Views
3 years ago

RT-infraselostus CD - Rakennustieto Oy

RT-infraselostus CD - Rakennustieto Oy

RT-infraselostus CD - Rakennustieto

RT-infraselostus CD Ohjaava työkalu infraselostusten laadintaan InfraRYL-laatuvaatimusten ja Infra 2006 -nimikkeistön mukaan RT-infraselostus CD on suunnittelijan työkalu, jolla voi ohjatusti ja valmiin katurakentamista koskevan mallin avulla laatia työselostuksia infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) pohjalta. Ohjelma yhdenmukaistaa, helpottaa ja nopeuttaa infraselostusten laatimista. Ohjelmassa on valmiina selostuspohjana Infra 2006 -rakennusosanimikkeistö. Aineistosta voi tulostaa selostuksia eri käyttötarkoituksiin sekä laatia omia tulostuspaketteja. Ohjelma infra-alan suunnittelun ammattilaisille RT-infraselostus CD perustuu Infra 2006 -nimikkeistöön, joten se nopeuttaa ja helpottaa sekä nimikkeistöön että InfraRYL-laatuvaatimuksiin siirtymistä infraselostuksissa. InfraRYL otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa InfraRYL:n yksilöityyn kohtaan saadaan sen määräykset voimaan hankkeessa. RT-infraselostus CD on työkalu infra-alan toimijoille, erityisesti • kuntien ja kaupunkien suunnittelijoille • infra-alan suunnittelutoimistoille • urakoitsijoiden palveluksessa toimiville infra-alan suunnittelijoille.

Tee TyösTäsi helpompaa RT NeTillä! - Rakennustieto Oy
Rakentajain kalenteri 2012 - Rakennustieto Oy
LVI Net -palvelu - Rakennustieto Oy
SIT Net -sisustustietopalvelu vapauttaa aikaa ... - Rakennustieto Oy
TIETOkirjakaupan talven 2012-13 tuoteluettelo - Rakennustieto Oy
Toimintakertomus 2009 - Rakennustieto Oy
e-kirjan esimerkkisivuihin - Rakennustieto Oy
Infra Net esite 2012 - Rakennustieto Oy
KH X0-00427 Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 - Rakennustieto Oy
MITTAUSJÄRJESTELMÄ - Hedtec Oy
RT 38342 Vihersisustaminen Innogreen ... - Rakennustieto Oy
RT 38007, MARKKI PIHAKALUSTEET ... - Rakennustieto Oy
RT 37972 Ugra-S-palkit, Ugra-T-väliseinätolpat ... - Rakennustieto Oy
Katso RT Netin esite - Rakennustieto Oy
LÄHETE KH-KORTISTO CD, MAALISKUU 2009 - Rakennustieto Oy
RT 39018, Top Star -injektointiletku, Top In 9 ... - Rakennustieto Oy
Katso tuotehinnasto - Rakennustieto Oy
Lausuntopyyntö - Rakennustieto Oy
MEDIAKORTTI 2008 - Rakennustieto Oy
Lataa tuotekortti - Rakennustieto Oy
LVI-kortisto CD, kesäkuu 2009 (29) -lähete - Rakennustieto Oy
Lataa tuotekortti - Rakennustieto Oy
Lausunnonantajaluettelo - Rakennustieto Oy