmiiksi kevään aikana.

Espoon seurakuntien mukana

olo kappelin toiminnassa

olisi perusteltua sen vuoksi,

että kappeli sijaitsee lähellä

Kampin bussiterminaalia,

jonka kautta lukuisat espoolaiset

tekevät työmatkojaan.

Kappeli tarjoaa hiljentymismahdollisuuden

keskellä urbaania

kaupunkikulttuuria.

Huttusen mukaan toistaiseksi

ei ole tehty päätöksiä,

mitä mahdollinen yhteistyö

pitää sisällään. Helsingin

seurakuntayhtymä

on käynyt keskusteluja Espoon

ja Vantaan seurakuntien

edustajien kanssa mutta

Musiikkiklubi kokoaa lahjakkuuksia

• Suomalainen lastentarhatyö

täyttää ensi vuonna 125

vuotta. Sen kunniaksi Ebeneser-säätiö

ja Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura (SKS)

keräävät toukokuun loppuun

saakka muistoja päivähoitokokemuksista.

Omia tai

jälkikasvun päiväkotiaikoja

käsitteleviä kirjoituksia voi lähettää

SKS:n kansanrunousarkistoon.

Myös työntekijöiden

kokemukset kiinnostavat.

Muistojen kerääjät muistuttavat,

että päivähoito on

kuulunut osana lapsiperheiden

arkeen useamman sukupolven

ajan. Moni asia on tänä

aikana muuttunut, mutta

joissakin asioissa päiväkoti

voi olla samankaltainen

kuin edellisten sukupolvien

aikana.

Kirjoittaja saa päättää itse

muistelunäkökulmansa,

mutta valmiita kysymyksiä

on annettu avuksi.

Kokemuksia kaivataan

esimerkiksi päivähoidon

ohjatusta toiminnasta,

kuten kädentöistä, liikunnasta,

laulutunneista,

retkistä, esikoulutehtävistä,

uskonto kasvatuksesta

tai juhlista. Kiinnostavaa

on myös, millaisia leikkejä

lapsi leikki ja millainen hänen

tyypillinen päivänsä oli

päivä hoidossa.

Musaklubin tiimi on suunnitellut

iltojen toteutusta

muusikko, lähetystyöntekijä

Sakari Löytyn kanssa. Hän

on luotsannut vastaavanlaista

vuorovaikutteista matalan

kynnyksen harrastustoimintaa

Tampereen Harjun

seura kunnassa.

Espoon seurakuntien

musaklubeilla on yhtymäkohta

Löytyn työhön Suomen

Lähetysseurassa.

”Työskentelen projektipäällikkönä

kulttuurirajat

ylittävän työn hankkeessa.

Yksi tehtävistäni on käynnistää

kulttuurien välistä

vuorovaikutusta edistäviä

projekteja seurakunnissa”,

Löytty kertoo.

Päiväkotimuistot keräyskohteena

Päiväkotiajasta

jää lapselle ja

vanhemmille

monia muistoja.

Nyt muistoja

halutaan

koota Suomalaisen

Kirjallisuuden

Seuran

kansanrunousarkistoon.

Diego Cervo/Rodeo

ei ole esittänyt vielä selkeitä

toiveita yhteistyölle.

Helsingin seurakunnista

on palkattu kappelille omia

työntekijöitä. Huttunen ei

usko, että Espoon seurakunnat

palkkaavat erikseen kappelityöntekijöitä.

Hän arvelee,

että kyse voisi ehkä olla

päivystysluonteisesta toiminnasta,

johon osallistuisi

työntekijöitä Espoosta.

Seurakuntien lisäksi

Kampin kappelin toimintaan

tulee mukaan Helsingin

sosiaalivirasto, jonka

työntekijöitä on tavattavissa

kappelilla.

Kampin Narinkkatorille

kohonnut kappelirakennus

on jo ulkoapäin valmiin näköinen,

ja pressut ja rakennustelineet

ovat hävinneet

sen ympäriltä. Sisälle rakennukseen

ei ole vielä mahdollista

mennä.

Noora Melaanvuo

Löytyllä on erityisen läheinen

suhde afrikkalaiseen musiikkiin.

Toisen polven lähetystyöntekijä

on syntynyt Namibiassa.

Musiikin tohtoriksi

Sibelius-Akatemiassa huhtikuussa

väittelevä Löytty viimeistelee

tällä hetkellä väitöskirjaansa

kontekstuaalisesta

liturgiasta namibialaisessa

jumalanpalveluselämässä.

Eija Harju

Espoon seurakuntien ensimmäistä

monikulttuurista klubi-iltaa

vietetään torstaina

15.3. klo 19–21 Espoonlahden

nuorisotilassa Sodessa (Soukan

ostari, Soukantie 14).

Joku saattaa valita näkökulmakseen

ihmissuhteiden

kuvailun tai sen kertomisen,

miten vanhemmat

osallistuivat lastentarhan

toimintaan. Tekstissä myös

on lupa muistella, millaisessa

rakennuksessa päiväkoti

sijaitsi.

Tekstejä ei palauteta, joten

kirjoituksista ohjeistetaan

ottamaan oma kopio. Valokuvien

ja äänitteiden toimittamisesta

tulee sopia arkiston

kanssa etukäteen.

Aineisto arkistoidaan

Suomalaisen Kirjallisuuden

Seuran kansanrunousarkistoon

tutkijoiden käyttöön,

ja kopio aineistosta menee

myös Lastentarhamuseon

arkistoon.

Noora Melaanvuo

Kirjoitusten lähettämisestä

kerrotaan lisää sivun www.

ebeneser.fi linkissä Muistokeruu

20112012, ja kirjoittamiseen

annetaan ohjeita

myös SKS:n kansanrunousarkistosta

(p. 0201 131 240,

keruu@finlit.fi).

Mielipide

Hyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1 500 merkkiä

pitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.fi.

Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata tekstejä

tarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

Suoritusyhteiskunnan satoa

”Lasten käytöshäiriöt ovat

lisääntyneet, yhä useammalla

pienellä espoolaiskoululaisella

on vakavia

tunne-elämän vaikeuksia ja

sosiaalisten vuorovaikutustaitojen

puutteita. Käytösongelmat

tulevat esille kouluissa

usein lyömisenä, puremisena

ja uhkailuna”, kirjoitti

Länsiväylä 15.2.

Vanhemmilla ei ole nykyaikana

enää tarpeeksi

aikaa lapsilleen. Kova kilpailu

työelämässä, taloudellisen

vakauden ylläpitäminen

sekä jatkuva kiire ja

kulutus ovat muodostaneet

yhteiskunnan, jossa lapsille

ei jää sijaa. Työntekijöistä

otetaan irti kaikki mahdollinen,

tulos tavoitteet ovat

Yhteistä hiippakuntaa rakentamassa

Helsingin ”Kirkko ja kaupunki”

edustanee seurakuntayhtymän

linjauksia.

Päätoimittaja Seppo Simola

on 13.2. esittänyt metropolialueen

hiippakuntaa,

johon kuuluisivat myös Espoo,

Vantaa ja Sipoo.

Pääkirjoituksessa 5.3. Simola

sanoo: ”Me liberaalit

pidämme konservatiiveja

menneeseen maailmaan

jämähtäneinä. Meistä he

katsovat maailmaa värjättyjen

silmälasien läpi eivätkä

suostu ottamaan huomioon

nykyisen tietämyksen,

järjen ja maailmankuvan

vaatimia asioita ---katsovat

meidän liberaalien luovuttavan

pois jotakin keskeistä

ja korvaamatonta. Heidän

mielestään on libera­

ESPOONL AHTI

POP

messu

Soukan kappelilla

su 18.3. klo 18

iltakaakaot

www.cafekismus.fi

tärkeitä, jopa päivähoidossa.

Lisäksi jopa pienet tytöt

laihduttavat ja yhä useampi

poika tippuu yhteiskunnan

kärryiltä jo nuorena.

Jotain täytyy olla pahasti

vialla niissä arvoissa, joita

yhteiskuntamme edustaa,

koska sato, jota korjaamme,

on tällaista. Lähimmäisyhteiskunta

on vaihtunut itseisyhteiskunnaksi,

jossa

käperrytään omaan itseen,

yhä kauemmaksi muista.

Ihmisen arvoa mitataan

suorituksilla, ei niinkään

sillä, että ihminen jo muutenkin

olisi arvokas, omana

itsenään.

Muutos takaisin lähimmäisyhteiskuntaan

lähtee

meistä itsestämme. Uskaltamalla

heittäytyä, uskaltamalla

kohdata muita ihmisiä,

uskaltamalla kasvaa,

erehtyä ja ottaa opikseen,

voisimme palata jälleen koneiden

sijasta ihmisiksi.

Päämäärä ja sen saavuttaminen

ei olisikaan enää itsetarkoitus

vaan itse matkanteko.

Maria Rajakari

Sosionomi AMK/KD-Naiset

Uusimaa puheenjohtaja

KD-Espoon johtokunnan

jäsen

lisoituessaan pahalla luopumuksen

tiellä. Tämänhän

me tietysti kiistämme

--- välissä kulkee kirkon

yleisin linja, epämääräinen

yleiskirkollisuus, joka haluaa

ymmärtää ja syleillä

kaikkia.

Yleiskirkolliset ovat

usein pään tasolla liberaaleja,

mutta sydämeltään

konservatiiveja. He tietävät

kyllä, että kasvanut tieteellinen

tieto ja arkijärki osoittavat,

että maailma on sellainen,

jollaiseksi liberaalit

sen hahmottavat. Silti he

haluaisivat, että kaikki olisi

niin selkeää ja mustavalkoista…”

Onko tämä se linjaus,

jonka päälle oma piispamme

ja hiippakunnat yhdessä

alkavat hahmotella uutta

hiippakuntaa Maantieteellisiä

rajoja enemmän

tässä muuttuvat hengelliset

rajat siitä, mihin olen

Espoon hiippakunnassa ja

seurakuntayhtymässä tottunut.

Vastaako tämä nyt

espoolaisen papistomme ja

kirkkovaltuustomme näkemystä

uuden seurakunnan

rakentamisen hengestä. Essen

sovittelevammasta linjasta

kiitos.

ESPOONL AHTI

Leena Viilo

• TOINEN RUUTU

Piispa Heikka kiittää

Kiitän kaikkia, jotka muistivat

minua eläkkeelle siirtymiseni

yhteydessä ja lahjoittivat

rahaa Namibian ystävyyshiippakunnan

tietotekniikkahankkeeseen.

Lahjoitussummaksi

muodostui huikeat 4 810,89

Rajansa kaikella

la 24.3. klo 10–14

Soukan kappelilla

Arpoja, kahvila, kasvomaalausta,

keittoa, kirpputori, lettuja,

makkaraa, pomppulinna…

euroa. Tähän summaan sisältyy

29.1. vietetyssä lähtömessussa

kerätty kolehti

1 125,11 euroa. Lämpimät kiitokset

kaikille lahjoittajille.

Kiitokset myös läksiäislahjaksi

saamani torkkupeittojen

kutojille: Unet ovat

Käynnissä on kiivas keskustelu

kuntaliitoksista. Mietin

mitä tapahtuu, jos Helsingistä

tehdään jättikaupunki. Mitä

jos Helsinkiin liitetään Espoo,

Vantaa ja Kauniainen

Espoo sai uuden piispan.

Kuinka käy jos Espoo liitetään

Helsinkiin Voiko yhdessä

kaupungissa olla monta

saman uskontokunnan

piispaa

Kunnallislehti, joka on

julkaissut kirjoituksiani,

julkaisi Sauvon ja Karunan

kirkkoherran kirjoituksen.

Kirjoitus liittyi kuntaliitoksiin.

Kirkkoherra Elonheimo

totesi: ”Kuntarakenteen

muutokset aiheuttavat muutoksia

seurakunta talouksiin.”

Suomen evankelis­ luterilainen

kirkko suunnittelee

ratkaisevansa asian rovastikunnilla.

Tällaiseen rovastikuntaan

kuuluisi yhden tai

useamman kunnan seurakunnat.

Toinen vaihtoehto olisi

hiippakuntajako, joka sopisi

ilmeisesti paremmin arkkihiippakuntajakoon.

Elonheimo

ehdottaa kysyvästi: ”Entäpä

jos Suomen evankelisluterilaisesta

kirkosta tehtäisiin

yksi ainoa talousyksik­

LEPPÄVAARA

taneli.kylatasku@kotimaa.fi

olleet maittavia, ja olen nähnyt

unia hienoista vierailuista

seurakuntiin!

Mikko Heikka

piispa emeritus

kö” Näin ratkeaisi kirkollisvero,

joka olisi kaikkialla

sama. Se jaettaisiin toimintayksiköille,

seurakunnille,

tietyn periaatteen mukaan.

Tämä taloudellinen puoli

ei anna minulle vastausta

kysymykseen, voiko samassa

kaupungissa, yhtyneessä

Helsingissä, olla kaksi

piispaa. Jos maa jaettaisiin

arkki hiippakuntiin, niin toinen

olisi täällä piispa ja toinen

nimettäisiin kait arkkipiispaksi.

SU 25.3. klo 18

LEPPÄVAARAN KIRKKO

Kanttorit esittävät uutta, vanhaa ja

lainattua HÄÄMUSIIKKIA.

Kahvitarjoilun lomassa saat kysyä mitä

tahansa KIRKKOHÄISTÄ.

Pekka Kivekäs

Espoo

Vapaa pääsy.


6 esse ❘ 15.3.2012 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi

15.3.2012 ❘ esse 7

Ihmisen Poika

- pääsiäisvaellus

ESITYKSET

ma 2.4. klo 14 ja 18

ti 3.4. klo 12 ja 18

ke 4.4. klo 12 ja 18

to 5.4. klo 14

pe 6.4. klo 14 ja 18

la 7.4. klo 14 ja 18

su 8.4. klo 14

Pääsiäisvaellus Ihmisen

Poika vie uskon ytimeen.

Pääsiäisaamuna tapahtuu

ihme, johon kristityt

laittavat toivonsa tänäkin

päivänä.

Liput 10 e. Kesto n. 1,5 h.

Teethän varauksesi

ennakkoon!

Ilmainen noutopalvelu

Ilmainen noutopalvelu

Vivamon Raamattukylä

Vivamontie 2

08200 LOHJA

puh. 0207 681 760

Bulevardi 40, Helsinki, www.sinebrychoffintaiemuseo

Tuotoilla autetaan

Tuotoilla autetaan

miljoonaa ihmistä

2 miljoonaa

vuosittain

ihmistä vuosittain

www.vivamonraamattukyla.fi

Rembrandt

ESPOO

Soukka 813 3676

Niittykumpu 455 1566

Lähderanta 592 693

Espoon keskus 805 6686

VANTAA

Myyrmäki 512 2779

Nyt on aika avata

R A A M A T T U

Kirjeelliset raamattukurssit auttavat ymmärtämään oman yhteiskuntamme,

Euroopan ja koko maailman tapahtumien merkitystä.

Ne johtavat yksityistä ihmistä löytämään evankeliumin

sanoman ja sen kautta toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Postita kuponki!

Ensimmäiset opintokirjeet

saat paluupostissa.

Kurssi tarjotaan maksuttomasti,

ilman sitoumuksia.

Valittavanasi on yksi

seuraavista kursseista:

❏ Maailman Valo

Uusin

kurssi!

www.yhteisvastuu.fi

25 opintovihkoa Jeesuksen

elämästä ja opetuksista

❏ Löytöjä Raamatusta

26 opintovihkoa

❏ Raamattu avautuu

25 opintovihkoa

❏ Ilmestyskirja avautuu

16 opintovihkoa

❏ Elämää ja terveyttä

18 opintovihkoa

_________________________________________________________________

Nimi

_________________________________________________________________

Osoite

_________________________________________________________________

Voit ilmoittautua myös puhelimitse,

❏ Jag vill ha bibelkursen på svenska.

sähkopostitse tai internetissä.

Raamattuopisto, PL 200, 00121 Helsinki

www.media7.fi, raamattuopisto@media7.fi

Suomen Adventtikirkko Puh. (09) 612 0360, 0400 200 770

Kotimaan matkaklubi

ES


ESPOON

SEURAKUNNAT

Tuomas

messut

Espoossa

su 18.3. klo 17

Leppävaaran kirkko

Veräjäkallionkatu 2

su 25.3. klo 17

Soukan kappeli

Soukankuja 3

su 1.4. klo 18

Matinmessu,

Matinkappeli

Liisankuja 3

Lapsille oma messukerho

ESPOON

SEURAKUNNAT

Tyhjän sylin

kirkkohetki

Musiikkia ja rukousta

sinulle, joka olet

menettänyt lapsesi tai

mahdollisuuden

saada lapsia. Kaikille,

joilla on kokemus

tyhjästä sylistä.

Olarin kappelissa

18.3. klo 16

Tapahtumatiedot lähetetään osoitteeseen

esse.tavataan@kotimaa.

fi viimeistään lehden ilmestymistä

edeltävän viikon maanantaina. Toimitus

ei takaa, että kaikki lähetetyt

tiedot julkaistaan. Tapahtumatiedot

ovat myös netissä osoitteessa

www.espoolaiset.fi.

• Kirkoissa soi

Su 18.3. klo 16 Kauklahden kappelissa

(Kauppamäki 1) on Yhteisvastuukonsertti.

Esiintyjinä

Espoon tuomiokirkon kamarikuoro,

Suomen Laulu, lauluyhtye

Kanttiinin Lotat, sopraano Tuuli

Lindberg, Marja Antila (viulu),

Lauri Kannunen (sello) ja Pauliina

Hyry (urut). Kolehti kerätään

Yhteisvastuulle.

Su 18.3. klo 17 on Espoonlahden

kirkossa (Kipparinkatu 8) on Sibelius-Akatemian

opiskelijoiden

Kielin, palkein, koskettimin -konsertti.

Henni Isojunno (piano) ja

Timo Kaakkolammi (kitara). Säveltäjäniminä

Mozart-Chopin-

Ginastera. Vapaa pääsy.

Su 25.3. klo 15 Sellosalissa

(Soittoniekanaukio 1 A) on Ta­

Ma 19.3. klo 19 Olarin kirkossa

(Olarinluoma 4) kuullaan Candominon

Saksan-kiertueen matmantiikkaa!

Liput 10 e (+ palvepiola

Sinfonietan konsertti Ro-

ESPOONLAHTI

kaanlähtökonsertti. Vapaa pääsy, lumaksut) Lippupisteestä, www.

ohjelma 10 euroa.

lippu.fi.

POP

Ti 20.3. klo 10 Tapiolan kirkossa

(Kirkkopolku 6) Jukka Salmi­

• Näyttelyt

sen Zooppera. Zooppera on hyväntuulinen

La 10. – pe 23.3. galleria Villisiassa

(Soukantie 4, Espoo) on

messu

tarina Noan arkista.

Esitys sopii kaikenikäisille lapsille.

Mukana myös Sanna-Kaisa liryhmän näyttely Elämän suola.

