uusiksi - Pelastakaa Lapset ry

pelastakaalapset.fi

uusiksi - Pelastakaa Lapset ry

Tulevaisuus

uusiksi 1|2013

Suomi on

paras maa äideille

Ihan tavallista lastensuojelua

Apu tavoittaa syyrialaislapset


PÄÄKIRJOITUS

Hyvä lukija

Äitienpäivän alla otsikoihin nousi tieto

siitä, että Suomi on maailman paras maa

äideille. Pelastakaa Lasten Maailman äitien

tila 2013 -raportissa tarkastellaan äitien ja

lasten hyvinvointia 176 maassa. Suomen ykkössijan

Äitien indeksissä takasi alhainen äitiys-

ja lapsikuolleisuus, lasten pitkä kouluura

sekä naisten suhteellisen korkea osuus

kansanedustajista ja maan korkea varallisuus

(BKTL). Muut kärkisijat menivät pohjoismaihin

ja Hollantiin.

Meillä on kaikki syy iloita tästä. Harvassa

maassa pidetään yhtä hyvin huolta raskaana

olevista naisista, äideistä ja lapsista kuin

Suomessa. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

tavoittavat lähes kaikki raskaana olevat naiset,

lasta odottavat perheet ja alle kouluikäiset

lapset sekä heidän perheensä.

On kuitenkin todettava, ettei äitien indeksi

anna täydellistä kuvaa äitien ja lasten

hyvinvoinnista kotimaassamme. Esimerkiksi

lasten huostaanottojen määrä on tasaisesti

kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana ja

kymmenet tuhannet nuoret joutuvat hakemaan

paikkansa kovenevan kilpailun yhteiskunnassa

pelkän peruskoulutuksen varassa.

Heikoimmin Äitien indeksissä pärjäsi

Kongon demokraattinen tasavalta, jossa yksi

30 tytöstä tai naisesta kuolee raskauden

ja synnytyksen seurauksena.

Ei ole hyväksyttävissä, että lapset syntyvät

kuollakseen ja naiset kuolevat synnyttäessä.

Valtaosa näistä kuolemista olisi estettävissä.

Meidän on huolehdittava siitä, että

julkinen terveydenhuoltomme ei pääse rapautumaan.

Samalla meidän on kannettava

globaali vastuumme ja tuettava köyhimpiä

maita huolehtimaan lasten ja äitien terveydestä.

Max Holm

vastaava toimittaja

Tulevaisuus uusiksi -raportti kertoo Pelastakaa Lapset ry:n

työstä lasten ja lapsiperheiden hyväksi Suomessa, lähialueilla

sekä maailman köyhimpiin kuuluvissa maissa ja alueilla,

joiden väestöä uhkaa tai on kohdannut luonnonkatastrofi tai

erilaiset konfliktit.

Raportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa:

toukokuussa ja joulukuussa.

Painettu PeFC-sertifioidulle ympäristöystävälliselle paperille.

• Toimitus: Max Holm, Eeva Johansson, Markku Juntunen,

Sanna Karvonen ja Heidi Söyrinki

• Osoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki, PL 95

• Puhelin 010 843 5000, faksi 010 843 5111

• Sähköposti max.holm@pelastakaalapset.fi

• Ulkoasu: Hannu Karjalainen, Hanemedia

• Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy

• © Pelastakaa Lapset, 2013

• ISSN 1799-1838

Pelastakaa Lapset on Suomen ulkoministeriön

kumppanijärjestö.

TÄSSÄ NUMEROSSA 1| 2013

2 Pääkirjoitus: Suomi on paras maa äideille

3 Uutisia lyhyesti

4-5 Ihan tavallista lastensuojelua

6 Apu tavoittaa syyrialaislapset

7 Lapset takaisin kouluun Intiassa

8–9 Apumme tavoitti lapset vuonna 2012

10-11 Lapsille puhdasta vettä ja koulutusta

Margarita-keskus auttaa lapsiperheitä ennen

12-13

kuin on liian myöhäistä

14 Kun lapsi särkyy ja lastensuojelu toimii

15 Kokkiveitsiä ja lukiokirjoja lahjoitusvaroilla

Kannen kuva: Syyrian konfliktia paenneet lapset leikkivät

järjestömme ylläpitämässä lapsiystävällisessä tilassa lähellä

Syyrian rajaa. Leikki on tärkeä osa psykososiaalista tukea,

jota tarjotaan järkyttäviä asioita kokeneille lapsille.

Kuva: Jonathan Hyams / Pelastakaa Lapset

2

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


Uutisia lyhyesti

Vastasyntyneille parempaa hoitoa

Pelastakaa Lasten julkaisema Maailman

äitien tila -raportti arvioi vuosittain,

kuinka äitien ja lasten terveydestä huolehditaan

eri maissa. Raportista käy ilmi,

että Suomi on maailman paras maa olla

äiti ja Kongon demokraattinen tasavalta

maailman heikoin.

Alle viisivuotiaiden kuolleisuus maailmassa

on lähes puolittunut vuodesta

1990 6,9 miljoonaan vuonna 2011. Edistys

on kuitenkin ollut hidasta vastasyntyneiden

eli alle kuukauden ikäisten lasten

kuolleisuuden vähentämisessä. Yli miljoona

lasta vuodessa menehtyy ensimmäisen

elinpäivänsä aikana − kaksi lasta

joka minuutti. Suurin osa näistä kuolemista

olisi estettävissä.

Pelastakaa Lapset vetoaa maailman

päättäjiin, jotta he panostaisivat kätilöiden

ja terveystyöntekijöiden kouluttamiseen

sekä puuttuisivat lapsikuol-

leisuuden taustalla oleviin syihin kuten

aliravitsemukseen ja sukupuolten eriarvoisuuteen.

