Vaasan Sähkön joulukuusi kasvoi Melaniemessä - Vaasan Sähkö Oy

vaasansahko.fi

Vaasan Sähkön joulukuusi kasvoi Melaniemessä - Vaasan Sähkö Oy

Vaasan Sähkön

joulukuusi kasvoi

Melaniemessä

Testissä

tasohiomakoneet

Ensimmäinen omakotitalo

liittyi kaukolämpöön 1965


SISÄLLYSLUETTELO

14

Nette testasi

tasohiomakoneet

Nette-lehti tutki, selviääkö alle

kymmenen euron hintainen

tasohiomakone testistä yhtä

hyvin kuin viisi kertaa kalliimmat

kilpakumppaninsa.

6

He uskoivat

ensimmäisinä

kaukolämpöön

Ensimmäinen vaasalainen

omakotitalo, Lea ja Leo Pohjanheimon

koti Palosaaren Pikitehtaankadulla,

liitettiin kaukolämpöverkkoon

vuonna 1965.

16

Vaasan Sähkön

joulukuusi kasvoi

Melaniemessä

Vaasan torilla komeileva

Vaasan Sähkön joulukuusi

löytyi tänä vuonna Mäkitieltä

Melaniemestä.

Hannu Linna 50-vuotias..................3

Sähköä säästävä idea

kasvattaa Vaconia............................4

He uskoivat ensimmäisinä

kaukolämpöön.................................6

Vaasan Sähkö jakautuu

kolmeksi yhtiöksi.............................9

Nette-uutiset...................................13

Testissä tasohiomakoneet...............14

Vaasan Sähkön joulukuusi

kasvoi Melaniemessä......................16

Nette-ristikko.................................18

Nette opastaa.................................19

Vaasan Sähkön

joulukuusi kasvoi

Melaniemessä

Testissä

tasohiomakoneet

Ensimmäinen omakotitalo

liittyi kaukolämpöön 1964

nette-4-05-su-5.indd 2 21/12/2005 09:23:57


Nette

onnittelee!

Kuva: Studio Alfa

Toimitusjohtaja

Hannu Linnaa

vuotta

Hannu Linna aloitti Vaasan Sähkön toimitusjohtajana elokuussa

2001. Hän tuli muutosjohtajaksi.

– Nopeiden muutosten välttämättömyys paistoi kaikkialla,

mutta talossa oli nähtävissä myös halu muutoksiin,

Linna muistaa.

Kuluneet neljä vuotta ovat Linnan mukaan olleet sikäli

yllätyksettömiä, että jokseenkin kaikki se on tapahtunut,

mitä pitikin tapahtua. Nöyrästi on todettava, että säätkin

ovat auttaneet tuloksen tekemisessä, sillä viime vuosien

kuivat kesät ja kylmät talvet Pohjoismaissa ovat nostaneet

sähkön markkinahintaa. Vaasan Sähkö on nyt menestyvä

yhtiö.

– Otollisten olosuhteiden ansiosta tehdyt muutokset

kantoivat heti hedelmää, Linna summaa.

Lämmin syksy ei ole

lannistanut toimitusjohtajaa

– Tulos jää tänä vuonna paria edellistä vuotta heikommaksi,

mutta olen silti tyytyväinen. Huonontuneista olosuhteista

huolimatta Vaasan Sähkö yltänee historiansa kolmanneksi

parhaaseen tulokseen.

Yksi Vaasan Sähkön menestystekijöistä on omistajuus

Etelä-Pohjanmaan Voimassa.

Vaasan Sähkö ja Etelä-Pohjanmaan Voima ovat valtavan

vahva yhdistelmä. Tuotantoratkaisut, joita näissä puitteissa

on tehty, ovat olleet ennen kaikkea tulevaisuuden

ratkaisuja, ja Vaasan Sähköllä on nyt käytössään kilpailukykyinen

tuotantoresurssi. Kun myynti ja asiakasmäärätkin

ovat kasvussa, Vaasan Sähköllä on kaiket edellytykset olla

tulevaisuudessa entistä vahvempi.

Toimitusjohtaja odottaa yhtiön uudelta hallintorakenteelta

paljon. Haastatteluhetkellä ratkaisut hallintoneuvoston

ja eri hallitusten kokoonpanosta ovat vielä tekemättä.

Linna toivoo, että tulevaisuuden haasteisiin varautuen

yhtiön hallintoon valitaan henkilöitä, joilla on vahvaa yrityselämän

ja yritysjohdon osaamista.

Päästökauppa asettaa Vaasan Sähkön suurten haasteiden

eteen.

– Se on haaste, joka vaatii investointeja erityisesti kaukolämpöön,

Linna toteaa.

Perhe tuo iloa

ja antaa voimia

Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi 1983

valmistunut Linna kiinnostui energia-alasta juuri lukion

aloitettuaan.

– Öljykriisi herätti mielenkiinnon. Vuosi oli 1973, ja olin

hyvin kiinnostunut maailmanpolitiikasta ja maailmantaloudesta.

Linna kartutti työkokemusta jo opiskeluaikoina muun

muassa Imatran Voimassa ja opettajana Teknillisessä korkeakoulussa.

Häntä surettaakin, että nykyaikana opiskelijoiden

opintojen venymistä työn takia katsotaan karsaasti.

– Työskentelystä opintojen ohella on ollut itsellenikin

monenlaista hyötyä elämässäni.

Kymmenlapsisen perheen toiseksi vanhimpana lapsena

Sievissä varttunut Hannu Linna asettaa perheen elämässään

työuran edelle. Hän on itsekin nyt kymmenen lapsen

isä ja neljän lapsen isoisä.

– Koen olevani ennen kaikkea isä, ja isoisänkin rooli on

mielenkiintoinen. Olen elämässäni hirveän onnellinen, ja

se on ennen kaikkea perheeni ja vaimoni ansiota, Linna

sanoo.