Espoon työväenopiston akvarel­

Ojala sekä Tapiolan seurakunnan Ryhmän opettajana toimii kuvataiteilija

Eeva-Riitta Vilkuna.

lapsikuorolaisia. Vapaa pääsy.

Galleria on avoinna ti –to klo 14

Ti 20.3. klo 19 Leppävaaran kirkossa

on Sibelius-Akatemian

–19, pe–su klo 12–15. Vapaa pääsy.

opiskelijoiden Kielin, palkein, Su 18.3. asti Gallen-Kallelan

koskettimin -konsertti. Olga Shis­

museossa (Gallen-Kallelantie 27)

hkina (kantele) ja Auroora Lahti

(piano). Säveltäjäniminä Bach,

Linkola ja Bartók.

• Musiikkia

Soukan kappelilla

su 18.3. klo 18

iltakaakaot

www.cafekismus.fi

Ke 21.3. klo 19 Sellosalissa

(Soittoniekanaukio 1 A) UMO

Rytmi soittaa funkia ja soulia

esittelevän Supermusicin. Solistina

on Magnum Coltrane

Price (laulu, kitara), vierailevat

tähdet Nils Landgren (laulu,

pasuuna) & Viktoria Tolstoy

(laulu). Kapellimestarina Nils

Landgren. Liput Lippupisteestä

25/20/12,5 € (+ palvelumaksut),

www.lippu.fi

To 22.3. klo 19 Sellosalissa

(Soitto niekanaukio 1 A) on konsertti

Taiteilijat lähikuvassa:

Klassismin mestariteoksia. Ohjelmistossa

Beethovenin duo

klarinetille ja sellolle, Crusellin

kvartetto klarinetille, viululle,

alttoviululle ja sellolle nro 1 sekä

Mozartin kvintetto basettiklarinetille

ja jousikvartetille. Liput

12/6 € (+ palvelumaksut) Lippupisteestä,

www.lippu.fi.

La 24.3 klo 19 Sellosalissa

(Soittoniekanaukio 1 A) Kitkerät

Neitsyet -kabareemusiikkiyhtyeen

konsertti. Liput 12 € (+

palvelumaksut) Lippupisteestä,

www.lippu.fi.

ESPOONLAHTI

poonsillassa (Virastopiha 3) on

nähtävillä Riitta Hinkkasen ohjaaman

keramiikkatyöpajan

töitä. Galleria on avoinna klo

11–16. Keramiikkapaja kokoontuu

16.3. asti klo 12–15. Työpajaan

ilmoittaudutaan numerossa

044 252 8493. Materiaali- ja polttomaksut

käytön mukaan.

Ke 21.3. asti Espoon kulttuurikeskuksen

näyttelytilassa Aleksander

Lepän, Ville Simulan ja

kehitysvammaisten kuvataidekerhon

näyttely Samaa merta.

Avoinna ma–pe 8–21, la 9–18 ja

su 9–15.

Su 25.3. asti Galleria Aarnissa

Weegeellä (Ahertajantie 5) on

Asko Niemelä-Kouran maalauksia.

Avoinna ti, to, pe 11–18, ke

11–20, la–su 11–17.

Pe 30.3. asti Kauniaisten kaupungintalolla

(Kauniaistentie

10) on esillä Brita Jokinen-Morriksen

ja Britta Kavanteen maalausnäyttely

Väriä ja Värinää.

Auki arkisin 8–15.45, ti–to myös

17–19.30.

La 31.3. asti Taidelainaamo

Lainassa (Piispansilta 11 S 10) on

esillä kuukauden taiteilijan Marjatta

Uusikylän maalausnäyttely

Kaupunkikuvia. Avoinna ma–pe

12–18, la 11–15.30.

Su 1.4. asti Villa Elfvikissä (Elfvikintie

4) on näyttely Winter

trash – talvinen olohuone. Näyttely

esittelee kodin sisustukseen

sopivia esineitä, joiden raaka-aineena

on käytetty jo kertaalleen

käytöstä poistettua, hylättyä tai

kulunutta materiaalia. Avoinna

ma–pe klo 9–15, su klo 10–16.

Vapaa pääsy.

Su 10.6. asti Emmassa Weenäyttely

Hanki kantaa esittelee Geellä (Ahertajantie 5) voi tutustua

näyttelyyn Uusi taide – no-

Akseli Gallen-Kallelan talvimaisemien

kuvaajana. Museo avoinna

ti–la klo 11–16, su 11–17. Liput rismi 1909–1944. Avoinna ti, to,

peus, vaara, uhma. Italian futu-

aikuiset 8/6/4 €, alle 18-v. ilmaiseksi.

keittoa, 18-20) kirpputori, ja la–su lettuja, 11–17. Liput museo­

Arpoja, pe kahvila, klo 11–18 kasvomaalausta,

, ke 11–20 (ilmainen

makkaraa, alueelle pomppulinna…

10/8 €, alle 18-v. ja yli

Ti 20.3. – pe 23.3. Galleria Es­

70-v. ilmaiseksi.

Su 10.6. asti Emmassa Wee­

Geellä (Ahertajantie 5) nähdään

ranskalaistaiteilija Sophie

Callen englanninkielinen versio

teoksesta Prenez soin de vous

(Take Care of Yourself, 2007)

laajana valo kuvien ja videoiden

koosteena. Avoinna ti, to, pe klo

11–18 , ke 11–20 (ilmainen 18-20)

ja la–su 11-17. Liput museoalueelle

10/8 €, alle 18-v. ja yli 70-v. ilmaiseksi.

Su 16.9. asti Talomuseo Glimsissä

(Glimsintie 1) on tekstiilitaiteilija

Outi Silfveniuksen näyttely

Lapsuuden valtava voima. Näyttely

sisältää tekstiilitaiteilijan töitä

sekä muistoja Leppävaarasta.

Avoinna ti–pe klo 10–16 ja su klo

11–16. Aikuiset 4/3 €, alle 18-v. ilmaiseksi.

Keskiviikkoisin on

vapaa pääsy.

• Teatteria

Ti 20.3. klo 19 Espoon kulttuurikeskuksen

Louhisalissa (Kaupinkalliontie

10) on Lappeenrannan

kaupunginteatterin vierailunäytös

Dogville. Esityksiä myös

ke 21.3 klo 19 ja to 22.3 klo 19. Liput

27/23/15 € (+ palvelumaksut)

Lippu pisteestä, www.lippu.fi.

• Lapsille

la 24.3. klo 10–14

Soukan kappelilla

LEPPÄVAARA

Su 18.3. klo 13.30–14.45 Sellon

kirjastossa (Leppävaarankatu 9)

on lukukoira Börjen vastaanotto.

Fanihetki pidetään 13–13.30

Su 18.3. ja ma 19.3. Espoon

Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa

(Kulttuuriaukio 2) Muumit

& Benny Tönroos esittävät tuttuja

muumilauluja. Esitykset ovat

suomeksi su 18.3. klo 14 ja ma 19.3.

klo 9 ja ruotsiksi su 18.3. klo 16 ja

ma 19.3. klo 10.30. Liput Lippupisteestä

su 10 e ja ma 6 € (+ palvelumaksut),

www.lippu.fi.

lapsiryhmät 6 €/lapsi, ohjaajat

maksutta. Varaukset sähköpostitse:

toimisto@nukketeatterisampo.fi

tai puh (09) 323 6968.

• Elokuvia

To 15.3. klo 18.30 Karatalossa

(Kotkatie 4) Puhdistus. Elokuvassa

tarkastellaan romaniperheen

elämää nyky-Suomessa.

Vapaa pääsy.

• Muuta

La 17.3. klo 10–13 Ruusutorpan

koululla (Leppävaarankatu 24)

Helsingin Seudun Monikkoperheet

ry järjestää kevätkirpputorin.

Myynnissä on lastenvaatteita,

kenkiä ja tarvikkeita. Kirpputorilla

on myös kahvio.

La 17.3. klo 16–20 Kannusillan

teatterilla (Kannusillankatu

4) järjestetään tapahtuma Syyrian

vuosi. Hyväntekeväisyysbasaari,

jossa on ruokamyyntiä.

Kello 16 on paneelikeskustelu ja

klo 18 Taitelijat rauhan puolesta

-konsertti. Ali Ferzatin näyttely

aukeaa.

Ma 19.3. klo 18 Kirjasto Omenassa

(Piispansilta 11 S 10) vierailee

kirjailija Maarit Verronen

Minna Canthin päivän tunnelmissa.

Ma 19.3. klo 18 Mäkkylän opistotalolla

(Adjutantinkatu 1) Tiina

Laurila luennoi kestävästä

muotoilusta. Luento on osa eri

kaupunkien työväenopistojen

designluentosarjaa, vuorossa on

Espoon työväenopisto.

Ti 20.3. klo 10–12 Sellon kirjaston

lavalla (Leppävaarankatu 9)

Espoon kaupungin vanhuspalvelut

ja Toimivat seniorit ry tiedottavat

SU 25.3. klo 18

palveluista ja innostavat

LEPPÄVAARAN omaehtoiseen KIRKKO toimintaan.

Ti 20.3 klo 9 Sellosalissa (Soittoniekanaukio

1 A) on nukketeat­

Tilaisuuksiin on vapaa pää-

Kanttorit esittävät uutta, vanhaa ja

teri Sampon esitys lainattua Miau! – pääsiäinen

nukketeatterissa. Kahvitarjoilun Suosi­

lomassa Seurakuntien saat kysyä tapahtumat mitä ovat

HÄÄMUSIIKKIA.

sy, ellei pääsymaksua mainita.

tellaan päivähoitoikäisille. tahansa Liput KIRKKOHÄISTÄ.

sivuilla 12–15.

8 €, alle 1,5-v. maksutta. Ohjatut

Vapaa pääsy.

ARJEN AARTEITA

- sinulta ja sinulle

Hoivalla ja kuntoutuksella

tukea toimintakykyysi!

Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-, kuntoutus- ja

asumispalveluita pääkaupunkiseudulla. Tilaa

ammattitaitoinen hoitaja tai fysioterapeutti

omaan kotiisi arkielämän ja itsenäisen selviytymisen

tueksi, tai tule jakamaan kanssamme

virikkeiden rikastuttamaa arkea Hoivakoti

Harmoniassa.

Soita ja kysy lisää!

Debora Kotihoito Debora Fysio Hoivakoti Harmonia

(09) 4559 0096 (09) 863 1122 (09) 7518 0200

Debora Oy, Kaupintie 10, 00440 Helsinki, www.debora.fi

www.lahetystorit.fi

Päivämatka Türin kukkamarkkinoille

Viroon 18.5.2012

Keväinen Viro kutsuu laajoille kukka-alan markkinoille. TÜRIN Kukkamarkkinat

sijaitsevat Keski-Virossa noin 100 km päässä Tallinnasta, lähellä Paidea.

Türin markkinat ovat olleet jo vuosia Viron pisin ja tärkein puutarhaalan

tapahtuma. Täältä saa ideoita kotipihan ja puutarhan kaunistamiseen

sekä uusia kukkia ja koristekasveja edulliseen hintaan. Markkinoilla

myydään myös kaikenlaisia käsityöesineitä, myös paikallista maatilatuotantoa.

Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana Kylli Kuusisto.

Matkaohjelma: klo 06:50 Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalissa

klo 07:30 Tallinkin M/S Star lähtee

klo 09:30 Laiva saapuu Tallinnaan. Opas ja bussi ovat satamassa ryhmää

vastassa. Lähtö Paiden lähelle Türiin, jonne on noin reilun tunnin ajomatka.

Tutustuminen Viron suurimpaan kukka-ja puutarhamarkkinaan.

Lounas VeskiSillassa ja lähtö Tallinnaan n. klo 15:30

n. klo 17:30 Tallink M/S Star lähtee Helsinkiin, jonne laiva saapuu 19:30

Matkan hinta: 97 e/hlö + toimitusmaksu 10 € / tilaus, netistä varattuna

ei toimitusmaksua. Lisämaksusta menolaivalla aamiainen 10 e/hlö.

Matkan hintaan sisältyy: • laivamatkat Hel-Tall-Hel Tallinkin pikalaivoilla

• opastettu päivä Virossa • sisäänpääsymaksut • lounas sis. kahvin

Tarkemmat tiedot ja varaukset: Matkapojat Oy, Mervi Aho p. 010 2323 864,

Juha Kautto p. 010 2323 419. Varausta tehdessä mainitse koodi: 33TURI.

www.matkapojat.fi/kotimaanmatkaklubi

ESPOONLAHTI

Menossa

naimisiin

Ota tuleva

siippasi kainaloon

ja suunnista

su 18.3. klo 13–15

Soukan kappelille,

Soukankuja 3

Iltapäivän aikana tutustutaan

vihkikaavaan, häämusiikkiin

ja nautitaan

täytekakkukahvit.

KAUNIAINEN

Kuolema korjaa univelat

-tragikomedia äitiydestä

ti 27.3. klo 18.30

Kauniaisten Uudessa Paviljongissa.

ESPOONLAHTI

musiikkiklubi

Worlds

Within

Music

to 15.3. klo 19–21

Sodessa

Soukantie 14

Soukan ostoskeskus

Sakari Löytty, Pekka Nyman

ja Nöyrä Nuoli-houseband.

Eri esiintyjiä (Various artists

from all around the world).

Tuulahduksia eri maista.

Syötävää ja yhdessäoloa.

www.migrantchurch.fi

www.sodesode.fi

OLARI

Liput 10 €

J.S.Bach:

h-mollimessu

su 25.3.

Olarin kirkko klo 18

Kamarikuoro Wähäpaimen

Kamarikuoro Vox Lapsus

Barokkiorkesteri Storia

Sari Rautio, sopraano

Pia Innala, mezzosopraano

Mats Lillhannus, tenori

Risto Pulkamo, baritoni

johtaa Eric-Olof Söderström


8 esse ❘ 15.3.2012 15.3.2012 ❘ esse 9

Tasaus-kampanjalla autetaan köyhiä naisia

Suomen Lähetysseuran vuotuinen Tasaus-kampanja

käynnistyy kevätpäiväntasauksena 20. maaliskuuta.

Tänä vuonna kampanjan keräystuotolla parannetaan

naisten taloudellisia oikeuksia tukemalla naisten

koulutusta ja pienyrittäjyyttä muun muassa

Tansaniassa.

Kaikkein eniten köyhyydestä

kärsivät naiset ja tytöt,

jotka sukupuolensa vuoksi

jäävät paitsi yhteiskunnan kehityksestä.

Enemmistö maailman

lukutaidottomista ja köyhistä on

naisia.

Naiset tuottavat puolet maailman

ruoasta, mutta omistavat

vain kaksi prosenttia maasta.

Naiset tekevät yli 60 prosenttia

maailman töistä, mutta saavat

tuloista vain 10 prosenttia. Joka

kolmas tyttö maailmassa naitetaan

alle 18-vuotiaana.

Naisten ja tyttöjen köyhyys

johtuu usein siitä, että heidän perusoikeutensa

eivät toteudu. He

kohtaavat syrjintää koulutuksessa,

terveydenhuollossa, työelämässä

ja oikeudessa hallita omaisuutta.

Naisten oikeuksia polkevat

asenteet estävät yhteisöjen taloudellisen

kehityksen ja ylläpitävät

siten köyhyyttä. Naiset kantavat

kohtuutonta taakkaa, ja tätä

taakkaa Tasaus-kampanja pyrkii

tasaamaan.

Kun naisella on oikeus työhön

ja omaan toimeentuloon,

hän kouluttaa lapsensa ja pystyy

vaikuttamaan oman ja perheensä

elämän suuntaan. Naisten

oikeuksien toteutuminen on

tehokkain keino vähentää köyhyyttä.

Tavoitteena itseään

arvostava nainen

Lähetysseura tukee ulkomaantyössään

useita järjestöjä, jotka

työskentelevät naisten aseman

parantamiseksi. Yksi näistä

järjestöistä on tansanialainen

Tanganyika Christian Refugee

Service (TCRS), jonka ohjelmakoordinaattori

Emmanuel

Shangweli saapuu keväällä Suomeen

Tasaus-vieraaksi. Syksyllä

Tasaus-vieraiksi saapuvat järjestön

kenttätyöntekijät Kellen

Machibya ja Rehema Samuel.

TCRS:n projektit parantavat

naisten taloudellista asemaa esimerkiksi

kädentaito-, pienyrittäjyys-

ja viljelykoulutuksen sekä

säästölainaryhmien avulla. Tärkein

tavoite on itseään arvostava

nainen, joka siirtää oppimansa

eteenpäin tuleville sukupolville.

Terveiden ja koulutettujen äitien

lapsista kasvaa terveitä ja koulutettuja

aikuisia, joilla on eväät

nostaa perheensä irti köyhyydestä.

Säästölainaryhmissä naiset

säästävät yhdessä omista varoistaan

yhteiseen hyvään. Jokainen

ryhmän jäsen saa kertyneitä varoja

käyttääkseen. Saamansa koulutuksen

ja säästölainan turvin naiset

voivat alkaa pienyrittäjiksi ja

katkaista köyhyyden kierteen.

Tasaus jakaa

hyvinvointia

Tasaus on Suomen Lähetysseuran

vuosittainen kampanja, jolla

tuetaan ulkoministeriön osittain

rahoittamaa kehitysyhteistyötä

eri puolilla maailmaa.

Tasaus-kampanja syntyi vuonna

1992 kevät- ja syyspäiväntasauksen

innoittamana. Valo jakaantuu

maailmassa tasan kaksi

kertaa vuodessa, mutta elämisen

edellytykset eivät koskaan. Siksi

tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista.

Kampanja alkaa kevätpäiväntasauksesta

20.3. ja huipentuu syyspäiväntasauksen

22.9. ympärille.

Suomen Lähetysseurantiedotteesta

muokannut

Paula Huhtala

Erne Hakala/Lähetysseura

Tasauspäivän tapahtumia

Espoossa

Leppävaaran seurakunnassa on tasauspäivän

messu 24. maaliskuuta kello 10 lasten kappeli

Arkissa. Messussa saarnaa Tansanian lähetti,

hiippakunnan vs. lähetyssihteeri Marjatta

Mäkinen, joka kertoo kirkkokahveilla Tansanian

terveiset. Kolehti kerätään Lähetysseuran

Tasaus-kampanjalle. Lisäksi kauppakeskus Sellossa

on 26. maaliskuuta kello 14 keräystapahtuma, jossa

on tarjolla muun muassa Reilun kaupan tuotteita.

Sen tuotto menee Tasaus-kampanjaan.

Espoonlahden kirkolla on 18. maaliskuuta

messun jälkeen kello 11.30 tasaustapahtuma ja

lähetyslounas. Tapahtumassa on myytävänä esimerkiksi

leivonnaisia, suolasieniä, hilloja ja linnunpönttöjä.

Ainakin Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Olarissa

tasauspäivään liittyviä tapahtumia järjestetään

syyspäiväntasauksen aikoihin syksyllä.

Säästölainaryhmien avulla naiset voivat alkaa pienyrittäjiksi ja katkaista köyhyyden kierteen Tansaniassa.


