rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

home.cimo.fi

rekisteriseloste - CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön ...

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1(2)

Laatimispvm: 20.10.2003/4.1.2007

1. Rekisterinpitäjä

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

PL 343

00531 HELSINKI

p. 0207 868 500

2. Rekisteriasioista

vastaava henkilö ja/tai

yhteyshenkilö

Leena Kärnä

etunimi.sukunimi@cimo.fi / p. 0207 868 507

3. Rekisterin nimi Ukannk-sähköpostilista

4. Henkilötietojen

käsittelyn

tarkoitus

(rekisterin

käyttötarkoitus)

Ukannk-lista on Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin

opintojen neuvottelukunnan ja sihteeristön välinen sähköpostilista

tiedottamista ja neuvottelemista varten.

Vain jäsenet voivat lähettää postia ukannk-listalle.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO


2(2)

5. Rekisterin tietosisältö Jäsenten sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset

tietolähteet *

Jäsenet itse.

7. Säännönmukaiset

tietojen luovutukset ja

tietojen siirto EU:n tai

Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen

periaatteet

Suojattu rajatuin käyttöoikeuksin.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen

tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

More magazines by this user
Similar magazines