Toimitusjohtaja viettää vapaa-aikaansa mieluiten perheensä

kanssa liikunnallisten harrastusten parissa. Jokavuotinen

laskettelumatka on kuulunut traditioihin jo

vuosia. Pallopelit lasten kanssa ja kävelyretket Oili-vaimon

kanssa antavat voimaa työntekoon.

Paljon matkustelua sisältävä toimitusjohtajan työ vaatii

kotijoukoilta venymistä.

– Olen hyvin kiitollinen vaimolleni siitä, että asiat sujuvat.

3

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 3 21/12/2005 09:24:02


YRITYSVIERAS

Teksti Anne Kytölä

Kuvat Mikko Lehtimäki

Sähköä säästävä

idea kasvattaa

” Kiinaan tehdyillä

investoinneilla

pyrimme varmistamaan

tulevaisuuden kasvumme.”

4

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 4 21/12/2005 09:24:03


Vaconia

Vaasalainen Vacon on kasvuyhtiö. Liikevaihto kasvaa 15 prosenttia

vuodessa, ja kasvunvaraa riittää: iso osa maailman moottoreista on

vielä ilman Vaconin tuotetta, energiaa säästävää taajuusmuuttajaa.

Vaconin toiminta perustuu taajuusmuuttajaan,

tehoelektroniikkalaitteeseen, jolla

säädetään moottorin pyörimisnopeutta

prosessin tarpeen mukaan. Kun moottorin

ei tarvitse käydä koko ajan täysillä,

säästetään energiaa ja vähennetään sähköverkon

kuormitusta. Myös työkoneeseen

kohdistuva mekaaninen rasitus pienenee.

Taajuusmuuttajia käytetään esimerkiksi

pumpuissa ja puhaltimissa, nostureissa,

hisseissä, paperikoneissa, ilmastointilaitteissa,

kompressoreissa, vinsseissä.

Taajuusmuuttajia ei ole vielä kovin

monissa moottoreissa.

– Vasta noin 7 prosenttia maailman

moottoreista on varustettu taajuusmuuttajalla,

Vaconin toimitusjohtaja Vesa Laisi

kertoo.

Kaikkiin moottoreihin ei taajuusmuuttajaa

kannata asentaa, mutta Laisin

mukaan 30–40 prosenttia moottoreista

olisi sellaisia, joissa taajuusmuuttajasta

olisi hyötyä. Vaconilla riittää siis markkinoita

valloitettaviksi. Tällä hetkellä

Vaconilla on parin prosentin siivu noin

6,1 miljardin euron taajuusmuuttajamarkkinoista.

Toiminnan ydin

on Vaasassa

Vacon syntyi 1993, kun 13 ABB:llä työskennellyttä

taajuusmuuttaja-asiantuntijaa

päätti perustaa oman yhtiön, Vaasa

Control Oy:n. Päätös johtui ABB:n strategiasta

keskittää alan osaaminen pääkaupunkiseudulle.

Vaasalaiset halusivat

pysyä Vaasassa.

– Tuotekehitys ja kaikki Suomen tuotantotoiminta

ovat edelleen Vaasassa,

yhtiötä vuodesta 2002 lähtien johtanut

Laisi kertoo. Myös markkinointi, talousja

henkilöstöasiat sekä tietotekniikkaan

liittyvät asiat hoidetaan Vaasassa. Vaconilla

on toimistot lisäksi Tampereella ja

Vantaalla.

Lokakuussa yhtiö avasi tehtaan Kiinassa,

mutta kasvua tapahtuu myös Suomessa,

sillä Vaconille rakennetaan parhaillaan lisää

tuotantotiloja. Producta I valmistuu maaliskuussa.

– Kiinaan tehdyillä investoinneilla pyrimme

varmistamaan tulevaisuuden kasvumme,

Laisi sanoo. Noin 15 prosentin

vuosivauhtia kasvaneen liikevaihdon pitäminen

kasvu-uralla käy toiminnan laajentuessa

yhä haasteellisemmaksi. Yhtiö on

silti asettanut ensi vuoden tavoitteekseen

yltää 20 prosentin kasvuun.

Hitec-tuotekehitys on keskitetty Vaasaan,

mutta tulevaisuudessa Kiinassa saatetaan tehdä

soveltavaa, asiakasta lähellä olevaa tuotekehitystä.

Laisi uskoo toiminnan ytimen

säilyvän jatkossakin Suomessa ja Vaasassa,

mutta toisaalta kukaan ei pysty täysin sanomaan,

mihin globalisaatiokehitys johtaa.

– Toimintamme suomalaisuusaste riippuu

siitä, pystymmekö olemaan kilpailukykyisiä,

Laisi pohtii.

Vacon Oyj

• Vacon työllistää yli 550

ihmistä, joista Suomessa

375 ja ulkomailla 180.

Vaasassa vaconilaisia on

yli 300.

• Liikevaihto vuonna 2004

oli 128,6 miljoonaa euroa.

• Tuotekehityksen osuus

liikevaihdosta on noin

8 prosenttia.

Vacon työllistää Vaasassa yli 300 henkeä.

Taajuusmuuttajia valmistavat muun muassa

Ritva Närvä ja Mirka Vähäkangas.

5

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 5 21/12/2005 09:24:07


He uskoivat ensimmäisinä

kaukolämpöön

Teksti Mikko Ollikainen

Kuvat Mikko Lehtimäki

Vanhat kuvat Lea Pohjanheimo

ja Vaasan Sähkö arkisto

Kaukolämpö on nykyään yksi Suomen

yleisimmistä lämmitysmuodoista. Muita

lämmitysmuotoja ympäristöystävällisempänä

sitä käytetään yleisesti taajamissa.

Kaukolämpö otettiin Suomessa käyttöön

1950-luvun alussa. Vaasaan asennettiin

ensimmäinen kaukolämpöliittymä 1962.

Ensimmäinen vaasalainen omakotitalo, Lea ja

Leo Pohjanheimon koti Palosaaren Pikitehtaankadulla,

liitettiin kaukolämpöverkkoon kolme

vuotta myöhemmin, vuonna 1965. Sopimuspaperissa

lukee, että kyseessä oli tilaus numero 51.