10 esse ❘ 15.3.2012 15.3.2012 ❘ esse 11

”Multa taitaa päästä satu”

Sadutukseen tarvitaan vain kynä, paperia ja aikuisen kuuntelemaan herkistyneet korvat.

Vieri vieressä, aidossa vuorovaikutuksessa, hiljaisinkin lapsi saa äänensä kuuluviin.

Samalla kehittyvät kielelliset taidot.

Tekstit Anita Järvisalo

Kuvat Sirpa Päivinen

Lumi Pohjala, 5, on

juuri noussut päivälevolta

Aamunkoiton

päiväkodin Linnukkaisten

ryhmässä.

Lastentarhanopettaja

Päivi Heikkala kumartuu

sukkia jalkaansa vetävän

Lumin puoleen.

”Kuule Lumi, mulla ois sulle yksi

kiva juttu. Jos haluat, voit tulla

kertomaan sadun.”

Lumin liike pysähtyy, silmiin

syttyy kipinä, pää taipuu

nyökkäyk seen. Tämä on mieluinen

pyyntö, sadutus on ennestään

tuttua ja erityisen mieluista tytölle,

joka rakastaa tarinoita.

Mitään sanomatta Lumi nappaa

päiväkodin isosta purkista käteensä

kolme oranssia muoviötökkää.

Ötökät ovat upouusia eikä niillä

ole vielä ehtinyt tarpeeksi leikkiä.

Päivi-opettaja hymyilee hyväksyvästi.

”Okei, eiköhän mennä!”

Tipi, Tapi ja Topi

seikkailevat

Hiljainen soppi löytyy tällä kertaa

salin pöydän nurkalta. Lumin katse

on jo tiivisti ötököissä, jotka hän

on asetellut näkyville.

Päivi-ope istuu Lumin viereen

edessään paperi ja kädessään kynä.

Hän katsoo Lumia silmiin, eikä erityistä

aloituskehotusta enää tarvita.

Tarina alkaa hitaasti, hiljaisella

äänellä.

”Kuule. Tän nimi on Tipi, Tapi

ja Topi. Ne olivat pienet ystävykset.

Tipi oli vanhin, mato. Tapi oli keskin

heinäsirkka. Ja Topi oli pienin

ötökkä.

Ne olivat joka päivä lähdössä

puistoon, siis mato, heinäsirkka ja

kärpänen. Matkalla se sanoivat aina:

’Kuules Tipi, kuules Tapi, Kuules

Topi.’

"Tätä on sadutus:

Kerro satu, kirjaan sen

juuri niin kuin sen

minulle kerrot. Lopuksi

luen tarinasi ja voit

muuttaa tai korjata

sitä, jos haluat."

Matka pysähtyi siihen, kun ne

rupesivat keskustelemaan ja kinaamaan.

Ja niillä tuli kinaa niiden

omista ämpäreistä. Näin ne kinaa,

paa siihen (vinkumista, erilaista

ääntelyä). Tipi aina yritti keskeyttää

Tapin ja Topin kinan, koska se

ei ikinä kinaa kenenkään kanssa.

Tipi, Tapi ja Topi olivat maailmassa

parhaimmat ystävykset. Tipi

pystyi keskeyttämään Tapin ja

Topin kinan, koska se oli tyttö. He

olivat maailman urheimmat ötökät.

Joskus he kompuroivat kiviin.

Mutta Tipi pystyi nostamaan Tapin

ja Topin, koska se ei ikinä kompuroinut

kiviin.

Kuului PAM, kun Tipi kaatoi

kyltin, mutta itse kaatui, kun...

Lumi kertoo, kuuntelee

ja haltioituu

Lumi-tytön tarinan tempo on jo

niin nopea, että Päivi Heikkilän

kynä sauhuaa kädessä. Hän tekee

valinnan. Tällä kertaa hän ei pyydä

Lumia jarruttamaan vaan antaa

jo alkuvalmisteluissa päälle viritetyn

kännykän äänitallentimen

hoitaa homman. Päivi-ope keskittyy

kuuntelemaan ja aikoo purkaa

äänitteen tekstiksi myöhemmin.

Tarinaa tulee kaiken kaikkiaan

22 minuutin ajan. Siinä välissä ötökät

ovat tehneet temppuja, riidelleet,

kiipeilleet toistensa päälle, lopulta

sovinnossa kotiin päätyen.

Tarinan päättymistä seuraa käsin

kosketeltava hiljaisuus. Se katkeaa,

kun Päivi kertoo, että nyt

Lumi saisi kuulla nauhalta koko

tarinan uudestaan, ja napsauttaa

tallenteen päälle. Lumi uppoutuu

täysin kuulemaansa.

”Tämä on hauskaa”, hän huokaisee

haltioituneena hetken päästä. Ja

taas kohta: ”Tämä on hauskaa.”

Lapset ja

tarinoimisen taito

Myös Päivi Heikkala kokee yhteisen

sadutustuokion hauskaksi ja

mielekkääksi.

”Tätä olisi mukava toteuttaa

vaikka kuinka paljon! Sadutuksen

kautta saa tosi paljon tietoa siitä,

mitä kaikkea lapsen ajatuksissa

pyörii, joskus vaikeistakin asioista.

Ja kun on työskennellyt useamman

vuoden saman lapsen kanssa, on tosi

mielenkiintoista huomata, kuinka

sadut muuttuvat ja kehittyvät.”

Suurin haaste on ajan löytäminen.

Isosta lapsiryhmästä on usein

vaikea irrottautua kahdenkeskisiin

hetkiin, joissa lapsi saa aidosti olla

aikuisen keskiössä. Myös puhtaaksi

kirjoittaminen vie aikaa, etenkin

nauhoitettaessa.

Valmis tuotos joko aikuisen lukemana

tai nauhalta palkitsee niin

lapsen kuin aikuisenkin.

”On aina hienoa nähdä, kuinka

tärkeää lapselle on, että aikuinen

kuuntelee ja arvostaa hänen sanomisiaan,

ja kuinka ylpeitä lapset

itse ovat tarinoistaan.”

Myös Lumin vanhemmat näkevät

sadutuksessa mahdollisuuksia.

Lumi Pohjala kertoo sadun, jossa seikkailevat pienet ötökät Tipi, Tapi ja Topi. Lastentarhanopettaja Päivi Heikkala kirjaa tytön tarinan ylös.

”Lumista näkee, että häntä on

sadutettu. Usein hän toimii ikään

kuin kertojana pikkuveljensä

kanssa leikkiessään. Pitkillä automatkoilla

olemme toisinaan houkutelleet

häntä tarinoimaan koko

perheen iloksi. Emme ole kuitenkaan

kirjoittaneet pitkiä tarinoita

ylös näissä tilanteissa. Varmasti

kannattaisi kokeilla sitäkin joskus”,

Anna Pohjala toteaa.

Sadutus toimii

myös kotisohvassa

Kasvatustieteen tohtori ja dosentti

Liisa Karlsson Helsingin yliopistosta

tietää, miten vahvaa ravintoa

sadutus on lapsen omanarvontunnolle.

Hän on tutkinut ja kehittänyt

sadutusta reilut kaksikymmentä

vuotta.

Menetelmä ei vaadi ammattitutkintoja,

ja siksi Karlsson veisi

sadutuksen mielellään myös kotisohvien

nurkkiin, lastenhuoneisiin

tai vaikka hiekkalaatikon

reunalle. Arjessa se voi joskus olla

omiaan rauhoittamaan levottoman

tilanteen.

Pohjimmiltaan sadutuksessa

on kysymys pysähtymisestä

nyt-hetkeen lapsen kanssa. Se on

kuuntelemisesta, jossa aikuisen ja

lapsen roolit vaihtavat paikkoja.

”Kun lapsi näkee, miten aikuisen

käsi konkreettisesti ja rauhallisesti

piirtää sanoja paperille, syntyy lapselle

aito tunne: hei, minusta ollaan

oikeasti kiinnostuneita. Parhaimmillaan

vuorovaikutuksessa syntyy

intensiivinen, jopa taianomainen

hetki”, sanoo Liisa Karlsson.

Sadutus kantaa Karlssonin mukaan

hedelmiä monella tapaa. Lapsen

tarinoiden kautta aikuinen saa

aitoa tietoa siitä, mitä oman lapsen

mielen päällä milloinkin on. Vaikeissa

tilanteissa sadutus jopa auttaa

lasta käsittelemään tunteitaan,

joskaan niiden tulkitsemisen ja arvioimisen

ei tule aikuiselle olla se

pääjuju. Rajujakin asioita satuihin

välillä livahtaa.

”Niitä ei tule kuitenkaan säikähtää.

Ja pieru- ja kakkajututkin

menevät yleensä nopeasti ohi.”

Entäpä jos

kokoaisit satukirjan

Sadutuksen oheistuotteina syntyy

paljon muutakin hyvää.

”Toki se harjaannuttaa lasta

kertomaan asioistaan vanhemmille

ja muille aikuisille, ja sitä kautta

kommunikaatiotaitoihin yleensä

ottaen. Saattaapa se laukaista

luku- ja kirjoitustaidonkin”, sanoo

Liisa Karlsson.

Siinä missä kotioloissa lapsen

vaiheista kerätään muistoja valokuva-albumiin,

Karlsson vinkkaa

keräämään myös saduista oman

kirjan, ja asettamaan sen arvokkaalle

paikalle. Ensimmäiset tarinat

voivat sisältää vaikka puolivuotiaan

jokellusta. Myöhemmin

tarinasta voi syntyä piirustus – tai

päinvastoin.

Karlsson kertoo, että kaikenikäisiä

sadutetaan menestyksel­

lisesti. Esimerkiksi dysfaatikkojen

parissa menetelmä on ollut hedelmällinen.

Satuun riittää joskus

muutamakin sana. Myös työkavereita

ja omaa puolisoa on sadutettu,

ja dementikkojen parissa on saatu

hyviä kokemuksia.

Suomalainen

menestystarina

Monika Riihelän 1980-luvulla

koulupsykologityössä kehittämä

sadutusmenetelmä on ollut menestys

niin meillä Suomessa, Pohjoismaissa

kuin muualla maailmassakin.

Se on muun muassa kirjattu

yhdeksi Sadasta suomalaisista innovaatiosta,

ja valittu EU:n lasten

mielenterveyttä edistävien mallitoimintojen

joukkoon.

Espoolaisessa päivähoidossa ja

koulussa sadutus on ollut osa arkea

sen alkumetreiltä saakka. Parhaillaankin

varhaiskasvatuksen henkilökuntaa

koulutetaan menetelmään

osana lapsen osallisuus päivähoidossa

-hanketta.

Sadutuksen ohjeistus lapselle on

simppeli: Kerro satu. Kirjaan sen

juuri niin kuin sen minulle kerrot.

Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa

tai korjata sitä, jos haluat.

Karlsson, Liisa 2003, korjattu toinen painos

2005. Sadutus – Avain osallistuvaan

toimintakulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Satukuplassa

Se hetki, kun lapsi on juuri kuullut oman

tarinansa aikuisen lukemana! Minulle

lastentarhanopettajana se on aina helmihetki.

Tänään katselin Otso Melkon, 5, pysähtynyttä

olemusta, jota seurasi riemastunut

lause: ”Tiiäkkö, mä keksin tän just nyt!”

”Niin keksit, onneksi olkoon!”

Väitän, että ilomme on yhtä suuri.

Otso on juuri kertonut tarinan lumiukosta,

joka törmättyään autoon pääsikin

sen kuljettajan kanssa Linnanmäelle. Ensin

tuttu alkujännitys, kurkun röhäisy.

Pienen kanslian paperipinot eivät vaivaa

pientä kertojaa. Tarina alkaa hitaasti.

”Kuule, mä tiedänki yhden jutun...”

Otson mietteliäs katse seilaa ikkunan takana,

suurissa lumivalleissa, joissa on juuri

leikitty. Sieltäkö aihe

Vauhti kiihtyy, joudun antamaan pienen

ohjeen: ”Odota. Jatka, kun näet kynäni

pysähtyvän.”

Nopeasti löydämme yhteisen rytmin,

Otso saa pienen tauon miettiä seuraavaa sanottavaansa.

Tunnelma on tiivis, jopa harras.

Tuokion leijumme pienessä, tarinan

synnyttämässä kuplassa. Sitten Otso toteaa

napakasti: ”Se oli siinä se tarina nyt!”

Leveä hymy, tyytyväinen huokaus.

”Taidanki nyt mennä leikkii niillä uusilla

autoilla.”

Vielä yksi sokeri odottaa pohjalla.

Huomenna luen tarinan koko ryhmälle.

Se tietää ylpeää Otsoa ja hiljaista kuulijakuntaa.

Ja monta uutta innostunutta sadutettavaa.


12 esse ❘ 15.3.2012 15.3.2012 ❘ esse 13

15.3.2012

15.3.2012

15.3.2012

International

Tapiolan

seurakunta

Pyhäpäivä Tapiolassa

Messu ”Murrettu maailmalle”

su 18.3. klo 10 Tapiolan kirkossa.

Liturgi Erika Kallio, saarna

ja kuvat Aarne Laasonen,

kanttori Liisa Malkamäki. Paastonajan

messuissa 1.4. saakka

on mahdollisuus esirukouspalveluun

messun jälkeen kirkkosalissa.

Pyhäkoulu messun aikana.

Kirkko kahvit.

TAPIOLA

Sanajumalanpalvelus Mankkaan

seurakuntakodilla su

18.3. klo 12. Liturgi Aarne Laasonen,

kanttori Sanna-Kaisa Ojala.

Paastonajan jumalanpalvelus

kokoaa kuulemaan Raamatun sanaa,

laulamaan ja rukoilemaan

yhdessä.

Elämä leipä -messu su 18.3.

klo 18. Tapiolan kirkossa. Liturgi

Antti Rusama, musiikki kanttori

Sanna-Kaisa Ojala ja Kuoro kaikille

-ryhmä.

Otaniemen kappelissa on messutauko

11.5. saakka remontin

vuoksi.

Viikkomessu

Arkiaamun pysähtyminen yhteisen

rukouksen ja ehtoollispöydän

äärellä Tapiolan kirkossa ke

21.3. klo 8. Liturgi Erika Kallio,

kanttori Hannu Jurmu.

Päivärukoushetki

Tapiolan kirkossa ma–pe klo 12.

Tule hiljentymään hetkeksi kesken

arkipäivän.

Kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virasto

avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.

Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15

p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fi

www.tapiolanseurakunta.fi

Zooppera lapsille

Mitä tapahtui Nooan arkissa

Jukka Salmisen musiikkikertomus

Zooppera Tapiolan kirkossa

ti 20.3. kello 10. Zoopperan päähenkilöt

ovat Nooa ja aasi Nonni.

Esitys kestää n. 40 min. ja se on

suunnattu päiväkerhoille, päiväkodeille

(yli 4-v.) ja alakouluille

(1.–2. lk). Ilmoittautumiset osoitteeseen

perhe.tapiola@evl. .

Murrettu maailmalle

Messu Tapiolan kirkossa su 18.3. klo 10

TAPIOLA

Sururyhmä

Keskiviikkokerho

Ke 21.3. klo 13 Tapiolan kirkon

seurakuntasalissa ”Ihmisten elämää”.

Irma Sulonen ja Mauno

Laitinen Tapiolan Lausujista esittävät

runoja miehen ja naisen

elämästä Kahvitarjoilu alkaa jo

klo 12.30.

Sururyhmä läheisensä

menettäneille

Tapiolan kirkolla ti 3.4. alkaen

Ryhmä alkaa ti 3.4. ja se kokoontuu

Tapiolan kirkolla tiistaisin klo

18. Yhteensä kokoontumiskertoja

on kahdeksan. Tiedustelut

ja ilmoittautumiset diakoni Timo

Lounio 050 438 0199.

Nuoria muusikoita

Tapiolan kirkossa

Lue lisää ohessa.

Pe 23.3. klo 18 Espoon musiikkiopiston

orkesterit Crescendo

ja Tapiolan nuoret kamarijouset

konsertoivat Tapiolan kirkossa.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Pääsiäinen lähestyy

Pääsiäisaskarteluilta perheille to

29.3. kello 18 Tapiolan kirkolla.

Retki

herättäjäjuhlille

Isoonkyröön

”Silmäisi eteen Jeesus” on tunnuksena

Isonkyrön 6.–8.7.2012

pidettävillä herättäjäjuhlilla. Juhlille

tehdään Espoosta retki, jonka

hinta on 220 € (sis. kuljetuksen

ja majoituksen Seinäjoen hotelli

Vaakunassa kahden hengen

huoneessa). Majoitus maksetaan

10.5. mennessä. Ilmoittautumisia

ottaa vastaan Tapiolan

seura kunnan virastossa Marita

Haiko p. 8050 4422 tai sähköpostilla

marita.haiko@evl. . Lisätietoja

antaa kappalainen Seppo

Holm p. 8050 4442 tai seppo.

holm@evl.

Maaliskuun

näyttelyssä

Orivesi-ryhmä

Tapiolan kirkon aulassa Orivesi-ryhmän

maalauksia 2.–30.3.

Näyttelyyn voi tutustua kirkon

aukioloaikoina ma–pe klo 8–21

ja la–su klo 8–18.

Diakonia –

tukea elämään

Vaikeuksia elämässä Tarvitsetko

toisen ihmisen tukea Ota

yhteys diakoniatyöntekijään. Varaa

keskusteluaika puhelimitse

numerosta 8050 4433 tai käy

diakoniatoimistossa Tapiolan kirkolla.

Nuoret

Tuoreimmat tiedot Tapiolan nuorten

toiminnasta löydät osoitteesta

www.paheksuvakirahvi. .

Nuoret aikuiset

Otaniemen kappeli

Jämeräntaival 8

Ei messua su 18.3. Otaniemen

kappelissa. Messutauko

kattoremontin vuoksi

11.5. saakka.

Ristin kilta ry:n kevätleiri

pe–su 16.–18.3. Velskolassa,

Lisätiedot: www.ristinkilta.

.

Otarannan kerhotila

Otaranta 8 B

Ristin kilta ry:n teeilta ke

21.3. klo 18.30. Ari Korolainen:

Näkökulmia ajankäyttöön.

www.ristinkilta.

Olarin

seurakunta

Messu

Su 18.3. klo 10 Olarin kirkko.

Leipäsunnuntain messu, radioidaan

(YLE1). Liturgia ja saarna

Salla-Maria Viitapohja, avustaa

Kimmo Ansamaa, Anna Staines,

Olarin kamarikuoro, johtaa Mikko

Niinikoski, urut Olli Pyylampi.

Kirkkokahveilla tietoa vapaaehtoistyöstä.

Su 18.3. klo 12 Matinkappeli,

liturgia ja saarna Vilppu Huomo,

kanttorina Olli Pyylampi.

Su 18.3. klo 12 Haukikappeli,

liturgia Kimmo Ansamaa, saarna

Antti Björklund, kanttorina Mikko

Niinikoski.