Keinot lapsikuolleisuuden nujertamiseksi

ovat jo tiedossa ja ne ovat useimmiten

yksinkertaisia ja halpoja: lääkkeiden

ja hoitovälineiden avulla voidaan

tehokkaasti estää vastasyntyneiden menehtyminen

infektioihin ja hengitysvaikeuksiin.

Lue raportti netissä:

www.pelastakaalapset.fi

Suomessa äitien ja lasten kuolleisuus on

maailman alhaisimpia. Kuvan kolmeviikkoinen

tyttö painoi Helsingin Kätilöopistolla

syntyessään vain 1170 grammaa. ”Olemme

olleet hyvin kiitollisia kaikesta tuesta ja hoidosta,

jota olemme saaneet”, äiti toteaa ja

jatkaa: ”Ajattelen, että on etuoikeus syntyä

Suomessa”.

Kuva: Eeva Johansson

Opetuksen heikko laatu esteenä lapsen kehittymiselle

Yhä useammat lapset käyvät koulua.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhä

useammat oppisivat lukemaan ja kirjoittamaan.

Pelastakaa Lasten huhtikuussa julkistetussa

Ending the Hidden Exclusion -raportissa

todetaan, että maailmassa on

Kuvan Leah Awuorin

koulunkäynti oli keskeytyä.

Tuellamme hänen opettajansa

osasi kuitenkin puuttua

tilanteeseen ja sai tytön

jatkamaan opintoja.

Kuva: Anne Heinonen

130 miljoonaa koululaista, joiden oppimistulokset

jäävät hyvin heikoiksi. Monessa

kehitysmaassa oppiminen on

haastavaa niin oppimateriaalien puutteen

kuin suurten luokkakokojen vuoksi.

Opetuksen heikko laatu vaikuttaa erityisesti

köyhimpien ja syrjäytyneiden lasten

koulunkäyntiin. Opetuksen laatuun

ja eriarvoisuuden vähentämiseen on siksi

panostettava huomattavasti aiempaa

enemmän.

Puutteelliset taidot vaikeuttavat nuorten

pärjäämistä ja siirtymistä työelämään.

Demokraattisen ja hyvinvoivan

yhteiskunnan kehitys myös edellyttää,

että kaikilla on pääsy tietoon sekä taitoa

käsitellä ja käyttää tietoa.

Opetuksen laadun parantaminen

edellyttää muun muassa panostusta uusien

opettajien koulutukseen, opettajien

jatkokoulutukseen ja opetusmenetelmien

kehittämiseen. Opettajilla ja oppilailla

tulee myös olla riittävästi opetus- ja oppimateriaaleja.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa

erityisesti toimia koulutuksellisen eriarvoisuuden

vähentämiseksi. Kaikille lapsille

– mukaan lukien kaikkein syrjäytyneimmät

lapset – pitää tarjota yhtäläiset

mahdollisuudet oppimiseen. Näin voidaan

myös puuttua taloudelliseen epätasa-arvoisuuteen.

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013 3


kotimaa

Ihan tavallista lastensuojelua

Riitta Hyytisen kutsumuksena on suojella lapsia. Pelastakaa Lasten lastensuojelupalveluiden

johtaja on jo yli 20 vuoden ajan pitänyt tärkeänä luottamuksellisten asiakassuhteiden

rakentamista, niin lasten kuin heidän vanhempiensakin kanssa.

Riitta on aina pyrkinyt tekemään sosiaalityötä

suoraan ihmisten kanssa: perheiden

kotona, nuorisotaloilla, perheleirillä

tai vaikka järjestysmiehenä nuorten järjestämässä

rock-tapahtumassa.

– Vaikeat tilanteet helpottuvat, kun ollaan

lähellä ihmistä ja läsnä vanhempien

ja lasten arjessa. Parasta on, kun asiakkaita

voi tavata kotikäynneillä ja pääsee ihmisten

luokse tekemään työtä. Lapsen

kanssahan pääsee tekemään töitä usein

vain silloin, kun myös vanhemmat uskaltavat

luottaa sosiaalityöntekijään.

Kun lapsi jää toiseksi päihteille

Riitalla on pitkä kokemus päihdeperheistä,

joiden arjessa lapset voivat jäädä

riippuvuuden jalkoihin. Riitta on nähnyt,

kuinka nämä kokemukset jättävät jälkensä

lapseen.

– Lapsi voi kokea, että hän ei ole arvokas,

kun jää toiseksi päihteille. Ajattele,

miltä lapsesta tuntuu kun rahat, jotka

oli ajateltu lapsen polkupyörään menevätkin

viinaan Tai kun ei mennäkään

Linnanmäelle, koska vanhemmat jäivät

terassille Lapsella ei ole käsitystä eikä

edellytyksiä ymmärtää vanhempien ongelmia.

Lapset kantavat silti paljon huolta

ja syyllisyyttäkin vanhempiensa päihteidenkäytöstä.

– Lapsi miettii myös vanhempien herättämiä

tunteita: saanko minä inhota

sitä kun se kaatuilee kännissä pihalla,

saanko minä hävetä, saako minulla olla

tällainen olo Ne ovat kokemuksia, joita

lapsen pitää saada purkaa ja käsitellä

yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Sillä

tavalla voimme auttaa lasta eheytymään.

Lapselta pois syyllisyyden taakka

Vuosien päihdetyön vuoksi Riitta ymmärtää

hyvin, kuinka tärkeää Pelastakaa

Lasten Silta-työskentely on lapsen toipumiselle.

Ohjatuissa Silta-tapaamisissa

sijaisperheissä ja lastenkodeissa elävät

lapset pääsevät käsittelemään kokemuksiaan

yhdessä vanhempiensa ja koulutetun

ohjaajan kanssa.