Ennen Pohjanheimoja kaukolämpöverkkoon

oli liittynyt 50 kerrostaloa. Ensimmäinen oli

osoitteessa Kirkkopuistikko 20. Kaukolämpöä

tuotettiin Suomen Pankin talossa olleessa kattilassa.

Koksi korvattiin kaukolämmöllä

Talon lämmittäminen oli hikistä ja likaista puuhaa

ennen kaukolämpöä, ensi vuoden maaliskuussa

90 vuotta täyttävä Lea Pohjanheimo muistelee.

– Lämmitykseen käytettiin koksia ja puutavaraa,

jota oli jäänyt, kun purimme tontilla olleen talon.

Poltimme kaiken, mikä sopi polttaa.

– Minä lapioin usein koksia pannuun, kun Leo

oli töissä. Se oli minusta kamalan tylsää ja ikävää

puuhaa, Lea Pohjanheimo sanoo.

Koksi tuotiin kuorma-autolla ja jätettiin kadulle

talon ulkopuolelle. Koksilaatuja oli monenlaisia.

– Me käytimme muun muassa antrasiittia, joka

syttyi huonosti, mutta paloi hyvin, Lean poika,

Eric ”Eci” Pohjanheimo muistaa.

Kun kaukolämpöputki vedettiin Pikitehtaankadulle,

Pohjanheimot saivat mahdollisuuden

liittyä kaukolämpöverkkoon.

– Mieheni Leo oli teknisesti taitava ihminen.

Ehkä me sen tähden lähdimme mukaan, Lea Pohjanheimo

miettii.

Kaukolämpö tuli Pohjanheimoille ruotsinkielisen

ammattikoulun kellarissa sijainneesta lämpökeskuksesta.

– Se oli kyllä mukavaa, kun saatiin kaukolämpö.

Olin niin iloinen, ettei minun tarvinnut enää

hääriä koksin kanssa, Lea Pohjanheimo sanoo.

>>

6

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 6 21/12/2005 09:24:11


”Talon lämmittäminen

oli hikistä ja likaista

puuhaa ennen

kaukolämpöä.”

7

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 7 21/12/2005 09:24:16


– Kaukolämpö tuli sitä paitsi halvemmaksikin

eikä sitä tarvitse huoltaa päivittäin,

Eric Pohjanheimo lisää.

Tasaisempaa lämpöä

kaukolämmöllä

1960-luvulla ei ollut vielä erityisesti

omakotitaloihin sopivia kaukolämpölaitteistoja.

Siksi Pohjanheimoillekin

suunniteltiin väliaikainen ratkaisu, jonka

piirsi silloinen kaukolämpöjohtaja Matti

Aaltonen.

– Putkivaihdin hitsattiin täällä kellarissa.

Vesivaraaja meillä oli ennestään.

– Täällä kävi paljon väkeä katsomassa

meidän kaukolämpöratkaisuamme. Siitä

oltiin kovin kiinnostuneita, Eric Pohjanheimo

muistaa.

Kaukolämmöllä saatiin tasaisempaa lämpöä,

vaikka joitakin alkuhankaluuksia oli.

– Ajoittain kaukolämpöputkistossa oli

huono paine-ero, jolloin vesi ei kiertänyt.

Se aiheutti sen, että

tulovesi oli kylmää.

Myös eristys putkien

ympärillä oli huono.

Talvella saattoi sattua

niin, että tulovesi oli

120-asteista – silloin

oli kellarissa lämmintä,

Eci Pohjanheimo

kertoo.

Kaukolämpö on

ympäristöystävällinen

lämmitysvaihtoehto.

Ennen, kun ihmiset

lämmittivät talojaan

koksilla ja puilla, kaupungin

ylle levisi suuria

savupilviä.

– Kyllä täällä Palosaarella oli varmaan

ilmassa siihen aikaan enemmän savua,

talossa nykyään asuva miniä Siv Pohjanheimo

huomauttaa.

– En minä muista mitään savupilviä.

Ei siihen aikaan ajateltu niin paljon ympäristönsaastumista,

Lea Pohjanheimo

sanoo.

Pikitehtaankadun talossa asuu nykyään Lea Pohjanheimon (keskellä) miniä Siv Pohjanheimo. Vasemmalla

Lean toinen poika Eric Pohjanheimo.

– Mutta minä muistan, miten sinua kerran

harmitti, kun narulle ripustamasi

vaatteet tulivat aivan mustiksi, Eci sanoo

äidilleen.

Kahdeksan miljoonaa

litraa vettä

Nyt ovat paksut savupilvet Vaasan yltä

hälvenneet.

– Aluksi oli erittäin tärkeää, että täytimme

käyttöilmoitukset oikein. Vaasan

Sähkö halusi ilmeisesti saada tilastotietoa

kulutuksesta. Kyllä sitä silti sattui, että

unohdimme täyttää ilmoituksen, Eric

Pohjanheimo sanoo.

Vaasassa on nykyään noin 170 kilometriä

kaukolämpöverkostoa. Se tarkoittaa,

että kaukolämpöputkia on yhteensä 340

kilometriä, sillä putkia on kaksi vierekkäin:

toinen meno- ja toinen paluuvedelle.

Putkissa virtaa 8 000 kuutiota, eli 8 miljoonaa

litraa vettä. Vaasan Sähköllä on

2 341 kaukolämpöasiakasta.

Joskus sattuu vuotoja, jotka useimmiten

ovat suhteellisen pieniä.

– Suurin putkivuoto oli Korkeallamäellä,

kun pääputki vaurioitui. Se sattui

samaan aikaan vuonna 1992, kun Vaasan

Sähkön koko henkilökunta vietti

100-vuotisjuhlia juhlaristeilyllä Wasa

King –aluksella, joka myöhemmin upposi

Estonia-nimisenä, lämpöteknikko Håkan

Bodö Vaasan Sähköltä kertoo.

Vaasan kaukolämpöverkostoa on kehitetty

niin, että vuodon sattuessa vahingot

jäävät mahdollisimman pieniksi.