To 15.3. klo 18 Olarin kappeli,

liturgia ja saarna Jussi Koski,

kanttorina Olli Pyylampi. Ennen

messua on mahdollisuus ripittäytyä

messun papille klo 17–17.45

kappelin rippihuoneessa.

Ti 20.3. klo 16 Matinkappeli,

Tiistaimessu, Eva Kanerva.

Ke 21.3. klo 8 Matinkappeli,

Paastonajan aamumessu, Antti

Kruus. Messun jälkeen pieni

aamupala.

To 22.3. klo 18 Olarin kappeli,

liturgia ja saarna Antti Kruus,

kanttorina Olli Pyylampi.

Etsitkö paikkaa

ja tehtävää

seura kunnassasi

Tule 18.3. klo 10 Leipäsunnuntain

messun (radioidaan) kirkkokahveille

tutustumaan Olarin

seurakunnan vapaaehtoistoimintaan!

Puheenvuoroja käyttävät

sekä työntekijät että vapaaehtoiset.

Voit samalla liittyä vapaaehtoisryhmään

tai ilmoittautua

koulutukseen. Lisätiedot vapaaehtoistyön

ohjaaja Leena Lenkkeri

041 539 8801 tai leena.

lenkkeri@evl. .

Tankkauspaikka

Viikkoa on vielä jäljellä...Tule Tiistai-messuun

tankkaamaan! Arkimessu

kutsuu Sinua Matinkappelilla

klo 16: 20.3., 17.4. ja 8.5.

Juodaan kahvit päälle! Sinua palvelevat

pappi Eva Kanerva, diakonit

Katja Karvinen ja Maria Helin,

musiikista vastaa Raisa Salonheimo

ja vapaaehtoiset. Olet

myös tervetullut valmistelemaan

ja toimittamaan messua yhdessä.

Tule silloin Matinkappelille

jo 15.30.

Rukous- ja

hartaushetkiä

Olarin kirkossa Päivän Sana,

meditatiivinen rukoushetki ti klo

12.

Haukikappelissa Hiljaisen rukouksen

tunti ke klo 12. Meditatiivinen

rukous, jonka aikana

voi halutessaan rukoilla myös

liikkuen.

Olarin kappelissa Päivän Sana

ti klo 12.30.

Matinkappelissa hartaushetki

to klo12.30. Pyhäpäivän hartaus

Matinkappelilla su klo 12: 1.4.,

6.5. ja 3.6.

Kotiseurat

OL ARI

Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessa

Olarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15

p. 8050 7000, faksi 420 8160.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fi

Messuun

Su 18.3. klo 10 Olarin kirkko.

Leipäsunnuntain messu, radioidaan (YLE1)

Su 18.3. klo 12 Matinkappeli

Su 18.3. klo 12 Haukikappeli

To 15.3. ja 22.3. klo 18 Olarin kappeli,

Terttu Laihon luona to 22.3.

klo 18–20.30. Kalastajanmäki

5 a 16, Espoo. Veisaamme, rukoilemme

ja hiljennymme Jumalan

sanan äärellä. Mukana pastori

Juha Virta.

Papin Puhelin

ma–pe 9–21, 040 547 1857.

Voit varata keskusteluajan tästä

numerosta. Keskusteluaika pyritään

järjestämään mahdollisimman

pian.

OL ARI

Iltamessu

Ti 20.3. klo 16 Matinkappeli, Tiistaimessu

Ke 21.3. klo 8 Matinkappeli,

Paastonajan aamumessu

Etsitkö paikkaa

ja tehtävää

seurakunnassasi

Tule 18.3. klo 10

Leipäsunnuntain

messun kirkkokahveille

tutustumaan

Olarin seurakunnan

vapaaehtoistoimintaan!

Ison Omenan seurakuntatilat

suljettuina

27.2.–25.3.

Kauppakeskus Isossa Omenassa

sijaitseva Omenan Olohuone

ja Hiljaisuuden kappeli pidetään

suljettuina viikot 9–12 kauppakeskuksen

laajentumistyömaan

töiden takia.

Näkökulmia Vanhaan

testamenttiin

Luento- ja keskustelusarja Matinkappelissa

ke klo 18–20 (hiljainen

viikko jää pois välistä).

Kahvitarjoilu. Aiheina: 14.3. Aikakirjat

ja menestyksen resepti,

hiippakuntadekaani, dosentti Kai

Peltonen. 21.3. Pyytääkö tulta

taivaasta Vanha ja Uusi testamentti

vastakkain, pastori, tutkija

Hanna Vanonen. 28.3. Apokry-

kirjat – mitä ne ovat ja mitä niistä

tulisi ajatella, dosentti Jarmo

Kiilunen. 11.4. Kreikankielinen

Vanha testamentti – ensimmäisten

kristittyjen Raamattu, tutkija

Christian Seppänen. 18.4. Rituaalista

rajanvetoa Vanhassa

testamentissa, pastori Mimosa

Leinonen. Lisätietoja pastori Paula

Närhi 050 511 0527.

Juomassa vai

huomassa

Tervetuloa 5.–8. -luokkalaisten

vanhemmille suunnattuun vanhempainiltaan

Kuitinmäen koulun

auditorioon (Kuitinkuja 4) ti

20.3. klo 18. Alkoholi – jokaisen

oma asia Alustajana MLL:n kouluttaja

Marja Snellman-Aittola.

Koulun tukioppilaat kertovat toiminnastaan.

Alueen eri toimijat

kertovat missä mennään Matinkylä-Olarin

nuorten kanssa. Mukana

mm. nuorisopalvelut, seurakunnat,

erikoiskirjastonhoitaja

sekä Matinkylä-Olarin MLL:n

paikallisyhdistys ja asukastalovastaava.

Esiin nousseiden kysymysten

pohjalta järjestämme tarvittaessa

pienempiä keskusteluryhmiä.

Matinkylä-Olarin monitoimiset.

Eläkeläiskerhot

ja työpaja

Eläkeläistenkerhojen ohjelmassa

on sekä vapaata seurustelua

että keskustelua eri vierailijoiden

alustusten pohjalta: Haukikappeli,

Ukkohauentie 1, pe klo 13–

14.30. Matinkappeli, Liisankuja

3, ke 13–14.30. Olarin kappeli,

Kuunkehrä 4, ti klo 13–14.30,

kappalainen Antti Kruus vierailee

kertomassa pyhiinvaelluksesta

20.3. Olarin kirkko, Olarinluoma

4 to klo 12.30–14.

Diakonian työpaja ti klo 9–12

Olarin kirkolla. Työpajassa tehdään

yhteistyönä Äiti Teresa

-peittoja, rullataan lakanasuikaleista

sidetarpeita, jotka lähetetään

Kalkuttaan leprasairaiden

hoitotarpeisiin ja kootaan

rukousnauhoja. Jos et pääse itse

paikalle, villalankoja (väh. 50 %

OL ARI

Perheen

Yhteisvastuutapahtuma

su 25.3. klo 12–16

Matinkappelilla

villaa) voi toimittaa työpajaan,

myös jäännöseriä. Tiedustelut:

diakoni Katja Karvinen 040

773 8715.

Elämäni näyttämöt –

psykodraamaretriitti

Alkutapaaminen Espoossa

to 30.8. illalla sekä 3 päivää

Heponiemessä Karjalohjalla

ke–pe 5.–7.9. Ohjaajina psykodraamaohjaajat:

KTM Leeni

Kiikka sekä bibliodraamaja

retriittiohjaaja, diakonissa

Ulla-Maija Kyrölä. Ryhmässä

voit pysähtyä tarkastelemaan

omaa elämääsi ja ihmissuhteitasi

ja tehdä yllättäviä löytöjä

elämästäsi. Työskentelemme

toiminnallisin menetelmin.

Mahdollisuus osallistua Heponiemen

rukoushetkiin. Kaikkien

kiinnostuneiden kanssa

keskustellaan henkilökohtaisesti.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Ulla-Maija Kyrölälle

19.3.–4.4., 040 547 1858 tai

ulla-maija. kyrola@evl. ja myöhemmin

Leeni Kiikalle 29.6.

mennessä, 0400 866 532 tai

leeni.kiikka@hdo. .

Tyttöjen juttuja 5–6

-luokkalaisille tytöille

Nuorisotila Kulmassa la 24.3.

klo 14–17 (Kuunkehrä 6, Kuitinmäen

S-markettia vastapäätä

2. kerroksessa). Luvassa

yhteistä puuhastelua, tarjoilua,

hyvää seuraa ja puhetta

elämän tärkeistä asioista!

Lisätiedot Annelta, anne.sarasmaa@evl.

, 040 551 4426.

Lasten lauluja ja

pääsiäisaskartelua

ke 28.3. klo 17.30–20 Olarin

kappelilla, Kuunkehrä 4.

Laulamme ja leikimme lasten

virsi kirjan lauluja yhdessä lapsikuoro

Satakielten ja Päivi

Hakomäen johdolla. Ilta jatkuu

pääsiäisaskartelulla, jonka

lomassa tarjolla iltapalaa.

Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun

hyväksi. Tiedustelut:

040 503 7622 / paula.brucehaatainen@evl.

.

Perheiden yhteisvastuutapahtuma

su 25.3. klo 12–16 Matinkappelilla.

Aloitamme perhemessulla

(mukana lapsikuoro

Sata kielet), jonka jälkeen lounas.

Lisäksi pääsiäisaiheista

askartelua, ongintaa, kasvomaalausta

ym. puuhaa perheille

yhteisvastuun hyväksi.

Tiedustelut: 040 503 7622 /

paula.bruce-haatainen@evl. .

Tule lähetysmyyjäistalkoisiin!

Tarvitsemme uusia ja vanhoja

vapaaehtoisia Palmusunnuntain

lähetysmyyjäisten talkoisiin

ja järjestelemään tapahtumaa.

Ota yhteyttä Anja

Yli-Isotaloon (050 406 7678).

Myyjäiset järjestetään su 1.4.

Matinkappelilla.

Espoonlahden

seurakunta

Messut

Messu su 18.3. klo 10 Espoonlahden

kirkossa, saarna ja liturgia

Jouni Turtiainen, avustava

pappi Jukka Knuutti, kanttori

Anna Pulli, urkuri Helena Yli-

Jaskari. Messun jälkeen Tasaustapahtuma.

Popmessu su 18.3. klo 18 Soukan

kappelissa, mukana pastori

Jussi Koski, Tiro Rohkimaisen

bändi ja Anna Pulli Okran

kanssa. Lastenhoito järjestetty

ja Olarin seurakunta tarjoaa

kirkkokaakaot.

Tyttöjen ja poikien messu su

25.3. klo 10 Espoonlahden kirkossa,

kirkkokahvit.

Vauvakirkko su 25.3. klo 16

Espoonlahden kirkossa, kirkkokahvit.

Tuomasmessu su 25.3. klo 17

Soukan kappelissa, saarna ja liturgia

Anne Blomqvist, musiikki

gospelryhmä Nardus. Mahdollisuus

yksityiseen rippiin ennen

messua klo 16 alkaen. Iltatee.

ToTo

Kirpputorillamme on uusi nimi

”Toivon Tori” ja uudet aukioloajat:

to klo 14–17 ja ma, ti, ke ja

pe klo 18–19. Kauppaa tehdään

myös la 17.3., 28.4. ja 19.5. klo

10–14 os. Kastevuorenkuja 4,

Soukka. Tuotto kansainvälisen

diakonian Petroskoi-työlle.

Raamattua luihin

ja ytimiin

Aatamin aikaisia juttuja tähän

päivään tuo kirkkoherra Jouni

Turtiainen joka toinen torstai Espoonlahden

kirkolla. To 15.3. klo

18 aiheena Pitääkö epäjumaliakin

suvaita (5 Moos 12–34).

Ilta jatkuu seurakuntasalissa

keskustelun ja iltateen parissa.

Miesten sauna- ja

raamattupiiri

Hvittorpin leirikeskuksessa to

15.3. Kimppakyydit Espoonlahden

kirkolta klo 18. Sauna- ja

iltapalamaksu 7 €. Tied. Urpo

Malin 050 570 6028 tai Mikko

Tervonen 040 588 5411.

Lähetys

Kirppispiirin talkoissa valmistaudutaan

kevätmyyjäisiin la 17.3.

klo 13–17 Espoonlahden kirkolla.

Tule mukaan askartelemaan!

Tarjolla kahvia ja pientä välipalaa.

Tasaus-tapahtuma messun jälkeen

su 18.3. klo 11.30–13 Espoonlahden

kirkolla. Lounas ja

kahvit 7 €, 3–12-v./4 €. Myynnissä

leivonnaisia, hilloja, suolasieniä,

linnunpönttöjä...

Diakonia-lähetyspiiri ti 20.3. klo

13 Espoonlahden kirkolla.

Soukan lähetyspiiri ke 21.3. klo

12 Soukan kappelilla.

Raamattu-Lähetyspiiri ke 21.3.

klo 12.30–15 Iivisniemen seurakuntakodissa.

Kevätmyyjäiset la 31.3. klo

11–14 Espoonlahden kirkolla.

Rakkauden ilta

Mikä parisuhdettamme kannattelee

Keskustelua, musiikkia

ja tarjoilua Soukan kappelilla la

17.3. klo 16–18. Lastenhoitoa ja

erityisruokavaliota tarvitseville ilmoittautuminen

050 511 0504

tai johanna.korpela@evl. .

Menossa naimisiin

Nappaa tuleva siippa kainaloon ja

suuntaa Soukan kappelin hääiltapäivään

su 18.3. klo 13–15. Luvassa

on musiikkia ja puhetta häiden

tiimoilta. Mukana kirkkoherra

Jouni Turtiainen, pastori Hans-

Christian Daniel sekä kanttorit

Timo Lonka ja Helena Yli-Jaskari.

Eikä tässä vielä kaikki: tarjolla on

myös täytekakku kahvit.

ESPOONL AHTI

Kielin, palkein,

koskettimin

Sibelius-Akatemian opiskelijoiden

konsertti su 18.3. klo 17 Espoonlahden

kirkossa. Henni Isojunno,

piano, Timo Kaakkolammi,

kitara, säveltäjäniminä Mozart–

Chopin–Ginastera. Vapaa pääsy.

Äiti Teresa -piirissä

autetaan Intian köyhiä valmistamalla

villalangoista tilkkupeittoja

ja rikkinäisistä lakanoista sidetarpeita

ti 20.3. klo 18 Espoonlahden

kirkolla. Vieraina Rakkauden

Lähetyssisaria Helsingistä.

Puhtaita lakanoita ja lankoja otetaan

vastaan. Tied. Teija Moilanen

040 728 7478.

Teinin toiveet

Kirkko ja kirkkoherranvirasto:

Kipparinkatu 8, 02320 Espoo. Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000.

Toimitus- ja tilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627

etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fi

Miten vastata vanhempana odotuksiin

Ilta murrosikäisten ja

murrosikää lähestyvien nuorten

vanhemmille ti 20.3. klo 18.30

Espoonlahden kirkolla, mukana

rippikoulutyön pastori Olli-Pekka

Ylisuutari Espoonlahden seurakunnasta

ja Leevi Helo Kansan

Raamattuseurasta. Kahvitarjoilu.

Puolituntinen

evankeliumin ääressä

Hartauspuhe ja musiikkia, jatkokeskustelut

ja kahvitarjoilu

Soukan kappelissa ti 20.3. klo

18.30. Järj. Suomen Raamattuopiston

Etelä-Espoon toimintaryhmä

ja Espoonlahden srk.

Minä ja sinä

Jumalan lapsina

Sanan ja rukouksen ilta ke 21.3.

klo 18.30 Espoonlahden kirkolla,

mukana Tuomas Kidron, Pekka

Nenonen ja Tuula Olli. Musiikkia

gospelryhmä Nardus. Iltatee.

Kaskimiehet

Tasaustapahtuma

Su 18.3. klo 11.30–13 Espoonlahden kirkolla

Teinin toiveet – miten vastata

vanhempana odotuksiin

ti 20.3. klo 18.30 Espoonlahden kirkolla

Rakkauden lähetyssisaria

Äiti Teresa -piiri

Kirppispiirin myyjäistalkoot

la 17.3. klo 13–17 Espoonlahden kirkolla

ToTolla uudet aukioloajat

Tervetuloa ke 21.3. klo 19.15

Kaskikappeliin, Kaskipiha 3.

Suoraa puhetta avioliitosta ja

parisuhteesta miehille. Mistä siinä

on oikein kyse Puhujana kokenut

perhe- ja pariterapeutti,

seksuaaliterapeutti Matti J. Kuronen.

Tarjolla pientä iltapalaa.

Tied. Jussi Sehm 050 309 0577.

Tukea tarjolla

Lounas vähävaraisille ma ja to

klo 12 Espoonlahden kirkolla,

lipunmyynti 11.30–12.30 ja ti klo

11 Soukan kappelilla, lipunmyynti

10.30–11.30, hinta 2 €.

Elintarvikejakelu Espoonlahden

kirkon aulassa ma-la klo 9.

Vuoro numerot arvotaan klo 8.

Kultavilja-ryhmä yksinäisille, kotona

asuville huonokuntoisille

vanhuksille ti 20.3. klo 12 Soukan

kappelilla. Lounas ja kahvit

4 €. Kuljetus järjestetään tarvittaessa,

tied. Pirjo Hagmark 040

547 1848.

Vertaistukiryhmä katkaisuhoidon

läpikäyneille tukemaan raittiutta

ke 21.3. klo 18.30 Soukan kappelilla.

Ryhmässä on vertaisohjaaja.

Ryhmä muistihäiriöisille ja heidän

omaisilleen pe 25.3. klo 10

Espoonlahden kirkolla. Lounas

ja kahvit 5 €. Ohjaajina diakoniatyöntekijä

yhdessä SPR:n vapaaehtoisten

kanssa.

Naisten saunaretki

Hvittorpin leirikeskukseen to

22.3. Lähtö Soukan kappelilta

klo 17.45 Espoonlahden kirkon

ja Ala-Kivenlahden kautta, paluu

n. klo 21. Perillä sauna, iltapala ja

keskustelutuokio, mukana pastori

Tuula Olli. Osallistumismaksu 7 €.

Ilmoittautuessasi ma 19.3. mennessä

Inkerille 050 583 6883,

kerro miltä pysäkiltä tulet bussiin

ja mahdollinen ruokavaliosi.

Onko kevätsiivouksen

aika

Kolua nyt komerosi Yhteisvastuun

hyväksi – Onnenpäivän kirpputorille

otetaan vastaan hyväkuntoisia,

puhtaita, ehjiä kodin

pikkutavaroita, astioita, lasten

leluja, kirjoja ja tarvikkeita,

aikuisten ja lasten vaatteita. Tavarat

voi tuoda to 22.3. menn. Soukan

kappelille, Soukankuja 3, mato

8–21, pe 8–16, la 10–17, su

12–19 merkinnällä ”Onnenpäivä”.