– Esimerkiksi päihdeperheen lapsi voi

luulla, että tavalla tai toisella vanhempien

päihteiden käyttö on lapsen syytä, jollei

syyllisyyden tunnetta koskaan pureta. Tapaamisissa

lapsi saa kertoa kokemuksistaan

eivätkä tapahtumat jää epämääräiseksi

ja käsittämättömäksi möykyksi.

– Silta-työskentelyssä käytetään erilaisia

perheterapiastakin tuttuja välineitä

kuten elämänjanan ja sukupuun piirtämistä.

Tapaamisia on useita, koska luottamuksen

syntymiseen tarvitaan aikaa.

Lapsella on oltava tunne, että hänellä on

oikeus ja vanhempien lupa kertoa perheen

asioista. Tapaamisten myötä lapsi

voi ymmärtää viimein, etteivät vanhempien

ongelmat ole lapsen syytä.

Joskus vanhemmille on vaikeaa hyväksyä

lapsen sijoitus tai antaa lapsen asettua

elämään lastenkodissa. Silta-työskentely

voi edesauttaa myös vanhempien

kuntoutumista ja jopa sitä, että lapsi pääsee

palaamaan kotiin.

– Silloin kun vanhemman tilanne ei

kohene, hän voi näiden keskustelujen

myötä antaa lapselleen luvan elää rauhassa

toisten aikuisten hoivassa. Vanhemmat

voivat pitää yhteyttä ja olla lapsen

elämässä mukana sen verran kuin

kykenevät. Koen, että näin syyllisyys vanhempien

ongelmista siirretään lapselta

pois ja lapsi voi alkaa rakentaa omaa

elämäänsä.

Apua ennen kuin vaikeudet

voittavat

Riitta toivoo, että jokaista perhettä voitaisiin

auttaa ajoissa, jo ennen kuin tilanne

kärjistyy vakavaksi perhekriisiksi tai huostaanotoiksi.

– Esimerkiksi päiväkodissa työntekijä

saattaa huomata, että vanhempi on yksinäinen

tai väsynyt ja tarvitsee hengäh-

dystaukoa. Meidän tavoitteenamme on,

että neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa

tiedetään, että Pelastakaa Lapset

voi tarjota apua tällaisessa tilanteessa.

– Kun perhe ottaa meihin yhteyttä,

me mietimme yhdessä, millaista apua he

tarvitsevat. Esimerkiksi tukiperheemme

luona lapsi voi viettää yhden viikonlopun

kuukaudessa, kun taas tukihenkilömme

puuhaa yhdessä lapsen kanssa ja voi tulla

myös kotiin juttelemaan vanhempien

kanssa.

Valoa tunnelin päässä

Riitta on nähnyt työssään paljon surua ja

vaikeuksia, mutta myös onnistumisia ja

onnen hetkiä.

– Olen nähnyt, kuinka lapsen silmiin

tulee valoa, kun hän uskaltaa vähitellen

luottaa vanhempiinsa. Tai miten lapsen

olemus muuttuu, kun hänestä ryhdytään

pitämään parempaa huolta.

– Monen lapsen koulun alkua, rippijuhlaa

ja valmistumista lukiosta tai ammattikoulusta

on yhdessä iloittu. Isoja

ja pieniä suruja ja iloja, mitä kaikkea elämään

nyt kuuluukaan. Sellaista on ollut

työurani lastensuojelussa, ihan tavallisten

ihmisten kanssa toimimista, vaikka välillä

hyvin epätavallisissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Ihan tavallista lastensuojelua.

Kiitos lahjoittajille

Lahjoitusten turvin Pelastakaa

Lapset auttaa lapsiperheitä ennen

kuin tilanne perheessä kärjistyy

vakavaksi kriisiksi. Vuonna 2012

Pelastakaa Lasten tukiperheissä

kävi 1 225 lasta ja tukihenkilön

tukea sai 410 lasta.

4 Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


kotimaa

Riitta Hyytinen

Sosiaalityöntekijä ja valtiotieteiden

lisensiaatti Riitta Hyytinen

työskentelee Pelastakaa Lasten

lastensuojelupalveluiden johtajana.

Hän asuu Vihdissä ja harrastaa

lukemista ja puutarhanhoitoa.

Etelä-Pohjanmaalta, Lehtimäen

pitäjästä kotoisin oleva Riitta

on toiminut lähes koko

työuransa lastensuojelutyössä.

Hän on auttanut erityisesti

päihdeperheissä eläviä lapsia,

nostanut esille huumemaailmassa

elävien lasten oikeuksia sekä

kehittänyt työmenetelmiä

perheiden ja lasten auttamiseksi.

Kuva: Heidi Söyrinki

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013

5


SYYRIA

Apu tavoittaa syyrialaislapset

Tukemamme terveysklinikat

Libanonissa antavat

elintärkeää hoitoa ja

neuvontaa Syyriasta

paenneille lapsille ja äideille.

Farah (nimi muutettu) on saanut tarvittavaa

hoitoa itselleen ja lapsilleen tukemallamme

Bar Eliaksen klinikalla Bekaan

laaksossa lähellä Syyrian rajaa. Farah kertoo

paenneensa Syyriasta miehensä sekä

neljän lapsensa kanssa tämän vuoden

alussa. Nyt he asuvat vuokratussa talossa

toisen pakolaisperheen kanssa.

Olot ovat hyvin ahtaat, sillä taloon on

majoittautunut yhteensä 21 ihmistä. Perheellä

ei ole juurikaan tuloja, sillä Farahin

mies ei ole työkuntoinen. Farah on siksi

iloinen siitä, että hoito terveysklinikal-

la on ilmaista.

