Views
3 years ago

Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...

Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...

Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille

Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille Opettajalehdessä (11/18.3.2011) paljon puhuttavan aiheen: opettajien tietoteknisen osaamisen. Tässä kirjoituksessa ja monissa muissa aikaisemmissa tutkimuksissa esitettään syyksi Suomen heikkoon tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön koulujen eriarvoisia lähtökohtia laitteiden osalta tai opettajien riittämätöntä koulutusta. Opettajien koulutusta pitäisi lisätä ja jokaiseen Suomen kouluun saada hyvä tekninen varustelu. Takaako tämä kuitenkaan sitä että, tvt:n innovatiivinen käyttö siirtyy koulun käytäntöihin Kuka valvoo, että koulutuksen saanut opettaja ottaa teknologiaa käyttöön omaan opetukseensa On totta, että koulutusta tarvitaan, koska opettajilla on puutteita myös perusohjelmien, kuten taulukkolaskennan, tekstinkäsittelyn tai esitysohjelmien käytössä, mutta se ei mielestäni ole este sille, etteivätkö he pystyisi hallitsemaan nykyisiä sosiaalisen media tarjoamia ilmaisohjelmia. Tarjoan yhden uuden näkökulman tähän keskusteluun, nimittäin mentori-opettajan käytön. Havainnot, joita seuraavaksi tulen esittämään pohjautuvat opinnäytetyöni, jossa tutkin viiden peruskoulun opettajan tvt:n käyttöä. Toimin itse mentorina opintojaksolla, jossa käytettiin avoimen lähdekoodin sovelluksia opetuksessa. Tutkimukseen osallistuvat opettajat olivat ”tavallisia” opettajia, joiden työkokemus vaihteli 4-25 vuoden välillä. Koulun tekninen varustelu oli myös keskitasoa (oppilailla ei ollut henkilökohtaisia tietokoneita, vaan työskentely tapahtui perinteisesti ATK- luokassa). Tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, miten opettajat toteuttivat yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista tietokoneavusteisessa opetuksessa. Otos on pieni, eikä tuloksia sen puitteissa voi yleistää. Opettajien tekninen osaaminen edustaa kuitenkin sellaista kirjavuutta, joka kouluissa tällä hetkellä vallitsee. Ajatus mentorin käytöstä opettajien tukena nousi siitä, kun huomasin, että opettajat kokivat tutkijan läsnäolon opintojaksolla tärkeäksi. Tutkija antoi teknistä apua sekä opettajille että oppilaille, suunnitteli opettajan kanssa opintojakson toteutusta tai jakoi vinkkejä toteutukseen. Mentori koettiin tärkeäksi ja tarpeelliseksi tilanteissa, joissa uusia sovelluksia otettiin käyttöön. Tuloksissa tämä näkyi siten, että niillä opintojaksoilla, joissa tutkija oli paikalla juuri sillä hetkellä, kun uuteen sovellukseen tutustuttiin, ongelmia ei ollut tai niistä ei raportoitu. Tällöin heräsi kysymys, voitaisiinko tvt:n käyttöä jalkauttaa Suomen kouluihin paremmalla menestyksellä mentoroinnin avulla kuin koulutuksen lisäämisellä Mentorin käyttöä voidaan perustella tekniikan, pedagogiikan ja organisaation näkökulmasta. Kun tarkastellaan tekniikkaa pedagogiikan näkökulmasta, on haasteena opettajien tekninen osaaminen, joka on edelleen tvt:n käytön esteenä. Opettaja voisi mentorin avulla ottaa käyttöön niitä palveluita, jotka ovat opetuksen kannalta mielekkäitä. Samalla on huomioitava myös

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n ... - Sonera
Uusi Plexo3 – oikea koko moneen käyttöön - Klinkmann.
Korujen kotiutuminen teini-ikäisten tyttöjen käyttöön
Olemassa oleva tieto käyttöön - Helsingin kaupunki - Student Oulu
Näkökulmista käytäntöön
Käyttäjän opas (pdf) - Aina Group
LK Käyttäjän opas_sisus 100809.indd - Aina Group
Ohjeita kirjastoaineiston lukusalikäyttöön - Kansalliskirjasto
Ohje sähköisen pöytäkirjan täyttöön
Informaation visualisoinnin laadukkuustekijät - Käyttäjän sillanma kuva
MATHM-47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto - Käyttäjän sillanma ...
älykäs vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne - TransEco
Monet ammattikäyttäjät vaativat näytöltään kokoa ja ... - MikroPC
VARAA CAFÉ VERANDA YKSITYISKÄYTTÖÖN - Finlandia-talo
ECL Comfort 100M Käyttäjän käsikirja ja asennusohje ECL Comfort ...
Ylioppilaskirjoitukset ja opettajan työmäärän korvaaminen
Antiprogestiini käyttöön - Terveyskirjasto
Maaseudun mahdollisuudet käyttöön! - Maaseutupolitiikka
Korkeapainepesurit ammattikäyttöön - Kärcher
opas laatujärjestelmän käyttöön - Iee-square.eu
PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT sisäkäYTTÖÖn - Puuinfo
Käyttäjän käsitemallien merkitys matkapuhelimen käyttöönotossa ...
Pääkäyttäjän pikaopas (pdf) - Sonera
TUTUSTUMINEN LINUX-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN
Vinkkejä Autocadin käyttäjälle, kun mikään ei suju…
Digitoimalla kokoelmat vähemmistöjen käyttöön
Musiikkipäiväkirjani: Tehdään ääniä vartaloa käyttämällä (BP1)
Kestävät ja kauniit perennat käyttöön
Kärcher-tuotteet kotikäyttöön sisällä ja ulkona
Puuvahat - perinnesävyt sisäkäyttöön (pdf) - Puuinfo