Onnenpäivä

Ota mummit, kummit, vaarit,

naapurit ja kaikki tutut mukaan

ja tule Soukan kappelille la 24.3.

klo 10–14. Koko perheen yhteisvastuutapahtumassa

sisätiloissa

kahvila, arpoja, ongintaa,

kirppu tori, pelihuone, pomppulinna,

leivonnaisia, kasvomaalausta,

verenpaineenmittausta,

yhteisvastuutuotteita sekä kasvis-

ja jauhelihakeittoa sekä uutuutena

lapsiparkki. Ulkosalla

lettuja, makkaroita, partiopiste

ja poniratsastusta. Koko tuotto

lyhentämättömänä Yhteisvastuun

hyväksi.

Projektikuoro

Tässä kuoro työikäisille, lyhyttä

sitoutumista kaipaaville! Avustamme

kirkon pitkäperjantain

jumalanpalveluksessa 6.4. klo

10. Harjoitukset kirkon musiikkisalissa

pe 23.3. klo 17–19,

ti 27.3. klo 18–20 ja ti 3.4. klo

18–20. Ilmoittaudu viimeistään

to 22.3. timo.lonka@evl. tai 040

531 1061.

Ikäihmisten

teematilaisuus

Apteekkari Anne Hietala kertoo

ikäihmisten lääkehoidosta ke

28.3. klo 12 Espoonlahden kirkolla.

Lisäksi hartaus ja kahvitarjoilu.

Hei me askarrellaan

Pääsiäistä valmistellaan askartelemalla

tipuja, pupuja ja kortteja

la 31.3. klo 10–15 Soukan

kappelilla. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Äidit ja muksut leirille

Askartelua, liikuntaa sekä ruumiin

ja sielun ravintoa tarjolla äideille

ja alle kouluikäisille lapsille

viikonloppuleirillä 27.–29.4. Velskolan

väentuvassa. Hinta 60 €/

aikuiset, 30 €/lapset, alle 3-v.

ilmaiseksi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset

040 838 1707 tai

tuula.olli@evl. .

Nuoret

www.sodesode. , Sode – Soukan

ostarilla

Worlds Within Music -musiikkiklubi

Sodessa to 15.3. klo 19–

21. Tarjolla musiikkia, syötävää

ja yhdessäoloa. Mukana mm. Sakari

Löytty, Pekka Nyman ja Nöyrä

Nuoli -houseband.

Worship Service in English

on every Sunday at 4.30 pm

(16.30) in Espoo Cathedral Parish

Hall (Espoon tuomiokirkkoseurakunnan

seurakuntatalo)

Kirkkoranta 2.

Sunday school in Finnish (3–

6 and 7–12 yrs). Fellowship

time and refreshments after

the service. Federation of Espoo

Parishes in cooperation

with International Evangelical

Church in Finland. Read more:

www.church. ja www.migrantchurch.

.

Venäjänkielisille

Каждую последнюю пятницу

месяца с 18:00 вас ждёт

«Блинная гостиная» Русского

клуба Эспоо. Музыка,

общение, чай с баранками

и, конечно же блины! Мамам

на заметку - для деток

присмотр и своя программа

в отдельной комнате с

кучей игрушек! Есть кухня,

камин и фортепиано. Добро

пожаловать всем, говорящим

по-русски! Адрес: Leppävaaran

kirkko, Veräjäkallionkatu

2. Тел. 050 366 1779.

Каждую пятницу с 18:00

(кроме последней пятницы

месяца) в церкви Leppävaara

проводятся

конфирмационные занятия

(rippikoulu). Это знкомство

с основами мирового

христианства, дающее право

стать членом Евангелическолютеранской

Церкви

Финляндии. Также можно

пройти этот курс, но не

вступать в Церковь. Возраст

– от 14 до 99 лет. Летом

для участников курса будет

лагерь. Все занятия ведутся

по-русски. Адрес: Leppävaaran

kirkko, Veräjäkallionkatu

2. Тел. 050 366 1779.

Yhteiset tapahtumat

Diakonian retkipäivä

to 5.4. Velskolan Väentuvassa.

Päivän aikana ollaan yhdessä

ja ulkoillaan, saunotaan

sekä hiljennytään. Bussireitti

aikatauluineen ilmoitetaan

osallistujille. Retkipäivän hinta

on 10 €, sisältäen aamiaisen,

lounaan, päiväkahvit ja yhteiskuljetuksen.

Ilmoittautumiset

23.3. mennessä ruoka-aineallergioineen

diakoni Harriet Lohikarille

040 531 1057. Etusijalla

ovat ensikertalaiset, muut

ilmoittautuneet otetaan varalle.

Rauman retki 24–26.04.

(ti–to)

Pääkaupunkiseudun näkövammaisille

ja heidän oppailleen.

Tervetuloa mukaan yhteiselle

matkallemme! Tutustumme Olkiluodon

ydinvoimalaan, Kuuskajaskarin

linnakesaareen,

Rauman kaupunkiin ja Pyhän

Ristin kirkkoon. Majoitumme

Raumalla hotelli Cumuluksessa.

Ruokailemme Vuojoen kartanossa,

Villa Talbossa ja Kauttuan

Klubilla. Keskiviikko iltana

meitä viihdyttää stand-up

koomikkopari Nyyper ja Brader

Rauman murteella.

Matkan hinta on näkövammaisilta

270 € ja oppailta 110 €.

Ilmoittautumiset viimeistään

16.3. mennessä Tarja Huttuselle

p. 8050 2340 / 040 734

7715 tai tarja.huttunen@evl.


14 esse ❘ 15.3.2012 15.3.2012 ❘ esse 15

15.3.2012

15.3.2012

15.3.2012

Espoon

tuomiokirkkoseurakunta

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Messu su 18.3. klo 10 ”Elämän

leipä”. Liturgia ja saarna Oiva Hujanen,

avustava pastori Reetta

Ikonen, urkuri Petri Koivusalo,

kanttori Sheldon Ylioja. Kirkkokahvit

Pitäjäntuvassa.

Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo

Kirkkoranta 2

Englanninkielinen jumalanpalvelus

joka sunnuntai klo 16.30.

Kaksi suomenkielistä pyhäkouluryhmää

(3–6 v. ja 7–12 v.) jumalanpalveluksen

aikana. Kirkkokahvit.

Järj. Espoon seurakunnat

ja International Evangelical

Church in Finland (IEC). Lisätiedot:

www.church. ja www.migrantchurch.

.

Pyhäkoulu su klo 12.

Parista perheeksi-ilta ti 20.3.

klo 17.30. Ensimmäistä lastaan

odottaville pareille. Parisuhteen

vaiheet ja muutokset lapsen syntymän

jälkeen. Kaste, käytännön

järjestelyt ja kummit. Hedelmätarjoilu

klo 17.15. Tied. p. 8050

3583 tai 8050 3584.

Perhekerho to klo 10–11.30.

Eläkeläiskerho to 22.3. klo 13.

”Raamattu ja sen syntyhistoria”,

Anita Kyönsaari.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

Messu ”Jeesus, elämän leipä” su

18.3. klo 12. Liturgia ja saarna

Tuija Filppula, kanttori Petri Koivusalo.

Kirkkokahvit.

Pyhäkoulu su klo 12.

Eläkeläiskerho ti 20.3. klo 13.

Raamattu-rukouspiiri ti 20.3. klo

18.30.

Rukouspiiri ke 21.3. klo 18.

Viherin veikkojen venytys- ja

tasapainojumppa to klo 11.

Kappelilounas to klo 12. Alkuhartaus,

aterian hinta 4 €.

Pappi paikalla to klo 12–13.

Auroran kappelin teologisen

opintopiirin keskustelusarja

”Kuusi vuoropuhelua Raamatusta”

to 15.3. klo 19. Aiheena ”Miksi

Raamattu on Jumalan sanaa”,

Espoon piispa Tapio Luoma.

Vakiokeskustelijana opetusneuvos

Kalevi Virtanen. Tutustu ennakkotekstiin,

kysy ja kommentoi:

www.espoontuomiokirkkoseurakunta.

. Kahvitarjoilu klo 18.30.

Auroran lapsikuoron harjoitukset

to klo 15.30–16.30. Tied.

040 831 9099.

Auroran lauluyhtye to 22.3. klo

17.30–19.

Hannapiiri to 22.3. klo 17, Tuula

Jäppinen.

Perhekerho: pe klo 10–11.30 ja

ma klo 10–11.30.

Vauvaperhekerho ke klo 10–

11.30 Tallipojan kerhotilassa, Tallipojankuja.

Nuoret: Pe Lujiksen raamis klo

18–19, Lujakalliokahvila klo

19–23. Isoskoulutus ti ja ke klo

17.30–19 ja ke.

Cafe Aurora ja Yhteisvastuupuoti

ma–pe klo 10–14. Myynnissä

tuotteita Yhteisvastuukeräyksen

hyväksi.

Lue lisää toiminnastamme www.

espoontuomiokirkkoseurakunta.

> Seurakunta-alueet > Aurora.

TUOMIOKIRKKO

Nähdään messussa

sunnuntaina 18.3.

klo 10 Espoon tuomiokirkko

klo 12 Auroran ja Kauklahden kappelit

klo 14 Rinnekappeli

klo 16.30 Espoon tuomiokirkon

seurakuntatalo Englanninkielinen

jumalanpalvelus

klo 17 Suvelan kappeli Gospelmessu

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Zumbaamalla Yhteisvastuukeräyksen

hyväksi to 15.3. klo 18

Ruskatalossa, os. Ruskaniitty 4.

Osallistumismaksu 5 €. Ohjaaja:

Ursula Sivula.

Ylistys- ja Rukousilta pe klo 19.

Naistenpäivä la 17.3. klo 13–

17.30. Onko huolenasi huolehtiminen

Mukana mm. teologi, kirjailija

Anna-Liisa Valtavaara ja aluepappi

Kirsi Muurimäki. Katso tarkemmin

alla.

Pyhäkoulu su klo 12.

Eläkeläisten kerho to 22.3. klo

10.30.

Perhekerho ma ja ke klo 10–

11.30.

Vauvaperhekerho pe klo 9–11.30.

Diakoniapalvelu: ajanvaraus Päivi

Pakkanen, 040 531 1042.

TUOMIOKIRKKO

Yhteisvastuukonsertti

su 18.3. klo 16

Kauklahden

kappelissa

Kauklahden kappeli

Kauppamäki 1

Kyläkirkko su 18.3. klo 12 ”Elämän

leipä”. Liturgia ja saarna Ari

Kunnamo, kanttori Sheldon Ylioja.

Pyhäkoulu su klo 12.

Yhteisvastuukonsertti su 18.3.

klo 16. Espoon tuomiokirkon kamarikuoro,

joht. Sheldon Ylioja;

Suomen Laulu, joht. Esko Kallio;

Lauluyhtye Kanttiinin Lotat; Tuuli

Lindeberg, sopraano; Marja Antila,

viulu; Lauri Kankkunen, sello;

Pauliina Hyry, urut. Konsertissa

kannetaan kolehti Yhteisvastuukeräykseen.

Kahvitarjoilu.

Sielunhoitopäivä la 17.3. klo 10–

16. Sielunhoidon teemoista luennoi

TM Marianne Jansson. Hintaan

10 € sis. ohjelma, lounas ja

kahvi. Ilmoittaudu p. 8050 3503.

Vauvaperhekerho ma klo 13–15.

Perhekerho ti klo 10–11.30.

Eläkeläisten keittoruokailu ti klo

11–12.30. Hinta 3 €.

Raamattualustus Isä meidän

-rukouksen pyyntörukouksesta ti

20.3. klo 18.30–20, Marja-Liisa

Nokelainen.

Sururyhmä ke 21.3. klo 18.

Hengellisen kirjallisuudenpiiri to

15.3. klo 18. Ohjaajat: TT Janne

Nikkinen ja TM Tuija Ora, tied. 040

510 2326.

Kappelipalloilijat, lentopalloillat

ti klo 17–18.30 Mikkelän koululla,

Lanttikatu 7.

Laaksolahden kappeli

Ylänkötie 16

Pyhäkoulu su klo 12.

Eläkeläiskerho ma 19.3. klo 13.

Avoin Kahvila ti klo 9–11 Peräkammarissa.

Korot-ryhmä ti 20.3. klo 9.30–11

Peräkammarissa, Mari Mathlin.

Perhekerho pe klo 10–11.30.

Nestori

Asemakuja 2

Paluumuuttajapiiri Kanerva to

15.3. klo 13.

Nuoret pe Luja Kallio Raamis klo

18–19 ja Luja Kallio -kahvila klo

19–23. Isoskoulutus ti klo 17.30–

19.

Niipperi

Yläjuoksun kerhotila

Pyhäkoulu su klo 12.

Nupurin kappeli

Brobackantie 1-3

Perhekerho ke klo 10–11.30.

Keskiviikon kohtaamispaikka ke

21.3. klo 13, Anna-Liisa Haunio.

Eläkeläiskerho to 15.3. klo

10.30, Raigo Liiman.

Rinnekappeli

Rinnekodintie 6

Jumalanpalvelus su 18.3. klo 14.

Suvelan kappeli

Kirstinpiha 3

Gospelmessu su 18.3. klo 17.

Liturgia ja saarna Sami Marte,

kanttori Petri Koivusalo. Messun

aikana pyhäkoulu 3–12 v. lapsille.

Khmerinkielinen pyhäkoulu ja

tanssiryhmä su 18.3. klo 14. Urdunkielinen

pyhäkoulu su 18.3.

klo 14.

Lauluryhmä ma 19.3. klo 18.30.

Diakoniaruokailu ti klo 12.15–

13.15. Hinta 2 €.

Zooppera – Jukka Salmisen konsertti

ti 20.3. klo 18. Koko perheen

musiikkikertomus Nooasta ja

eläinten kokoamisesta suojaan vedenpaisumukselta.

Lapset voivat

ottaa konserttiin mukaan oman

pehmolelunsa. Vapaa pääsy.

Raamattupiiri to 15.3. klo 12.

Eläkeläiskerho to 15.3. klo 13.

Torstaipiiri to 22.3. klo 15. Vertaistukiryhmä

mielenterveyskuntoutujille.

Vauvaperhekerho ”Suvelan suloiset”

ti klo 13.30–15.

Monikulttuurinen perhekerho

”Aurinkoinen” to klo 10–11.30.

Tea & Fellowship la 24.3. klo

15–17.

Tuomarilan asema

Tuomarilantie 4

Teräskukat ti 20.3. klo 13, Marja

Malvaranta ja Vesa Engström.

Venäjänkielinen shakkikerho to

klo 16.

Raamattupiiri to klo 18.

Perhekerho ”Pörriäinen” pe klo

10–11.30.

Yksinhuoltajaperhekahvila su

18.3. klo 15–16.30. Keskustelua

ja vertaistukea kahvittelun lomassa.

Lapsille omaa ohjelmaa.

Pyhäkoulu su klo 11.

Viherlaakson kappeli

Viherkalliontie 2

Kappelilounas ti klo 12–13, 4 €.

Alkuhartaus.

Rukouspiiri ke 21.3. klo 18.30.

Perhekerho to klo 10–11.30.

Vaeltajan Majatalo su 18.3. klo

17–19.30. Hengellinen kohtaamispaikka;

rukoushetki Psalttari,

lapsille oma Pyhis, Raamatun tutkistelua,

musiikkia. Henkilökohtainen

rukouspalvelu. Pientä iltapalaa.

Lastenhoito.

Sinäkin voit olla

Yhteisvastuukerääjä

Valtakunnallinen Yhteisvastuukeräys

on käynnissä. Voit antaa

oman panoksesi keräykseen

myös vapaaehtoisena kerääjänä

tai muissa tehtävissä.

Voit sitoutua olemaan mukana

vaikka yhdessä tehtävässä kerrallaan.

Lisätiedot: diakoni Merja

Lehtisalo 040 763 6685.

Espoon tuomiokirkon

vihkiaikojen varaaminen

Vihkiajan ajalle 1.11.2012

30.4.2013 voi varata puhelimitse:

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

p. 8050 3515, Esbo Svenska

p. 8050 3209. Kesä 2013

(4.5.2013–26.10.2013) varataan

netin kautta (2.5.–11.5.2012 klo

9 alkaen).

Kuusi vuoropuhelua

Raamatusta

-keskustelusarja ”Kuusi vuoropuhelua

Raamatusta” jatkuu to

15.3. klo 19 Auroran kappelissa.

Tarkemmat tiedot Auroran kappelin

kohdalla.

Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,

virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–18,

toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5

etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fi

Englanninkielinen

jumalanpalvelus

joka sunnuntai klo 16.30 Espoon

tuomiokirkon seurakuntatalossa,

Kirkkoranta 2. Tarkemmin seurakuntatalon

kohdalla ja International-palstalla.

Retkiperhekerho

Koko perheen retki Nuuksion maisemissa

la 17.3. klo 10–13. Lähtö

klo 10 Auroran kappelin parkkipaikalta

(Heiniemenpolku 1) omilla

kyydeillä. Omat eväät ja sään

mukainen varustus. Mahdollisuus

pilkkiä. Tied. Minna ja Jukka Lindfors

045 113 8056.

TUOMIOKIRKKO

ZOOPPERA

Jukka Salmisen

konsertti

ti 20.3. klo 18

Naistenpäivä

Suvelan kappeli

la 17.3. klo 13–17.30 Kalajärven

kappelissa. Onko huolenasi huolehtiminen

Oletko murehtija, varautuja,

valmistelija, hätäilijä, hössöttäjä,

kontrolloija, jossittelija tai

muuten vain aina huolissasi Mikä

erottaa turhat huolehtimiset tarpeellisista,

omat vastuut toisten

vastuista Mukana: teologi, kirjailija

Anna-Liisa Valtavaara, aluepappi

Kirsi Muurimäki, Naiskuoro

Lukkarit ja Pohjois-Espoon Martat.

Vapaaehtoinen ruokailumaksu

5 €/hlö. Arpajaiset, esittelypöytiä,

kirjoja ja koruja. Bussit: 82 Espoon

keskustasta, 21, 29 Leppävaarasta;

345, 324 Helsingistä.

Tied. Kirsi Muurimäki 050 438

0164, kirsi.muurimaki@evl. Facebookissa:

Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

*Kalajärven kappeli.

Sielunhoitopäivä

la 17.3. klo 10–16 Kauklahden

kappelissa. Haluatko auttaa ja rohkaista

lähimmäisiä, mutta epäilet

taitojesi riittävyyttä Päivän aikana

luennot ja keskustelut antavat

TUOMIOKIRKKO

Kuusi vuoropuhelua

Raamatusta

"Miksi Raamattu

on Jumalan sanaa"

Espoon piispa

Tapio Luoma vastaa

perustietoa ja –valmiuksia sielunhoidosta.

Kaikille asiasta kiinnostuneille.

Asiantuntijana TM Marianne

Jansson. Seminaarimaksuun

10 € sis. opetus, ruokailu ja kahvi.

Ilmoittautuminen: www.espoontuomiokirkkoseurakunta.

> Tapahtuu

tai p. 8050 3503. Lisätiedot:

Ari Kunnamo 040 579 8776.

Haluatko tehdä jotakin

Hyvää

Tule vapaaehtoiseksi Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan.

