Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita - Diakonia ...

kansalaisareena.fi

Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita - Diakonia ...

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA

A Tutkimuksia 38

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64

Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kannen kuva: stock.xchng

Taitto: Ulriikka Lipasti

ISBN 978-952-493-193-9 (nid)

ISBN 978-952-493-195-3 (pdf)

ISSN 1455-9919 (Diakonia-ammattikorkeakoulu)

ISSN 0584-1402 (Sosiaalipoliittinen yhdistys)

Juvenes Print Oy

Tampere 2013

2

More magazines by this user
Similar magazines