8

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 8 21/12/2005 09:24:19


Teksti Anne Kytölä

Kuvat Mikko Lehtimäki

Vaasan Sähkö arkisto

Vaasan Sähkö

jakautuu

kolmeksi yhtiöksi

Vaasan Sähkö jakautuu ensi

vuoden alussa kolmeksi yhtiöksi.

Emoyhtiön, Vaasan Sähkö Oy:n

tyttärinä toimivat sähkönsiirrosta

huolehtiva Vaasan Sähköverkko Oy

ja sähköverkkoja rakentava

Oy Ravera Ab.

Muutoksen taustalla on EU-direktiivi,

joka säätelee Euroopan unionin alueella

käytävää sähkökauppaa. Direktiivin

pohjalta Suomeenkin säädettiin vuonna

2004 uusi sähkömarkkinalaki, jonka

mukaan sähköyhtiöiden on eriytettävä

kilpailutettavat toiminnot – sähköntuotanto

ja –myynti – sähkönsiirrosta, jota

kuluttajat eivät voi kilpailuttaa.

Muutosten tavoitteena on saada sähkömarkkinat

toimimaan tehokkaasti, markkinalähtöisesti

ja riippumattomasti.

Vaasan Sähkössä on kiinnitetty erityistä

huomiota asiakaspalvelun parantamiseen.

Kaikki palvelut löytyvät nyt saman

oven takaa Kirkkopuistikon toimipisteestä.

Asiointi Vaasan Sähkön kanssa

sujuu myös internetissä, puhelimessa tai

sähköpostin välityksellä.

>>

9

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 9 21/12/2005 09:24:22


Vaasan Sähköverkko Oy

huolehtii sähkönsiirrosta

Alennuksia luvassa

laihialaisille ja vöyriläisille

Asiat hoidetaan uudessa yhtiössä vähintään yhtä

hyvin kuin ennenkin, Juha Rintamäki lupaa.

Tarkkasilmäiset huomaavat uuden yhtiön

olemassaolon myös sähkölaskusta,

jossa kaikki hinnat ja niitä perivät yhtiöt

mainitaan erikseen. Kaikki maksut hoituvat

kuitenkin yhdellä laskulla.

Asiakasmäärä ja

alue kasvavat

Vaasan Sähköverkko Oy:n toiminta-alue

kasvaa Laihian ja Vöyrin toimintojen

sulautuessa osaksi Vaasan Sähköä. Asiakasmäärä

nousee nykyisestä 52 000 noin

58 000:een. Kunnossapidettävää verkostoa

tulee lisää noin 1 000 kilometriä.

Laihian Sähkön 7-henkinen tiimi siirtyy

muutosten yhteydessä Vaasan Sähkön

palvelukseen. Asiakaspalvelu keskitetään

samalla Vaasaan, Kirkkopuistikon

toimipisteeseen, ja asiakaspalvelun ja

vikapäivystyksen puhelinnumerot ovat

jatkossa samat kaikille Vaasan Sähkön

asiakkaille.

– Muita muutoksia asiakas ei käytännössä

huomaa. Asiat hoidetaan uudessa

yhtiössä vähintään yhtä tehokkaasti kuin

tähänkin asti, Rintamäki lupaa.

Vaasan Sähköverkko Oy pitää huolta

siitä, että sähkönlaatu on hyvä kaikille

asiakkaille asuinpaikasta riippumatta.

– Yksi tavoitteemme sähkönlaadun

suhteen on pitää sähkökatkot mahdollisimman

lyhyinä ja aina alle 12 tunnin

mittaisina.

Sähkömittareiden

etäluenta on tulossa

Sähkömittareiden etäluenta on yksi tulevaisuuden

haasteista. Jo nyt etäluennassa

on noin 1 000 asiakkaan mittarit.

Rintamäen mukaan tekniikka kehittyy

nopeasti.

– Haasteena on valita tekniikka, joka

on käytössä vielä 15 vuoden kuluttua,

eikä aiheuta asiakkaille ylimääräisiä kustannuksia.

Siksi seuraamme tilannetta ja

tekniikan kehittymistä aktiivisesti, Rintamäki

sanoo. Hän arvioi Vaasan Sähkön

siirtyvän etäluennan laajamittaiseen

käyttöön vuoteen 2010 mennessä.

Etäluentaan siirtyminen on iso investointi,

sillä vaihdettavana on yli 50 000

sähkömittaria.

>>

Vaasan Sähköverkko Oy huolehtii sähkönsiirrosta

Vaasan Sähkö –konsernin

asiakkaille. Vuodenvaihde merkitsee

isoimpia muutoksia Laihian Sähkön ja

Vöyrin Sähkön asiakkaille. Näiden yhtiöiden

toiminta päättyy vuoden lopussa ja

yhtiöt sulautuvat osaksi Vaasan Sähköä.

Asiakkaille muutos tuo rahallisia etuja,

sillä fuusion yhteydessä sähkönsiirron

hinta yhtenäistetään.

– Vöyriläisille ja laihialaisille yksityisasiakkaille

on tulossa noin 2,5 prosentin

alennus siirtohintoihin, Vaasan Sähköverkko

Oy:n toimitusjohtaja Juha Rintamäki

mainitsee.

Vaasan Sähköverkko Oy

Vaasan Sähköverkko Oy:n tehtävänä on vastata sähkön siirrosta

ja jakelusta sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoamisesta Vaasan,

Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan

asukkaille ja yrityksille edullisesti ja hyvälaatuisena. Yhtiö

suunnittelee ja rakennuttaa sähkön jakeluverkkoja. Se vastaa myös

verkoston kunnossapidosta ja käytöstä, hoitaa vikatilanteet ja valvoo

sähkönsiirron sujuvuutta. Sähkön mittauspalvelujen tuottaminen on

yksi yhtiön tehtävistä. Vaasan Sähköverkko Oy tuottaa lisäksi materiaalipalveluja

koko Vaasan Sähkö –konsernille.