Meillä on

runsaasti vapaaehtoistehtäviä.

Voisitko antaa aikaasi tunti tai pari

joskus Ilmoittaudu kirsi.muurimaki@evl.

tai 050 4380 164,

niin esittelen vaihtoehtoja.

Hei sinä, vireä seniori!

Tule mukaan keikkaluontoiseen,

Harmaiden Panttereiden, auttamistoimintaan

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan

alueella. Annamme

apua lastenhoidossa,

pienissä kodinhuollollisissa töissä,

digiboxin, television ja tietokoneen

asennuksissa sekä tavaroiden

kuljetuksissa. Jos kiinnostuit,

ota yhteyttä: diakoni Maarit van

Santen 050 438 0189.

Unelmakammari

Kirpputori ja kahvila – kaiken kansan

kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu

8. Avoinna ma 10–13 ja

to 10–18.

Peittopajassa ma klo 13–15 kudotaan

Äiti Teresa -peittoja Intiaan.

Tiedustelut 040 513 0862.

Perhetyön

puhelinpäivystys

ti klo 10–12. Keskusteluapua

ajanvarauksella perheen, parisuhteen

ja vanhemmuuden kysymyksissä,

p. 8050 3583 ja 8050

3584.

Diakonian ajanvaraus

Espoon keskus p. 040 513 0862

ja 040 736 9315

Suvela p. 040 531 1037 ja

050 438 0189

Kalajärven alue p. 040 531 1042

Auroran alue p. 040 763 6599

Kauklahti p. 050 438 0176

Laaksolahti p. 040 547 1861

Viherlaakso p. 040 572 5344

Ajankohtaisimmat

tapahtumatiedot

www.espoontuomiokirkkoseurakunta

> Kalenteri tai Ajankohtaista

-sivu.

Keskustelusarja

jatkuu

Leppävaaran

seurakunta

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli

Upseerinkatu 5, Karakappeli

Karakalliontie 12, Uuttu Lintukulma

2, KilonRisti Vanharaide

1, Lasten kappeli Arkki Leppävaarankatu

7 B 3. krs, Leppäsiipi,

kirkkoherranvirasto Alberganesplanadi

1.

Messut ja hartaudet

Hiljainen aamurukous pe 16.3.

klo 7.45–8.45 KilonRistissä.

Leipäsunnuntain perhemessu

ja kirkkokahvit su 18.3. klo

10 Leppävaaran kirkossa. Kirsti

Koskela, Tiina Palmu ja Elina

Rantamäki. Leipäsunnuntaina

nautimme leipää, joka riittää ja

maistuu kaikille. Lapsikuoro laulaa

”Vesi, vilja ja viinipuu”. Kutsumme

erityisesti lapsia vanhempien,

kummien tai isovanhempien

kanssa nauttimaan ehtoollista,

elämän leipää. Kirkkokahveilla

on tarjolla päiväkerholaisten

leipomia sämpylöitä.

Menossa mukana seurakunnan

varhaiskasvatuksen työntekijät.

Messu su 18.3. klo 12 Perkkaan

kappelissa. Kirsti Koskela

ja Pauliina Hyry. Anu Luukela,

barokkisello

Tuomasmessu su 18.3. klo 17

Leppävaaran kirkossa. Kalervo

Salo ja Elina Rantamäki. Musiikista

vastaa nuorten aikuisten

bändi Maranata.

Arkin aamumessu ke 21.3. klo

8–8.30 Lasten kappeli Arkissa.

LEPPÄVAARA

Kielin,

palkein,

koskettimin

Sibelius-Akatemian

opiskelijat esiintyvät.

Vapaa pääsy.

Arkin Paja

Lasten kappeli Arkin Pajassa leivotaan

ja syödään sämpylöitä la

17.3. klo 10–13. Hartaudessa

klo 11.30 kuullaan, millaista on

Elämän leipä. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Yksinhuoltajien

Olohuone

Tule jakamaan yksinhuoltajan

ilot ja surut muiden samassa

tilanteessa olevien kanssa to

15.3. klo 17.30–19 Leppävaaran

kirkon Olotilaan. Tarjolla

pientä suolaista iltapalaa, lastenhoito

järjestetty. Lopussa lyhyt

hartaus.

Raamattumietiskely

Lectio Divina

ke 21.3. klo 10–12 Karakappelissa.

Tule ja hiljenny kokonaisvaltaisesti

Raamatun sanoja

mietiskellen ja tunnustellen.

Aiheena on tulevan sunnuntain

evankeliumiteksti, Psalmi tai yksi

lukukappale.

LEPPÄVAARA

Kirjallisuuspiiri Naisten

Pankin hyväksi

ti 27.3. klo 18 Leppävaaran kirkossa.

Mukaan voi tulla myös

kesken kauden.

Kädentöitä:

Vasemman (tai oikean) käden

maalarit

la 17.3. klo 12–17 KilonRistissä.

Ryhmässä työskennellään varta

vasten väärällä kädellä. Maalaustaitoja

ei tarvita, vaan kukin

voi rohkeasti antaa tilaa luovuudelle.

Ryhmä muodostaa ekspressiivisen

maalausryhmän,

jonka toimintatavoitteena on

maalaamisen kautta antaa erilaisille

tunteille ja ajatuksille ilmaisu.

Kevään maalauspäivät

17.3 ja 14.4 klo 12–17 Kilon-

Ristissä, Vanharaide 1. Ohjaajana

toimii Raija Järvimäki. Hinta

on 15 €/ kerta, sis. materiaalit

ja välineet. Ilmoittautuminen viimeistään

viikkoa ennen haluamaasi

viikonloppua Inkeri Juvelalle,

040 531 1059 tai inkeri.

juvela@evl. . Vapaita paikkoja

voi tiedustella myöhemminkin.

Kastetöppösilta

Tänä vuonna jokainen seurakuntamme

jäseneksi kastettu vauva

saa kastetöppöset. Haluatko olla

mukana ilahduttamassa pieniä

seurakuntalaisia ja heidän

vanhempiaan Ti 20.3. klo 18

Leppävaaran kirkolla opetellaan

yhdessä kastetöppösten neulontaa.

Meillä on valmiiksi lankaa,

mutta mikäli sinulla on valkoista

lankaa (Nalle, Novita Wool tai

vastaava), ota mukaan. OPM eli

Omat Puikot Mukaan – paksuus

2,5–3,5.

Pääsiäiskoristeiden

askartelua Tuunauspajassa

to 22.3. klo 14.15–16.45 tehdään

Leppävaaran kirkon Olotilassa

pääsiäiskoristeita. Tervetuloa

tuunailemaan. Mukaan saa

tuoda omia ideoita.

Musiikkia:

Töppösilta

Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,

avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.

Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.

Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.

etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fi

Konsertti ”Kielin, palkein, koskettimin”

ti 20.3. klo 19 Leppävaaran kirkossa.

Sibelius-Akatemian kosketinsoitinopiskelijat

esiintyvät.

Musaryhmä

ke 21.3. klo 17 Perkkaan kappelissa,

Upseerinkatu 5. Tervetuloa

musisoimaan omaksi iloksi rentoon

porukkaan.

Jäikö kastetöppöset

päättelemättä

Tervetuloa kirkolle

ti 20.3. klo 18

tekemään töppösiä kasteperheiden

iloksi.

Tarjolla neuvoja ja lankoja.

Omat puikot mukaan!

Iltasoitto ”Se ainoa oikea häämarssi”

su 25.3. klo 18 Leppävaaran kirkossa.

Se ainoa oikea häämarssi

ja muuta kirkkohäihin sopivaa

musiikkia esittävät kanttorit Elina

Rantamäki, Pauliina Hyry ja

Kullervo Latvanen. Kahvitarjoilun

yhteydessä voi esittää minkä

tahansa kysymyksen kirkkohäihin

liittyen. Tervetuloa kaikki

kirkkohäistä haaveilevat!

Tasauspäivä:

Tasauspäivän perhemessu Arkissa

Tasauspäivän perhemessu järjestetään

la 24.3. klo 10 lasten

kappeli Arkissa. Messussa

saarnaa Espoon hiippakunnan

lähetyssihteeri, Tansanian lähetti

Marjatta Mäkinen, liturgina

lähetyspappi Juha-Pekka Rissanen

ja kanttorina Pauliina Hyry.

LEPPÄVAARA

20.4.

VIRKISTYSPÄIVÄ

leskeksi jääneille

Retkipäivä sinulle

omaishoitaja, joka

olet menettänyt

puolisosi ja olet

ehtinyt surra

tapahtumaa jo

jonkin aikaa.

Tarjolla vertaistukea

ja virkistystä

Hvittorpin kurssikeskuksen

Villassa.

Muskariryhmä laulaa Essi Nyyssösen

johdolla. Messun jälkeen

kahvit ja mehut ja lapsille ohjattua

askartelua. Kahvittelun lomassa

lähetti Marjatta Mäkinen

kertoo Tansanian matkasta.

Tasauspäivän

keräystapahtuma Sellossa

Ma 26.3. klo 14–17 kauppakeskus

Sellon uudemmassa osassa.

Tarjolla muun muassa Reilun

kaupan tuotteita ja lapsille ilmapalloja.

Tuotto Suomen Lähetysseuran

Tasaus-kampanjaan, jonka

avulla tuetaan naisten koulutusta

ja pienyrittäjyyttä muun

muassa Tansaniassa.

Leirit ja retket:

Nelos-kutosten oma leiri!

4.–6.-luokkalaisten huima viikonloppuleiri

järjestetään 13.–

15.4. Hvittorpin leirikeskuksessa

Kirkkonummella. Ilmoittaudu

mukaan osoitteessa www.lenu.

18.3 mennessä. Lisätietoja antaa

Laura Markkanen, 040 532

6770 tai laura.markkanen@evl. .

Taizé-leiri nuorille aikuisille

Velskolan leirikeskuksessa

26.3.–1.4. Leiri tarjoaa mahdollisuuden

hiljentyä pohtimaan

paastonajan ja lähestyvän pääsiäisen

sanomaa. Aamulla vietetään

yhteinen hartaus ja viiden

maissa kokoonnutaan yhteiselle

päivälliselle ja illanviettoon.

Kuljetus leirille sekä leirin aikana

kulkeminen töihin/opiskelemaan

hoidetaan kimppakyydeillä. Leirikeskukseen

voi myös jäädä päiväksi.

Velskolasta pääsee julkisilla

kulkuneuvoilla Helsingin

suuntaan kävelemällä Vihdintien

varteen n. 2 km. Vastuuhenkilönä

on Topi Haarlaa. Ilmoittautumiset

ruoka-aineallergioineen

15.3. mennessä: Topi Haarlaa

topi@haarlaa. , 040 550 1021

tai Aija Pöyri aija.poyri@evl. .

Hinta: Työssäkäyvät 75 €, opiskelijat

ja työttömät 52 €.

Diakonian retkipäivä

to 5.4.2012 Velskolan Väentuvassa.

Päivän aikana ollaan

yhdessä ja ulkoillaan,

saunotaan sekä hiljennytään.

Bussireitti aikatauluineen

ilmoitetaan osallistujille.

Retkipäivän hinta on 10 €, sisältäen

aamiaisen, lounaan, päiväkahvit

ja yhteiskuljetuksen.

Ilmoittautumiset 23.3. mennessä

ruoka-aineallergioineen diakoni

Harriet Lohikarille 040 531

1057. Etusijalla ovat ensikertalaiset,

muut ilmoittautuneet otetaan

varalle.

Virkistyspäivä

leskeksi jääneille

omais hoitajille

Retkipäivä sinulle omaishoitaja,

joka olet menettänyt puolisosi

ja olet ehtinyt surra tapahtumaa

jo jonkin aikaa. Tarjolla vertaistukea

ja virkistystä 20.4. Hvittorpin

kurssikeskuksen Villassa.

Retken hinta 10 €. Bussikuljetus.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

ruokavalioineen 3.4. mennessä

Riitta Türkmen 040 546

5198. Retken järjestää Leppävaaran

seurakunta.

Diakonia

Diakonian palveluaika on ohjausta,

neuvontaa ja ajanvarausta

varten ma klo 10–12 Alberganesplanadi

1, p. 8050 5539 ja

8050 5525. Muuna aikana ajanvaraukset

puhelimitse suoraan

diakoniatyöntekijöiltä.

Kauniaisten

seurakunta

Ti 20.3. klo 13 yläsalissa. Yhteisvastuu

2012. Ugandan kuulu-

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14, to klo 9–16

(sulj. klo 11.30–12) p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi

www.kauniaistenseurakunta.fi

misia, Päivi Lammela, Hyvinkään

Messu

srk:n diakoniatyöntekijä.

Su 18.3. klo 10 kirkossa, saarna

Mimosa Leinonen, liturgia Anna-

Kaisa Tuomi ja kanttorina Hannele

Solala. Ei kirkkokahveja.

Perhekerho

To 15.3. klo 10 Sebastoksessa.

Syö hyvin – voi hyvin, yrittäjä Kati

Ilvonen.

Nuorten messu

To 15.3. klo 20 kirkossa.

Perhekerho

Ma 19.3. ja to 22.3. klo 10 Sebastoksessa.

Uskonto ja tunteet, teol.

yo Mikko Hackman.

Vartin hartaus ja

maanantaikahvila

Ma 19.3. klo 12.45 hartaus ja klo

13–15 kahvila Sebastoksessa.

Hyvän tuulen

ystäväkerho

15.3.2012

Grankulla

svenska

Kansliet, Kavallvägen 3,

öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,

stängt 11.30–12, tfn 512 3722.

fornamn.efternamn@evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Högmässa

Sö 18.3 kl 12 i Grankulla kyrka,

Carola Tonberg-Skogström, Heli

Peitsalo, Maami

Talus-Puzesh, kompband, Jannike

Sandström och Pamela Sandström.

Må 19.3

kl 12.45 Andakt i kapellet.

Kl 13–15 Måndagscafé i Sebastos.

MUISTO-

PAIKKA

www.muistopaikka.fi

Ekumeeninen

rukouspiiri

Ke 21.3. klo 18.30 takkahuone.

Hiljaisuuden messu

Ke 21.3. klo 20 Sebastoksessa.

Hiljaisuuden helmeilyä

ja pääsiäisen kukkia

La 24.3. klo 12–15 Sebastoksessa.

Runo- ja musiikkiesitys, sidontaa ja

istutusta, kahvi/tee, loppuhartaus.

Mukana oristi Pia Niemi, runoryhmä

ja Anna-Kaisa Tuomi. Os.maksu

10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Ilm. virastoon, p. 512 3710.

Teatteri-ilta

äideille ja isille

Ti 27.3. klo 18.30 Uudessa Paviljongissa

KokoTeatterin näytelmä

Kuolema korjaa univelat, iltatee ja

-kahvi. Liput 10 € Yhteisvastuukeräyksen

hyväksi. Liput enn. Avoimesta

perhetoiminnasta ja Lähellä

Deli -kahvilasta ja ovelta tuntia

ennen näytöksen alkua. Järj. Kauniaisten

kaupunki ja seurakunta.

15.3.2012

Esbo

svenska

Pastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770

Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,

040 586 0056, fax 8050 3265.

Esbo domkyrka, Kyrkparken 5

www.esbosvenskaforsamling.fi

Högmässor sö 18.3.

Esbo domkyrka kl. 12.15

Hagalunds kyrka kl. 12. Kaffe.

Kalajärvi kapell kl. 16 lovsångsmässa.

Gemensamt

Ansvar-familjedag

Kalajärvi kapell sö 18.3 kl. 13–

17. Lunch kl.13. Program kl. 14–

16: Monica Vikström-Jokela talar

över temat “Att tala med barn

om tro”. Parallellprogram för

barn: ute- och innelekar och pyssel.

Kl. 16–17 lovsångsmässa.

Allsång i Olars kyrka

ti 20.3 kl. 14. Sångerna är valda

av Ann-Mari Rantala. Vid pianot

Håkan Wikman.

Mässa i Taizéstil

Olars kyrka on 21.3 kl. 19. Ahlbeck,

Wikman.

Anmälan till sommarens barnläger

vecka 12 – mer info www.

esbosvenskaforsamling.


16 esse ❘ 15.3.2012 15.3.2012 ❘ esse 17

16 esse ❘ 18.8.2011

Espoonlahden teatterin

uusi näytelmä Päällystakki

vie katsojan ihmisyyden

ytimeen ja työelämän

muutosten keskelle.

Gogolin novellin pohjalta

kirjoitetusta tekstistä

katsoja voi löytää ajankohtaisia

uutisaiheita.

Teksti Paula Huhtala

Kuva Hannu Hurme/Espoonlahden

teatteri

Päällystakki kertoo yhden ihmisen,

Akaki Akakijevitshin

tarinan. Päähenkilö on hiljainen

reppana ja yksinäinen mies, joka

työkseen leikkaa toimistossa osakekuponkeja

vuosikymmenen pelkällä

harjoittelijan palkalla. Ympäristö ei

huomaa häntä, vaan ainoastaan hänen

yhä risaisemmaksi ja haisevammaksi

käyvän päällystakkinsa.

Kun Akaki päättää sijoittaa rahansa

uuteen, kalliiseen päällystakkiin,

hänen elämänsä muuttuu

kertaheitolla. Nyt hänestä nähdäänkin

korea ja kallis ulkokuori,

joka nostaa hänen uransa ennen

näkemättömään nousukiitoon.

Menestys katkeaa samalla hetkellä,

kun hän menettää takkinsa.

Tarinassa käydään läpi olympiavuosi

1952, Neuvostoliiton kaupan

kulta-aika, pankkihuuma,

monikansallisten firmojen vyöryminen

Suomeen, pätkätyöläiset ja

monet muut viime vuosikymmenten

tutut ilmiöt.

Näytelmä kertoo ihmisyydestä,

vallasta, bisneselämästä ja työelämän

raadollisuudesta. Se on komedia,

joka naurattaa ja itkettää. Said

Pienen ihmisen hieno takki

Pankkivirkailija Akaki

Akakijevitsh (näyttelijä

Said Dakash) ja

tanskalainen fuusiojohtaja

Storbjörn (Esa

Paukku) ovat bisneksen

ytimessä. Liikeelämän

nopeat muutokset

ravistelevat molempia

miehiä Päällystakki-näytelmässä.

Dakashin esittämä Akaki ei jätä

katsojaa kylmäksi.

Nikolai Gogolin vuonna 1842

kirjoittama novelli puhuu sekä ikuisista

teemoista että tiukasti tämän

päivän arjesta löytyvistä ilmiöistä.

Päällystakki on Esa Leskisen ja

Sami Keski-Vähälän alunperin

Ryhmäteatterille Gogolin novellin

pohjalta kirjoittama näytelmä.

Näytelmän pitää

koskettaa katsojaa

”Päällystakissa on kosketuspintaa

elävään elämään. Siitä on löydettävissä

hyvinkin ajankohtaisia teemoja,

kuten ihmisten mielivaltaista

kohtelua. Minulle on tärkeää, että

käsikirjoituksessa on syvempiäkin

ulottuvuuksia. Pelkkää hömppäfarssia

en edes haluaisi tehdä”,

sanoo Päällystakin ohjaaja Jouni

Uhlgren.