Arviolta neljännes Syyrian 22,5 miljoonasta

asukkaasta on joutunut pakenemaan

kodistaan yli kaksi vuotta kestäneen

sisällissodan seurauksena. Tämän

vuoden aikana Syyriasta paenneiden

määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Yli

7 000 ihmistä päivässä on paennut

maasta. Pakolaisista yli puolet on lapsia.

Pakolaisia vastaanottaneilla mailla on

suuria vaikeuksia huolehtia syyrialaisten

perustarpeista. Varsinkin terveydenhoidon

järjestäminen on tärkeää, sillä pakolaisten

joukossa on paljon raskaana

olevia naisia, nuoria äitejä sekä hoitoa

tarvitsevia lapsia. Monilla perheillä ei

yksinkertaisesti ole varaa lääkärinmaksuihin,

lääkkeisiin ja rokotuksiin. Tukemamme

kaksi ilmaista terveysklinikkaa

Libanonissa hoitavat erityisesti äitejä sekä

lapsia.

Kuva: Inge Lie

Syyriasta paenneille on tarjolla vain vähän ilmaisia

terveyspalveluja, joten Bar Eliaksen

kaltaisille terveysklinikoille on suuri tarve.

Hoidon lisäksi raskaana oleville ja synnyttäneille

naisille annetaan neuvontaa lasten hoidosta

ja ravitsemuksesta.

Farah hakeutui klinikalle vauvansa korvatulehduksen

takia. Infektiot ovat tavallisia syyrialaislasten

keskuudessa. Konfliktin takia monet

heistä ovat joutuneet olemaan pitkään ilman

hoitoa. Kuva: Rea Noponen

Pelastakaa Lapset auttaa Syyrian

kriisistä kärsiviä lapsia ja lapsiperheitä

jakamalla heille ruokaa,

vaatteita ja välttämättömiä tarvikkeita

kuten peittoja. Huolehdimme

myös lasten suojelusta, turvaamme

heidän koulunkäyntiään

ja autamme perheitä toimeentulon

hankkimisessa.

Lue lisää:

www.pelastakaalapset.fi/syyria

6 Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


INTIA

Teksti: Teija Laakso

Kuvat: Pelastakaa Lapset

Lapset takaisin kouluun Intiassa

Intian valtio tarjoaa

köyhille monenlaisia

sosiaaliturvapalveluita,

mutta moni ei tiedä niistä.

Pelastakaa Lasten tukemien

hankkeiden ansiosta moni

lapsi pääsee kouluun ja

toipuu aliravitsemuksesta.

Intian Rajasthanin osavaltiossa elävä

10-vuotias Tulsi-tyttö jäi orvoksi, kun hänen

isänsä sairastui ja kuoli. Lopulta sureva

äitikin menehtyi. Isovanhemmat alkoivat

pitää huolta Tulsista ja tämän veljestä

Kanulalista, mutta pienten tulojen vuoksi

se oli hankalaa.

Tulsin koulunkäynti jäi kesken, mutta

ratkaisu ongelmaan löytyi, kun Pelastakaa

Lasten tukeman hankkeen työntekijät

opastivat Tulsia ja tämän veljeä

hakemaan orvoille tarkoitettua valtion-

avustusta koulunkäyntiään varten. Nyt

he pystyvät jälleen opiskelemaan ja Tulsi

aikoo isona opettajaksi.

– Olen iloinen, kun saan elää isovanhempieni

kanssa, mutta joskus kaipaan

myös vanhempiani. Tiedän, etteivät he

tule takaisin ja siksi teen kaikkeni pitääkseni

veljeni ja isovanhempani tyytyväisinä.

Haluan jatkaa opintoja ja saada hyvän

työpaikan, Tulsi sanoo.

Suomen Pelastakaa Lapset tukee Intiassa

Biharin ja Rajasthanin köyhissä osavaltioissa

kolmea hanketta, joiden tarkoituksena

on parantaa Tulsin ja tämän

veljen kaltaisten lasten hyvinvointia.

Ongelmat alueilla ovat suuret. Monet

maaseudun köyhät eivät ansaitse tarpeeksi

ruokkiakseen ja kouluttaakseen

lapsensa eikä valtion sosiaaliturvajärjestelyistä

tiedetä tai niitä ei osata hakea.

Seuraukset ovat karut etenkin lasten

kannalta. Lapset kärsivät nälästä ja taudeista:

esimerkiksi Rajasthanin osavaltiossa

yli kolmasosa alle 3-vuotiaista on

alipainoisia.

Pelastakaa Lasten hankkeissa muun

muassa kartoitetaan aliravittujen lasten

ja haavoittuvien perheiden tilannetta ja

ohjataan heidät saamaan apua sekä autetaan

koulupudokkaita takaisin kouluun.

Hankkeissa myös levitetään tietoa lasten

hyvinvoinnista niin yhteisölle kuin viranomaisillekin

sekä pyritään vaikuttamaan

viranomaisiin parempien lastensuojelupalveluiden

luomiseksi.

Tulsi, isoäiti ja Kanulal kotinsa portailla

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013

7


Lapsen oikeuksien puolesta

Apumme tavoitti

lapset vuonna

2012

Suojelua väkivallalta

ja hyväksikäytöltä

SUOMI – Tukiperheissä kävi vuoden aikana

1 225 lasta ja tukihenkilön tukea sai

410 lasta. Yhteensä 355 lasta oli sijoitettuna

perhehoitoon.

Pelastakaa Lasten toiminnasta hyötyi

suoraan yli 300 000 lasta vuonna

2012. Heistä yli puolet oli tyttöjä.

Kokosimme karttaan esimerkkejä

hankkeidemme tuloksista eri puolilta

maailmaa.

SYYRIA – Tuimme äitien ja lasten terveyden-

ja sairaanhoitoa osana Pelastakaa

Lasten Syyria-hätäavun operaatiota.