Henkilöstö: 53 työntekijää

Liikevaihto: 19 miljoonaa euroa

Asiakkaita: 58 000

Verkosto: noin 5 500 km

10

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 10 21/12/2005 09:24:27


Tällä joukolla urakoidaan sähköverkkoja,

tie- ja katuvaloja.

Ravera

rakentaa rannikon sähköverkot

Vaasan Sähkön verkkourakointiyksikkö

tunnetaan jatkossa nimellä Oy Ravera

Ab. Nimi-idean takana on toimitusjohtaja

Kyösti Salo.

– Ravera tulee sanoista rannikko,

verkko ja rakennus, eli rannikon verkonrakennus,

Salo kertoo.

Yhtiöllä on kaksi päätehtävää: sähköverkonrakennus-

sekä tie- ja katuvalourakointi.

Ensi vuoden budjetoitu liikevaihto

on 2,5 miljoonaa euroa. Verkonrakennuksen

osuus liikevaihdosta on 1,7 miljoonaa

euroa.

Verkonrakennuksen osuus on euroissa

suurempi, mutta toimitusjohtajan mielestä

tie- ja katuvalourakoinnin tulorahoituksen

rakenne on parempi.

– Sata prosenttia tie- ja katuvalourakoinnin

liikevaihdosta tulee Vaasan

Sähkön ulkopuolelta. Tavoitteemme on,

että vähintään puolet myös verkonrakennuksen

liikevaihdosta tulisi jatkossa

ulkopuolelta usealta asiakkaalta.

Tavoite tarkoittaa käytännössä sitä,

että Raveran työmaa voi sijaita missä

päin Suomea tahansa.

– Olemme jo urakoineet esimerkiksi

Himangalla, Kauhavalla, Evijärvellä ja

jopa Lahdessa saakka.

Tehoa, nopeutta

ja laatua

Kyösti Salo on johtanut Vaasan Sähkön

verkkourakointiyksikköä kolme vuotta.

Vaikka työtapoja on jo kehitetty ja toimintaa

tehostettu, toimitusjohtajan mukaan

todellinen rutistus on vielä edessä.

– Meillä on paljon oppimista ajattelutavan

muutoksesta lähtien, Salo toteaa

mutta luottaa siihen, että työntekijäjoukosta

löytyy uudistumiskykyä. Kuluneet

kolme vuotta ovat antaneet siitä selvää

näyttöä.

Oy Ravera Ab

Oy Ravera Ab rakentaa ja korjaa sähköverkkoja, tie- ja katuvalaistusverkkoja

sekä muita kaapeliverkkoja. Urakkaan voi sisältyä mitä tahansa

alan suunnittelua ja rakentamista sekä erilaisia korjaustöitä ja

lisäksi materiaalitoimitukset, tarvittavat kaivutyöt ja muu aliurakointi.

Henkilöstö:

Liikevaihto:

Pääasiakkaat:

Salo itse on pikkuisen innoissaankin uuden

edessä:

– Me Raverassa työskentelevät saamme

tilaisuuden laittaa liikkeelle ja rakentaa

jotakin uutta aivan alusta lähtien. Se

on motivoivaa ja haastavaa, Salo pohtii.

Ensimmäinen tavoite on saada yhtiön

toiminta kannattavaksi. Tähän päästään

Salon mukaan toimintaa tehostamalla ja

kustannuksia karsimalla. Yhtiö panostaa

myös asiakashankintaan ja pyrkii sitä

kautta kasvattamaan liikevaihtoaan ja

markkinaosuuttaan.

30 työntekijää

2,5 miljoonaa euroa

Vaasan Sähköverkko Oy

ja muut eri alojen verkkoyhtiöt,

Tiehallinto, Vaasan kaupunki

ja muut katuvalaistusta omistavat kunnat.

>>

11

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 11 21/12/2005 09:24:29


Omakotitalon rakentaja saa nyt samasta paikasta

kaikki tarvitsemansa palvelut, asiakaspalvelupäällikkö

Katja Luomaranta kertoo.

Vaasan Sähkön asiakkaat voivat myös

lainata ilmaiseksi mittarin, jolla he voivat

mitata kotona eri sähkölaitteiden kulutusta,

Luomaranta kertoo.

Asiakaspalvelu

keskittyy Kirkkopuistikolle

Vaasan Sähkö keskittää jatkossa asiakaspalvelunsa

saman katon alle. Asiakaspalvelu

toimii osoitteessa Kirkkopuistikko

4, ensimmäisessä kerroksessa.

Karttapalvelu ja kaukolämmön asiakaspalvelu

muuttivat Klemettilästä keskustaan

jo marraskuun alussa. Myös Laihian

ja Petolahden toimipisteet suljetaan

ja asiakaspalvelu siirtyy Vaasaan.

Vaasan Sähkön asiakaspalvelupäällikkö

Katja Luomaranta kertoo, että asiakkaat

voivat hoitaa useimmat asiat Vaasan

Sähkön kanssa puhelimitse tai internetin

välityksellä. Ainut asia, jossa on hyvä tulla

konkreettisesti käymään Vaasan Sähkön

asiakaspalvelussa, on liittymissopimus.

Sähkö- ja kaukolämpösopimukset

allekirjoitetaan henkilökohtaisesti.

Asiakaspalvelun keskittämisestä yhteen

toimipisteeseen hyötyvät etenkin

omakotitalon rakentajat.

– Nyt he saavat samasta paikasta

kaikki tarvitsemansa palvelut, Luomaranta

sanoo. Rakentaja voi tilata työmaasähkön

ja tehdä liittymissopimuksen

sekä ottaa samalla käynnillä tarvitessaan

mukaansa vielä kartan, josta näkyvät

kaivutöissä huomioon otettavat sähkökaapelit.

Kartta voidaan lähettää myös

sähköisessä muodossa.

Jos lämmitysmuodon valinta mietityttää,

omakotirakentajan kannattaa

hyödyntää teknisen asiakaspalvelun asiantuntemusta.

Teknisen asiakaspalvelun

henkilökunta antaa neutraalia tietoa erilaisista

lämmitysjärjestelmistä ja lämmitysmuotojen

kustannuksista.