”Vaikka esityksessä käsitellään

raskaitakin asioita, näytelmä saa

katsojan suun hymyyn. Naurun

kautta katsoja voi oivaltaa monia

asioita”, Jouni Uhlgren pohtii.

Näytelmä on Uhlgrenin ensimmäinen

ohjaustyö Espoonlahden

teatterille. Aikaisemmin hän on

vetänyt siellä näyttelijätyön peruskurssin.

Rima asetettava

riittävän korkealle

”Tiesin näyttelijätyön peruskurssin

jälkeen, että tämä harrastajaporukka

pystyy tekemään Päällystakin,

vaikka käsikirjoitus on haastava

ja tekstiä on paljon. Rima on hyvä

asettaa tarpeeksi korkealle”, sanoo

ohjaaja.

Jokaisella näyttelijällä esityksessä

on monta eri roolia. Esimerkiksi

Tarja Salminen esittää Armi

Kuuselaa, vaatemyyjä Sirkkaa, ahdistuneisuutta,

poliisia ja asiakasta.

Hän sai roolin Uhlgrenin vetämän

näyttelijätyön peruskurssin

jälkeen. Aikaisemmin hän ei ole

näytellyt.

”Vuorosanoja ja kohtauksia on

todella paljon. Tekstin opetteleminen

ei kuitenkaan ollut vaikeaa. Eri

rooleihin hyppääminen nopealla

tempolla onnistuu helposti”, sanoo

Tarja Salminen.

Huhtikuussa

viimeiset esitykset

Päällystakin harjoitukset alkoivat

syyskuussa. Ensi-ilta oli kaksi viikkoa

sitten Matinkylän monitoimitalossa.

Sitä esitetään yhteensä kaksitoista

kertaa, viimeisen kerran

10. huhtikuuta. Matinkylän monitoimitalo

on Espoonlahden teatterin

kotipaikka.

Espoonlahden teatteri on perustettu

29 vuotta sitten ja se toimii

harrastajavoimin. Varsinaisia

jäseniä on noin 30 ja lisäksi mukana

on kymmenien harrastajien

taustajoukko. Heistä valikoituvat

esiintyjät keskimäärin kerran vuodessa

toteutettaviin koko illan näytelmiin.

Lisäksi vuosittain toteutetaan

myös lyhyem piä näytelmiä.

• Radio-ohjelmaa

YLE Radio 1

TORSTAI 15.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Viestintäpääll. Simo

Repo, Espoo. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Khra Marko Marttila,

Valkeala.

PERJANTAI 16.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Kasvatustyön past.

Antti Siukonen, Espoo. Uusinta klo

7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Teol. yo Juha Takala,

Helsinki.

Muut kanavat

TV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi > Viikon

ohjelmat.

Radio Dein ohjelmatiedot: www.radiodei.

fi > Ohjelmat.

Hartaat sävelet

Kuuntelijoiden toiveita lähetetään Yle

Radio 1:ssä maanantaisin kello 18.30–

18.50. Toiveita voi lähettää osoitteeseen

Hartaat sävelet, PL 14, 00024 Yleisradio

tai s-posti: yle.radio1@yle.fi, aiheena Hartaat

sävelet. Ohjelman toimittaa Kirkon tiedotuskeskus.

Radiojumalanpalvelus

Olarista

Jumalanpalvelus Olarin kirkosta

Espoosta. Saarnaajana ja liturgina

lääninrovasti Salla-Maria

Viitapohja. Avustavana pappina

kappalainen Kimmo Ansamaa.

Diakonina Kristiina Huotari.

Kanttorina sekä Olarin kamarikuoron

johtajana Mikko Niinikoski.

Urkurina Olli Pyylampi.

Tekstin lukijoina Matti Finskas ja

Kira Järves. Virret: 475:1–3;

473; 452:1,3; 224:1–; 329:4–5.

YLE Radio 1 su 18.3. klo 9.55.

Maltti ja Valtti

Pikku Kakkosessa vanhempi

konstaapeli Maltti (Jerry Mikkelinen,

oik.) ja nuorempi sellainen

Valtti (Jussi Ollila, vas.), nuo mainiot

liikennepuistopoliisit ajelevat

kohti uusia seikkailuja 10 uuden

osan verran.

TV2 15.3. klo 17.00.

LAUANTAI 17.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Tomi Vaahtera,

Vapaakirkko, Tammisaari. Uusinta

klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.00 Ehtookelloina Anttolan kirkon kellot.

18.01 Iltahartaus. Kantt. Lauri-Kalle Kallunki,

Oulu.

SUNNUNTAI 18.3.

09.55 Espoon Olarin kirkon kellot kutsuvat.

Yle kuvapalvelu

Yle kuvapalvelu

10.00 Jumalanpalvelus Olarin kirkosta Espoosta.

11.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoista ja

elämänkatsomuksista.

18.00 Tampereen baptistiseurakunnan jumalanpalvelus.

Saarnaajana johtaja

Pauli Hyppönen.

MAANANTAI 19.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Hiippakuntasiht. Kaisa

Rauma, Turku. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä. Kuulijoiden toiveita.

Vaarallista vapautta

Tositapahtumiin perustuva

elokuva ihmisistä, jotka yrittävät

estää eestiläisen pakolaisen luovutuksen

takaisin Neuvostoliittoon.

Näyttelijät Irma Seikkula

(kuvassa vas.), Pirkko Peltonen

(kuvassa oik.), Risto Aaltonen.

TV1 to15.3. klo 13.05.

18.50 Iltahartaus. Päivi Kangas lukee Jobin

kirjaa.

TIISTAI 20.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Toimittaja Saila Keskiaho,

Helsinki. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Khra Viatcheslav

Skopets, Ortodoksinen kirkko, Rovaniemi.

KESKIVIIKKO 21.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Jussi Rytkönen,

Tuusula. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Past. Leena Paintola,

Rantasalmi.

TORSTAI 22.3.

06.05 Hartaita säveliä.

06.15 Aamuhartaus. Past. Kai Sadinmaa,

Helsinki. Uusinta klo 7.50.

07.45 Hartaita säveliä.

18.30 Hartaita säveliä.

18.50 Iltahartaus. Khra Marko Marttila,

Valkeala.

• TV-ohjelmaa

YLE TV1

LAUANTAI 17.3.

11.05 Pisara. Uusinta 19.3. klo 14.55.

SUNNUNTAI 18.3.

10.00 Messu Mynämäen kirkossa. Jumalanpalveluksessa

saarnaa khra

Jouko Kotisalo ja liturgina toimii

kappalainen Antti Kallio. Mynämäen

kirkkokuoro laulaa, joht., kantt.

ja urk. Sinikka Rikkilä. Uusinta

20.3. klo 11.10.

Yle kuvapalvelu

Bahrainin

mykkä huuto

Vuosi sitten Bahrainia hallitseva

sunni-vähemmistö vaiensi

demokratiaa vaatineen shiaenemmistön

mielenosoitukset

rajuin ottein Saudi-Arabian tuella.

Al Jazeeran kuvausryhmä

tallensi tapahtumat palkittuun

dokumenttiin.

TV1 Ulkolinja to15.3 klo 22.00.

Hammashoitoa

Paikkoja avoinna

Seurat

Erikoishammasteknikko

Timo Ylitolonen

040 8260623

Soukankuja 8 A 9

Hautauspalveluja

Täyden palvelun toimisto

forum puh. 010 76 66620

hakaniemi puh. 010 76 66500

töölö puh. 010 76 66530

malmi puh. 010 76 66630

itäkeskus puh. 010 76 66590

leppävaara puh. 010 76 66610

tapiola puh. 010 76 66570

tikkurila puh. 010 76 66560

myyrmäki puh. 010 76 66600

kerava puh. 010 76 66550

hyvinkää puh. 010 76 66580

(0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)

www.hok-elannonhautauspalvelu.fi

www.perunkirjoitustoimisto.fi

PÄIVYSTYS 24 h: 050 347 1555

Ilmoitusaineistot

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lakiasioita

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

Ostetaan

Käteisellä Kuolinpesät,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut, työkalut

ym. koti-irtaimet. Noudetaan sopimuksen

mukaan. puh. 040 764 1348

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

POSTIMERKKEJÄ, kortteja, rahoja,

etikettejä, kunniamerkkejä ym.

Arviointipalvelu. P. 792 851.

Käpylän Merkki Oy, Pohjolank. 1.

Espoonlahden seurakunta hakee määräaikaista

Viestintäsihteeriä

ajalle 1.4.2012-31.3.2013.

Tarkemmat tiedot: www.espoonlahdenseurakunta.fi

> Ajankohtaista > Avoimet työpaikat

www.kotimaa24.fi

Palveluja tarjotaan

... KEVÄT KEIKKUEN TULEVI ...

Hyödynnä kotitalousvähennysoikeutesi (-45 %)

JA ANNA AURINGON PAISTAA KOTIISI

• Kaikki kodin siivoustyöt, kerta- ja sopimussiivoukset

• Myös patjojen ja huonekalujen kemialliset pesut, ikkunanpesut

• Maalausremontit ja pienemmät yleisremontit.

Me teemme tuon kaiken puolestasi edullisesti ja luotettavasti.

Ota yhteyttä myös iltaisin.

Suomalaiset siivoojat

gsm. 0400 997 116

........... ✁ Leikkaa minut talteen ja soita tarvittaessa ........ Olet sen ansainnut.

ESPOON KOTIAPU TMI

Senioripalvelut

Kotisiivoukset, Ikkunanpesut

Sohva- ja mattopesut

p. 041 501 5721

www.espoonkotiapu.com

Tarvitsetko remonttimiestä, joka

tulee paikalle silloin kun sovitaan, tekee

työt valmiiksi asti sovitussa aikataulussa

ja laskukin on sovitun mukainen.

Soita Petrille 050 566 0569 ja pyydä

ilmainen arviointikäynti! Teemme

kaikki kodin pienremontit. www.hilpi.fi

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,

Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,

Lumiesteet. 040 712 8888

KOTISIIVOUKSET, ikkunanpesut,

tekstiilihuonekalujen pesut 25e/h+alv.

www.kaijaclean.fi p. 045 888 2636

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

MITOIN KUIN MITOIN

UUSI ILME KEITTIÖÖN

- ovet, tasot, rungot

- vetimet, saranat

ILMAINEN TARJOUS- ja

MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503357

Mikko 0409 311466

ergadesign.fi

REMONTIT SOPUHINTAAN

Myös kodin pienet kunnostustyöt.

Kotitalousvähennys. p. 050 594 0360

KOTISIIVOUKSET, muuttosiivoukset,

23,58e/h+alv. (Kotital.väh.).

www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583

Luotettavaa kotisiivousta

*kotitalousvähennys

p. 045 638 5774

mirja@mmsiivouspalvelut.fi

Muutot • Muuttolaatikot

• Kuljetukset • Kalustekasaukset

www.sb-palvelut.fi p. 044 336 7633

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset.

Remontti- ja Rakennustyöt

Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

HERÄNNÄISSEURAT

Pe 16.3. klo 18.30 Kotiseurat

Sirkka ja Erkki Sevannolla,

Antbackankaari 37, Sipoon Martinkylä.

La 17.3. klo 18 Kotiseurat Aino

Konttisella, Kotinummentie 44 A,

Hki.

Su 18.3. klo 15 Tikkurilan kirkon

neuvotteluhuoneessa, Asematie 12,

Vantaa. Klo 16 Seuratuvalla, Salomonkatu

17 D, Hki. Mm. Juhani

Elenius, Matti Malmivaara ja Leena

Väyrynen-Si. Klo 18 Klaukkalan

kirkon takkahuoneessa, Ylitilantie 6,

Nurmijärvi. Klo 18 Vanhankirkon

salissa, Kirkkotie 1-3, Järvenpää.

Vuokralle tarjotaan

OSITTAIN KALUSTETTU, SAVUTON JA SIISTI

OK-TALO ESPOON LINTUVAARASSA.

Soita Jaakolle 040 500 1994.

Vuokrata halutaan

Välitämme.

ILMOITUSMARKKINOINTI

020 754 2000/vaihde

www.esse.fi

Espoon seurakuntasanomat

Toimitus

Kirkkokatu 1, 02770 Espoo

PL 200, 02771 Espoo

p. 020 754 2000, faksi (09) 8050 2285

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit

esse.tavataan@kotimaa.fi

Lukijaposti

esse.lukijoilta@kotimaa.fi

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

Päätoimittaja

Urpu Sarlin, p. (09) 8050 2520

urpu.sarlin@evl.fi

Espoon seurakuntayhtymä

Toimituspäällikkö

Hannele Koskinen, p. 040 350 5434

Toimitussihteerit

Paula Huhtala, p. 020 754 2325

Alue: Leppävaara, Tapiola

Ulla Lötjönen, p. 020 754 2243

Alue: Espoonlahti, Olari

Toimittaja

Elina Raunio, p. 020 754 2346

Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,

Kauniainen

Palsta kuvaa Espoon seurakuntien historiaa.

Osoite- ja tilausasiat

Puhelin (09) 8050 2327

essetilaukset.espoo@evl.fi

Osoitemuutokset päivittyvät

väestötietojärjestelmästä.

Lehti jaetaan koteihin perheen

vanhimman seurakunnan jäsenen

nimellä.

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi

Sari Havia p. 020 754 2284

Seija Kosunen, p. 020 754 2270

Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309

Myynti- ja markkinointipäällikkö:

Minna Zilliacus, p. 020 754 2361

Ilmoitustrafiikki /-valmistus

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri

Pl 279, 00181 Helsinki

p. 020 754 2275, faksi 020 754 2343

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot

viimeistään julkaisupäivää edeltävän

viikon keskiviikkona klo 16 mennessä.

Ilmoitushinnat

1,80 e / pmm + alv 23 %.

Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 23 %.

Muonamies

Julkaisija

Espoon seurakuntayhtymä

viestinta.espoo@evl.fi

p. (09) 8050 2327

Toimitusneuvosto

Anssi Siukosaari (Leppävaara) pj.

anssi.siukosaari@pp.inet.fi

Erkki Berg (Tapiola).

Marita Helki (Espoonlahti).

Antti Kujanpää

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Kirsi Rostamo (Olari).

Mauri Vihko (Kauniainen).

Juha Vähäsarja

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Urpu Sarlin, julkaisija.

Mikko Hormio, kustantaja.

Sofia sisaruksineen asui Hagalundin

kartanon mailla

pienessä muonamiehen torpassa

1800-luvun loppupuolella. Sofian

isä oli kartanolla töissä ja sai palkaksi

ruokatarvikkeita, viljaa ja

perunoita. Hän sai myös pienen

rahapalkan, mutta se ei riittänyt

perheen elantoon.

Äiti oli töissä kartanon navetassa

ja myös lapset tekivät töitä. Kesällä

he keräsivät metsästä koivunoksia

ja varpuja ja talvella tekivät

niistä luutia. Isä kävi myymässä

lasten tekemät luudat Helsingin

kauppatorilla. Näin saatiin perheeseen

lisätuloja, joilla voitiin hankkia

lapsille kenkiä ja vaatteita.

Sofian koti oli hyvin köyhä,

mutta kaikki perheenjäsenet pitivät

toisistaan hyvää huolta. Isän

mielestä se oli suurta rikkautta!

Kaikki muonamiehet eivät

osanneet lukea, mutta Sofian isäpä

osasi, sillä hän oli saanut käydä

lukkarin pitämää kiertokoulua.

Hän oli saanut lukkarilta lahjaksi

virsikirjan. Siitä hän luki joka

ilta lapsilleen iltavirren säkeistön:

”Mun rauhass anna lewätä,

terweenä sitten herätä. Kiitän sua

riemulla Ijäisest, Isä Jumala!”

Sofian isä oli kiitollinen siitä,

että sai olla muonamiehenä juuri

Hagalundin kartanossa, sillä siellä

oli myös koulu, jossa hänen lapsensa

saivat oppia lukemaan. Myös

se oli hänestä suurta rikkautta.

Teksti ja piirros Tarja Rae

Mikä on sinusta

suurta rikkautta

Kustantaja

Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

Viestintäpalvelut,

johtaja Mikko Hormio

p. 020 754 2000

ISSN 1455-2310

Painos 81 300 kpl

41. vuosikerta

Jakelu

Itella Posti Oy


18 esse ❘ 15.3.2012 ELÄMÄNKAARI

ikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi

15.3.2012 ❘ esse 19

ESPOONLAHTI

POP

4. paastonajan

sunnuntai

messu

Pyhän aihe on

Elämän leipä

Alttarilla on

violetti tai sininen liina ja

kaksi kynttilä.

Pyhän tekstit ovat

Psalmi 84:6–10, 13

Jesajan kirja 55:1–3

Johanneksen ilmestys 21:6–7

Johanneksen evankeliumi 6:48–58

iltakaakaot

www.cafekismus.fi

Soukan kappelilla

su 18.3. klo 18

Rukous

Jeesus, sinä näit edessäsi

nälkäisen kansanjoukon,

KAUNIAINEN jolla ei ollut mitään syötävää.

18.3.2012

ESPOONLAHTI

Älä tyydy roskaruokaan

Leipä on ollut ruokapöydän perusravinto.

Nykyisin leipä tarjotaan tosin alkupalana tai

lisänä itse pääaterian rinnalla.

Lähi-idässä on aina ajateltu toisin: aterian

pääruokalaji on leipä. Alkupaloina tarjotaan

kasviksia. Niiden jälkeen pöytään kannetaan

pääruoka: leipä ja liha.

la 24.3. klo 10–14

Soukan kappelilla

Jeesus sanoo itsestään: ”Minä olen elämän leipä…

sillä, joka syö minun lihani ja juo minun

vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä

minä herätän hänet.”

Tällä hän viittaa ruumiinsa ja verensä

sakramenttiin, ehtoollisen salaisuuteen. Ehtoollisateria

pitää meidät elävinä kristittyinä.

Arpoja, kahvila, kasvomaalausta,

Leivän ja viinin

keittoa,

siunaus

kirpputori,

kantavat läpi

lettuja,

elämän

– jopa kuolemankin makkaraa, yli. pomppulinna…

Johannes kertoo Jeesuksen tekemästä leipäihmeestä hieman sen jälkeen, kun

hän on kertonut Kaanan häiden viini-ihmeestä. Nämä kertomukset kuuluvat

yhteen. Ne muistuttavat meille, kuka Jeesus on.