Lisäksi osallistuimme hätäapuun Filippiineillä,

Sierra Leonessa, Nigerissä ja Itä-

Afrikassa (Kenia ja Somalimaa).

LÄNSI-AFRIKKA – 69 692 lasta ja nuorta

sai suojelua tukemaltamme Afrikan lapsityöläisten

liikkeeltä. 95 968 lapsityöläistä sai

inhimillisemmät työehdot ja 12 683 osallistui

lukutaito- ja kouluopetukseen.

ETIOPIA – Noin 3 000 lasta pääsi perusopetuksen

ja 900 esiopetuksen piiriin uusien luokkien

perustamisen ja kyläkoulun rakentamisen myötä.

Yhteensä 42 966 lasta sai aiempaa laadukkaampaa

esi- ja perusopetusta.

Kuva: Anne Heinonen

KENIA – Koulutetut oikeusneuvojat ja lakimiehet

antoivat oikeudellista tukea 962 lapselle.

Lisäksi annettiin psykososiaalista tukea

101 kaltoin kohdellulle lapselle. SOMALIA – Toimintamme

avulla 7 192 lasta ja lasten vanhempaa

sai lastensuojelun palveluita.

Lastensuojeluryhmät

auttoivat 2 489 lasta.

Kenialainen Agnes Achieng on koulunsa lapsen

oikeuksien kerhon aktiivijäsen. Usaren ala-asteen

oppilaat ovat saaneet tietoa oikeuksistaan ja tietävät

myös, miten suojella itseään hyväksikäytöltä

ja muilta vaaroilta.

Laadukasta perusopetusta

8 Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


Lapsen oikeuksien puolesta

VENÄJÄ – Karjalan tasavallassa tuimme 14 lastenkotia

ja yhtä internaattikoulua, joihin oli sijoitettuna

602 lasta. Psykososiaalisiin koulutuksiin osallistui 120

lasta ja 55 asiantuntijaa yhdeksästä lastenkodista.

Lapsen oikeudet

yhdenvertaisesti kaikille

Puhdasta vettä

ja hygieniaa

ETELÄ-AASIA – Katastrofiriskien vähentämiseen

tähtäävään toimintaan osallistui 11 500 koululaista

ja useimmilla yhteistyökouluilla ja -kylillä on

nyt itse laadittu valmiussuunnitelma.

NEPAL – 207 lapsityöläistä palasi kouluun ja 1 446 lasta

sai syntymätodistuksen. Lisäksi 229 pienviljelijää sai maatalouskoulutusta

ja 1 600 kotitaloutta perusti keittiöpuutarhan,

mikä paransi lasten ravitsemusta ja ruoan riittävyyttä.

BANGLADESH – Puhtaan veden saatavuuden sekä sanitaation

ja hygienian parantamiseksi rakennettiin tai kunnostettiin

215 vesipistettä ja 722 käymälää sekä järjestettiin

koulutuksia ja tiedotuskampanjoita.

INTIA – Biharissa ja Rajasthanissa

levitettiin tietoa saatavilla olevista

sosiaaliturvan ohjelmista. Tämän

tuloksena yli 3 000 äärimmäisessä

köyhyydessä elävää perhettä pääsi

julkisen sosiaaliturvan piiriin.

Kuva: Max Holm

Bangladeshilainen Rozina

Akter joutui perheensä köyhyyden

takia keskeyttämään

koulunsa ja muuttamaan vieraalle

paikkakunnalle työn perässä.

Tyttö teki pitkää päivää kotiapulaisena

viiden euron kuukausipalkalla.

Avullamme Rozina pääsi

palaamaan kotiin ja kouluun. Stipendin

turvin Rozina käy nyt 7.

luokkaa tavallisessa peruskoulussa.

Myös tytön perhettä on

autettu saamaan valtion järjestämää

ruoka-apua.

12-vuotias Vikash Kumar (keskellä)

ja häntä vuotta nuorempi Asmita

Bharati esittelevät ensiaputaitojaan,

joita he ovat oppineet tukemassamme

kerhossa. Kerhossa lapset toimivat katastrofiriskien

vähentämiseksi. Lapset

asuvat Intian Biharin osavaltiossa, jossa

tulvat ja myrskyt aiheuttavat vuosittain

suurta tuhoa.

Kuva: Max Holm

Irti köyhyydestä

Apua hädässä ja

katastrofiriskien

vähentämistä

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013

9


kenia

Lapset saavat käydä koulua eikä

heidän enää tarvitse kantaa

vettä pitkien matkojen päästä.

Kuvat: Kirsi Peltola

Lapsille puhdasta vettä ja koulutusta

Kirsi Peltola palasi Suomeen Keniasta viiden vuoden

jälkeen. Kirsi muistelee erityisellä lämmöllä lapsia, jotka

hyötyivät WASH-hankkeestamme Kakamegassa, Länsi-

Keniassa. Nyt puhtaan juomaveden ja parantuneen

hygienian ansiosta tuhannet lapset saavat elää entistä

terveempinä ja käydä koulua.

Kenia on yksi maailman eriarvoisimmista

maista. Puolet väestöstä elää köyhyysrajan

alapuolella, alle dollarilla päivässä.

Kenian 38,6 miljoonaisesta väestöstä

yli puolet on alle 18-vuotiaita. Miljoonat

lapset jäävät paitsi koulutuksesta sekä

puhtaasta vedestä ja terveyden kannalta

riittävästä hygieniasta, johon heillä

olisi oikeus.

Keniassa talousveden haku on useimmiten

lasten velvollisuus ja vedenhaku-

10 Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


kenia

– Tärkeintä työssäni on lasten auttaminen.

Tiedän, että työlläni on merkitystä, kun näen

lapsen silmissä toivoa ja oppimisen iloa, toteaa

Kirsi.