Teknisen asiakaspalvelun puoleen voi

kääntyä myös kaikissa kaukolämpöön,

sähkönkulutukseen tai sähköturvallisuuteen

liittyvissä kysymyksissä. Jos esimerkiksi

sähkölasku tuntuu oudon isolta,

tekninen asiakaspalvelu voi auttaa löytämään

kodin sähkösyöpön.

Asiakaspalvelu

Moni asia hoituu

internetissä

Kun asiakkaalla on kysyttävää esimerkiksi

sähkölaskusta, suoraveloituksesta,

sähkösopimuksesta tai muuton aiheuttamista

toimista, oikea paikka kysymyksille

on asiakaspalvelun Contact Center.

– Henkilökunnalla on valtavasti tietoa,

ja he osaavat vastata varmasti useimpiin

asiakkaan kysymyksiin, Luomaranta

sanoo.

Luomaranta muistuttaa myös sähköisen

asioinnin vaivattomuudesta ja

nopeudesta. Puhelimessa voi joutua jonottamaan,

mutta kun käyttää Vaasan

Sähkön www-sivujen online-palvelua tai

sähköpostia, asioita voi hoitaa silloin,

kun itsellä on parhaiten aikaa.

Online-palvelun kautta voi tehdä

muun muassa muuttoilmoituksen tai päivittää

yhteystietonsa. Palautettakin kannattaa

antaa, sillä Vaasan Sähkö pyrkii

jatkuvasti kehittämään palveluaan saamansa

palautteen perusteella.

Asiakaspalvelu toimii osoitteessa Kirkkopuistikko 4,

ensimmäinen kerros.

Henkilöstö: 20 työntekijää

Contact Center: (06) 324 5750

asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Tekninen (06) 324 5254

asiakaspalvelu (06) 324 5244

tekninenasiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Kaukolämmön (06) 324 5340

asiakaspalvelu

Karttapalvelu (06) 324 5207

kartat@vaasansahko.fi

Vikailmoitus (06) 324 5700

12

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 12 21/12/2005 09:24:30


NETTE UUTISET

Vaasan Sähkö palkittiin sähköä

säästävistä toimista

Vaasan Sähkö palkittiin 22. marraskuuta

Finlandia-talossa Sähkön siirto- ja jakelualan

energiansäästösopimuksen palkinnolla.

Palkinnon myönsivät kauppa- ja

teollisuusministeriö sekä Energiateollisuus

ry ja Motiva Oy.

Energia-alan energiansäästösopimusyrityksiä

on palkittu vuodesta 2001 lähtien.

Palkitsemisella kannustetaan yritysten

energiansäästötoimintaa ja aktivoidaan

yrityksiä raportoimaan energiansäästösopimukseen

liittyvistä toimista ja saavutetuista

tuloksista.

Energiansäästösopimuksen tavoitteena

on pienentää energian kulutusta ja

käyttää energiaa tehokkaasti.

Palkintoraadin mielestä Vaasan Sähkö

on tehnyt vuoden 2004 aikana – ja aikaisemminkin

– useita sähköä säästäviä investointeja

ja toimenpiteitä. Vaasan Sähkö

on aktiivinen myös oman toimintansa

energiansäästötoimenpiteissä: yhtiö kouluttaa

henkilökuntaansa energiansäästöja

ympäristöasioissa, huolehtii kiinteistöjensä

energiakatselmuksista ja seuraa

ajoneuvojensa polttoaineenkulutusta.

Nette-lehdelläkin oli osuutensa palkinnossa,

sillä raati piti hyvänä sitä, että

Toimitusjohtaja Hannu Linna ja Vaasan Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Juha Rintamäki ottivat

palkinnon vastaan Finlandia-talossa.

Vaasan Sähkö jakaa asiakkailleen tietoa

energiaan liittyvistä asioista ja antaa neuvoja

energian järkevästä käytöstä. Vaasan

Sähköä kiiteltiin myös ansiokkaasta

raportoinnista.

Valtakunnallinen kiitos lämmitti toimitusjohtaja

Hannu Linnaa:

– On mukavaa saada kiitosta todelli-

Kuva Antero Aaltonen

sista, konkreettisista toimista, joita olemme

toteuttaneet, Linna sanoi.

Linnan mukaan Vaasan Sähkö pyrkii

energian järkevään käyttöön kahdella tavalla.

Verkkoratkaisuissa investoidaan sähköä

säästävään tekniikkaan, ja sähköverkon

käytössä pyritään hävikkien minimointiin.

Asiakassopimukset siirtyvät

Vaasan Sähköverkko Oy:lle 1.1.2006

Yli 80 euron suuruiset laskuhyvitykset

suoraan pankkitilille

Alueen sähkönsiirtoliiketoiminta siirtyy

1.1.2006 alkaen Vaasan Sähkö Oy:n täysin

omistamalle tytäryhtiölle, Vaasan

Sähköverkko Oy:lle. Uusi yhtiö näkyy

asiakkaille sähkölaskulla ja verkkopalveluun

liittyvissä sopimuksissa.

Seuraavat sopimukset siirtyvät 1.1.2006 Vaasan

Sähköltä Vaasan Sähköverkko Oy:lle:Verkkopalvelusopimukset

Liittymissopimukset

Johtoaluesopimukset


Sopimusten siirrolla ei ole vaikutusta sopimusten

sisältöön, voimassaoloon tai

irtisanomiseen liittyviin ehtoihin.

Sopimusten siirtyminen ei edellytä asiakkaalta

mitään toimenpiteitä!

Yhteystiedot sopimusasioihin liittyvissä

asioissa:

Verkkopalvelusopimukset:

asiakaspalvelu, puh. (06) 3245 750

Liittymissopimukset:

tekninen asiakaspalvelu,

puh. (06) 3245 244 tai (06) 3245 254

Johtoaluesopimukset:

suunnittelupäällikkö Karl-Gustav Kolam,

puh. (06) 3245 278

Sähkön tasauslaskutuksessa mahdollisesti

syntyneen hyvityksen saa suoraan

pankkitilille ilmoittamalla pankkitilin

numeron asiakaspalveluun,

puh.(06) 3245 750 tai sähköpostitse

asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Jos palautettava hyvitys on alle 80

euroa, se siirretään automaattisesti seuraavaan

laskuun. Yli 80 euron hyvitykset

maksetaan asiakkaan ilmoittamalle

pankkitilille.