Jeesus on Elämän leipä ja elämän vesi, viini, joka tyydyttää syvimmän kaipauksemme

tulla rakastetuiksi ja ehdoitta hyväksytyiksi. Tätä kaipausta ei kannata

yrittää ESPOONLAHTI

täyttää roskaruualla, kun tarjolla on elämän leipää. OLARI

Mutta sinä siunasit

Leipä on siis pääruokalaji. Leivän sisään kätketään usein muut pääruokalajit,

kala tai liha. Näin tehdään oikeassa hampurilaisessa tai taskuleivässä,

pienen pojan viisi ohraleipää

pitassa.

ja Kuolema kaksi kalaa, korjaa univelat

Lähi-idän kielissä sanat ”leipä” ja ”liha” ovatkin samaa alkujuurta. Esimerkiksi

nimi ”Betlehem” merkitsee hepreaksi ”leivän taloa” ja arabiaksi ”lihan

ja niin ruokaa riitti -tragikomedia tuhansille äitiydestä

ihmisille.

taloa”. Siellähän elämän leipä, Jeesus, syntyi. Siellä Sana tuli lihaksi.

Jeesus, tänäkin päivänä

Jeesus on elämämme pääruokalaji, johon kätkeytyy myös kaikki muu ravinto

ja siunaus. Jeesus sanoo: ”Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni

me tarvitsemme sinun leipääsi.

Leipä, jota syömme,

on todellinen juoma”. Älä siis tyydy elämässäsi roskaruokaan! Onhan sinut jo

kasteessa tuotu elämän leivän yhteyteen.

täyttää vatsamme,

Kun Jeesus on elämämme tärkein perusravinto, energian lähde, löydämme

mutta silti jäämme nälkäisiksi

elämämme täyttymyksen. Siihen sisältyy niin suuri rakkauden voima, että se

ilman sinua.

voi suorastaan pakottaa meidät jakamaan elämän leivän ja kaiken muunkin

Sinä olet sanonut olevasi

elämässämme toisten kanssa. Rakkaus panee keräämään murutkin talteen,

toisia varten.

elämän leipä.

Kiitos, että sinä itse ruokit meitä

Jouni Turtiainen

Raamatun sanassa ja

jouni.turtiainen@evl.fi

Kirjoittaja on Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra.

ehtoollispöydässä.

Worlds

Within

Music

to 15.3. klo 19–21

Sodessa

Soukantie 14

Soukan ostoskeskus

Sakari Löytty, Pekka Nyman

ja Nöyrä Nuoli-houseband.

Eri esiintyjiä (Various artists

from all around the world).

Tuulahduksia eri maista.

Syötävää ja yhdessäoloa.

Hän asuu Helsingin Lauttasaaressa.

Me ylistämme sinua. ti 27.3. klo 18.30

Kauniaisten Uudessa Paviljongissa. Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.

www.migrantchurch.fi www.sodesode.fi

OLARI

Etsitkö paikkaa ja tehtävää

seurakunnassasi

Tule 18.3. klo 10 Olarin kirkkoon

Leipäsunnuntain

messuun

Messu radioidaan (YLE1).

Messun jälkeen kirkkokahveilla

esitellään Olarin seurakunnan

vapaaehtoistoimintaa.

Voit liittyä vapaaehtoisryhmään tai

ilmoittautua koulutukseen.

OLARI

Kahvitarjoilu.

musiikkiklubi

Lisätietoja pastori Paula Närhi 050 511 0527.

Seuraava luento 28.3.

Luentosarja

Näkökulmia

Vanhaan

testamenttiin

Matinkappelilla

ke 21.3. klo 18–20

aiheesta

Pyytääkö tulta taivaasta

Vanha ja Uusi testamentti

vastakkain, pastori, tutkija

Hanna Vanonen.

LEPPÄVAARA

Liput 10 €

Elämän leipä

Jeesus sanoi:

”Minä olen elämän leipä. Teidän

isänne söivät autiomaassa

mannaa, ja silti he ovat kuolleet.

Mutta tämä leipä tulee taivaasta,

ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä

olen tämä elävä leipä, joka on tullut

taivaasta, ja se, joka syö tätä

leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka

minä annan, on minun ruumiini.

18 Minä annan sen, että maail­

SU 25.3. klo

ma saisi elää.”

LEPPÄVAARAN Tästä KIRKKO sukeutui kiivas väittely

Kanttorit esittävät juutalaisten uutta, vanhaa kesken. ja He kysyivät

lainattua HÄÄMUSIIKKIA.

toisiltaan:

”Kuinka tuo mies voisi antaa

Kahvitarjoilun lomassa saat kysyä mitä

tahansa KIRKKOHÄISTÄ.

LEPPÄVAARA

ruumiinsa meidän syötäväksemme”

Jeesus sanoi heille:

”Totisesti, totisesti: ellette te

syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo

hänen vertaan, teillä ei ole elämää.

Mutta sillä, joka syö minun

lihani ja juo minun vereni,

on ikuinen elämä, ja viimeisenä

päivänä minä herätän hänet. Minun

lihani on todellinen ruoka,

minun vereni on todellinen juoma.

Joka syö minun lihani ja juo

Leipäsunnuntain

perhemessussa

jaetaan leipää,

joka riittää ä ja

maistuu kaikille

su 18.3. klo 10

Leppävaaran

kirkossa.

J.S.Bach:

Vapaa pääsy.

minun vereni, pysyy minussa,

h-mollimessu

ja minä pysyn hänessä. Isä, joka

elää, on minut lähettänyt, ja niin

kuin minä saan elämäni Isältä,

niin saa minulta elämän se, joka

su minua 25.3. syö. Tämä on se leipä, joka

on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista

kuin se ruoka, jota teidän

isänne söivät:

Olarin kirkko

he ovat

klo

kuolleet,

mutta se, joka syö tätä leipää,

18

elää ikuisesti.”

Kamarikuoro Wähäpaimen

Evankeliumi Kamarikuoro Johanneksen Vox Lapsus

mukaan 6:48–58 Barokkiorkesteri Storia

Sari Rautio, sopraano

Pia Innala, mezzosopraano

Mats Lillhannus, tenori

Risto Pulkamo, baritoni

johtaa Eric-Olof Söderström

ELÄMÄNKAARI

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Kastettu:

Nea Emilia Ahonen, Olli Armas Alppivuori, Mikaela Auri Maria Holm, Seela

Meimi Maria Kalliola, Lenni Oliver Kilpeläinen, Loviisa Valma Emilia Latva,

Tom Vieno Waldemar Lindeman, Lenni Joonatan Martikainen, Samuel

Juhani Määttänen, Aatos Mikael Matias Neva, Erin Maria Puhakka, Hazel

Maryiam Shahzad, Moona Signe Taskila, Ronja Maria Viianranta, Eemil

Toivo Gabriel Vuori.

Avioliittoon aikovat:

Anne Marika Mäntylahti ja Mika Petri Kauranen.

Hautaan siunattu:

Martta Kaukinen 101 v, Martti Kaarlo Olavi Saarinen 84 v, Timo Antero

Turunen 65 v, Merja Anneli Tellervo Pyysalo 49 v.

ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA

Kastettu:

Sinna Emilia Bäckström, Elsa Olivia Hämäläinen, Aava Emilia Kaarnalehto,

Emil Artturi Korkeaoja, Minttu Mari Säsily Salmela, Julius Patrik Vainionpää,

Oliver Eemeli Wuorio, Venla Aurora Välimäki.

Avioliittoon aikovat:

Mia Johanna Kiuru ja Jani Juhani Lauttamo.

Hautaan siunattu:

Meeri Pulkkinen 88 v, Hilkka Siviä Elisabet Lahtinen 87 v, Osmo Sakari

Kinnunen 78 v, Wolter Wilhelm Martin Casimir Stewen 77 v, Raili Inkeri

Kuusela 76 v, Leena Maija Maunuksela 73 v, Maini Marjatta Peltoniemi

73 v.

LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA

Kastettu:

Teemu Eino Johannes Kaltiainen, Emma Olivia Lindberg, Elias Aapo Antero

Keronen, Essi Johanna Santanen, Luukas Anselmi Vihervaara, Senja Aino

Ilona Juvamo, Veeti Eino Valtteri Ronkainen, Leo Antero Halttunen, Risto

Matti Karpale

Avioliittoon aikovat:

Jose Felipe Mejia Bernal ja Johanna Marita Kontulainen

Hautaan siunattu:

Taimi Irene Kankare 91 v, Sointu Rakel Inkinen 82 v.

OLARIN SEURAKUNTA

Kastettu:

Melissa So a Bergström, Sanni Erin Kirveskoski, Topias Jaakko Johannes

Sirkkanen.

Avioliittoon aikovat:

Mira Johanna Alexandroff ja Timo Petteri Kohtala

Hautaan siunattu:

Vilho Mäenpää 106 v, Sirkka Marjatta Koskenoja 82 v, Viktor Kuntu 82 v,

Juha Veikko Suonenlahti 77 v, Else Aulikki Uotila 68 v, Marja Liisa Iivonen

65 v, Merja Kaarina Rasilainen 65 v.

TAPIOLAN SEURAKUNTA

Kastettu :

Jonas Tapio Niemelä, Jan Melker Matias Nuuja, Saana Kristiina Kanerva,

Joona Olavi Usvaranta, Siiri Aava Inkeri Virtanen.

Hautaan siunattu:

Armas Aatos Järvinen 89 v, Eero Emil Hilpi 86 v, Pekka Uolevi Harmaja 79 v,

Tuula Marja Nousiainen 69 v.

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Hautaan siunattu:

Berit Maria Engman 89 v, Kerttu Eklund 98 v.

Ennakkoluulot auttavat näkemään

Kadulla kulkee miesjoukko rumpujen ja omatekemien

torvien kanssa. Salaperäisesti soittavan miesjoukon

kintereillä roikkuu lapsia. Tunnelma on suorastaan

kummitusmainen.

Tapahtumat eivät ole painajaisunestani. Joitakin

aikoja sitten televisiossa esitettiin filminpätkä Haitilta.

Kiehtovalta kuulostava meno sai minut etsimään

lisätietoja jännittävästä musiikista, joka raikaa

maan kaduilla erityisesti pääsiäisviikolla. Musiikkilajin

nimi on rara.

Löysin netistä videoita, joissa rummut pärisevät ja

torvet törähtelevät. Kuuluu huutoa ja kilistelyä, kun

väki laulaa ja soittaa pilkkopimeässä tuikun valossa.

Toisessa videossa pilli huulilla soittojoukkoa johtava

mies ohjailee soittavaa, laulavaa ja tanssivaa joukkoa

liikkeelle.

Rara-musiikissa on jotain hyvin hypnoottista.

Niin kai pitääkin olla, sillä voodoo on osa kulkuetta.

Voodoo on osa haitilaisten elämää.

Voodoo! Pelkkä sana saa niskakarvat pystyyn. Lukion

uskonnontunnilla vuosikymmeniä sitten asiaa taidettiin

käsitellä. Sivistyssanakirjan ja internetin tarjoamien

kuvausten avulla yritän ymmärtää, mistä voodoossa

on kyse.

Voodoo on muun muassa Haitissa harjoitettu uskonto,

johon on sekoittunut afrikkalaisten kansanuskontojen

ja katolilaisuuden aineksia. Sille on ominaista

transsitilat ja usko henkien olemassaoloon.

Anneke Schram/Rodeo

Erilaisten rituaalisten toimitusten avulla pyritään

hallitsemaan yliluonnollista.

Ennakkoluuloja voodoo tietysti nostaa pintaan.

Ehkä ennakkoluulot ovat tarpeellisia ja hyödyllisiäkin.

Ne herättävät ajatuksia ja kysymyksiä. Varsinkin

silloin ennakkoluulot ovat avuksi oman ajattelun rakentamisessa,

jos niihin uskaltaa porautua ja tarkastella

lähemmin.

Kummalliset, omalle elämälle vieraalta tuntuvat

asiat auttavat näkemään oman elinpiirin ja sen tavat

selvemmin, uudella tavalla, kirkkaammin. Voi vertailla.

Voi ihmetellä.

Pääsiäisperinteisiimme kuuluva mämmi saa varmasti

monen Suomeen tulleen maahanmuuttajan

hymyn hyytymään.

Marja-Liisa Hyvärinen

lierinkangas@wippies.fi

Hyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästä

ja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteena

Esse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo, s-posti: esse.

toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksen

pituus on 2 300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaan

mieluiten omalla nimellä.


20 esse ❘ 15.3.2012

Eeva Liesilinna tarvitsee luontoa rentoutumishetkiin.

”Olen kuin kipeä kissa, jos en pääse vaikka vain meren

äärelle käyskentelemään.”

Hankehyppelijällä on näkyä nuorisoon

Liesilinnan Eeva hyppää

vaivatta projektista toiseen:

”Kuin liikkuvaan junaan!”

Teksti Maria Hakala

Kuva Jukka Granström

Nuorisotyössä pitää olla pää

ja sydän mukana. Näin sanoo

Eeva Liesilinna. Hän

on nuorisotyön konkari, joka työskenteli

Espoonlahden seurakunnan

nuorisotyössä kuudentoista

vuoden ajan.

”Kyllä siihen alkoi jossain vaiheessa

leipiintyä ja pitihän siitä

lähteä, ennen kuin alkoi ihan naurettavaksi

nuorten silmissä muuttua.”

Ihan tykkänään Liesilinna ei

nuoria jättänyt. Espoonlahden

kauden jälkeen hän on hypähdellyt

sulavasti hankkeista toisiin eri

järjestöissä: aina nuorten ja lasten

asialla, näkövinkkeliä vaihtaen.

”Nuorissahan on tulevaisuus”,

toteaa Liesilinna hienovaraisella

savolaisella soinnilla. Hänen suustaan

kuultuna se ei kuulosta lainkaan

kliseeltä.

Rajattomuus

luo turvattomuutta

Liesilinnalla on näkyä ja ymmärrystä

siitä, miten nuoret voivat.

”1990-luvun laman pyörteissä

kuitenkin tapahtui jotain.”

Liesilinna törmäsi useammin

niin sanottuihin haasteellisiin

nuoriin. Hän painottaa, ettei usko

nuorten olevan tahallaan ilkeitä tai

hankalia, näitä haasteellisia.

”Mutulla väittäisin, että tietty

rajattomuus alkoi yleistyä, ja se lisäsi

nuorten turvattomuutta. Siitä

sitten seurasi passiivisuutta, levottomuutta

ja masennusta.”

Tämänhetkisen 20–30 -vuotiaiden

syrjäytymisen Liesilinna näkee

katastrofina, joka on seurausta

niistä kuuluisista lamasäästöistä.

Yhdeksi 2000-luvun ongelmaksi

Liesilinna nimeäisi lasten ja

nuorten yksinäisyyden. Liesilinnaa

mietityttää myös, onko nykylapsilla

jo ihan liikaa virikkeitä, harrastuspaineita

ja odotuksia ympärillään.

”Onko lapsilla kasvurauha”

Kasvatus

on yhteisön asia

Kasvatuskumppanuus on sana, joka

vilahtelee Liesilinnan puheessa

tasaiseen tahtiin. Se on nykyajan

termi Koko kylä kasvattaa -mentaliteetille,

jossa vanhempien lisäksi

ovat mukana koulut ja muut kasvatustahot.

”Ja tietenkin nuoret itse”, Liesilinna

painottaa. Nuorten ja lasten

osallistuminen on hänelle tärkeää.

Se, että lapset eivät ole päätöksenteossa

vain objekteja, vaan kykyjensä

mukaan vaikuttamassa

omiin asioihinsa.

”Aikaisemmin, varsinkin maaseudulla,

tämä oli ihan luonnollista:

lasten oli kannettava vastuunsa

talon töistä.”

Liesilinna peräänkuuluttaa yhteiskunnan

läpileikkaavaa yhteisöllisyysajattelua.

Hänen mukaansa

vaikkapa suuret seurakunnat nähdään

liian usein palveluntarjoajina,

ei yhteisöinä.

”Eri paikallistason toimijoiden

on löydettävä yhteisiä kasvatuspäämääriä.

Ja sitten pitää vain tehdä ja

toimia: siinäpä sitä sitten hitsaudutaan

yhteen.”

Uusi ja outo on

kasvunpaikka

Alun perin Liesilinnasta piti tulla

metsähoitaja, mutta matikka ei

tahtonut sujua. Yliopistoonkin tyttö

yritti, mutta lopulta nuorisotyö

vei mennessään. Liesilinna ei osaa

sanoa, mistä lopullinen kipinä työhön

tuli. Ehkä se on sitä selittämätöntä

kutsumusta Se on varmaa,

että Liesilinnalla on palo projektityyppiseen

työhön, eikä häntä huimaa

hypätä vähemmän tuttuihinkaan

hommiin, poukkoilla hankkeesta

toiseen.

”Aina kun on joutunut menemään

uudesta ja oudosta läpi, sitä

kasvaa ja kehittyy.”

Jokainen projekti on vaatinut

uuden opettelua. Kun Liesilinna

viisi vuotta sitten näki postikortin

kokoisen ilmoituksen lasten ja

nuorten osallisuushankkeesta, hän

päätti hakea paikkaa, olihan nuorten

ottaminen mukaan päätöstentekoon

Liesilinnalle kunnia-asia.

Ensimmäisessä kokouksessa selvisi,

että pääpainoksi nostettaisiin

monikulttuurisuuskasvatus ja uskontodialogi.

Ihan vierasta!

”Minä olen sellainen, joka tykkää

uppoutua yhteen tematiikkaan.

Uuteen sukeltaminen ei ole koskaan

ollut ongelma. Välillä on ollut

haikeaa päästää vanhasta irti.”

Puhumalla paras

Eeva Liesilinnalla on yksi kaikenkattava

neuvo jokaisen

murkkuikäisen vanhemmille:

opetelkaa kommunikoimaan

”Lapsi saattaa teininä muuttua

ihan toisenlaiseksi. Silloin

on koko perheen hiottava niitä

vuorovaikutustaitoja.”

Hyvät vuorovaikutustaidot

eivät tarkoita normaaliarjen

kohteliaisuussääntöjä, vaan

Ylhäältä

johdettua

”Sattuma kuljettaa”, toteaa Liesilinna.

Hän puhuu sattumasta sellaisen

ihmisen lämmöllä, jolle yllätyksellisyys

on elämän positiivinen

peruspilari, ei epävarmuustekijä.

”Jälkikäteen en sanoisi ottaneeni

harha-askelia, vaikka kaikki ei

ole aina mennyt niin kuin halusin.

Ainakin minulla on laaja käsitys

nuorisotyöstä”, Liesilinna sanoo,

miettii tovin ja nauraa sitten:

”Laajuus korvaa syvyyden!”

Oikeastaan Liesilinna ei kuitenkaan

puhu sattumasta. Elämä

saattaa ensisilmäyksellä näyttää

sattumanvaraiselta, jos kaikki ei

ole mennyt omien suunnitelmien

mukaan.

”Ei tämä minun elämäni ole ollut

omissa käsissäni, vaan ylhäältä

johdettua.”

ne asetetaan koetukselle silloin,

kun teini alkaa haastamaan.

”Ja totta kai teini-ikäinen

haastaa vanhempiaan!”

Vanhemman on myös tunnistettava

oma valtasuhteensa

lapseen. Pakottamisella harvoin

tulee tuloksia, eikä kukaan

voi valita lapselleen tietä.

”Riitely kuuluu asiaan, se

kasvattaa. Koko perhettä.”

More magazines by this user
Similar magazines