Verkostojen visio - TTL - Työterveyslaitos

ttl.fi

Verkostojen visio - TTL - Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi


Virkeänä työelämässä!

Helsinki Congress Paasitorni, 29.11.2011

Verkostojen visio

Guy Ahonen

KTT, professori

Johtaja, tiedolla vaikuttaminen

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi


Osaamispääoma

Omaisuus

Pääoma

Aineellinen

Näkyvä

OP

Aineeton

Intellectual

Capital

(Edvinsson,

Malone,

Stewart,

Sveiby)

HC

Sisäisest

rakenteet

Ulkoiset

rakenteet

Ylim.

markkinaarvo

Näkymätön

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi 4


Osaamispääoma = Aineeton

varallisuus

Yhteistyökumppani A

Yhteistyökumppani D

Yhteistyökumppani E

Yhteistyökumppani B

Yhteistyökumppani C

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi 5


Ihminen

SAA

olla työssä

vaikuttaminen

päätöksentekijöihin,

työnantajiin, mielipiteeseen

HALUAA

pysyä työssä tai työhön

vaikuttaminen yksilöihin,

työntekijöihin, työyhteisöihin,

suhtautumiseen

MAINE & YHTEISÖKUVA

• säilyttäminen ja parantaminen

• hallinnonalan yhteistyö

(esim. HAVI, SOTERKO)

• kansainvälinen brändi

PYSTYY

tekemään työtä

vaikuttaminen suhtautumiseen: työ on

hyvinvoinnin - ei ongelmien lähde,

keskitytään voimavaroihin ja työkykyyn

- ei -kyvyttömyyteen

Tietämyksen edistäjä

• tunnemme kohderyhmät

• paketoimme tiedon osuvasti ja

vakuuttavasti ja vaikuttavasti

• levitämme eri kanavia pitkin

• tarjoamme työkalut

Nopean reagoinnin

mahdollistaja

• seuraamme

toimintaympäristöä

• solmimme ja ylläpidämme

sidosryhmäsuhteita

Keskustelun herättäjä

ja avaaja

• proaktiivinen ote

• ulkoinen viestintä

• sisäinen yhteistyö

• talon tuntemus

T i e d o l l a v a i k u t t a m i n e n:

kerää, muokkaa, välittää

Substanssisisältö:

työhyvinvoinnin osatekijät, vaikuttavat tekijät ja merkitys

Hyvinvointia työstä -visio tekemisen perustana

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi


Työterveyslaitoksen

innovaatiomalli

ASIAKKAAT

Ratkaise ja

opi yhdessä

Ratkaisujen

kehittäminen

Asiakasratkaisut

Tiedolla

vaikuttaminen

Kehitä ja

kehity yhdessä

KUMPPANIT

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi


TV

tiedotteet

mediaseuranta

visuaalinen

ohjeistus

messut,

tapahtumat

Cochranekatsaukset

yhteiskuntasuhteet

Strateginen

viestintä

ammattija

toimialaprofiilit

mediaesiintymiset

Johto ja

kv-toiminta

Systeminen

kampanjat tiedolla

vaikuttaminen

Katsaukset ja

seuranta

ylesiöluennot

artikkelit

tilastot

lausunnot

TTT-lehti

kirjat

www-sivut

verkkoviestintä

intra-sivut

toistuvat kyselyt

ilmaisjulkaisut

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi


Johtamisen kehittämisen verkosto

• Uudessa hallitusohjelmassa esitetään:

"Johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys

työelämän laatuun. Työterveyslaitoksen organisoimana

perustetaan johtamisen kehittämisverkosto, joka pohtii ja

levittää esimiestaitoja työpaikoille. Edistetään

johtamiskoulutuksen saatavuutta. Julkiselle sektorille

luodaan hyvän johtamisen laatukriteerit ja edistetään

niiden toteutumista.

Osana johtamisen kehittämistä edistetään ikäjohtamista,

jolla tarkoitetaan ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon

ottamista päivittäisjohtamisessa siten, että nuoret, keskiikäiset

ja vanhemmat työntekijät voivat saavuttaa sekä

organisaation että omat tavoitteensa".

• Verkoston julkaisutilaisuus 19.1.2012 Säätytalossa

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi

More magazines by this user
Similar magazines