Jos pankkitilin numeroa ei ole annettu,

hyvitys lähetetään maksuosoituksena

Sampo-pankkiin. Uuteen käytäntöön siirrytään

1.1.2006.

13

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 13 21/12/2005 09:24:33


TESTI >>

Tosi tekijän

kannattaa

maksaa

laadusta

Nette testasi

tasohiomakoneet

Nette-lehti tutki, selviääkö alle

kymmenen euron hintainen tasohiomakone

testistä yhtä hyvin

kuin viisi kertaa kalliimmat kilpakumppaninsa.

Testiryhmämme oli

sitä mieltä, että halvalla pärjää, jos

tasohiomakonetta käyttää harvoin.

Ahkeran nikkaroijan kannattaa

sijoittaa kunnon työkaluun.

Teksti Anne Kytölä

Kuva Mikko Lehtimäki, tuotekuvat

valmistajien ja maahantuojien

Pekka Niemelä, Valter Sundström ja Jari

Hovila Vaasan Sähkön sähkökauppayksiköstä

kokeilivat tasohiomakoneita Pekan

elämää nähneeseen keittiönpöytään.

Pekka on korjannut muun muassa autonosia

pöydän ääressä.

– Kerran pöydälle pääsi valumaan jarrunesteitä,

Pekka kertoo. Pöytä on hiottava

ja lakattava uudelleen.

Halusimme selvittää, miten halpa, alle

kymmenen euroa maksava tasohiomakone

pärjää vertailussa noin viisi kertaa

kalliimpien merkkilaitteiden rinnalla.

Kannattaako ostaa yksi kallis laite vai

samalla rahalla viisi halpaa konetta ja

muutama metri hiomapaperia

Halpa tärisee

eikä tuloskaan mairittele

Aika pian selviää, ettei valintaa ratkaise

raha. Halpa Toolmate täristää eikä se tunnu

edes hiovan pöydän pintaa. Laitteen

mukana tulleet hiekkapaperit oli havaittu

huonoiksi jo ennen testin aloitusta:

– Näistä rapisee hiekat pois jo kosketuksesta,

Valter moittii.

Vaikka laitteeseen vaihdetaan parempilaatuisempi

paperi, tulos ei miellytä

testiryhmää.

– Hiomisjälki on hiukan parempi,

mutta kone tärisee edelleen pahasti. Tällä

ei viitsi kovin kauan tehdä töitä.

Testiryhmä myöntää kuitenkin, ettei kal-

14

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 14 21/12/2005 09:24:34


lista laitetta tietenkään kannata ostaa,

jos tasohiomakonetta tarvitaan kerran

viidessä vuodessa.

Toolmatessa ei ole tehoja niin kuin

kilpakumppaneissaan. Se hyytyy heti, jos

laitetta yrittää ohjata kahdella kädellä.

Vauhdin hidastuminen näkyy helposti

pyörteinä työstettävässä pinnassa.

Kaikkien laitteiden sähköturvallisuusasiat

olivat kunnossa. Toolmaten jäykähkö

johto saattaa käytössä kuitenkin

halkeilla. Miinuksia Toolmate sai myös

kiinteästä vedonpoistinliitännästä. On

parempi, että johto pääsee pyörimään vapaasti

vedonpoistimen kohdalta, koska

muuten johtoon tulee työskentelyn aikana

kierteitä. Black & Decker sai kiitosta

taipuisasta ja riittävän pitkästä, kolmimetrisestä

johdostaan.

Kallein oli mieluisin,

mutta meluisin

Testin voittaja löytyi nopeasti. Kaikki

kolme testaajaa olisivat halunneet omakseen

Boschin. Se oli testin kallein laite,

55 euroa.

– Bosch on tehokkain ja parhaiten vaimennettu.

Sen kanssa on mukava työskennellä,

miehet summasivat.

Laitteen tehokkuutta arvioitaessa

kannattaa vertailla kierroslukuja. Vaikka

Black & Deckerissä oli tehoja 220 W

ja Boschissa 200 W, Bosch tuntui tehokkaammalta,

koska sen kierrosnopeus on

suurempi. Boschin kierrosnopeus minuutissa

on valmistajan ilmoituksen mukaan

12 000 ja Black & Deckerin maksimissaan

11 000.

Black & Decker oli testin laitteista ainut,

jonka kierrosnopeutta pystyi säätämään

portaattomasti.

– Ei nopeuden säädöllä ole käytännössä

juuri merkitystä, testiryhmämme

tuumi. He ajavat aina täysillä.

Boschista lähti eniten ääntä, 87 desibeliä.

Melu on sen verran kova, että hioessa

kannattaa käyttää kuulosuojaimia.

Säilytys kätevää

muovisalkussa

Miehet arvostivat Boschissa myös tukevaa

muovista salkkua, jossa tasohiomakonetta

voi säilyttää. Muut laitteet olivat

pahvipakkauksissa.

Hiomapöly kerääntyy Boschissa muoviseen

rasiaan ja Black & Deckerissä

kangaspussiin. Testaajat pitivät muovilaatikkoa

parempana, koska arvelivat

sen olevan kangaspussia tiiviimpi.

Toolmatessa ei ollut pölynkeräyspussia

ollenkaan, mutta laite voidaan kytkeä

imuriin, joka imee pölyt pois. Imuriliitäntä

oli myös Boschissa ja Black &

Deckerissä.

Boschin huonona puolena miehet pitivät

sitä, että testissä mukana olleessa

mallissa PSS 200A hiekkapaperi kiinnitettiin

tasohiomakoneen pohjaan tarroilla.

Kiinnitystavan takia laitteessa voi

käyttää vain tarrahiomapapereita. Se

nostaa käyttökustannuksia.

