Tehtävät

pori.tut.fi
  • No tags were found...

Tehtävät

Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 11.

Eltuyo03 tiistaina 9.3. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 10.3. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Exercise 32.3 [=33-3].

Vrt. Example 32.1 [=33-1].

2. Exercise 32.9 [=33-17].

3. Exercise 32.19 [=33-11].

4. Exercise 32.27 [=33-23].

5. Problem 33.40 [=34-30].

Liittyy kohtaan 33.2 [=34-3]. Vastaus: 4,4 m.

6. Problem 33.35 [=34-25].

Liittyy kohtaan 33.3 [=34-4].


Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 12.

Eltuyo03 tiistaina 16.3. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 17.3. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Problem 33.51 [=34-41].

Liittyy kohtaan 33.5 [=34-6].

2. Exercise 33.24 [=34-46].

Huom: Veden ja muutamien muiden aineiden taitekerroin on MAOL:n taulukoissa annettu

useille valon aallonpituuksille. Käytettäköön tässä ja kaikissa muissakin tehtävissä (ellei

toisin mainita) natriumin keltaiseen aallonpituuteen 589 nm liittyvää taitekertoimen arvoa.

Vastaukset: a) 58,9°, b) 51,2°.

3. Exercise 34.13 [=35-13].

Ohjeita: a) Vrt. oppikirjan kuva 34.17b[=35-18b]. b) Vrt. oppikirjan esimerkki 34.3[=35-3].

4. Exercise 34.20 [=35-20].

Vrt. Example 34.5 [=35-5].

Vastaus: Paikka 14,8 cm oikealle rajapinnasta, korkeus 0,578 mm, ylösalaisin.

5. Exercise 34.27 [=35-27].

6. Exercise 34.23 [=35-23].

Vrt. Example 34.9 [=35-9]. Valitse piirtämiesi kuvien mittakaavat järkevästi. (Ensimmäinen

kuva mahtuu mittakaavassa 1:5 juuri ja juuri A4-arkille vaakasuorasti. Toinen kuva mahtuu

lievemminkin pienennettynä.)


Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 13.

Eltuyo03 tiistaina 23.3. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 24.3. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Problem 34.90 [= Exercise 35-30].

Vastaukset: a) Kuva on todellinen, ylösalaisin, 17,5 mm korkea ja sijaitsee 158 cm linssistä

oikealle. b) Kuva on todellinen, oikeinpäin, 5,00 mm korkea ja sijaitsee 45,0 cm oikeanpuoleisesta

linssistä oikealle. c) Kuva on todellinen ylösalaisin, 4,15 mm korkea ja sijaitsee

26,7 cm oikeanpuoleisesta linssistä oikealle.

2. Exercise 34.41 [=36-7].

Vrt. Example 34.12 [=36-1].

3. Exercise 34.44 [=36-10].

Vastaukset: a) 153 mm, b) 1,4 m × 2,1 m.

4. Exercise 34.45 [=36-11].

Vrt. Example 34.13 [=36-3] ja 34.14 [=36-4].

5. Exercise 34.48 [=36-14].

Vastaukset: a) 4,17, b) 4,84 cm.

6. Exercise 34.53 [=36-19].

Huom.: Jos c-kohdassa käyttää likimääräistä kaavaa (34.23) [=(36-4)] saa arvon, joka

hiukan poikkeaa kirjan antamasta vastauksesta. Tässä onkin tarkoitus laskea tarkasti oikea

arvo b-kohdan tuloksen avulla.


Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 14.

Eltuyo03 tiistaina 30.3. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 31.3. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Exercise 34.59 [=36-25].

2. Exercise 35.42 [=37-38].

Liittyy kohtaan 35.1 [=37-2].

Vastaus: 20,0 m, 90,1 m, 219 m ja 761 m.

3. Exercise 35.8 [=37-8].

Vrt. Example 35.2 [=37-2].

Vastaukset: a) ±13,4°, ±27,6°, ±44,0° ja ±67,8°, b) ±6,6°, ±20,3°, ±35,4° ja ±54,1°.

4. Exercise 35.23 [=37-13].

5. Exercise 35.27 [=37-17].

Vrt. Example 35.4 [=37-4].

6. Exercise 35.36 [=37-26].

Vastaukset: a) 74, 3 nm, b) 223 nm.


Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 15.

Eltuyo03 tiistaina 6.4. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 7.4. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Exercise 36.5 [=38-5].

Huom.: Tässä ei voi käyttää likimääräistä kaavaa (36.3) [=(38-3)], koska kulma ei ole pieni.

2. Exercise 36.13 [=38-9].

3. Exercise 36.34 [=38-26].

Vastaukset: a) 6,13°, b) 22,5°.

4. Exercise 36.36 [=38-28].

Vastaus: 2750 kpl/cm.

5. Exercise 36.37 [=38-29].

Vrt. Example 36.5 [=38-7].

6. Exercise 36.41 [=38-33].


Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 16.

Eltuyo03 tiistaina 13.4. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 14.4. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Exercise 37.5 [=39-5].

2. Exercise 37.11 [=39-11].

3. Exercise 37.23 [=39-23].

4. Exercise 37.29 [=39-31].

5. Exercise 37.33 [=39-35].

6. Exercise 37.37 [=39-37].


Insinöörifysiikka 2b:n laskuharjoitukset kevään 2004 viikolla 17.

Eltuyo03 tiistaina 20.4. klo 14.15-15.45 luokassa 108.

Titeyo03 A & B keskiviikkona 21.4. klo 8.15-9.45 & 10.15-11.45 luokassa 108.

Aiempien vuosiluokkien opiskelijoita pyydetään tulemaan jompaankumpaan Titeyo03:n ryhmään.

Koska oppikirjasta on käytössä rinnakkain kahta eri painosta, tehtävänumerot annetaan molemmille

siten, että ensimmäinen lukuyhdelmä "x.xx" viittaa uusimpaan eli 11. painokseen ja jälkimmäinen

hakasuluissa oleva yhdelmä "x-xx" viittaa 10. painokseen. Numeroltaan parittomien tehtävien

oikeat vastaukset on annettu oppikirjan lopussa.

1. Exercise 38.11 [=40-7].

2. Exercise 38.27 [=40-21].

3. Problem 38.61 [=40-49].

Liittyy kohtaan 38.5 [=40-6].

4. Exercise 38.34 [=40-28].

Vastaukset: a) 8,27 kV, b) 41,3 pm.

5. Exercise 38.50 [=40-40].

Vastaus: 871 nm.

6. Exercise 39.8 [=41-8].

Vastaukset: a) 4,43 pm, b) 708 fm.

More magazines by this user
Similar magazines