Puhtaan veden ansiosta lapset pysyvät terveempinä.

Luonnonlähteitä suojattiin niin,

etteivät eläimet pääse likaamaan juomavettä.

Kirsi kävi Edmondin kanssa tarkastamassa,

miten koulujen käymälöiden rakennustyöt

edistyvät.

matkat ovat pitkiä. Sen vuoksi monet

lapset eivät ehdi kouluun eikä heillä ole

riittävästi aikaa lepoon ja leikkiin. Lisäksi

likaisen veden käyttö ja huono hygienia

aiheuttavat paljon terveysongelmia. Tyttöjen

koulunkäyntiä haittaa myös se, ettei

tytöille ole omia käymälöitä.

Pelastakaa Lasten vesi, sanitaatio ja

hygienia -hanke (WASH) edisti lasten

oikeuksien toteutumista.

– Me rakensimme koulujen yhteyteen

vesisäiliöitä, suojasimme luonnonlähteitä

saastumiselta ja rakensimme kouluihin

käymälöitä. Lisäksi annoimme hygieniavalistusta

lasten terveyskerhojen kautta

sekä koulutimme opettajia lasten oikeuksista,

Kirsi kertoo.

Hankkeella saatiin paljon hyvää aikaan.

Parantuneen hygienian ansiosta väestön

sairastavuus on vähentynyt ja yhä useampi

lapsi on päässyt kouluun.

– Erityisen iloinen olen siitä, miten

oppilaat rohkaistuivat ilmaisemaan omia

mielipiteitään. Lasten itseluottamus koheni,

kun he saivat viedä koulussa oppimaansa

hygieniatietoa perheisiinsä ja kyliin.

Lapsia alettiin kuunnella, Kirsi kertoo.

Matkallaan Kirsi oppi arvostamaan kenialaisten

huumorintajua ja avointa tapaa

kohdata vieras ihminen.

– Elämästä osataan aina nähdä ne hauskatkin

puolet, toteaa Kirsi.

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013

11


VENÄJÄ

Teksti ja kuvat: Eeva Johansson

Margarita-keskus auttaa lapsiperheitä

ennen kuin on liian myöhäistä

Pelastakaa Lasten tukema Margarita-keskus on monelle vaikeassa elämäntilanteessa

olevalle äidille tärkein tuki, josta he saavat apua arjesta selviytymiseen.

TEEPÖYTÄ notkuu suolaisia ja makeita

herkkuja ja ilman täyttää äitien hyväntuulinen

puheenporina ja lasten kikatus. Joka

puolella on isoja punaisia jumppapalloja,

joiden päällä lapset ja äidit keikkuvat. Aina

välillä joku lapsista käy tervehtimässä

akvaariostaan tilannetta tarkkailevaa

Paul-kilpikonnaa.

Voisi luulla tupsahtaneensa keskelle

iloisia lastenkutsuja, mutta itse asiassa

tänäänkin tänne ollaan kokoonnuttu

tärkeiden asioiden äärelle. Joka keskiviikkoilta

20 äidin ryhmä lapsineen tapaa

toisiaan Viipurin entisen suomalaisen yhteiskoulun

luokkahuoneessa, jossa toimii

nykyään äiti-lapsikeskus Margarita. Pelastakaa

Lasten tukema keskus on monille

vaikeassa elämäntilanteessa oleville

äideille tärkein tuki, josta he saavat apua

arjessa selviytymiseen.

Sisko pelastui kuilun partaalta

Olga löysi Margarita-keskuksen 10 vuotta

sitten etsiessään apua nuorelle siskolleen,

joka oli yksin ja raskaana. Sisko oli epätoivoisessa

tilanteessa. Olga löysi tuolloin

keskuksen ja ryhtyi itse vapaaehtoiseksi

auttaakseen siskoaan ja muita samanlaisessa

tilanteessa olevia nuoria äitejä.

Keskuksesta saamansa tuen, ruuan, vaatteiden

ja sosiaalisen tuen ansiosta sisko

pystyi pitämään lapsensa ja huolehtimaan

tästä hyvin.

Olgan mukaan arvokkain tuki, mitä

keskus pystyy äideille tarjoamaan, on

antaa positiivisia malleja äitien ja lasten

keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Olgan mukaan kunnallinen sosiden

tai vammaisten lasten hoitaminen

vie voimia.

Oppia avun hakemiseen

Päivisin Margarita-keskuksen ovet ovat

kaikille avoinna ja vanhemmat voivat

pistäytyä kysymään neuvoa ja apua esimerkiksi

viranomaisten kanssa asiointiin.

Perheet ovat Venäjälläkin oikeutettuja erilaisiin

avustuksiin kuten lapsilisiin. Lisäksi

sairaiden ja vammaisten lasten perheillä

on mahdollisuus saada ylimääräistä taloudellista

apua.

Kaikki perheet eivät kuitenkaan tiedä

oikeuksistaan. Oikeuksiensa tunteminenkaan

ei riitä, sillä hakijoiden on osattava

itse hakea apua juuri oikealta viranomaiselta

ja oikealla tavalla. Hallinnollisista

hakuprosesseista selviäminen vaatii aivan

erityisiä taitoja, joita ei ole varsinkaan

kouluttamattomilla vanhemmilla.

Siksi keskus järjestää perheille säännöllisesti

kursseja opettaakseen heitä, miten

viranomaisten kanssa pitää toimia.

Jutellessamme äitien kanssa keskus-

Kerhoilloista apua lapsille ja

äideille

Olga Obukhova ja Marina Gorovaja järjestävät

arki-iltaisin äideille ja lapsille yhteisiä

kerhoiltoja. Ohjelmaan kuuluu aina

lyhyt tietoisku jostakin lasten hyvinvointiin

ja kehitykseen liittyvästä tärkeästä aiheesta,

minkä jälkeen äideillä on mahdollisuus

keskustella keskenään ja jakaa

kokemuksiaan.