Muissa koneissa oli niin sanottu pantakiinnitys

eli hiekkapaperi kiinnitettiin

kiristämällä paperi laitteessa olevien jousien

alle. Boschin mallissa PSS 200AC on

pantakiinnitys. Laite on maahantuojan

mukaan suurin piirtein samanhintainen

kuin PSS 200A.

15

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 15 21/12/2005 09:24:42


Teksti Anne Kytölä

Kuvat Mikko Lehtimäki

Vaasan Sähkön

joulukuusi kasvoi

Melaniemessä

Vaasan torilla komeileva Vaasan Sähkön joulukuusi löytyi

tänä vuonna Mäkitieltä Melaniemestä, Aila ja Tuomas

Perkiön omakotitalon pihasta. Kaunis ja tuuheaoksainen

kuusi palveli Perkiöitä pitkään pihan joulukuusena.

Puu sai kaatotuomion, kun se venyi niin pitkäksi,

ettei ilta-aurinko päässyt enää paistamaan terassille.

– Piha näyttää nyt tosi tyhjältä, Aila Perkiö

toteaa jäljelle jäänyttä kantoa katsellen.

Ulkopuolisen silmin piha näyttää

vielä rehevältä, mutta talonomistajien

silmissä pihasta puuttuu nyt jotakin.

Aila ja aviomies Tuomas eivät ole

kuitenkaan haikeita. Komeasta kuusesta

riitti iloa Perkiöiden perheelle vuosiksi.

Liian pitkäksi venyneen puun oli aika

tehdä tilaa auringonvalolle ja uusille

suunnitelmille. Käsistään kätevä isäntä

suunnittelee rakentavansa kuusen paikalle

huvimajan.

– Kyllä me ehdimme harkita puunkaatoa

varmaan jo pari vuotta, kun se rupesi

niin pimentämään, Tuomas kertoo.

Kaunisoksainen puu oli aiemmin saanut

olla rauhassa, vaikka tontilta on vuosien

mittaan kaadettu useita puita.

– Tämän kuusen takaakin kaadettiin

toinen, jotta tämä sai paremmin kasvaa,

Aila muistaa.

– Komiampi jätettiin paikoilleen, Tuomas

lisää.

Täydellisen sopiva

torikuuseksi

Kun kuusi oli pienempi, Perkiöt koristivat

sen talvisin kynttilöillä. Joulukuusen

virkaan tottunutta puuta oli helppo tarjota

Vaasan Sähkölle.

– Meille tuli mieleen, että viime vuonnahan

Nette-lehdessä etsittiin torille sopivaa

joulukuusta. Tämä meidän kuusemme

on oikein sopiva torikuusi, Tuomas

sanoo.

Vaasan Sähkön joulukuusi kaadettiin Perkiöiden pihassa perjantaina 11.11.2005.

16

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 16 21/12/2005 09:24:45


Kun Perkiöt ryhtyivät rakentamaan omakotitaloaan vuonna 1982, kuusi oli jo noin puolitoistametrinen.

Puu sai kasvaa noin 13 metrin mittaan.

Perkiöt soittivat Vaasan Sähkön markkinointiviestintäpäällikölle

Hannu Rintalalle,

joka kävi katsomassa kuusta ja

totesi sen olevan juuri sellainen kuin kuusen

pitääkin.

Kuusi kaadettiin ja kuljetettiin torille

perjantaina 11. marraskuuta. Isäntäväki

ei ollut paikalla kaatohetkellä, mutta

Aila kävi seuraavana päivänä katsomassa,

miltä kuusi näyttää torilla.

– Kyllä se tutulta, omalta puulta näytti,

mutta oliko siitä mennyt oksia poikki,

hän tiedustelee Hannu Rintalalta.

Kotipihassa puu oli ollut tuuheamman

oloinen.

Hannu Rintala kertoo, että muutama

oksa oli todellakin katkennut, kun kaivinkoneen

kauha tarttui puunrunkoon.

Vahinko korjataan, jos puu näyttää vielä

harvalta, kun valot on laitettu paikoilleen.

– Huomasitteko muuten, että kuusessa

oli harakanpesä, Aila kysäisee. Perkiöiden

pihamaalla liikkuu paljon eläimiä.

Haastatteluhetkelläkin ikkunasta näkyy

harmaapukuinen oravapariskunta, joka

napostelee herkkuja naapurin lintulaudalla.

– Taisi olla juuri tuo joulukuusi, jonka

juurella oli sorsanpesä, silloin kun

ruvettiin rakentamaan, Tuomas muistelee.

Sorsaemo jatkoi munien hautomista,

vaikka kaivinkone kolisteli vieressä.

Eräänä aamuna pesässä oli jäljellä vain

munankuoria, ja emo poikineen oli taapertanut

matkoihinsa.

Sähkön kuusella

on uusi kuusenjalka

Vaasan Sähkön joulukuusi on saanut

uuden kuusenjalan. Viime talven kovat

tuulet riepottivat torilla ollutta kuusta

niin, että joulukuuselle piti teettää uusi,

tukevampi jalka.

– Kuusi kääntyili ja vääntyili niin, että

jouduimme yhtenä yönä pitämään puuta

paikoillaan kuorma-auton avulla, Hannu

Rintala kertoo.

Jotta samanlaiseen tilanteeseen ei

jouduttaisi tänä vuonna, kaukolämpöinsinööri

Hannu Pokela suunnitteli ja rakensi

kuusta varten apujalan, joka pitää

puun tukevammin pystyssä. Apujalka on

kiinnitetty varsinaiseen kuusenjalkaan,

joka puolestaan on kiinni Toriparkin betonikannessa.

17

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 17 21/12/2005 09:24:54


NETTE RISTIKKO

18

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 18 21/12/2005 09:24:56


NETTE OPASTAA

19

nette 4/2005

nette-4-05-su-5.indd 19 21/12/2005 09:24:58


nette-4-05-su-5.indd 20 21/12/2005 09:25:03

More magazines by this user
Similar magazines