Marina on kertonut äideille liikunnan

merkityksestä lapsen hyvinvoinnille

ja miten motoristen taitojen kehittyminen

vaatii säännöllistä harjoittelua. Äidit

saavat opastusta erilaisten harjoitusten

tekemiseen yhdessä lastensa kanssa. Tänään

harjoitellaan lasten tasapainon kehittämistä

jumppapallojen kanssa.

Kerhoilloissa käy tällä hetkellä 75 äitiä

ja 141 lasta. Monet äideistä ovat yksinhuoltajia,

joilta puuttuu sosiaalinen turvaverkosto.

Äitien jaksaminen on koetuksella,

sillä useimmat kamppailevat

päivittäisen toimeentulon kanssa. Sairaiteluissa

nousee aina uudelleen esiin se,

kuinka tärkeää keskuksen toiminta on äitien

jaksamiselle.

– Tiedän, etten ole yksin ongelmieni

kanssa. Täällä minulle kerrotaan, mistä

voin hakea apua esimerkiksi kun lapsi

sairastuu, kertoo yksi äideistä.

12 Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


VENÄJÄ

aalikeskus palvelee ihmisiä vasta sitten kun

on jo liian myöhäistä.

– Ihmisten asioihin puututaan vasta,

kun perheet ovat jo hajonneet ja ongelmat

ovat vakavia, toteaa Olga.

Edelleenkin Margarita-keskus on ainoa

paikka Viipurissa, josta yksinhuoltajaäidit

voivat hakea ennaltaehkäisevää apua.

Pelastakaa Lasten ohjelmasuunnittelijat

Katja Selkimäki-Gray ja Eeva Johansson

kävivät helmikuussa seurantamatkalla

Pelastakaa Lasten tukemassa Margaritakeskuksessa.

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013

13


kotimaa

Kun lapsi särkyy ja lastensuojelu toimii

Kun lasta satutetaan, pitää jokaisen meistä toimia. Jos satuttaminen ei lopu

vanhempia auttamalla, on lastensuojeluviranomaisen velvollisuus tehdä

päätöksiä, joilla lapsi saatetaan turvaan. Huostaanotto on tällainen päätös.

Sanaan huostaanotto liitetään usein

julkisuudessa kielteinen sävy. Se on kuitenkin

keino varmistaa lapselle turvalliset

olosuhteet kasvaa ja kehittyä. Se ei tarkoita

lapsen lopullista erottamista ensimmäisistä

vanhemmistaan, he tulevat aina

säilymään lapsen vanhempina. Huostaanotto

tarkoittaa ” hyvää huostaa”, lapsen

mahdollisuutta elää tavallista turvallista

arkea. Jokaisen lapsen perusoikeus on

tulla otetuksi huostaan, kun olosuhteet

sitä vaativat.

Huostaanoton jälkeen lapsi muuttaa

joko sijaisperheeseen tai muuhun sijaishuoltopaikkaan.

Vuoden 2012 alussa tulleessa

lastensuojelulain muutoksessa

säädettiin perhehoito ensisijaiseksi sijaishuollon

muodoksi. Lapselle on pyrittävä

löytämään sijaisperhe, jossa hyvä, turvallinen

arki voi toteutua.

Sijaisperheissä varttuvat huostaanotetut

lapset tulevat olosuhteista, jois-

sa heitä on sattunut joko laiminlyönnin

tai muun kaltoinkohtelun seurauksena.

Ennen sijoitusta monet lapset ovat

ehtineet elää pitkään riittävän turvan ja

huolenpidon puutteessa tai henkisen,

fyysisen tai seksuaalisen kaltoinkohtelun

kohteena. Tämä aika ja nämä kokemukset

jättävät jälkensä lapseen. Näiden rikki

menneiden kohtien korjaaminen lapsessa

vie monin kerroin sen ajan jona särkyminen

on tapahtunut.

Sijaisperheet ottavat vastaan lapsen,

jonka tietävät särkyneen. He lähtevät

tuottamaan lapselle kokemuksia toisenlaisesta

vanhemmuudesta, turvallisesta

arjesta ja huolenpidosta. Alkaa pitkä,

joskus vuosien kamppailu luottamuksen

rakentamiseksi aikuisen ja lapsen välille.

Tämä rakennustyö vaatii paljon hikeä ja

kyyneleitä, mutta se kannattaa.

Lapsen mukana tulevat sijaisperheen

elämään myös tavalla tai toisella hänen

syntymävanhempansa, koska he ovat aina

osa lasta. Hekin tarvitsevat apua ja

ymmärrystä jatkaakseen vanhemmuuttaan,

vaikka lapsi asuu toisaalla. Lapselle

omista vanhemmista eroon joutuminen

on aina suuri suru ja pettymys. Sijaisvanhempien

osana on jakaa nämä asiat ja

tunteet lapsen kanssa, auttaa häntä pitämään

yhteyttä ensimmäisiin vanhempiinsa

ja ymmärtämään, miksi näin on käynyt.

Sijaisperheet kantavat fyysisesti ja

henkisesti lapsia, joita on autettu ottamalla

heidät pois vaurioittavista olosuhteista.

Nämä lapset saavat uuden

mahdollisuuden, uuden tulevaisuuden.

Vastuu lapsista tässä sivistysvaltiossa

kuuluu meille kaikille, meistä kaikista ei

silti ole sijaisvanhemmuuteen.

Olisiko sinusta

Virpi Vaattovaara

Sijaisperheeksi lapselle

Soita 010 843 5000 tai lue lisää

www.pelastakaalapset.fi/sijaisperheeksi

14 Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013


KOTIMAA

Kokkiveitsiä

ja lukiokirjoja

lahjoitusvaroilla

”Jos sulla ei oo varaa kouluttaa

sun lastas, laita se töihin”. Karu

kertomus äidiltä, joka siteerasi

sosiaalitoimiston virkailijan

kommenttia yrittäessään

saada tukea lapsensa lukioopintoihin.

Lukion oppikirjat

ja ammattikoulun työvälineet

oppilaiden pitää maksaa itse.

Pienituloisilla perheillä on

vaikeuksia hankkia tarvittavat

oppimateriaalit ja nuoren

opinnot voivat jäädä haaveeksi.

Oppikirjat maksavat. Kokkivälineet ja kampaamovälineet

maksavat. Ne maksavat paljon. Niin paljon, että yhä useampi

nuori, joka miettii tällä hetkellä toisen asteen opintoja, kantaa

huolta perheensä taloudesta ja jättää opinnot haaveeksi.

– Sitä ei oikein kaveripiirissäkään tiedetä, että perhe voi

olla niin köyhä, ettei vanhemmilla ole varaa hankkia lukiokirjoja.

Osa ammattikoululaisista taas joutuu keskeyttämään

opintonsa, koska parturisakset, turvakengät tai kokkiveitset

ovat heille liian kalliita. Kouluttamattomuus ei siis aina ole arvovalintakysymys,

toteaa kansalaistoiminnan päällikkö Riitta

Kauppinen.

Lahjoittajien tuella unelmista totta

Pelastakaa Lapset on tukenut vähävaraisten perheiden lasten

opiskelua jo vuodesta 1996 lähtien. Tätä Eväitä Elämälle

-avustusohjelmaa toteutetaan lahjoitusvaroin.

Lapsiköyhyys Suomessa

Köyhissä perheissä elävien lasten määrä on kolminkertaistunut

90-luvun puolivälistä tähän päivään.

Suomessa elää yli 150 000 lasta köyhissä perheissä.

Lapsiköyhyys on yleisintä yksinhuoltajaperheissä.

– Me hankimme lahjoitusvaroilla nuorille toisen asteen oppikirjat

tai muut oppimateriaalit, joten kyseessä ei ole stipendi

tai raha-avustus. Tuki on pitkäaikaista, se kestää tutkinnon

suorittamiseen saakka. Sitä kautta saadaan nuoren elämään

pysyvä parannus, toteaa avustusohjelman kehittänyt järjestösihteeri

Marja Puhakka.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa tuetut nuoret ovat vuosi toisensa

jälkeen kiittäneet saamastaan yhdenvertaisesta mahdollisuudesta,

kertoneet loistavasti edenneistä ammatillisista

tutkinnoista ja lähettäneet kopioita ylioppilastodistuksistaan.

Moni palautteen antaja päätyy samaan johtopäätökseen: ilman

ilmaisia oppimateriaaleja he eivät olisi voineet jatkaa

opintojaan.

– Saatoin sen turvin jatkaa lukiossa yhdessä parhaiden ystävieni

kanssa, joiden kesken on jaettu ilot ja surut tarha- ja

alakouluajoista alkaen, kiittää yksi tukea saaneista.

Nuoret ovat olleet eniten kiitollisia siitä, että tuen avulla he

ovat siirtäneet suuren taakan pois vanhempiensa harteilta.

Opettajankoulutukseen päässyt Eväitä Elämälle -ohjelman

tukema nuori lähettää viestin lahjoittajille:

– Kiitos mahdollisuudesta toteuttaa unelmaa – jatkan

unelmaani opettajana.

Eväitä Elämälle -ohjelma on laajentunut tänä vuonna

myös vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan

tukemiseen. Lisätietoja ohjelmasta löytyy nettisivuiltamme

www.pelastakaalapset.fi/toiminta/evaita-elamalle-ohjelma

Pelastakaa Lapset – TULEVAISUUS UUSIKSI – 1 | 2013

15


Yhdessä kohti lapsille

parempaa maailmaa

Voit auttaa kotimaan ja

maailman lapsia monin tavoin.

Jokaisella lahjoituksella on suuri merkitys.

Kummit ja kuukausilahjoittajat antavat lapsille

paremman tulevaisuuden

Pelastakaa Lasten kummina tai kuukausilahjoittajana suojelet lapsia

ja autat heitä pääsemään kouluun. Tuen säännöllisyyden ansiosta

voimme auttaa lapsia nopeasti ja pitkään.

www.pelastakaalapset.fi/kummiksi

www.pelastakaalapset.fi/kuukausilahjoittajaksi

puhelin 010 843 5078

Merkkipäivälahjoittaja on lasten ja päivän sankari

Merkkipäivälahjoittaja toivoo lahjojen sijaan, että onnittelijat tekisivät

lahjoituksen lasten hyväksi Pelastakaa Lasten hätäapurahastoon.

www.pelastakaalapset.fi/merkkipaiva tai puhelin 010 843 5005

Testamentti auttaa hädänalaisia lapsia

Pelastakaa Lapset on perinteikäs kotimainen lastensuojelujärjestö ja

luotettava vaihtoehto silloin, kun haluat tehdä testamentin hyvään

tarkoitukseen.

www.pelastakaalapset.fi/testamentti tai puhelin 010 843 5005

Toivekaupan kortit täyttävät lasten toiveita ja unelmia

Toivekaupan aineettomilla lahjoilla tuot iloa kesän juhliin ja apua

tarvitseville lapsille. Toivekaupan kortista juhlija saa tietää, kuinka

lahjalla täytätte yhdessä lasten toiveita.

www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa tai puhelin 010 843 5005

More magazines by this user
Similar magazines